REKLAMA

Obalili pomnik ks. Jankowskiego, blokowali chór rosyjskiej armii, marsze nacjonalistów, ekshumacje smoleńskie...

Wieczorem
Data emisji:
2020-06-24 23:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
50:56 min.
Udostępnij:

Blokował marsze nacjonalistów, w Warszawie i Hajnówce oraz tzw. ekshumacje smoleńskie. Skutecznie zablokował też chór armii rosyjskiej, który od czasu ich spektakularnego protestu nie wrócił do Polski. Rzucił jajami w rządowe limuzyny, protestował w Strasburgu przeciw rosyjskiej agresji na Ukrainę. Wspiera działania antyfaszystowskie oraz mniejszości w Polsce oraz ich prawo do pamięci. Rozwiń »

Obalił pomnik księdza Jankowskiego. Z Rafałem R. Suszkiem rozmawiam o aktywizmie i radykalizmie, wrażliwości i trosce, demokracji i "ulicy". Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Agnieszka Lichnerowicz dziś wieczorem bardzo serdecznie zapraszam państwa na rozmowę z Rafałem łóżkiem, które w, którym już jesteśmy połączeni dzień dobry dzień państwu powiem już mówiłam Rafał Suszko wie, że myślę o tej rozmowie od da Wien dawna wydaje mi się bardzo potrzebna, choć to taka fraza, którą znalazła w 1 ze starszych rozmów z gościem będziemy czasem pewnie stąpać po cienkim lodzie, ale taki mamy klimat wydają się to bardzo ważne i nawet by Rozwiń » ucieszyć, jeżeli coś państwa zdenerwuje sprowokuje, a może zainspiruje, więc wtedy oczywiście proszę pisać maile nam wieczorem małpa to krótka chemia przekaże jak będzie chciał oczywiście Rafałowi łóżkowej, a ewentualnie państwo też dostaniecie odpowiedź, dlatego że Rafał Suszek oprócz tego, że mu jest wykładowcą akademickim fizykiem do tych, jakie matematyczny fizykiem przypraw właśnie wychodzą fizykiem matematycznym dr. Suszka to jest też i tu się zastanawiałam licznikiem wrażliwca TOK może być słaba od 21 Unimot w na pewno będzie to lepiej i precyzyjnie na tym etapie odczytane niższy niż radykalnym front dar historii co znaczy Fronda, choć Garcia to jest taki termin, który sam sobie zapraw zaproponowałem, żeby cofać życia cokolwiek wyświechtany i zanadto płynny jak chodzi o obraz dźwiękowy termin demokracji fronty Daria front dat po grecku jest troska, a Archeo to jest to jest rządzić władza, czyli to jest to są rządy troski na pojęcie troski troski wzajemnej troski o dobro wspólne troski o aktywnej troski o osoby grupy skrzywdzone to jest pojęcie sworznie owe z 1 strony w z moim i grupy, którą ośmielam się reprezentować w podejściu do rzeczywistości społecznej zastanej przez nacji com próbujemy na zmieniał się, a z drugiej strony to jest pojęcie porządkuje na poziomie takim powiedziałbym teoretycznym moje rozumienie rzeczywistości, którego brak odczuwam postrzegam jako jako naczelny problem naszej rzeczywistości i wysłany jako zarzut pod adresem tej rzeczywistości, ale pewnie więcej i tak dojdziemy, bo w ramach tej aktywnej troski Rafał Suszek nie sam oczywiście to też wydają się ważne domyślam się, że będzie to podkreślał brakowało marsze neofaszystów w Warszawie w Hajnówce blokował ekshumacje tzw. ekshumacje smoleńskie bardzo kontrowersyjne ekshumacje ofiar katastrofy lotniczej smoleńskiej przeprowadzone przez obecny obóz rządzący skutecznie zablokował chór Aleksandrowa, bo tej pory nie wrócił, gdy parkowali spektakularnie właśnie na stronę, na której ta ten chór armii rosyjskiej koncertował rzucają jajami w limuzyny rządzących protestował w Strasburgu przeciwko rosyjskiej agresji na Ukrainę raczej chyba nasze nawet obojętności wobec tej agresji i konsekwencji aktywnie czy konstruktywnie w tym sensie nie tylko, blokując wspiera mniejszości w Polsce ich prawa ich pamięć historyczną blokował czy protestował inni to jest ten odłam, który pewnie część państwa uzna za radykalny w przeróżnych okazjach przed parlamentem, a być może takim najbardziej znanym aktem budzącą najwięcej emocji, ale chyba ostatecznie ośmielam się zdiagnozować przychylnych było obalenie pomnika księdza Henryka Jankowskiego oskarżonego oskarżonego, bo już nie żyje o przestępstwa seksualne przez dzieciaki ówczesne teraz już dorosłych ludzi i to słowo radykalizm czy ona się raźniej czyje odrzuca się jak się odnosi się do niego bo, bo są to akty jednak powszechnie postrzegane jako radykalne to znaczy niemieszczący się nawet w tym miejscu linie protestowania manifestowania z flagami śpiewami tak dalej wiesz ja oczywiście chciałbym, żeby to była bardzo realna i dać mi przestrzeń do takiej strukturalnej odpowiedzi to i niedziele ale, odnosząc się wprost do zarzutu wdzięczność za moich ustach moich zarzut aż do do do konstatacji radykalizmu ja bym jako 1 z możliwych odpowiedzi absolutnie 1 z możliwych przytoczył słowa Mikołajczyk na współorganizatora Oki padło Streets, które znalazłem niedawno wydanej przez przez niego książce jest protest ani play, która ruszy on mówi mianowicie mój spróbuje w locie przetłumaczyć, że i demokrację o charakterze represyjnym represyjnym wspierają formy protestu, które są jak najmniej rewolucyjne i jak najbardziej nieefektywne nie sprawcę i złoty sytuacja idealna dla fałszywej demokracji to jest taka, w której mamy do czynienia z częstymi nieefektywnym nie sprawczyni protestami, które dają uczestnikom i obserwatorom iluzje, że oto kontestacja jest tolerowano, a zarazem zniechęcają wszystkich tych, którzy w, których głowach powstałyby taktyki i strategie mogące de facto zmienić reżim prawny dodałbym Imaginarium kulturowe stan świadomości no wkraczamy trochę w Senses do doktryny protestu i doktryny przemian należy, więc innymi słowy o pierwsze co się określa mianem radykalizmu jest ściśle Mono techniczną funkcją naszego stanu świadomości kulturowej tego co uznajemy za oczywistość co jakaś nasza kultura protestu śmiem twierdzić, że w Polsce ona jest bardzo uboga, a no po wtóre włączają się pewne pewne utrwalone mechanizmy historycznie uchwalone mechanizmy sięgamy chętnie do tego co już sprawdzony sposób przećwiczone trochę jak inż. Mamoń lubimy trochę tylko to co co, czego już raz już słyszeliśmy to jest to siłą rzeczy odpowiedź niepewne niepełna jak najchętniej dał jednak taką strukturalną, która zaczynałaby się od od ustawienia scenografii, z której relacja kwalifikowana jako radykalni przez jednych przez innych nie są z pewnością się ustala ta scenografia to jest pewien kadr rzeczywistości obiektywnej innymi słowy istnienie tej subiektywnej naszych wyobrażeń o świecie tylko od rzeczywistości obiektywnej, który sobie wybieramy on nas niepokoi on nas obraża on nas Gniewa i do niego ustalamy relację, której celem jest zmiana status quo się tylko również jest pewna funkcja ekspansywna protestu no i która również ustala warunki brzegowe percepcję odbioru naszego naszego protestu, więc jesteś gospodynią, a tak zaraz po wrócę ale, żebyśmy tylko chciał wyjaśnić czy to jest także ty uważasz, że takie pacyfistyczne czy nawet radykalnie pacyfistyczne formy protestu, które znamy wiąże choćby z polską opozycją anty anty zimową z poprzedniego systemu Solidarnością czy choćby teraz nawiązuje dlatego, żeby się dzieje z Kingiem, czyli taki czy uważa, że to albo z drugiej strony takie działanie powiedziałabym związane z tradycjami też polskimi wielkopolskimi pragmatyczne związane właśnie takim pracą codzienną, czyli przekonywanie Mączka wyborców czy dialogiem z wyborcami poszukiwanie odpowiednich programów takim działaniem powiedziałbym organizacji pozarządowych czy uważa, że to jest nieskuteczne uważa jest niewystarczające i swoista taka Awangarda to założenia takie działania jak wasza chyba dobrze, żeby były mniejszością nie wiem czy do tego odnosi właśnie jest jak będą przede wszystkim stwierdził że pytanie o to w pierwszej kolejności swego rodzaju odwróceniem naturalnej logicznej proporcji pomiędzy metodą, która może mieć cechy rozpoznawane jako radykalizm, a sensem celem i głębszą motywację działania to naprawdę wydaje mi się w tournée i mniej istotne zwłaszcza, gdy na drugiej szali leży krzywda ludzka nierozpoznana niewysłowione bez swojej opowieści, gdy ofiary krzewicieli chodzą w cieniu ich fałszywej pamięci fałszywej ci tak było w przypadku w przypadku pomnika, ale Niećko pomnika skweru mienia honorowego obywatelstwa medalikiem Henryka Jankowskiego tak jest w przypadku marginalizowanych stygmatyzowanie wreszcie atakowanych nawet fizycznie grup niepasujących do pewnego wzorca powiedziałbym bardziej biologicznego niż kulturowego hetero normatywne biały katolik centra tak jest posłów w sytuacji, której mamy do czynienia z krzywdą i brakiem troski wobec tej krzywdy to jest pojęcie pierwotne to jest zagadnienie pierwotne dyskusja o radykalizmie schodzi na plan dalszy oczywiście musi być odniesiona do tego, jakie zostały zrealizowane powiedzmy kanoniczną, czyli zgodne z panującą umową społeczną nawet jeśli ona kwestionowana na każdym kroku procedury Okaj jestem kotów to przyjąć poza tym jest to też pytań pytanie o zasadność tzw. radykalizmu z pytaniem o Res w Polsce żywność instytucji delegowanych do rozwiązywania tych problemów administracji lokalnej administracji centralnej służb instytucji kontroli ochrony praw człowieka Response żywność na rozmaite sygnały ze strony społeczeństwa o istniejącym złu nierozwiązanych problemach nie wysłuchany krzywdzie zlekceważony krzywdzie jest to też wreszcie pytanie o dojrzałość społeczeństwa ma no to jest 11 właśnie z jedno właśnie z tych tez podstawowych, do których mam nadzieję dojść dojrzałości społeczności gromady, a nas do zaopiekowania się krzywdą, czyli do, czyli jest to pytanie o istnienie Rzeczypospolitej ja bym powiedział Rzeczpospolitej opartej właśnie na trosce wzajemnej na raty solidaryzm to w naszym przyjmuje to wrócimy do dyskusji o metodzie, czyli o tym, radykalizm to też dla mnie ciekawe, dlaczego taki niepokój społeczny właśnie budzi sama metoda to nawet bardzo dobrze teraz widać w stanach Zjednoczonych, a nie to dlaczego ludzie protestują, ale tak jest, więc też chciałbym się do tego odnieść, ale to zajmiemy się tym, dlaczego to znaczy trochę już zdefiniowały to co trzecie, bo liczy to co uważa, że boli społeczne, bo społeczeństwo też o tym, zaraz powiemy, dlatego że przyznam szczerze, że zawsze mnie zastanawia mówię to dużą przychylnością, dlaczego ludzie w i w tym również ty są gotowi jednak zaryzykować coś no bo też wiąże z ryzykiem zatrzymania, a może nawet aresztowania czy skazania powiedzmy, że w sprawie tego koncertu chóru Aleksandrowa ostatecznie odnieśliście jednak nazwać zwycięstwo to znaczy sąd stanął po waszej stronie uznał wasze prawo, a nawet w jakim sensie pochwalił was Obywatelską to znaczy tak ja bym tak interpretowała, ale wiąże się to z pewnymi ryzykami również oznacza jakieś straty czasu możnego konsekwencje dla czego ciebie, dlaczego co takiego nie z domu nie wiem co inspiruje mnie każdy robi to robić, dlaczego jak to rozumieć nie mam bladego pojęcia, więc na taki jest takie piękne judaistycznej judaistyczna koncepcja pitnej Kun hola, która oznacza po to, żeby świat był lepszy i bez względu na to kto robi to ta koncepcja istnieje ona jest koncepcją progresywną i gdzieś pewnie każdy z nas mają budować, ale to jeszcze raz chciałbym to bardzo wyraziście artykułować sprawca nie jest istotny istot oczywiście gdzieś w tle jako rozwiązanie modelowe i jest zaczyna być istotnie fundamentalnie istotna jest sprawa nie sprawca nie metoda, lecz sprawa nie metoda, lecz intencja, lecz źródło reakcji i oni nie chciałbym wchodzić w dyskusje o tym jak wspaniały mam rodzinę, choć niewątpliwie mamy dobrą szalenie lub wyznaczenia rozumie co mówi, ale też no, żeby lepiej zrozumieć wydają się czasami takie opowieści może bardziej anegdotyczne w tym sensie mam nadzieję, że dobrze odebrały są potrzebne to jest coś jakaś tradycja Polska rodzinna nie wiem no słuchaj dom mam pozytywistyczne pozy odebrała pozytywistyczne wychowanie 2 bardzo potrzebne społecznie zawody nauczyciel lekarz, a więc gotowe wzorce osobowe miałem ogromne szczęście do ludzi w życiu mojego mistrza naukowego moich przyjaciół aktywistów mojej partnerki, a wiesz ja nie chciałbym zapytać Stocha o osobnicy przykryła głęboki sens, który istnieje w oderwaniu jeszcze raz powiem od sprawców wybieranych przez nich metod oraz przekornie oglądam pogadajmy pogadajmy o wiem co ja rozumiem ich już ostatni raz spróbuje uzna to, ale czy nie uważa, że istnieją tradycje to znaczy, że warto też oni troszczyć i o nich mówić z 1 strony mamy taką odpowiedź bardzo prawicowe taką historyczną właśnie o walce, a tyle co wiem na temat ciebie ciebie rozumiem to nie jest dużo wydają się, że to jest też opowieść o ekstradycję, którą warto zwrócić uwagę też opowiadać o polskich tradycjach również walki różne sprawy innym językiem i w innych kategoriach zwrócić na to uwagę wielu innych ludzi może odkryć ma podobnie tutaj tradycja histereza osoby oczywiście jakiś sposób kształtuje, ale musi zostać odniesiona do czasów historycznego i jeśli ja powiem, że kilku moich stryjów wszyscy dorośli, którzy w tym czasie byli zdolni chwycić za zabronione było w partyzantce, a dziadek większą część okupacji spędził w obozie koncentracyjnym za udział w ZWZ-AK, a niedawno dowiedziałem, że jakiś członek mojej rodziny już po wojnie był no członkiem formacji zwanej podziemiem antykomunistycznym, więc naprawdę bardzo szerokie spektrum to po pierwsze, pisze się w PiS są w pewien mam kanon opowieści rodzinnej to dobre jedno dobre, ale po drugie, żeby rzetelnie opowiedzieć historię będę musiał odnosić się do chwilowych anty kontekstów przecież orze moim trio 2 chwytali za broń nie oznacza, że ja mam chwytać za broń, więc wiesz trochę trochę rozpierzchli nam się logicznie wtedy obawiam się ta dyskusja od tego czy na pewno równie odmienność oni ona jest ona jest absolutnie uważam typową historią człowieka ze skrwawionych ziem ogrodniczych dużo o tym, rozmawialiście dlatego to co nie zaskakuje uderza uciekł, ale nie tylko ciebie jest to, że wy macie to bardzo dobrze przemyślane przeanalizowane, że to jest cała ja się zastanawiam nawet czy to co ta walka nazwijmy to tak, którą prowadzi ona nie jest rodzajem też sztuki czy nie jest rodzajem też podział nauki będzie aktywizm jest formą spektaklu etycznego no proszę od to i jest wymaga operowania symbolem odwoływania się do istniejącego w dowolnie ubogiego, ale istniejącego Imaginarium kulturowego, więc jeśli chcesz przebudować rzeczywistość lub zasygnalizować jej fundamentalne strukturalne wady to musi się rozumieć to rozmawiałem o sprawie sprawa ja rozumiem, że tak naprawdę są 2 równoległe sprawy w pewnym sensie ze względu na metodę właśnie 1 sprawą jest krzywda i ten brak troski i zaraz pan o tym opowie o powierz drugą sprawą jest prawo do no nawet takiego nie budzącego zawsze wielkie aprobaty większości społecznej, ale jednak prawo do no właśnie do czego do omówienia do walki w granicach prawa czy również w ramach obywatelskiego nieposłuszeństwa byś mógł biedny powinien się też te sprawy on się wiążą łączą nie wiem jak właściwie swojej perspektywy to wygląda no to ja może jednak zbuduje też scenograf dobrej odpowiadam będzie nasuwać wmawia nam się nasunęła wniesie nasunęła już i ja bym zaczął od wyjęcia tego kadru rzeczywistości, który jest wydaje mi się, że powinien ogólnie być kluczowy dla dla aktywisty w tej części świata już pierwsza taka teza podstawowa i każdą tezą jest związany zarazem zarazem jest związane pewne wyzwanie pierwotne podkreślam pierwotne później mogę wyjaśnić, dlaczego uważam, że wobec nich słodyczy są wtórne wyzwania pierwsza taka teza to jest starzenia istnieje Rzeczpospolita to znaczy nie istnieje wspólnota kultury przeżyć tego doświadczenia historycznego i wszystkim dzielonej wrażliwości, która byłaby spełniona chciałbym imperatywem troski wzajemne to kluczowe pojęcie zna w moim i moich przyjaciół zaangażowaniu swoją na oprócz tego postulatu solidaryzmu społecznego samoorganizacji oczywiście istnieje alternatywny model organizacji społecznej odgórny powiedziałbym, czyli taki paradygmat instytucjonalną procedura instytucje demokratyczne projektują pewną wizję demokracji na amorficzną masę równą znajdą się bardziej bezpieczny z jak pies można bezpiecznie tak myślano przez całe pokolenie po osiemdziesiątym dziewiątym roku tylko ja pierwsze zauważyć w mojej ocenie ten model został fundamentalnie skompromitowany na przestrzeni tego pokolenia teraz ja nie twierdzę, że on podważa zasady demokracji jako taki on wydaje mi się tylko sygnalizować, że bez zorganizowanej wokół wartości wrażliwości troski solidaryzmu masy ludzkiej nie da się zbudować funkcjonalnej demokracji nie da się są z pewnością jej obronić kwot rat demonstranta mamy to mamy to za okres ten ten model ten paradygmat instytucjonalną proceduralny jest już ostatecznie demontowany przez przez populistów oraz stwierdzenie, że istnieje Rzeczpospolita tak rozumiana jako projekt kulturowy i obyczajowy każe nam myśleć o kraju w Polsce jako wyzwanie natury nawet nie resocjalizacyjnej, ale socjalizacji teraz wprawdzie nie istnieje Rzeczpospolita, ale istnieje zawsze istniał i obawiam się, że zawsze będzie istnieć pierwotny faszyzm, czyli urwała się w rozumieniu Umberto Eco i to jest kolejna istotna moim zdaniem obserwacją istniał niezależnie od tego, jaką Polskę budowaliśmy wieloetniczną drugą Rzeczpospolitą, czyli już podczas okupacji czy nominalnie demokratyczną Polskę ludową czy czy własne liberalne to ma kredyt, więc trzecią Rzeczpospolitą Jorg został zaproszony w ostatnim czasie do do gry przez przez populistów zaproszony na salony Rosja kwiatami funkcjonuje głównym nurcie żerując na na chociażby nami koloryzacji dyskursu historycznego pracy niż konstrukt ami w rodzaju tzw. żołnierzy wyklętych żeruje też na pewnych utrwalonych negatywnych postawach większościowych jak jak lęk przed innością odmiennością ksenofobia homofobia uprzejmości antysemityzm z Ukrainą fobia, a problem z tą z tym faktem, jakim jest obecność faszyzmu jest ten, że naprzeciwko niego jako antagoniści stają często właśnie dyskusyjnej najczęściej sam o sobie problemem obawiam się stają zostało ono w polskich dyskutowanie inni intelektualiści, którzy jeszcze 2 lata temu, kiedy zdarzyło mi się organizować taką kwas uliczną debatę o faszyzmie ulicy anty faszyzm nie ulicy krzyczeli, żeby nie eskalować tej lewicowej histerii nie używać słownika jak faszyzm więc, więc mamy naprzeciwko słabych przeciwników ten w ogóle zasada, że naprzeciwko negatywów są słabe słabe pozytywy teraz istnieje Rzeczpospolita istnieje urwała się z istnienia oprócz tego cały powiedziałbym kompleks postaw mechanizmów społecznych pre oświeceniowy może nawet tylko oświeceniowych u nas Jan oświetleniowych i mamy, więc mamy np. ograniczyć sceptyczne podejście do do metody naukowej jako sposobu wyjaśniania rzeczywistości mamy dogmatyzm i do lat napoju, czyli bałwochwalstwo w relacji do jedynej władzy, który ukradł utrzymała ciągłość na przestrzeni naszej długiej historii, więc dopłat do kościoła instytucjonalnego do typu do tego pewnie wróci mamy oprócz tego zupełnie krytycznej niedostatek mechanizmów samoobrony wręcz nawet można powiedzieć, że czasem mamy do czynienia z autoagresji raczej wobec przemocy systemowe symbolicznej ekonomicznej formalnoprawne administracyjnej nawet fizycznej ostatnio przemocy, której źródłem są instytucje władz czy to będzie władza świecka dowolnego szczebla czy to będzie władza religijna nie rozliczamy z Folwarcznej do sposobu myślenia o przywilejach i należnościach urzędniczy nam się to po prostu należy mówi urzędnik i to jest czytane w pewnym sensie my, więc teraz z 1 strony mamy mamy taką pre czy cyrku oświeceniową sytuację, a z drugiej jest i co co co prowadzi do tego, że ogromne obszary przestrzeni publicznej co się kryje odpowiedź na twoje pytania wcześniej postawione ogromne obszary przestrzeni publicznej i przestrzeni tej aktywności indywidualnej podlegają sety za co Azji rytuale, a Pięta prawo własności tak inFakt mobilizacji jest tak ciasna przez tak Andrzej ogłady i aneks do święta wiesz relacja relacja chociażby do instytucji kościoła oraz filtrowana przez relację do osób budynków rytuałów, a dość odległa w ujęciu statystycznym od postulatu etycznego chrześcijaństwa jest jest jest problematyczna dla tego typu myślenia, ale również pewna zachowawczość wód, zwłaszcza w przestrzeni urzędniczej to się ujawniło np. okoliczności procesu balkonowego w Pałacu Kazimierzowskim okolicznościach pierwsze podejrzenia Europą głowni atak to skandal, że ktoś wszedł w przestrzeń urzędniczą przypomnijmy urzędnik jest na kontrakcie społecznym i rażąco się z niego nie wywiązuje wychodzimy wracamy do swojej przestrzeni jest, więc ogromne obszary stabilizowane reszta jest kimś takim aneksem do świętości na dodatek jeszcze aneks do świętości wpłacane są natychmiast takie jak powiedział nieskończoności próżni socjologicznej wielkie pojęcia konstytucja trójpodział władzy czasem Balance jest Sąd Najwyższy Trybunał Konstytucyjny pojęcia radykalnie odległe od jeszcze nie zasymilowanych jeszcze nierozstrzygniętych problemów z w sumie egzystencjalnych tożsamościowych Gromad, więc mamy tak istnieje Rzeczypospolita istnieje, a przy tak Milczek, mówi że nie istnieje Rzeczpospolita rozmowy z podatkiem od rozumiem to nie jest stwierdzenie tak faktycznie polityka w ogóle interesuje przyznam szczerze, choć od wszystko jest polityką, ale to nie intencjonalnie wreszcie FOT jesteśmy formatowanie dość rygorystycznie ostatnią ostatnie wypowiedzi chociażby redaktora węgla czeka w kontekście szykan systemowych, jakim poddani zostali moi przyjaciele pokazuje jak głęboko chodzi o sprawę mógł rozwiesza czy rozważań do redaktora Węglarczyk z bloga uchwałę w lustrze dla ucha jak Węglarczyk witało czasu do obrony własności prywatnej i do tego przejdziemy, bo chcieliśmy, ale pan zwolennikiem, chcąc zilustrować to jak jak głęboko w drukowane są pewne 2 modele tu 1 ilustrowały 2 modele reforma czują naszą relację do rzeczywistości relację do protestu relacji do problemów do 1 to jest to jest liberalny model rozwoju indywidualnego zbiorowego i tu falująca, zanim nowa Polonia wartości materialnych cały system system wartości jak głęboko jest drukowany to właśnie pokazuje jak fałszywe są pewne pewne rozdziały nam ją to pokazuje właśnie chociażby postawa redaktora Węglarczyk, który nie wybaczy, że wybrałem go jako jako eksponat pewnej pewnego problemu oprócz tego modelu jest jeszcze oczywiście na swój format bijący tak głęboko anty emancypacyjne anty wolnościowy dogmatyczne no i koniec końców głęboko przemocowych patriarchalny model relacji między osobowych i społeczne jest podszyty strachem przed różnorodnością oka, ale od obrad, ale czy, ale po to po to jest kontekst, w którym my ustalamy swoją relację my ja ustalamy swoją relację do rzeczywistości, bo te 2 modele one blokują naturalnie takie naturalne jak wierzyć szans rywalom i Klimatologii wybitnemu holenderskiemu wręcz biologiczne mechanizmy syn Toni no i empatii altruizmu i solidaryzm znowu brak troski, ale ten brak troski jest również zjawiskiem takiego kulturowego wyłączania poza tym, że prowadzi do krzywdy, jaką jest marginalizacja stygmatyzacja dużych grup społecznych wręcz pod stworzenie sytuacji będą egzystencjalnego zagrożenia no to są takie powiedziałbym zjawiska długofalowe funkcjonują w naszej przestrzeni symbolicznej społecznej od dawna, a na to nakłada się pewna doraźność, która wprost często wyprowadza ludzi na ulice, bo to jakiś czas temu nastała zupełnie taka spektakularna tak jest to racja, czyli rządy w mojej ocenie sądu ceny tak rządy najgorszy, ale jest więcej coś więcej jest w tej doraźnej sytuacji co ja zrozumiałem moi przyjaciele zrozumieliśmy całą mocą okolicznościach jak niebo będzie bestialskich i ohydnych ekshumacji smoleńskich Otóż myśmy wtedy zrozumieli, że sytuacja obecna to nie jest sytuacja to nie jest nawet anomalia polityczna, ale to jest sytuacja najazdu wewnętrznego od 2 przynajmniej lat ja jestem w takiej relacji z rzeczywistością polityczną w Polsce soczystość obyczajową rozpoznaje ją jako wewnętrzny najazd kulturowej co również determinuje dobór środków to są takie swoiste powiedziałbym elementy, które kształtują i o sens, ale metody oprócz tego NATO nakładają rozmaite rozmaite globalne zjawiska kryzys komunikacyjny rozwija autorytetu przedmiotowego oraz zaangażowanie zaangażowanie graczy zewnętrznych tak notabene ten ostatnio tak on funkcjonuje w naszym w naszym działaniu mówiła w Strasburgu mówiła o chórze armii czerwonej zwany rosyjską, ale zawsze czerwonej nie mówiła, ale ja muszę o tym, wspomnieć o pewnym akcie konstruktywnym, chociaż nie tylko obalamy ogniki, ale również stawiamy Janowicza byliśmy w chacie i tam odtworzyliśmy Biel i objęliśmy Obywatelską opieką miejsce upamiętnienia Ukraińców zniszczone przez polskich nacjonalistów i udo co takiemu dokumentowi Ano przesłano rosyjskiej do Boskiej telewizji myśmy tam, żeby było jasne, żeby to padło w tym programie myśmy tam postawili kozacki krzyż na grobie upowców partyzantów ukraińskich źle zginęli z rąk NKWD i to jest to wpisuje nasze działania również pewien uparcie pszenną bracia Michał lekceważą one głównie mnie lekceważony aspekt globalny są gracze zainteresowani silni gracze Rosja zainteresowani destabilizacją obyczajową polityczną społeczną tak słabych po sowieckich konstrukt ów jak jak jak nasza Rzeczpospolita najwyższy i taką samą stosuje kształtuje oczywiście naszej postawy i wybór naszych celów sensu i tak doszliśmy do metody to znaczy budująca tej diagnozie nazwałabym postawę upraszczając anarchistyczną tą, którą przedstawicieli tak w pewnym sensie to jednak postrzegani już na tym etapie 100 instytucji jako takich, które albo są wrogie albo nic z nich nie wynika nic się za nimi nie kryje albo wręcz prowadzą w kierunkach, które są niedemokratyczne no i niektórzy pewnie bardziej tacy powiedziałbym propaństwowy konserwatywni powiedzieli będą to zmieniamy tę instytucję budujmy na nich pokojowo się tego domagajmy wy ty i ludzie, z którymi współpracuje, w którym się przyjaźnić no i uważacie, że potrzebne są właśnie takie działania jak choćby obalenie pomnika księdza Jankowskiego w tym sensie, że wielu o tym, może myślała były dyskusje jak w ogóle go ukarać ich nie żyje jak ten problem rozliczyć pomnik stałej pewnej nocy po prostu go stamtąd zabraliście obalili, czego z tego cokołu, ale pytanie czy ta metoda też niema krótkich mógł to znaczyć ona nie jest też tak polaryzują ca ze względu na pewien radykalizm to jest takie podważanie pewnej rzeczywistości niektórych tą może budzić obawy strach to znaczy, że nie noś zostają chaos nie ma nawet tych instytucji pytanie czy to nie skłóca bardziej czy to przekonuje większość jak wykrycie cel też będzie skuteczność tego, więc po pierwsze, skąd się trochę do swojej pierwszej konstatacji i jak zauważył, że na żadnym etapie ja nie wykluczyłem dyskusji o roli instytucji ja tylko rozwaliłem problemy na pierwotne takie z pierwszej klasy szkoły podstawowej, z którymi się nigdy nie skonfrontował myśmy, których rozwiązanie stanowi punkt wyjścia do zaadresowania strukturalny bardziej złożonych i logicznie causa nie strukturalnie wspólnych zagadnień, jakimi są porządek Konstytucyjny najlepiej jednak wypracowany, a niektóre Panny, więc pewne wartości internalizacji one nie tylko przyjęte pragmatycznie poza tym, więc to jest raczej kwestia rozsypanie zagadnień w moim pojęciu na pierwotne ten nazwałem i wtórne i teraz to jak dalece zagadnienia instytucjonalną proceduralne, którym ja nie odmawiam znaczenia jak dalece są wtórne to pokazuje notoryczny już absolutnie chyba przekop przekonywał idący brak rezonansu społecznego dla rozmaitych form protestu z skoncentrowanych wokół instytucji po pierwsze, pokolenie po osiemdziesiątym dziewiątym roku nie wytworzyło po, ponieważ nie było internalizacji wartości, dla której dla, której podstawą jest uzyskanie pewnej tożsamości kulturowej, której twierdzeń nie ma bo gdyby była to nie rzucali byśmy się do gardeł Ukraińcom Żydom Białorusinom, a więc nie wypracowanie mechanizmów samoobrony w społeczeństwie, które wynikało z nie internet izolowania tych wartości, które stoją jak przyznaje żadna żadna anty państwowość, które stoją za tym instytucjami czyni te zagadnienia stanowią siedzące w ognisku zainteresowania opozycji ulicznej przeźroczystym dla tzw. mas pod oczywiście na to wpływa również ten paradygmat liberalnej i patriarchalny, w którym wspomniał, ale jak ja nie neguje znaczenia tych instytucji i troski o nie tylko zanim się podejdzie do do instytucji trzeba wiedzieć życie, czego porządkują te instytucje musi być to coś, czego życie porządkują te instytucjonalizacji ją te instytucje tego nie ma takiej sens wypowiedzi, a poza tym zwrócić uwagę, że w tym tzw. radykalizmie na końcu jako nieodzowny, a intencjonalnie tam dopisane element jest poddawanie się pod osąd tak to jest spokojny obywatel niektóre dramaty częste nieporozumienia w mieście to jest nieposłuszeństwo obywatelskie nieposłuszeństwo obywatelskie rzeczywiście jest formą działania bezpośredniego akcją dyrektor jest działanie bezpośrednio ani nieposłuszeństwo nieposłuszeństwo Matelski jest formą działania bezpośredniego, ale taką, w której przedmiotem celem działania jest prawo zidentyfikowane jako niesprawiedliwe i w konsekwencji łamane jeśli i to doskonale było widać już w okolicznościach jak doskonale się sąd rozumie było widać w ZS w okolicznościach ostatniego właśnie wyroku w sprawie czy orzeczenia w sprawie w sprawie naszego działania naszego psiego mienia oddziały armii czerwonej obawiamy się po prostu już w liście było np. włamanie przepisów ustawy o imprezach masowych to stało się rykoszetem natomiast cel był zgoła odmienne i jak najbardziej szczytny to kluczowe rozróżnienie działanie bezpośrednie sięga wprost do przyczyny zła do źródła zła próbuje wprost zmienić nie poprzez petycje nie poprzez zmianę światopoglądu nie poprzez lewarowanie instytucji delegowanych to, bo do zajęcia się problemami spośród osób pośrednio próbuje zmienić rzeczywistość rozpoznano jako opresyjna trzeba, że chór Aleksandrowa śpiewał podczas gdy była agresja militarna Rosji wobec kraju o nas 1 z wielu aspektów tego, czego dowodem choćby zostać gwałcił art. 13 konstytucji znaczy chór wpisuje się lub apologii totalitarnego systemu bolszewickie i robi to zupełnie otwarcie 2009 roku w Moskwie uczestniczył w stół, a 30 leciu urodzin Stalina czy 1 z większych ludową w naszych wyliczeń, gdyby byli Adam to nie umknęła wydają się to jest też ważne, dlatego że niektórzy twoi przyjaciele w tej chwili są formalnie już oskarżeni zostali oskarżeni przez instytucje państwa no tak to coś ta kwalifikacja prawna jest niezwykle brutalne czy taka daleko idąca dlatego, że to jest włamał się nazwa włamanie z grabież złamaniem czytam prawie za włamanie kradzież grozi za to nawet 10 lat chodziło o to, że o nim takim bardzo prostym sposobem zachęcać, ale dostępne dla każdego włamywali się ono do gabloty z plakatami muszę powiedzieć, żeby było jak ważna, ale protestuje zmieniono otwiera łamanie się włamanie się ma czytelną intencje intencją jest przekonanie, że grabież, czyli wejście w posiadanie cudzej własności, więc znowu nie mylmy formy, a z treścią to jak było o auto zrobię nie to co się nazywa w ogóle da pełną strefę tradycji aktywisty ręcznej to jest wykorzystanie pewnych elementów przestrzeni wspólnej na gruncie hierarchizacji wartości z 1 strony mamy własność prywatną, która została zniszczona nie została zabrana dla opłata wyniesie ona bowiem, żeby słuchacze, którzy śledzili otwierali te gablot z plakatami tylko pilnowali obecne obecne tam plakaty reklamowe układali je na bok i na ich miejsce stawiali treść społecznie tak naprawdę widział chodzi o ministra Szumowskiego chodziarza Łukasza, z którego który dokonuje od z wielu miesięcy zamachu na zdrowie życie, czyli czynów stypizowanego w artykule straszą krytycy mówią właśnie własność prywatna włamanie radykalna prowokacja polityczna, a jak wygląda taki właśnie jak ty to postrzega oceniasz jako osoba z zewnątrz, ale jednak zaangażowana w podobnej akcji czy podobny w nie jestem żadną osobą z zewnątrz powiedział także takie momenty, w których parafrazując znaną wypowiedź, których musimy wszyscy być aktywista, który musimy stanąć powiedzieć ja jestem dzisiaj osobą, która leżała tam plakaty i to jest taka sytuacja, w której wszyscy powinniśmy stanąć tak po pierwsze dlatego takiej postawie ja staję w takiej postawie jestem osobą, która kleją plakaty i HOKEJ po pierwsze, dlatego, że na drugiej szali leży wartość no doprawdy Boga kino nie nie współmierna zwala z własnością prywatną koncernu, z jaką jest zagrożenie zamach na zdrowie życie ludzkie realizowany przez osobę delegowano do ministra Rostowskiego pandemia pakiet, więc to po pierwsze, że jest krzywda ludzka brak troski o tę krzywdę u tzw. krytyków, którzy bezkrytycznie łyknąć Eli na raty Dworczyka et consortes 4 córki jest apokalipsy ministrów, którzy i ministra którzy, które wystąpili po po tej akcji plakatowania i zaczęli powtarzać jakieś bezrefleksyjnie jak i bezrefleksyjnie jakieś brednie o o napaści na rodzinę o napaści na na na religię o mowie nienawiści ja to jest straszne jakieś zamieszanie pojęciowe, które zostało rozstrzygnięte przez Dworczyka reszta oczywiście jako przekaz dnia jako jako na raty kryjący realny problem, czyli sens tego działania, czyli to co było napisane na na plakatach no i jest bulwersujące żenujące głęboko, że ludzie tacy jak Siemoniak jak lat przedstawiciele ratusza przedstawiciele MSW niektórzy przedstawiciele mediów głównego nurtu Węglarczyk Imielski np. że po prostu zaczęli stanęli na pozycji Kuby Dworczyka reszty dworca mogę zrozumieć postawę Dworczyka reszty, którzy plecie coś o obrazie uczuć religijnych nie jak gdyby nie, zatrzymując się, bo nie wolno im było, ale obowiązkiem reszty było zatrzymanie się na tym, że być może taka ostentacyjna postawa światopoglądowa Szumowskiego w zestawieniu z jego działania, ale również jego 3 Przysiężny twojej lekarskie Primum non nocere prawda, że to stanowi realną obrazę ja bym tutaj uprawiając Dorna, który plótł coś o tym, że uczucia religijne są uważane w tych okolicznościach powiedział co uderza w chrześcijaństwo rozumiany jako postulat etyczny niekoniecznie katolicy nie wiem, ale obrażam się Jerzy prze wszystkim chrześcijaństwo, a nie to, że ktoś, korzystając z dostępnych do cholery nie świętych, chyba że się wyznaje dolatuje symboli ilustruje ten właśnie problem zakłamanie i kontrast między postawą Klara główną katolicką i pomiędzy dział i działaniem drugiej strony no ja rozumiem jeszcze raz powiem rozumiem postawę Dworczyka reszty nie rozumiem postawy Siemoniaka mieleckiego Węglarczyk KE ratusza MSWiA i wielu okolicznych tuńczyka, które spotkały ludzi tylko tylko wspomnę, bo to jest jest tak incydentalnie wspomnę, bo jesteś pewien aspekt działań takich jak nasze Otóż w okolicznościach działań na zlecenie polityczne działań poza proceduralnych, a takimi była panu jakaś nie niemożliwie skalowalna nieproporcjonalna reakcja służb na na Latę sytuację de MO czy tylko plakatowania zużyciem powszechnie rozumianych symboli środków przekazu 1 z 1 z celów jest również w takich okolicznościach przez sterowania systemu ja bym powiedział jest zmuszenie twojego antagonistą swojego adwersarza błędy no służby popełniły gruby błąd polega na tym, że nie ma tak grubego błędu, który popełnił błąd popełniły służby i przede wszystkim polityczni mocodawcy tego zaraz nie napisaliby jacyś, bo ludzie choćby o pomieszanych pojęciach jak Siemoniak i ratusz cała reszta wrażliwców tak mamy już z ustaleń służb do obrony wartości w tym dramatycznym momencie na razie w byśmy kończy naszą rozmowę, chociaż mam nadzieję, że będzie okazja porozmawiać właśnie oby ta obywatelskie nieposłuszeństwo ze swoim o działaniu bezpośrednim Agnieszko proszę każdy chodzi o to, że ona to co jest charakterystyczne to jest właśnie to, że jest na cienkim lodzie to znaczy, że ono musi podlegać sądy zainstalowanie się osądowi gromady i instytucji wpisanych w umowę społeczną do bardziej dyskusja jest potrzebna, żeby każdy ma on proces masz możesz doskonale wszyscy słuchacze mogą doskonale prześledzić na przykładzie wysunięcia przestrzeni publicznej artefaktu fałszywego fałszywej pamięci ci Henryka Jankowskiego cały ten proces przeszliśmy my z nich znaliśmy sprawa nie sprawcy odbyła się debata dyskusja publiczna z udziałem ekspertów były była badana opinia publiczna wypowiadali się eksperci wypowiadam się świadkowie epoki SD mistyczki powołano opowieści o gotowości administracji lokalnej do poczynienia poza, bo liczyli, bo obsługujące zobaczymy w państwowym na tym, że nie ma co jest kluczowe czerni krzywdy został wyjęty drodze działania bezpośredniego nieposłuszeństwa obywatelskiego działania bezpośredniego został wyjęty z tkanki społecznej, a my mogliśmy się spotkać z Basią bohaterką bohaterką tej kluczowej całej opowieści kluczowego śledztwa Bożeny Aksamit wiemy na pewno, że tak należało postąpić Rafał Suszek fizyk matematyczny aktywista wrażliwe, by państwa gościem ciąg dalszy nastąpi już będzie musiał nastąpić chyba dobrze, chociaż nie wiem taki mamy klimat każe nam bardzo dziękuję bardzo, nastąpi Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZOREM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA