REKLAMA

Pracownicy w Tarczy 4.0

Raport Gospodarczy
Data emisji:
2020-06-16 12:40
Czas trwania:
14:23 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
raport gospodarcze 1243 w radiu TOK FM zaczynamy raport gospodarczy Maciej Głogowski dzień dobry niebawem powinniśmy poznać decyzję rady polityki pieniężnej, która dziś zebrała się na swoim decyzyjnym posiedzeniu trudno oczekiwać obniżki stóp procentowych czy jakiejkolwiek zmiany ostatnio mieliśmy już całą serię obniżek i dosyć sporą obniżkę w poprzednim miesiącu będziemy, więc wyczekiwać komunikatu rady polityki pieniężnej po zakończeniu jej dzisiejszego Rozwiń » posiedzenia już za chwilę w raporcie gospodarczym rozmowa tak tak tarczy 40 procedowanej w parlamencie pytanie co ona oznacza dla pracowników i pracodawców od czasu do czasu warto zajrzeć do tych sejmowych rządowych dokumentów one zazwyczaj te tarcze są bardzo obszerne no ale trzeba poszukać konkretów i rozwiązań, które tam są proponowane wcześniej w raporcie gospodarczym już zupełnie tradycyjnie przegląd bardzo krótki, ale mam nadzieję treści informacji rynkowych mamy na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie od początku tej sesji kolor zielony takie silne odbicie w 2 i dziewięćdziesiątych zyskuje indeks 20 największych spółek WIG 201791 punktów na plusie także indeks szerokiego rynku WIG 260 tych mWIG 40 sWIG 80 również na plusach przekraczających 1,5% złoty, a ze złotym sytuacja wygląda następująco jedno euro to 4zł 42gr 1USD to 3zł 91gr funt 494 i frank 4zł i groszy 13 raport gospodarcze naszym gościem jest pan Arkadiusz pączka dyrektor centrum monitoringu legislacji w organizacji pracodawcy RP dzień dobry dzień dobry witam serdecznie panie dyrektorze jeśli ktoś poszukuje informacji co dla pracowników i pracodawców znalazło się w tarczy 40 to właściwie, czego się dowiedział może na wstępie powiem, że już chyba wszyscy zapomnieli otarcia tych antykryzysowych, bo to już czwarta odsłona myśmy już dosyć wcześnie o nich dyskutowali natomiast dziś tak naprawdę ono jeszcze dalej jest nie przyjęta, bo nie ma o tym, że jest sam moment w Senacie jeszcze wraca do Sejmu czekana podpis pana prezydenta, tak więc przedsiębiorcy jedno powiem tak na wstępie już można powiedzieć jak im wszelkie ankiety dyskusja z nimi na temat tarczy oni tak naprawdę mają dość wszelkich przepisu zmian przepisów nowych kwestii prawnych legislacyjny zmian różnych obszarach związanych z tarczami, a priorytetem z pewnością było jak widać po wnioskach tarcza finansowa i środki na płynność, a wszelkie zapisy zmiany dla nich to już zostało po tych 4 projektach można powiedzieć tworzona pewien pewien bardzo trudny obszar, który chyba już tylko eksperci czy racji mogą rozpoznawać co, który w wersji jest pamiętajmy, że po etapach sejmowych senackich one też często bardzo mocno się zmieniała często było także sami wnioskodawcy nie wiedzieli, gdzie w, którym momencie nastąpiła zmiana, czego dotyczyła gminy takie sytuacje chociażby przy aukcji rzeczy tak dotyczące aukcji 5 gier czy wszelkich zmianach postojowych, ale wracając do Meritum pana redaktora, a tak naprawdę można będzie rząd się nauczą robić starcie, bo już daje dosyć ma mniej błędów mniej uwag ze strony przedsiębiorców nie mówię tutaj co byśmy oczekiwali, ale mówię tutaj o tym co jest w środku, bo pewne obszary to są te, które postulowaliśmy jest, zwłaszcza w obszarze prawa pracy są 2 elementy doprecyzowanie warunków wykonywania pracy zdalnej to jest dla mnie poważna sprawa bardzo wyczekiwana zresztą nie tylko przez pracodawców, ale także przez pracowników czy np. broniących praw pracowniczych pracowniczych związki zawodowe tak, bo można będzie ona była precyzyjnie ujęta my nadal mam 1 koronny argument, który do, którego zaraz się od odniosę, a kwestia doprecyzowania warunków wykonywania pracy zdalnej to jest także dosyć jasno określono, że może być zlecona Jerzy pracownik ma umiejętności możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania pozwala na to rodzaj pracy, tak więc po twierdzą też możliwość korzystania przez pracownika z własnego sprzętu, a pod warunkiem zapewnienia ochrony danych to są te od można mogłoby dalej wątpliwości co mówimy o możliwościach technicznych lokalowych po stronie pancernika kwestii środków pracy, który ma zapewnić pracodawca to będzie praktyka pokazywała natomiast problematyczna jest dla nas ważne jest z punktu widzenia pracodawcy czy te przepisy miał wyłącznie charakter toczą czasowy ona na stałe wejdzie naszego porządku prawnego, bo jak pewnie państwo też jest pan redaktor no nie wiesz praca dane robić modna, ale praca zdalna myślę, że na trwałe wejdzie można będzie takich relacji wykonywania obowiązków służbowych nie będzie tylko domyślam się, że ten czas nie będzie trwał tylko wyłącznie związany będzie z Gowinem, ale można powiedzieć, że powinna stało wejść do, a kodeksu pracy w naszej ocenie ten postulat uregulowania pracy zdalnej nie tylko na czas pandemii, ale także szerszym stopniu powinien mieć na stałe jakiś unormowanie pomyślę, że to nie tylko jest to co słyszymy dzisiaj, że część przedsiębiorców pozytywnie odbiera charakter pracy zdalnej myślę o, a tzw. logistyce zmniejszeniu powierzchni biur przeniesieniu pracowni, czyli po prostu mniejszych kosztach prowadzenia tego biznesu zgadzam się, ale pamiętajmy, że tylko koszty, bo pamiętajmy też, że z 1 strony oczywiście, jakby to punkt widzenia pracodawców koszty, a wygoda efektywność często ta aktywność zwiększono często też mniejsze, ale trzeba szukać jakichś wersji, które podnoszą pracownie związki zawodowe dywidend te aspekty miękki, bo pamiętajmy też, że ta praca zdalna niekoniecznie ma duże duże walory dodatnie mówię tutaj o możliwościach lokalowych braku zespołowości ba współpracy z innymi pracownikami nie zawsze ten koszt ograniczenia jest jest efektywny, ale cała sfera ochrony praw pracowniczych w odniesieniu do właśnie wykonywania pracy zdalnej czy wszystko w tej chwili już nowych regulacjach proponowanych tzw. tarciu 40 jest regulowane czy np. regulowana jest sprawa od choćby wypadków w czasie wykonywania pracy nie tego to nie jest zły do do kwestii odpowiedzialności w zakresie BHP kwestia ekwiwalentu, a które gdzieś tam też toczą się w dyskusji w przepisach ostatecznie został uregulowania to trzeba nam tak może być problematyczna w związku z ewentualnymi roszczeniami pracowników, a i to trzeba sobie, do których mogą mieć uzasadnione prawo jak najbardziej myślę, że mimo, że takie przypadki będą się zdarzały no to czas pokaże jak mocno te przepisy są niedoskonałe, w których obszarze musimy je do uregulować, a jak ta praca zdalna jako pamiętajmy długie kodeksowe forma organizacji pracy, a będzie się rozwijało, bo pamiętajmy, że to jest dopiero nowa część mamy w kodeksie pracy coś co nazwany telepracą, ale pamiętajmy, że kodeks pracy bardzo starają na pewno określa już nie przestoju w cudzysłowie do dzisiejszych czasów natomiast te prace dana u nas z pewnością będzie rozwijała się i te przepisy, które dzisiaj są tam 4 charakter rozmawiamy one będą ulegały dalszym modyfikacjom zgadzam się z tym elementem, którym pan redaktor wspomniał, czyli kwestia zakresu BHP kwestia ekwiwalentu finansowego, który gdzieś tam toczą się dyskusji, a który być może będzie po stronie pracodawcy powinna być jak najbardziej zapewniona nie mówię tu jeszcze w kwestiach informatycznych ochrony danych wszyscy o korzystaniu z serwerów tego wszystkiego, które też dział IT zgłaszały, ale tak jak mówię dla nas kluczowy element jest taki to się rzeczywiście rozwija i moda na pracę dane będzie postępowała stąd czasem widzimy to, zwłaszcza w Polskim porządku legislację prawo nie za nie nie nadąża za za za za za teraźniejszością gospodarki tych z gospodarką myślę, że te kwestie będą musiały zostać uregulowane, tak więc czyli to jest jeszcze przyszłość Czaja przypomnę mamy rozmawiać o tym co tu i teraz, czyli starcie 40, ale mamy przynajmniej zdefiniowany problem, a może raczej naświetlona jeszcze jeszcze braki, które występują w obecnych regulacjach praca zdalna jej wykonywanie odpowiedzialność ochrona to jest jeszcze sfera, która pewnie będzie wymagała dopracowania no ale pan sam zwrócił uwagę na początku naszej rozmowy są oczywiście regulacje dotyczące pracy wykonywania pracy w tarczy 40, na które warto zwrócić uwagę to wróćmy do do początku, jeżeli jednak kwestia ta 1 faktura jest istotna, bo też pewne ta z istotną funkcję pracowników, a więc możliwość skierowania pracownika na zaległy urlop wypoczynkowy w terminie w wymiarze do 30 dni w terminie wskazanym przez pracodawcę bez uzyskania zgody pracowniczym do różnych regulacji, która dziś obowiązuje w zasadzie jest coś takiego, że pracownik musi wyrazić zgodę na ten urlop w kontekście aktualnych przepisów dzisiaj pracodawca będzie mógł wysłać na euro bez zgody pracownika do 30 dni były różne nasze postulaty muszę też powiedzieć to z punktu widzenia na pracodawców jest satysfakcjonujące, bo ten po problem zgłaszaliśmy mówiliśmy także o, a całym przysługującym urlopie zaległym część pracowników ma nie tylko do 30 dni, ale więcej mówi pani kumulacji urlopów, a w okresie wakacyjnym mówiliśmy także pewnie o możliwości powrotu pracowników do tzw. odmrożenia gospodarki, który w naszej ocenie przypadałby na okres wakacyjny 4 wtedy w dużej mierze przyszedł ten okres urlopowy dzisiaj widzimy, że ta sytuacja dość dynamiczna z 1 strony mamy odmrożenie gospodarki słyszymy o sygnałach ze strony przedsiębiorców powolnym obrażanie powrotach do działalności gospodarczej strony wciąż mamy niepewność nie wiemy co będzie działo się jeszcze ani też mamy dokładnie mamy pewne odniesienie, tak więc może być z naszej strony to przepis, który mocno popieraliśmy w tym zakresie, a mianowicie możliwość skierowania przez pracodawcę pracownika do wykorzystania urlopu nie tylko do 30 dni, ale całego zaległego to ma jakiś oczywiście swoje konsekwencje ze strony wygody pracownika w zakresie można mieć MEN działania państwa Europy w ciągu roku, ale taka sytuacja jest sytuacją rynkową mówi no tak była obawa to zbyt daleko idącą uznaniowość ze strony pracodawcy, czyli dziś w przynajmniej tych przepisach, które obecnie w obecnym kształcie są w ustawie pracodawca bez zgody pracownika może wysłać na zaległy urlop tak proszę poprawić się pomyliłem tak samo Senat bez rozwiązań do 30 dni, a tak, więc w takiej wersji to przeszło na Podpromiu zobaczymy jak będzie ostateczny ale gdzie dokładnie, bo ono polega się zmieni i wie pan już po takie czasy skończył taktach, a to przypomnę tylko 1 kwestię różna niepokoi, zwłaszcza temat związany kontroli inwestycji zagranicznych, ale też na oddzielną dyskusję, a po to, są przepisy łuk UOKIK-u, które bardzo liczą na stronę nowych kompetencjach urzędu ochrony konkurencji konsumentów, ale nie dotyczą one bezpośrednio naszego głównego tematu, który o, którym rozmawialiśmy dziś, czyli prawa pracy pracowników tylko kontroli inwestycji tutaj rząd broni się, że chodzi o inwestycje spoza Europejskiego obszaru gospodarczego spoza Unii Europejskiej tak czy inaczej te przepisy wzbudzają kontrowersje pan Arkadiusz pączka dyrektor centrum monitoringu legislacji w pracodawcach RP był gościem raportu gospodarczego bardzo dziękuję kończymy raport gospodarczy jeszcze 1 zaproszeniem dobro wraca z tokfm polecam znaleźli państwo czasy weszli na stronę tokfm PL ukośnie dobro wraca z TOK FM LUPA wysłuchali wzięli udział w dzisiejszym wydaniu audycji mikrofon TOK FM szukamy bohaterów czasów pandemii można zgłaszać osoby, które w przyczyniła się do tego, by ten czas pandemii, które dzieliły się dobrem w tym czasie pandemii mogą to być pracownicy ochrony zdrowia strony państwo się spotkaliście lub inni wasi bohaterowie, którzy w tym czasie pandemii pomagali może nie w sposób widoczny, ale taki, który naprawdę nie miało ogromne znaczenie dla środowiska najbliższego dla rodzin dla ludzi napotkanych na swojej drodze tokfm PL ukośnie dobro wraca z TOK FM proszę wziąć udział w naszej akcji nominować bohaterów no i wyczekiwać, kto dostanie tytuł bohatera czasów pandemii wszystkie informacje można znaleźć na wspomnianej stronie tam jest cały moduł do tego, by wypełnić taką nominację oraz, żeby zapoznać się z zasadami całej akcji regulaminem no można dzisiaj także w audycji mikrofon TOK FM dzwoniąc tutaj do Radia TOK FM także nominować takiego bohatera czasów pandemia pandemia tych, których wybierzemy do tego tytułu wyślemy na mam nadzieję zasłużony odpoczynek, gdy w najbliższym czasie do Buska Zdrój to wszystko w tym wydaniu raportu gospodarczego oraz informacje po informacjach połączenie Jakub Janiszewski raport gospodarcze Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RAPORT GOSPODARCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA