REKLAMA

Zarzuty prokuratorskie dla kierowniczki z IKEI, która zwolniła pracownika za homofobiczny wpis

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2020-06-04 18:00
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
24:18 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dziś czwartek czwarty dzień czerwca 2020 roku popołudnie Radia TOK FM jest dokładnie 6 minut po godzinie szóstej dzisiejszy program przygotowuje i wydaje Bartłomiej Pograniczny realizuje Krzysztof Woźniak prowadzi, więc dzień dobry Paweł Sulik i zacząłem od sprawy, które państwo pewnie słyszeli, bo rozpoczyna się tak naprawdę w ubiegłym roku w czerwcu ubiegłego roku roku, choć sprawę pana Tomasza, który na firmowym forum firmie IKEA umieścił wpis cytatami ze starego Rozwiń » testamentu wpis mówiący o śmierci, jaka powinna spotkać osoby 1 płci współ żyjące ze sobą cytat wpiszmy się tego akcja biada temu, przez którego przychodzą zgorszenia lepiej by było związać kamień Młyński uszy i pogrążyć w głębokościach morskich, ale również pan Tomasz napisał ktokolwiek obcuje cieleśnie z mężczyzną tak jak się obcy jest kobietą popełnia obrzydliwość w każdym razie w ubiegłą środę proszę państwa Polska agencja prasowa poinformowała, że kierowniczka do spraw zarządzania zasobami ludzkimi w sieci handlowe IKEA, czyli ta pani, która zwolniła pana Tomasza w czerwcu ubiegłego roku za właśnie tego typu wpisze usłyszała zarzuty popełnienia występku polegającego na ograniczaniu praw pracowniczych ze względu na wyznanie łączymy się teraz naszym gościem, którym jest adwokat Paweł Knut z kampanii przeciw Homofobii dzień dobry dzień dobry witam państwa zarzuty popełnienia występku polegającego na ograniczaniu praw pracowniczych ze względu na wyznanie czy rozumiem, że mamy w kodeksie karnym jakąś określone tak taki występek tak ograniczenie praw pracując na wyznanie zgadza się art. 194 kodeksu karnego zakazuje tego typu zachowań, a nie sformułowane nieco szerzej bon zakazuje ograniczania człowieka przysługujących mu w ogóle prawa mamy nie tylko włącznie prawach pracowniczych, ale tak taki przepis kodeksie karnym istnieje jak rozumiem z tych wypowiedzi medialnych rzecznika prasowego prokuratury Okręgowej dla Warszawy-Pragi to właśnie ta podstawa która mamy wykorzystano w tym postępowaniu, które się toczyć, czyli mówimy to w kodeksie karnym tak zgadza się w kodeksie karnym mówimy o takiej grupy przepisów konkretnie przepis, który ma chronić się na wolność wyznawania określonej religii, kiedy strony mieści się tutaj możliwość posiadania określonych poglądów, ale też obie strony uzewnętrzniania ich jak rozumiem ten element uzewnętrzniania w tej sprawie będzie miał trochę większą, ale chodzi tutaj pewną wypowiedź pracownika, która mam jakieś mierze odwołuje się do tekstu biblijnego tekstu, który dla ligi katolickiej stanowi pewien tekst, z którego czerpie czepia się zasady określonej wiary z drugiej strony ma oprócz kodeksu karnego mamy kodeks pracy art. 10 czwarty wśród nich w pkt IIB czytam, że zapisany obowiązek przeciwdziałania dyskryminacji ze względu m.in. za orientację seksualną, czyli to, o czym pan na początku kodeks karny teraz kodeks pracy co robić dokładnie dokładnie też bardzo ciekawa sytuacja myślę, że zarówno prokuratura jak i ewentualnie sąd, jeżeli dojdzie do wniesienia aktu oskarżenia w tej sprawie będą musieli się nad tym napięciem relacją 2 przepisów zastanawia, bo rzeczywiście jest także pracodawca wprost kodeksie pracy ma wskazany obowiązek przeciwdziałania dyskryminacji w sytuacji, kiedy widzi, że ma miejsce zachowanie, które może być charakter dyskryminacyjny co ciekawe w kodeksie prasy to wskazana przesłanka również dyskryminację na orientację seksualną sta ewenement trochę skalę systemu prawnego polskiego w takiej sytuacji, żeby mieć takie naruszenia to musi aktywnie zapobiegać im wydaje się, że pewnie w tej sprawie to co będzie ważyć prokuratura, ale pewnie nie wyobrażam sobie też się pracownica będzie podnosić to, że prawdopodobnie w tej sprawie doszło do takiego wystąpienia obiektywnych okoliczności, które uzasadniały taką reakcję ze strony pracodawcy to co może warto, żebyśmy dali tej dyskusji jest to, że to działanie i Kai było dwuetapowe najpierw po tym, jak wewnętrznym intranecie zostały opublikowane komentarze pracownika pracodawca w tej informacji, które posiadam wynika, że podjął próbę takiego pojednawczego załatwienia sprawy nawiązania jakiegoś dialogu, który miałby skłonić pracownika do tego, żeby nie dzielił się na przyszłość takimi przemyśleniami natomiast uwagę, że pracownik nie zgodził się na zmianę swojego podejścia to wówczas drugim kroku pracodawca postanowił rozwiązać z nim stosunek pracy Reasumując, trochę im się wydaje, że będzie z tego względu bardzo ciekawe postępowanie, bo też będzie dotyczyło kwestii tego czy istnieją takie formy wyrażania określonego światopoglądu w tym przypadku światopoglądu religijnego, które w pewnych sytuacjach mogą po prostu podlegać ograniczeniu innymi słowy nie będą podlegały ochronie prawnej w tej konkretnej sprawie mamy do czynienia z pracownikiem, który w środowisku pracy dzieli się pewną wypowiedzią, która przez innych współpracowników może być odebrane jako naprawdę myślę, że przy tak bardzo radykalnej interpretacji może być odebrana proszę o nawoływanie do przemocy jako nawoływanie do nabycia względu na orientację seksualną pracodawca musi zastanowić się skończą nad tym czy są takie rodzaje wypowiedzi, które mogą być odczytywane w taki sposób, że pracownicy po prostu mogą bać się przebywać w miejscu pracy miejsc pracy z pewnym specyficznym miejscem, w którym spotykają się różne tożsamości to pracodawca takim się zorganizować tam atmosfera i tak musi zarządzać tymi osobami dla każdego starczyło miejsca w NATO chodzi w tym przypadku łka postanowiła, że taka wypowiedź idzie po prostu daleko przekracza pewne graniczne, które firma ta może się zgodzić jak rozumiem druga strona może odpowiedzieć w takiej sytuacji taki sposób, że tu oto jest jeszcze konstytucja zresztą na to powołuje się prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga, która pisze tak swych działaniach prokuratura ma na względzie art. 50 trzeci konstytucji Rzeczypospolitej polskiej, który zapewnia wolność sumienia i religii, ale też art. 50 czwarty, czyli ten w tym się mówi o wolność wyrażania poglądów skoro zaczęliśmy od kodeksu karnego później mówiliśmy o kodeksie pracy obecnie teraz jak gdzie gdy, w jakich reakcji relacje jestem przecież najważniejszy akt prawny mianowicie konstytucja czy w tym momencie, kiedy pan słyszy, że prokuratura powołuje na konstytucję to pan uważa, że to dobrze wróży jakiemuś konkretnemu rozwiązanie tej sprawy taką sytuację zawsze można się powoływać takie sytuacje, gdzie nie mamy innych norm prawnych musimy się powołać konstytucja, ale kryzys trzeba, że przed wyjazdem intencje, bo nawet każdy rajd myślą skoro mam prawo pracy mam kodeks karny nie wiem co zrobić to sięgnę do tego zasadniczego aktu, czyli do ustawy zasadniczej tutaj myślę, że trochę po prokuratura, uzasadniając decyzję może niejako próbować przekonywać nas, że faktycznie mamy jakieś tam unormowania rangi ustawowej mamy konstytucję, która trochę, jakby nakrywa inne gwarancje prawne natomiast oczywiście może się poważnie konstytucję dość łowieniem tej wolności religii, która jest oczywiście zakodowana w konstytucjach bardziej jesteś ustawa o gwarancjach wolności sumienia wyznania więc, gdy ten system jest też zorganizowane na na poziomie aktów nieco niższego rzędu to rzeczywiście pewnie będzie argumentacja, która będzie wykorzystywana przez prokuraturę wokół tego prokuratura ewentualnie będzie pewnie budować ten akt oskarżenia natomiast to czym wydaje się też ciekawej w obrębie pewnie też będzie duża dyskusja wokół tego jest na ile taka wypowiedź mieści się swoją realizację tej wolności religijnej, która każdemu przysługuje taka konkretnie wypowiedź takiej konkretnie w kontekście no my też uwagę tylko co mówi tak to jest bardzo ważnego chciałem przerwać jestem przekonany, że wśród naszych słuchaczy są przez pracodawcę pracownicy, którzy teraz szybko zastanawiające coś takiego wewnętrznej sieci firmowej napisali przez ostatnie lata co mogło być interpretowane jako przez jednych jako po prostu wyraz poglądów religijnych czy postaw światopoglądowych opartych na religii, a przez drugi jako po prostu coś co no już dyskryminuje ta granica zawsze jest ciągła myślę, że tak naprawdę dopiero w sytuacjach, kiedy dochodzi do jakiego zawarcie jak w tym postępowaniom przyglądamy się temu bliżej zastanawiam się tak naprawdę czy mamy do czynienia, ale to, o czym mogę też, że mimo tego, że prokuratura tutaj tak o taką łatwością lokuje tam sprawy w ramach tego artykułu konkretnego konstytucji zastanowiłbym się też dobry kierunek, bo może się okazać, jeżeli zaczniemy pobierać powoli na czynniki pierwsze rozkładać wypowiedzi tak naprawdę intencji, ale też kontekst wypowiedzi tego konkretnego pracownika rekompensata może okazać, że mówimy oczywiście być może obiektywnie tylko przez pracownika może być odbierany jako wyrażanie jego przekonań religijnych, ale jeżeli sięgniemy np. do dokumentów, które do szczegółowe dają nam w ramach konkretnej religii np. katechizm kościoła katolickiego to co tak naprawdę oznacza konkretny fragment Biblii albo sięgniemy do wypowiedzi hierarchów kościoła albo sięgniemy taka do takiej sądy różnych wiernych danej wspólnoty religijnej co rzeczywiście temat, ale nagle może się okazać, że ten sąd ktoś może być tak jak to biegły na sali zdarzenia powinien to zrobić też kolejne ciekawe, bo każdy chyba tylko do końca, że może się okazać, że nagle ta wypowiedź tego pracownika, który mówi to jest element Religi, w którą bierzemy wszyscy nagle się okazać, że tak naprawdę bardzo odosobnionym bardzo subiektywny bardzo skrajnym poglądy uważam, że to też powinna być przez sąd uwzględniony przy ściąganiu sprawa natomiast jak to jak to jak to oceniać co jest oczywiście kolejne trudne zadanie, bo my wchodzimy trochę taki obszar, który być może w ogóle sądów prokuratury nie powinien interesować mówimy tutaj o katechizmie kościoła katolickiego mówimy o Biblii, a tak naprawdę ta sprawa musi być rozstrzygnięta w ramach systemu norm prawnych ani systemu norm religijnych mam świadomość tego, że oba systemy są ze sobą powiązane, ale po to, stworzyliśmy oddzielny system prawa to, żebyśmy mogli mówić, że państwa świeckim państwie reżim ma świadomość zapisy w oczach tak dokończyć za chwilę wrócimy dolne Przedmieście informację wyjść z tak do końca, żeby powiedzieć oczywiście te normy religijne inspirują pewnie stanowią często podstawę do tworzenia norm prawnych, ale myślę, że trzeba się wystrzegać tego, żeby one mogą się nie mieszały to też będzie pasza dla tej sprawy, żebyśmy nie mieli tych porządków, nawet jeżeli biegli będą próbować ustalić kwestię tego jak ta wypowiedź mieści w ramach konkretnego stanu w religijnych to i tak uważam, że tylko element stanu faktycznego sprawy, które sąd, na które są później powinien nałożyć normy prawne normy prawa świeckiego adwokat Paweł Knut kampania przeciw Homofobii znamy z nami do samej rozmowy wracam za chwilę po informacjach Radia TOK FM 24 minuty po godzinie osiemnastej słuchamy Radia TOK FM popołudniu Radia TOK FM dziś czwartek czwarty dzień czerwca przypomina, że naszym gościem jest adwokat Paweł Knut kampania przeciw Homofobii łączymy się przez Skype, a jeszcze dzień dobry dzień dobry rozmawiamy o sprawie pana Tomasza, który na firmowym forum firmie Nika umieścił wpis cytatami ze starego testamentu mówię co śmierć, jaka powinna spotkać osoby 1 płci współ żyjące ze sobą, a w ubiegłym tygodniu prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga poinformowała, że kierowniczka pana Tomasza, która zwolniła pracownika po tych po zamieszczeniu przez niego wyżej wymienionych wpisów no, więc takie wnuczka usłyszała zarzuty popełnienia występku polegającego na ograniczeniu praw pracowniczych ze względu na wyznanie pierwsze części pan mówił o tym, że z 1 strony jest kodeks pracy z drugiej strony kodeks karny w piśmie od prokuratury pojawia się jeszcze konstytucja, a ja z chciałem chciałbym usłyszeć w bardzo wyraźnie od pana jak pan wobec rozprawę sądową w tym sensie, że z, jakiego biegłego powoła sąd kim powinien być taki biegły po to, żeby sąd mógł wydać sprawiedliwy wyrok w tak skomplikowanej sprawie czy będzie biegł od prawa pracy czy będzie biegły z jakąś mówiąc hotelu teologicznych sprawach i tym w jaki sposób opisuje wartości chociażby w Starym testamencie i postawy to być może będzie ktoś, kto no nie wiem może konto ktoś, kto będzie reprezentantem szeroko pojętych środowisk LGBT po to, żeby powiedzieć, dlaczego życzenie komuś ze względu na swą orientację seksualną, żeby miał Kamiński uszy uwiązane i był pogrążony w głębokościach morskich jest jest ono ewidentnie złamaniem prawa jak biegły na sali sądowej powinien być mi się tutaj panie redaktorze tak naprawdę ech, samo pytanie o to czy potrzebujemy postępowanie biegłego jest czwartą pytań może okazać, że 12 strona będzie widziała taką konieczność natomiast wcale nie przesądzałbym, że tak było rzeczywiście musi się pojawić co do rozstrzygania o tym jak należy interpretować przepisy prawa pracy czy prawa karnego to sąd tak naprawdę na to prawo i w tym zakresie nie powinien wręcz powoływać nowego biegłego sam jest wstanie wy interpretować to normę prawną treści tego przepisu, więc myślę, że poczekamy zobaczymy w ogóle czy taki wniosek czy taka potrzeba się w ogóle pojawi natomiast że, choć te wszystkie inne informacje, których pan redaktor wspominał myślę, że zarówno prokuratura, jaki druga strona, czyli pracownica, która już wiemy z informacji prasowych jest reprezentowana przez jakiś prawników zapewnianych przez przez KE będą prawdopodobnie sami podsłuchać szereg różnego rodzaju analizy dokumentu badania, które tak naprawdę będą pokazywać różnego rodzaju okoliczności kraj ten dla postępowania w tym np. będą wyobrażam sobie przedstawić wyniki badań sytuacji społeczno prawnej osób LGBT w Polsce w tym w szczególności takie, które są aktualne np. w 2015 roku, które pokazują jak dyskurs taki nic zarówno duże myślę tutaj o dysk dyskusje polityków przedstawicielach władzy publicznej, ale też ten mały dyskurs ludzi, którzy spotykają się ze sobą w miejscu pracy albo szkoła ma przełożenie na to jaka jest jakaś sytuacja tych osób, a tak nie owijając w bawełnę tylko mówiąc wprost ta sytuacja po prostu bardzo się pogarsza i to co jeszcze być może kilka kilkanaście lat temu nie było dobrze zbadane teraz mamy dobrze zbadane dzięki m.in. ośrodkom akademickim Czytelniczka centrum badań nad uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego bardzo wyraźnie pokazuje szerzej pozwalamy na agresję werbalną konkretnymi są to musimy liczyć z tym, że nie będzie zatem pana ktoś może ona zamienić poważniejsze formy przemocy w tym agresję fizyczną my zdaje się też taka logika myślenia trochę stała za decyzjami pracodawcy, który po prostu wie, że takie zachowanie pracownika w tym systemie jak rozumiem unormowań wewnętrznych regulaminów pracy firmy jest czerwoną lampką, która spowodowała, że rak postawił zareagować, żeby nie dopuści jakichś poważniejszych naruszeń, ale myślę, że postępowanie bardzo szybko dane w odpowiedzi na pytania myśli pan, że w trakcie tego postępowania na sali sądowej słyszymy tę argumentację, której w sieci się pojawiła, a może nawet przeczytać, że zaproponowała to interpretacje tego zdarzenia ordo iuris i ta interpretacja jest taka, że mówimy tutaj pewnych metafor ach, nie mówimy, żeby komuś wiązać Kamiński już bynajmniej w przez przestworza i Morskiego wpychać głębin Morskiego mówimy o tym, że po prostu nie popieramy tego typu działań posta nie popieramy tych rzeczy tylko, że nie mamy innego języka poza tym, który mamy swoje świętej księdze prawdopodobnie gdyby nie był chrześcijanin albo gdyby budę na to muzułmanie radykalny to byłby prawdopodobnie innym, ale nie mniej agresywnym języku opisywał, ale samej agresji, by nie myślał co pan sądzi, że tak czy cytować te materialne solistek myślę, że tak myślę tak wyobrażam sobie, że 1 ze stron może w ten sposób próbować argumentować ci co tak naprawdę trochę też spór o pewną konkretną wypowiedź, która ma kilka linijek i różne strony tego postępowania będą proponowały różne interpretacje różne opowieść na temat tego jak sąd powinien to rozumieć to jak najbardziej porządku ratunkiem polega to postępowanie natomiast ja myślę trochę o tym co może sam interesować jak sąd będzie próbował to za katering rozważać odwołuje się to do takiego sposobu myślenia, który Babiński orzecznictwo Europejskiego Trybunału praw człowieka Strasburgu, który jak myśli np. symbolice religijnej w miejscach publicznych myślę konkretnie w wyroku w sprawie Lautsi przeciwko Włochom 2013 roku to Trybunał zastanawia czy dany symbol wykorzystajmy go powiedzmy symbol dana wypowiedź w danym konkretnym miejscu konkretnie okolicznościach ma charakter taki aktywny czy tylko wyłącznie pasywna czy ten i wprowadzając do tego konkretnego postępowania myślę, że warto, żeby się zastanowił to rozstrzygnąć czy ta wypowiedź była tu wyłącznie taki właśnie zupełnie pasywnym wyrażeniem swojego stanowiska w sprawie, która rzeczywiście nie wywołało żadnych dodatkowych konsekwencji obaw ze strony pracowników czy jednak wypowiedź kołem Młyńskim w tle obraz koła Młyńskiego był, pod którym osoby toną w głębinach czy jednak ona była bardzo aktywna, która mogła przeciętnego człowieka wywołać jakiś dreszcz na lata szczególnie takiego człowieka, który identyfikuje się ze społeczności osób LGBTQ no właśnie to, korzystając z okazji rozmawiam z planem chcemy zapytać rzecz, która po pewnie dzisiaj usłyszane przez wielu osób w Polsce no spowodowała jakieś ciarki, bo dotarły do badań 2013 roku Instytut psychologii Polskiej Akademii Nauk robił takie badania, że spośród par jednopłciowych w Polsce na 10 takich par 1 wychowuje przynajmniej jedno dziecko mówi o tym, dlatego, że dziś w sejmie premier Mateusz Morawiecki powiedział plan Platformy Obywatelskiej dla rodzin niż plan Rabieja Trzaskowskiego to plan ataku na rodzinę mówimy bardzo wyraźnie jednoznacznie, że podniesienie ręki na dzieci na dzieci w polskich rodzinach jest niedopuszczalne kont w kontekście odwołał się do kwestii adopcji dzieci przez pary jednopłciowe i teraz, kiedy patrzy na te badania widzę, że w Polsce bardzo no ale wiele też niewiele, ale są obywatele polscy pary jednopłciowe, które wychowują dzieci, które od premiera własnego kraju usłyszały, że podniesienie ręki na dzieci jest niedopuszczalne co chcę zapytać czy takie osoby mogłyby po prostu pójść do sądu i powiedzieć ewidentnie premier mego kraju zrobimy krzywdę tylko czy tu prawo jest, jakkolwiek złamane czy ja jeśli tak to, jakie prawo czy też jakaś dziwna przestrzeni społecznej, gdzie premier kraju może takie rzeczy mówić pewnie wiedzą, bo ja to wprawdzie 10 minut, więc premier pewnie też wie, że część osób w naszym kraju to są właśnie pary jednopłciowe, które z różnych powodów akurat zdarzy się wychowują dzieci co prawo na to z tak bardzo ciekawe pytanie, bo rzeczywiście także ten obraz, który 10 rozrysowane premier Morawiecki już taką rzeczywiście opowieścią o Polsce, której dzieci wychowywane są tylko wyłącznie przez rodzinę tworzone przez osoby hetero normatywne, a rzeczywiście dzieci, które lekką dzieci, które są pochowane w rodzinach LGBT w Polsce do przedszkola jak wg różnych szacunkowych badań takie dzieci około 50 000 nawet nie jest mała liczba natomiast rzeczywiście one znajdują się w ogóle poza marginesem tej opowieści pana premiera myślę tak gorąco jakiś kwalifikacjach pamiętam, że przed nami jeszcze mówić tutaj żadnej możliwości próby pociągnięcia pana premiera do odpowiedzialności niestety pamięć, która ona ma zakodowane pewne konkretne treści, które jak rozumiem jesteśmy wstanie rozkodować, które kryją w sobie różne komunikaty, ale są obliczane w sposób bardziej zawoalowane są bardzo dyplomatyczne takie, które tak naprawdę myśli boją się nam trochę i nie bardzo myślę, że prawo nam tutaj pomoże oczywiście strony takiej etycznej moralnej myślę, że możemy mieć takie poczucie zawodu, bo z 1 strony trzeba wysłuchają całe ciało ta wypowiedź premiera tam pierze część, o czym naprawdę dużo metafor wiele obrazów 1 z obrazu była tak taki obraz tego, że musimy teraz być taką wspólnotą w związku z tym czasem kryzysu, przez które przechodzi Polska na tę chwilę później właśnie pojawiło się takich gwiazd takich przepisach do tego obrazu, że jednak pewne osoby obraził się nie mieszczą się trochę mówiąc o ideologii mówiąc eksperymentach mówią właśnie planie Rabie rosyjskiego myślę, że pan premier niestety mówi wprost, a społeczność osób LGBT być może myśli o innych ideologa ciężko jest mi powiedzieć, ale niestety mając na wodę całą odpowiedź myślę, że bardzo konkretnie wskazuje na to społeczność trochę niestety mam nadzieję, że tak nie będzie, ale myślę o tym jak wyglądała kampania do europarlamentu i wypowiedzi prezesa Kaczyńskiego miesiąc po tym, jak wyglądały kampania gazety polskiej w okolicach wyborów parlamentarnych z lipca 2016 roku mam niestety taką mamy niestety to co dzisiaj padło z premiera jest trochę takim otwarciem drzwi do pewnych osią ataku, który zostanie w najbliższym czasie niestety po raz kolejny przeprowadzony na społeczność LGBT, które po prostu będzie pełniła rolę kozła ofiarnego również podczas kampanii to bardzo smutne co pan mówi, ale nasza rozmowa z perspektywy słuchacza może wyglądać właśnie w ten sposób, że w przypadku konkretnego człowieka w konkretnej firmie konkretnego przełożonego tego człowieka finał na sali sądowej pokazuje, że można w oparciu o ten inny kodeks w oparciu nie konstytucja to co by biegli jeśli będą Paul można w jaki sposób dochodzić do tu użyję słowa sprawiedliwość do jakiejś sprawiedliwości, a w tym przypadku, którym teraz mówimy nie można dochodzić sprawiedliwości tak to jest oczywiście zawsze kwestia oceny prawnej na gorąco takiej oceny dokonuje na antenie, jakby zostawiam to po prostu z różnymi postępowaniami sądowymi różne wypowiedzi homofobiczne, z którymi miałem do czynienia w przyszłości po prostu wydają się, że tam być to jest wypowiedź bardzo nie wprost to co natomiast to jest smutne, bo to oczywiście premier mówi bardzo nie wprost sposób taki bardzo między wierszami to wszyscy doskonale są w stanie odczytać później będzie ciągle się parę dni przetłumaczone w sposób dużo bardziej dosłowny przez różnych polityków i polityki może wywołać tylko tutaj wypowiedź pani posłanki Krystyny Pawłowicz z przeszłości może niestety doprowadzi do tego, że te same wypowiedzi będą przetłumaczone jeszcze bardziej prosty sposób przez osoby, którą spotykamy na ulicy, która postanowi w związku z tym, że lider polityczny największej partii kraju pozwala sobie pewne wypowiedzi ta osoba na ulicy postanowiłam powiedzieć bardzo przykra zrobić coś poważniejszego mechanizm działa w ten sposób, ale nie zawsze jesteśmy w stanie uchwycić źródło, choć jesteśmy w stanie to trudno nazwać napiętnować oczywiście w sposób taki zupełnie powiedziałbym takiego poziomu moralnego to jeszcze kami jesteśmy przednią kampanii wyborczej, więc może trochę tą ocenę może niepewną, ale to ocenę niechęć i sprzeciw dla takich wypowiedzi można taki sposób skomentować poprzez podanie konkretnego głosowanie wyborczej adwokat Paweł Knut kampania przeciw Homofobii bardzo dziękuję za rozmowę do usłyszenia średnia dziękujemy włączyliśmy się przez Skypea 1837 za chwilę informacje Radia TOK FM, a po informacjach Radia TOK FM kolejny odcinek naszego cyklu miasta wobec epidemii lub też miasta wobec pandemii, a w dzisiejszym odcinku naszego cyklu odwiedzimy Legnicę Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA