REKLAMA

"Uniwersytet nie może sobie pozwolić na słabe jednostki" mówi prof. Alojzy Nowak

Połączenie
Data emisji:
2020-06-25 13:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
26:04 min.
Udostępnij:

Nowy rektor Uniwersytetu Warszawskiego o swojej wizji akademii, ustawie 2.0, studentach zagranicznych i infrastrukturze

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie trzynasta 6 Jakub Janiszewski przy mikrofonie, a w połączeniu pierwszy gość prof. Alojzy Nowak rektor elekt Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry dzień dobry dzień dobry panu dzień dobry państwu panie profesorze wygrał pan w głosowaniu 374 ważnych głosów 208 oddano na pana 106 na profesora strzeleckiego, a 60 na profesora tarnowskiego to co było zastanawiające w tych wyborach rektora Uniwersytetu Warszawskiego to rzeczywiście poprzedzała ten wybór prawdziwa Rozwiń » kampania z czego jak sądzi pan, czego to wynikało dotychczas te wybory mimo tego, że oczywiście zawsze pewna doza niepewności one jednak można było sądzić miały pewnego kandydata najmocniejszego zwykle to jakoś potwierdzał w tym roku było inaczej z czego wynika pana okiem ja myślę, że świat zewnętrzny się zmienił i kampanie są prowadzone właściwie na całym świecie także kampanie w wyborach rektorskich nie wiem czy w Polsce na tak szeroką skale były prowadzone kampanie chyba nie jak na Uniwersytecie warszawskim 1 z powodów takiej głębszej Szerszeń myślę kampanii była potrzeba dyskusji o Uniwersytecie warszawskim była pod myślę, że część przynajmniej spowodowała to propozycja ustawy nazywanej ustawa 20 i myśmy dyskusję taką już rozpoczęli na Senacie dyskutują, analizując ZARY statutu Uniwersytetu Warszawskiego najogólniej rzecz ujmując takie były 2 stanowiska można powiedzieć jedno stanowisko, które było bliższe propozycji ustawy i które opierało się na dość dużej centralizacji Uniwersytetu, a drugie stanowisko było troszkę oddalone pewne elementy ustawy przyjmowaliśmy wszyscy oddalone od 2 ustawy i bazowała na większej decentralizacji Uniwersytetu Warszawskiego powiedziałbym, że to było zasadniczym powodem tego, żeby przeprowadzić właśnie taką kampanię przeprowadzić dyskusję ja byłem zwolennikiem decentralizacji i Uniwersytetu pozostawienia silnych wydziałów włącznie z wyborami dziekanów moi koledzy byli troszeczkę bardziej od 1 zdania, ale myślę, że to było głównym asumptem do tego, że wprowadziliśmy taką dyskusję także Selectora, ale także ze środowiskiem, bo akademickim no jak ostatecznie przytoczył pan redaktor wyniki wygrał ten pogląd do dotyczących decentralizacji Uniwersytetu Warszawskiego i który prezentowałem do tak to były takie 4 hasła, które pan akcentował Zet Uniwersytet SD z centrali Giovanni demokratyczny badawczy i solidarny teraz zastanówmy co to znaczy może zacznijmy od tej decentralizacji, który pan zaczął mówić co to oznacza, bo pamiętam, że kiedy rektor Pałys obejmował swoją pierwszą kadencję na Uniwersytecie pojawiają się takie głosy, że może tych wydziałów jest za dużo, że może właśnie taka centralizacja, by się przydała może to nie powinna być tak rozproszone rozumiem, że to doświadczenie z ustawą mówiącą o reformie szkół wyższych jest jednak takie, że chcemy zatrzymać to, czego przywykliśmy tak czy dobrze rozumie ja bym powiedział tak panie redaktorze coś jest co pan powiedział, choć być może nie do końca ja myślę, że generalnie rzecz ujmując Uniwersytet warszawski miał się i ma się dobrze pod względem zarówno finansowym badawczym jak i organizacyjny 1 z powodów tego było to, że byliśmy uniwersytetem zdecentralizowane chyba najbardziej zacięte realizowane w Polsce, czyli przy zachowaniu centralnej władzy rektora i Kolegium rektorskiego czekanie bieli dziekani wydziały mieli bardzo dużo do powiedzenia w swoich jednostkach to zarówno w zakresie finansowym dyrektor udziela takiego upoważnienia do podejmowania decyzji finansowych to pewnej kwoty jeśli chodzi o prowadzenie badań już, gdzie prowadzenie dydaktyki, ale także w sprawach organizacyjnych wydziały społeczny w szczególności, ale nie tylko społeczne także działy humanistycznej i wydziały przyrodnicze przechodziły w ostatnich okresach także takie procesy akredytacji międzynarodowych niektóre procesy są jeszcze w trakcie niektóre z uległy zakończeniu np. wydział, który reprezentowałem przez wydział zarządzania wybory jestem ekonomistą dział zarządzania przeszedł 2 takie pełne akredytację międzynarodowej trzecia będzie w pokoju tylko dokończona w tym roku i 1 z warunków przejścia takiej akredytacji osiągnięcia akredytacje międzynarodowych czy znalezienia się wśród najlepszych szkół czy najlepszy dział na świecie tam 200300500 była właśnie niezależność finansowa niezależność merytoryczne i niezależność organizacyjna wzrost w tym sensie decentralizacja była bardzo potrzebna to co miał myślę rektor bały się 8 lat temu wymyśliła też byłem w ekipie przez 4 lata zresztą rem pały sem to wydawało się, że uda się zbudować silne środowisko naukowe naukowo badawcze składające się jednak, które będzie się składało zada pan będą się składały i szkoły naukowe to już na Uniwersytecie kiedyś miało miejsce jeszcze za czasów, kiedy rektorem był prof. Wróblewski to wtedy się nie udało wydało się wydawało się, że teraz środowisko do tego dojrzały, że środowisko będzie poszukiwać takich szkół większą można powiedzieć, ale ostateczność okazało się, że tak nie jest ich mieliśmy je w takim sensie takim rozdwojenie jaźni, który polegał na tym, że z 1 strony popieramy centralizację, a z drugiej strony wydziały były zainteresowane tym, że po osiągnięciu pewnych minimów, które związane są z ilością pracowników naukowych samodzielnych pracowników naukowych przedmiotem badań itd. chciały się wyodrębnić chciały niejako samodzielnie funkcjonować ci myślę, że najogólniej rzecz powie mówiąc tak bowiem pewną sprzeczność, która będzie z 1 strony środowisko większe badawczy naukowe jest ważne, bo i jeśli idzie o wymianę myśli jeśli idzie o dyskusję jeśli krytyka itd. ale z drugiej strony jeśli ludzie czują się dobrze ze sobą w mniejszych środowiskach to trudno to jest wprowadzić osobodni administracyjne, czyli powiedziałbym coś takiego, że teraz wyodrębniło się nie wyodrębnia się kilka wydziałów centralizacja nie przyjęła się w takim wydaniu jak to było zaproponowane w ustawie na Uniwersytecie warszawskim, ale to nie oznacza to wydziały nie będą ze sobą współpracować nie oznacza, że nie będą prowadzić badań interdyscyplinarnych co więcej to nie oznacza, że w przyszłości mogą powstać także szkoły takie, które będą szkołą humanistyczną społeczną naukę przy rocznym przyrodniczych i seriale, ale póki co biznes rozjuszyła, a co przyniesie przyszłość zobaczymy, a teraz zastanówmy się nad innym elementem tego tych innym hasłem, które pan promuje, czyli Uniwersytet badawczy Uniwersytet warszawski jest bardzo dużym uniwersytetem, zwłaszcza pod względem liczby studentów uniwersytety badawcze jeśli dobrze rozumiem tę ideę mają raczej tą liczbę studentów jakoś kontrolować nawet ograniczać no właśnie, stawiając głównie na rozwój nauki jak to ma wyglądać na Uniwersytecie warszawskim panie redaktorze słusznie pan zauważamy mamy około 43 000 studentów bywało, że mieliśmy ponad 60 000 studentów czy liczba studentów spalał, kiedy był taki duży, bo edukacyjny to tych studentów mieliśmy więcej teraz z umrzeć zmniejszył nastąpiła także te populacja część młodzieży wyjechała zagranicę Uniwersytet jest zainteresowany filmowaniem na studia dobrych studentów i powiedziałbym, że w zdecydowanej mierze nam się to udaje rozumiem, że pytanie zmierza także do tego czy można być instytucją badawczą mają z 43340 parę tysięcy studentów okazuje się, że można być, bo Uniwersytet jest instytucją badawczą recenzje uzyskaliśmy były wystarczająco dobre czy bardzo dobre, żeby zająć pierwsze miejsce wśród polskich uniwersytetów w tym niemniej rzeczywiście ruszy po dłuższej perspektywie prawdopodobnie ta liczba studentów zmaleją, gdy bardzo mała tak jak to jest zresztą, by ośrodkach czy w krajach, kiedy uciekł ośrodki akademickie w tych krajach, gdzie nakłady na naukę są znacznie większe i tam przypada 1 profesor 3 studentów 3 studentów na 1 profesora, ale standardem, który przyjęto rozwiązania takich ministerialnych jest 910 studentów na 1 na 1 profesora i Uniwersytet warszawski czytanie tego nauczyciela akademickiego tak powiedział Uniwersytet warszawski to kryterium spełnia prawie w całości jeśli będzie całość, ale mamy też takie wydziały te wydziały, które są bardziej praktyczne bardziej nastawiony może powiedziałbym biznesowo, gdzie ta liczba studentów jest znacznie wyższa dwu trzykrotnie wyższa od prawdopodobnie będzie tak dające się przewidzieć przyszłości, że ta liczba studentów będzie spadała przede wszystkim takich wydziałach, na których jest teraz normy nie są dopasowane, czyli można przypuszczać, że w ciągu 510 lat prawdopodobnie Uniwersytet będzie liczył 3035 000 studentów, czyli znowu ta liczba zmaleje pomaga w tym także zmiana nacisków, które są takimi wadami albo akcentów, które są o dane przez ministerstwo, a mianowicie wtedy, kiedy liczba studentów będzie malała będzie wzrastała liczba ilości badań jakości badań nowo rozliczana będzie głównie poprzez publikację poprzez szef uzyskiwanie grantów poprzez patenty wtedy środki finansowe będą zwiększane data na Uniwersytet zamierza dokonywać pewnego takiego procesu ewolucyjnego dla stabilizowania tej roli badawczej Uniwersytetu Warszawskiego chcielibyśmy być taką instytucją, na której będzie się kształcić przede wszystkim nad 0203. poziomie, by najwięcej 13 dniach magisterskich na studiach doktoranckich chcielibyśmy być takim miejscem, że także mniejsze uniwersytety czy mniejsze uczelnie będą korzystały z tego wysyłają swoich magistrantów swoich doktorantów po to, żeby tutaj zdobywać się doktoraty doktoraty badawczy to się zatrzymają wrócimy po informacjach jest trzynasta 18 leczenie 1323 Jakub Janiszewski przy mikrofonie znam jest prof. Alojzy Nowak rektor elekt Uniwersytetu Warszawskiego rozmawialiśmy przed informacjami o tym co to znaczy, że Uniwersytet ma być zdecentralizowany to znaczy, że ma być badawczy teraz pomówmy o tym jak pan rozumie hasło Uniwersytet demokratyczny Universe demokratyczny związany jest przede wszystkim z tym, gdzie podejmowane są decyzje, a zatem chciałbym zależy mi na tym i tak będzie tak mamy zapisane w statucie, aby decyzje były podejmowane przez ciała po pierwsze, które są do tego to byłaby, ale że jednostki podstawowe, które już teraz nie nazywają się kostkami podstawowymi tak jak działy dla jednostki między wydziałowe miały możliwość podejmowania decyzji, które są od nich, które są ważne dla nich, czyli tak jak kiedyś czyniły to rady wydziałów czy rady Instytutu teraz rady wydziału też rady wydziału też pozostałych od ich punkcie zostały mocno okrojone mamy rady dyscyplin mamy radę dydaktyczne chciałbym, żeby tam podejmowane były przede wszystkim decyzje dotyczące kierunków badań dotyczące kierunków studiów dotyczące współpracy z otoczeniem, ale to jeśli idzie o Universe demokratyczne to nie wszystko chciałbym, żeby zgodnie z nową ustawą może nawet troszkę szerzej dla po na podstawie zaproszeń do niektórych w Okolu jeśli tak można powiedzieć uniwersyteckich, żeby w obradach chciał jak np. Senatu jak np. oraz wydział byli do prasa czy było to proszę te osoby czy były zaproszone przedstawiciele tych instytucji, które z mocy prawa i niekoniecznie muszą być tam do roszady, czyli jednostek małych dzieci nie mają swojego przedstawiciela czy nie został wybrany jako członek Senatu jako członek rady oddziału, bo oczywiście jeśli idzie o studentów doktorantów to studenci doktoranci mają zagwarantowane niejako prawo do uczestniczenia we wszystkich ciałach funkcjonujących na Uniwersytecie w znacznej mierze mieliśmy taką sytuacją do czynienia pod tą starą ustawą ta nowa ustawa w pewnym sensie wprowadzała pewne ograniczenia nie chcielibyśmy od tego odchodzić uważamy bowiem ja podobnie uważam, że tradycja jest sprawą równie ważną jak regulacje prawne, ponieważ ich stara ustawa w tym zakresie tradycja spisywały się to znaczy dawały możliwość uczestniczenia, choć w zasadzie obserwatora czy choćby na zasadzie dyskutantów ta kolegom koleżankom, które nie są nie byli reprezentantami oficjalnie wybranymi przez odpowiednie ciała na Uniwersytecie warszawskim będziemy zapraszać ich głos także będzie decyzja czy dyrektora czy to ciało, które podejmują decyzje w tym przypadku Senatu będą brane pod uwagę myślę tutaj oczywiście głównie o takich sprawach organizacyjnych ekonomicznych finansowych było to nie odnosi do przyznawania czy nadawania stopni tytułów naukowych tytuły wprawdzie przyznaje przyznawane są przez pana prezydenta po pewnej części pewnej procedury ale, ale część tytułów takich prof. Uniwersyteckiego przez przyznaje Senat tutaj jednak trzeba podchodzić do tych spraw w sposób profesjonalny i odpowiednie osoby i ciała, które mają do tego uprawnienia taką decyzję, a Uniwersytet solidarny tak jeszcze króciutko Uniwersytet solidarny związany jest, że po pierwsze, powinniśmy na Uniwersytecie dla każdej innej uczelni są jednostki, które są bardzo silne syte naukowo silne organizacyjnie silne finansowo są takie jednostki małe wielkie, które są bardzo silny merytorycznie bardzo silne naukowo, ale nie są silne finansowo też silne organizacyjnie w związku z tym uważam, które nie są silną merytorycznie nie są silne finansowo co z nim no to te, które nie są silne finansowo finanse nie mogą być przeszkodą we wszystkim natomiast jeśli idzie operatorkę to tutaj będziemy poszukiwali różnego rodzaju rozwiązań na poprawę merytoryczną jeśli się nie uda to będą na pewno ulegały przekształceniu Uniwersytet nie może sobie pozwolić na to, żeby posiadał słabe jednostki merytorycznie po jak pan redaktor jej pewnie państwo słuchaczy też wierzą wprowadzono ustawowo taką pewną zasadę odpowiedzialności zbiorowej, czyli jest 1 z jednostek powiedzmy byłaby słaba uzyskać niską kategorie to wtedy cały Uniwersytet doceniany jest cała uczelnia ocenia dajesz niżej w przypadku Uniwersytetu Warszawskiego wiąże się to 1 stroną z 1 strony utratę reputacji drugą stronę być może mogłoby nastąpić utrata tej pierwszej pozycji uczelni badawczej za tym idą także środki finansowe na to pozwolić sobie nie możemy niejako powoduje ten element takiej współodpowiedzialności trzeba być no jeśli tak można powiedzieć czujnym od samego początku zwracać na to uwagę, żeby nie dopuścić do takiej sytuacji panie profesorze co jest głównym problemem Uniwersytetu Warszawskiego dzisiaj pana zdaniem ja myślę, że 1 z podstawowych problemów Uniwersytetu Warszawskiego jest to, że nie stanowimy jeszcze póki co w pełni takiej wspólnoty uniwersyteckiej związanej z współpracą pomiędzy poszczególnymi wydziałami coś pomiędzy poszczególnymi instytutami tu trzeba powiedzieć od razu jest progres skoro przez te ostatnie 10 lat naście lat to jest inny kompletnie Uniwersytet w ten, który pamiętam, kiedy miałem lat 30 byłem tzw. młodym pracownikiem nauki progres jest ogromny, ale nie odczuwamy jeszcze w pełni dania nie odczuwa w pełni takie wspólnoty dużym problemem Uniwersytetu Warszawskiego jest także duże rozdrobnienie Universe 2100 kilkadziesiąt budynków rozrzuconych tam, gdzie odbywają się zajęcia odbywają się badania rozum rozrzuconych w Warszawie wzrost wciąż trudna komunikacja po z nawet tymi bardzo podstawowymi centra, które mamy czynienia dach jako przykład na krakowskim Przedmieściu na Ochocie tutaj na Służewcu, gdzie ja mój wydział funkcjonuje funkcjonuje problemem pewnym Uniwersytetu jest jeszcze o słaby w ujęciu rok jedzie, bo ujednolicenie dokumentów, które w informacji, które przepływają pomiędzy podstawowymi jednostkami to wymaga dużego wysiłku organizacyjnego to wymaga dużego wysiłku także intelektualnego, żeby rząd wprowadzić elektroniczny obieg dokumentów np. ale to wymaga także dużego wysiłku finansowego pewnym problemem oczywiście Uniwersytetu są jest także sytuacja finansowa, aczkolwiek mówi pewny, ponieważ Uniwersytet zbilansowanej nowy żadnego żadnych długów piec jak cały zbilansowane, ale jak wszyscy wiedzą nakłady Nawałkę nie są wystarczająco duże zakłady także na pobory nauczycieli akademickich pracowników administracji już też nie są wystarczająco dużo problemem Uniwersytetu Warszawskiego jest także powiedziałby kompleks akademików domów studenckich akademików domu studenckiego hoteli asystenckich i chciałbym, żeby także były mieszkania dla pracowników poświęcają się całkowicie nauce nie są zainteresowane problemów dziś na zewnątrz wzrost pensji uniwersyteckiej są bardzo dobrymi pracownikami Uniwersytet warszawski tam bardzo zależy na tym, żeby tylko nazwy ogłasza, ale rzecz lub przynajmniej uniwersytetem w ogólnopolskim najlepiej, żeby Uniwersytet Europejski z pewnymi drogami Uniwersytet światowego, żeby to się stać to znaczy od nogi Uniwersytetu światowego i profesorze to jest grosz, żeby właśnie odnogę w tym sensie nie chcę powiedzieć warsztatem światowym to by oznaczało, że chcemy oczywiście, żeby taka taka sytuacja była chcielibyśmy mieć studentów na Uniwersytecie warszawskim nie tylko Warszawy z województwa mazowieckiego z województw ościennych chcielibyśmy studentów z Polski i Europy chcielibyśmy chcielibyśmy mieć ze świata czy jak ja wiedziałem, bo aby, ale tylko większej ilości o umiędzynarodowienie Uniwersytetu Warszawskiego jest na poziomie 89% standardem byłoby 2030% przy czym pan proszę pamiętać, że umiędzynarodowienie działa ze strony z 1 strony chcemy to mieć ocenę bardzo dobrą młodzież chcemy pokazać, że w Polsce można prowadzić dydaktykę na znakomitym poziomie tym przypadku na Uniwersytecie warszawskim, że można uczestniczyć w badaniach, bo to w ten sposób buduje się najlepszych ambasadorów reprezentujących Warszawy reprezentujących Polskę na zewnątrz z drugiej strony jak popatrzymy na tego czarnego łabędzia, jakim jest Korona wirus obecnie to można powiedzieć także wszystkie te uczelnie wszystkie także uniwersytety, który poziom umiędzynarodowienia miały bardzo wysoki właśnie Uniwersytet warszawski ile dobrze pamięta ma najwyższy poziom umiędzynarodowienia, ale prywatne niektóre szkoły biznesu wyższe niż my, przyciągając studentów głównie z Ukrainy Białorusi i oszczędnych tutaj kraju znalazły się bardzo trudnej sytuacji ponieważ, jeżeli studenci wyjechali jeśli podjęte były decyzje o zatrudnieniu profesorów ja przychodów krótko mówiąc jestem uczelniom niektórym stosunkowo trudno przeżyć, czyli trzeba prowadzić politykę roztropną rozsądną politykę taką, która zabezpieczała także interesy finansowe i ekonomicznych Uniwersytetu i i polskich i im przez polskich uczelni, ale wspomniałeś pobiegła o, dlatego że żeby to umiędzynarodowienie było to nie wystarczy tylko prowadzić badania odpowiednio dobrym poziomie i dydaktykę na odpowiednim dobrym poziomie oczywiście w językach obcych, ale trzeba stworzyć cały system, który będzie wspierał studentów czy narodowych, czyli po pierwsze, akademiki to całą sferę socjalną po drugie, ubezpieczenia po trzecie doradztwo po czwarte także naukę języków itd. to Uniwersytet warszawski także chce iść, bo uważa, że to jest także misją Uniwersytetu Warszawskiego misją taką po pozytywną w tym sensie, że były czasy, że uniwersytety europejskie w szczególności zapraszały nas, kiedy byliśmy w trudnej sytuacji, kiedy mogliśmy tam zdobywać wiedzę mogliśmy pisać prace doktorskie habilitacyjne kształcić się wciąż artykuły współpracować teraz Uniwersytet warszawski też chciałby pełnić w pewnym sensie taką misję z 1 strony kształcić ambasadorów, ale z drugiej strony odnieść powiedziałbym tak żadne oświaty także wobec studentów tych krajów, gdzie poziom edukacji z różnych powodów niezależnych od kraju jest niższy poziom badań zniszczy tak dalej, żeby to czynić to trzeba mieć tylko silny Uniwersytet, ale także zaplecze, które jest związany z nauką badaniami i dydaktykę w tym kierunku też będziemy zmierzać zachęcająca do instytucje publiczne do inwestowania i pomocy w rozwoju tych kierunków, o których wspominałem, ale także jest też bardzo zainteresowani z 1 strony promowanie naszych absolwentów na zewnątrz promowaniem naszych studentów ze pchnąć współpracę z absolwentami, którzy odnieśli sukces tylko absolwentami także miłośnikami Uniwersytetu Warszawskiego co by nas wspomagali i merytorycznie i finansowo wierzę, że postęp na dobrej drodze ten proces zresztą już rozpoczęła chciałbym go pogłębić, żebyśmy funkcjonowali tak jak funkcjonuje wiele głównie anglosaski uniwersytetów, ale już teraz w Europie kontynentalnej podobno nie ma żadnych powodów, żeby tak nie mogło być w przypadku Uniwersytetu Warszawskiego w parlamencie dziękuję wybitnych absolwentów dziękuję bardzo, dziękuję bardzo stara Alojzy Nowak rektor elekt Uniwersytetu Warszawskiego był z nami trzynasta 37 za chwilę informacji Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA