REKLAMA

Na czym polega systemowy rasizm w USA?

Weekendowy Poranek - Maciej Zakrocki
Data emisji:
2020-06-06 07:20
Prowadzący:
Czas trwania:
18:27 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki dzień dobry ponownie no wracam do zapowiadanego tematu wydarzeń w stanach Zjednoczonych, a właściwie chciałbym, żebyśmy się teraz spróbowali wspólnie z naszym gościem zastanowić nad i przyczynami tego zjawiska i tych tego co się dzieje dzisiaj w stanach Zjednoczonych w kontekście tragicznej śmierci Georga Floyda, ale też czy rzeczywiście z tego co się tam dzieje można wyciągać wnioski szersze dotyczące kondycji świata no powiedzmy euroatlantyckiego czy na Rozwiń » nie znam jest pan Rafał Pankowski Stowarzyszenie nigdy więcej dzień dobry dzień dobry i właśnie na początek trzeba pana zapytać o coś co trochę nawiązuje do mojego pierwszego spotkania dzisiaj ze słuchaczami, kiedy to ta ciałem fragment 1 z artykułów, a jest wiele weekendowej prasie odnoszących się właśnie do wydarzeń w stanach Zjednoczonych m.in. przywoływał opis sceny jeszcze z lat pięćdziesiątych, kiedy my Davis został pobity przed klubem na Manhattanie, w którym w, którym występował właściwie wielu tych tekstach jest bardzo długa lista podobnych wydarzeń, które często doprowadzały do wielkich zamieszek w stanach Zjednoczonych nawet przypomina się również wydarzenia z czasów prezydentury Baracka Obamy, kiedy wydawało się, że właśnie czarnoskóry prezydent powinien siłą rzeczy na większym stopniu mieć wpływ na na taki też kanalizowanie tych emocji mam tutaj namyśli zajścia w Ferguson właśnie za prezydentury Baracka Obamy, dlaczego pana zdaniem jakoś inaczej dzisiaj staramy się przedstawiać to co się dzieje w stanach Zjednoczonych jako jakiś szersze zjawisko, które być może właśnie wykracza poza granice tego kraju w no i rasizm jest jest zjawiskiem jest problemem, który oczywiście dotyczy wielu krajów tak wielu społeczeństw na całym świecie od od dawna historii z rasizmem mamy niestety do czynienia, ale akurat oczywiście rasizm w stanach Zjednoczonych ma swoją bardzo szczególną historię bardzo szczególny kontekst, który oczywiście no, jakby kładzie się cieniem na na na tym jak jak społeczeństwo amerykańskie prawda wygląda funkcjonuje do dzisiaj to jest oczywiście nie tylko nie tylko kontekst historyczny niewolnictwa które, które zniesiono prawda 1800 sześćdziesiątym piątym roku, ale to jest także kontekst tych wydarzeń jest znacznie nam bliższych tak to to jest jeszcze sprawa rasizmu dyskryminacji rasowej zawartej w stawie, zwłaszcza w stanach południowych rada jeszcze jeszcze w końcu lat sześćdziesiątych, więc już stosunkowo niedawno rada takie takie przepisy wprost dyskryminujące ludność czarnoskórą funkcjonowały natomiast praktyki dyskryminacji rasowej funkcjonują jak i jak się okazuje do dziś i i o tym w tej chwili prawda trwa na ten temat trwa trwa trwa dyskusja także w ostatnich w ostatnich dniach prawda forma bardzo bardzo spektakularny, ale tak jak pan powiedział oczywiście to nie jest problem dotyczy tylko tylko stany Zjednoczone różnych formach przejawia się zjawisko rasizmu wielu różnych krajach w tym także w naszym kraju oczywiście, o czym, o czym niestety o czym niestety dobrze dobrze nam wiadomo, bo tylko, że próbuje się zastanowić nad tym, dlatego że o właśnie od tej strony dlatego właśnie Krze śle śledzi historię tego typu wydarzeń podobnych wydarzeń w stanach znaczony w ostatnich dekadach to można nawet znaleźć pewnego rodzaju taką prawidłowość zazwyczaj dochodzi do brutalnych akcji policji najczęściej to są właśnie biali policjanci oni rzeczywiście nawet statystycznie stanowią wyraźną większość jeśli chodzi o funkcjonariuszy policji ofiarami tej, bo tych brutalnych akcji są najczęściej właśnie czarnoskórzy obywatele Afroamerykanie i potem są najpierw demonstracje w miejscu, gdzie się odbyła po monarsze rozlewają na cały kraj, a jednak dzisiaj właśnie ciągle to strasznie ciekawi dlatego chciałbym, żebyśmy spróbowali to rozszerzyć mówi się o tym, że to jest skutek tego co się chociażby dzieje w związku z pandemią, bo to pandemia akurat tę społeczność uderzyła najmocniej mówi oczywiście o afroamerykanina i i społeczności latynoskiej, że w Europie pewnie coś podobnego za chwilę wystąpi, bo też cała masa ludzi wykluczonych odsuniętych biedniejszych jakoś się właśnie zaczyna rozszerzać skutki tego co co co się wydarzyło kilka dni temu w ogóle na zjawisko nie tylko rasizmu jako, jaką obrzędy obrzydliwych reakcji wobec ludzi innych, ale w ogóle jako zjawisko społeczne, które pokazuje, że to jest kwestia nie tylko rasizmu, ale po prostu nierówności społeczne, a no tak w tym w tym kontekście oczywiście mówi się, że np. oraz szliśmy systemowym tarczy o rasizmie strukturalnym czy rasizm instytucjonalnym, a więc nie mówimy tutaj tylko tak dosyć powierzchowny rozumieniu rasizmu jako jako czegoś co wynika prawda uprzedzeń o charakterze powiedzmy i jednostkowym tak mówiąc mówiąc w pewnym uproszczeniu nie chodzi tutaj o to że, że rzecz, że pan, a nie lubi pana de, dlatego że różnią się kolorem skóry to zjawisko znacznie głębsza, które zawarte jest jakby właśnie nierówności na tle rasowym nierówności zawartej prawda w praktyce instytucji w strukturze społecznej rada na czynnikach społeczno-ekonomiczny taka nierówność przejawia się np. z w dostępie do służby zdrowia i o tym, właśnie przekonujemy się przy przy przy przy okazji pandemii co ma także swoje bardzo bardzo tragiczne skutki i widoczne także statystycznie także mówimy tutaj od tego rodzaju przejawach rasizmu dyskryminacji rasowej, które nie są tylko przejawami które, które można prawda wyjaśniać opisywać na gruncie psychologii psychologii społecznej, ale to są to są zjawiska znacznie głębsze zawarte zawarte w samej strukturze społecznej w systemie w praktyce instytucji, zwłaszcza takich instytucji jak jak policja jak policja właśnie z tego rodzaju rasizmem znacznie trudniej sobie jest rada radzić znacznie trudniej jest tym w tym się uporać no bo wymaga to będą zmierzenia się z problemami, którzy są, które są znacznie głębiej zakorzenione w strukturze społeczeństwa amerykańskiego w praktyce instytucji na wielu na wielu różnych polach wielu różnych poziomach do wraca tylko oczywiście pytanie to jest rodzaj błędnego koła, którego nie ma wyjścia czy jednak jakieś wyjście jest, dlatego że do też od lat pojawiają się właściwe w tych dyskusjach te same argumenty np. statystyki pokazują, że to jednak ludzie Kolorowi tak właśnie Latynosi Afroamerykanie nieproporcjonalnie częściej trafiają do więzienia handlują narkotykami zatrzymywani są na ulicy no i to oczywiście może powodować jeszcze większą taką Get to za co miast i coraz części występującą niechęć białych mieszkańców Ameryki właśnie wobec tej tych społeczności są przykłady głównie znane z Kaliforni, gdzie właśnie ta proporcja ludności używamy oczywiście ze wszystkimi zastrzeżeniami tych terminów białej nie białej jest na niekorzyść białych w związku z tym są dość masowe wypadki przypadki przeprowadzania się białych mieszkańców Kalifornii do innych Stanów tylko po to, żeby czuć się lepiej tak i i mimo chociażby właśnie wspomniany prezydentury Baracka Obamy właśnie nie wydaje się, żeby cokolwiek się zmieniało i pytaniem jest takie czy to jest właśnie bezsilność czy to jest niemożność czy to dziedzictwo czasu jeszcze niewolnictwa jest tak silne, że po prostu tak ciężko jest pokonać jak tak pan tłumacz no to na pewno prezydentura Obamy w sensie symbolicznym była była bardzo istotna a, ale no to tylko pewien czubek góry lodowej to jest to co co widać prawda na nas na takim poziomie natomiast jeśli chodzi o te lata najnowsze tak górną oczywiście prezydentura trampa naznaczyła tutaj to tutaj dużym stopniu mamy do czynienia z tzw. w zakresie takich jak z reakcją na na na ten postęp, który w, którym społeczeństwo amerykańskim dokonywał w ostatnich dekadach i pewne grupy, zwłaszcza tzw. białej klasy średniej, które poczuły się, jakby zagrożone w swoim statusie z różnych względów dużym stopniu no tak, by prawda z SS z stoją nieco nieco nieco nieco na przekór, ale tego tego tego rodzaju dysku dyskursu o prawda o równości i o ile emancypacji, więc prawda z 1 strony ten postęp, który dokonał się w stanach Zjednoczonych w ostatnich dekadach jest jest niewątpliwie jeśli chodzi o usuwanie tych barier rasowych, a z drugiej strony właśnie w ostatnich latach na pewno społeczeństwie amerykańskim mamy do czynienia z nożem z kwestionowaniem tego tego postępu i zna z takim ośmieleni się ruchów lub bardziej wprost do rasizmu nawiązujących mógł tutaj o tym, małym ruchu tzw. zwanej alt-right, która która, która stoi za Trumpem o ruchu Tea Party który, którzy też prawda wielu wielu wielu swoich działaniach nawiązuje do takiej idealizm danej przeszłości amerykańskiej to była także przeszłość prawda tura, która wiązała się z dyskryminacją rasową często sen współczesny prawicowy populizm amerykański często bliski jest taki prawda bardzo niechlubnej historii także Stanów zjednoczonych no tylko można sobie postawić pytanie jak to jest możliwe no bo pomijając już nawet na to wielką popularność Obamy i tego wszystkiego co się za jego 2 kadencji wydarzyło się pan wspomniał jednak Donalda trampa nawet jeśli przyjmiemy, że tam był jakiś ingerencję z zewnątrz proces wyborczy itd. no wybrali Amerykanie i to w sytuacji, kiedy właśnie z roku na rok zmienia się trochę struktura tego społeczeństwa, mówi że w połowie dwudziestego wieku biali stanowili 90% społeczeństwa amerykańskiego dziś to już jest 60%, a wg obliczeń Instytutu Brookings w 2045 roku biali będą w mniejszości w stanach Zjednoczonych oraz właśnie można, by sobie zadać pytanie, a przecież też nie jest tak jak się spojrzy na statystyki związane z elektoratem trampa, że na niego w ogóle no właśnie tzw. Kolorowi mieszkańcy nie oddawali głosu, więc to też nie jest taki prosty chyba mechanizm prawda że tylko biali mieszkańcy Ameryki decydują o o systemie o strukturze społecznej o tym, jaka jest polityka kraju, kto tym krajem rządzi, jakie ma poglądy oczywiście no akurat społeczeństwo amerykańskie prawdę należy do do najbardziej różnorodnych wielokulturowych społeczeństw we współczesnym świecie, jakby było zbudowane nad na tej na tej różnorodności to to fakt natomiast to co się nie udało do tej po to, zbudowanie takiego modelu społeczeństwa, w którym o, którym właśnie sam Obama wielokrotnie mówił nam go społeczeństwa postraszą Zengota, czyli społeczeństwa, w którym rada przynależność do do doby do grupy etnicznej czy tzw. rasowej nie przesądzałaby o na horyzoncie perspektywie szans życzą tak wielu wielu różnych aspektach, więc tego rodzaju no wizja się do tej pory do tej pory nie nie spełniła co nie oznacza, że nie jest wizja, do której prawda bardzo wielu Amerykanów aspiruje rzecz, której myśli czy, o której pragnie i to budzi to budzi frustrację to budzi to budzi oczywiście niezadowolenie z tego rodzaju prawda wybuchem niezadowolenia mamy mamy do czynienia w ostatnich dniach w tych w tych w tych demonstracjach protestach w charakterze anty rasistowskim uczestniczą przecież nie tylko Afroamerykanie nie tylko mniejszości etniczne czy tzw. rasowe, ale po prostu bardzo wielu ludzi, którzy w ten sposób wyrażają Solidarność w tym sprzeciwem wobec wobec rasizmu wobec praktyk rasistowskich wobec wobec brutalności policji także i to stoję są demonstracje to jest taka fala protestów zdaje się na skalę nie pamiętano od od końca lat sześćdziesiątych od czasów rada ma Martina Luthera Kinga ruchu ruchu praw obywatelskich, więc to jest to czym mamy dzisiaj do czynienia w stanach to jest to rzeczywiście potężny ruch sprzeciwu wobec rasizmu co świadczy o tym, że Niezgoda na na te praktyki rasistowskie społeczeństwie amerykańskim dzisiaj też jest bardzo silna, bo została na minutkę, ale właśnie czy może morze morze krótko właśnie pana zdaniem to chociażby co widzimy w reakcji na te na to co się stało, a więc również i bardzo negatywne działania demonstrujących demolowanie sklepów itd. czy w sumie też nie zacznie przekręcać trochę sympatii w drugą stronę, że jednak no ci, którzy wyszli na ulice zaczynają właśnie no i robić po prostu bardzo złe rzeczy czy w tej sytuacji nie szkodzą sprawie nie ulega wątpliwości, że zdecydowana większość tych demonstrujących rada odcina się od aktów przemocy pada na marginesach tego rodzaju gwałtownych demonstracji doszło także do do przypadków rada przemocy która, która jest pokazywana na ekranach, ale w zdecydowanej większości to są to są to są demonstracje pokojowe myślę że, że skala tych manifestacji jest jest, iż tak potężna że, że być może przyczyni się także do no do przezwyciężania tego tej spuścizny rasizmu w stanach poza Stanami Zjednoczonymi na dzień no miejmy nadzieję, chociaż rzeczywiście historia tego typu wydarzeń na razie nie podpowiada, że to się szybko pozytywnie skończy, ale nadzieja oczywiście jest potrzebna bardzo dziękuję Rafał Pankowski Stowarzyszenie nigdy więcej był z nami zapraszam pana i państwa na informacje to Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK - MACIEJ ZAKROCKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam, oraz sprawdź jak działa nowe internetowe radio TOK+Muzyka. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj wygodniej w aplikacji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA