REKLAMA

Dlaczego płk Ryszard Kukliński został Jackiem Strongiem?

Weekendowy Poranek - Maciej Zakrocki
Data emisji:
2020-06-13 07:40
Prowadzący:
Czas trwania:
16:37 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki dzień dobry ponownie podczas pierwszego spotkania z państwem przypominałem, że m.in. wśród tych osób, które dla, których data 13 czerwca to to ważna data to m.in. data urodzin Ryszarda Kuklińskiego człowieka, który przeszedł do najnowszej historii Polski w opinii wielu ludzi myślę, że zdecydowanej większości jako bohater, ale też z różnych badań wynikało, że część przynajmniej naszych rodaków widziała w nim zdrajcę, a więc pomyślałem, że to Rozwiń » dobra okazja, żeby jeszcze raz wrócić do opowieści o tym, o tym człowieku, który właśnie urodził się 90 lat temu zdaniem pana dr. Władysława Bułhaka historyka wywiadu z Instytutu Pamięci Narodowej Ryszard Kukliński to był bardzo ważny agent, bo jako 1 z niewielu rozumiało strategię wojskową układu Warszawskiego, której zresztą często był współtwórcą dopuszczano go do największych tajemnic nic dziwnego, że jako agent był dla Stanów zjednoczonych bezcenne tak się szczęśliwie składa, że pan dr Władysław ucha jest dzisiaj z nami dzień dobry panu dzień dobry dzień dobry państwo no właśnie to skoro pana ocena jest też taka wysoka jeśli chodzi o wartość Ryszarda Kuklińskiego dla Stanów zjednoczonych jako agenta no to chciałbym, żeby pan teraz słuchaczom może przypomniał w jakimś sensie uzasadnił na czym ta wartość polegała przede wszystkim polegała na miejscu, w którym był ulokowany Ryszard Kukliński nową bardzo wysokim oficerem wojska polskiego zajmującą się spierać się używać określenia Ludowego wojska po wkroczeniu Ludowego, ale wszystko jedno formalnie było to wojsko polskie nigdy to nazwanie była oficjalna on po prostu seta, bo oddziału pierwszego i jednocześnie przy takiej bardzo ważnej struktury kluczowej struktury tzw. zaś będzie pierwszym sztabu generalnego właśnie odpowiedzialnym za to, o czym pan z chwilą powiedział, czyli na właśnie za tworzenie głównych założeń tzw. dr doktryny obronnej PRL planów rozwojowych sił zbrojnych różnych dyrektyw gotowości bojowej szkolenia wszystkich wojsk, a także jak VAT, ponieważ Polska była częścią układu Warszawskiego, który układ kierowania na swój aspekt polityczny, ale wszystkiemu na Sojuszu wojskowym to po prostu przygotowywał na posiedzenia tego układu całą po praktycznie dokumentację polską, czyli krótko mówiąc znał wszystkie tajemnice wojska polskiego z tego okresu, a ponieważ wojsko polskie było takim elementem klocki układające całego układu Warszawskiego rozjazd na składance układanej w Moskwie no to musiał zdać test ogólne przynajmniej założenia doktryny sowieckiej z tego tego okresu, który mówi mapy to są lata druga połowa lat siedemdziesiątych aż do roku osiemdziesiątego pierwszego PiS wiadomo pułkownik, bo opuścił Polskę nawet w tym okresie po prostu był on dopuszczony do największych najemców tajemnic wojskowych, jakie mogły być w tej po Polsce to znajdować tak na krótko mówiąc z perspektywy wywiadu strony przeciwnej wywiadu amerykańskiego 34 z perspektywy całego NATO była to postać absolutnie kluczowa na 1 z najważniejszych agentów plac tylko wątpliwość, jaki kiedykolwiek zachód miał po po właśnie po po naszej wschodniej stronie ówczesnej naszych wschodnich historii filmów wiemy, że są różne powody albo okoliczności, które powodują, że jakaś postać zostaje agentem czasami to jest szantaż czasami to jest przekupstwo, ale sami to są również właśnie takie motywacje nazwijmy to światopoglądowe sam idea głowę lekko ideowe tak czy ideowe sam Ryszard Kukliński twierdził, że właśnie no, opracowując chyba pracując przy tych materiałów, o których pan wspomniał to przede wszystkim widział, że w tej doktrynie obronnej układu Warszawskiego główną koncepcją nie jest obrona, ale atak i że to wg niego były jakieś szaleństwo, że to zaczęło w nim coraz bardziej budzi jakiś niepokój, że może to wszystko prowadzi takiej strasznej katastrofy czy rzeczywiście możemy jednoznacznie stwierdzić po po latach po badaniach, że właśnie te ideowe przyczyny były na istotne względy były najistotniejsze to niewątpliwie, jakby to wynika z wypowiedzi pana do płk. Kuklińskiego Diego był nią rządu osobą publiczną wypowiedzią wielokrotnie przyczyna swoich, który podjął się tej indywidualnej misji tak się wyrażę Brzeziński zostaną takie określenia, że to pierwszy Polski oficer NATO odpłacił się tak to było może tych oficerów było więcej już nie wchodząc w szczegóły nie było jedynym jak jest, zwłaszcza jeżeli byśmy zostali do wcześniejszych latach, jakby nie nie o to chodzi tak nowym chętnie wierzę, że tak było rzeczywiście do nas oczywiście historyk no to można stawiać różne pytania tak ponieważ, jakby to trzeba do wniosku, że historyk wywiad, który wiezie się, bo takich rzeczach bardzo wiele informacji w takich sprawach, a to był jakiś powiedziałem to był bardzo ważny agent 1 z najważniejszych w ogóle w takich sprawach służby stosują tzw. maskowanie dezinformację recepcję jak to kto tam, by określał w związku z tym bardzo wiele informacji tej historii, którą znamy tej historii, którą Amerykanie chcieliby, żebyśmy nie uwierzyli k jest no powiedzmy sobie kreacją specjalnych specjalistów, którzy tę kreowanie tego typu tłumaczeń w różnych sprawach jak trudno tak na co dzień takich pracach tutaj prawdopodobnie też inne tu wiemy co powiedział o sobie płk Kukliński i jest w sumie najbardziej, bo prawdopodobna hipoteza natomiast historia jego życia historia całej i co tak w ogóle ta historia nie mechanizm, że to właśnie tego ewakuowani całe rodziny pułkownika z Polski tuż przed badaniem stanu wojennego często nie wspomniałem, ale przypomnę, że nie daje wam nie tylko tajemnice układu Warszawskiego, ale właśnie też tajemnice i całą technologię wprowadzenia stanu wojennego tego, który wita, a były zostały ewakuowane dostrzegł w tym to sprawa przed wprowadzeniem stanu wojennego prezydent aspekt, który wypada zawsze pamiętać rząd oprócz czysto wojskowych takich w sensie przynależności Polski do układu Warszawskiego miał też, jakby wiedza bardzo ważnym planowane posunięcia polityczne władz PRL, ale też odłóżmy na bok uznajmy ogólnie, że prawdopodobnie kluczowe dla niego był jednak motywy ideowe natomiast czy on sam to jest pytanie, które wielokrotnie sobie zadawałem i nie znano odpowiedzi podniosła pamiętać, że w tym bardzo wąskim kręgu jego najbliższych przyjaciół, którym przez kolegów z wojska prywatnie zbudowali willę przy słynnej ulicy rajców bardzo takim odpowiedział eleganckim miejscu Warszawy wart był położony, pomijając jak to się stało, że tamten grunt dostali, a to wszystko jedno, a no to była elitarna grupa i tak jest drugi oficer, który wcześniej się wyrokowi to jest ta sprawa jest kompletnie nieznana w przeciwieństwie do historii płk. Kuklińskiego, ale historyk, który analizuje sytuację jakaś grupa ludzi niewielka, która wspólnie buduje sobie 8 domku Warszawy w tej grupie jest 2 bardzo postaw wysoko postawionych agentów pozostają pytania, a może jeszcze trzeci, który mógł to coś wiedzieć, a może w ogóle było więcej, dlaczego np. nie wiem grube czytamy przesłuchać wszystkich możliwych osób związanych, a tą sprawą, ale akurat bardzo ważnej osoby, czyli spółek, który mieszka przy nim przez płot, czyli najbliższego sąsiada akurat nie przesłuchano ją z pracy ale dlaczego akurat nie przesłuchano pułkownika rosyjskiego nieżyjącego, a dzisiaj oficera wywiadu PRL zarządu drugiego wysoko, które jakoś dziwnym trafem odszedł na emeryturę i też miał w swoim życiorysie epizod podróży do Wietnamu do in do funduszu będą ten rosyjski był w Wietnamie Laosie to wszystko jedno, ale ze sportu są takie różne w wąski pytania w tej sprawie, które cały czas jak można mogą notować kogoś, kto chciałby w tym te, które w tym mieście, jakby podobać nocy tak naprawdę mniej wiemy nie wiemy tak wszystkim nie Amerykanie cały czas ściśle trzymają 1 tajemnicę my możemy się domyślać co on wiedział w związku z tym co powiedział to przekazał Amerykanom, ale Amerykanie tak naprawdę nie potwierdzają się, bo nie znamy dokładnie tej całej dokumentacji, którą on on dostarczył Amerykanom to pytanie ciągle tu istnieje spór tak i taktem oficjalnej dokumentacji raczej się uważa, że to on tą współpracę podjął wcześniej obowiązuje ta relacja sam potwierdzał, że to było dopiero tak dokłada 702 tutaj jest parę rzeczy, które co, do których mogła być tak jak jak opowiada płk Kukliński, ale mógł również opłacać, dlatego że opiekujący się nim Amerykanie dbający o jego bezpieczeństwo bezpieczeństwo godzin jest to inna historia dramatycznymi latami jego czynu chociażby, a i też tutaj wokół niego duży spór pytania co się właściwie wydarzyło i co za to co się wydarzyło i oni obaj powiedzmy, że zginęli w tajemniczych okolicznościach co odpowiada to rzeczywiście nie widzieli 1 może zginął drugi został objęty amerykańskim programem ochrony świadków tego do końca nie wiemy to pytania się tutaj pojawiają tylko, że często ustawiają je ludzie, którzy no to, jakie ono nie mają tak naprawdę dostępu do kompletnej dokumentacji w ogóle nie wspominając o aspekcie sowiecki tak, bo wiadomo, że to już na pewno żadnych dokumentów dla naszego życia, ale prawdopodobnie nie zobaczymy dotyczący szczegółowo tej sprawy ale, żeby to że, żeby to właśnie jeszcze troszeczkę wyjaśni, bo to wątek, który chciał właśnie pana spytać syn płk. Bogdan właśnie zaginął jak rozumiem to o to chodzi w tym w tej pana wypowiedzi, że nie bardzo wiadomo możesz z nim stało, a Waldemar rok później, czyli dziewięćdziesiątym czwartym rzeczywiście został zamordowany tak przejechany samochodem do to to tutaj chyba nie nie ma żadnych wątpliwości natomiast na temat sprawców tego zabójstwa, bo chyba tak to trzeba nazwać świata za państwami było odwrotnie należy dla pewności wg mojej pamięci być może jak będą jednak mówiąc oparcia są też źródła w tej chwili, w jakich doszło do tego właśnie no tego zgonu 1 lub, a później 0202. zaginął w związku z tym wokół tego zaginięcia jest budowana taka hipoteza wielu poważnych naukowców jak na okres uważa za prawdopodobne prawdopodobną on po prostu, jakby właśnie mówiłem o tym, to recepcja tej dezinformacji no po prostu tworzą taką legendę jemu tak to jest tylko hipoteza od razu mówię tak mogło być albo mógł być, ale tak to hipoteza, którą wokół tej sprawy jest cytowana przez różne dla niewielu specjalistów od automatyki no po prostu w takiej sytuacji jak Amerykanie, którzy opiekują gotowali się pułkownikiem jego rodzinę, bo uznali, że bezpieczniej będzie do tego drugiego syna, jeżeli mu się nada taką inną tożsamość w związku z tym aktem dróg budowano wymyślono legendę legendę jakiś podzieliła tego nie wiem jak było naprawdę o tym, zaginięciu tego jachtu no tak naprawdę no bo on żyje podzieli prawdopodobnie tylko jako ktoś inny jak i to się tak będą tutaj jakby 1 z technik obrony no i świadków tajną też stąd już tutaj też, który ma w kryminalistyce przecież i to nie tylko kwestia spraw wywiadowczych, ale rzeczywiście no w tym przypadku Rosja mamy do czynienia z programem ochrony danych sektorów tych uciekinierów z obcych służb Amerykanie mają bardzo rozbudowane, bo to oczywiście ma do nich no nie 1 płk Kukliński objęto ten projekt tym projektem jasnego samo dziesiątki różnych innych agentów, którzy na uciekli tu nie wchodzą też szczegóły, kto był prawdziwym, których nieprawdziwe wtedy pewność, że to jest możliwe, ale nie ma oczywiście żadnych żadnego potwierdzenia tego faktu, iż jest to możliwe, że zostało to wymyślone per analogiam tak wiedząc, że tak jest dziś zdarzali ktoś powiedział, a może tak było i wszyscy teraz powtarzają 1 po drugim tak naprawdę nikt nie wyniknie na pewno nie mamy dostępu do dokumentacji tej sprawy po stronie amerykańskiej nigdy prawdopodobnie będziemy mieli właśnie sprawy jak chronić się tożsamość miejsca zamieszkania powiedzmy takich osób Kukliński czy inni podobni wysoko postawieni byli agenci, którzy posłów pracować na rzecz Amerykanów to rzeczy chwilowe największe tajemnice, które amerykańskie służby mają powiedzieć, że tak do tego na pewno nie dowiemy do końca no, tym bardziej że też oczywiście czas robi swoje przypomnę tylko pułkownik w środku chińskiej jako generał brygady czy jako generał brygady to jest od 2016 roku, bo taką tak pośmiertnie złożenie również prezydenta Andrzeja Dudy tak natomiast Ryszard Kukliński zmarł w lutym 2004 roku jego oficer łącznikowy, którego prowadził David Ford zmarł też w lutym dziewiętnastego roku więcej w coraz mniej też osób, które bezpośrednio te sprawy były zaangażowane bardzo dziękuję dzisiaj za przypomnienie tej ciekawej postaci bardzo dziękuję państwu Bułhak historyk wywiadu po jedno był gościem weekendowego poranka zapraszam pana i słuchaczy na informacje do tych Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK - MACIEJ ZAKROCKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA