REKLAMA

Solidarność międzypokoleniowa – jak ją wdrażać w miejscu pracy?

Weekendowy Poranek - Maciej Zakrocki
Data emisji:
2020-06-27 09:40
Prowadzący:
Czas trwania:
15:23 min.
Udostępnij:

O zaletach, wyzwaniach i inspirujących praktykach solidarności międzypokoleniowej w miejscu pracy opowiadała prof. Izabela Warwas z Katedry Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki dzień dobry ponownie zapraszam na ostatnią część dzisiaj wyjątkowo trzygodzinnego weekendowego poranka porozmawiamy teraz są czymś co być może jakoś zostało w państwa w pamięci ostatnich miesięcy, kiedy to pojawiały się informacje o tym, że w związku z pandemią związku skoro na wirusem szczególnie osoby starsze narażone są na groźniejsze konsekwencje ewentualnego zarażenia no i że one powinny zostać w domu nie wychodzić nawet nawet po zakupy Rozwiń » pojawiło się mnóstwo takich spontanicznych akcji pomagania właśnie tego typu osobom robienia tych zakupów dla nich itd. tak dali no i zaczęło częściej pojawiać się w naszej debacie publicznej pojęcie solidaryzmu społecznego czy Solidarności międzypokoleniowej i teraz w związku z tym jest pytanie czy to rzeczywiście jakieś zjawisko, którym możemy mówić, że po prostu w ogóle jest ono się ujawnia tylko takich specjalnych sytuacjach z jakimi mieliśmy ostatnio do czynienia i w ogóle co to jest, dlaczego powinniśmy jakoś troszczyć oto Solidarność międzypokoleniową chciałem, żebyśmy teraz tę chwilę porozmawiali naszym gościem jest pani prof. Izabela barwa Uniwersytet łódzki katedra pracy i polityki społecznej wydział Ekonomiczno socjologiczny dzień dobry pani profesor dzień dobry dzień dobry stan na dzień dobry państwu może byśmy spróbowali to zawsze ułatwia potem rozmowy zdefiniować ten solidaryzm społeczny czy Solidarność międzypokoleniową jak socjologowie właśnie definiują ja jestem ekonomistką tak jak pan redaktor spełniały kieruje katedrą pracy i polityki społecznej zajmuje się zarządzaniem zasobami ludzkimi Jana Solidarność międzypokoleniowa patrzy z perspektywy miejsca pracy, więc patrzy na to jak mogą różne organizacje przedsiębiorstwa radzić sobie z tym, że na rynku pracy na wewnętrznym rynku pracy występuje kilka pokoleń występują zatrudnieni są ludzie młodzi, ale są też zatrudnieni ludzie starsi tzw. 50 plus na pewno w perspektywie ostatnich wydarzeń związanych ze skoro na wirusem ta Solidarność międzypokoleniowa dotykała i właśnie wprowadzamy do debaty publicznej to zagadnienie szerszej perspektywie perspektywie społecznej także w perspektywie polityki społecznej oczywiście jest, więc jak najbardziej powinniśmy propagować Solidarność międzypokoleniową to z takiej z tych działań, które składają się na Solidarność międzypokoleniową wydaje się, że rodzą się same pozytywne rzeczy ona, a nie rodzi się szczególnie moment tak takiego zagrożenia, jeżeli mówimy o rynku pracy nie rodzi się pewnego rodzaju, jakby to nazwać no właśnie niechęć czy to nie jest tak oczywiście w ostatnich czasach akurat jeśli chodzi chociażby poziom bezrobocia w Polsce był bardzo niski teraz być może trochę zmieni właśnie w związku z sytuacją gospodarczą no ale wtedy zawsze się właśnie rodziło to pytanie czy kto ma zostać na rynku pracy nad czym młodzi nie byli za niezadowoleni że, że starsi mogliby sobie pójść zwolnić najmniejsze i jak jakieś myślę, że myślę, że tak absolutnie nie jest absolutnie tak nie jest badania pokazują, że miejsca pracy, które zajmują pracownicy młodzi, na których zatrudniamy pracowników młodych nie są same miejsca pracy dla doświadczonych już doświadczeniem zawodowym doświadczeniem życiowym także takim ogromnym kapitałem społecznym także siecią kontaktów, która dotyczy pracowników starszych pracowników dojrzałych myślę, że nikt nie może obawiać się Solidarności międzypokoleniowej, dlatego że tak naprawdę wszystkie strony mają ogromne korzyści z tej Solidarności spróbuje podać przykłady jeśli mówimy o pracodawcy, któremu zależy na tym wiadomo jest duża konkurencja za rynki globalne wielokrotnie walczymy o tego samego klienta szczególnie teraz, kiedy technologie informatyczne wkraczają coraz bardziej do sfery zarządzania to tam walczymy o klienta walczymy o dobrą kondycję finansową przedsiębiorstwa, więc pracodawcy powinno na tym zależeć, żeby mieć w swoich zasobach najbardziej kompetentnych najlepszych najbardziej zmotywowanych pracowników pracownicy młodzi mogą uczyć się od pracowników dojrzałych wielu kompetencji społecznych związanych chociażby krytycznym myśleniem ze współpracą z rozwiązywaniem problemów natomiast pracownicy dojrzali mogą od tych bardzo jak to powiedzieć bardzo zaprzyjaźniony znani jako urodzonych w technologiach informatycznych młodych pracowników mogą uczyć właśnie tych umiejętności obsługi komputera, ale i i taka wymiana wiedzy ta wymiana doświadczeń może następować właśnie zespoły między generacji, gdzie ta Solidarność międzypokoleniowa jest taką taką kluczową sprawą pokazują, że jak najbardziej tak, że te zespoły są efektywne, że tam zachodzą bardzo dobre procesy też w takim szerszym tego słowa znaczeniu organizacja pokazuje, że nie jest wykluczająca, że jest właśnie włączająca, że jest uważna na to co pracownicy oczekują, czego pracownicy oczekują i i to ja im się bardzo dobrze szerzy dobre wzorce dobrą kulturę organizacyjną to tylko właśnie ciekaw jestem, ponieważ akurat w sam jestem 55 plus, więc mogę używać takich określeń typu leśne dziadki, bo czasami można odnieść takie wrażenie, że raz, że czasy właśnie dzisiaj są takie ze względu na chociażby tę technologię, której pani wspomniała zupełnie inne narzędzia pracy, które się pojawiły może właśnie te starsze osoby mogą już nie na nie nadążać to jest to jest 1 rzecz, ale druga jest taka, że akurat w warunkach tutaj naszej części Europy przeszliśmy jeszcze przez przemiany polityczne ustrojowe i ludzie 55 plus całą edukację całą swoją młodość przeżyli jeszcze zupełnie innej rzeczywistości politycznej gospodarczej czy ten model, którym pani mówi, który zapewne jest bez żadnego problemu można sobie wyobrazić właśnie w takich państwach pewnej normalności jeśli chodzi o ostatnie dekady ostatnią historię toczy toczy w Polsce rzeczywiście to występuje my nie jesteśmy mówiąc krótko teraz mówią o właśnie swoim pokoleniu jednak innej epoki takie trochę niepasujące do współczesności on ja jestem 55+150 plus i uważam, że trochę jesteśmy z 1 epoki oczywiście bardzo wiele przeszliśmy transformację, którą mamy za sobą ten ogromny sukces no myślę, że bardzo wiele nas nauczył i właśnie badania pokazują, że osoby dojrzałe, które musiały przez lata radzić sobie z wieloma trudnościami one właśnie mogą tych umiejętności takich społecznych miękkich mogą uczyć mogą pokazywać mogą dzielić swoimi doświadczeniami i uważam, że nie jesteśmy leśnymi dziadkami oczywiście w niektórych przypadkach nowoczesną technologią psy to Syberia przestrzenią trudniej poradzić sobie osobom dojrzałym, chociaż nie uważam, że sobie z tym nie radzą sobie z tym radzą z czy w organizacjach, które są nastawione na dobrej jakościowo miejsca pracy, gdzie również jest właśnie telepraca, gdzie są różnorodne programy szkoleniowe mentoringu owe, gdzie mamy do czynienia ze wsparciem pracowników to z różnorodnych programów Eco mogą korzystać pracownicy w różnym wieku i ten ten dobrostan praco pracowników służy bardzo dobrze i młodszym i starszym i też ciekawe przykłady płyną z organizacji, które już jak zastosują pewne rozwiązania, które właśnie stymulują taką Solidarność międzypokoleniową to one odnotowują sukcesy tych tych działań pracownicy są zadowoleni zadowoleni są partnerzy społeczni są związki zawodowe zadowolony jest też pracodawca z tego też z tych zmian które, które zachodzą takich zmian mentalnością owych myślę, że jako społeczeństwo polskie jesteśmy przepraszam chodziło też o to, ale czy w tym modelu, o którym teraz pani mówi no bo właśnie tak ładnie wygląda, ale czy nie pojawiają się takie zagrożenia mówi się, że chociażby sytuacja demograficzna w Europie także w naszym kraju zmienia strukturę społeczną coraz większą grupę stanowią ludzie starsi oczy to znaczy, że to są ludzie, którzy coraz więcej kosztują, a to znaczy, że to są ludzie, których funkcjonowanie czy to w końcowym okresie na rynku pracy, chociaż to jest jeszcze w miarę łagodne, ale już na pewno po zakończeniu pracy no będą specjalnie używam mocnych słów obciążeniem dla systemu społecznego, kiedy co chwilę młodzi ludzie słyszą, że no teraz to tam 3 osoby pracują na 1 emeryta, ale za chwilę to będzie 1 może 1,5 no i oni za to będą musieli płacić czy ich dochodów będą musiały być te systemy opłacane czy to nie jest właśnie taki rodzaj demografia to nie jest rodzaj zagrożenia dla tej ładnie wyglądającej w opisie Solidarności międzypokoleniowej no właśnie panie redaktorze uważam, że demografia jest czymś co krzyczy to Solidarność międzypokoleniową, bo proszę zauważyć oczywiście możemy rozpatrywać to taki sposób, że osoba, która przechodzi do systemu emerytalnego jest obciążeniem szczególnie w takich solidarnościowych w systemach emerytalnych jak z jakimi u nas mamy do czynienia, ale mówimy, bo właśnie wobec tej demografii mówimy o czymś takim jak produktywność społeczna nie tylko produktywność ekonomiczna, ale także pro produktywność społeczna osoby dojrzałe mogą bardzo wiele się wydawać także po tym okresie przejścia do pasywności takiej ekonomicznej i one bardzo duża siebie dają myśmy kilka lat temu prowadzili badania dla ministerstwa pracy wówczas był rewitalizowany program Solidarność pokoleń właśnie i jako odpowiedź rządowa odpowiedź Centralna na ze starzeniem się społeczeństwa i z badań wynikało, że osoby dojrzałe po pierwsze, ciesząc się jest duża grupa osób, które cieszą się dobrym zdrowiu mianem mogłyby być aktywne na rynku pracy po drugie, jeśli nawet tego rynku pracy wychodzą to również dorabiają funkcjonują jeszcze jakoś w innych trybach innej organizacji poza tym bardzo wspierają młodsze pokolenia swoim czasem poprzez opiekę nad dziećmi nad wnukami, ale także finansowo wspierają mimo skromnych budżetów i tak finansowo wspierają młodsze pokolenia w ramach wolontariatu to jeszcze nie jest bardzo popularne w Polsce, ale ten wolontariat osób wśród osób dojrzałych on się on się popularyzuje także jak najbardziej jako społeczeństwo jako społeczeństwo powinno nam zależeć, aby osoby dojrzałe były jak najdłużej sprawne, aby nie obciążały systemu nie obciążały instytucji opiekuńczych natomiast właśnie mogły ten swój potencjał swój czas swoją energię swoje doświadczenie do społeczeństwa dawać takim szerszym kontekście społecznej produktywności no właśnie dlatego bardzo zawsze strzygę Usza uszami z radością, kiedy nie słyszę o zdarzających się pracownika, ale bardziej doświadczonych to zawsze na to trzeba moim zdaniem właśnie tak spojrzeć nie mówię tylko, dlatego że jak przyznała jest 5 chęć pani prezes bardzo dziękuję za rozmowę myślę, że to jest dobry przyczynek do jakichś fajnych międzypokoleniowych spotkań w czasie tego weekendu być może nawet przy wyborczej urnie dawali do porozmawiania sobie porozmawiania sobie na ten temat dzisiaj już pięknie pani dziękuję pani prezes Izabella barwa Uniwersytet łódzki była gościem weekendowego poranka dziękuję życzę miłej soboty, po który państwu wszystkim tak słuchaczom życzę miłej soboty podziękowania dla Karoliny Łacińskiej, która audycje wydawała Macieja Raczyńskiego, który ją realizował za chwilę audycja Doroty Sumińskiej wieżę zwierzę, a ja się z państwem usłyszą jutro o godzinie siódmej rano weekendowy poranek zapraszam Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK - MACIEJ ZAKROCKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA