REKLAMA

Czy Kościół katolicki musi być heteronormatywny?

Godzina Filozofów
Data emisji:
2020-06-20 13:00
Prowadzący:
Czas trwania:
26:42 min.
Udostępnij:

Ignacy Dudkiewicz, przedstawiciel lewicy katolickiej stara się dokonać połączenia katolicyzmu z LGBT. Czy jest to związek niemożliwy?

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
naj przed nami ostatnia godzina filozofów taka godzina czterdziesto minutowa, ale niewątpliwie, jeżeli chodzi o intensywność treści wcale nie odbiegające od godzin 60 minutowych Ignacy Dudkiewicz jest z nami dzień dobry dzień dobry mam nadzieję, że nie rozczaruje po słuchać słuchacze pod względem intensywności jestem pewien Żenia filozof publicysta związany z magazynem kontakt ze środowiskiem lewicy katolickiej to może zacznijmy od tego cóż takiego jest lewica katolicka Rozwiń » króciutko tylko proszę o definicję lewica katolicka to jest taki sposób myślenia świecie, w którym staramy się po prostu łączyć nasze przekonania lewicowe wynikające z krytyki społecznej również lewicowych klasyków z naszą osobistą wiarą Jezusa Chrystusa obecnością w kościele katolickim przekaz i takie przekonanie, że to się nie musi wykluczać może się wielu polach ze sobą na różne sposoby uzupełniać, zwłaszcza najłatwiej oczywiście w tej sferze dotyczącej stosunków gospodarczych praw pracowniczych katolickiej nauki społecznej tak dalej, ale nie tylko czujecie się związani z ideą kościoła otwartego to było takie zjawisko nie było bo, bo właściwie chyba kościół otwarty jeśli przetrwały tylko w takich małych małych formach gdzieś wokół czasopisma więź np. takie środowisko lub przyznające się do takiej tradycji kościoła otwartego istnieje, a to dla was też jest jakiś punkt odniesienia to ta tradycja polskiego kościoła otwartego tygodnik powszechny ksiądz Józef Tischner na pewno jest to dla nas punkt odniesienia, ponieważ naszym wydawcą jest klub inteligencji katolickiej w Warszawie, czyli 7 ze środowisk kościoła otwartego wywodzimy się z tego środowiska, ale też myślimy o nim dużej mierze krytycznie to znaczy, jeżeli czytam księdza Tischnera to bardzo często polemiczne, jeżeli czytamy, zwłaszcza numery tygodnika powszechnego z lat dziewięćdziesiątych stosunek tego środowiska na szkodę transformacji gospodarczej w Polsce to głównie to głównie krytycznie w wielu sprawach się się radzimy z tymi środowiskami tradycyjnie określanymi jako kościół otwarty, ale z drugiej strony, ponieważ wiemy, że w wielu sprawach jednak mówimy wspólnym głosem wciąż, pozostając na gruncie polskiego przynajmniej kościoła rzymskokatolickiego niższą to też tych współpracy się nie regulujemy w całości po to, działanie samobójca napisał pan w sierpniu 2019 roku w tygodniku polityka znakomity tekst nawiązujący do słynnego tekstu Emila Zoli pt. oskarżam biskupów księży świeckich mojego kościoła ten tekst odbił się szerokim echem wtedy, kiedy został opublikowany i wrócił ponownie do obiegu w mediach społecznościowych po wypowiedziach licznych wypowiedziach przedstawicieli polskiej władzy piętnujących ideologię LGBT i akcentujących, że o ideologię właśnie wyłącznie tutaj chodzi, a ludzie są zupełnie, gdzie indziej wydaje mi się ten tekst bardzo ważny także w dzisiejszym kontekście, dlatego że ten język, którym się posłużyli przedstawiciela polskiej władzy to jest w istocie język wytworzony w dużym stopniu przez polskich biskupów to związek polskiego kościoła od dawna w polskich kościołach mówiło się o ideologii LGBT odróżniało się ideologię i ludzi piętnował się jakiś rodzaj przewrotu w charakterze rewolucji obyczajowej, który zagraża polskiemu społeczeństwu i której tabu może postawić tylko kościół zgodzi się pan takim twierdzeniem, że to, że to w istocie polscy biskupi poniekąd są twórcami tego języka, którym przemówili teraz polscy politycy język są twórcami tego języka, choć ciekawe jest zaobserwowanie tego, że zarówno rok temu, kiedy wybucha z większym natężeniem pierwsza taka nagonka na osoby LGBT plus w wykonaniu zarówno polskich biskupów jak i polskich polityków po podpisaniu karty LGBT w Warszawie, jakie w tym roku to stawy tak naprawdę pierwszy impuls do do podniesienia tego tematu znów na nowo jako najważniejszego przestrzeni publicznej jednak wysyłali polityce, a biskupi w ten sposób wtórnie reakcyjne całkowicie wspierali przynajmniej ich znacząca część w tym najważniejsi biskupi polskiego Episkopatu arcybiskupem Markiem Kraszewskim na czele w tym sensie kościół jednocześnie jest twórcą tego języka z drugiej strony gra rolę pani, której dyrygentem jest, kto inny, który Trump agentem jest jest prawo sprawiedliwość jest dla mnie w sposób szczególnie szczególnym nie bolesne szczególnie trudne, że kościół nie tylko mówi językiem dla mnie oburzającym zawstydzający niejako katolika i powodującym mój głęboki sprzeciw takie wypowiedzi arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, ale co więcej daje się instrumentalnie wykorzystywać grze politycznej polskiej prawicy, ale toczy się nie pierwszy raz ale, ale z drugiej strony jest także tematyka kwestii gender kwestie LGBT tego pewnego przyznajmy też właśnie projektu ideowego czy ideologicznego przy tak nie odżegnywał od tego określenia ideologii, bo i ideologią jest jest pewnego rodzaju światopoglądowo polityczną propozycją o szerokim charakterze, która jeszcze w sobie pewną propozycję, która jest pewną propozycją przemodelowania przestrzeni społecznej przemodelowania systemu wartości, które dotąd funkcjonuje więc, jakby ta propozycja ideowa i ideologiczna, którą niosą na sztandarach środowiska walczące o emancypację osób homoseksualnych spotyka się z radykalną krytyką nie tylko polskich biskupów, ale także najwyższych hierarchów kościoła katolickiego, włączając papieża Franciszka, który ma na koncie też kilka takich bardzo twardych wypowiedzi jak pan z kolei odbiera to że, że papież Franciszek wyraźnie się przeciwstawia takim szerokim projektom emancypacyjne równouprawnieniu polegająca tylko na tym, że realizuje się zapis katechizmu kościoła katolickiego nakazujące traktowanie osób homoseksualnych z szacunkiem i delikatnością, bo definiuje się jako osoby, które cierpią z powodu swojej własnej orientacji no tylko tylko wypowiada się bardzo negatywnie jeśli chodzi właśnie różne pomysły takiego politycznego postać łowienia tej tej tego równouprawnienia np. przeciwko małżeństwom homoseksualnym tutaj kilka wątków pozwolę sobie krótko swoje skomentował pierwsze takie rzeczywiście zapisy katechizmu kościoła katolickiego budzą również również one budzą moje daleko idące daleko idące wątpliwości to takie sformułowania niesłuszne dyskryminacja współczucia nie tylko ja daru zasadniczo rad dla toż to współczucie też na lata to co na to zwrócił pan redaktor uwagę, czyli to to ta opowieść o cierpieniu osób homoseksualnych, które skądinąd cierpienie osób LGBT w Polsce myślę, że jest zjawiskiem dosyć powszechne, ale dużo większe dużo większej mierze wynikającym z dyskryminacji przemocy, z którą się spotykają, a nie z ich orientacji jak ja może przeczytam ten fragment króciutki to zdanie które, która jest przedmiotem teraz Pańskiej wypowiedzi, bo ona jest ona jest ważna § 2358 katechizmu kościoła katolickiego opowiada pewna liczba mężczyzn kobiet przejawia głęboko osadzone skłonności homoseksualne skłonności taka obiektywnie nieuporządkowana dla większości z nich stanowi trudne doświadczenie tu jeszcze wcześniej w poprzedniej wersji katechizmu z lat dziewięćdziesiątych była adnotacja, że osoby takie nie wybierają swej kondycji homoseksualnej, ale z najnowszego wydania zostało usunięte i mamy tylko informację, że ta obiektywnie nieuporządkowana skłonność dla większości stanowi trudne doświadczenia tak, bo rzeczywiście to są rozmaite sformułowania którymi którymi się trudno pogodzić jako docelowym nauczaniem kościoła mam nadzieję żoną będzie ewoluować, ale warto zauważyć, że polscy biskupi nie realizują nawet tej pewien sposób kontrowersyjnej i zachowawczej ligi jako przyjął katechizmu kościoła katolickiego, bo całą pewnością arcybiskup Marek Jędraszewski nie zwraca się do osób LGBT nie mówi osoba LGBT plus delikatnością znaczy to całą pewnością należy powiedzieć, że niemała część polskiego kościoła nie realizuje nawet najbardziej zachowawczy postulatów katechizm, jeżeli chodzi o postulaty polityczne które, które są niesione przez ruchy emancypacji osób LGBT stosunek kościoła do nich to tutaj warto powiedzieć, że to się bardzo różnie układa różnych miejscach świata tak to znaczy mamy takie miejsca jak Polska mamy takie miejsca takie kraje na świecie, których niestety mówię tu jeszcze większym bólem biskupi katoliccy z rodziną często pod rękę rozmaitymi przedstawicielami wspólnot ewangelikalnych protestują choćby przeciwko depenalizacji aktów seksualnych przy dokonywaniu przez pary jednopłciowe, ale są też takie miejsca kościele gdzie, gdzie to otwarcie na osoby homoseksualne i życie również w związkach jest jest dużo większe niż u nas tak to jest bardzo wielu już biskupów na świecie, którzy wypowiedzieli się na świat publicznie za wprowadzeniem do prawa państwowego instytucji związków partnerskich to prawda, że toczy się nie jest jeszcze równość małżeńska nie będę udawał, że jest, ale też, ale następuje pewna pewne pewne przesunięcie Ignacy Witkiewicz jest państwa gościem za chwilę do tej rozpad wrócił tylko informacje muszą pojawić na antenie, a z nami cały czas jest Ignacy Dudkiewicz raz jeszcze dzień dobry dzień dobry wyraził pan taką nadzieję ona jest obecna także w tym pańskim tekście, o którym rozmawiamy czy rozmawialiśmy, czyli tekście oskarżam biskupów księży świeckich mojego kościoła nadzieję, że jakiś bliższej lub dalszej przyszłości i te zapisy z katechizmu kościoła katolickiego, które wskazują na obiektywne nie uporządkowanie osób orientacji homoseksualnej i ogólna postawa kościoła wobec osób homoseksualnych ulegną daleko idącym zmianom wyobraża pan sobie taką sytuację, że małżeństwa jednopłciowe w kościele katolickim będą i chciałby pan takiej możliwości docelowo sobie sobie wyobraża oczywiście nie wyobrażam tego w najbliższej przyszłości młyny kościelne mielą niezwykle powoli przemiany rozmaitego rodzaju w kościele te zachodzą bardzo powoli, ale im dłużej wynika z podstawy tego nauczania, tym bardziej mam przekonanie, że nie są możliwe do przy interpretowaniu zarówno na ciekawe, bo ja przestrzenie biblioteczne, jaki filozoficznej teologia mam z kolei takie przekonanie, że wymagałoby to auto anihilacji katolicy może jednak doktryna katolicka w tym wymiarze, który dotyczy seksualności małżeństwa płodności no i niezwykle głęboko jest hetero normatywne cały ten projekt powołania człowieka do istnienia zakłada powołanie go w formie kobiecej i męskiej, a seksualność małżeństwa są wyłącznie środkami do tego, żeby powstawały kolejne życie, którego dawcą jest z kolei Bóg, więc to jest taka niezwykle integralna koncepcja, w której w moim poczuciu nie da się zmieścić równouprawnienia osób homoseksualnych nie da się ich zdefiniować jako Roux czy tej orientacji nie da się zdefiniować jako równoważnej, bo heteroseksualna to jest ta, którą Bóg specjalnie zamierzył do tego, żeby realizować swój projekt pt. człowiek, który istnieje się też się zgadzam z panem redaktorem jest to bardzo mocno zakorzeniona, ale nie zgadzam się, że jest to niemożliwe przy interpretowaniu kluczowym elementem tej opowieści również tej obiektywnej uporządkowaniu albo nie uporządkowaniu wewnętrznym takiej czy innej orientacji takich czy innych aktów seksualnych jest pojęcie celowości to znaczy to, że akt seksualny masło czemu służyć przy czym koszty niż po już obecnie nie uczy w ten sposób, że jedynym celem aktu seksualnego jest jest chodzenie potomstwa jest to nauczanie na szczęście zostało zrewidowane i nie nie jest już tak bardzo tutaj drukujące tę sferę ludzkiego życia, jaką seksualność tylko wyłącznie do wymiaru prokreacji innego ja mam taką działalność rola także w tych momentach, kiedy prokreacja pewnym prawdopodobieństwem nie nastąpi, bo albo niemal centralny tam można ostro nie ma niemal całkowitym prawdopodobieństwem nie nastąpi, bo np. jest, więc ona bezpłodność 1 z partnerów którzy, którzy podejmują akt seksualny tak dalej to ja mam przekonanie, że jednak to że, ale to historia, którą pani ZARY wtedy tu mamy historię Abrahama Sary Bóg jak będzie chciał to z Reszla no to oczywiście w ten sposób w ten sposób można można myśleć, ale kluczowe jest dla mnie to że, że akt seksualny wyraża nie tylko gotowość na poczęcie nowego życia, ale również wierność miłość lojalność jest zapłata za uspokaja naszą potrzebę bliskości to wszystko może działać również we w sferze związków jednopłciowych, a ta celowości, jeżeli ograniczymy tylko wyłącznie to do sfery prokreacyjne rzeczy się na skręcie rozmaitych innych takich jak pan redaktor wskazuje trudno to nie jest tak szkoleni na zerową liczbą niż na gruncie cele możliwe zachował państwa mam wrażenie prawda nie tyle samego aktu seksualnego jak pan powiedział to znaczy płatność jest celem o w ten sposób celowość związana z płodnością dotyczy małżeństwa nie samego aktu seksualnego przedstawi w zapisach katechizm w tym w tym sensie w jakim czasie rolę oczywiście w pełni się o celowości komplementarność realizuje tylko by w obrębie małżeństwa nie znaczy, że rozmaite cechy aktu seksualnego jego celowości nie są realizowane również w innych aktach seksualnych lub gdy się poczynają poza małżeństwem to jednak kościół nie uznaje że, że dzieci są jakieś inne w związku z tym należy im się im mniejsza mniejsza ochrona Che czy mniejszy szacunek tak czy w tym sensie mam szkolenie, że w większym problemem dla zmiany nauczania kościoła o homoseksualizm nie jest nauczanie Świętego Tomasza, które gdzieś tam u podstaw tego wszystkiego w dużej mierze leży, ale teologia ciała Jana Pawła II, który w pewien sposób wyniósł do rangi nauczania kościelnego swoją własną myśl filozoficzną tworzono, lecz czasach, kiedy był akademikiem, a nie papieża, ale zna pan jakiegokolwiek teologa katolickiego mówi od tych nie obłożonych zakazami typu agent reforma np. zresztą bardzo ciekawy bardzo ciekawy teolog ongiś kolega bliski Józefa Ratzingera, ale jakiegokolwiek autora z kręgu tradycji katolickiej który, który nie potępiał Byczynie definiował jako grzech zostaw na orientację homoseksualną, ale aktów miłości homoseksualnej czy takich teologów rzeczywiście w historii katolicyzmu było było sporo ich nałożyć się spotykały tak jak pan redaktor wspomina rozmaite kary kanoniczne nakazu milczenia suspensy itd. są takie osoby u dominikanów galę mur dominikanie jak gdy ksiądz James hali są jak generalna Ukrainy jak John McLean są też takie osoby, które choćby jak strażak g ze Stanów zjednoczonych prowadzi duszpasterstwo dla dla osób LGBT plus mówi o tym, że ma nadzieję, że zakazania w tej sprawie obecnie śnie no właśnie to jest to jest ciekawa rzecz, że ona na spotkaniach wprost mówi o tym, że rozmaite ponaglające jej zgromadzenie do za do zaprzestania działalności listy z Watykanu przestały przychodzić raz znaczenie pontyfikatu papieża Franciszka naszyte ta korespondencja ucichła, a wręcz przeciwnie to znaczy papież Franciszek zaprosił na audiencję generalną zarówno siostrę g, jaki te osoby innych członków członków tego duszpasterstwa dla osób LGBT plus zmiany są oczywiście niezwykle niezwykle powolne, ale wydaje się żony nie są nie są wykluczone tak już skądinąd jest też pierwszy raz kiedy, kiedy w Polskim kościele w Polskim kościele taki głos padł to jest głos ojca Andrzeja kościerskiego też dominikanina, który zajmuje się duszpasterską opieką nad osobami LGBT plus bardzo wielu lat on rok temu udzielił takiego wywiadu właśnie nam w magazynie kontakt, który też mówi o tym, że zmiana nauczania kościoła w sprawie zarówno aktów seksualnych wśród parach jednopłciowych takie same orientacji homoseksualnej nie jest wykluczone, że on widzi że, że jest ona możliwa przez wiele lat czekaliśmy na taki głos kapłana w Polskim kościele jego przynajmniej na razie żadne kary nie spotkały ze strony ze strony zakonu też czasu zdawać sprawę z tego, że poza polską chcieli na ten temat jest trochę innym miejscu mniejsze niż dyskusja we kościele powszechnym niż dyskusja kurii rzymskiej dyskusja o kościele amerykańskim mieli oczywiście tak, ale oczywiście chyba tak naprawdę istotne jest zakres tej możliwej zmiany to znaczy czy to będzie akcent kładziony na rezygnację z takiego bardzo brutalnego języka wykluczającego właśnie odwołującego się do pojęć takich jak obiektywna nie uporządkowanie grzech Cetera i akcentowali jeszcze gorszego no właśnie, kiedy jeszcze jeszcze ostrzejszego i akcentowanie właśnie tego, że o katolik zobowiązany jest do tego, żeby na wzór Chrystusa człowieka widzieć w każdym i oddzielać grzech od człowieka w tym sensie trochę też oddzielać ideologię człowieka, a czym innym jest chyba taka realna gruntowna zmiana polegająca na faktycznym równouprawnieniem, czyli sakramentalnej z racji tego rodzaju związaną z chowano tam to musiałby musiałoby dojść do szerszego głębszego przedefiniowania etyki seksualnej kościoła, która w istocie wbrew temu co często w dokumentach podkreśla się nikt się okazuje, że jest niemałej mierze bardziej biologii styczne niższy niż personalistyczna tak znaczy to skupienie na seksualności na NATO na pół ciągłości rozumianej funkcjonalnie itd. jest jakimś rodzajem jednak z przez punkt widzenia biblistyki apelacji tak znaczy pił Biblia święta ma swoje pismo święte ma swoje meta narracje opowieści które, które nadają zasadniczą spójność kolejnym księgą pisma jest taką relację np. preferencyjna opcja na rzecz ubogich przekonanie, że e-book specjalny sposób jest w stanie ujmuje się za ze środkami wdowami przybyszami z ubogimi itd. no ale nie jest taką metodę meta narracją jak to ostatnio nazwał w swoim tekście Misza Tomaszewski opcja przeciwko osobom LGBT plus tak, że to jest to co innego, o czym innym jest jest opowieść jest opowieść ewangelicznej tutaj rzeczywiście jeszcze zgadzam z panem redaktorem wymagało bardzo poważnych re definicji, bo nasza musiałby też wymagać re definicji akcentu jak jest kładziony na nasz związek rodzinnej w ogóle na wspólnotę rodzinną właśnie ja mam jednak przekonanie, że miłość bliźniego i przedłożenie miłości wszystkich lat rodzinne więzy jest niższy temu, o czym mówił Chrystus traktować to wcale niekoniecznie związki rodzinne są najważniejsze w jego bez panuje w uchwale jak też protestantyzm jego losy tego co ogranicza powszechność jego posłannictwa tak umiłował nic im niezauważalnie mentalne wagę, bo centralny w centralnym punktem Ewangelii jest odkrycie, że bliscy w pobliżu są są wszyscy tak ja się zgadza wysuwane na 100% 100% oczywiście tekst ewangeliczna też mają to do siebie, że można z nich dużo wydobyć czasami przeciwstawnych interpretacji z Poznania dlatego właśnie dla Elle, ale pan podczas mszy, bo jak pan, bo jak pan mówi o Ewangelii o osobie Jezusa pewnej postawie, którą stamtąd się da wyczytać to absolutnie zgadzam natomiast mamy jednak pewną instytucję tym przypadku kościół katolicki, która nie tylko na Ewangelii opiera swoje nauczanie tylko też na tradycji prawda to znaczy to wszystko co tam zostało wyinterpretowane tej Ewangelii przez ojców kościoła np. przez doktorów kościoła przez synod przez sobory itd. to jest pewna integralna część tego nauczania tego tego się nie da odseparować dlatego tak pozwoliłem się zażartować, że protestantyzm pan się osuwa tutaj tego odpowie akurat, jeżeli chodzi o stosunek różnych wspólnot protestanckich do osób LGBT zostaje są skrajnie zróżnicowane od bardzo, ale prawda afirmacji do opowieści jeszcze radykalniejsze ostrzejsze brutalniejsze niż ta, którą prezentujemy chińskim kościoła rzymskokatolickiego na świecie, ale to oczywiście na boku tak zgadzam się oczy oczywiście, że 1 ze źródeł nauczania kościoła jest również tradycja, ale nie oznacza to żona nie podlega interpretacji żona nie podlega zmianom itd. znaczy przykładów tego, kto sytuacje, które kościół zmieniał swoje nauczanie nazwijmy to po imieniu nie tylko odrobinę przesuwa nie tylko na nowo odczytywać, ale po prostu po prostu zmieniał można podać nie tak zdobyło nie tak znowu mało, jeżeli przestaniemy w kościele katolickim się skupiać wyłącznie na sferze seksualnej, bo to jesteś wielkim nieszczęściem tego w jaki sposób się mówi o osobach homoseksualnych w kościele katolickim jest skupienie tylko wyłącznie na sferze sferze właśnie seksualnej pominięcie tego, że pochodzi też całą gamę doświadczenie romantycznych bliskości więzi itd. tego wszystkiego co jest również obecne pozytywne związkach, ale próżno kluczowe, jeżeli mogę sam jak 1 niedostatek, bo myślę, że dobrze podsumowuje, o co chodzi, że kardynał Christoph Schönborn arcybiskup Wiednia jakieś, choć takie słowa, że kościół musi przestać zaglądać naprawdę biali, a zaczął zaglądać naprawdę jadalni i Patsy po jakie relacje między Legnicą między nimi się buduje to w duchu Franciszka skądinąd też chyba jest to bardzo, która jest naszą popiera Ignacy Dudkiewicz dziękuję bardzo, filozof publicysta związany z magazynem kontakt państwa gościem rozmawialiśmy dzisiaj dużo o osobach homoseksualnych, bo parada równości miała być, ale z racji pandemii też się nie odbyła, ale na różne sposoby może się odbywać w takich choćby w rozmowach albo aktywności w mediach społecznościowych tymczasem bardzo dziękuję kończy ten magazyn, w którym były aż 3 godziny filozofów i bardzo dobrze wydawała ten program oczywiście Katarzyna Murawska realizował dwunastej Maciej Gorczyński, a od dwunastej Szymon waluta jest nazwa Tomasz Stawiszyński projekt go weekendu dobrego tygodnia do usłyszenia we wtorek 1440 w kwadracie filozofa Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: GODZINA FILOZOFÓW

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA