REKLAMA

Wybory prezydenckie 28 czerwca. A co na to Konstytucja RP?

OFF Czarek
Data emisji:
2020-06-04 11:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
41:42 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
chciałem państwa będzie gościem jest pan prof. Marcin Wiącek konstytucjonalista z wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry witam serdecznie panie profesorze dzień dobry panie redaktorze dzień dobry państwo konstytucja, a wybory prezydenckie to jest temat naszej dzisiejszej rozmowy wątków jest wiele i różne wątki oczywiście pojawiają się także w innych u innych rozmówców prawników konstytucjonalistów tak dalej itd. itd. natomiast jakiś tam w Rozwiń » głębi duszy zastanawiam się, jaki sens mają tego typu rozmowy, bo na poziomie teoretycznym intelektualnym można się spierać można interpretować interpretować zastanawiać się pokazywać sobie cytaty opracowania i opinie, a na końcu można powiedzieć no tak, ale Trybunał Konstytucyjny jest nasz jak trzeba będzie to nasi przebiją to co powiemy, że mają przebić no panie redaktorze to Sąd Najwyższy będzie będzie jednak stwierdzała ważność wyborów no to sama to jest opcja AB patrz pkt 1 tak natomiast cała koncepcja wyborów, które będą przeprowadzane 28czerwca opiera się na uchwale Państwowej Komisji Wyborczej, która no przez wielu moich kolegów i też bardzo szanowanych przeze mnie profesorów jest kwestionowana natomiast no wydaje mi się, że tu nie było innego wyjścia dlaczego kont, jakie znaczenie ma ona chwała znaczy konstytucja wymienia w sposób enumeratywny sytuacje, w których marszałek Sejmu może objąć obowiązki prezydenta art. 131 ust. 2 konstytucji u twórcom naszej konstytucji jak również twórcom kodeksu wyborczego w 2011 roku w ogóle nie przyszło do głowy taka sytuacja, że nie mogą się odbyć wybory komend krok do groźnego mi kompletnie tego nie przewidziano i nie wiem czy to krótkowzroczność natomiast nową wydawało się, że po prostu taka sytuacja nie może mieć miejsca i w konstytucji sytuacje, w których marszałek Sejmu przejmuje obowiązki głowy państwa są sformułowane w sposób tak jak powiedział enumeratywnie jest to zamknięty katalog i w moim przekonaniu, aczkolwiek zastrzega, że to nie jest pogląd podzielany przez część konstytucjonalistów jeśli nie doszłoby do zaprzysiężenia nowego prezydenta 6sierpnia to mielibyśmy wówczas do czynienia z chaosem prawnym to delikatnie mówiąc, czyli sytuacją braku głowy państwa, a więc państwa komisja wyborcza zrobiła to co było w jej mocy czy nie mogą zrobić nie mogą zrobić więcej tak no odwołała się też do pewnej analogii tak można powiedzieć, ponieważ kodeks wyborczy przewiduje tylko sytuację zapewnia państwo wiedzą, gdy nie dochodzi do wyboru prezydenta z powodu braku kandydatów albo z powodu tego, że jest tylko 1 kandydat to jestem taki przepis art. 293 kodeksu wyborczego, który właśnie umożliwia ponowne zarządzenie wyborów w sytuacji, gdy nie ma kandydatów albo w ogóle albo jest tylko 1 z państwa komisja wyborcza dostrzegła, że jest w tych przepisach luka, że nie ma przewidzianej w prawie w sytuacji, gdy wybory się po prostu nie odbędą i PKW zdecydowała się na wypełnienie tej luki w drodze taki znanej sprawie techniki analogi i uznaje uznał, że no to co miał ministra czy czy to co nie miało miejsce tak naprawdę 10maja jest sytuacją analogiczną do sytuacji braku kandydatów w wyborach i stężenie można powiedzieć, że PKW powiedziała, że pomimo, że nie pomyśleliśmy nigdy o takim scenariuszu ten scenariusz jest równoznaczne z tymi scenariuszami, które przewidzieli tak dokładnie tak nad no państwa komisja wyborcza dostrzegła jedyne wyjście z tej sytuacji właśnie taki sposób i moim zdaniem, mimo że no tak jak już podkreślałem wielokrotnie zdaje sobie sprawę z tego że, że znaczna część moich kolegów i profesorów prawa Konstytucyjnego nie ma odmienne stanowisko moim zdaniem państwo komisja wyborcza nie miała innego wyjścia i starała się w ten sposób uratować sytuację właśnie uznając, że brak głosowania DK doszło 10maja jest tożsamy z brakiem kandydatów prawda co otwiera z kolei marszałkowi Sejmu możliwość zarządzenia ponownych wyborów i to w takim terminie, żeby one się odbyły, żeby nasze były w czasie wystarczającym do zaprzysiężenia nowego prezydenta w dniu 6czerwca szóstym 16 sierpnia upływa kadencja czasem 6sierpnia, kiedy upływa kadencja urzędującego prezydenta i wolę ze sobą jest zachowana ciągłość władzy no dobrze, ale czy idąc tym tropem rozumowania nie można powiedzieć no to trochę otwieramy tutaj wrota na właściwie o uznanie przez PKW dowolnych okoliczności, których nie ma i zrównywanie ich z rzeczami, które są, czyli można powiedzieć tak prawda czy powiedzieć no tak groźna dla wyborów nie było, bo lał deszcz to jest równoznaczne z tym, gdy jak, gdyby nie było żadnego kandydata, bo byłby 1 to prawda, ale mamy do czynienia z sytuacją nadzwyczajną, na którą trzeba było jakoś rozwiązać tak jak już powiedziałem państwo w moim przekonaniu, jeżeli 6sierpnia nie doszłoby do zaprzysiężenia nowego prezydenta to mielibyśmy do czynienia z sytuacją nieprzewidzianą w ogóle w przepisach prawa ich sytuację, która mogłaby doprowadzić do głębokiego kryzysu Konstytucyjnego chaosu prawnego, bo nie było osoby posiadające kompetencje do np. podpisywania ustaw no niektórzy twierdzili, że gdyby nie doszło do za przyjęcie zaprzysiężenia nowego prezydenta do 6sierpnia to wtedy obowiązki funkcję głowy państwa pełni, by marszałek Sejmu lub marszałek Senatu ja doceniam oczywiście wagę argumentów, które przemawiają za takim stanowiskiem natomiast nie podzielam, ponieważ art. 131 konstytucji jest skonstruowany taki sposób, że tak powiedziałem on zmienia w sposób enumeratywny katalog przesłanek, kiedy marszałek Sejmu przejmuje obowiązki prezydenta np. w przypadku śmierci prezydenta czy w przypadku opróżnienia urzędu wskazania przez Trybunał stanu i w tym art. 131 jest przepis, który mówi, że jeżeli marszałek Sejmu nie jest w stanie z jakich powodów objąć obowiązków prezydenta stoczni marszałek Senatu i ja uważam, że ten przepis marszałków Senatu należy odczytywać w sposób kontekstowy, czyli z jakby uwzględniający całą treść tego art.131a, więc marszałek Senatu w moim przekonaniu może przejąć obowiązki prezydenta wyłącznie wówczas, gdy nie jest tego w stanie zrobić marszałek Sejmu, a zatem nim nie można ja jak sądzę stosować takiej wykładni, że albo, że albo albo właśnie dokładnie ma marszałek Sejmu jest lepsza marszałek Senatu jest tylko substytutem marszałka Sejmu w przypadku, gdy ten, że nie jest w stanie objąć związku brydża albo albo gdy nie ma marszałka Sejmu no taka sytuacja ma miejsce po katastrofie smoleńskiej np. jeśli będą dokładnie, który to był dzień, ale był taki dzień, kiedy doszło do kiedy marszałek Sejmu ówczesny złożył rezygnację przez kilka godzin nie było marszałka Sejmu i na też tak kilka godzin obowiązki przejął marszałek Senatu prawda, po czym doszło do powołania marszałka Sejmu marszałek Sejmu wrócił wówczas do pełnienia funkcji głowy państwa panie profesorze wrócimy do naszej rozmowy po informacjach konstytucja wybory prezydenckie to temat na dzisiejsze rozmowy prof. Marcin Wiącek konstytucjonalista z wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego z państwa moim gościom wracamy po informacjach które państwa ma gości jest pan prof. Marcin Wiącek konstytucjonalista z wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego mam wrażenie panie profesorze, że tutaj wielu rozwiązań może być ojcowie konstytucji nie przewidzieli no tak to prawda natomiast tną tak w tego typu szczególnej sytuacji trzeba się odwołać do znanych prawu technik wykładni, jaką jest tak jak wspomniałem przed przerwą analogia do takiej wykładni się odwołała właśnie Państwowa Komisja Wyborcza moim zdaniem to była bardzo rozsądne uchwała PSL komisji wyborczej i ona otworzyła pole do zarządzenia wyborów ze ostatnim możliwym terminie mówiąc ostatni możliwy termin mam namyśli termin, który daje możliwość zbadania ważności wyborów przez Sąd Najwyższy tak, aby 6sierpnia doszło do zaprzysiężenia nowego prezydenta i tak, abyśmy mieli zachowaną ciągłość władzy, ponieważ jak już wspominałem w moim przekonaniu konstytucja nie pozwala na przejęcie obowiązków głowy państwa przez marszałka Sejmu czy też marszałka Senatu w takim przypadku, czyli w sytuacji, kiedy nie doszło do przeprowadzenia wyborów no dobrze można, by zapytać powiedzmy, że do 6sierpnia, czyli do dnia upływu kadencji prezydenta Andrzeja Dudy nie doszło do zaprzysiężenia nowo wybranego prezydenta no Sanu i 8 prawa taka agencji panował niewyobrażalny tak taka sytuacja, ale można powiedzieć rację możemy sobie wyobrazić np. np. teoretycznie powiedzmy, że dochodzi do drugiej tury wyborów z tak druga tura wyborów miałaby miejsce miałaby miejsce w lipcu prawda to 2 chyba trzynastego 13lipca, o ile, o ile dobrze kalkuluję 1212. przepraszam tak dwunastego 2 tygodnie o ma dwudziestym ósmy sobie wyobrazić sytuację, że np. 1 z kandydatów którzy, którzy uczestniczą w drodze w drugiej turze wyborów wycofuje swoją zgodę na kandydowanie jest taka możliwość prawna albo albo umiera czy też, więc z jakich przyczyn traci obywatelstwo Polski w ten sposób przestaje być mieć tzw. bierne prawo wyborcze na w takim przypadku druga tura musiałaby zostać przesunięta i one musiały się odbyć bez tego 6lipca i wtedy Milito lub 11 wiek stan, kto wystartował jako druga rzecz w dodatku tak tak do takiej dokładnie pan redaktor mówi, czyli w takim przypadku jest trzeci kandydat natomiast druga tura jest odraczana o kolejne 2 tygodnie dzielą się zdarzają już teoretycznie oznacza wzrost 6lipca tak naprawdę mamy 11 dni, ale nie przynależy marynarza stoi medale wyników wyborów tak na stwierdzenie ważności przez Sąd Najwyższy tak dalej tak, ale to dobrze to idźmy dalej mamy drugą drugą turę i trzeci kandydat z pierwotnych wyborów traci bierne prawo wyborcze albo umiera albo traci albo wycofuje się jest to bardzo trudne pytanie nikt nie, mówi że będzie łatwo pani profesor hektara to prawda natomiast w kodeksie wyborczym przepis art. 291 § 2 kodeksu wyborczego jak mam w tej chwili przed oczami zacytuję ustępujący prezydent Rzeczypospolitej kończy urzędowanie z chwilą złożenia przysięgi przez nowo wybranego prezydenta Rzeczypospolitej, a więc jest to przepis, który być może w takiej sytuacji, aczkolwiek nie chciałbym nic przesądzać mógłby być wykorzystane również na zasadzie pewnej analogii także także na jest dla mnie bardzo wątpliwe tak, ale to była też chyba jedyna furtka, która by umożliwiała zachowanie ciągłości funkcji głowy państwa, bo tak jak już powiedziałem w konstytucji albo nie ma nie przewidziano sytuacji, gdy wybory się odbywają tak czy zaniechań profesorze możemy powiedzieć ta furtka właściwie mówi nam, tyle że, dopóki się nie zaprzysiężenie nowego prezydenta to stary tak powiem funkcjonuje tak, ale ten przepis, który państwo przeczytałem on funkcjonuje w pewnym kontekście tak to jest to jest cały art. 291 i które dotyczy procedury ślubowania prawda tam chodzi o to, że po prostu do momentu ślubowania czy złożenia przysięgi przez muzeum Narodowym tak urzędujący prezydent pełni obowiązki do do czasu właśnie ślubowanie nowego prezydenta, więc on on on on jest uwikłany w pewien kontekst prawda on służy pewnemu celowi chodzi o to żeby, żeby nawet nie było minuty, kiedy to nie mielibyśmy do czynienia właśnie sytuacją braku głowy państwa on jest on jest kontekstowy, więc Ammann 1 marca, aby nas sytuacja braku głowy państwa ustawy mogą poczekać do prawdy, ale tutaj jednak dochodziłoby do takiej sytuacji, gdy mamy mamy brak 1 z najważniejszych organów chyba najważniejszego organu Konstytucyjnego władze i nie może dojść do woli o jakiejkolwiek zmiany prawnej poza rozporządzeniami np. rada, bo to tutaj prezydent tego tego nie sygnuje natomiast nie mogłoby dojść do jakichkolwiek czynności która, której skuteczność zależy od woli prezydenta nam się do podpisania ustawy tutaj ustawy można można poczekać na to co pan redaktor mówi no to jest z takiego powiedzmy po rozsądku owego punktu widzenia być może racjonalne natomiast no ja nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, w której 6sierpnia nie dochodzi do zaprzysiężenia nowego prezydenta, bo to, by oznaczało naprawdę bardzo duży chaos w państwie i paraliż wykonywania istotnej części władzy publicznej w szczególności władzy ustawodawczej, a jednocześnie panie profesorze mam wrażenie, że powiedział pan, że do takiej sytuacji nie dojdzie bo gdyby doszło to mamy przepis, który mówi, że dopóki nowy prezydent zostanie zaprzysiężony to ten obecny pełni swoją funkcję pełni swą kadencję czek zostanie rozszerzona i nie wykluczam, że jeżeliby do takiej sytuacji doszło, że 6sierpnia nie byłoby zaprzysiężenia to nie wykluczam, że ten przepis kodeksu wyborczego byłby właśnie wykorzystany taki sposób ta po no bo trudno sobie wyobrazić inną sytuację na ja zdaję sobie sprawę z tego, że znaczna część konstytucjonalistów w tym w tym na wybitnych profesorów uważa że wolno było w takim przypadku zastosować to co już mówiłem wcześniej tzw. analogie z konstytucji pozwalającą marszałkowi Sejmu na objęcie funkcji głowy państwa no moim zdaniem większość argumentów jednak przemawia przeciwko takiej interpretacji, że raczej ja bym wolał uniknąć sytuacji, gdy mam, gdy mamy tzw. prezydenta analogi na osobę, która pełni funkcję głowy państwa nas na zasadzie analogii, ale no w chyba chyba chyba rzeczywiście ten ten przepis kodeksu wyborczego, który państwu przedstawiłem przed chwilą on byłby wówczas no on miałby możliwość bycia wykorzystanym właśnie taki sposób tak natomiast no tak czy inaczej po 6sierpnia funkcję głowy państwa pełni, aby osoba nieważne czy to prezydent urzędujący obecnie czy marszałek Sejmu, ale tak czy inaczej ta funkcja, by się opierała na na zastosowaniu pewnej analogii tak co co nie powinno mieć miejsca panie profesorze czy niema pan wrażenia, że żyjemy w takiej rzeczywistości, że trochę nieistotne jest to co profesorowie konstytucjonaliści eksperci od prawa Konstytucyjnego sobie myślą przedyskutują albo co sądzą danej sytuacji na końcu i tak przyjdzie Leśnik wygra wszystkich z lasu, że użyję takiego prawnego terminy trudno mi odpowiedź na to pytanie, zwłaszcza że w tym przypadku, o którym mówimy zdania konstytucjonalistów są podzielone wystarczy przyjrzeć się opiniom, które były składane w Senacie teraz ostatnio przed kilkoma dniami, kiedy Senat obradował nad poprawkami do tej ustawy z 2czerwca w tym tej tej aktualnej ustawy regulujące wybory prezydenta, więc tam było widać też pewną polaryzację stanowisk i natomiast wydaje się, że organy władzy publicznej obecne niezależnie od kwestii polityczne wspólnie doszły do wniosku, że nie można doprowadzić do sytuacji, gdy 6sierpnia nie dojdzie do zaprzysiężenia nowego prezydenta ja uważam, że ten kompromis, który zostało osiągnięte jest właściwe i i wydają się, że należy to docenić to, że został właśnie osiągnięte na poziomie Sejmu Senatu, który jak wiemy pod względem politycznym się o różnią, że jednak ten ten ten kompromis, który został silnie oczywiście mimo wielu wad, które ta ustawa posiada, jeżeli będziemy czas możemy na ten temat porozmawiać, a ale, ale doprowadzono do tego, że te wybory się odbędą 28czerwca, czyli no i ostatnim możliwym terminie, który tak naprawdę daje daje pole do to do tego, aby nowo wybrany prezydent ktokolwiek nim będzie został zaprzysiężony w dniu upływu kadencji obecnego prezydenta, czyli 6sierpnia nie, pytając czy też komentując, że wielu rzeczy ojcowie konstytucji nie przewidzieli miał namyśli np. amerykański system Konstytucyjny oczywiście trudno te systemy Polski amerykański porównywać z wielu powodów, ale wydaje się amerykański system wyborczy ma wbudowany taki mechanizm bezpieczeństwa polegający na tym, że wyboru prezydenta i wiceprezydenta dokonuje Kolegium elektorów Stanów zjednoczonych i oczywiście jest debata w stanach Zjednoczonych czy Kolegium elektorów, by może dokonać innego wyboru niż wynikałoby to ze zgromadzonych głosów, ale tak to prawda krytycznie, ale teoretycznie może chodzi o taki mechanizm bezpieczeństwa, który mówi, gdyby największą liczbę głosów łącznie głosów, ale większą liczbę mandatów zdobył ktoś, kto o tym, wiemy, że doprowadzi nasz nasz kraj nasz kraj do ruiny albo jest niesprawny itd. intelektualnie szaleńcem agentem wywiadu itd. obcego i tak itd. to dopuszczona taka możliwość Kolegium elektorów stanu Zjednoczonych może troszeczkę pod prąd wyników i powiedzieć my wybieramy kogoś innego, czyli mamy mechanizm bezpieczeństwa wydaje się, że w tym naszym systemie nie ma takiego mechanizmu rzecznik nie pomyślał, a co, jeżeli takie instytucje jak Trybunał Konstytucyjny Sejm najwyższy Trybunał stanu itd. itd. znajdą się w ręku 1 organizacji, która wpadnie na pomysł, że właściwie fajnie rządzić z różnych powodów i raz zdobytej władzy nie oddamy nigdy i takiego chyba systemu bezpieczeństwa czy też zaworu bezpieczeństwa w naszym systemie nie ma, ale proponuję byśmy do tego wątku powrócili po informacjach Radia TOK FM, które już za 3 minut o godzinie 1140 prof. Marcin Wiącek konstytucjonalista z wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego jest państwa mają gości wczoraj państwa moim gościem jest pan prof. Marcin Wiącek konstytucjonalista z wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego dobre nie wiem czy chcę zwrócić do wątku zaworu bezpieczeństwa oraz to skomentować te krótko taki sposób, że jednak wybory w Polsce są bardziej demokratyczne proszę zwrócić uwagę, ponieważ u nas głosujemy bezpośrednio na kandydata i wyborca ma bezpośredni wpływ na to kto zostanie prezydentem, a wybory pośrednie, z którymi mamy do czynienia zaznaczone są takie jak pan redaktor powiedział przed przerwą, że głosuje się na elektorów tak elektorzy no zna w praktyce jest także że, że zawsze są powiązani z skórą opcji politycznych, ale teoretycznie mogą zagłosować wbrew woli wyborców więc, więc tutaj moim zdaniem w Polsce też zasada wyborów bezpośrednich prezydenckich jest no lepiej odpowiadającą regułami demokracji niż w stanach Zjednoczonych, zwłaszcza do jak pokazał kazus wyboru, ale gola i Georga Busha prawda może dojść do takiej sytuacji, że wybory wygra osoba w zamian mniejsze poparcie społeczeństwa, a trzeba jednak nie odchodzi w demokracji o to jest temat rzeka panie profesorze, ale naprawdę na to na razie na kolejny spot wróćmy do naszych Baranów jak pan ocenia zgodność nowej ustawy o wyborach mieszanych z konstytucją Rzeczypospolitej polskiej i uważam przede wszystkim, że ta ustawa jest lepsza duża niż ustawa, która została uchwalona wcześniej ta ustawa o prezesa regułę głosowania korespondencyjnego, bo no, a ta ustawa była chyba przez wszystkich ekspertów oceniana krytycznie, bo ona nie dawała możliwość oddania głosu w sposób taki tres tradycyjne natomiast ta ustawa, która została uchwalona 2czerwca, a ona istotny sposób rozszerza możliwość głosowania korespondencyjnego natomiast pozostawia w dalszym ciągu możliwość w zależności od woli wyborcy głosowania w lokalu wyborczym wynika to z tego że, głosując w sposób korespondencyjne to jest teza ukształtowanym orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego z takim bardzo znanym wyrokiem z 2011 roku, kiedy był oceniany kodeks wyborczy właśnie wszedł w życie w 2011 roku, że wyborca głosuje tajnie wypraszam wyborca 8 korespondencyjnie on się w pewnym sensie sam zrzeka jakiejś części gwarancji tajności swojego swego wyboru i jest to dopuszczalne, ale pod warunkiem, że wyborca czyni to dobrowolnie i ustawa ta to weryfikuje te poprzednia ustawa z 6kwietnia prawda ona ona wykluczała możliwość głosowania głosowania w formie tradycyjnej natomiast w tej chwili ono daje możliwość wyboru każdemu obywatelowi prawda w jaki sposób chce głosować i i ona pod tym względem jest dużo lepsza niż ta ustawa strony mamy do czynienia poprzednio natomiast to jest 1 problem takie, które chciałbym państwu powiedzieć to też była dyskusja w sejmie Senacie na ten temat w pierwotnej wersji tej ustawy przepis, który mówił, że minister zdrowia może na tydzień przed wyborami zarządzić w co najmniej 1 gminie wybory wyłącznie korespondencyjne ten przepis został zmieniony na skutek przyjęcia poprawki Senatu taki sposób, że teraz może to zrobić PKW Państwowa Komisja Wyborcza na wniosek ministra zdrowia, ale to prowadzić do takiego wniosku, że my tak naprawdę dopiero na tydzień przed wyborami dowiemy się, jaki będzie ich reżim praw i to jest to jest główna moim zdaniem wada tej ustawy tak, bo ustawa wyborcza powinna dawać pewność wyborcę w jaki sposób będzie mógł oddać głos i w jaki sposób będzie mógł uczestniczyć w wyborze głowy państwa w tym przypadku, a tu owo ten regulacji, które powiedziałem przed chwilą ona o ona w zasadzie pozwala na wywrócenie tej ustawy do góry nogami i wprowadzenie głosowania korespondencyjnego nawet w całym kraju, bo tam jest mowa, o co najmniej 1 gminie prawda więc, jakie jest co najmniej 1 gmina może obejmować większość gmin w kraju nawet całą Polskę i na tydzień dopiero przed wyborami dowiemy się czy tak naprawdę ta ustawa będzie działała w taki sposób, jaki jest procedura ta nie zostało opisane to i to nieważne czy minister zdrowia decyduje czy do PKW prawda do to akurat jest kwestia kompetencji określonego organu, ale ale, ale no jednak jedno z podstawowych wartości prawa wyborczego powinna być przewidywalność tego prawa tu i tak mieliśmy do czynienia z z pewnym odstępstwem od aut wielu ekspertów się wypowiadała na ten temat również państwa stacji o tym, że prawo wyborcze powinny być zmieniane najpóźniej na 6 miesięcy przed wyborami każda natomiast mamy do czynienia z odstępstwem od tej reguły no być może przyczyn tego odstępstwa można dopatrywać się we wprowadzeniu stanu epidemii 20marca rozporządzenie ministra zdrowia nie chciałbym wywoływać dyskusji na ten temat to jest też szersze zadania nie ale, ale takie takie mówi ta ustawa, mimo że jest uchwalona na no prawie 4 tygodnie przed wyborami to ona i tak nam pewność co do tego reżimu prawnego, jaki będzie stosowany wyborach dopiero tak naprawdę na 2001. dokładnie, kiedy się dopiero może liczyć czy będzie korespondencyjne głosowanie w gminach większych wiemy część większości nawet na terytorium całego państwa tor te ja oczywiście tutaj całkowicie hipotetycznie stawiam tezę ale, ale one są istotne nawiązań, czyli może może dojść do takiej sytuacji, że dwudziestego np. czerwca albo dwudziestego pierwszy 1czerwca pan premier i pan minister zdrowia mówią no wprawdzie już informowaliśmy, że pokonaliśmy Korona wirusa, że kara na wielu na mnie straszne, że sytuację pod kontrolą, ale jednak okazało się że, że nie jest tak że, że mamy więcej przypadków niż nam się wydawało i na z powodu obawy o stan zdrowia obywateli zarządzamy czy też sugerujemy, aby PKW zmieniła tryb głosowania na wyłącznie korespondencyjnie w całym kraju ta da tak i ten przepis daje taką możliwość tak on został złagodzony w pewnym zakresie przez poprawkę Senatu tak, ale on został zagra tylko tylko taki sposób zmieniono organ, który o tym, decyduje, bo to był pierwotnie minister zdrowia adresy państwa komisja wyborcza tak na znak to należy docenić też w pewnym stres w pewnym sensie prawda, ponieważ państwo komisja wyborcza rzeczywiście w dalszym ciągu organem pozostającym w zakresie niezależności od rządu, ale to nie ma znaczenia należy tu chodzi o to, że po prostu na myśli możemy tak jak pan tak po 20czerwca dowiedzieć nagle teraz w większości z terytorium kraju czy nawet w całym kraju będziemy mieli tylko wybory korespondencyjne i cała ta uznawania i w takiej sytuacji przestaje działać no dobrze co np. z konstytucyjnością wyborów za granicą Polski no to jest jeszcze com całkowicie odmienne zagadnienie ponieważ Polski ustawodawca ma jurysdykcję, która rozciąga na terytorium Polski wyłącznie plus nie obejmuje działanie polskich placówek dyplomatycznych i Polski ustawodawca nie jest w stanie zagwarantować 100% i to nawet nie mówię teraz o tej sytuacji mamy dzisiaj do rynku w ogóle nie jest w stanie zagwarantować tego, że każdy wyborca przebywający za granicą będzie naprawdę nie będzie miał realną możliwość oddania głosu prawda bo, bo Polski parlament nie ma wpływu na sytuację, jaka ma miejsce w innych krajach, a więc to tutaj tak czy inaczej może dojść do pewnych zakłóceń w tym zakresie oczywiście ustawa, o której mówimy ona zawiera bardzo wiele bardzo wiele gwarancji umożliwiające głosowanie za granicą, ale jednocześnie zastrzega 1 z pierwszych swoich przepisów, że głosowanie może za granicą nie zostać przeprowadzone z przyczyn no, gdy nie ma możliwości organizacyjnych technicznych lub prawnych przeproszę oraz głosowania korespondencyjnego tak no no i NATO nasz kraj nie ma wpływu wracają do tego co pan mówił o tym, że Polski system jest bardziej demokratyczne niż amerykański, bo są wybory bezpośrednie na głowę państwa w porównaniu z Kolegium elektorów to w jaki sposób jak pan ocenił tę swoją wypowiedź właśnie w kontekście tej nowej ustawy, która dopiero 7 dni przed wyborami informuje w jakim trybie będziemy głosować jest na rok ma demokratyczną ość mamy do czynienia z sytuacją nadzwyczajną wyjątkową powodu, w których, o których być może porozmawiamy przy okazji nie doszło do wprowadzenia stanu stanu klęski żywiołowej prawda Rabe umożliwiała przesunięcia wyborów na przyszłość natomiast no to mieliśmy do czynienia z sytuacją nadzwyczajną i zmiana, którą mamy do czynienia w tej chwili ona ona umożliwia oddanie głosu w formie tradycyjnej tak ona po prostu sens tej ustawy sprowadza się do tego, że w istotny sposób rozszerzono możliwość głosowania korespondencyjnego i oczywiście siłą rzeczy doszło do bardzo istotnego skrócenia terminu na zgłaszanie kandydata pani na razie na rea realnie w tej chwili, obserwując życie polityk polityczne tak tylko 1 kandydat prawda jest wstanie zarejestrować swój komitet zgłosić kandydata do państwa komisji wyborczej prawda z uwagi na ten czas sprawa to te 100 000 podpisów trzeba zabrać do 10czerwca co jest niełatwym zadaniem, ale no i w moim przekonaniu o no w przypadku tego, że nie ogłoszono stanu nadzwyczajnego to jest jedyne możliwe wyjście z tej sytuacji tak tak jak mówiłem na początku naszej rozmowy ja stoję na stanowisku, że jeżeli 6sierpnia nie dojdzie do zaprzysiężenia nowej głowy państwa to mamy do czynienia wówczas z przerwaniem ciągłości najważniejszego organu władzy publicznej w Polsce i stąd ta ustawa daje możliwość przeprowadzenia wyborów właśnie w oparciu o tę uchwałę PKW też, o której mówiliśmy wcześniej w takim terminie, aby jednak do zaprzysiężenia doszła ona oczywiście w bardzo istotny sposób ogranicza bardzo istotne, bo ogranicza no prawa wyborcze kandydatów, bo np. jak mam przed sobą ten kalendarz wyborczy poprzedni, który był panie panie profesorze to już do do tego wątku niestety nie zdążymy dojść, bo kończyła się czas bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie prof. Marcin Wiącek konstytucjonalista z wydziału prawa administracji Uniwersytetu Warszawskiego był państwa i moim gości informacje godzinie dwunastej po informacjach Mikołaj Lizut jego program dzisiejszych przygotował Paweł Zientara Aneta nad jakością naszych połączeń czuwał Adam Szurlej Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA