REKLAMA

Prezes ZUS: W ostatnim okresie przyjęliśmy na siebie 70% nowych zadań

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2020-06-19 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
14:22 min.
Udostępnij:

- Szykujemy się do wypłacania dodatku solidarnościowego. Jesteśmy wyznaczeni w ustawie jako główna instytucja, która będzie się nim zajmowała. To bardzo duży zakres odpowiedzialności. W ostatnim okresie przyjęliśmy na siebie 70% nowych zadań- mówiła w Magazynie EKG prof. Gertruda Uścińska - prezes ZUS

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
kadzie ekonomia kapitał gospodarka jest dziewiąta 5 to jest magazyn EKG Maciej Głogowski dzień dobry dziś naszym gościem jest pani prof. Gertruda Uścińska szefowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jak co miesiąc pani profesor jest naszym gościem dzień dobry dzień dobry witam pana redaktora witam państwa, o ile w maju spadła liczba osób ubezpieczonych ZUS tak to jest te ten wątek kontynuujemy w rozmowach z panem redaktorem i absolutnie dzisiaj też mamy przygotowane dane i Rozwiń » zaczniemy po kolei od liczby płatników później niż byłby osób ubezpieczonych, a także cudzoziemców zarejestrowanych i po kolej, że chodzi o liczby płatników zarejestrowanych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych na koniec nic, czyli firmy tak takie firmy także firmy Dan absolutnie to liczba tych firm wynosiła 2 000 484 i była większa ta tutaj wykrzyknikiem 24 000 w stosunku do kwietnia oczywiście nadal jeszcze mniejsza o 3000 w stosunku do lutego turystów komentuje, jeżeli chodzi o ubezpieczonych, ponieważ cyklicznie podajemy właśnie w tych naszych rozmowach w tej kolejności ile mamy ubezpieczonych zarejestrowanych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych też koniec maja to było 15 268 000 osób i była to liczba mniejsza 43 000 w stosunku do kwietnia oczywiście przypominam, że rozmawialiśmy także odnosimy się głównie też do lutego, bo to jest taki miesiąc, kiedy mieliśmy ten naprawdę wysoki poziom to jest mniej w stosunku do lutego 216 000 na cudzoziemców musimy też popatrzyć, ponieważ też w tym obiegu kraju rozmawialiśmy w kwietniu to mówiła pani, że wobec lutego cudzoziemców ubyło z naszych rejestrów 48 000 tak jest teraz patrzymy, jeżeli chodzi o zarejestrowanych na koniec maja jest 639 000 i było to mniej 18 000 w stosunku do kwietnia, czyli tutaj mamy też pewną stabilizację co z tych danych wynika no wydaje się, że tak żyta liczba firm wzrasta trop potwierdzają te dane nasze rejestru oczywiście tych firm i także nie obserwujemy tych tendencji negatywnych, jeżeli chodzi o zawieszenie jest rejestrowanie, jeżeli chodzi o liczbę ubezpieczonych sprawdzają się, że to są wskaźniki też w miarę pozytywne, bo to mamy 1% takiej fluktuacje no to przecież on to właściwe też dla wahań sezonowych w żadnym wypadku nie można porównywać z takimi poważnymi czynnikami jak demograficzne czy zdarzenie zespoły te naj cudzoziemców tarcza powiedzieć, że spadła przepraszam około 10% w stosunku do lutego możemy to odnieść powinniśmy też do lutego, ale myślę że, toteż związane z tą sytuacją właśnie zasad przekroczenia granicy konieczności odbywania kwarantanny natomiast nie mamy do czynienia też takim zagrożeniem rzecz formalnie zatrudnieni zarejestrowani w cudzoziemce, że oni nam tutaj rzeczywiście wyszli systemu czy zostać wyrejestrowania, a więc ja się także, ponieważ kontynuujemy miesiąc 2 miesiące te analizy na dzisiaj możemy ocenić na tym poziomie zadowalającym, ale musimy bardzo ostrożnie, mierząc do miesiąca analizować poza tym panie redaktorze mówimy też miesiąca, kiedy są te ogromne ulgi tak zwolnienie z obowiązku opłacania składek, a więc muszę brać wszystko pod uwagę ale, ale mówi pani o tym, dlatego pani profesor wspominając o tym, że mówimy o miesiącach, gdzie jeszcze obowiązują ulgi, bo przewiduje, że jeśli te ulgi się zakończą np. w zwolnieniu z płacenia składek, a to następuje już za chwilę to ta sytuacja może być gorsza to znaczy ubezpieczonych może być mniej znaczy ja ów wychodzą z takiego dzisiaj założenia, że te działania jak, zwłaszcza te zwolnienia z obowiązku opłacenia składek, kto są ogromne środki prawie 760 tych miliardach, które za 2 miesiące już dokonaliśmy rozliczyliśmy dla płatników, że one utrzymały tą reżim taki pozwoliły na funkcjonowanie tak dużej liczby płatników czy tych firm i nie dochodzi do tego wyrejestrowania no i teraz oczywiście jest potrzeba 3, jeżeli już w lipcu kolejne miesiące nie będzie tych zezwoleń czy oni stanęli tak na nogach, że będą mogli po prostu wywiązywać się także tych wszystkich obowiązków w tym także opłacenia składek trzeba przyjmować, że tak powinno być, dlatego że z punktu widzenia też jak gdyby takiego szerszego spojrzenia raportów też Głównego Urzędu Statystycznego raportów różnych ekonomistów i też patrzy na to co się dzieje w innych krajach wszędzie te rozwiązania takie duże ulgowe one są przejściowe one są właśnie na miesiąc 2 na 3 miesiące 4 i też ekonomiści wychodzą założenia, że to jest okres na ten moment c gospodarczy powinien być wystarczający, żeby po prostu firmy jak gdyby zaczęły funkcjonować w pełnym tym też obciążeniem opłacania składek podatku MO czy aby czyli, czyli pani wcale nie oczekuje na legislacyjne rozwiązania, które przedłużały, by ten to zwolnienie ze składowania do ZUS na kolejny kwartał np. momencie w tym momencie raki uważam, że ta ilość środków ten ogromny Strumień pomocy finansowej, bo przecież to nie tylko, chociaż zwolnienia ze składek, ciesząc się największym jakimś docenieniem ja się, że tak duży Strumień środków finansowych testy inny, bo nie możemy tylko płacić tak jednostronnie, bo proszę zobaczyć, że przecież z drugiej strony jest bardzo duża aktywność cie także, jeżeli chodzi o pomoc finansową banku gospodarstwa krajowego PSL-u w tym my na pewno jesteśmy tutaj 1 kluczowy tych działań na rzecz właśnie do takiej stabilizacji i zachowania tych danych dotyczących liczby przedsiębiorców i ubezpieczony, ale musimy na to patrzeć bardzo kompleksowo nie możemy tylko takie ogranicza się jasna pani profesor jeszcze tylko bym prosił, bo do tych naszych miesięcznych porównanie brakuje nam 2 wskaźników, zanim nie zapytam to pani mówi o tym, że zwolnienia z ZUS-u to jest pewnie ten w tej chwili najbardziej popularne czy 1 z najbardziej wykorzystywanych 1 z najbardziej wykorzystywanych rozwiązań właściwie, jaka jest jego skala, gdybyśmy tak jednoznacznie radzili to silne przedsiębiorca korzystał tak jak na naszych rozmowach powinniśmy to wszystko dzisiaj przekazać naszym słuchaczom, a więc tak przyjmujemy statystycznie, że z tego zwolnienia skorzystało 2 000 000 firm, umarzając składkę zwolniliśmy ze składki tak powiedzieć przed chwilą na 7 miliardów 600 000 000, ale na to musimy wypłacić pani de, którzy także oni skorzystali w tej chwili z tych 2 miesięcy zwolni np. w marcu to było 1 600 000 płatników przedsiębiorców firm w kwietniu 1 000 700 i de facto marcu 90% jest tych decyzji pozytywny w kwietniu 91 no to zawsze jest to pytanie tak co jest z tymi 109 osie miąższu no to jest oczywiście taka sytuacja, że są też decyzję odmowną, ale niektóre są w trakcie wyjaśniania z powodu niedopełnienia różny różnych formach, które normalnie płatnicy powinni natomiast pewne jest pan redaktor kiedyś pytał czy oni wiedzą o tym, że zostali zwolnienie nie zostali wprowadziliśmy taką funkcjonalność Platformy usług elektronicznych, że płatnik widzi, że został zwolniony składki za miesiące ma za miesiąc i widzi także informacje, że jest odmowę, a także dodaliśmy taką informację, że jego sprawę w trakcie wyjaśnienia ręce nie jest to także on po prostu nie ma ma dostęp do informatyki i to bym się kluczowe mam nadzieję, że nasi przedsiębiorcy potwierdzają, że taki jest korzystają przynajmniej ci, których spotkała odmowa jedno, dlaczego mamy, więc już od pani najnowsze dane po maju o liczbie ubezpieczonych o płatnikach składek o pracownikach z zagranicy brakuje nam jeszcze 2 informacji czy możemy coś powiedzieć o zasiłkach opiekuńczych w maju jedno i o zwolnieniach czy wystawili zwała się liczba osób przebywających na zwolnieniach lekarskich bo gdy rozmawialiśmy po w poprzednim miesiącu pani zwrócić uwagę na zwolnienia lekarskie w marcu, gdzie ich liczba była zdecydowanie większa najwyższa w historii wtedy mówiliśmy, że to była jakiegoś rodzaju asekuracja w obawie przed zwolnieniami czy już w tej chwili na powróciła do takich stałych przedziałów to jest w okolicach mniej więcej miesięcznie 1 800 000 osób, która przebywa na tych zwolnieniach tak jest te oczywiście tak mówiliśmy o tej bardzo wysokiej izbie 3 300 000 zwolnień w marcu byliśmy głównie w drugiej połowie to historycznie największa skala tych zwolnień i kwietniu podawaliśmy 1 920 000 w maju 1 000 380, a więc jest spadek ich do dnia dzisiejszego, czyli na dzisiaj rano w czerwcu mamy wykorzystanie 732 000 tych elektronicznych zwolnień no i tam jest zdecydowana większość z tytułu choroby własnej część opieki nad dzieckiem albo nad innym członkiem rodziny, a więc nastąpiło na absolutnie bardzo duży spadek korzystania z tych zwolnień lekarskich czy w ogóle wskaźnik absencji chorobowej najwyższy byśmy wychodzimy trochę właśnie do tej normalności, której pan redaktor mógł 1 000 000 właśnie 802 000 000 przeciętnie miesięcznie, a więc to jest na pewno opanowane, jeżeli chodzi o kwestię dotyczącą zasiłków opiekuńczych jest także ta skala nadal jest wysoka my mamy przyjęty w tej firmie jako Zakład Ubezpieczeń Społecznych ponad 1 000 000 wniosków o dodatkowy zasiłek opiekuńczy tarczą od od marca kwietnia maja i dzisiaj do dnia naszej rozmowy to jest bardzo duża skala, więc 1 000 000 zasiłków opiekuńczych, ale przecież my musimy też wiedzieć, że my obsługujemy tylko włącznie bardzo małą część tych zasiłków opiekuńczych do pracodawcy, którzy zatrudniają powyżej 20 pracowników już ani wypłacają my cały czas jeszcze jesteśmy w trakcie ustalenia tej gigantycznej liczby zasiłków, które oni wypłacili, żeby po prostu pełny ten zakres poznać, a więc, jeżeli chodzi o zasiłki opiekuńcze to ten zakres wniosków nadal jest wysoki pani profesor na koniec jeszcze jedno pytanie czy ZUS jest gotowy do obsługi Bono turystycznego, bo wedle ustawy, która wczoraj wpłynęła do Sejmu to ZUS ma tam swoją poważną rolę w tym bonie turystycznym 500 plus tak jak prowadzimy nasze regularne rozmowy ma mamy bardzo ważną rolę tych wszystkich zadań bardzo trudny jak pan redaktor widzi po pierwsze, my w tej chwili Szanowni Państwo szykujemy się do dodatku solidarnościowego to jest przecież w całości o tym jeszcze nie rozmawialiśmy pewną następnym spotkaniu my przecież jesteśmy wyznaczeni ustawia główna instytucja, która będzie jak wczoraj Senat wprowadzi euro po wprowadzał poprawki do jutra, podwyższając go mianowanie właśnie, a więc przecież to jest główne zadanie przewidziany jest dodatek solidarnościowy do wypłaty w czerwcowym proszę zobaczyć, jaki zakres odpowiedzialności co do planu turystycznego w ustach nie chcę, odpowiadając na pytanie pana redaktora Note głównymi tutaj uczestnikami jest Polska Organizacja Turystyczna, ale oczywiście także jest TM ministerstwo rozwoju ministerstwo pracy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych znamy wzięliśmy na siebie obowiązek przede wszystkim rozbudowy dostosowania utrzymania systemu teleinformatycznego, czyli to nasza Platforma usług elektronicznych będzie wykorzystana udostępnimy też Polska organizacji turystycznej nasz system teleinformatyczny no w celu w zakresie takim niezbędnym do realizacji zadań przez ten po bo ile na to czasu pani profesor ZUS potrzebuje, bo tu liczyć czas tak naprawdę tak dawno jest prawdą jest to, że uczestniczymy od wielu tygodni w tych pracach przygotowawczych projektowych no i a i tak jest, że jesteśmy teraz tak przyśpieszonym tempie tych zmian technologiczne proszę zobaczyć ile projektów właśnie 70 proc nowych zadań przyjęliśmy na siebie organizację w ostatnim okresie no na pewno czas jest potrzebne, ale tak jak mówię tutaj, jeżeli chodzi o stronę technologiczną no to jest to współdziałanie od pierwszego etapu, kiedy były już założenia projekt i tyle tutaj można udźwignąć, żeby to było realne po prostu do wykonania ręce bardzo od kiedy pani ma te założenia ten projekt, bo mego mamy w dostępie publicznym od wczoraj wcześniej rząd broni palnej ani na kolejny projekt taki jest, od której natomiast proszę zauważyć, że te rozmowy na temat koncepcji bonu to one już pojawiały dużo wcześniej i to były różne koncepcje tak różne propozycje te projekty jest tak tak oczywiście bardzo bardzo świeży także moich profesorach tak dzisiaj dziękuję do usłyszenia mam nadzieję za miesiąc z kolejnymi danymi bardzo dziękuję pani prof. Gertruda Uścińska szefowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych była gościem pierwszej części magazynu EKG oraz informacji Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA