REKLAMA

Uczestnicy imprezy masowej nie mogą mieć zakrytej twarzy, ale kibice mają mieć maseczki. Prawnik o tym, czy da się to pogodzić

Magazyn Radia TOK FM
Data emisji:
2020-06-14 14:20
Prowadzący:
Czas trwania:
15:13 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
niedzielny magazyn Radia TOK FM ponownie podejmujemy temat publiczności na stadionach piłkarskich w okresie pandemii Korona wirusa, ale teraz z spojrzymy na to z innego troszeczkę punktu widzenia mianowicie procederu przepraszam ze względu na procedury o taką nie byłoby powiedzieć kolejny nasz gość to prof. Tomasz Siemiątkowski dzień dobry kłania panie profesorze, a dzień dobry dzień dobry reprezentującą uniwersytety kardynała Wyszyńskiego, a także szkołę główną Rozwiń » handlową pan też jest kibicem piłkarskim, więc wie pan do czego zmierzam a o czym rozmawiać z Maciejem Sawickim sekretarzem generalnym polskiego związku piłki nożnej Otóż wpuszczenie kibiców na stadiony w ograniczonej liczbie 25% pojemności stadionu niesie za sobą pewien paradoks z 1 strony mowa jest o zachowaniu podstawowych reguł, zwłaszcza w miejscach wejść wyjść na samych trybunach także 1 z tych reguł jest izolacja, ale też zakładanie maseczki z drugiej strony mamy ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych, która z kolei zabrania zasłaniania twarzy jak wybrnąć z tego też z tego kłopotu żeśmy, proszę bardzo, ważną sprawę, bo do tej pory dzięki Bogu nie mieliśmy nie mieliśmy popadali w związku z tym nie było tego typu oni nie ma tego typu powiedziałbym kolizji norm być może pozornej nawet, ale jeśli niepozornej po to, częsta, bo często, jeżeli chodzi o rodzaj i prosto dosyć rozwiązywanych znaczy, a my takie 2 generalne zasady w momencie, kiedy normę czy, że regulacje czy przepisy zaczynają nam się pokrywać albo w potocznym tego słowa znaczeniu gdzieś są przynajmniej częściowo albo albo w całości sprzeczne ze sobą pierwsza taka reguła to jest reguła, które musimy się przejrzeć, która norma, który przepis ma charakter ogólniejsza, który szczególne i ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych jednoznacznie może być uznana za zestaw norm ogólnych poświęconych bardzo konkretne zdarzenia, czyli bezpieczeństwo imprez masowych nie tylko jak wiemy sportowych, gdzie zasłanianie twarzy oczywiście uwagi na potencjalne czy to już jakiś zachowania na stadionach piłkarskich obiektach sportowych i zachowania niebezpieczne czy to na podczas innych Intersport imprez masowych, gdzie jest tłumnie w związku z tym trudno zidentyfikować o tym, sprawców różnego rodzaju zdarzeń Umer ten zakaz zasłaniania twarzy jest zupełnie oczywiste teraz w którymś momencie pojawia się norma związku z pandemią która, które musimy przyznać charakter szczególny to znaczy możliwość mówimy teraz przywileju przed chwilą przypadł obowiązek, ale sytuacja nie ma znaczenia, bo mógłby dalej funkcjonować obowiązek zakrywania twarzy maseczką albo takie uprawnienie, czyli przywilej dla w tym przypadku kibiców czy każdy każdego innego uczestniczącego w uczestniczącego osią są codziennym życiu, gdzie może napotkać osoby raz ten przepis bardzo konkretne należy uznać tzw. szczególne, a szczególny dlatego rząd nie dotyczy imprez masowych on jest przepisem w którymś momencie skonstruowanym z uwagi na ściśle określone ściśle określone ściśle określoną sytuacji w związku z tym się pojawia jako w sposób szczególny do całej regulacji tylko całej ustawy, która w ogólnym unormowaniem bezpieczeństwa podczas imprez masowych takiej regule w takiej w takim konflikcie zasada jest podstawowa obowiązuje następująca, a prawo szczególne uchyla prawo ogólne w związku z tym pierwszeństwo ma przepis, który reguluje możliwość czy celowo obowiązek używania maseczkę pierwsza jest kwestia druga kwestia to jest oczywiście po części reguła interpretacyjna, że prawo późniejszy uchyla wcześniejsza jak wiemy z uwagi na handel ten przepis miasteczko jest późniejszy w związku z tym zakładamy, że ustawodawca jest racjonalne zakładam oczywiście też opinię, że on doskonale wiedzą o systemie są przepisy, których przepisy i czy zakodowany w nich normy, gdzie może się okazać, że ostatni konflikt już świadomie wydaje taką dyspozycję taką norma, zakładając oczywiście żona będzie miał pierwszeństwo, lecz trzecia czwarta co 0304. argument, który ten problem istotnie teoretycznie istniejący, ale jednak łatwo rozwiązywane w moim przekonaniu 0304. argument to argument taki, że po pierwsze, prawo też ma swojego ducha i ten duch ustawy o bezpieczeństwo imprez masowych jest wyraźnie chodzi o to, żeby nie zasłaniać twarzy nie hazard nie, stwarzając zagrożenie, aby nie stwarzać zagrożenia czy inaczej utrudniać pewnym sprawcom, którzy będą łatwiej identyfikowani stwarzania zagrożenia dla innych ludzi tymczasem dzisiaj mamy sytuację, że ta norma maseczka dotyczy w sposób jednoznaczny jak okoliczności współczesnych aktualnych, czyli ona ma służyć ochronie zdrowia życia i ten argument trzeci, czyli pewien duch ogólnie systemowe, czyli aż na prawo jako cały zestaw norm ani bierzemy tylko 2 indywidualne normy, które mogłyby okazać, ale ze sobą w kolizji i mamy pewien intelektualny problem, która ma pierwszeństwo tak jak spojrzymy systemowa to musimy dojść do wniosku, że pierwszeństwo ma właśnie ta, która dzisiaj będzie dotyczyła związana będzie możliwością używania maseczek ochronnych wreszcie musimy ważyć dobra, czyli ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych zabezpiecza Krzysiek stwarzaniem zagrożenia dla ludzkiego życia zdrowia natomiast noszenie maseczek bezpośrednio ma służyć ochronie zdrowia jeszcze innych ludzi, czyli już pewnego ryzyka, które się ziściło i które mamy w przestrzeni publicznej w atmosferze w związku z tym jednoznacznie można powiedzieć o tutaj nie nie nie ma żadnych ryzyk przy racjonalnym rozumowaniu nie sądzę, żeby ktokolwiek, kto rozumuje racjonalnie wydał inną opinię mianowicie kibice w tej zmniejszonej liczebności na obiektach sportowych mówimy o stadionach piłkarskich w tej chwili w klasy będą mogli używać maseczek o to, aby chronić siebie ochronić innych i tutaj nie nie grozi to żadnym ryzykiem się odpuść musiałby mieć z wyjątkowo złą wolę i też nie rozumieć się już istoty widowisk sportowych żeby, żeby wydawać jedno kinie nie wykluczam taką, ale jednoznacznie stwierdzam, że kolizja jest łatwo usuwalne Jona jest w istocie pozorna panie profesorze będzie bowiem, że to będzie trochę akademicka dyskusja, ale jeszcze próbowałem, chcąc znaleźć odpowiedź na to pytanie, gdzie się doszukiwać się przewagi 1 przepisu nad drugim tym w jakim trybie on został powołany, bo mamy ustawę, a to mamy rozporządzenie tras tak czy ustawa nie jest istotniejsza z punktu widzenia prawa proszę wyprowadzić błędu jeśli jeśli nielogicznie rozumuje tak to znaczy tutaj można powiedzieć, że pan redaktor jest pan redaktor wszelkie kompetencje prawnicze ja nie powiem, że nie poruszył tego wątku, ale chcę chciałem uprościć sytuację dla nas bardzo dobrze pan podjąć prawda to są akty akty prawne różnego rzędu, czyli ustawa o bezpieczeństwo imprez masowych jest ustawą w przypadku maseczek mówimy o rozporządzeniu w hierarchii źródeł prawa konstytucyjne notabene hierarchii źródeł prawa ustawa ma oczywiste pierwszeństwo przed rozporządzeń dlatego zakończyłem o mierzeniu wartości mierzeniu dóbr, które chroni się normami, które widzimy jako formy przepisy prawne i po drugie, o duchu prawa możemy powiedzieć czeka no owszem, będziemy turystami i powiemy zgodnie z konstytucją dzisiaj wielu ludzi ma problem w tym, żeby zrozumieć konstytucja, ale akurat tutaj nie ulega wątpliwości, że hierarchia źródeł prawa jest następująca konstytucja umowy międzynarodowe i ustawę, jeżeli między nimi jest kolizja to oczywiście pierwszeństwo mają ustawę umowy międzynarodowe i potem rozporządzeń i to sprawa hierarchiczny system źródeł prawa obowiązuje, ale jeśli tak to znaczy, że ktoś w Polsce doprowadzi do sytuacji, w której powołując się NATO czyli, zapominając o duchu, zapominając o o wartości chronionej przez poszczególne normy musiałby dzisiaj zdecydować i wydać taką opinię dobrze każde prawo, lecz prawo chodzić na stadion jest zagrożenie, ale musi zdjąć maseczkę, ponieważ akt wyższego rzędu ma pierwszeństwo no 8 on formalnie ma pierwszeństwo, ale my musimy również interpretować prawo funkcjonalne i dzisiaj funkcją prawa nie jest ochrona potencjalnej notabene dużo mniej prawdopodobnej powiedzmy kolokwialnie burdy na stadionie poprzez 14 maksymalnie poprzez liczebność kibiców w 14 chodzi o relację do maksymalnej pojemności stadionu no to, jeżeli to prawdopodobieństwo jest znacznie mniejsze, a powinno zdejmij cie masa czyli, ponieważ ustawa stanowi, że nie możecie mieć, a tylko rozporządzenie stanowi, że możecie mieć no to nie chodzi o złą wolę tylko by ktoś jest bardzo nieroztropne panie profesorze problem mamy problem, gdyby gdyby, gdyby działać szybciej, ale to tak, żeby działać sprawniej czy też działać bardziej precyzyjnie to oczywiście ustawodawca racjonalny powinien wiedzieć, że to wszystko co się zdarzyło do tej pory w systemie prawnym jest umiejscowione w ustawach powinien zrobić ustawą wtedy nie było żadnego problemu, ale jest inna kwestia rząd działa trochę szybciej i proszę pytać rozporządzenie nie wymaga oczywiście przyjęcie przez Proama w związku z tym, a ścieżka była grubsza jak ani oparłam się za stanowiskiem, że to dobrze, że źle, ponieważ normy powinny być pęknięcie podniesione do rządu ustawowych po to, żeby tego typu kolizje wyeliminować, ale jeżeli ona istnieje no to nie możemy próbować się w stanie się bardzo inne takim Turystyczno pory styczna bym rzekł dogmatycznym powoływać na hierarchii źródeł prawa, bo w tym momencie rozporządzenie, które obejmują normę chroniącą zdrowie życie ludzi on moralnie co najmniej ma takie samo znaczenie i funkcja tego przepisu jest taka, żeby chronić ludzi funkcja tam również jest taka, żeby chronić ludzi, ale tu mamy potencjalne niebezpieczeństwo, a to mamy realne niebezpieczeństwo w związku z tym, gdyby weta realizować rzeczywiście akademicką do tego podejść można powiedzieć, że najczęstszym układzie ludzie na stadiony nie mogą wchodzić w maseczkach vide to może w ogóle nie wpuszczają ludzi nastawionych jest zupełnie inną dyskusję o wykorzystał moment czy nie, bo to jest inna dyskusja też dyskusja prawdopodobnie medyczna chodzi o możliwość takiego bardziej lub mniej intensywna rozprzestrzeniania się KOV 19, ale trzecie rozwiązanie musimy przyjąć wykładnię funkcjonalną dopatrzyć się ducha popatrzyć na chronione wartości i podjąć roztropną decyzję, która nie jest naruszeniem tylko poruszamy się w zakresie interpretacji rodzi się do tej pory niebyła czyniona, bo do tej pory, kiedy pracowaliśmy relację normy ustawowej rozporządzenia owej odpowiedź bardzo prosta ustawa ma pierwszeństwo przed rozporządzeniem, kiedy stan pandemii, kiedy mieliśmy stan zarazek, który ma umożliwić w jaki sposób funkcjonowania społeczeństwa, a z drugiej strony chronić dzieci i zdrowie ludzi Otóż muszą pojawić inne elementy i tutaj ta wykładnia musi okazać wykładnią dynamiczną statyczną, że będzie tak samo orzekać jak do tej pory panie profesorze to to jest właściwie niewyczerpana nie wyczerpywała temat ja mam inny pomysł byśmy dzisiaj w audycji przy niedzieli o sporcie rozmawiali jeszcze 1 aspekcie wpuszczania kibiców na stadionie mianowicie odpowiedzialności, jaką biorą bądź też nie kluby na siebie kibiców, zapraszając krótko mówiąc czy można dopuścić sytuację, w której kibic, który przychodzi na stadion, bo np. karnet wykupiony na cały sezon nie daj Bóg zakaże się wirusem komitet 19 i później będzie pociągał do odpowiedzialności klub, który taką imprezę zorganizował czy Niewiem kluby nie powinny np. podpisywać takich umów, gdzie ten, który na stadion przybywa zrzeka się jakiejkolwiek możliwości później dochodzenia swoich praw choćby przez sądem kiedy, kiedy jednak na ten wirus zapadnia o tym, porozmawiamy w audycji przyjedzie do sportu teraz państwo zaprasza między 1719 prof. Tomasz Siemiątkowski był z nami dziękuję bardzo, dziękuję bardzo państwa zapraszam na informację Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: NIEDZIELNY MAGAZYN RADIA TOK FM - PRZEMYSŁAW IWAŃCZYK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA