REKLAMA

Kobiety płacą za koronakryzys

Połączenie
Data emisji:
2020-06-18 13:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
23:38 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie trzynasta 6 Jakub Janiszewski przy mikrofonie znam jest dr Justyna Pokojska socjolożka z ośrodka DELab Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry dzień dobry panie redaktorze dzień dobry państwu i Piotr Lewandowski ekonomista Instytutu badań strukturalnych dzień dobry Kala należy się nie słyszymy z Piotrem Lewandowskim, ale mam nadzieję, że za moment do nas dołączy, a ten zestaw gości pozwoli nam spojrzeć dość szeroko na problematykę oddziaływania kryzysu Rozwiń » gospodarczego wywoływanego przez KOV 19 na 1 z grup, która nie wiem czy można słusznie nazywa jeśli chodzi o ekonomię i rynek pracy grupą wrażliwą mianowicie chodzi o kwestie zatrudnienia kobiet chodzi o to co się dzieje na rynku pracy w kontekście kryzysu gospodarczego jak też ta grupa może się w tej nowej sytuacji odnaleźć może zacznijmy od raportu autorstwa Justyny Pokojski kobiety na rynku pracy w kontekście kryzysu gospodarczego za 1 może zacząć właśnie tego pytania czy możemy nazywać, że ciąży, by powiedzieć, że kobiety są grupą wrażliwą jeśli chodzi o rynek pracy jak zaczęła sprostowania panie redaktorze autorka raportu są też Katarzyna Śledziewska i Renata Włoch, więc należy tutaj punktować natomiast faktycznie na ten raport dotyka akurat tej grupy kobiet grupy pracowników na rynku pracy nie wiem czy jest to grupa wrażliwa natomiast grupa, której szczególnie musimy się przyjrzeć, bo mam wrażenie, że wielu badaniach ekonomicznych i kobiety umykają naszym obserwacją stanowią one jednak szczególny element na naszym rynku pracy w Polsce niestety kobiety nie są szczególnie aktywne zawodowo czy też należy wspomnieć tylko 48% kobiet w Polsce pracuje co jest ewenementem na skali Europejskiej jest na pewno w Polsce jest grupa wrażliwa, której trzeba kierować rozmaite programy wsparcia i aktywizujące, żeby być może te wskaźniki nieco zwiększyć nieco polepszyć na temat faktycznie jeśli mówimy o kryzysie gospodarczym oczywiście on bezwzględnie dotyka wszystkich tutaj to jest kobieta mężczyzna to konsekwencje ponosi niestety wpływa to mniej lub bardziej dotkliwy ostatnie miesiące pokazały jak bardzo dotkliwie odczuwamy natomiast faktycznie w przypadku kobiet jest to sytuacja szczególna z 1 strony najprostszym wskaźnikiem mówiącym o tym, że kobiety zostały szczególnie dotknięte tą sytuacją po skoro na wirusową czy kostką widowni jak nazywano od kilku miesięcy jest przede wszystkim liczba bezrobotnych osoby, które straciły zatrudnienie wskutek redukcji etatów na rynku pracy i tutaj mówimy konkretnie liczbach mamy 3 000 000 kobiet, które są zatrudnione, które być może są zagrożone stratą pracy ze względu na antenie Korona SA 3 000 000, które już straciły tę pracę lub stracą ją niebawem oczywiście mówimy tu szczególnie tych obszarach, które są sfeminizowane, czyli szczególnie branże związane z turystyką gastronomią usługami są te obszary, w których pracowały kobiety lock Down skutecznie zamknął na usługi, więc się rzeczy wypchnął kobiety z rynku pracy, ale są też obszary, które są takie nieoczywiste można powiedzieć, bo jeśli pomyślimy, chociaż w branży marketingowej ona nie została dotknięta bezpośrednio kryzysem Korona wirusa to znaczy nie ma tam takiego widocznego zamknięcia natomiast realny spadek zatrudnienia w tym sektorze jest bardzo widoczny tam też dominują kobiety, więc to jest pierwszy taki wskaźnik, który mówi o tym, że kobiety faktycznie zostały najbardziej dotknięte tym kryzysie gospodarczym drogi wskaźnik myśl, których nie mniej bolesny natomiast może mniej wymierne danych ekonomicznych, których anty, o czym mam nadzieję też tak wypowie to wskaźnik związany z obciążeniami, które spadły na kobiety w okresie Korona wirusa tej całej pandemii lock Down zamknięcia szkół i wszystkich placówek opiekuńczych i pomocowych okazało się, że ta cała widoczna praca, która była wykonywana przez różne placówki została zamknięta w domu no niestety dane są bezwzględne pokazują, że praca spadło na barki kobiet znaczy oczywiście możemy deklarować partnerstwo bardzo chcielibyśmy, żeby związki rodziny jak najbardziej partnerskie natomiast dane pokazują, że w 92% opiekę spadła na barki obiec w 70 niespełna nowi się włączają jeśli mówimy chociażby zdalnej edukacji tutaj te procenty są jeszcze bardziej wywrotowe mamy 97 do 3, więc właściwie można powiedzieć, że kobiety świadczą te wszystkie usługi, które do tej pory wykonywały inne instytucje, które pomagały rodzinom po prostu przetrwaniu trzeci element taki uzupełniający tylko rzadko się o tym, mówi, że Korona wirusy te wszystkie obostrzenia są też po prostu bezpośrednio ciężkie dla osób, które pracują w zawodach, które dalej trwają, które dalej funkcjonują jak mówimy o służbie zdrowia, która jest na pierwszym froncie walki w koronach wirusem tam też mobilizacja wszystkich stanowisk pielęgniarskich opiekuńczych jest tak ogromna, że to właściwy kobiety znoszą na sobie ten ciężar Korona wirusa 85% pracowników sektora medycznego to są kobiety, więc one realnie zderzają się z tym kryzysem i to realnie właśnie kobiety wnoszą największe konsekwencje ponoszą największe straty w związku z tą pandemią to istnieje pewna pewien paradoks pewne odwrócenie, o ile mężczyźni teoretycznie chroni także twierdzi gorzej przechodzą samo zakażenie o tyle kobiety są bardziej szanowane na ryzyko zakażenia Korona wirusem o tym, właśnie traktuje taki materiał Piotra Lewandowskiego Katarzyny Lipowskiej Igi Magdy mam nadzieję, że już słyszymy z Piotrem Lewandowskim halą ale, ale dzień dobry dzień dobry no właśnie jak to jest z tą ekspozycją na zarażenie w jaki sposób bada liście w jaki sposób pozyskaliście dane, które mówią o tym jak odwrócone są te proporcje no, więc dane na temat zakażeń co prawda nie są dostępne dla wszystkich krajów europejskich, ale dla tych, dla których są tak jak wspomniałem rzeczywiście kobiety stanowią większość 50% osób zakażonych w Europie do pewnego stopnia do dużego stopnia można to wiązać z większą ekspozycją właśnie w pracy w naszym artykule szacujemy ryzyka ekspozycji naukowiec można szerzej na to w sumie spojrzeć na choroby przenoszone w ten sposób na podstawie 6 czynników, które na to ryzyko wpływają jednak bezpośredni kontakt z infekcjami no ten wskaźnik ewidentnie wskazuje on jakby identyfikuje zawody w zdrowiu w opiece, ale oprócz tego uwzględniamy 5 czynników, które są związane z kontaktami społecznymi związanymi z pracą, czyli czy pracuje się bliskim fizyczną dostała się do innych ludzi czy spotyka się czy pracuje się z klientami uczniami studentami lub pacjentami pracuje się u klienta czy pracuje się w przestrzeni publicznej można pracować z domu czy jest możliwość pracy z domu wykorzystujemy dane ankietowe, które mierzą taki preparat chemiczny rynek pracy, czyli można powiedzieć, że tego typu ekspozycja miała wpływ na rozprzestrzenianie się KOV 19 w pierwszej fali pandemii przed wprowadzeniem LOK dawno ja wcześniejszym artykule, który udostępniliśmy miesiąc temu pokazywałem, że około 14 różnic w tempie rozprzestrzeniania się epidemii w Europie można wyjaśnić tych tymi różnicami ekspozycji pracy w tym nowym artykule pokazujemy, że kobiety rzeczywiście mają tę ekspozycję większą zasadniczo we wszystkich krajach europejskich wyjątkiem mam literalnie kilku ekspozycja kobiet na zarażenie pracę jest większa niż mężczyzn i to jest związany z 2 czynnikami po pierwsze z segregacją zawody sektorową kobiet, czyli z faktem, że tak jak pani wspomniała kobiety częściej pracują w sektorach, których ma miejsca albo bezpośredni kontakt z infekcjami, bo jest to opieka zdrowotna lub opieka lub też są prace, które wymagają kontaktu Inter personalnego jest wiele badań, które pokazują, że kobiety mają przewagę względom do mężczyzn częściej pracują w takich zawodach, które wymagają kontaktów interpersonalnych Night znajduje akurat tym momencie to jest czynnik ryzyka drugi fakt i ten drugi efekt związany z zawodami jest widoczny w ramach poszczególnych sektorów, czyli jak np. popatrzymy na strukturę zawodową kobiet mężczyzn w branżach, które nie są bezpośrednio narażone na za zakażenie, ale np. w usługach to widzimy, że kobiety częściej częściej właśnie są w tych zawodach wymagających kontaktów interpersonalnych mężczyźni rzadziej mężczyźni po prostu trochę inne typy prac w ramach tych samych z sektorów wykonują 1315 za chwilę wrócimy do rozmowy łączenie trzynasta 22 Jakub Janiszewski przy mikrofonie z nami jest Justyna Pokojska oraz Piotr Lewandowski strona Polska ośrodek DELab UW Piotr Lewandowski Instytut badań strukturalnych mówimy w konsekwencji kryzysu wywołanego przez pandemię krowi 19 dla rynku pracy szczególnie dla miejsca kobiet na tym rynku pracy mówiliśmy przed informacjami o tym, że to jest grupa jeśli można tak powiedzieć, która dużo gorzej przechodzić w tandemie w związku z rolami, które pełni społecznymi i gospodarczym jeśli można tak powiedzieć nie powinniśmy o tym, że kobiety częściej pracują w zawodach, które wymagają kontaktu bezpośredniego drugim człowiekiem powinniśmy także o tym, że kobiety częściej pełnią tę funkcję opiekuńcze, które też bardzo często krzyżują się rolami zawodowymi, ale myślę, że warto tutaj zaznaczyć, że właśnie ten czynnik może też utrudniać telepracy w przypadku kobiet wydają krzyża chyba obu tych raportach o tym, właśnie parę słów jest może zacznijmy od Piotra Lewandowskiego rzeczywiście w naszą wydaniu pokazujemy, że większość krajów europejskich kobiety paradoksalnie stanowią mniejszość osób, które co najmniej kilka razy w miesiącu pracuje z domu to w dużej mierze jednak związane z równą strukturą zawodową i na razie niestety nie ma dobrych danych, które pokazywały to przesunięcie do pracy w domu w czasie pandemii im jest jako silnie ma nierówne w tym sensie kobiety na pewno to to widać wydania pokazują, że duże, że zajmują się większością obowiązków domowych opieką nad dziećmi tym opieką nad dziećmi w trakcie edukacji natomiast jest bardzo możliwe, że to luka w dostępności pracy w domu, która w dużej mierze w sumie była związana z tym, że kobiety mniej w zawodach stricte technologicznych, gdzie często się w domu pracuje co najmniej kilka razy w miesiącu to teraz przed dużym przesunięciu te luki mogą równać, dlatego że wielu tych pracach bardziej typowo biurowych nastąpił większy zwrot także pod tym względem samej możliwości pracy z domu luki pewnie wyrównały natomiast rok kobiety mają większe obciążenie 2 typami obowiązków pracując w domu, czyli tymi związanymi z opieką nad dziećmi i edukacją dzieci Justyna Pokojska jak zwróciła uwagę na pozytywny aspekt tego przesunięcia tej zmiany, której mówi pan Piotr, bo rzeczywiście nie do kobiet szczególnie w tych zawodach związanych z nowymi technologiami bardzo widoczne to jest 23 mężczyzn do 13 kobiety tak jest nieźle, ale spodziewalibyśmy się większego przyrostu natomiast to co robi pandemia to co tutaj lock Down myślę, że zachód do dla dobra kobiet to przede wszystkim pokazanie poprzez jak zmuszenie je do tego, żeby korzystać nowych technologii kobiety też są do tego zdolne i też mają umiejętności kompetencji też nadają się do tego, że pracować z nowymi technologiami trochę kolanem został przymuszony do tego, żeby przenieść naszą pracę nasze życie zdalne i naszą edukację do sieci już obserwuje się takie wskaźniki, które mówią o tym, że kobiety rzeczywiście szybko znalazły się w tej rzeczywistości może być taką jaskółką zmian rzeczywiście już za kilka miesięcy albo być może w przyszłym roku za 2 latach zaobserwujemy zainteresowanie dziewczynek to zaczyna się wszystko na początku nowymi technologiami komputerami to, czego wcześniej nie miał odwagi nie miały motywacji czy też nie miały takiej siły przebicia, żeby się tym zainteresować może być ta zmiana, która nie tyle wynika z telepracy bardziej wynika z konieczności, które wszyscy się znaleźliśmy, ale być może właśnie kobiety będą beneficjentami tej zmiany w większym stopniu od czytania tutaj kobiet ze tym tym obszarze pracy zdalnej czy też pracy nowych technologiach będzie bardziej widoczna w perspektywie czasu właśnie w tej chwili patrzę na taki i taką grafikę waszego raportu z raportu de la, bo mówiącą o różnicach w kompetencjach cyfrowych kobiet mężczyzn na podstawie tych danych zebranych przez Eurostat może powiedzmy, więc jak to wygląda dla Polski rzeczywiście dla Polski tutaj te różnice w kompetencjach są obserwowali kobiety nadal mają niższe kompetencje niższe kompetencje cyfrowe techniczne, ale mają techniczne kompetencji emocjonalnych poznawczych co wynika z nich nie gotowości do tego żeby, żeby te kompetencje posiada tylko faktycznie z tego, że gdzieś były na uboczu tego procesu edukacji warto wspomnieć, że ten raport, o którym rozmawiamy, który nosi tytuł cyfrowy klucz do przyszłości zawodowej, a więc teraz stawia taką tezę, że to właśnie te kompetencje cyfrowe rozwój kompetencji jest szansa na to, żeby być może zasypać podziały na rynku pracy też powstaje w ramach takiej kampanii sumy nabytej, która ma na celu pokazanie kobietom, że kształcenie dokształcanie zbieranie kompetencji przez całe życie jest tym setem argumentem, który może pozwolić na tym rynku pracy en się utrzymać może pozwolić zyskać silną pozycję na tym rynku pracy faktycznie tu myślę, że najwięcej ze zrobienia w przestrzeni uświadomienia kobietom potencjału, jaki w nich drzemie, ale też wyposażenia jest kompetencji właśnie cyfrowej techniczne, które faktycznie na tle Unii Europejskiej nie przoduje jeśli chodzi o kreatywność przedsiębiorczość lekarz kobiety nie deklarują tych kompetencji ponadprzeciętnych to też oczywiście na pewno skorelowane z tym, że kobiety generalnie nie doceniają swoich umiejętności to badania psychologiczne pokazują, że deklarujemy znacznie mniej niż potrafimy panowie natomiast przeceniają się poniekąd wskaźniki tutaj nie utrzymałaby się bardzo kurczowo w miastach mają one są zastanawiające przepraszam, że wejdę słowo Boże się popatrzy na te różnice w wśród osób z wyższym wykształceniem to 41% kobiet ma kompetencje cyfrowe mężczyźni też 48%, więc ten jest największa różnica w wykształceniu średnim podstawowym TEN-T nożyce się trochę zamykają niejako bardzo dramatycznie, ale parę punktów procentowych ta różnica maleje, więc to jest ciekawe, że akurat w tej grupie zaznacza się ta różnica najbardziej myślę, że są też jest nasza większa świadomość co do tego co oznaczają oznaczają kompetencje zaawansowane co byśmy chciały mieć, żeby mogę powiedzieć, że mamy zaawansowane na tle krajów Unii Europejskiej u nas 21% średnia poziomu kompetencji cyfrowych społeczeństwa Unii to jest ponad 30% jesteśmy do tyłu natomiast faktycznie te różnice nie są wyraźnie większe, ale myślę, że są na tyle istotne, że powinniśmy się szczególnie pochylić nad tym, żeby wyposażać edukować wyposażanie w kompetencji jest po prostu przyszłością jest argumentem, który w kolejnym kryzysie, który być może nadejdzie nie wiadomo kiedy, ale zapewne nadejdzie już nie będziemy gonili Europy czy też gonili siebie swoich umiejętnościach będziemy przygotowani na okres zmiany na cel NATO zamknięcie, które być może znowu nastąpi tu zdecydowanie rola edukacji rola do uczenia się nawet przez całe życie czy też tak jak Ustawicznego kształcenia to jest klucz do do sukcesu do tego, żeby utrzymać się na powierzchni i wszystkich przemian cyfrowych, ale też kryzysowych związanych choćby Korona wirusem, iż można coś dodać proszę proszę pamiętajmy też w Polsce jest na tle innych krajów europejskich, gdyż silna segregacja płciowa na etapie wyboru studiów, czyli kierunki studiów to bardziej techniczne matematyczne są silnie skolonizowane, a kobiety dominują na kierunkach bardziej humanistyczne, gdzie równocześnie poza kierunkami technicznymi w Polsce średnie nie wykorzystuje dużo technologii w procesie edukacji na na na etapie wyższym to przekłada się na to, że różnica w kompetencjach są relatywnie duże wśród osób z wykształceniem wyższym po studiach mniejsze wśród osób niżej wykształconych, gdzie tam po prostu te poziomy ogólnie są mniejsze to róg to szukanie narasta jeśli dołożymy do tego, że po Polacy rzadko jednak uczestniczą w kształceniu dorosłych to niema jego mechanizmu, który by tę lukę to my KO już po już po zakończeniu studiów, a do pewnego stopnia można powiedzieć nawet on się pogłębiają w trakcie kariery zawodowej, dlatego że kobiety częściej lądują w tych zawodach, gdzie tych technologii się po prostu za wiele nie wymaga lub ich nie używa i zmniejszy ten mechanizm uczenia się w pracy, ale się rzeczy to właśnie te zawody jak rozumiem mogą być najbardziej zagrożone w kontekście zarówno kryzysu około 19, jaki w ogóle w kontekście przemian technologicznych, które w tym momencie rynek pracy w Europie przechodzi no i tak nie jest ten wpływ kryzysu KOV pandemii na rynek pracy idzie trochę pod prąd wpływowi tych przemian technologicznych do pewnego stopnia jest zgodne pomóc im więcej pracy z wykorzystaniem technologii zdalnej więcej automatyzacji unikania kontaktu, ale była cała druga grupa prac z wymagających rozbudowanych kontaktów interpersonalnych, które automatyzować nie da i które są związane z rozwoju usług usług osobistych czy to będą zarówno bardziej takie usługi proste na szkodę w gastronomii czy handlu jak i bardziej zaawansowane związane z różnego rodzaju nazwijmy to rozwojem szkoleniami coachingiem et Cetera tak się akurat składa, że kobiety miały mają przewagę w tych wykonywaniu tych prac wymagających większej ilości tych interpersonalnych zadań np. są badania, które pokazują, że część spadku luki w zatrudnieniu i spadku luki w płacach stany Zjednoczone w stanach Zjednoczonych można przypisać rozwojowi tych zawodów wymagających umiejętności interpersonalnych, w których kobiety odnajdują lepiej ja akurat teraz pandemia, która na najbliższe kilka lat może wymusić na nas utrzymywanie takiego dystansowania się społecznego trochę ten trend powstrzymuje, czyli zwrot z 1 strony mamy większy popyt na te kompetencje cyfrowe więcej prac wymagających technologii, czyli wzmożenie tego trendu średniookresowego, który już było widoczne w ale jednak podważenie tego drugiego mechanizmu, który trochę równoważył dawał większą szansę ludziom, którzy niekoniecznie chcą pracować blisko z technologią i pytanie do Justyny Pokojski, bo to jest rzeczywiście pewien dylemat myśli jeśli chodzi o obserwowanie tych długofalowych trendów to znaczy na ile te kompetencje interpersonalne zyskują naznaczeniu na ile tracą, bo z 1 strony można, by odnieść wrażenie, że są w pewnym sensie są coraz więcej tych usług się udaje automatyzować, ale okazuje się, że być może właśnie są też takie obszary, w których automatyzacja nie tylko się nie uda, ale w ogóle zostanie zaakceptowana społecznie mówi o tym, że zdecydowanie ryzyk automatyzacja dotyka tych zawodów, które są proste czynności prostych, które da się zmechanizowane i bez straty na jakości natomiast drugim opiekunem tej rewolucji cyfrowej jest udoskonalenie usług takich 11 interpersonalnych takich, które będą sprofilowane i wykonywane dokładnie wypis z wykorzystaniem wszystkich niuansów, żeby spersonalizować usługi dla konkretnego odbiorcy anty kompetencje personalne będą kluczowe to będzie usługa Lux, która będzie docierała do odbiorcy w sposób taki bardzo osobisty nie będzie to zautomatyzowana obsługa np. banku taka obsługa wielu zmysłowa i wielowymiarowa i tam absolutnie kompetencje interpersonalne będą kluczowe będą wielokrotnie bardziej cenne niż umiejętności chociażby programowania umiejętność obsługi maszyn zdobędą kompetencje luksusowe można powiedzieć, na które będą mogli sobie pozwolić ci którzy, który będzie stać na taką indywidualną bezpośrednią obsługę natomiast nawet patrząc na rozwój sektora IT to tam okazuje się, że kobiety są konkurencyjne na rynku IT jako programistki, jaką pasterki Esterki, ponieważ one właśnie dysponują doświadczeniem z różnych innych obszarów większość kobiet, które pracują IT nie są po studiach ścisłych informatycznych technicznych tylko przebranżowić się na pewnym etapie i one przynoszą zaplecza różnych kompetencji, których nie można było pozyskać podczas studiów ścisłych i są kompetencje, które ogromnie przydają się w zarządzaniu projektami IT, bo to już nie jest programowanie kanciapie and dziś prawda z tyłu sklepu tylko to jest naprawdę zarządzanie wielkimi zespołami wykorzystywanie umiejętności niekoniecznie programistycznych tylko, ale lek. pracy z ludźmi i też odczytywania np. tym nim emocji czy też chociażby potrzeb użytkowników, bo przecież wszystkie programy powstają dla kogoś po coś mam wrażenie, że kompetencje personalne będą tylko wzrastały będą zyskiwały naznaczeniu to co jest bardzo ważne przy rewolucji cyfrowej rewolucji technologicznej, której mówimy to nie jest zastąpienie człowieka maszyną tylko nauczenie się komplementarność, że my jednak maszyną będziemy pracować jesteśmy 1 świecie i rośnie polega na tym, że skanujemy dokument wysyłamy sobie mailem w ten sposób zastępujemy jak oszczędność czynnością cyfrą łączących robiono tylko na tym, że dojrzewamy do tego, że to jest element nieuchronne i naturalny element naszego świata, a my uczymy się współpracować z tymi wszystkimi maszynami oprogramowania ami aplikacjami myślę, że ta rewolucja cyfrowa tutaj pokazuje właśnie siła tych kompetencji personalnych wiadomo, że przedawnienie bardzo możemy się nimi wykazywać, ale to być może nie trzeba ich realizować w kontakcie z człowiekiem bezpośrednio być może można realizować również zdalnie, ale rzeczywiście jest to potęga i myślę, że w tej potędze akurat kobiece mają pewną przewagę i optymistycznym akcentem może być zakończyła, bo zaczęliśmy od trudnej sytuacji kobiet to na optymizm nie zakończyła dziękuję bardzo, Justyna Pokojska ośrodek DELab Uniwersytet warszawski Piotr Lewandowski Instytut badań strukturalnych trzynasta 36 za chwilę informacje o łączenie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA