REKLAMA

"Make Europe strong again" - pod tym hasłem Niemcy przejmują prezydencję w Unii

Światopodgląd
Data emisji:
2020-07-01 16:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
24:55 min.
Udostępnij:

Dziś Niemcy przejmują prezydenturę w Unii Europejskiej, ale w dzisiejszej rozmowie z dr Agnieszką Smoleńską z Polityki Insight oraz dyrektorem warszawskiego biura Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych Piotrem Burasem, poruszyliśmy też temat relacji UE z Chinami, utrzymanym zakazem wjazdu dla Amerykanów, czy sondażu ECFR o osamotnionych Europejczykach.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świat podgląd Agnieszka Lichnerowicz czy Niemcy proszę państwa dziś 1lipca przejęły prezydencję w Unii Europejskiej przewodnictwo i wiązane są z tym bardzo duże nadzieje pozostałe państwa czy eksperci wiążą spore nadzieje z tą prezydencja na rozwiązanie kilku ważnych dla Unii sprawczy sporów i właśnie o wyzwaniach stojących przed tą prezydencją, a tym samym przed całą Unią Europejską chciałabym byśmy porozmawiali dlatego też państwa gośćmi są teraz dr Rozwiń » Agnieszka Smoleńska analityczka do spraw europejskich z takim ośrodku analitycznym polityka Insights, którą połączyliśmy się przez ska i padzie dobre inna wre dzień dobry państwu i Piotr Buras dyrektor Warszawskiego biura również takiego ośrodka analitycznego, który nazywa się Europejska rada spraw zagranicznych dzień dobry dzień dobry biorąc pod uwagę, odnosząc się do tego, że dziś wiadomością czy nawet od wczoraj 1 z głównych wiadomości w światowych mediach jest gorąca sytuacja w Hongkongu tam zatrzymano ponad 300 osób, które protestowały przeciwko nowym mu prawo bezpieczeństwo, które zostało narzucone przez takie, na które uważany jest w zasadzie narzucenie tego prawa za koniec z Hongkongu takim, jakim poznaliśmy, czyli jednak niezależnego w myśleniu swoboda ach, dużo bardziej wolnego niż te kontynentalne Chiny i to się właśnie na naszych oczach kończy to oczywiście wiąże się z pytaniem w szerszym dotyczącym oczywiście nie tylko Hongkongu co z Chinami jak prowadzić politykę wobec Chin, jakie są interesy i zagrożenia z perspektywy Unii Europejskiej dla właśnie z powodu Chin dzisiaj szef niemieckiego MSZ Heiko Mass mówił o tym, że w temacie Chin ważne jest byśmy wszyscy zachowali się jak Europejczycy i nikt nie szukał oddzielnie własnej drogi uważam również teraz Unia Europejska musi szybko zaprezentować jasne stanowisko dodam, że wydaje się ten argument Chin takie nazwy, czyli potencjalnej rywalizacji gospodarczej politycznej próby sił na arenie międzynarodowej jest takim 1 z głównych argumentów najczęściej przyjmowanych na właśnie potrzebę Unii Europejskiej, że pojedynczo każdy z państw członkowskich, zwłaszcza średnie małe nie mają szans obronić przed takimi wpływami chińskimi gospodarczymi nie tylko, więc pytanie czy jest szansa na to wspólne stanowisko czy niemiecka prezydencja może tutaj coś osiągnąć wiem, że to jest gum wielki wielki wielki temat, ale z tej perspektywy, gdybyście mogli wskazać co jest najważniejsze, jeżeli chodzi właśnie te kwestie nie może zaś dr smoleńskiej także dzień dobry, więc tak bardzo szeroki zakres ani to pytanie jak najbardziej temat relacji Unia Europejska Chiny był bardzo wysoko na agencję niemieckiej prezydencji też, że nieprzypadkowo ambasadorem Niemiec PN przy Unii Europejskiej wcześniej był ambasadorem Niemiec w Chinach stąd te relacje nic o unijne są szczególnie interesem Niemiec, ale niestety lekowej pandemia troszeczkę na drugi pan przełożyły na Ehrle te wysokie ambicje Niemiec w tym na obszarze, ale zaplanowane na wrzesień szczyt w Lipsku został przesunięty przesunięte bezterminowo też rosnące napięcia odraczają potencjalnie czasy perspektywy nowej umowy z Chinami, a Unią Europejską tutaj, jeżeli chodzi o raz dyplomatyczną, ale polityka zagraniczna Unii jest notorycznie słaba, ale już się pojawiło, a na oświadczenia szefa unijnej dyplomacji chce pan Morena krytykujące działania po stronie chińskiej jak zwróciła uwagę na na nowe instrumenty, które Unia starajcie, które Unia raczej sięgnąć ABN jak wyjść naprzeciw Chinom to są instrumenty polityki handlowej i polityki konkurencji, czyli Unia bardziej stara się myśleć teraz kategoria swojej autonomii strategicznej i wykorzystać instrumenty, które dotychczas były głównie wykorzystywane w kontekście rynku wewnętrznego wewnętrznie, że te zapewnić równą konkurencję między państwami członkowskimi teraz coraz bardziej coraz bardziej zdecydowany sposób wykorzystuje te instrumenty również w kierunku swoich strategicznych rywali, a w dużym uproszczeniem, ale są to jest dyskusja o tym trzeba Lach czy czempiona tak, czyli umywalnie nim pozwalamy Unii Europejskiej wyrosnąć na tyle dużym podmiotom gospodarczym korporacją, żeby one mogły m.in. tymi chińskimi rywalizować tak wiele jak w europejskich czempionów, ale również kontrola tego co chiński, a podmioty robią na rynku europejskim i omówimy zarówno monitorowaniu inwestycji w treści na rynkach europejskich w tym kontroli przejęć, a przez chińskie podmioty strategicznych gałęzi przemysłu w Europie, a także nowych instrumentów o nowych instrumentów, które mają kontrolować czy podmioty chińskie nie są w nas bez zbyt bardzo subsydiowane przez przez leśniczego liczy konkurują na równych warunkach też trzeba dodać, że ostatnie raporty Unii na temat tzw. dezinformacji czy próbowania próby wpływania na debaty Unii dotyczą nie tylko Rosji Chin to jest ciekawe mam przed sobą badanie Europejskiej rady spraw zagranicznych Piotr Buras zaraz się odniesie z tego wynika mi nie tylko z tego badania to potwierdza, że paradoksalnie pandemia cała dyplomacja maseczką z Chin, w których one chciały wykorzystać ten moment, w którym tak jak by sobie świetnie poradziły z wirusem, żeby wzmocnić swoją pozycję na arenie międzynarodowej może być to wszystko przeciw skup być przeciwskuteczne, bo okazuje się, że wzrosła wręcz czytam powszechna wrogość wobec Chin w państwach członkowskich Unii Europejskiej, a także żądania surowszej kontroli granic zewnętrznych Unii to już drugi wątek, a więc pytanie dopiero w USA podobne to znaczy czy jest rzeczywiście możliwe, że Unia Europejska w stosunku do Chin będzie budowała wspólny front i to będzie front dosyć skuteczny, czyli jednak czy będzie bardziej koordynowała zintegruje się w tych sferach właśnie polityki handlowej międzynarodowej myślę, że tak to znaczy jako tendencję tą całą pewnością i wydają się, że ta pandemia jest jakimś takim dosyć ważnym momentem przełomowym jeśli chodzi o zarówno postrzeganie Chin w Europie to, o czym pani przyszedł mówiła te wyniki naszego badania było przeprowadzone kilku publicznych 12 krajach Unii Europejskiej ono pokazuje takie dramatyczne tąpnięcie jeśli chodzi o wizerunek Chin zresztą też stanu Zjednoczonych, a także zupełnie inny wątek gdzie, gdzie rzeczywiście właściwie te próba Chin zaprezentowania się jako taki kraj, który reprezentuje jakąś Solidarność wobec świata, który oczywiście za tym stała cała cała propagandowa narracja pokazująca Chiny jako jako takiego nowego przywódcę światowego to wszystko właściwie spaliły na panewce przynajmniej się chodzi o opinię publiczną, jeżeli chodzi o elity te, które podejmują decyzje no Unii Europejskiej rządy krajów europejskich wydają się też dochodzi właśnie w tych miesiąc to bardzo poważnego przewartościowania, który polega na tym, że tak jak kiedyś jeszcze do niedawna ponowił planowało takie przekonanie, że w interesie Unii Europejskiej jest jak najwyższe największe inwestycje w Chinach jak naj większe w zależności z Chinami trzeba budować więzy z Chinami jako takim Super ważnym partnerem handlowym gospodarczym to w tej chwili to wahadło przechyla się trochę drugą stronę to pary mówi Agnieszka Smoleńska, gdzie takie poczucie, że to zaś za daleko znaczy to rzeczywiście element całego całej dyskusji w ogóle globalizacji o tych wzajemnych powiązaniach globalnych ale, ale oczywiście Chiny są tutaj kluczowym elementem i to wszystko, o czym mówimy to ma wydają się może nie taki bezpośredni związek z pierwszym tematem, którego pani zaczęła to znaczy od z Hongkongiem jest tutaj oczywiście bardzo trudno nie ma i wiele możliwości niewielki wpływ tak naprawdę na sytuacji tam natomiast całą pewnością też to co się dzieje w Hongkongu będzie szkodzi o chińskim interesu w Hongkongu będzie wchodził również europejskim interesom Hongkongu europejskich firm czy to był taki okno na Chiny sędzia Kongu, gdzie na innych zasadach te firmy światowe europejskie również funkcjonował, więc to będzie to tutaj to jest pewien wątek, który na pewno będzie jeszcze relacji nadal nie określał ale, ale wydaje się, że ta odpowiedź, która mieszka z pańską to znaczy wzmacnianie Unii Europejskiej od środka wobec tej konkurencji chińskie, które częściowo też nieuczciwe i częściowo zagrażające strategicznym jak się okazało interesom europejskim no to jest jakaś zmiana, która która, której wyraźna, która wydaje mi się będzie przedmiotem już staje się przedmiotem tego konsensusu nic oczywiście do to w będzie też przedmiotem wielu napięć obiektów, ale jednak tutaj ja widzę tutaj bardzo istotne Piotr Buras dr Agnieszka Smoleńska są państwa gośćmi dziś rozpoczyna się niemieckie przewodnictwo Unii Europejskiej razem uczynimy Europy znowu silną możecie państwo kojarzyć z hasłami Donalda trampa, więc jej o Trumpie i o tym, że Polacy jak wynika zbadania ECFR wcale nie uważają, że stany Zjednoczone będą kluczowym sojusznikiem w powrocie do zdrowia po pandemii porozmawiamy po informacjach światu podgląd Agnieszka Lichnerowicz państwa gośćmi są cały czas Piotr Buras dyrektor Warszawskiego biura Europejskiej rady spraw zagranicznych dr Agnieszka Smoleńska analityczka do spraw europejskich w polityce USA Niemcy przejmują dziś przewodnictwo Unii Europejskiej co jest dobre dla Europy było i jest dobre dla nas mówiła kanclerz Angela Merkel, którzy doceniają to jak Niemiec Niemcom udało się właśnie te interesy Unii Europejskiej Niemiec zgrać się niektórzy oczywiście uważają, że to jest narzucanie przez Niemcy ich interesu całej Unii Europejskiej teraz tego nie rozstrzygniemy rozstrzygać pewnie będziemy tylko trochę, ale zaczęłaby może od hasła razem uczynimy Europę znowu silną jak bardzo jest to w tłum Chan gra z hasłem Donalda trampa to nie może z państwa ma siłę wyjaśnić Agnieszka Smoleńska myślę, że są 2 wyrażenia, które pomagają zrozumieć to hasło 1 tej autonomia strategiczna, czyli tacy, o czym rozmawialiśmy też pierwsze w pierwszej części i to wzmocnienie Europy we świecie, który staje się coraz bardziej niepewne i również Europejska suwerenność, czyli myślenie o wspólnym działaniu na poziomie europejskim jako temu co pozwoli zapewnić na nowo dobrobyt Europejczyków po kryzysie jak najbardziej niepewny kontekst troszeczkę może za działanie takie hasło, które zostały co prawda bardziej w sposób bardziej delikatny przetłumaczony na język angielski uczeń Europę znowu silną, ale jestem hasłem przewodnim tutaj warto zwrócić też uwagę na naciski ja jeśli Niemcy kładą obecnie na utrzymanie jedności Europie jednak przed ich prezydencją wezwania są niemałe utrzymanie jedności odbudowa gospodarcza, ale przede wszystkim też zniesienie barier między państwami członkowskimi, które powstały od czasu pan Andrzej, więc oczywiście wieloletni budżet i negocjacje też za kopalnie tych rowów między tymi oszczędnymi, a tymi, którzy potrzebują bardziej wsparcie w wyniku obecnego kryzysu to jest 0101. temat na dla Niemców drugim oczywiście jest dokończenie brexitu trzecim i nie mam tutaj może jak bardzo, bo niektórzy twierdzą, że bardzo inni trochę większym sceptycyzmem podchodzą to jest tzw. zielony ład, więc zwracam się dopiero po raz nie wiem co wedle pana może się najwięcej najważniejszy mecz co się może zdarzyć czy muszę warto przyglądać przez pół roku szczególnie o i chyba technologia nas zawiodła, więc będziemy odzyskiwać połączenie tym razem to pozwolę sobie Agnieszkę smoleńską samo zapytać czy co jest najważniejsze, bo tutaj można godzinami czy debata będzie tak naprawdę to jest dyskusja o kondycji Unii tak tutaj warto podkreślić, że w tych 2 pierwszych pytaniach, które pani wspomniała, czyli wieloletni budżet Unii fundusz odbudowę oraz Bregi rola prezydencji jest niewielka tak naprawdę prezydencja, czyli przewodniczenie spotkaniom ministrów w radzie Unii będzie odgrywała główną rolę, jeżeli chodzi o negocjacje dokumentów sektorowych, czyli regulacji, które będą określać w jaki sposób będą wydawane nowe sprawców, jeżeli chodzi o brak sal rola prezydencji jest miastem musza także tutaj ósmy warunkować troszeczkę te rozumie pani Marze jest mniejsza ale jakby duża jest poprzez wpływanie na cały proces to znaczy zaangażowane podkreślanie, jakby wzmacnianie tego co ważne nieważne taka powiedziałabym rola drugiego planu jak najbardziej budowanie współpracy budowania jedności będzie tak naprawdę głównym wyzwaniem, które już mówiłam wcześniej prezydencji niemieckiej budowanie mostu pomiędzy południem, a północą, ale też pomiędzy Wschodem Zachodem, a tutaj ta i bardziej ten intensyfikować współpracę francusko niemiecka, którą możemy zaobserwować od 18maja, kiedy prezydent Emmanuel Macron wspólnie z kanclerz Angelę Merkel zaprezentowali nowy plan odbudowy był takim momentem, kiedy zobaczyliśmy to przywództwo niemieckie, ale przywództwo niemieckie wpisane we współpracy z innymi partnerami on i tak będzie ten kluczowe kluczowe elementy niemieckiej prezydencji, które również łączy się z pytaniem, które z pytaniem, które pani postawiła wcześniej, czyli zielony ład UE i w inne priorytety Unii oprócz budżetu UE i brexitu, ponieważ tutaj pracujemy w pewnym sensie na naczyniami połączonymi, czyli nie uda się uzyskać porozumienia w kwestii, zwłaszcza budżetu, jeżeli państwa nie zbliżą się również siebie w kwestiach związanych ze zielonym ładem czy czy gospodarką cyfrową Piotr Buras odzyskaliśmy połączenie więc, bo to to to jest taki trudno omawiać, bo to tak jak mówię to w zasadzie dyskusja nad kondycją Unii Europejskiej, więc co z perspektywy tej prezydencji niemieckiej wedle pana jest takie najciekawsze co będziemy obserwować przez pół roku Niemcy to ósmy będzie mówić o tym, że ten budżet będzie kluczowa kluczowa sprawa, którą Niemcy będą pracować to będzie czy dojdzie tutaj jakiegoś kompromisu czy po prostu czy ten budżet wyjątkowy w skali no w historii Unii Europejskiej zostanie uchwalony to będzie miara sukcesu prezydent do i to Niemcy doskonale wiedzą to jest pamiętajmy też ostatni przeraża ostatnia ostatnio prezydencja pod wodzą Angeli Merkel to jest też w jakim sensie być może ukoronowanie Lubnie jej kanclerstwo, które właściwie nie miało jakiegoś takiego 1 ważnego motywu przewodniego, chociaż właśnie Europa była tu na tym tymi kluczowym tematem trochę siłą rzeczy, bo tyle kryzysów się wydarzyło Europejskiej podczas koncertu i teraz pytanie czy uda się ukoronował to właśnie uchwaleniem tego tego funduszu odbudowy tego dużego budżetu, który będzie odpowiedzią na kryzys pandemię wydają się z tym łączy 1 z perspektywy niemieckiej bardzo ważne rzeczy Niemcy dokonały niezwykłego zwrotu w ostatnich miesiącach to znaczy jeśli chodzi o stosunek do do tych spraw gospodarki Unii stosunek do budżetu przeskoczyły jak własny cień odchodząc od od pewnych swoich pryncypiów lord zliberalizowały politykę w liberalnych niechęć do do zaciągania długu na rzecz innych krajów to się to się zmieniło i ten kompromis francusko-niemiecki tutaj niezwykle to jak chcemy na chwilę głos, a proszę sobie zwilżyć 3 gardło jednak Piotra Kurasa tak to bywa czasami, więc jeszcze tak krótko, ale jaki i jaki jak fakt, że jest to niemiecka prezydencja, jakie ma znaczenie dla Polski mówi oczywiście w kontekście tych bardzo zaplątał danych dwuznacznych relacji polsko-niemieckich z 1 strony koniec takiego gospodarczego bardzo bliskiej współpracy, a z drugiej strony wszystkich tych niesnasek symboliczną historycznych np. kwestii zielonego ładu spodziewam się jak starcie, jeżeli nie wcześniej co mogą tutaj odegrać rolę jak rozumiem kogoś takiego modelujące ego, czego się pan spodziewał jeszcze Piotr Buras pytam, że Niemcy będą generalnie odgrywać rolę moderatora tak jest też rola prezydencji w ogóle to znaczy prezydencja nie może Unii Europejskiej za mocno forsować tego czy innego stanowiska tego trudnego tematu musi starać się właśnie budować jedność budować kompromis i Niemcy oczywiście lubię siebie w ogóle bardzo w takiej roli takiego takiego uczciwego maklera, który w, których tam jednoczy Europy to będzie dotyczyło też Polski, chociaż Niemcy będą bardzo trudnej sytuacji, ponieważ chodzi o kwestie związane i zielonym ładem i rachunkowością środków unijnych chodzi o rządy prawa to będą też cele, które będą ważne dla innych krajów, które są potrzebne osiągnięcie kompromisu to znaczy tutaj Polska np. nie ma zdecydowanie stanowisko takie, że nie wykorzystanie środków unijnych nie powinno być obwarowane takim mechanizmem uzależniającym te pieniądze przestrzegania rządów prawa jak z proponowanych przez komisję Polska również chciałaby, żeby noty środki oczywiście słynna na zieloną transformację, ale jednak, żeby one też ogromnym stopniu ich wysokość była zależna od Ott po prostu poziomu rozwoju danego kraju czy poziomu jego PKB i no tutaj przed mamy do czynienia z krajami tymi, które uchodzą za skąpe, które nie chcą dawać wiele pieniędzy do tego sportu budżetu jak Holandia czy Szwecja, które właśnie będą nastawać na to, żeby po pierwsze, dawać pieniądze z budżetu tym krajom które, które przestrzegają rządów prawa i drugie tym krajom, które stawiają na zieloną transformację i np. realizują ambitny cel czynności klimatycznej w 2050 roku im tutaj Niemcy to miało rzeczywiście dosyć twardy orzech do zgryzienia, bo będą musiały z 1 strony wyjść naprzeciw tym krajom właśnie mających pewne obiekcje co do do tak szczodry pomocy unijnej, a z drugiej strony będą musiały jakoś tutaj trzymać te kraje tak jak Polska, które do teściów potrzebna jednak osiągnięcia porozumienia, więc na tym polega właśnie 1 z głównych myślę wyzwań przed którymi Niemcy stoją w tych w tych negocjacjach to jeszcze by wydaje się tym wyzwaniem nawiążę do tego, o czym mówiła Agnieszka Smoleńska na początku, czyli tej strategicznej autonomii w pewnej niezależności unijnej ona dotyczy może nawet bardziej uniezależnienia się od Stanów zjednoczonych dziś 1lipca też Unia otwiera swoje zewnętrzne granice, ale nie dla wszystkich m.in. dla Stanów Zjednoczonych co początkowo odebrali urazu nie pamiętali, że to oni na początku zamknęli swoje granice dla Europejczyków, ale powiedzmy też Niemcy mają bardzo napięte stosunki z Donaldem Trumpem szczególnie nie tylko w kwestiach militarnych, więc nie wiem, czego pani się tutaj spodziewa, jaką rolę mogą odegrać Niemcy albo czy fakt, że właśnie Niemcy mają przewodnictwo może spowodować, że to stosunki transatlantyckie będą jeszcze bardziej napięte rozumiem, że skierowane tak tak tak takie jak rozmawialiśmy wcześniej o haśle to hasło o uczelni Europy mają rok strony wagę Heck jest te zdecydowanym zdecydowanym ewentualnym hasłem w kierunku Ameryki ten cel autonomii strategicznej euro zarówno piwa, więc Chiny, jaki stany Zjednoczone bez wątpienia celem prezydencji to jest widoczne również w konkretnych obszarach takich jak np. strategia farmaceutyczna kiedy, gdzie mówimy coraz bardziej budowaniu potencjału Europę po obszarach, które wcześniej zostały oddelegowane inne kierunki świata również, jeżeli chodzi o politykę wobec gigantów cyfrowe ta i tutaj wracamy do Stanów zjednoczonych interes i te re niemieckiej prezydencji są bardzo jak bardzo widocznej tutaj może taki 1 przykład danych, czyli bardzo często, kiedy mówimy o gigantach cyfrowych mówi ma ich przewagę w przestrzeni cyfrowej UE w dostępie do danych nasze, a Niemcy kładą bardzo dużą Ela bardzo, że inaczej i to będzie 1 z motywów przewodnich rezydencji na budowanie zdolności Europy co robi w obszarze, czyli tak jak najbardziej, czyli budowanie takiej przeciwwagi z 1 strony mamy ten aspekt dyplomatyczny polityki zagranicznej, ale uraz ręki można tak Hania Teresy i zorientowanie na wzmocnienie tego potencjału Europejskiej tutaj na razie zawodzi zawiesimy naszą rozmowę o tym jak Niemcy zamierzają Mekki Europy Strong agent dziś początek półrocznego przewodnictwa niemieckiego komentowali dla państwa za co bardzo dziękuje Piotr Buras dyrektor Warszawskiego biura Europejskiej rady spraw zagranicznych i dr Agnieszka Smoleńska analityczka do spraw europejskich w polityce Insights jeszcze raz dziękuję tyle co dziś dla państwa Martyna Osiecką przygotowałyśmy program realizował Adam Szurek informacja potem jeszcze więcej sportu tam więcej Tur Polonia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu! A w promocji Black Friday obowiązuje prawdziwe 50% zniżki!

KUP TERAZ 50% taniej

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA