REKLAMA

Sąd Najwyższy nie uchylił immunitetu sędziemu Tulei

Połączenie
Data emisji:
2020-06-09 14:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
12:09 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie 1425 Jakub Janiszewski przy mikrofonie znam jest Patryk Wachowiec analityk prawny for Fundacja centrum analiz dla rozwoju dzień dobry dzień dobry panie redaktorze czy dobry państwu będziemy mówić o sprawie sędziego Igora tulei izba dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie uchyliła jego immunitetu sąd nie przychylił się do wniosku prokuratury o pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej ta decyzja jest nieprawomocna można od niej z składać odwołanie trzeba tutaj Rozwiń » przypomnieć, czego sprawa dotyczyła, więc przypomnijmy co dokładnie sędzia Tuleya zrobił, że przed izbę dyscyplinarną ostatecznie jego Quest jego sprawa była rozpatrywana poprzednio musiał niejako stanąć to dotyczy wydarzeń grudnia 2017 roku, kiedy skład okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie, któremu właśnie przewodniczył sędzia Tuleya uchylił decyzję prokuratury o umorzeniu śledztwa w sprawie głosowania w sali Kolumnowej 16grudnia 2016 roku może przypomnijmy co tam się wówczas działo no to był ten słynny płuc jak to określała wydarzenia część opinii publicznej to była sytuacja myślę, że znana też naszym, widząc wejściem pana posła Szczerby na mównicę sejmową i z przywrócenie się do marszałka Sejmu ówczesnego, czyli Marka Kuchcińskiego zwrotem Panie Marszałku kochany potem pan po tych słowach pan poseł Szczerba został wykluczony z obrad zaczęła się okupacja mównicy i prawo sprawiedliwość kierownictwo partii razem z kierownictwem Sejmu postanowiła przenieść obrady do sali Kolumnowej, a tam już na sali Kolumnowej też myślę, że pamiętamy te obrazy był taki ustawione rząd krzeseł posłowie opozycji nie byle nie byli w ogóle dopuszczani do tego na szybko zaimprowizowanego stołu prezydialnego, żeby złożyć wniosek formalny, żeby po prostu brać udział w sejmowej debacie no i w związku z tym obywatele organizacje pozarządowe składali zawiadomienia prokuratury dotyczące właśnie przekroczenia uprawnień przez kierownictwo Sejmu przez marszałka przez szefa kancelarii Sejmu no i na kanwie tych wydarzeń właśnie prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa i ta odmowa trafiła do sędziego tulei ta zresztą tak warto przypomnieć, że ta ta sprawa też, gdzie prokuratura parokrotnie umarzała to postępowanie to nie jest tak, że to było to był 1 raz prawda to było także może złożyć wyjaśnimy jak ten mechanizm działa, jeżeli prokuratura umarza to są to weryfikuje jak to jest ja jestem realistą, ale jak się dobrze orientuję to mechanizm wygląda także prokuratura, otrzymując zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa bada bada sprawę ma wtedy 2 opcje do wyboru wszczęcie śledztwa albo odmowę wszczęcia śledztwa na taką odmowę służy ma służyć oczywiście zażalenie to sądu sąd ewentualnie wytyka jakieś błędy które, których ten prokurator, która ten prokurator popełnił tam oczywiście jest jeszcze i chyba wprowadzona niedawno taka dodatkowa trudność dla obywateli, że to pierwsze umorzenie teraz idzie do prokuratury wyższego stopnia i dopiero później możemy się odwoływać do sądu, więc takie sprawy myślę, że już prędkość nie powtórzą jak ta, której właśnie teraz dyskutujemy, ale generalnie chodzi o taki mechanizm też zabezpieczający przed nadgorliwością albo niedopełnienie bowiem obowiązek albo nadużyciem władzy przez samych prokuratorów przed samą izbę dyscyplinarną sędzia Tuleya się nie stawił zaznaczał też, że nie łamie prawa nie biorąc udział w rozprawie przed tą Izbą bardzo mocno też mówi o tym co się dzieje z praworządnością w Polsce mówił w tym roku, że nie ma różnicy między gangsterami w dresach, a gangsterami politycznymi w garniturach ja bym jednak tutaj przywołał w kontekście całej sprawy decyzji Izby dyscyplinarnej kwestie komisji Europejskiej kwestię orzeczenia Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej, bo to jest oczywiście ta ten najważniejszy kontekst prawda, w którym się wszystko wydarza no tak to jest kwestia kluczowa w na początku kwietnia tego roku Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej postanowił o wstrzymaniu prac Izby dyscyplinarnej chodzi przede wszystkim sprawy dyscyplinarne wobec sędziów nie wypowiadał się w sprawie kwestii postępowań dyscyplinarnych wobec przedstawicieli innych zawodów prawniczych prokuratorów adwokatów radców prawnych itd. ale też zakazał rozpoznawania jakichkolwiek spraw przez izbę dyscyplinarną w składzie, który nie spełnia wymogów niezależności niezawisłości to kryterium może się może się wydawać takie niedookreślone może podlegające jakiejś interpretacji przez władze polskie władze krajowe i to i to wszystkich szczebli mogę tutaj o rządzie o ustawodawcy o pierwszy prezesie Sądu Najwyższego itd. ale też pamiętajmy, że dosyć słynnym wyroku Trybunału sprawiedliwości 19listopada ubiegłego roku to był ten wyrok dotyczący właśnie statusu Izby dyscyplinarnej statusu krajowej rady sądownictwa tam Trybunał sprawiedliwości poczynił takie rozważania, z których jednoznacznie wynika, że osoby powołane na wniosek obecnej upolitycznionej wyrzucone już za chwilę z Europejskiej sieci rad sądownictwa krajowej rady sądownictwa nie mają statusu nie będą nigdy mogą nie będą nigdy formować takiego niezależnego sądu w rozumieniu prawa Unii Europejskiej niezależnie od tego jaka była dzisiejsza decyzja Izby dyscyplinarnej ta ten organ w ogóle nie powinien się dzisiaj zbierać w ogóle nie powinien wydawać jakichkolwiek decyzji wobec sędziego tulei, bo tam w składzie sędziowskim zasiadał były współpracownik Zbigniewa Ziobry były prokurator Prokuratury Krajowej pan Jacek wygoda i on samego faktu powołania przez nową krajową radę sądownictwa nigdy nie będzie mógł formować nie będzie mógł być członkiem składu sądu, który będzie uznawany za niezależne co teraz będzie działo w związku z tym, że izba dyscyplinarna się zebrała wydała jakąś decyzję, że właśnie zlekceważono ten wyrok Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej no zlekceważono moim zdaniem bardzo jaskrawo i stąd też wczorajsza reakcja komisarza Didier Reynders, który zwrócił się z listem do ministra Zbigniewa Ziobry stów, którym zadaje pytania co właściwie robiła w czasie tego zagrożenia izba dyscyplinarna, jakie środki podjęło polskie państwo, żeby nie dopuścić do do tej sytuacji mieliśmy też wcześniej już dzień po wydaniu tego postanowienia tymczasowego mieliśmy pytanie to przejętego również Trybunału Konstytucyjnego z Izby dyscyplinarnej ta izba nie będzie operuje, ale to raczej nie nie operuje z powodu trwającej pandemii, ale na tych wszystkich posiedzeniach takich jednoosobowych niejawnych no zadaje pytania rozpoznaje takie sprawy jak ta i sędziego Igora tulei to co się wiąże ich myślę, że tego komisja płazy nie popuści to się wiąże z kolejnym wnioskiem do Trybunału sprawiedliwości tym razem o zabezpieczenie te tego tego roszczenia okresowe czy dzienną karę pieniężną, a takie kary mogą sięgać na kilku milionów euro dziennie jak pan sądzi czy może być także ta izba dyscyplinarna wydała właśnie taką decyzję w sprawie sędziego tulei to, żeby trochę, by zatuszować Henk ten fakt swojego działania to znaczy, żeby pokazać, że w zasadzie jest, ale przecież też bronić praworządności i chyba też tak jest muszę tutaj przyznać rację panu redaktorowi wczoraj odbyła się taka ciekawa rozmowa online między kilkoma profesorami prawa Europejskiego polskimi sędziami ona jest dostępna na YouTubie, gdzie ten scenariusz był właśnie brany pod uwagę, że podobnie jak ta druga nowa izba, czyli izba kontroli nadzwyczajnej, która uchyliła już kilka uchwał nowej krajowej rady sądownictwa tak właśnie sama izba dyscyplinarna będzie się próbowała w jakiś sposób uwiarygodnić przed przed społeczeństwem, mimo że ta sprawa też sprawa sędziego tulei z prawnego punktu widzenia była dosyć oczywista, że tutaj jak najbardziej zasada jawności posiedzenia Sejmu posiedzenia przepraszam posiedzenia sądu powinna mieć prymat przed jakimś tam bezpieczeństwem prawnym bezpieczeństwa danych z prokuratury myślę, że więcej będziemy mieli do czynienia z takimi decyzjami, ale to nie zmienia obrazu sytuacji, że izba dyscyplinarna po pierwsze, sądem nie jest, bo jest organem specjalnym, które zgodnie z konstytucją może po może funkcjonować tylko w czasie stanu wojennego jak to przerwiemy stanu wojennego o niemałe są w tej chwili, a po drugie nie spełnia tych kryteriów niezależności wskazanych przez prawodawstwo przez orzecznictwo organów Unii Europejskiej jak pan myśli ta decyzja się ja rozumiem oczywiście, że tak taką mamy taki mamy stan prawny, ale czy tu będzie jeszcze jakaś próba podważenia decyzji Izby dyscyplinarnej w sprawie sędziego tulei to znaczy czy będzie kwestia przedłużania tak tej sprawy czy też omal się czy decyzja ta decyzja jak uprawomocniła tego, że wiemy, że sama jak by samo usytuowanie prawne tej Izby wątpliwe no myślę, że prokuratura organy prokuratury, bo też podporządkowane politykowi partii rządzącej raczej nie odpuszczą tej sytuacji to będzie podobnie jak np. ze sprawą sędziego już Cieszyna, które też w I instancji Izby dyscyplinarnej na kilku miesięcy temu też nie wyrażono zgodę na pociągnięcie do go do odpowiedzialności, a następnie już po po kilku tygodniach w tym trzyosobowym składzie izba dyscyplinarna swoje zdanie zmieniła no i działała tak jak rzecznicy dyscyplinarni tak jak chciała tego też prokuratura, więc myślę, że tutaj możemy się spodziewać się podobnym scenariuszem to też jest taki scenariusz długofalowy to takie traktowanie sędziów wyszukiwanie im właśnie takich pojedynczych przypadków jakichś domniemanych uchybień czy to w ramach dorzecza czy to w ramach orzekania czy to, w jakich sprawach podatkowych rodzinnej tu jakieś nierozliczone dokumenty itd. co samo w sobie, gdyby było prawdą jest oczywiście naganne, ale widzimy pewien scenariusz to zazwyczaj dotyczy oczywiście wąskiej grupy sędziów, którzy wypowiadają się dosyć głośno na temat praworządności sędzia Tuleja sędzia Żurek sędzia już wcześniej sędzia Markiewicz sędzia Monika Frąckowiak, więc to już jest od kilku lat taki taki właśnie sposób działania wobec sędziów ćwiczony przez obecną władzę dziękuję bardzo, Patryk Wachowiec analityk prawny for Fundacja centrum analiz dla rozwoju był państwo moim gościem czternasta dziękuję 7 za chwilę informacje program przygotowała Anna Piekutowska realizował się walut Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką! Dobrego słuchania w 2023!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA