REKLAMA

Ośrodek Karta walczy o Solidarność bez cudzysłowu

Światopodgląd
Data emisji:
2020-06-04 15:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
14:59 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świat podgląd Agnieszka Lichnerowicz 4czerwca i mówię to niemal albo każdego roku to oczywiście dzień refleksji historycznej dużo się działo tego dnia w przeszłości słyszeliście państwo chwilę temu rozmawialiśmy setnej rocznicy porozumienia traktatu z Trianon będziemy też oczywiście wspominać to co działo się na placu Tiananmen, a szczególnie rozmawiać o tym jak ta pamięć dziś rozbrzmiewa, jakie dziś ma znaczenie albo nie pamięć tego wydarzenia oczywiście to zaś Rozwiń » łączy się z takimi opowieściami, które często słyszałem od ludzi aktywnych w Sierpcu osiemdziesiątego dziewiątego roku i wcześniej, że kiedy właśnie świętowali w Polsce no to dowiadywali się jednocześnie czołgi na placu Tiananmen w Pekinie rozjeżdżają protestujących robotników studentów w Polsce to dla wielu, bo nigdy w Polsce nic nie jest dla większości czy dla wszystkich dla większości może tak świętowało pierwsze od drugiej wojny po drugiej wojnie światowej częściowo wolne wybory parlamentarne to była pierwsza tura tych wyborów nazywanych nieraz kontraktowymi, ponieważ wynikały z porozumień okrągłego stołu my teraz światopoglądzie połączyliśmy się z dyrektorem Zbigniewem urządzeń dobre witam państwa, które bluza jest prezesem fundacji ośrodka karta redaktorem naczelnym tejże karty jak pan świętuje nie świętuje VAT, jaka refleksja panu towarzyszy 4czerwca myślę jako ośrodek karta ogłosili dzisiaj 21 Solidarności, które nazywają ten cały proces ja jestem głęboko przekonany, że dos dokonano takiego mentalnego świadek fałszerstwa w widzeniu drogi i że my tak naprawdę w dużej mierze potwierdzamy TV to fałszywe rozpoznania dzisiaj Piotr Duda szef Solidarności wystąpił publicznie mówiąc związek zawodowy współczesne łączy, jakby skupia wszystkie wartości Solidarności dawnej także tej, która wygrała w czerwcu 81009. roku to jest bardzo głęboka nieprawda i uważam, że to, że takie głosy publiczne mogą przechodzić bez Echa do tej pory właśnie przechodziły to jest sytuacja nie do zniesienia dlatego uważam, że 4czerwca jest po prostu przede wszystkim momentem namysłu w tym sensie szczególnym momentem, że w zasadzie w poprzednich latach udało się wykreować coś co nazywaliśmy świętem wolności dzisiaj tak tego dnia nie odbieramy ale, ale wydaje się, że to jest takie taka okazja do tego, żeby się zastanowić co do tego momentu wolności doprowadziło i uważam, że to co wiemy na temat drogi to jest nieprawda, a dzisiejszy związek zawodowy, który monopolizuje te wartości m.in. odbiera prawa autorowi znaku Jerzemu Janiszewskiego do dysponowania tym znakiem to jest coś co jest nie do przyjęcia w związku z tym jest to okazja, by się zastanowić nad całą drogą to zaraz zapytam pana Unię, bo to oczywiście jest też także wspieramy się do tej pory czy czy pod czym była dokładnie Solidarność niektórzy akcentują bardziej ten aspekt pracowniczy powiedziałbym socjalistyczne, gdyby nie to, że to słowo tak uwikłane w Polsce inni bardziej podkreślają ten aspekt wolnościowy suwerennością jeszcze inni bardziej ten związany z przesłaniem Jana Pawła drugiego i był chyba jednak większość zgadza się, że rzeczywiście to dziedzictwo gdzieś przez 3 dekady, a nawet 4 tak naprawdę udało nam się rozproszyć, więc na co pan by zwrócił uwagę to znaczy na czym polega na interpretację czy tak pana oburza, bo w tych tezach też bardzo wybrzmiewa tych 21 za ta frustracja myślę tak chyba mogę to nazwać w tym jak związek zawodowy traktuje monopolizuje i co robi z tym hasłem frustracja bierze się tak generalnie ze sposobu traktowania tej historii to znaczy myśmy mit Solidarności tak naprawdę zniszczyli i tutaj związek zawodowy ma duży udział w tym, ale oczywiście nie wyłącznie ja mam wrażenie, że zniszczyliśmy przez 30 lat nie nie przez 4 dekady, dlatego że wybory czerwcowe wygrała Solidarność i to ta, którą teraz nazywamy jako Solidarność bez cudzysłowu, dlatego że nie związek zawodowy szedł do wyborów komitet obywatelski komitet obywatelski ten ten główny, a potem, a potem wybory samorządowe wygrały komitety obywatelskie rok lokalne to była emanacja Solidarności to był to był ład coś co wyrastało całego tego doświadczenia podstawowego z lat 8081 dla mnie Solidarność jest przede wszystkim ruch wyzwoleńczy, o który objął całe społeczeństwo związkiem zawodowym Solidarność została z konieczności, bo nie było innej formy organizacyjnej natomiast nie była związkiem zawodowym była czymś znacznie znacznie większym czymś co w gruncie rzeczy naruszyło cały system komunistyczny i to co zostało zupełnie jakoś zmarginalizowane toż to, że Solidarność do dobra doszła do momentu absolutnej dominacji w Polsce mianowicie taki moment 27marca 81001. roku nastąpił, kiedy przez 4 godziny strajku ostrzegawczego całe społeczeństwo było przeciw władzy to było zdeterminowanej było gotowe do działań daleko idących łącznie z naruszeniem systemu niestety i to był moment kulminacyjny właśnie takiego mobilizacji cały całego społeczeństwa bardzo ważny moment, dlatego że jak się ten ma tę chwilę 2007. ma zestawić z polską współczesną tak podzieloną rozdarta właściwie przez politykę przez ten, kto tę całą ideę ideologizacji życia publicznego Otóż myśmy byli wtedy jednorodnym społeczeństwem władza została osamotniona nawet członkowie partii strajkowali przeciwko temu co się zdarzało w Polsce teraz jesteśmy czymś kompletnie odwrotnym dla mnie Solidarność jest zaprzeczeniem polaryzacji politycznej, jaka się w Polsce dokonała i polaryzacji społecznej idącej za tę polityczną i tak naprawdę apel o powrót do Solidarności z apelem o zaprzeczenie nie tej sytuacji dzisiejszej i temu, żeby Solidarności była przypisana tylko partykularne związkowi zawodowemu Solidarność wspólna znak Solidarności do przynależy całemu społeczeństwu i Jerzy Janiszewski oddał ten znak nam wszystkim, a nie tempo tej 1 ze związków zawodowych w Polsce to jest głęboka nieprawda dlatego w takim momencie warto się nad tym zastanowić Pp bardzo doceniam też inicjatywę karty, ponieważ odbieram ją też trochę jako wstęp czy początek obchodów właśnie tych solidarnościowych od sierpnia do września tego roku moglibyśmy też świętować zobaczymy jak to będzie, ale cały czas poruszamy się między tymi hasłami wolność i Solidarność, bo jednak część uczestników obserwatorów 3 dziedziców tego wydarzenia tego mobilizacji solidarnościowej zwróciłaby uwagę, że tej Solidarności brakowało dużo dużo wcześniej czy gdzieś dzisiaj cały ten kryzys, którego jesteśmy uczestnikami jest właśnie wynikiem kumulowania się tego braku Solidarności również w latach dziewięćdziesiątych dwutysięcznych, że wolność pokonała Solidarność tak bym powiedziała nam przede wszystkim zabrakło Solidarności samej i my to datuje bardzo dokładnie to znaczy 24czerwca 90 tego roku rozpadła się formacja która, jakby UPO postać wała Solidarność w tamtym czasie, bo to były to był komitet obywatelski wraz z przyległościami nie był nie była to władze związku zawodowego tylko grupa osób która, która reprezentowała to, otaczając Lecha Wałęsa, a cały ruch i w tego dnia w audytorium Maximum odbyła się 7 godzinna narada tego gremium, po którym już formacja nie zaistniała jako całości zależy to co się tam wtedy było było kompletnym podziałem wtedy było jasne, że Lech Wałęsa jako przyszły prezydent już, jakby idzie własną ścieżką w pewnym sensie występuje przeciw formacji, która doprowadziła do tych 2 zwycięskich wyborów w czerwcu 80 tego dziewiątego i maju 90 tego, iż w gruncie rzeczy już myślą o prezydenturze po prostu idzie w poprzek tego tak tej całej formacji i od tego momentu tam padły bardzo ostre słowa przeciw przeciw sobie nawzajem wtedy rozbiło się to grono w sensie politycznym i od tego momentu właściwie już niema Solidarności komitety obywatelskie bardzo szybko zaczęły upadać nie były podtrzymany także przez Lecha Wałęsa i potem już tylko była set było sentymentalne przywracanie pamięci ziarno kiedyś było tak pięknie nawet w podziemiu, a tu proszę polityka robi z nami to co teraz się wydarza już wtedy już wtedy tego tak naprawdę nie było i właśnie na tym polega to naruszenie reguł, że Lech Wałęsa skoro zdecydował na samodzielną karierę polityczną bez formacji, która wyniosła powinien był zakończyć działalność NN z NSZZ Solidarność jako, jakoby historycznego niechby sobie jakiś inny związek zawodowy działa, ale niech się nie powołuje na przeszłości, które mu nie jest przypisane 1 środowisku, a szczególnie takiemu partykularne Emu zideologizowane mu bardzo agresywne mu społecznie toż to to jest po prostu głęboka nieprawda i dlatego mam wrażenie, że te całe 30 lat teraz od od tego momentu tego czerwca 90 tego roku to jest regularne niszczenie tej wartości to jest wartość, którą Polska wniosła do historii świata, a co na myśli mówi agresywny społecznie to przede wszystkim, że Solidarność była impulsywna to jest związek zawodowy, który wyklucza, który jest agresywny wobec swoich przeciwników politycznych jest zaangażowany politycznie co związkowi zawodowemu w ogóle nie nie powinno być przepisane, bo to, bo to jest organizacja zawodowa nie polityczne i po prostu myli porządki ale, ale to co najważniejsze, że Solidarność tamta łączyła wszystkich właśnie połączyła właśnie to, że te prawie 10 000 000 ludzi dało wyraz łączenia wszystkich właśnie w tym marcu osiemdziesiątego pierwszego roku potem już Solidarność tylko przegrywała, ale tego dnia pokazała, że opanowała właściwie całe państwo w komunizmie zdarzyło się to tylko raz w wewnętrznej strukturze całe społeczeństwo wystąpiło przeciw swojej lokalnej władzy i ta naruszyła system jestem głęboko przekonany, że ten moment spowodował, że komuniści potem nie zdecydował się na interwencję w Polsce, że w gruncie rzeczy komunizm zaczął odchodzić i to czym była Solidarność jest niezwykle ważne dlatego jak my się sami teraz cytujemy kim teraz jesteśmy jako społeczeństwo mamy w historii tak fantastyczny czas nawet przed potrafiliśmy uderzenie 13grudnia 81001. roku znieść w tym sensie że, że podziemie, chociaż nie związku zawodowego tylko tylko takie ogólnospołeczne podziemie przetrwało i potrafiło taką dość niezwykłą Elite wykreować na przełomie 81007. dziewiątego roku, żeby ta była w stanie poprowadzić opozycję do zwycięskich wyborów to jest wielka wartość przestrzeni publicznej i niszczenie i zawłaszczanie taki sposób jak to się teraz odbywa po prostu nie ma moralnego prawa ja uważam że, że nie powinni się jako społeczeństwo zgadzać się nad NATO, żeby funkcjonariusze związku zawodowego przewłaszczenie naszą wspólną wartość, a my mamy specjalny tytuł do tego, dlatego że karta powstała w trzecim tygodniu stanu wojennego myśmy wystąpili wtedy, robiąc Carte podziemną w obronie Solidarności się okazało że, owszem, Solidarność istnieje działa, ale to nie jest związek zawodowy i to to już uświadamiał, że mamy do czynienia z innym typem wartości, że za Solidarność w stanie wojennym nie przegrała związek radzie związek zawodowy przegrał to jest bardzo duża różnica dlatego nie związek zawodowy wygrał wybory w czerwcu 81009. roku, a teraz patrzymy z perspektywy takich interpretacji, które są właściwie partykularne politycznie i i są uwłaszczenie, ale i my my się nie zgadzamy na taki uwłaszczenia uważamy, że cała historia karty jest przeciwna temu dlatego odwołujemy się do także tych udokumentowanych przez nas momentów historii i właśnie znajdziecie państwo najnowszym numerze karty mam nadzieję, że w tym roku będziemy mieć więcej rozmów im albo już ostatecznie rozstrzyga rozstanie z tym wspomnieniem, do którego tak wzdycha, ale z, którego na razie nie bardzo potrafimy, na którym się zbudować bardzo dziękuję za rozmowę dr Zbigniew Gluza prezes fundacji ośrodka karta był państwa gościem informacja Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA