REKLAMA

Andrzej Radzikowski, przewodniczący OPZZ - Nie narzekamy, dokonujemy oceny sytuacji, ktora jest trudna

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2020-06-12 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
14:20 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka jest dziewiąta 4 jest magazyn EKG Maciej Głogowski dzień dobry, a naszym gościem jest dziś pan Andrzej Radzikowski przewodniczący ogólnopolskiego porozumienia związków zawodowych dzień dobry dzień dobry bank dobre państwo cytuje żądamy zabezpieczenia przez państwo 100% wynagrodzeń pracowników i pełnej ochrony przed zwolnieniem tak piszą PZZ tego żąda OPZZ do kogo państwo kierujecie ten apel o zabezpieczenie przez państwo 100% wynagrodzeń Rozwiń » chodzi o pracowników sfery publicznej wszystkich zatrudnionych w Polsce ten apel kierujemy do rządu dotyczy to wszystkich pracowników w Polsce do od początku kryzysu uważaliśmy, że pracownicy nie powinni ponosić tak dużych kosztów tego kryzysu, tym bardziej że pamiętajmy, że prawie 2,5% od wynagrodzeń pracowniczych jest odprowadzanych na fundusz pracy fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych to rocznie około 12 miliardów złotych i to miało być właśnie te pieniądze, że przyjdzie kryzys to będzie można ratować poziom wynagrodzeń pracowniczych rozumiemy, że jeżeli firma nie ma przychodu to pracodawca nie był w stanie płacić pełnych wynagrodzeń, ale to jest właśnie powinno być wypłacane z tych pracownicze zebranych i latami na bieżąco środków finansowych, czyli jak rozumiem Panie Przewodniczący popiera pan to, o czym zdecydował w tym tygodniu rząd, bo rząd chyba w odpowiedzi uśmiecham się chyba odpowiedzi na apelu OPZZ zastosował tego typu rozwiązania np. w dla pracowników kopalni, która została wysłana na pracownicy zostali wysłani na postojowe właśnie panie redaktorze byłoby bardzo fajnie, gdyby to rzeczywiście była odpowiedź na apel PZU powszechna, czyli wszystkim pracownikom, którzy mają obniżone wynagrodzenia w Polsce, a jeśli już ponad 1 000 000 dopłaca ono właśnie z tych funduszy tak, aby nie tracili siły nabywczej swoich wynagrodzeń natomiast to rozwiązanie nawet w górnictwie zostało wprowadzone zbyt późno, bo proszę pamiętać jak był szczyt epidemii górnicy pracowali jak epidemia skończyła studia walizki zachorowała to byli na 80%owym chorobowym część jak zrobiło się za dużo węgla wysłano na 60%owe postojowe dzisiaj kolejny wysyła się na 100%owe no to są chaotyczne niespójne działania, które nie rozwiązują też docelowo problemu, a myślę, że dodatkowo niepotrzebnie kucają pracowniku no ale których pracowników m.in. również w górnictwie, bo byli tacy, którzy tak jak powiedziałem w czasie pandemii pracowali jak zachorowali to posiada 80%, więc możecie państwo teraz ryby to może państwo teraz ruch znacznie zwracaliśmy uwagę, że przy może przyjść spowolnienie gospodarcze kryzys, żeby się lepiej do tego przygotować właśnie, żeby uniknąć takich chaotycznych podejmowanych pod wpływem chwili decyzji Pani Przewodnicząca, ale wydaje mi się, że ta sprawa wymaga jeszcze dodatkowego wyjaśnienia ktoś, kto słucha nas teraz mógłby się zastanowić czy na pewno mógł mieć takie skojarzenia czy na pewno na wszystko nas obecnie stać to jest 1 część tej być może wątpliwości druga to ta związana z górnictwem mam nadzieję, że wszyscy tutaj zgodzimy się to nie chodzi o to by górnicy nie dostanie 100% wynagrodzenia to nie jest wina górników, że zaproponowano im 100% wynagrodzenia o wiele ciekawsze jest to jak mówi tłumaczy wyjaśnia to rząd rząd w tym tygodniu powiedział górnicy idą na przestój, dlatego że zawiniło państwo nie mają w tym górnicy swojego udziału czy pana zdaniem to otwiera drogę do tego, by wszyscy pracownicy w Polsce domagali się takiego właśnie potraktowania przez rząd swojego wysłania na przymusowe postojowe tak oczywiście panie redaktorze, bo w innych zakładach pracy też to państwo wysłało pracowników na obowiązkowe postojowe wielu różnych dziedzinach i nie pracownicy w związku z tym to nie pracownicy ponoszą winę za ten za ten kryzys w związku z tym rzeczywiście państwo powinno skierować wszystkie swoje siły, żeby ratować ich wynagrodzenia poziom życia natomiast jest mówi zadał pytanie czy nas stać to już powiedziałem o około 12 miliardów rocznie sami pracownicy na swój fundusz wpłacają natomiast danych, do których jak doszedł dotarłem, bo rząd niestety ukrywa te dane przewodniczący RDS zwrócił się do Pani Minister pracy i informacji nie otrzymał wygląda na to, że tylko niecałe 5 miliardów przeznaczono na ochronę miejsc pracy i wynagrodzeń wprost no to znaczy, że mamy jeszcze spore spore zasoby i to rozwiązanie powinno na pewno być powszechne jeśli nie stać nas na 100% to może 80, ale nie może być tak jak dzisiaj, że jest ono w wielu przypadkach obniżane do płacy minimalnej, dlaczego nie popiera pan solidarnościowego dodatku zgłoszonego w kampanii wyborczej przez prezydenta Duda ja pobieram dodatek solidarnościowy tylko uważam, że nie ma potrzeby dzisiaj wprowadzać nowych nazw my mamy w Polsce zasiłek dla bezrobotnych już od lat ten dodatek solidarnościowy pełni rolę przecież ma pełnić rolę zasiłku solidarnościowego i my od początku od dawna twierdziliśmy, że zasiłek dla bezrobotnych w Polsce na poziomie dzisiaj 800zł w sytuacji, kiedy minimum socjalne jest 1200 jest skandalicznie niski i że powinien być on wyższy, a konwencja międzynarodowej organizacji pracy, mówi że powinno być to co najmniej 50% ostatnio pobieranego wynagrodzenia takich w Czechach tak wiele innych państw Europy to konkretny Panie Przewodniczący ze składek pracowników od wynagrodzeń no właśnie tak konkretnie Panie Przewodniczący ten projekt dodatku solidarnościowego, który na początku czerwca prezydent odpowiednią ustawę skierował do Sejmu już jest procedowana w parlamencie przez Sejm przeszła nawet nieco zmieniona wobec pierwotnego projektu to pan popiera czy wystawia mu negatywną opinię, bo tak wczytuje się nas w stronę OPZZ sprawia mu negatywną opinię z tego powodu, że powinny być to wyższa kwota proszę popatrzeć, że pracownikom, którzy byli zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych już kwota szerszy dostęp do roku MMC takiego zasiłku, a pracownikom zatrudnionym na etacie, którzy stracą pracę i płacili na fundusz pracy fundusz gwarantowanych świadczeń proponuje się 1300 to jest dobry 404 ta podniosła się przebrać, czyli pana zdaniem mamy tu nierówne traktowanie pracowników zdecydowanie nierówne traktowanie, tym bardziej że teraz zwraca uwagę pracownicy płacą taki fundusz solidarnościowy po to, że jak będzie trudno, żeby właśnie mieli z niego wypłacane różnego rodzaju zasiłki nie odnosi pan wrażenia, że no pewnie przez moje pytania, ale strasznie narzekamy w tej rozmowie nie narzekamy my dokonujemy oceny sytuacji ta sytuacja jest rzeczywiście trudna, bo spotkała nas epidemia, która swoimi skutkami ekonomicznymi związanymi ze skutkami ekonomicznymi, bo jest 1 z najgłębszych kryzysów, jakie tutaj historii przeżywaliśmy to jest sprawa trudno natomiast my może leży ubolewamy jako OPZZ że, gdyby rząd troszeczkę wcześniej przyjął nasze sugestie rozpoczął pracę, żebyśmy mogli właśnie policzyć przeanalizować to wszystko wcześniej może nie byłoby takiej sytuacji, że jedni dostają 60% nie płacę minimalną inni 80, a dla innych jednak znajduje się 100%, ale pan dzisiaj mówi tak delikatnie, ale tej odezwy, którą umieścili cie państwo jako OPZZ na swojej stronie piszecie wprost nie my pracownicy zlekceważyli zlekceważyliśmy sygnały nadciągającej epidemii, czyli pan uważa, że rząd zlekceważył po prostu zdecydowanie panie redaktorze my już od stycznia zabiegaliśmy o posiedzenie rady dialogu poświęcone właśnie ewentualnemu spowolnieniu i doprowadziliśmy ostatecznie 3marca do tego spotkania i na tym spotkaniu ministrowie rządu przekonywali nas, że nie ma żadnych zagrożeń dla polskiej gospodarki polskich pracowników 3marca to mieliśmy naprawdę 2 miesiące czasu na spokojne rozmowy, a od połowy marca rozpoczęły się gorączkowe prace nad ustawami anty kryzysowej Panie Przewodniczący, ale ja tutaj w odwołuje się do tego swojego pytania czy stwierdzenia, że trochę narzekamy, wsłuchując się to, o czym pan mówi jednocześnie w tym w tym samym czasie, gdy rozmawiamy na rządowych stronach wiszą komunikaty o tym, że pomoc dla firm to nie tylko wsparcie dla gospodarki, ale przede wszystkim dla ludzi, że dzięki elastycznym różnorodnym formom działań Polski rząd ratuje miejsca pracy, że już ponad 80 miliardów złotych wynosi wsparcie na ratowanie miejsc pracy utrzymanie płynności finansowej w firmach po kryzysie wywołanym przez KOV 19 rząd mówi pomagamy chronić miejsca pracy dzięki nam wiele osób w Polsce pracę stracił ja nie mówię, że nie ma mocy ja mówię, że ta pomoc jest niewystarczająca i pewnych momentach trochę źle adresowane, bo rzeczywiście ma pan rację główna pomoc skierowana do przedsiębiorców to co pewnie część z niej skierują również na utrzymanie zatrudnienia, ale my od początku zabiegaliśmy o to, aby większa część środków była jasna adresowane, że ona jest na ochronę miejsc pracy i na ochronę poziomu wynagrodzeń pracowniczych jak to jest teraz z tym dialogiem społecznym rozmawiacie w ramach rady dialogu społecznego rząd konsultuje jeśli tak to, jakie projekty z niestety troszeczkę to, jakie były potocznie kuleje jako prezydium rady dialogu społecznego partnerzy społeczni regularnie się spotykamy rząd włącza się do tych działań okazjonalnie natomiast jak wszyscy pamiętamy tempo prac nad kolejnymi wersjami ustawy antykryzysowej było tak duże, a zakres buda ogromny, że praktycznie odbyliśmy tylko wiedzieć się godzinne dwugodzinne rozmowy to trudno nazwać konsultacjami właśnie taką rzetelną analizą możliwości i celowości wydawania środków pod kątem uzyskiwania na jak najlepszych efektów, czyli właściwie, podsumowując już, by uniknąć tych potocznych sformułowań, bo ona może tutaj nie najlepiej brzmią po prostu tego dialogu nie ma na złe słowo znaczy zupełnie zupełnie nie jest także nie ma zupełnie, ale nie zadowala nas jego poziom, jaka pana zdaniem zmiana wprawie pracy w kodeksie pracy jest w tej chwili najważniejsza jeśli uważa pan, że w ogóle powinniśmy coś zmieniać chciałbym zasugerować podpowiedzieć ja zmierzam do pytania o pracę zdalną, ale być może ów uzna pan, że to inna rozwiązania są teraz o wiele ważniejsza znaczy oczywiście my widzimy możliwości poszerzenia zresztą to w ustawach antykryzysowych jeszcze trochę stało zapisów dotyczących telepracy, bo pamiętajmy, że my mamy się w kodeksie pracy taką formę jak telepraca warto ją na pewno poszerzyć, bo rzeczywiście ten okres epidemii pokazał, że więcej prac można wykonać może pracownik wykonywać różną efektywnością z domu i może być to wygodne i korzystnej dla pracodawcy dla pracownika jest na pewno i rozmawiamy o tym, właśnie w prezydium RDS warto o tym, porozmawiać i bardziej bardziej usystematyzować uporządkować, ale myślę też, że pamiętają kryzys może trwać długo być może wzrasta bezrobocie może trzeba będzie dzielić się pracę w związku z tym, że dłuższy urlop może z tą stopniowo skazany tygodniowy wymiar czasu pracy podobają się panu te projekty, które również rząd w ostatnim czasie przedstawił jak np. specjalny motywujący dodatek dla policjantów, którzy mieliby odejść na emeryturę w zamian za to nawet niektórzy dostać 2,51000zł dodatku miesięcznie to znaczy ja uważam, że oczywiście osoby przechodzące na emeryturę powinny mieć, jeżeli mają jeszcze zdolność możliwość podjęcia pracy i natomiast generalnie trzeba najpierw zapewnić pracę dla ludzi, którzy nie mają, więc dzisiaj rynek pracy znowu będzie bardzo trudne z punktu pracownika rośnie bezrobocie jest trudno dzisiaj wg mnie właśnie tak dokonać uczciwej oceny tego typu propozycji mojej ocenie to wszystko jest trochę tak jak na początku powiedziałem zbyt pospiesznej zbyt chaotyczny, ale to jest po prostu kampania wyborcza Panie Przewodniczący panie redaktorze nie jest wykluczone, że jest kampania, chociaż ja mam nadzieję, że jak kampania nie będzie to rząd też będzie pracował i też będzie podejmował trudne sprawy Polaków tej sprawy pracownicze boi się pan powiedzieć, że to po prostu są postulaty kampanii wyborczej nie było jeszcze tylko ono też trudno przecież już od pół roku ta kampania trwa została przedłużona trwa zawsze komorę zbiorczą przyjąć, że rząd przez pół roku, by nic nie robi, gdyby nie było kampanii wyborczej Okaj nie rozumiem, ale przyjmuje bardzo dziękuję za rozmowę pan Andrzej Radzikowski przewodniczący ogólnopolskiego porozumienia związków zawodowych był gościem pierwszej części magazynowej Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu! A w promocji Black Friday obowiązuje prawdziwe 50% zniżki!

KUP TERAZ 50% taniej

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA