REKLAMA

Czy ktoś się jeszcze boi koronawirusa?

Godzina Filozofów
Data emisji:
2020-06-13 13:00
Prowadzący:
Czas trwania:
22:51 min.
Udostępnij:

Czyi wyborcy najbardziej boją się koronawirusa? Kto uważa, że jest on tworem koncernów farmaceutycznych? O zmieniających się postawach Polaków wobec epidemii opowiada współautorka badań.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
jesteśmy z powrotem ostatnia godzina filozofów przed nami 1340, więc taka niepełna godzina prof. Krystyna Skarżyńska jest państwa gościem halo halo dzień dobry okres witam jak się masz w czasie pandemii wciąż jeszcze trwających wciąż jeszcze trwają realistą mamy się dobrze co nie znaczy, że puściły mi wszystkie lęki Strachy niepokoje zapewniała, że system, a między pierwszą drugą falą, bo nie wiem czy pamiętasz czy nasi słuchacze pamiętają, że ci, którzy Rozwiń » badają od lat tandemie jest pierwsza z nich na pewno nieostatnia to są takie 3 tory myślenia i 3 rodzaje takich nawet powiedziałabym Szal pierwsza to jest epidemia strachu przecież wcale niekoniecznie własne, a więc życie prawda pani coś jakaś druga, jaka ich lider na przypisywania odpowiedzialności i szerzej w interpretacji przyczyn, a trzecia to jest tworzenie teorii co będzie co będzie dalej, ale w tej pierwszej też są bardzo różne strach jak wiadomo sprawa jest ich mniej czytelna będziemy mówić, ale pojawiają się nowe prawda Ano np. już bardziej natury ekonomicznej czy politycznej w tym, a własne bezpieczeństwo zdrowotne tak zaraz do tego przejdziemy do tych poszczególnych faz i spróbujemy sobie przenieść się jakoś przez pryzmat popatrzeć na to co się działo dzieje się cały czas w Polsce, ale spotykamy się tak naprawdę z okazji publikacji raportu badań, które przeprowadziła się sam z dr. Konradem majem raport nazwa społeczeństwo wobec pandemii od kiedy może zacznijmy od tego kiedy zaczęliście te badania prowadzić tak nawet zrobione 2 badania jeszcze prowadziliśmy ta w pierwszych 3 tygodniach wtedy do Lecha koniec marca i teraz w ostatnich dniach maja na te same ogólnopolskiej losowej próbie o zbliżonej do reprezentatywnej bez prawdy w próbach, które Ariadna na swoim panelu prowadzi jest troszkę więcej osób z wykształceniem wyższym, ale na szczęście ubywało nam proporcjonalnie do osób z różnym wykształceniem innymi ważnymi wskaźnikami różnicującym Polaków dobrze no może mówić mamy informację o dorosłych Polakach, ponieważ granicą to dolna była 18 lat, czyli badaliśmy może szkoda, bo ja myślę, że ta jak i nie tylko myślimy o dzieciach standardy, ale co dzieci przeżywające bardzo ważna sprawa, ale nam wszystkiego zrobić nie można może inni i to już zrobić ja wiem, że trochę takich badań jest może kiedyś w przyszłości też za to zabierzemy, aczkolwiek wtedy też pewno będą wspomnienia nie taka wizja tu i teraz, a dzieci spada na pół pamiętają pewne doświadczenia, ale mają np. na świat maturzyści tegoroczni są bardzo ciekawa czy ktoś rozmawiał, ale nie po 1 czy osoba na szczęście robi dziennikarza jest mnóstwo takich reportaży, ale nie znalazłem takiego głębszego badania o tym co czują myślą ludzie wchodzący w życie tak nietypowy nieprzewidywalne w warunkach, bo kim przedstawia może 5 pytań które, których używali iście do mierzenia stosunku czy obniżenia akceptacji zaleceń władzy w związku z epidemią jest taki 5 pytań, które jak rozumiem stanowią szkielet podstawę waszego badania z 135 stwierdzeń, które oceniało się, stosując zwroty tak nie albo ani tak Aninie i przeczytam po prostu ściśle stosuje się do zaleceń bezpieczeństwa epidemii z niego przekazywanych przez władze naszego kraju w związku z epidemią koronach lub drastycznie ograniczą kontakty z ludźmi osoba poddana obowiązkowej kwarantannie, która z własnej woli opuszcza miejsce odbywania powinna być dotkliwie ukarana finansowo jestem gotów gotowa spędzić 2 tygodnie poddam się bez żadnych oporów kwarantannie w przypadku podejrzenia, że miał kontakt z osobą zakażoną wirusem środki bezpieczeństwa wprowadzone w związku z epidemią kraje są zbyt restrykcyjna i właśnie na wszystkie pytania staje i z tego kwestionariusza poza ostatnim pytaniem jest miażdżąca większość, bo ponad 80% odpowiedzi twierdząc, iż jest w stanie szczelnie zupełnie prawda była była, bo tak lata tej o tej cały czas pierwsze pierwszej fali pierwszej tak tak tak tak tak jeszcze może jedno danie to tworzyła taką wspólną skalę, że stwierdziliśmy wysoki związki między znajdziemy na te pytania dlatego też można też traktować tę skalę łącznie i bardziej zaawansowanych analiz to myśmy robili ba, ale jeszcze jedno 1 dodatek, że pytaliśmy nie tylko tak nie oczywiście tylko skala była siedmio stopniowa, a w tej tabeli, którą pewna widzisz to jest pewne skrępowanie danych to czytelnik nikt z takimi niuansami zainteresowany prawda nie każdy w każdym bądź razie dla zainteresowanych, bo wszystkie to tak tutaj tutaj w tej drugiej fazie z kolei w momencie, kiedy przejdziemy do tak jak już właśnie w momencie ogłoszenia, że epidemia nawet jeśli nie skończyła została opanowana jak wyglądały te odpowiedzi to krajobraz zupełnie zmienia to odzwierciedla również chyba taki rodzaj wrażenia, które wszyscy mamy od pewnego czasu, że stosunek polskiego społeczeństwa do tej pandemii się bardzo zmienił mnóstwo osób uważa, że właściwie mieliśmy do czynienia z jakimś legendą miejską albo oszustwem wręcz, że te wszystkie środki ostrożności były niepotrzebne, a na pewno są niepotrzebne teraz ja np. w tym momencie stan na Podlasiu w pewnym niewielkim pensjonacie, ale na tyle liczna jest tutaj reprezentacja różnych osób można już pewne wnioski wyciągać tutaj na Ostrowie nikt nie przekształcą przestrzega żadnych środków ostrożności nie utrzymuje dystansów podczas np. pobierania posiłków itd. więc to jest doświadczenie powszechne w Warszawie wielu innych miastach mam wrażenie wygląda to dokładnie tak samo Polacy przestali kreować pandemią to jest wniosek wynika z waszych badań w jeszcze no niezupełnie te przestali się niektórzy przejmować inni dali się przejmują zresztą, a i takie badania są zrobione, żeby bliżej obejrzeć czym ta akceptacja zaleceń w końcu nie są tylko zalecenia rządu badane w pewnej mierze są takie same jak WHO rekomendowało prawda są jeszcze tak jednak można z Press prostowanie te dzieci i dobrze się usłyszałem zapamiętam, że to wszyscy uważamy, że to jakaś bujda na resort nie chce za nie wszyscy, ale znaczna ich pryzmat obecności, ale właśnie właśnie o tym, też wiemy chyba poza tymi jak nazwały słusznie kluczowymi pytaniami ba no czasami jest Warta przyłożyć jak jeszcze bardziej skrupulatne narzędzie badawcze dotykać również to 82026% uwagi jest osób, które twierdzą, że także Korona widzów jest celowo nagłośnione przez koncerny farmaceutyczne Senat, ale też tak była w wyroku barce natomiast teraz 40%, więc to jest karta też jest ważne nie możemy mówić o wszystkim naraz prawda, więc więcej, więc tylko, tyle że do coraz więcej ludzi również, dlatego że w, jakiej stopie jeździł nieczęsto Greta UR epidemii i zresztą minister tylko taka impresja oddać zyska, ale również no dysponujący bardzo poważnymi jeśli bank informacji statystycznych organy np. o NSR umieściła Polskę na liście takich 30 krajów pewno znasz ten wynik, gdzie rząd wykorzystuje anten 1 wzmacniania władzy, więc również o losie ja to też jakaś widzimy i Ka poza tym spadkiem, który mówi delty też bardzo słusznie, że te pokazały, że to jest jakiś wyraźny spadek akceptacji tych zaleceń to jeszcze, z czym innym jest wiązane niszczyła czym prawie 3 miesiące przeć tamten ten początek pandemii i to można było opisać jako dość powszechne de le różnego rodzaju i dość powszechne tak jak mówiliśmy o prawie 80%owa akceptacja różnych zadań cięcia zaraz zaczną zaraz wracamy do rozmowy profesor kres tak tak wracamy za moment do wiadra musimy teraz przerwać prof. Krystyna Skarżyńska jest państwa gościem i teraz informacja o informacjach kontynuujemy, a z nami cały czas prof. Krystyna Skarżyńska raz jeszcze dzień dobry dzień dobry SA współautorka wraz z dr. Konradem majem badań na temat stosunku polskiego społeczeństwa do pandemii no właśnie mówiliśmy o tym, przed wszystkim tych zmianach, które zaszły na przestrzeni tych miesięcy pandemii 3 miesięcy zajmijmy się trochę może w tym momencie tą drugą fazą, czyli przypisywaniem odpowiedzialności teoriami spiskowymi, ale też bada liście to parametry o tym, już trochę wspominaliśmy z albo chwilę właśnie od tych tych racjach chyba się uruchomiły przede wszystkim podobnie jak to taki luźny stosunek w momencie, kiedy nie nadeszła apokalipsa, kiedy się okazało, że Polska służba zdrowia wciąż jest jeśli można w odniesieniu do niej użyć tego słowa wydolna, że nie zawaliły się system ochrony zdrowia nie mamy wariantu włoskiego podczas takiego prężenie nastąpiło wówczas pojawią się jakieś takie czy rozpowszechniły takie opowieści właśnie o rozmaitych niecnych niecnych instytucjach siła, która być może są panami na nas sprowadziłem do tak jak mysz i to relacjonowali inni badacze, że te nazwać jak mówisz pojawiały się już wcześniej jest taka gotowość, żeby szybko mieć wyjaśnienia, ale ja nie wiem czy nasze badania to co właśnie, które teraz relacjonuje już jest w tej drugiej fazie to myśmy nie szukali tego od wprost na pytanie jak też za odpowiedzialnością lekarz pytaliśmy o różne niezwiązane tak nam się wydawało wprost przynajmniej nie one związane bezpośrednio w pierwszym badaniu z akceptacją też czy też zaleceń, ale takie zmienne percepcyjne dotyczące systemu politycznego funkcjonowania rządu przed PŚ to nie szuka zaraz zaraz LT sprawcę na twoje pytania, ale że np. pytaliśmy również w marcu, a o to czy rząd dobrze sobie radzić z epidemią i mniej więcej podobna podobny procent osób co wtedy, mówi że dzisiaj, ale wtedy nie było żadnego związku między odpowiedzią NATO UE akceptacją tych zaleceń taka baba była bardzo podobna aż 64% Poznań 64% schody stwierdzeniem, że rząd nie daje społeczeństwu pewność informacji o skali zagrożeń i synową bardzo i to nie było związane, jakby nie obciążała regaty filia akceptacji odnośne powiedzieć o tych zaleceń, a teraz jest bardzo silna ujemna korelacja Józef zbadana to twierdzenie akceptacją, czyli to to można oczywiście jakoś powiązać pytanie pojawiło się w głowach ludzi, a w badaniach ta ta zeszła właśnie i to jest dopiero dla mnie takim bardzo ciekawym wynikiem, bo ten pierwszy można się spodziewać się po prostu zadziałały mechanizmy psychologiczne obstaje dnia się oswojenia się takiego przygotowania na to co jest jak mówiła że, ale i jest jednak jakoś życie się toczy nie umierać wystarczająco dużo ludzi w kolejnych latach mniej więcej tyle samo umiera także to wszystko redukował leki też to inne badania nie nasze pokazywały, ale można dzięki tej z impetem te lęki były wykaszane również skutecznie przez przestępca, jaka była negacja rządzących, ale nie tylko żądza no, a tutaj pojawiły się, a takie wyniki, które wskazują, że dzisiaj czy dziw no 2 tygodnie temu były te badania zrobione, więc mogę powiedzieć, że jeszcze dzisiaj, chociaż była ważne badania były robione w momencie, kiedy już zapowiedziano, że będą różne ograniczenia zniesione, ale jeszcze niebyły zmieszane i też być może to takie wycofanie się czasami 20% tej akceptacji różnych w zaleceniu wynikały ściąć ludzie już wiedzieli, że chyba na czeku dobra para tak mówią, a no po co się męczyć, tak więc skoro tak panie dzieli bohaterkę tak tak tak, ale na zobaczyliśmy, że tak jak w pierwszym badaniu w zasadzie z wyjaśnieniem był poziom lęku oraz takie zmienne psychologiczne jak np. nieufność, ale też pewne zmienne społeczne demograficzne, a wtedy okazywało, że kobiety bardziej akceptowały, że ludzie bardziej wykształceni ludzie, którzy oceniają sytuację materialną jako lepsze, a teraz okazało się, że zmienność ekologiczne niewiele wyjaśniają natomiast bardzo istotną rolę odgrywa identyfikacja polityczna z partią rządzącą innymi też wcześniej we wszystkich elektoratach były bardzo podobne poziomy akceptacji teraz Thorne rozwija się za każdy ją w końcu z wyjątkiem niż z majątkiem po elektoratu koncentracji, a wtedy wtedy tak tak, ale też nie była trafia sprawę różni bardzo przepraszam pan problem mam mam duże pro ma przepraszam mam problemy z połączeniem internetowym w związku z tym będziemy się starali przełączyć na inne źródła, bo znowu niestety internę tutaj nie działa dobrze teraz dam jakiś cyngiel za moment będziemy słyszeć znowu dobrze dobrze na bardzo przepraszam za to przygodę z internetem marnie to oczywiście bywa zawodna wskazują że, owszem, ale na początku mogą być sytuacje raz jeszcze przepraszam wysoka stawka odzyskała nadzieję, że jest cały czas ma łącza ach, jest jeszcze jest centrala to ja jestem przecież opieka dobrze trafia też, by świetnie słyszeć mam nadzieję, że zostanie przerwały musi musiałem z ochotą problemu przełączyć na inne źródła, ale mówiłaś o krajach związanych z aspiracjami politycznymi stosunkiem AB teatr, a nawet 6 tejże w tej chwili, czyli koniec maja musimy tak o tym, mówić, ponieważ ja się, że to się zmienia teraz jeszcze bardziej, ale nie wiadomo czy się odwrócić w każdym marynarze w tym drugim naszym badaniu okazało się, że zmienne związane ze stosunkiem do władzy nie tylko depilację opartej UE, ale też odpowiedzi na takie pytanie właśnie jak rząd dobrze sobie radzi czy rząd padają cienie padają te informacje jak również auta identyfikacja poglądów własnych na takiej skali liberalizm konserwatywny rząd jak również bardzo ważny jednak, którą żeśmy wprowadzili dlatego badania mianowicie to ludzie widzą przejaw używania siły autorytarnej zachowaniach rządzący wszystkie te rzeczy plus właśnie ta różnica, więc elektorat ta pojawiło się w tej chwili jako wyjaśnienie, ale nie wyjaśnienie narracyjne tylko wyjaśnienie empiryczne, czyli to są takie, że jedni, które bardzo silnie dużo silniej niż zmienne psychologiczne różnicowane ten poziom akceptacji i można się domyśleć, że silniej pozytywnie wpływa dodatnio, że akceptacja tych ograniczeń dosyć uciążliwe wiązała się opinią, że dobrze sobie radzi uważnie to pozornie może być paradoksalnie tak dobrze sobie radzi na torze nie ma niebezpieczeństwa prawda mimo to państwo ogłasza właśnie za zobaczy, że to właśnie co innego powoduje, że ludzie służb i NATO prawdę to oni tak mówią ten to należy prawda, ale jak już dziś, że rząd nie pada pełnych danych to jesteśmy mniej skłonne być uległe wobec tym zaleceniom i również im więcej ludzi takich elementów jak właśnie fatalne zadania policji jak ta, że sądy warto wydawać surowe wyniki wobec, lecz ojciec dzieci tak szeroki przepraszać wobec osób dziś ubiegających się czy też na bazie ustawy rząd wprowadza zakaz protestów demonstracji co to wszystko jest zwykle bada jako przejawy autorytaryzmu pytać ludzi czy akceptują, a wnętrze rada maja nie pytaliśmy o akceptację w ogóle w Polskim społeczeństwie wprost jest niska nawet, aby oczywiście nie używa się żadnego słowa kilka naukowego jako 4× po prostu się podaje czyta myśmy tylko pytali czy to iście czy to widzisz i okazało się, że sporo osób no do 40 paru procent odpowiada ta i to, że dziś obniża Barcza wyraziście wyraźnie istotnie statystycznie akceptację tych zaleceń wtedy można powiedzieć, że stosunek vide stał się bardziej polityczna niż psychologiczne, owszem, są czynniki psychologiczne, które też modyfikują ten poziom akceptacji np. dalej nieufność, ale sławi kiedyś tak równość ten etap też znaleźć najpierw tak nie wierzę, bo leczyliśmy na ten wynik, dlaczego poufność na to, abyśmy zrozumieli ona ten związek jest słabszy, ale jest dodatni natomiast obniża to, o czym już żeśmy wspominali ta teoria spiskowa, bo jeśli to jest niepotrzebnie nagłośnione czy ktoś zbije na tym interes na co właściwie bez sensu jeszcze Goszczyńskiego przestrzegać da zamknie musimy chcę się dokończyć, mówi że musimy niestety tańczyć ja również powiedzieć o wspinał się, bo czytałem słuchałam twoje auto dosłownie jedno zdanie nagle pomyślałem, że światowi da, dlaczego pewien typ ludzi rządzących nie lubi finanse dla setek KDT, bo starsi panowie spierali się z kina zabawa, że utrata jest finał za tabel filozof grecki nieprzeciętny były autorytarne Flocie głupia wie jakich w celu ci, którzy tak myślę bardzo to była fajna to jest prawda bardzo dziękuję tutaj zamkniemy naszą rozmowę prof. Krystyna Skarżyńska UPS Polska Akademia Nauk współautorka badania w stosunku Polaków dotąd nie było państwa Kościuszkę i ostatnim w tej ostatniej godzinie środowych 3 są bardzo niektóre dodawała Katarzyna Murawko realizowali japońska ja się nazywam Tomasz Stawiszyński dobre są tacy i dobrego tygodnia i suszenia dziękuję bardzo Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: GODZINA FILOZOFÓW

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA