REKLAMA

Czy nauka jest jeszcze atrakcyjna? Człowiek jako istota spiskująca

Godzina Filozofów
Data emisji:
2020-06-27 11:00
Prowadzący:
Czas trwania:
42:56 min.
Udostępnij:

Metoda naukowa, a teorie spiskowe, czyli jaką rolę mają naukowcy w czasach po koronawirusie? Czy naukowcy mogą być jednocześnie negacjonistami?

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
no i zaczynamy na dobre program sobotni dr Paweł Boguszewski jest z nami halo halo dzień dobry dzień dobry dzień dobry państwu no to teraz mogę już oficjalnie powiedzieć dr Paweł Boguszewski kierownik pracowni metod behawioralnych w Instytucie Nenckiego Polskiej Akademii Nauk gratulacje Pavla wczoraj tak jak właśnie się pojawiła została kierownikiem to się to się nazywa właściwy człowiek na właściwym miejscu zawsze tego typu przypadki okaże dopiero stronią, ale mam Rozwiń » nadzieję, że w, a ja jestem przekonany absolutnie za będziemy dzisiaj rozmawiali jak napisałeś na Facebooku o anty nauce w epoce korowa wirusa, ale ja bym zaczął od kilku badań, które znalazłem, bo one dają bardzo ciekawy obraz sytuacji Otóż w zasadzie okolicach marca i kwietnia badania prowadzone zarówno w Europie jak w stanach Zjednoczonych pokazywały wzrost delikatny delikatny, ale jednak wzrost zaufania do naukowców i nauki w ogóle do instytucji naukowych nawet kilku publicystów Gard Diana i rozmaitych innych poważnych czasopism zachodnich twierdziło, że mamy do czynienia z jakimś renesansem zaufania do nauki, że czasy, kiedy spadało zaufanie do instytucji naukowych spadał w ogóle ogólny poziom racjonalności zachodnich społeczeństwach już być może mamy za sobą ta epidemia na nową jakość wzbudzi w ludziach poczucie, że jednak jeśli na czym można naprawdę polegać to właśnie na nauce tymczasem obecnie w tej fazie taki post pada licznej w znacznej części zachodnioeuropejskich krajów i wciąż jeszcze pandę liczne i w stanach Zjednoczonych w Polsce to właśnie nie wiadomo czy podpada licznych czy pandemiczny te parametry się zmieniają ja ostatnio udział takiej dyskusji z udziałem Iwana oraz TV politologa bułgarskiego bardzo bardzo znanego wybitnego, które przytacza badania, które pokazują do zupełnie odwrotny trend to znaczy pokazują, że zaczyna to zaufanie do instytucji naukowych do naukowców spadać właśnie w tym momencie, że być może pewnego rodzaju różnorodność stanowisk epidemiologicznych prezentowanych w trakcie pandę i być może to, że część przewidywań się nie sprawdziła spowodowało, że to zaufanie na nowo zaczęły lecieć do, ale to jest to jest ciekawe, którą Krasne wyraził świadczyć to może o tym, że tym, czego ludzie poszukują najbardziej kucia się zwracają jest poczucie stuprocentowej pewności, a tego nauka dać nie może i dlatego się od niej odwracają no tutaj z znasz jestem akurat drzewko pesymistą znaczy bardzo cieszy wzrost tej tego zaufania dla nauki, które były spodziewane natomiast obawiam się, że on będzie no tak właśnie wskazuje krótkotrwały dostarczy, aby w zakresie tygodni, kiedy ludzie widząc, że nas poznają prawdziwe oblicze nauki nauki, która nie jest monolitem, której szukamy prawdy natomiast nie zawsze możemy ją odkryć Unii i teraz od ręki, że właśnie to będzie powodować krótkotrwałe fluktuacje zaufania do środowiska naukowego natomiast długofalowo widać było od wielu wielu lat odrzucenie takiej tendencji, gdzie ludzie żyli nauka technika teraz na chwileczkę wrócili, ponieważ okazało się, że brak inwestowania w naukę inwestowania medycyna medycyną opartą na faktach nieszkodliwy, ale potem znowu ta tendencja powróci, ponieważ w takim wygodnym życiu, gdzie sami zagraża, gdzie nie ma pandemii większość groźnych chorób została już opanowana, gdzie możemy sobie dzięki cywilizacji naprawdę wygodnie żyć, bo tamto zaufanie będzie będzie cały czas spada także obawia się, że mapy wzrosty obserwowaliśmy w momencie, kiedy metody naukowe pozwalały nawet osób Boga ograniczyć pandemię no to jest taki zaufanie przejściowe, ale słuchaj to jest też bardzo ciekawe, bo przeglądałem jeszcze inne badania opinii publicznej i w Europie w stanach Zjednoczonych, które pokazują popularność teorii spiskowych dotyczących Korona wirusa i one są dość zatrważające, dlatego że wskaźniki liczby bezwzględne osób które, które przyznają się do tego rodzaju tego rodzaju przekonanie po pierwsze, są bardzo wysokie, a po drugie, rosną cały czas i Wielkiej Brytanii ponad 50 prawie 50% już sprzed jakiegoś czasu są wyniki, więc być może to wzrosło, ale niemal 50% obywateli obywatele Wielkiej Brytanii uznaje, iż z jakąś formę teorii spiskowych dotyczących skoro wirusa w szczególności, że skoro wirus całą pewnością nie jest zjawiskiem spontanicznym naturalnym, które się wzięło z jakich procesów przyrodniczych biologicznych, ale jest bronią biologiczną wytworzoną w jakimś laboratorium albo też, że pandemia została specjalnie sprokurował ana albo też, że w ogóle jej nie było tak naprawdę tylko, że jest faktem medialnym, który ma służyć jakiemuś całą pewnością nie można mu celowi 25% społeczeństwa francuskiego przyznaje się do tego rodzaju przekonań i około 30% to akurat jest stały wskaźnik w stanach Zjednoczonych tam zazwyczaj około 30% społeczeństwa takie czy inne teorie spiskowe wyznaje, bo badania w stanach są już od dawna robione akurat śledzę dosyć szczegółowo no w każdym razie to są rzeczywiście niezwykle alarmujące wyniki jak sądzę, bo z tym spadkiem, o którym mówimy zaufania do nauki w ostatnim miesiącu w ostatnim czasie idą w parze właśnie tego rodzaju wzrost jeśli chodzi o popularność teorii spiskowych, które dają pewność, której nie może dać nauka na ślub myślę, że akurat to jest spiskowe dotyczące Korona wirusa one zwykle tam do bardzo dobrzy działają osoby już wierzył winny to spiskowe to jest szczyt znane zjawisko, że osoby, które właśnie wierzą, w którym spiskowe zwykle wierzą w kilka często jest to ucieczka taki pewien wyścig zbrojeń to znaczy, że one potrzebują coraz bardziej absurdalnych teorii spiskowych ewentualnie można podzielone wchodzą pewnego rodzaju taki zaklęty krąg myślenie spiskowe, bo i tak naprawdę mogą przyjąć w tym momencie dowolną teorie, jeżeli tam mogą w jaki sposób pokazać istnienie spisku i w tym momencie, jeżeli mamy stały odsetek Amerykanów, którzy już autor jest z kolei późniejszego rodzaju to jest to naturalne klient to spiskowe dotyczące Korona wirusa tutaj państwo taką oczywistą oczywistość największy problem z ludźmi, którzy generalnie unikają boiskowych natomiast przypadku właśnie pandemii udaje się złapać rakietowe spiskowe, bo to jest skok niestety to są pewnego rodzaju prostymi wygodnymi wyjaśnieniami złożonej sytuacji to, czego nasz umysł nie lubi to jest przypadkowo losowo to jest coś, czego możemy przewidzieć unikamy tego typu sytuacji jak również nasz mózg w toku ewolucji dostał ataku ukierunkowany, żeby wyłapywać wszelkie nawet istniejące w związku przyczynowo skutkowy to znaczy, jeżeli możemy zobaczyć jakieś 2 fakty po krzyż, gdzie faktor siebie nasz mózg w sposób naturalny próbuje w jaki sposób powiązane oczywiście nie ma racji, ponieważ do 3 lat ma pozostałości torze, jaki zjawiska występują razem w czasie w miejscu nie oznacza, że w, których sposób powiązane ustrój powiązać to jest też było to naturalna taka tendencja, ponieważ jest otwór, które służy przewidywaniu przyszłości złapie jakiś związek przyczynowo skutkowy być może unikniemy jakiegoś problemu kiedy, kiedy przyszłości i w tym momencie proste wytłumaczenia istnienia pandemii to nie zakładają losowości biologicznej nie zakładają to, że niestosownego związek z natury nie mieliśmy wpływu, które może wystąpić w przyszłości no nasz mózg domaga się wyjaśnienia prostego takiego, które pozwoli przewidzieć, że coś, że coś takiego wystąpi też uniknąć i tutaj tory spiskowe są dosyć łatwe, ponieważ pokazują, że jest konkretna grupa, która spowodowała, że to druga znajdziemy dopasujemy problem znika, więc jeśli powtórzy także projekty uleganie teoriom spiskowym jest no powiedział, że leży w naturze ludzkiej natomiast Polski powinniśmy pracować to są właśnie metody takie myślenia racjonalizowania świata, które pozwolą uniknąć wpadania w proste łatwo wyjaśnienia oferowany właśnie przez tą dodał także kuratorzy ludzie wpadają w tego typu myślenie niż niezupełnie natomiast na morze czy na ten cały właśnie trend odchodzenia od myślenia naukowego do przechodzenia raczej takiego myślenia magicznego no to jest oferta właśnie takiego częścią się racjonalnego, bo bez myślenia racjonalnego nie jesteśmy w stanie odciąć prawdziwych stwierdzeń od stwierdzeń fałszywych wydaje się, że w, jakim sensie kluczowe kluczową kategorią tutaj zgadzam się ze wszystkim co powiedziałem oczywiście to to są bardzo ciekawe rzeczy ita tendencja umysłu do tego, żeby wyszukiwać połączenia tam, gdzie ich nie ma i nasza naturalna nasza naturalna predyspozycja do popadania w myślenie spiskowe była wielokrotnym debatę różnych naszych rozmów tutaj mogą państwo zresztą wrócić do tych naszych rozmów o teoriach spiskowych, gdzie dr Boguszewski właśnie bardzo szczegółowo omawia inklinacje naturalne naszych aparatów poznawczych i rzeczywiście to są to są fascynujące rzeczy w jakim sensie kluczowe pojęcia wydaje mi się tutaj pojęcie pewności, jakie potrzeby tego, żeby pewność uzyskać pewność szeroko rozumianą przede wszystkim myślę pewność emocjonalną jakiś rodzaj poczucia bezpieczeństwa świadomości, że posiada dostęp do jakich narzędzi pozwalających na rozumieć to co może się jawić jako właśnie nieoczywiste niepewne zagrażające itd. itd. no i teorie spiskowe nawet jeśli głoszą jakieś przerażające scenariusze i przerażające wizje to przynajmniej zamieniają coś co jest przypadkowe niepewne niejasne i chaotyczne coś co, choć może bardzo groźnie wyglądać to zarazem jest już nazwana poukładane uporządkowane et Cetera i bardzo mnie interesuje właśnie ten ta różnica, której zaledwie wspomnieliśmy tylko ta różnica pomiędzy stuprocentową pewnością, którą dają propagatorzy teorii spiskowych jak posłuchasz wywiadów Davida magikiem, który wyrósł na wielką gwiazdę jeszcze większą niż był wcześniej w trakcie pandemii, bo YouTube zdjął długi wywiad z nim, w którym w pokazywało swoje swoje zdanie znaczy jego jego zdaniem oczywiście istniejące połączenia pomiędzy technologią 5 Ga pandemią tej po tym, jak ten wywiad został zdjęty to miliony ludzi zaczęły sią oszukać go oglądać w innych miejscach, ale w David tak jak mówi to mówi absolutną stuprocentową pewnością siebie niemal jak Antoni Macierewicz taką absolutną pewnością siebie, że jest tak tak tak tak nie ma absolutnie co do tego żadnych wątpliwości natomiast naukowcy, którzy pojawiali się pojawiają się w mediach w kontekście pandemii w szczególności epidemiolodzy operujący różnymi modelami matematycznymi przewidującymi propagację wirusa populacji no mylili się przypuszczenia snuli powiadali, że to jest pewien model, ale niekoniecznie musi być stuprocentowo pewne nie dawali takiego poczucia, że tu o to, proszę bardzo, kawa mała czarna biały jest tak tak i tak będzie on dawał i może dlatego zyskał taką popularność to jest ta kwestia prostego przekazu prostego przekazu 10 odwołujemy do statystyki do prawdopodobieństwa do czynników biologicznych, które są w pewnym sensie oznaczone tylko dajemy odpowiedź w postaci jak to nazwać pewnego rodzaju grupy ludzi bądź woli to znaczy, że dług, jaki zamysł, żeby się stało nasz umysł bardzo lubi przepisywać sprawczość do o rzeczy przedmiotów, które taki sprawczości nie mają tak samochód się zepsuł się na złość możemy go kopnąć ze szkołą czy jakieś inne urządzenia, które sprawiają problemy no przypisuje Netanjahu opierało swój samochód czasem zarządzić kiedyś nie ja się też nie zdarzy, jeżeli sprawdzam czy ma kółka napompowane do tak tak leciutko generalnie skłoni kopii natomiast natomiast i szafki nie atakują moim zdaniem absolutnie intencjonalnie uderzają mnie głowa i mam taki odruch, żeby oddać czasem widzę w tym absolutne zamysł jest to nie jest przypadek to trzeba twoje szafki będzie zbadać natomiast do Instytutu techniki nakazuje głos oraz Sławka jak najbardziej będziemy badali pechowych szafek, ale wracając do tego wyjaśnienia no właśnie wyjaśnienia, które opierają się na tor spiskowych one do nas przemawiają, ponieważ nam od, a mają przyczynę którą, która jest czyjąś wolą czyimś zamysłem czy, jeżeli mamy teorię spiskową związaną z 52 ktoś wprowadza to ktoś na tym zarobić, jeżeli przy okazji możemy pod właśnie Korona Roztocze już jest Super no to oczywiście ta teoria jest totalnie absurdalna, ponieważ połączenie fal elektromagnetycznych z z wirusem to jest dla naukowca, który cokolwiek wie nawet nie dał koncert osoby w prasie, która po nie spała na lekcji fizyki biologii w szkole podstawowej się jej totalnie absurdalna no niestety problem jest taki, że wydaje mi się przed wiele osób spało na lekcjach biologii fizyki i nie potrafią wyłapać absurd takiego połączenia z powodzeniem ją w stanie przewidzieć, jakie połączenia buduje David, a ja nie chcę nie chcę tutaj jego teorii puszczać świat ale, żeby oddać sprawiedliwość teoria jest taka, że zachorowania jeśli w ogóle występują to są wskutek właśnie oddziaływania prawie, które wydobywają się z tych masztów, a nie żadnego wirusa, bo wielu z nas jest wielu taka jest tak tak to tylko, że akurat w nowej Zelandii udało się opanować praktycznie zachorowania na uwzględnienie przez bardzo długi czas zerowy wskaźnik nowych zachorowań natomiast ma bardzo rozwiniętą sieć 52, więc tak naprawdę już nawet, pomijając samo wyjaśnienie na poziomie mechanizm etycznym, jeżeli popatrzymy sobie na kolacji istnienia dużej ilości zachorowań z obecnością sieci 5 jedno to w środku brazylijskiej dżungli raczej nie spodziewałbym się jakiegokolwiek zasięgu, a jednak tam jest najwyższy poziom zachorowań związku z tym już nawet osoby, która no nie chce za za pomocą mechanizmu działania mieć wyjaśnione w tego typu zjawisko to wystarczy po prostu popatrzeć sobie po ilości zachorowań versus to technologia okazuje się, że to zupełnie się ze sobą nie łączy jest to pewnego rodzaju teoria, która jest chwytliwa jest przyjemna czy mamy, czyli zamysł, kto ktoś nas truje tym wirusem w sposób specjalny nie musimy wtedy się przyznawać, że niestety pomimo budowania cywilizacji techniki nauki cały czas jesteśmy w stanie okiełznać naturę zapanować nad chociażby wirusami, a już w szczególności taka takie wyjaśnienie pseudonaukowe wygodne dla ludzi, którzy generalnie negują np. chociażby konieczność szczepień czy boją się różnego rodzaju wyjaśnienia, że możemy wszystko wyleczyć w sposób nie palnąć natura jest tym dobrem, które chce nas tak naprawdę leczyć cywilizacja jest zła no, jakby nie patrzeć z naszej drugą stronę, która chce nas bardzo szybko zamienić na swoich swój pokarm, a to co nas ratuje przed tymi budował cywilizację to właśnie nauka technika tak to jest to jest przypuszczam, skąd się do pewnych bardzo rozpowszechnionych stereotypowych wyobrażeń, które są faktycznie popularne dzisiaj tych wyobrażeń helskiej natury, w której panuje harmonia i która jest z dobra, która chce dla nas jak najlepiej to cywilizacja jest czynnikiem zakłócającym tak jak w tak jak powiedziałeś, ale 1 z takich 1 z najbardziej popularnych odmian teorii spiskowych które, zwłaszcza teraz w ostatnim czasie stają się stają się coraz bardziej rozpowszechniona są negacją izbę negacją izba też rozmawialiśmy wielokrotnie to są po prostu różne od tych negacji służy cała masa np. wspomniana przez siebie antyszczepionkowe ideologii jest przykładem negacjonizmu płasko ziemstwa jest też przykładem negacjonizmu, ale też np. różne pomysły takich ludzi jak David Irving, który przekonuje, że nie było Holokaustu wcale, że to była instalacja wybudowana po wojnie te wszystkie obozy koncentracyjne, które które, które możemy oglądać dzisiaj i które które mają stanowić dowód na na zagładę tego wszystkiego nie było to też jest taki klasyczny przykład teorii spiskowej negacja nieetyczne teraz negację zbytecznie stają bardzo popularna coraz więcej osób także w Polsce uważa, że w ogóle nie było żadnego wirusa i że to była jakaś albo pomyłka albo właśnie świadomie prawo sprawa sprowokowana fakt medialny, który miał na celu realizację jakiś interesów politycznych albo jeszcze innych, ale w istocie była to panika wywołana wywołana wokół niczego, bo wirus albo jest zupełnie nieszkodliwe albo całego nieba to niestety tak nawet sama kontestacja różnego rodzaju zjawisk i negowanie tych zjawisk samo w sobie nie jest złe to znaczy tak naprawdę jest to pewnego rodzaju podstawa metody naukowej to znaczy w nauce, jeżeli mamy nową teorię to naukowiec straszy ten tor obalić ani potwierdzić oczywiście szuka dowodów na teorię ale kiedy już się sformułuje, kiedy ma jakieś nowe prawo o zasadę to próbuje w jaki sposób przede wszystkim przywrócić to znaczy zobaczyć 3 czy tego rodzaju stwierdzenie przechodzi próby rzeczywistości czy możemy na podstawie tego takiej teorii wyliczenia się czy wzoru np. przewidzieć wynik eksperymentu w związku z tym no pewien sposób neguje swój wynalazek i poprzez testowanie tej negacji nadaje prawdziwość w przypadku takiego działania negocjacyjne negacji-li stycznego to negowanie jest tylko dla negowania to znaczy także tylko powiedzieć od miast nie ma tego elementu szukania rzeczywiście prawda testowania swoich słów w związku no najprostsza metoda, jeżeli np. ktoś, by mnie zapytał co mnie przekona o tym, że wirus kwitnie istnieje jest spowodowany przez chociażby przez 5 gier to ja powiem konkretnie to są dowody, jeżeli będę miał dowody naukowe niż te zjawiska w jaki sposób da się powiązać i co więcej będę widział efekty działania np. sieć 51 ilość zachorowań i będą to bardzo dobrzy zweryfikowane fakty to ja wtedy jestem gotowy zmienić swoje zdanie tylko czegoś takiego nie ma tak, jeżeli zapytamy negacją list co przekona o tym, że za nim właśnie epidemią koliduje z nie kryje się jakiś spisek to bardzo często nie potrafią powiedzieć co mogłoby zmienić zdanie to jest niema czegoś tacie domena też też też wiedzy chociażby wierzeń religijnych tak gdzie no w nocy tak naprawdę taki najbardziej klasycznym ujęciu hipoteza naukowa jest tylko wtedy hipotezą jesteśmy w stanie ją jakiś sposób obalić duńską, kiedy można powiedzieć pokazać zestaw pewnych rzeczy, które obserwujemy to wtedy zmieniamy naszą teorię, ale wtedy jest prawdziwie naukowa, ponieważ jesteśmy w stanie zmienić w przypadku wierzeń negacjonizmu jest pewnego rodzaju więzieniem no najczęściej nie ma możliwości wybicia takiej osoby takie powierzenie dotyczy oczywiście są tylko, że zwykle są to musimy się wtedy odwołać do mocy tej osoby, które bardzo często fakty całkowicie nie przemawiają, ponieważ negacją jest też odporny na fakty, ponieważ on wie, że wszystkie fakty, które chcemy pokazać są fałszywe to jest upiorna system to jest upiorne system taka upiorna maszyna, do której jak się wpadnie to właściwie nie da się z niej wyjść w każdym razie moje poczucie nie da się z niej wyjście własnych siłach może jakoś liczne się udaje, ale ale, ale to jest rzeczywiście niezwykle przemyślany układ myślowy myślę przepraszam, bo tutaj jakieś masło maślane zrobiło z tego bardzo taki specyficzny układ myślowy, z którym wszystko potwierdza tę wyjściową tezę co więcej no jesteś w tym pewna racjonalność to znaczy jeśli mamy jakieś siły, które aktywnie zacierają ślady swojej działalności co jest teoretycznie możliwe jest jakieś prawdopodobieństwo, że ktoś faktycznie działa w tym świecie, zacierając ślady swojej mowy o swojej działalności nie chcę, żebyśmy dowiedzieli się o jego niecnych knowań ach to taka jest zasadnicza zasadnicza teza we wszystkich bodaj teoriach spiskowych no to brak dowodów nie może być dla nas ostatecznym dowodem na cokolwiek to, że nie ma tych przesłanek, które kazały nam w sposób stuprocentowy uznać, że jest tak albo tak nie może być ostatecznym dowodem na to, że to wszystko jest wymyślone, bo przecież jestem agent, który aktywnie działa, żebyśmy się nie dowiedzieli nie złapali go za rękę no i jakąś potrzebę takiej robocie czasami takie sytuacje zdarzały faktycznie ktoś zacierał swoje ślady, że jakiś różne spiski które, które zna bez historii też m.in. polegały na tym, że starali się spiskowcy nie dopuścić do tego, żeby świat się o ich działaniach dowiedział cytuje PPP pewna Iskra racjonalności jest pewien powab jest pewna uwodzicielska siła, która powoduje, że gdzieś tam z tyłu no taka możliwość się się pojawia i nie jest w stanie tego wykluczyć tylko tutaj to myślenie, które promujemy w tym programie myślenie racjonalne nazwijmy to polega na tym przecież umiesz umie warzyć prawdopodobieństwa to znaczy, że nawet jeśli jest taka możliwości ona ma bardzo nikły poziom prawdopodobieństwa to no to musi umieć z niej zrezygnować właśnie, dlatego że cała reszta przemawia za tym, że jest inaczej tak mi się wydaje aż tak to znaczy dokładnie tak z PiS się zdarzają to jest stuprocentowo pewne, że ludzie ze swojej natury próbują spiskować poznawać sposób się taka ludzie mają lekko natury właśnie takich istot spisując, ponieważ ślą, żeby działać musimy jak sposób podejrzewać inne grupy ludzkie o to, że nie udzielają NATO pełnej informacji, czyli de facto tworzą jakiś nie jak spisy natomiast cała rzecz opiera się właśnie tę kwotę to prawdopodobieństwo to znaczy, o ile małe spiski są na porządku dziennym o tyle duże zyski jest bardzo ciężko utrzymać nawet bardzo potrzebuje takiej pracy modelując matematycznie za pomocą takiego wzoru, w którym uwzględnia ilość osób, które trzeba, które wiedzą, ale trzeba uciszyć bardzo długo ślad, bo tak duże ogólnopolskie ogólnoświatowe spiski to jest zaledwie kilka lat, kiedy się w dalszym zdobi internetu jest to jeszcze trudniejsze do do dotrzymania taki prawdziwy skarb oczywiście kwestia jest z tego tego wtedy też dowodu i jeżeli istnieje spisek ma rozpisać konkretne dowody to układają się bardzo taki przekonujący obraz co musimy stwierdzić oczywiście ktoś spiskową ktoś coś coś nie złe, bo mogą też do Spiskiej my, ale no i działał w ukryciu natomiast w przypadku akurat w spisku związanym z negacją złem naukowym, czyli właśnie chociażby ruchy antyszczepionkowe innego rodzaju cudzoziemcy wiele innych, które są wspominamy w nas cechę Ukraińców i chociaż dyrektor Jan to chleb filia nie tak to tamten to sedno tej tej tezy tego spisku tak mało prawdopodobne i brak dowodów na jego potwierdzenie no powoduje, że musimy go odrzucić no to jest coś co właśnie powoduje, że to spiskowe są atrakcyjne, a wytłumaczenie naukowe jest mało atrakcyjne w przypadku np. w spisku bez tych akt KIO, a zażywasz ma prawo powiedzieć na 100%, że coś takiego nie istnieje bez odpowiedzialnym naukowcem niemal 13% istnieje, bo nauka nie może stwierdzić, że się Paweł cieszył się nie może powiedzieć, że 100% par zasad, a zastęp całej radości taktach słychać było niestety tak ale zwracam się, ponieważ ta jest naturalna akt ten słynny czających Lassalle, czyli że dziś dokoła słońca daleko osobie porusza mały tajemniczych herbatką żadne nasze instrumenty nie są w stanie go wykryć, bo tak doskonale instrumentów mamy w związku z tym mam prawo powiedzieć, bo tam nie ma to jest po prostu też poprawę salda fundamentalna fundamentalne prawo logiki, że się nie dowodzi istnienia nie da się dowieść istnienia obraz można również może nie prosił prawdopodobieństwo, że coś takiego występuje to prawda po swój bardzo bardzo bardzo mało, ponieważ wszystkim obserwacji wskazują na to, że taki częściej tam istnieje, aczkolwiek no słyszałem, że samochód już około 6 myślę, że grała całkiem ciekawą muzykę w, więc być może jest jakiś czas taki jakiś filozof na orbitę okołosłoneczną wyśle do cięcia tylko po to, że w końcu złamać w tym odwieczną do, ale wracając do Senatu znam co możemy określić prawdopodobieństwo to znaczy, jeżeli jest bardzo wysoki próg to państwo taka teoria spiskowa jest zupełnie absurdalna i nie do przeprowadzenia nie ma uzasadnienia w sposób racjonalny i naukowe to po prostu się odrzuca miasto oznacza to, że wszystkie spiski istnieją jako bardziej spiski istniały istnieją będą Znicz kod jest kwestia tego prawdopodobieństwa mylone są wiarygodne ja też mam wrażenie, że to działa Kaskada to znaczy, bo powiedziałeś o repatriantach jako 1 z najbardziej nieprawdopodobnych teorii spiskowych, ale myślę, że to jest, że nie ma tak naprawdę zerwania jakościowego jakiegoś skoku pomiędzy przekonaniem o istnieniu tajnego rządu światowego np. to jest w stanach Zjednoczonych niezwykle rozpowszechnione, bo to właśnie między około 30% społeczeństwa uznaje istnienia tajnego rządu światowego przy czym tylko chyba 7% wierzy w istnienie obsydian to są badania sprzed kilku lat takie duże na naprawdę potężnej grupie robiona, ale że w momencie, kiedy przyjmie tego rodzaju perspektywę to znaczy, kiedy 1 cegiełka już w swoim umyśle wskoczy na takie miejsce to później bardzo łatwo asymilować jest kolejne to znaczy otwiera się coś w rodzaju takiego tunelu na końcu, którego z czeka ją lepki Dianie chlebem solą, witając fanfarami, bo uruchamia się jak rodzaj takiej kaskady pewien element zaczyna podważać w rzeczywistości w swoim obrazie świata widzieć go jako House generowane przez jakąś intencjonalnie działającą grupę i nagle wszystko przestaje być kroczek po kroczku cegła po cegle rzeczywiste już na dobrą sprawę nawet teoria płaskiej ziemi wydaje się być racjonalna zresztą rozmawialiśmy kiedyś o filmie za horyzontem poświęconym amerykański płasko ziem chcą tam to było bardzo charakterystyczne właśnie oni wszyscy za rekrutowali się do tego ruchu płasko żelastwa z innych teorii spiskowych to główny bohater taki czy, który jest 1 z twarzy tego ruchu przez pewnego odłamu, bo tam dziś bardzo intensywnie kłócą się nawzajem oskarżają o to, że są agentami CIA, ale 1 z tej tych takich głównych bohaterów powiada, że wcześniej interesował się bardzo wieloma różnymi teoriami spiskowymi doszedł w sposób naturalny właśnie do tej, jaką do takiej w ogóle zasadniczej podstawowej więc, więc myślę, że to jest w jakim sensie duże niebezpieczeństwo tego rodzaju osunięcia się w ramię charakter miało zaczepić wg mnie tutaj są 2 aspekty będą też ten aspekt osobisty to znaczy oczywiście przyjęcia pewnych wierzeń i z 1 strony się z tobą zgadzam się, że tutaj często następuje wyścig zbrojeń to znaczy idziemy coraz bardziej absurdalne wierzenia wersji potrzebuje zespół no niemalże tak jak uzależnienie osobom coraz większej ilości substancji w tym przypadku potrzebujemy coraz bardzie i pełnego wyjaśnienia nam naszego świata w sposób najbardziej prosty, czyli że ktoś za tym stoi, kto stoi za nieszczęście, które spotyka, bo brakiem szczęścia, ale z drugiej są też jest dużo ludzi, którzy tak naprawdę mają taką wybiórczą jak to spiskowe no tutaj takim podejściem anteną COVEC wybiórcze możemy zobaczyć nawet naukowców też dosyć zaskakujące dzieła ciekawe znam osoby, które idealnie stoją np. za metodami naukowymi, ale są wakacyjne jest negują antropogeniczny zmiany klimatu bądź np. wierzą we wszystkie rzeczy, ale nie do końca ufają nad szczepionką, bo coś tam usłyszeli na temat tajemnicy czy innych rzeczy tak też się wydaje, że spora grupa ludzi, którzy mają jakiś taki mały wybrane właśnie obszar, gdzie wpadają pewnego rodzaju teorie spiskowe, bo rząd naukę no i obawiam się to jest w przypadku ludzi, którzy nie zajmują na konto jest pewnego rodzaju no właśnie pokłosie tego, że niestety w przypadku edukacji za dużo się stawia nacisk na fakty za mało na racjonalne myślenie i posługiwanie się pewnego rodzaju narzędziami umysłowo, a w przypadku akurat osób, które zajmują na konto być może są, jakie Goś no dziwne pułapki myślenia, które pan także jest dosyć ciekawe zjawisko natomiast drugim aspektem jest już kwestia organizacyjna, ponieważ osoby, która nie znają to spiskowe łączą się grupy będą tam mamy pełną dynamika wewnątrz grupowo czy walką o przywództwo pewnego rodzaju łączenie grup większe zespoły dzielenie na mniejsze poszukiwanie liderów także tam już mamy taki dodatkowy poziom, gdzie tak naprawdę no i członek wewnątrz no może rodzić wewnątrz grupową dynamika, gdzie mogą można typować pewnego rodzaju eskalacja, że przywódca najbardziej absurdalnymi teoriami testem najlepszy pod własną jest najbardziej ekstremalne no i tak mogą tworzyć zupełnie nowe wyjaśnienia i powstawać jeszcze większe pułapki no i szukanie też nowych wyznawców tak do tej grupy no chociażby różnego rodzaju sprzedawcy suplementów bazują właśnie na osobach, które mają pewnego rodzaju wierzenia pseudonaukowe, ponieważ łatwo im opchnąć różnego rodzaju dziwne urządzenia w tej możemy się chociażby nie nie tak dawno był sprzedawany na PayU w Anglii taki mały do bólu no małe są, który miał na le cha mamy pendrive USB, a niektóre nalepkę z hologramem i to był opis ochroni właśnie przed promieniowaniem 5 wie kosztował 300 WHO toczyć się skończyć łącznie w styczniu mały lekki miał ładne o istotę miasto kupiło jak się wejdzie na polskie serwisy różnego rodzaju rzeczy, toteż możemy znaleźć koce, które chronią przed promieniowaniem 52 różnego rodzaju piramidy urządzenia do rozpraszania chmur chemicznych jest to nie tylko miejsce takie są naukowe, gdzie możemy się poklepać po plecach wymienić pewnego rodzaju powodami też rynek to jest duży rynek tak to jest w ogóle cały drugi obieg jeśli można tak powiedzieć to jest fascynujące zjawisko zresztą ten drugi obieg konferencyjno instytucjonalne w świecie pseudonaukowych teorii medycznych nie tylko medycznych są specjalne instytuty są organizowane konferencje są hierarchowie tak jak powiedziałem są ci, którzy w mają pozycję niemal Einstein w tamtym świecie są tacy którzy, którzy aspirują bardzo do tego, żeby stać się takimi takimi właśnie jest daninami jest to fascynujące zjawisko absolutnie charakterystyczne jest oczywiście to, że tam wszyscy prędzej czy później się ze sobą kłócą zaczynają wzajemnie oskarżać o agenturalność albo działanie na rzecz tych właśnie sił, które rzekomo tutaj się demaskować to jest chyba też związane z tym, że po prostu nie ma żadnych realnych kryteriów pozwalających na ocenę tych narracji, które tam są produkowane, więc nie ma ich weryfikacji niezależnej od osobistych animozji tylko są siłowe przepychania tych akurat opowieści czy wariantów czy wersji, które wydają się komuś bardziej atrakcyjna, bo nie ma jak sprawdzić tego nie ma żadnych realnych metod żeby, żeby coś takiego zweryfikować, więc tworzy się taka rzeczywiście jak jej niesamowita plątanina to jest odpowiedź na 1 z przyczyn właśnie powstawania zaćmy, czyli powstawały właśnie propagacja tego rodzaju różnego w sobotę naukowych teorii test to, że one są tworzone także wyglądało naukowe bardzo często, bo ile oczek racjonalnych, które tam słyszał o Koperniku i troszeczkę chodził do szkoły no to wieś bardzo łatwo obalić to o własności ziemi i raczej tego typu wierzenia są w mniejszości, ale już w momencie, kiedy dochodzimy właśnie różnego rodzaju stwierdzeń medycznych biologicznych czy patologią niestety jest bardzo skomplikowana komplikuje się z każdym dniem każdą publikacją naukową którą, którą otrzymujemy to tam niestety bardzo łatwo jest ubrać właściwą obsadą naukową teorię swoje pseudonaukowe ja z no takie szaty żony wyglądają jak naukowo i niestety to jest bardzo często celowy nawet ostatnio znalazłem stronę, która jest całkowicie pozbawiona sensu medycznego natomiast nawet próbuje nazywać tak jak w 1 z najlepszych wyszukiwarki wyszukiwarek medycznych, czyli musimy tutaj postawić jest to celowe jest celowe udawanie prawdziwych naukowych w doniesieniu w związku z tym no jest to przeciwnik, który niestety w niestety działa przebiegle na pewno jeszcze wrócimy do tej i rozmach dr Paweł Boguszewski państwa gościem kierownik pracowni metod behawioralnych jest życia ludzkiego Polskiej Akademii Nauk neuro fizjolog bardzo dziękuję za rozmowę dziękuję bardzo, do usłyszenia, a my oczywiście wracamy po informacjach, które już niedługo na antenie Radia TOK FM, a będzie nasz gość Jarosław Makowski o księdzu Józefie Tischnerze rozmawia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: GODZINA FILOZOFÓW

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA