REKLAMA

Putinowi marzy się kolejny koncert mocarstw [parada wojskowa w Moskwie]

Światopodgląd
Data emisji:
2020-06-24 15:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
14:14 min.
Udostępnij:

O przełożonej defiladzie, przyspieszonym referendum i aktualne sytuacji w Rosji opowiadał dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia dr Ernest Wyciszkiewicz.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świat podgląd Agnieszka Lichnerowicz państwa gościem jest teraz dr Ernest Wyciszkiewicz dyrektor centrum polsko-rosyjskiego dialogu i porozumienia z dobra dzień dobry dziś w Moskwie przeniesiona z maja parada zwycięstwa ogląda pan coś ciekawego nowego 1 okienkiem Zobacz jak to wygląda także można pozazdrościć pogody pytań Rosjanom dzisiaj rozumiem nie będziemy się rozwodzić nad instrument nie ma sprzętem atomowym i ciągami dobrze, ale prezydent Putin przy tej, a jeszcze Rozwiń » tylko dodam co ciekawe oglądam ostatnio materiał nawalnego, który pokazy wylicza ile milionów rubli na paradę obsługę jak twierdzi dla 1 widza Władimira Putina zostało wydane i że przeważająca większość około 80% Rosjan wcale tej parady tak bardzo nie oczekiwał czy nie potrzebowały też trochę sprzeczne z takim taką opowieścią narracją jak to się, mówi że właśnie to jest takie religijna ma znaczenie wręcz dla Rosjan, że to udało się Putinowi stworzyć taką nową świecką religię nie potrafi pan jakoś odnieść do tego jak ważna rzeczywiście jest parada w tej chwili dla Rosjan do składu, dlatego że w centrum zaczęliśmy takie badanie w Rosji tak w ostatnich tygodniach na temat postrzegania rosyjskiej polityki historycznej problemów polsko-rosyjskich historycznych trzeba mieć dostateczną pracowanie, niemniej z niego wynika z wyniku jak brak badań surowy, który ma się do dyspozycji wynika, że jednak na użytek wewnętrzny troszkę propaganda działa Rosjanie dużej mierze w tym micie wielkiego zwycięstwa wciąż żyją także jak sądzę Aleksiej Nawalny być może bardziej życzeniowe patrzy na społeczne rosyjskiej niż tak jak ona rzeczywiście wygląda też kampania prezent Putina trwającą od wielu miesięcy, której Polska odgrywa dosyć ważną rolę pokazuje, że uznano, że jest to czynnik, który będzie skutecznie mobilizowała społeczeństwo rosyjskie konsolidował wokół osoby prezydenta, zważywszy zwłaszcza, że nowe problemy rozliczne ekonomiczna czy teraz wiązane z pandemią sprawiają, że poziom zaufania do polityki prezydenta i osoby wyraźnie spada prezydent Putin dzisiaj mówił przy okazji tej parady, że światu potrzebna jest budowa wspólnego systemu bezpieczeństwa razem tylko możemy obronić świat przed nowymi zagrożeniami mówił to właśnie przy okazji rocznicy będą tej parady rocznicowe zakończenia drugiej wojny światowej niektórzy Niewiem czy należy odczytywać właśnie jako wezwanie do jakiej takiej Jałty nowej, czyli jakiegoś takiego projektu dla polskiej perspektywy bardzo niepokojącego to jego dzisiejsze słowa mają jakiś głębszy sens po raz pierwszy pomysł pojawił podczas spotkania Yad Vashem, a w styczniu wówczas taka zapowiedź padła ze strony Putina, że życzyłby sobie takiego spotkania 5 członków stałych członków rady bezpieczeństwa podobnie wypowiedział się w artykule, który ukazał się przed kilkoma dniami historycznym artykule pokazującym po raz kolejny, kto za co odpowiada, jeżeli chodzi drugą wojną światową tam też wątek się pojawił jego powtórzył rzeczywiście jest to takie iunctim między przeszłością współczesnością zostało postawione, dlatego że przypada za 2 dni bardzo ciekawa rocznica podpisania karty narodów jednoczonych nazwisko to jest ten moment, którym Rosjanie chcą wykorzystać do tego, aby wrócić jako do tego czasu dla nich czasu zwycięskich czyli gdy zasiedli za stołem mogli podzielić świat, a strefy wpływów mówi decydować o losie narodów sąsiednich i są wrócić jak dzisiaj do tego rodzaju modelu kształtowania stosunków międzynarodowych bardzo bliskie mentalności prezydenta Putina i jego towarzyszy na Kremlu to jest niebezpieczne dla nas oczywiście, bo to się źle kończyło dla państw małych średnich jednocześnie trzeba tutaj też uwagę, że ta inicjatywa nie została jednoznacznie odrzucona przez przez pozostałych zaproszonych Rosjanie czy prezydent Putin dosyć dobrze odczyta pewne słabości dzisiejszego Zachodu odwołał się do takiej klasycznej równości wielką mocarstwowej mocarstwa cierpią na nią chcą być traktowane postrzegana jako ci, którzy decydują o losach świata i innych mamy problemy, jakie obiektywne Brexit w wielkiej Brytanii, który sprawia, że Londynowi zależy na tym, aby ten prestiż zachować Francja prezydent Macron, który też próbuje tę pozycję kształtować, jaką osoby ważne jak notowania frontu Narodowego od Tramp jego aspiracji kości, ponieważ Chiny, więc Putin dobrze odczytuję pewne jak psychologiczne uwarunkowania przed jakimi stoją przywódcy stąd ta propozycja, a co do zasady oczywiście ona ma pokazać, że 1 ustalamy, kto czyje podwórko należy do kogo i tam zasady współpracy podziemny świat między siebie, bo to jest najbardziej sprawiedliwy paradoksalnie zdaniem prezesa Putina sposób na zapewnienie bezpieczeństwa stabilności w świecie naszej perspektywy to oczywiście jest niedopuszczalne oczywiście można było, ale nie będziemy teraz moim zdaniem był szli tą drogą, ale można też próbować to wpisać te spory Europejską amerykańskie Europejczycy, którzy coraz gorzej sobie rozmach radzą ze Stanami Zjednoczonymi mogą szukać jakichś innych sojuszników, ale chciał zapytać właśnie w kontekście tej nazwijmy to Jan Cybis jak bardzo związany jest z tą koncepcją, czyli właśnie takiego nowego koncertu mocarstw te ta opowieść historyczna narracja historyczna prezydenta Putina niż w grudniu wiedzieliśmy, że przygotowuje artykuł na temat przyczyn wybuchu drugiej wojny światowej 1 z tych przyczyn w jego wersji jest była Polska i Warszawa co ciekawe on opublikował 18czerwca w amerykańskim magazynie bardzo konserwatywnym naszą in przez i znów jakiś sens tych ataków czy czy też manipulacji historycznych wymierzonych w Polskę tutaj mamy silną podmiotowość, że tak powiem no tak wszyscy, którzy twierdzą, że Polska nie ma znaczenia rosyjskiej mogą wracać no powinni wycofać się z tego rodzaju, by przekonać, dlatego że zostaliśmy głównym bohaterem drogi nr 1, jeżeli chodzi o kwestie historyczne a dlaczego to jest ważne dla współczesnych rozważań to jest jakby 2 rozwiązania tego co mówił przed kilkoma to znaczy ten temat drugiej wojny on dla Putina wewnętrzny ma oczywiście walory mobilizacyjny konsolidacyjne dla dla społeczeństwa przed prawdę o zapowiadanym plebiscytem na 1lipca, który rozpoczyna jutro zresztą natomiast z perspektywą w zasadzie cały ten wątek drugiej wojny należy integrować przez pryzmat tego jesteśmy dzisiaj, dlatego że nie wykorzystywano do tego, aby sugerować rozwiązania dzisiaj pokazać, że w zasadzie grozić poniekąd mało zawoalowany sposób czasami, że stoimy na krawędzi potencjalnie nowego konfliktu trzeba wrócić do rozwiązań, które przyjęliśmy przed 10 laty on okazał się skuteczny zaprowadziły pokój stabilność jak ja przypomnę, że dosłownie kilka dni temu ukazał się dokument w rosyjskiej telewizji, którym prezydent Putin bardzo otwarty sposób powiedział, że narody, które uzyskały niepodległość po rozpadzie związku Radzieckiego przed 30 laty w zasadzie otrzymały dary terytorialny od Rosjan, że na duże ich potrzeb rosły tak tradycyjnie historyczne rosyjskie ziemie i że brakował brakuje podstaw prawnych, aby uznać wyjście ze związku Radzieckiego mocno wrzucił taką myśl do obiegu Międzynarodowego, że oto, by można nadchodzi czas kolejnego testowania granic prawda, kto ma granice rysować najlepiej oczywiście ci, którzy mają największy potencjał wojskowy gospodarczy i polityczne i to oni powinni w ten sposób wprowadzić porządek, więc mamy do czynienia z groźbami otwartymi dzisiaj, które są kierowane, zwłaszcza do państw sąsiadujących z taką propozycją tylko duszną skierowaną do państw zachodnich do Chin aby, aby przywrócić ład porządek obrad podanych Rosja jest 1 z ważnych źródeł destabilizacji współczesnego porządku międzynarodowych mamy sytuację, w której destabilizuje odpowiada za za ten proces jednocześnie występuje w roli kogoś, kto oferuje optymalne rozwiązania no, więc to warto mieć na uwadze, gdy propozycje Putina analizujemy, a jednocześnie ta sama władza bardzo słabnie wewnętrznie oczywiście to zawsze jest ta dwuznaczność 59%owe poparcie, jakim cieszy się prezydent Putin czy to dużo czy to mało pytań odpowiedź jest relatywne czy względna faktem jest, że znak dla Putina to jest niski wynik nie mówił pan, że jutro zaczyna się przedterminowe głosowanie przed zaplanowanym na 1lipca pan Wacław plebiscyt rozumu intencjonalnie referendum intensywna, dlatego że mamy do czynienia z tak z pewnym teatrem prawda politycznym po aby, aby prezydent mógł być stworzyć sobie wypracować nowy mandat zaufania społecznego, ale stworzyć prawda nie oddaje się pod uczciwe głosowanie, ale powiedziałem tworzy pewien spektakl, który ma doprowadzić do znanego dzisiaj rozwiązania w postaci wysterowania kadencji i możliwość ubiegania się urząd prezydenta po raz kolejny, czyli 10 lat kolejne no 1212 oraz dla prewencji, a więc to jest już dłużej, bo nic więc, więc to jest dlatego rzeczywiste to nie jest rzecz to nie jest referendum w demokratycznym rozumieniu tego słowa, a ja przyznam, że nie mogę zrozumieć jak na jaki mechanizm on liczy tak to znaczy co daje to referendum czy będzie mówił także naród to poparł zamiast samemu sobie to zadekretować to ma kogoś przekonać każdy każda utrata potrzebuje jak regularnie nawet mu mandat to nie jest tak, że ktoś to dla kogo społeczeństwo w istocie w rządzie nie ma znaczenia może pozwolić na to, aby nie pytać przynajmniej takiej powiedziałbym pozorny sposób społeczeństwo o o zdanie opinii też potrzebne wzmacnia mandat, żeby też budować pozycję w ramach elit Toma takie znaczenie też zarządzania generalnie ten dosyć skomplikowanym złożonym światem systemem politycznym rosyjskim w tym sensie to jest istotne poza tym to wyraźnie chyba widać dostrzegać można do morza, bo w wypowiedziach Putina ostatnio pewną frustrację związaną z, by w ogóle rozważaniem scenariusza sukcesji po i gdzieś się wymknęło się wymsknęło nieprzypadkowo takiej rozmowie, że w zasadzie po co mam o tym, rozmawiać to jakaż to grozi to niestabilnością lepiej sobie stworzyć pewne pewną możliwość stabilnego prawda bezpiecznego rozwiązania na przyszłość, więc już dzisiaj spodziewać, że może nastąpić później przed 2004. rokiem, gdy upływa kadencja, ale najwyraźniej taka regulacja jest dzisiaj trzeba to zrobić jak najszybciej, bo to aby, aby te scenariusze przyszłe musi dzisiaj kształtować to jest ważne dla dla niego osobiście i dla jego czym elit, które w, które współrządzą tym kraju to już na koniec liczba dobowa zgonów w Rosji rośnie co pokazuje, że nawet wg tych liczb, które publikują, bo od pewnej są one dalekie od rzeczywistości jest kryzys gospodarczy wszędzie w Rosji może bardziej z powodu cen ropy obniżki i nie czyta się opisać jak bardzo to jest niepokojący dla prezydenta Putina z perspektywy utrzymania władzy czyszczenie troski obywateli wciąż ogłosił podwyżkę podatku dla najbogatszych 2 punkty procentowe i takie swoiste 500 plus jednorazowo czy taki dodatek ma dziecko po pomoc spłaca hipoteki tak to klasyczne mamy igrzyska mamy określeń formalnych zaoferowanego dla dla społeczeństwa, która nie sposób będzie podążał kryzys tego nikt nie u nas tam Rosjanie mają pewną poduszkę bezpieczeństwa z uwagi na osoby, które zgromadzili gromadzą z tytułu sprzedaży surowców i dosyć skuteczna polityka makroekonomiczna w latach, niemniej świadomość tego życie dlatego ocenia się pogorszy istnieje ktoś przykłada też na ten badania i publicznej jednak oczywiście 59% to jest dużo, gdy porównamy to do pani demokratycznych, niemniej spojrzymy na trend to widać wyraźnie, że ludzie są coraz bardziej sfrustrowani nie ma to ta frustracja jeszcze nie przekłada na jakąś mobilizację polityczną społeczną, ale władze próbują antycypować przygotowywać się na wypadek ewentualnego kryzysu się wielki spod kontroli pandemia okazała się czymś co jest poza kontrolą po prostu te władz rosyjskich stąd są w takiej sytuacji prawda zarządzania kryzysowego sam nie wiedzą, jakie skutki może tamta sytuacja to porażka bardzo bardzo dziękuję za komentarz wyjaśnienie dr Ernest Wyciszkiewicz dyrektor centrum polsko-rosyjskiego dialogu porozumienia, bo państwa kosztem informacji Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA