REKLAMA

"Pozwów zbiorowych przeciwko państwu będzie przybywać" 

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2020-06-24 09:20
Prowadzący:
Czas trwania:
19:51 min.
Udostępnij:

- Pozwów zbiorowych przeciwko państwu będzie przybywać. I branż, które te pozwy będą składać będzie coraz więcej. Nagłe zamykanie gospodarki było szokiem dla wszystkich. Podejmowane działania były drastyczne. Dopiero po odmrożeniu wiele firm dostrzega swój stan i dostrzega, co można było zrobić wcześniej, żeby nie doprowadzić ich do obecnej sytuacji. Myślę, że szeroko rozumiana branża rozrywkowa jest kolejną branżą, która może wystąpić na drogę sądową - mówiła w Magazynie EKG Monika Kurtek 

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
kadzie ekonomia kapitał gospodarka to jest druga część magazynu EKG w radiu TOK FM Maciej Głogowski dzień dobry, a co z tymi którymi pomóc się nie udało, czyli nie wszyscy otrzymują pomoc o tym, mówić będziemy w tej części magazynu EKG naszymi gośćmi są pani Monika kurtek główna ekonomistka banku pocztowego dzień dobry dzień dobry państwo pan Piotr Soroczyński główny ekonomista krajowej Izby gospodarczej dzień dobry dzień dobry jest ryzyko, że w związku z Rozwiń » pandemią pojawią się pozwy od niektórych przedsiębiorców te spory będą toczyły się przez wiele lat na początku pandemii nie udało się uniknąć arbitralnych decyzji, które negatywnie wpłynęły na niektóre branże tak mówił na spotkaniu organizowanym przez politykę Said wiceminister rozwoju pan Marek Niedużak przypomnę w piątek mieliśmy protest 84 przedsiębiorców z branży turystycznej zrzeszonych w turystycznej organizacji otwartej, którzy kierują do skarbu państwa wezwanie do zapłaty odszkodowania na kwotę przekraczającą 140 000 000zł oni jak mówią czują się pokrzywdzeni przez skarb państwa za niezgodne z prawem zakazu ograniczenia nałożone przez rząd w związku z epidemią Korona wirusa dzisiaj w Gazecie wyborczej przeczytałem o kolejnej grupie przedsiębiorców, która także będzie chciała domagać się czy czy zgłasza zastrzeżenia to są właściciele centrów zabaw dla dzieci przedsiębiorcy rozsiani po całej Polsce jak można przeczytać w Gazecie obsługujący różne place zabaw od 6 set 2 tysięcy metrów czy to w centrach handlowych czy to w halach m.in. na obrzeżach miast wyprasza wyposażonych w takie różnego rodzaju atrakcje dla dla dzieci, organizując różnego rodzaju imprezy na IT są w kłopocie czy to może być poważne obciążenie dla naszej gospodarki pan Piotr Soroczyński może się okazać, że to może być poważne obciążenie proszę pamiętać że pada taki przykład, które jest obserwowany dla wszystkich, którzy prowadzą działalność eksportową pan ubezpieczeniach eksportowych jest takie zjawisko, które się nazywa ryzyko polityczne w ramach tego ryzyka politycznego 1 z jego elementów jest podjęcie przez jakąś administrację jakiegoś państwa takich działań, które po prostu skutkują niemożnością prowadzenia działalności przez przedsiębiorców wtedy występuje jakiś tam jakaś tam szkoda wtedy ubezpieczyciel partycypuje w takich szkodzi oczywiście wypłaca odszkodowanie proszę zobaczyć, że to jest przykład dosyć podobne do tego co mamy tutaj w związku z tym, że pojawiło się tak jak inne wymagania dotyczące ochrony zdrowia na poziomie całego kraju administracja podjęła dosyć radykalne kroki, które tak naprawdę zdławił działalność gospodarczą dawały zakaz działalności gospodarczej dla bardzo wielu przedsiębiorców, a dla wielu po prostu skutkowały tym, że znacznie spadł popyt, bo nawet, jeżeli oni mogli pracować to my jako społeczeństwo, zachowując się odpowiedzialnie, stosując tak powiem dystans, siedząc w domu po prostu nie daliśmy się po sklepach po różnych zakładach i zmniejszyliśmy popyt który, które robiliśmy i proszę zobaczyć, że oczywiście państwo może co do zasady takie rzeczy robić natomiast to nie jest tak, że może powiedzieć, że stało się musieliśmy i po prostu musi to przetrzymać, bo proszę zobaczyć, że podobnym przykładem jest np. kwestia nie wiem potrzeby zrobienia infrastruktury ta potrzeba dziś przeprowadzić drogę trzeba komuś nie wiem w związku z tym zniszczyć dom albo wywłaszczyć kawałka ziemi, jeżeli się takie wywłaszczenie to proszę zobaczyć, że ono w Polsce zgodnie z prawem ma być za odszkodowaniem i jeżeli ktoś nie mógł prowadzić biznesu albo miał znacząca ze względu na inne ingerencje państwa znacząco obniża obroty to oczywiście poniósł szkodę jest tak ja u nas tak naprawdę nie tego kanału specjalnie nie nie pokazywano u nas administracja poszła, że taką taką ścieżką wskazywania, że będzie udzielała daleko idącej pomocy różnym podmiotom gospodarczym, które znalazły problemach i toteż była ścieżka, która jest natychmiastowa, bo proszę zobaczyć, że jeżeli podmiot gospodarczy poniesie szkodę, bo to musi w jaki sposób określić musi z tym pójść do sądu to potrwa wszystko oczywiście jest miłe, że to są 234 sprawy no dobra 50 w skali kraju, ale jak 500 000, bo to znaczy, że ewentualne odszkodowanie pojawi się za nie wiadomo ile lat i tak naprawdę to będzie musztarda po obiedzie, więc zastanawiając się, o jaką drogą nasza administracja powinna była puszczą ręki, mówi że będzie odszkodowanie za decyzje czy też pomoc, bo to Noto wybrano taką taki kanał taki szybsze i oczywiście z tym odszkodowaniami też trzeba się zastanowić, jeżeli będą takie pozbyć masowe tak naprawdę od czego od co jest szkoda, że nie osiągnąłem zakładanego obrotu ziemią osiągniemy zakładanego zysku, że koszty miałem większe niż myślał, że chodzi o to, że nie, bo nie było jasnych reguł gry, które można byłoby oprzeć się na przepisach, które są znane regulacjach takich jak opisana w prawie stany nadzwyczajne, ale z drugiej strony można też historia zna przepraszam staną Piotrze panie Piotrze już zaklepana oddam głos jeszcze chciałbym wysłuchać pani Moniki kurtek no niewykluczone, że pojawią się kolejne branże czy kolejni przedsiębiorcy reprezentujący kolejne branże które, które będą zgłaszały takie kłopoty ta branża turystyczna wydaje się tutaj niezwykle ważna, bo tym bardziej, że na razie rozmawiamy o jakimś wsparciu, ale branży turystycznej krajowej i to za pośrednictwem osób, które mają skorzystać z ich usług no, więc mamy dochodzi tutaj jakiegoś dzielenia na rząd musi sobie z tym jakoś radzić pytanie czy czy sobie radzi pani Monika kurtek takimi tutaj jakby dodając do tego co powiedział Piotr Soroczyński myślę, że tych posłów rzeczywiście będzie przybywać branż, które pozbędą szkoda prawdopodobnie też boja oprócz turystyki oprócz tych centrów zabaw tutaj wspomnianych elit jeszcze inne branże, które prawdopodobnie po takie środki się ucieczką weźmy pod uwagę torze to co się działo w marcu potem kwietniu, czyli takie nagłe zamykanie działalności gospodarczej ogólnie rzecz biorąc było pewnie by szok dla wszystkich prawda tutaj działania podejmowane bardzo błyskawicznie drastycznie jego możliwości rady konsultacji żadnego protestu niczego i teraz dopiero po wdrożeniu tej gospodarki też pozwać firmę ich stanu wiele dokonać takiej refleksji nad tym co się wydarzyło i być może widzi też właśnie te inne możliwości, jakie można było zastosować, które być może nie uderzały aż tak bezpiecznie pie spodziewam się, że kolejne branże będą uciekały tak to działa do tych środków funduszu to furtka jest tutaj trochę przymknięte pod tym względem nie został wprowadzony stan klęski żywiołowej, gdyby został wprowadzony pewnie tak działa brama była szeroko otwarte, jeżeli chodzi o to im te to wy natomiast w tym momencie firmy jak muszą znaleźć trochę inną drogę i wygląda na rzeczy się znajdują, więc tak podział spodziewam się tego, jakie branże, jakie to branża miała pani namyśli pani Monika, sugerując wziąć tych, o których dzisiaj mówiliśmy mogą pojawić kolejne pozwy myślę, że to może być szeroko rozumiana branża rozrywkowa tutaj mam namyśli kina np. czy być może teatry, które mogły w jaki sposób tak organizować to są prace jednak jakiekolwiek tutaj jako jakąkolwiek działalność, by mogły zachować tak natomiast pozwoli to tylko całkowicie w tej chwili widzimy, że po otwarciu na przypadki nadal liczba osób jest na razie dużo mniejsza niż przed pandemią myślę, że to są te branże, które mogą jeszcze ewentualnie występować na drogę sądową mówi pani Monika kurtek pan Piotr Soroczyński obiecam, że będzie pan mógł odnieść do jakiegoś mojego sformułowania bardzo proszę tak tutaj tylko te tylko 11 rzecz w kwestii, że niekoniecznie do tego są potrzebne jest stanem klęski tak dalej tak dalej, bo czasami też były przypadki na świecie obserwowane, kiedy nic specjalnego nie działo, ale w związku z decyzją administracyjną, bo jakaś firma poniosła pokaźną kolekturze procesowa no to np. 1 z takich sporów istotnych to była kwestia energetyki atomowej w Niemczech, kiedy 1 operator właśnie świeżo kupił sobie tam 12 elektrownie i po mniej więcej kilku latach powiedziano może wcale nie będzie tego eksploatował jak planować 50 lat, bo my chcemy zamknąć jasne dla dobra, ale w takim razie poproszę odszkodowanie bardzo podobny spór był na poziomie dopłat do OZ Hiszpanii która, która przeżywała w pewnym momencie kłopoty budżetowe nie była w stanie utrzymać, bo one także uwagi dotyczą one do czego chce odnieść pani dotrzymanie terminu jest, że niekoniecznie muszą być prowadzone jakiś u nas Jan takiej klęski zależy, by można było znaleźć wobec sądowych żeby, żeby to był ważny wspólnie to wręcz przeciwnie oczywiście bardzo często zdarzają się spory, które nie są powodowane Stanami klęski tylko decyzja ja przypomnę potrafiliśmy doprowadzić do podobnej sytuacji jak ta, która ma teraz, którą teraz obserwujemy w całej gospodarce no przecież tak się stało z branży odnawialnych źródeł energii w Polsce, którą obecny rząd uproszczeń postanowił zaorać, narażając na straty także tych, którzy dostarczali finansowania inwestycji po to, by następnie ogłaszać strategii ponownego odbudowania, więc i takie przypadki także mieliśmy nie miał żadnego związku z stanem epidemii czy Korona wirusem Jana koniec tej rozmowy, bo na koniec magazynu EKG chciałem zwrócić uwagę na 1 część wypowiedzi pana ministra nieduża AK, który powiedział przypomnę jest ryzyko, że w związku z pandemią pojawią się pozwy od niektórych przedsiębiorców te spory będą toczyły się przez wiele lat to bardzo zastanawiające, bo przedstawiciel rządu tego właśnie rządu, który na sztandarach reformy wymiaru sprawiedliwości przyznaje, że reforma miała w ogóle na celu odblokowanie wymiaru sprawiedliwości od utkania przyspieszenie procesów, które toczą się w sądach tylko miała wymiar polityczny, bo przecież sam minister sugeruje, że te pozwy to jest wieloletnia batalia w sądach, czyli cała reforma była zupełnie coś innego, ale to jest pewnie oddzielna dyskusja budownictwo czy po danych produkcji przemysł produkcji budowlanej w maju, które poznaliśmy wczoraj właśnie zobaczyliśmy, że branża budowlana także nieco z jakimś może opóźnieniem, ale zaczęła odczuwać skutki pandemii pani Monika kurtek tak zdecydowanie akurat, jeżeli chodzi o sektor budowlany problem wręcz powiedział, że oni dane, o ile dane w kwietniu były były lepsze od oczekiwań o tyle w maju nastąpiło istotne pogorszenie wydane były sporo gorsze od oczekiwań rynkowych i ten sektor widać inaczej się trochę zachowuje niż sektor przemysłowy czy szeroko rozumiany handel tam właśnie odmrożenie gospodarki mają jednak przyniosło pozytywne efekty tutaj nastąpiło poruszenie pogłębienie spadku ta branża tak powiedziałam ewidentnie z opóźnieniem reaguje i odczuwa skutki i obawiam się, że tak naprawdę to najgorsze najgorsze przed tą branżą, dlatego że widać chociażby po danych dotyczących tam pozwoleń na budowę czy rozpoczynanych budów w maju te spadki tutaj w tych kategoriach sięgały ponad 20% w ujęciu rocznym nawet prawie 30 stały pokazuje, że branża zaczyna hamować niestety to co się dzieje na rynku pracy chociażby, czyli spadek zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw wzrost bezrobocia jednocześnie, a także hamowanie płac na pewno tutaj pomagać będą to po prostu powoduje mniejszy popyt na chociażby nieruchomości mieszkania siłą rzeczy to branża po prostu będzie musiała nową swoje tempo dotychczasowe, jeżeli chodzi o budowę i przeczekać ten zły czas, a powrócić dopiero do pełnych obrotów wtedy, gdy koniunktura po prostu się poprawi mówiła pani Monika kurtek naszym gościem jest także pan Piotr Soroczyński zapraszam państwa i państwa radioodbiornika lub innych odbiornikach, z których korzystacie państwo, słuchając magazynu EKG w radiu TOK FM do wysłuchania informacji pani Monika kurtek i pan Piotr Soroczyński będą ratować naszych słuchaczy, by miał więcej nie musiał mówić co państwa dziwi pani Monika kurtek taką mam taką sprawę, która mnie osobiście jakoś bardzo niewiele może państwo dziś listę chodzi o kredyty udzielane przez banki kilka dni temu biuro informacji kredytowej podało, że w maju kredyty mieszkaniowe ich wartość udziela bardzo udzielonych kredytów mieszkaniowych w maju spadła o 224% rok do roku kredytów konsumpcyjnych jeszcze więcej, bo 442% drogą są to ogromne spadki wczoraj niż dane dotyczące podaży pieniądza przez Narodowy Bank Polski tam aż takich spadków w ujęciu rocznym nie ma, ale tendencja nie tylko sama, czyli w ujęciu miesięcznym najbardziej te kredyty spadają i patrząc od strony właśnie sektora bankowego i obniżek stóp procentowych, które mieliśmy w ostatnich miesiącach przypomnę, że stopy procentowe zostały praktycznie obniżone do zera no to oczekiwania decydentów były takie, że obniżki spowodują wzrost akcji kredytowej, a póki co właśnie dane, które zaczynają napływać wskazują ewidentnie ta akcja kredytowa bardzo mocno się kurczy i dla mnie przykładem tego jak przeregulowanie czy zbyt zbytnie przyciśnięcie tak powiem sektora bankowego powoduje skutek odwrotny do zamierzonego oczywiście tutaj te spadki kredytów wynikają też w dużej części ze w parku generalnie popyt na te kredyty, bo gospodarstwa domowe firmy w tej chwili mają przed sobą okres bardzo dużej niepewności obaw oba o utratę pracy czy dochodów po prostu nowych długów nie chcę wyciągać, ale z drugiej strony dość tego działu sektor bankowy, który też od związku właśnie z tymi obniżkami stóp procentowych uderza w uderzający nic, ale jednocześnie też ze wzrostem bardzo gwałtownym wzrostem ryzyka kredytowego oglądają każdą praktycznie gotówka w tej chwili ze wszystkich stron wanilii i zanim pożyczą komukolwiek to oczywiście skutkuje tym, że zostały bardzo mocno wyostrzone po prostu kryteria udzielania kredytów tak powiedziałam efekt widzimy już w danych statystycznych bardzo dziękuję pani Monika kurtek dziwiła się albo informowała pan Piotr Soroczyński ja pozwolę tak nieco żartobliwie zacząć, bo przed chwilą było bardzo poważnie to ja zawsze takim beczka na deszczówkę się przelała, który rasy i szczerze mówiąc dziwię, bo całkiem niedawno szykowaliśmy się na susze, ale to wszystko pokazuje jak bardzo nieprzewidywalne jest to co się dzieje z pogodą dookoła nas, że tak naprawdę trzeba być gotowym na wszystko najbardziej nieoczekiwane rzeczy co powoduje, że w ogóle musimy troszeczkę przed forma towaru nasze nasze myślenie o życie w zakresie no ale chwali się, że gromadzi pan tę deszczówkę, bo rozumiem, że później wykorzystuje np. do podlewania czegoś w tym kraju dobre, a on plus plus cieszę się, że ubecka jest mniejsza kałuża sąsiadów, gdzie tam woda spływa z całej dzielnicy to już w ogóle, ale sprawa bardzo poważna ma jeśli chodzi o tę susza, której także wielokrotnie mówiliśmy tutaj ważna jest ważna obserwacja wilgotności jak z nią jest wilgotności gleby rzeczywiście chyba ten problem nam się powoli będzie zmniejszał może te tegoroczne zbiory okażą się niezagrożone przez, o czym mówiliśmy wcześniej natomiast na drugi stanowi panno z ja rozumiem, że analitycy ekonomiści z tego żyje się, że musi analizować prognozować wtedy braliście pod uwagę tę rzeczywistość, która ówczesną wcześniej obowiązywała suszarnie dzisiaj proszę popatrzeć na to na tę przyszłość naszą nieodległą tak jakby suszenie było powiedzieć czy czy zbiory będą zagrożone jak wpłyną na cenę czy czy mamy już nie bać inflacji np. cen żywności o tak byśmy planowali ten temat deszczu i słusznie może, jeżeli ma zresztą zdania proszę Allaha 3 tak, bo oczywiście susza to było duże zagrożenie dla właśnie tych cen żywności, ale chciał zwrócić uwagę, że teraz, jakby drugą stronę sytuacja, czyli nadmierne opady i zbyt duża wilgotność też wcale nie musi przyczynić do tego, że te zbiory będą większe, bo może dochodzić takich chorób grzybowych np. czy zgadzają, bo czy i stale, gdyby pogoda się utrzyma taką jak w tej chwili już trwa od kilku tygodni to też nie jest dobra informacja tak naprawdę dla cen żywności, więc tak naprawdę cały czas ta niepewność wokół właśnie żywności i liczeniu inflacji utrzymuje się do mnie na dobrze na dobrze to co będziemy kończyć chyba dzisiejsza wydanie magazynu EKG, chyba że pan Piotr Soroczyński do tematu, w którym który sam rozpoczął też jeszcze odnieść minie jak tylko dodam jedno zdanie, że trzymam teraz kciuki za trochę więcej słońca, żeby wegetacja była miara dobra o tym, mamy już podsumowanie i temat z każdej strony mam nadzieję, chociaż króciutko mówione, ale nie powiedzieć jeszcze tych cenach chcą coś co w przyszłości rozumiem, że potrzebujecie państwo trochę zastanowić się czym czy te prognozy dotyczące inflacji będą zmieniane w najbliższym czasie pani Monika kurtek główna ekonomistka banku pocztowego była gościem tej części magazynu EKG bardzo dziękuję panu Soroczyński główny ekonomista krajowej Izby gospodarczej również był gościem magazynu EKG audycję przygotowała Agata Majewska Maciej Jarzembowski zawał Krzysztof Woźniak w radiu TOK FM o godzinie dziesiątej informacje, a po informacjach audycja owczarki Cezary łasiczka najbliższe wydanie magazynu EKG już jutro po dziewiątej Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA