REKLAMA

Cała góra sacrum

OFF Czarek
Data emisji:
2020-06-22 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
35:18 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Cezary łasiczka program off czarek dzień dobry dla państwa bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejsze spotkanie państwa mają gości jest pan prof. Aleksander Mikołajczak kierownik pracowni humanistycznych studiów interdyscyplinarnych między obszarowej indywidualne studia humanistyczne społeczne Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu dzień dobry witam serdecznie witam panie profesorze niedawno rozmawialiśmy na temat wiecznych piór to okazało się być bardzo popularnym Rozwiń » tematem, jeżeli chodzi o słuchaczy Radia TOK FM okazuje, że wielu z nich wiecznych piór używa, a wszystko przy okazji książki, którą pan wydał dotyczącą wiecznych piór dzisiaj też mam książkę, ale nie dotyczy wiecznych piór to jest książka, której tematyka dotyczy za to innego pana zainteresowań książka, którą trzymał w dłoniach to jest przepięknie wydana książka Góra Athos brama do nieba autorstwa Rosa kasa i pomyślałem sobie, że Góra Athos jest miejscem fascynującym dla siebie fascynujący mam nadzieję dowiemy się dzisiaj tego w programie Owczarek nasi słuchacze mogą znać górę Athos m.in. z jakichś doniesień medialnych, które pojawiły jakiś czas temu, że kobiety wciąż na górę Athos czy też do tej Republiki mniejszej nie mogą się dostać tak to jest tradycja sięgająca dziesiątego wieku, więc początków tej mniejszej wspólnoty i jest ona zaawansowana w tzw. wal tanie, czyli prawie świętej góry prawie, które powstało w średniowieczu i zostało przeniesione do traktatu Unii Europejskiej, który to traktat gwarantuje świętej górze, a to właśnie taką ex 4 tory działalności w obrębie państwa greckiego i zawirowanie tego, że kobiety nadal nie będą mogły mieć prawa wstępu na ten teren warto chyba powiedzieć, gdzie jesteśmy jesteśmy w Grecji, a jednocześnie terytorium góry Atos ma statut czy status specjalny wyjątkowy tak święta Góra to nie tylko szczyt, a to osób, ale również Półwysep, gdzie rozlokowanych jest 20 prawosławnych monasterów Kitty cele i jest to miejsce właściwie, które być może z zewnątrz wielu naszych słuchaczy oglądało, dlatego że nie jest to wybiera Halki dziecka tam wielu Polaków spędza urlop i widzi właśnie albo nawet pływa wokół półwyspu attyckiego statkami natomiast dostać się tam można tylko za specjalnym zezwoleniem to właśnie gwarantuje ten specjalny status, a stosu z Unii Europejskiej i dopiero mając takie zezwolenie, które otrzymuje się w Salonikach ma się tam wstępu można kilka dni przebywać nie można tak po prostu trzeba podać jakieś ważne powody, dlaczego chciałbym, jeżeli chodzi o prawosławnych to jest to łatwiejsze, ale oni muszą występować o takie zezwolenie katolików może być tam tylko kilkunastu w ciągu tygodnia w związku z tym jest to o wiele trudniejsze załatwia się w ten sposób trzeba mieć zaświadczenie z parafii prawosławnej katolickiej rzesze człowiekiem wierzącym i dopiero na podstawie takiego zaświadczenia w biurze w Salonikach dostaje się jak materią, czyli zezwolenie na wstęp mogą tam udawać się również muzułmanie mogą dawać hinduiści natomiast nie mogą ludzie niewierzący oraz tak jak mówiłem wcześniej kobiety to znaczy, że Góra Athos jest świętą górą, a on oraz tak po grecku ta nazwa brzmi oznacza to, że nawiązuje ta nazwa do takich świętych gór chrześcijaństwa jak np. Góra tabor odbyło się Przemienienia Chrystusa czy Góra Synaj, gdzie Bóg przekazał ludziom dziesięcioro przykazań to określenie oznacza specjalne święte miejsce nacechowane sacrum, które jest osobne wobec całego świata i jako przybliża człowieka do absolutu jest przepełniony mistycyzmem góry jako wyniesione ku niebu zawsze bowiem symbolizowały ten wertykalne aspekty ludzkiego życia to znaczy to przeczucie czy też doświadczenie istnienia innego metafizycznego świata innej rzeczywistości, która przez Żerań, kiedy przez zasłonę materialnego bytu, a czy jest coś wyjątkowego wyjątkowa uroda piękno czy po prostu rozumiem początki monastyr cynizmu sprawiły, że to właśnie ta święta Góra Athos jest wyjątkowym miejscem ze względu na piękno tego terenu to jest połączenie gór i morza nietknięte ludzką ręką bo, choć od ponad 1000 lat mieszkają tam niż to jednak jest to dziewicze miejsce, gdzie przyroda nie została jeszcze zmieniona klimat też powoduje, że rozwijają się tam wspaniałe lasy kwitną kwiaty jest to Rajski ogród nazywana święta Góra również ogrodem Bogurodzicy właśnie, dlatego że jej piękno jest tak urzekające wydaje się właśnie piękno jest częścią sacrum świętej góry nie bez przyczyny właśnie tam rozwinęło się można stery właśnie tam przebywali ludzie, aby w ciszy samotności odnajdywać Boga właśnie pięknie myślę sobie że, gdyby to miał być tylko tam nigdzie indziej to by nie promieniał nie propagował tej duchowości na cały świata rozumiem, że w pewnym sensie tę górę Athos albo można ze sobą zabrać albo ona za pośrednictwem nie wiem ikon ludzi pewnej duchowości pewnego pewnej atmosfery propaguje się na cały świat, a to promieniuje na cały świat i również uprawnienie tego światła docierają do Polski przypomnę chociażby ikonę 1 z największych starców natowskich Świętego państwa Hagi ryty ikonę, która została właśnie powitana w soborze świętej Trójcy w Hajnówce w grudniu 2019 roku, ale we wszystkich krajach słowiańskich, a to wywiera ogromny wpływ na wierzących, dlatego że pielgrzymowanie na świętą górę uważane jest, że potwierdzenie wiary jednocześnie jest ogromnym przeżyciem dla każdego, który się tam udaje święta Góra ma również swoje wydawnictwa, które szeroko propagują jej duchowość są to również ikony, które wpisane są monastyry i potem rozchodzą się czy też są przekazywane na cały świat prawosławny szczególnie widać to dzisiaj w Rosji po tym, odrodzeniu religijności bardzo wielu pielgrzymów, których spotyka się na świętej górze są to właśnie Rosjanie Ukraińcy, którzy powrócili na świętą górę dzisiaj stanowią istotną część pielgrzymów my na świętą górę Athos powrócimy, ale po informacjach Radia TOK FM informacje już za kilka minut o godzinie dziesiątej 20 państwa i moim gościem jest pan prof. Aleksander Mikołajczak kierownik pracowni humanistycznych studiów interdyscyplinarnych międzynarodowy indywidualne studia humanistyczne Niemiec obszarowe między obszarowej indywidualne studia humanistyczne społeczne Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu dzisiaj rozmawiamy o świętej górze Athos w proszę sięgnąć poszukać przede wszystkim, żeby ktoś nie zna miejsca czy nie jak wygląda to pewnie wyszukiwarka internetowa pozwoli zerknąć na piękno przyrody piękna piękno nastrój, które tam się znajdują, jeżeli chodzi o literaturę to pewnie w języku polskim trudniej będzie znaleźć książki dotyczące świętej góry Athos, ale w innych językach na szczęście są dostępne wrócimy do naszej rozmowy po informacjach informacje o godzinie dziesiątej 20 które państwa moim gościem jest pan prof. Aleksander Mikołajczak kierownik pracowni humanistycznych studiów interdyscyplinarnych Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu dzisiaj rozmawiamy o świętej górze Athos wspomniałem już o książce Rosa kasa Góra Athos brama do nieba a, ale także na książkę, która może państwa zainteresować to jest książka prof. Rafała Adamczyka zatytułowana kobiety świętej góry Athos nieobecna obecność wspominaliśmy też część naszej rozmowy panie profesorze, że kobiety nie są mile widziane zmysłowo po prostu nie nie wpuszcza się nie dopuszcza się kobiet, więc cóż to za kobiety, o których pisze prof. Rafał Szymczyk co nie oznacza, że kobiety nie są obecne na świętej górze, bo są obecne w postaci właśnie tej nieobecnej obecności są to strony tam święte, które można podziwiać na freskach można widzieć ich ikony są również relikwie świętych kobiet, które przechowują ciał poszczególne monaster, a przede wszystkim na świętej górze obecny jest żywy kult matki Bożej to właśnie ogród Maryi przecież tak nazywa się, a to, a więc ta duchowość, która wydaje się całkowicie męska wcale taką nie jest ona otwiera się na to samo kobiecości, które tam jest bardzo wyraźnie obecne i żywe stąd nie można mówić o nieobecności kobiet można mówić tylko o nieobecnych obecność nieobecna nieobecna interesujące wspomniał pan Świętego państw rusza na, który by w czasie wojny pracował jako obsługa telegrafu tak Święty państw już Hagi kryta to najbardziej charyzmatyczny ze starców VAT-owskich dwudziestym wieku, który w świeckiej części swego życia służył wojsku i właśnie obsługiwał Telegraf stąd potem nazywano go morskim Telegraf i stąd, kiedy stał się już mnichem i kultywowała bardzo surową ascezę jego nauczanie o świecie jest bardzo nowoczesne i byśmy powiedzieli potrzebne wydawnictwo brat czy wydało właśnie 6 tomowy zbiór słów Świętego ojca, które uderzają w tym, że stawia on bardzo Jasną diagnozę obecnego stanu świata mówi mianowicie, że przyczyną tego kryzysu jest kryzys człowieczeństwa, że wszystko z tego kryzysu się bierze, a więc zmiana ludzkiej duszy tam metanu ja jest wg niego jedyną drogą do wypadnięcia wyjścia z tego kryzysu 2000 w przemyśle, ale rozumie, że to 6 tomów potrzeba na zagłębienie się Święty ojciec bardzo szczególny sposób nauczał mianowicie nie są to rozważania teologiczne, ale zawsze odwoływał się do codzienności do zwykłego życia, przywołując różnego rodzaju przykłady, aby pokazać, że świat nie jest jednowymiarowy nie tylko materialny, ale ma właśnie tę drugą stronę metafizyczną, którą człowiek powinien zobaczyć i jego przesłanie głównym jest to, aby zobaczyć ten inny świat, który jest, jakby ukryty za zasłoną materialną sądził, że można tego dokonać np. poprzez pogłębianie się po poprzez podziw dla piękna piękna stworzonego przez Boga, ale równie piękna stworzonego ludzkimi rękoma właśnie w postaci ikon w postaci fresków, które zachwycają i prowadzą ku Poznaniu tej niewidzialnej, ale obecnej rzeczywistości rozwiąże doskonale się sprawdza tutaj święta Góra Athos właśnie jako takie zjawisko wielowymiarowe ja myślę że, a to jest żywą ikoną i powinno się nań spoglądać właśnie tak jak na ikonę to znaczy w perspektywie podwójnej, bo w ikonie mamy przecież obraz, ale w tym obrazie nie czcimy deski płótna czy farb, ale archetyp, który jest w nim zawarty ikony bowiem nie przedstawiają świętych rzeczywistości one ją u obecnie mają to jest podstawowa różnica między tradycją wschodnią zachodnią religijne malarstwo europejskie przedstawia świętych przedstawia świętą rzeczywistość natomiast koleją u obecnie mają stąd właśnie, a to można spojrzeć jak na ikonę, którą się przeżywa doświadcza, której piękno do nas przemawia i porusza nasze zmysły bowiem zobaczyć tą nadprzyrodzoną rzeczywistość można oczami duszy, ale tylko wtedy, jeżeli są one pobudzone przez nasze zmysły zmysły, które podziwiają tę rzeczywistość materialną, która przede wszystkim objawia się pięknie kurator jest wyjątkowa wspomniał pan o tym, wcześniej, że mamy jesteśmy w świecie, który światem pieniądza światem merkantylizm tym światem sekularyzmu one światem innych wartości niż nie wiem 100 lat temu tymczasem mamy pewne terytorium, które hoduje zupełnie inną zasadą przede wszystkim Asset zmowy wyrzekają się rzeczy co paradoksalnie powoduje, że te rzeczy są dowartościowane ja właśnie teraz pan profesorem dym krzykiem pisze książkę zatytułowaną Atos wzrok świętej góry, gdzie chcemy spojrzeć na Święty Półwysep na świętą górę właśnie z perspektywy ikony, a więc z perspektywy rzeczy Święty państwo Hagi ryta całkowicie ograniczał swoje użycie przedmiotów był ascetą, ale jednocześnie poprzez przedmioty nauczał o istnieniu rzeczywistości niematerialnej pewnego dnia np. przybył do niego pewien świecki człowiek zapytał go co on robi całymi dniami w swojej celi święto powiedział, że jest bardzo zajęty, dlatego że przez całą noc musi obsługiwać lampki, które płoną na niebie poprawiać cnoty nalewać oliwy co oczywiście zupełnie zbiło stropu jego rozmówcę, ale ojcu państwowi chodziło o to, aby przez ten zewnętrzny materialny wymiar rzeczy lampki pokazać jednak wymiar duchowy, że asceza modlitwa i pobyt w pustelni służą czemuś więcej niż się wydaje właśnie służą owej niematerialnej metafizycznej rzeczywistości świadczą o jej istnieniu w związku z tym wydawało wydało nam się z prof. Duńczykiem warto by na to spojrzeć właśnie tak, aby pokazać jego materialną ości ukrytą tam głęboką duchowość mnisi Athos są w ważnym głosem świecie prawosławnym są dla prawosławnych największym autorytetem moralnym w tej chwili w monastyr Wachowski kach i Kielcach żyje około 2 tysięcy mnichów, którzy są autorytetem dla 260 000 000 prawosławnych to nie jest władza polityczna to jest władza duchowa, która powoduje, że cały prawosławny świat wsłuchuje się zawsze to co musi mają do powiedzenia o tym co dzieje się w świecie oni bardzo żywo reagują na różne zagrożenia na różne niebezpieczeństwa komentują mnie podobnie w tej chwili, jeżeli chodzi o pandemii kona karano wirusa to wiemy, że na Athosie jest to przemoc Lone byśmy mogli wręcz powiedzieć odbywają się procesje z ikonami mniejsze wierzą bowiem, że interwencja metafizyczna może uchronić świat od właśnie tej grozy pandemii stąd ich apele listy, które wysyłają do wiernych, aby podtrzymać ich na duchu są zatem osobno od świata, ale jednocześnie są w ten świat bardzo zaangażowani i stąd ich ciągle wielki autorytet moralny wspomniał pan o bezwzględnym zakazie wstępu kobiet na Athos rozumiem, że ten bezwzględny Zappa za zakaz musiał się spotkać z różnego rodzaju krytyką szczególnie pod koniec dwudziestego na pewno na początku 2001. wieku niestety niezrozumienie sensu tego zakazu widzenie w nim dyskryminację kobiet spowodowało, że jest on był i pewnie będzie ciągle podważane, a przecież już w tej rozmowie mówiliśmy, że nie jest to żadnym wypadku wykluczenie czy dyskryminacja kobiet, a wręcz przeciwnie dowartościowanie ich sacrum i duchowości chodzi jednak o uszanowanie tradycji o to co było istotą mona stycznej mu 1000 lat temu i co jest nią dzisiaj mianowicie dobrowolne wyrzeczenie się tego świata, a więc wyrzeczenie się przez nich również rodziny dzieci tego wszystkiego co dla nas oczywiste, a co oni odrzucają właśnie w imię ascezy nie można zatem świętej góry widzieć bez, a to bez tego wydawałoby się archaicznego i anachronicznego zakazu, bo jest on wpisany w samą duchowość monastyczną mu, jeżeli rozumiemy jego wpływ na cywilizację Europejską sieć to nie tylko prawosławni mnisi, ale również benedyktyni również cała tradycja Zachodniego monastycyzmu to musimy również uszanować tę decyzję mnichów, którzy chcą bronić tej tradycji zmierza pewnie dużo łatwiej jest nie ulegać pewnym pokusa, jeżeli one są odsunięte, ale Czyż istota nie powinno jednak polegać na tym, że się nie ulega w momencie, kiedy to co mogłoby kusić jest w zasięgu ręki pięknie o tym, mówi ojciec pani już, któremu wielokrotnie jak pisze w swoich słowach objawiał się kobiety były oczywiście święte, które do niego przychodziły, ale ojciec państw już nigdy nie był pewny czy nie jest to pokusa diabelska i często egzaminował owe pojawiające się tam świat, zadając im różne pytania, aby dowiedzieć się czy rzeczywiście nie są one poruszenia diabła tam przysłane czy są rzeczywiście świętymi możemy się to wydać dziwne i oryginalne, ale pamiętajmy, że duchowość wschodniego chrześcijaństwa jest głęboko mistyczna i właśnie poprzez ascezę bardzo surową ascezę powtarzanie przez cały dzień noc modlitwy jezusowej stan ducha modlącego się i zadającego ikony np. człowieka otwiera się na tą inną tajemnicę, która często nam się wymyka, którą oni sobie odnajdują do naszej rozmowy powrócimy po informacjach Radia TOK FM informacji już za kilka minut o godzinie dziesiątej 40 pan prof. Aleksander Mikołajczak kierownik pracowni humanistycznych studiów interdyscyplinarnych Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu z państwa i moim gościem wczoraj państwa mają gości jest pan prof. Aleksander Mikołajczak kierownik pracowni humanistycznych studiów interdyscyplinarnych Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu pan profesor wspominał, że pisze książkę o górze Athos razem z prof. Rafałem Adamczykiem książkę, która będzie rozumiem wkrótce dostępna już jest gotowa ona jest w tej chwili w na półmetku, ale myślę, że do końca roku zakończymy nad nią pracę i na początku przyszłego pojawi się ona w księgach, dlaczego góry Athos czy też przyszła do pana we śnie święta kobieta mówiąc panie profesorze trzeba napisać w górze Athos moje zainteresowania górą Athos sięgają bardzo odległych czasów i nie zostały zaszczepione przez rozmowy, które toczyłem jako kilkunastoletni jeszcze przecież młody człowiek z naszym wybitnym dziennikarzem Stanisławem marcem Bronikowski to on właśnie w latach siedemdziesiątych próbował jako pierwszy filmowców udać się na świętą górę, aby tam właśnie spotkać się z nich z mnichami nakręcić film nie udało się to ostatecznie z wielu względów, ale te rozmowy, które wówczas toczyliśmy ze sobą ja byłem wtedy studentem filologii klasycznej stąd na dosyć bliskie tutaj ich było to poprzez Grecję zainteresowanie, ale te rozmowy zapadły we mnie tak głęboko, że potem, kiedy już zacząłem podjąłem pracę naukową zacząłem pisać artykuły o Grecji antycznej olbrzymie antycznym wówczas wróciły do mnie te wspomnienia i zainspirowały do tego, żeby na świętą górę pojechać udało mi się to na już blisko 20 lat temu pewnie i od tego czasu niemal co rok tam jestem i również udało mi się do tego namówić mojego ucznia obecnego już prof. Rafała Adamczyka i odtąd staramy się zrozumieć ten fenomen, pisząc artykuły wydających książki no i teraz właśnie pod wpływem tej inspiracji ze strony byśmy powiedzieli Hagi ryty ojca państw rusza powstaliśmy postanowiliśmy nieco inaczej spojrzeć na świętą górę w tej właśnie perspektywie, w której poprzednio mówił pan profesor ma coś w rodzaju karty stałego klienta nie za każdym razem muszę się starać o GMO Kylian, ale już je w busie za każdym razem prosić księdza proboszcza o wystawienie takiego świadectwa, że jestem katolikiem, czyli już wie pan by znaną osobą na Świętego, że to tak no i to pomaga niewątpliwie, dlatego że święta Góra zaczyna być coraz bardziej oblegane coraz więcej pielgrzymów w czasie tam dostać na jednak nie można dopuścić do tego, żeby stało się to miejscem powszechnej pielgrzymki jest mniejsze wyciszenia, gdzie pielgrzymi samotności spotykają się tą z tą tajemnicą, jaką jest właśnie sacrum świętej góry święta Góra Athos to także obecność mówimy nieobecnej obecności, jeżeli chodzi o kobiety świętej góry Athos, ale to jest też to, żeby obecna obecność albo obecna nieobecność Bizancjum to jest ostatni skrawek imperium bizantyjskiego nietknięty nogą barbarzyńcy jak mówią sami mnisi jest to enklawa, która przetrwała właśnie zalew islamu i po zdobyciu w 1400 pięćdziesiątym trzecim roku Konstantynopola przez Turków i po zajęciu całego terytorium bizantyjskiego Turcy zagwarantowali świętej górze autonomie i przy różnych zmiennych okolicznościach jednak pod potrafiła się aspołecznych mniejsza mniejsza tam utrzymać, a to jest pod tym względem wyjątkowy i można powiedzieć, że fascynujący droga mnichów bowiem pozostała drogom bizantyjską panuje tam czas bizantyjski to znaczy liczą się np. godziny od Zachodu słońca panuje oczywiście obowiązuje kalendarz juliański jest to świat Bizancjum, który przetrwał w naszej rzeczywistości, chociaż imperium bizantyjskie upadło już pół 1000 lat temu czyni to miejsce wyjątkowe jest to jednocześnie Skarbiec bizantyjskiej sztuki bizantyjskiej kultury skarbów powiem tylko, że tam tylko zachowały się np. regalia cesarzy bizantyjskich można oglądać koronę inicjatora w kasach przechowywaną w wielkiej w skarbcu wielkiej ławry można widzieć rys bóle, a więc dokumenty podpisywane przez cesarzy bizantyjskich to jest po prostu żywy żywe Bizancjum, które przetrwało upadek trwa w naszej rzeczywistości 2001. wieku, a jeżeli ktoś dostaje pozwolenie to musi się upewnić, że jesteśmy mamy wyznaczoną wyznaczone spotkanie zdarza wizytę w kalendarzu gregoriańskim czy juliańskim mi o godzinie w bizantyjskim czy środkowoeuropejskiej to jest pewien paradoks, bo biuro pielgrzyma, który znajduje się w Salonikach właśnie funkcjonuje wg czasu kalendarza gregoriańskiego czasu, który obowiązuje w Europie natomiast jakiejś przekroczy już granicę patosu, a czyni się to zazwyczaj płynąc statkiem ten kasy ten kalendarz przestają obowiązywać, a wszystko toczy się wg czasu bizantyjskiego np. Zachodzie słońca zamyka się bramy monasteru nie można wtedy już wyjść na zewnątrz i również ten nocny rytm modów, a w NATO się głównie nocą się przecież mogli wyznaczają godziny kanoniczne, które są bizantyjski co się dzieje z dnia na to się osad dniach to przede wszystkim mnisi posługują pielgrzymom, którzy wtedy właśnie przechodzą z 1 monasteru do drugiego pielgrzymi są witani zawsze przez mnichów kawą jeśli jest to monaster grecki to również uznał słowiańskich monastyr ach, raki ją, aby spółka ten właśnie kurz brud, a to ścieżek szczególnie latem dokuczliwy no również mało estetyczne powiedziałbym no to jest tradycja, która jest bardzo bym powiedział przestrzegana, dlatego że pokazuje gościnność mnichów, a poza tym rzeczywiście, jeżeli się wędruje godzinami skwarze w upale taka kawa i ta odrobina alkoholu przywraca człowieka do życia byśmy powiedzieli często są to wielogodzinne przemarsze wśród gór wśród stromych skał w związku z tym biec misji, że jak należy przyjąć pielgrzymów jak im pomóc w tym momencie, kiedy już niektórzy ostatkiem sił tam się do leki zadanie za dnia mnisi również wykonują swoje prace pracują przy ulach produkują przecież minut produkują świece i różnego rodzaju przyjął przedmioty, które potem są sprzedawane i z tego mnisi żyją suchy prowiant czy są jakieś miejsca, gdzie można coś przekąsić no i jej spożywać posiłki razem z mnichami nikt nie zabiera prowiantu na świętą górę, dlatego że zawsze po już po południowym nabożeństwie wszyscy zarówno nisz jak i pielgrzymi udają się do trapezu do właśnie miejsca, gdzie wspólnie spożywa się posiłek jest to zresztą tradycja bardzo piękna należy jeść w ciszy, gdyż można powiedzieć, iż spożywanie jedzenia jest dalszą częścią liturgii wtedy 1 z mnichów odczytuje po grecku ewangelie, a wszyscy właśnie w ciszy spożywają posiłek do tego momentu, kiedy argument monasteru nie uderza laską w posadzkę, kiedy należy przerwać jedzenie nawet w momencie, kiedy ma się już w połowie do ust podniesioną dłonią np. jakimś owoce czy owoce głównie serwują warzywa owoce są absolutnymi mnisi wegetarianami i jeśli chodzi o do dopuszczalność pozywania np. ryb albo 8 oraz to tylko w okresie świąt, kiedy człowiek powinien właśnie, okazując cześć Bogu również jeszcze bardziej wytworne bardziej powiedział takie niezwykłe dla mnichów potrawy na co dzień bowiem to jest głównie chleb owoce ser, które się spożywa w okresie postne dni, których jest bardzo wiele właściwie dostaje się tylko jakąś zupę z zieleniny ich chleb przy czym ten chleb co ciekawe mnisi polewają jeszcze wodą po to, że, by był on właśnie niesmaczny, żeby podkreślić jego pasywność czyni czyni to ten chleb rzeczywiście gorzkim chlebem, ale i też dość powiedzieć, że poza postęp ten chleb jest czerstwy, gdyż wie, czego się raz na tydzień na raz na 2 tygodnie, więc posiłki mają charakter ascetyczny czy ikona święta jakaś ośmiornica po Tusku tak to jest typowa potrawa, chociaż w miejscowościach, które nie leżą już na świętej górze poza granicami można nabyć wiele książek, które pokazują kuchnie monaster, skąd nowie tych przepisów jest wymyślonych oczywiście, ale są też takie, które rzeczywiście pokazują potrawy, które spożywają niż w okresie największych świąt są to potrawy rzeczywiście bardzo smaczne bardzo zdrowe panie profesorze w takim razie nie mówi się doczekać na taką książkę, na którą pan teraz pracuje rozumiem, że początek przyszłego roku to moment, w którym będzie można się zagłębić w tej wielowymiarowe ości góry Athos jako pewnym mu zjawisku pięknemu zjawisko jednocześnie zjawisku piękna duchowego czy duchowości inspiracji, czyli kurator jako ikona taka dwu warstwowo bardzo dziękuję panu dziękuję bardzo, państwa moim gościem był pan prof. Aleksander Mikołajczak kierownik pracowni humanistycznych studiów interdyscyplinarnych między obszarowej indywidualne studia humanistyczne społeczne Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu informacje już za kilka minut o godzinie jedenastej po informacjach wracamy do programu off czarek Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA