REKLAMA

Rynek pracy po pandemii nie będzie już taki sam

Magazyn Radia TOK FM
Data emisji:
2020-07-05 14:40
Prowadzący:
Czas trwania:
29:25 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
niedzielne magazyny Radia TOK FM koniem państwo ponownie chciałbym przywitać naszego kolejnego gościa z nim pani prof. Katarzyna Śledziewska dyrektor zarządzająca DELab Uniwersytet warszawski wydział nauk ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry pani prof. Kik dobre lub państwu tak już przyjęliśmy w naszym niedzielnym magazynie od wielu tygodni właściwie od czasów wybuchu pandemii Korona wirusa rozmawiamy o tym jak wygląda sytuacja poszczególnych branżach też Rozwiń » zastanawiamy się ile czasu będzie potrzeba by tak naprawdę regulować poszczególne rynki, które ucierpiały wskutek LOK dawno dzisiaj pozwoli pani porozmawiam sobie rynku pracy po po pandemii i zastanawia mnie czy rzucające taki problem jako temat naszego dzisiejszego spotkania audycji powinniśmy mówić w czasie przeszłym po pandemii czy w trakcie pandemii o notę pre Niewiem niestety to nie nie jestem w stanie powiedzieć trzeba jeszcze wróci do nas Korona wirus czy też może tak naprawdę nie wyszedł nie odszedł to jest trudna bardzo powiedzieć także niestety, ale jestem biologiem nie wiem ja ja doskonale zdaje sobie z tego sprawy natomiast zadałem pytanie z pełną premedytacją, bo jego dalsza część brzmi tak czy czy pandemia wciąż się może determinować to co dzieje się na rynku pracy to co dziać się będzie czy jest też proces zamknięty teraz będziemy odczuwać tylko włącznie skutki bądź też wyciągać z tego wnioski czy Okaj no to w tej sytuacji co mogę powiedzieć przy tak postawione pytanie ma z 1 strony to ciasna na pewno będziemy za chwileczkę wyciągali wnioski z tego okresu pandemii, a z drugiej strony równolegle będziemy odczuwać powinni tego skutki po skutki w postaci kryzysu gospodarczego skutki wynikające z tego, że mamy mniejsze wzrost produktu krajowego brutto wręcz mówimy o spadku produktu krajowego brutto w najbliższym okresie nie wiemy jak długo będziemy odczuwali te suszu kryzysy gospodarcze ten kryzys gospodarczy prawdopodobnie nasili się na jesieni i jako jego jako siła będzie zależała zarówno tego jak będzie reagować Polska gospodarka i Polski rynek pracy, ale też się od tego co się dzieje na rynkach globalnych natomiast na pewno równolegle będziemy też wyciągać wnioski z tego czasu, kiedy przeszliśmy częściowo przynajmniej w niektórych firmach na pracę zdalną i wydaje się, że ten czas Łukowi ida spraw zajdą na rynku pracy bardzo duże zmiany możemy mówić o długotrwałej perspektywie odczuwania skutków Korona wirusa właśnie na rynku pracy czy czytasz to oszacować czy jakiegokolwiek rodzaju opracowania w ogóle takie założenie czynią, że zostanie to dziś określone w czasie meczu tak z trudno to jest jeszcze określić w czasie to znaczy potem jest bardzo dużo, jakby nakładających się na na siebie te trendów czy mechanizmów zostały uruchomione w czasie pandemii i pierwszy z nich dotyczy tego, że oczywiście zostało zamknięte częściowo firmy w związku z tym my jak również mieliśmy do czynienia z tzw. szokiem podażowym wynikającym z tego nie tylko z zamknięcia działalności gospodarczej niektórych firm niektórych sektorów, ale również z tego, że załamały się łańcuchy dostaw, czyli właśnie mówimy o tym, kryzysie ekonomicznym na to nałożyło się kryzys związany z kryzysu generalnie taki można powiedzieć wynikający trochę z tego się mieliśmy obciążenia opiekuńcze, bo zostały zamknięte też szkoły przedszkola różne ośrodki stąd też osoby, które do tej pory znajdowały się na rynku pracy i nie miały problemów z tym, że pochodzi codziennie do pracy nagle się okazało, że muszą spełniać jeszcze dodatkowo swoje inne funkcje na to nałożyła się przyśpieszona czy nałoży się przyspieszono transformacja cyfrowa przedsiębiorstw, która już, by ujawniła się w tej intensyfikacji przychodzenia na tzw. pracę zdalną to jest dopiero początek związku tym momencie, kiedy te wszystkie efekty na siebie we dyrektywy czy mechanizmy się połączą to dopiero wtedy zobaczymy co się dzieje tak naprawdę na tym rynku pracy, który segment dotkliwie odczuje kobiet 19 jeśli chodzi o rynek pracy rynek pracodawcy czy rynek pracownika no to jest znaczy taka odruchowo bym powiedziała, że największe problemy będą mieli na oczywiście w przyszłości za chwileczkę pracownicy oni to odczują do tej pory mówiliśmy, że jeszcze przed chwilą mówiliśmy o tym z większą ją czym się jak gdyby tutaj znaczy zwiększających się wynagrodzeniach w Polsce, bo to zawsze mieliśmy w porównaniu z państwami Unii europejskich był taki zastrzega lekarzem mieliśmy w szczególności tam, gdzie były osoby z wyższym wykształceniem, czyli ta wysoko wykwalifikowana siła robocza kapitał ludzki to tam duże było różnicę wynagrodzenia i ostatnie lata myśmy byli właśnie świadkami tego wzrastającego wynagrodzenia czyli gdyby poprawy warunków pracy mówiliśmy właśnie na tym rynku pracownika o tym, że posiada korzystamy na tym wydaje się, że niestety, ale bankowi dotkliwie zmieni teraz już te warunki, ale też trzeba pamiętać również pracodawcy będą w gorszej sytuacji, dlatego że oni w szczególności tych sektorach, których mamy do czynienia z efektami tymi negatywnymi zmniejszenia się działalności gospodarczej totalną, jakby oni też zostaną dotknięci tym kobieta, więc generalnie w ogóle wygląda na to, że wszyscy zarówno pracodawcy, jaki pracownicy będą mieli problemy w najbliższym czasie przy czym pracownicy oczywiście większe ze względu na zwiększający się bezrobocie trzeba pamiętać o tym, bezrobocie na PSL 3% będzie wzrastało do 10 są takie najnowsze przewidywania dobrze teraz spróbujmy właśnie dziś też poseł montować rynek pracownika może na tym ze względu na płeć, bo w wielu opracowaniach mowa jest o tym, że to kobiety będą miały trudniej, bo inaczej będą znosić konsekwencje Korona wirusa w większym stopniu to wynika także z przyjętych ról społecznych kobiet w naszym życiu pani podziela zdanie pani profesor tak jak najbardziej jestem jestem kobietą w czasie jako wideo siedziałam ma za nimi opiekowała się do tej pory opiekuje się moim dzieckiem musiałam swoje obowiązki właśnie domowe i opiekuńcza dzielić obowiązkami pracy wasi to nawet mówiłam, że tak walczą o swoją pozycję na rynku pracy, bo naprawdę było jest ciężko sytuacji, kiedy trzeba aż tak bardzo zajmować się dziećmi dzieckiem i może powiedzmy sobie także, jeżeli chodzi o myśmy mieli właśnie przed chwileczką uczestniczyłam wraz prof. Włoch jako Włoch z Instytutu wydziału socjologii uczestniczą w badaniu właśnie przeprowadzone na zlecenie uczucia Kolasy na temat właśnie sytuacji kobiet na rynku pracy tej rzeczywistości post kominowej, ale wcześniej też jeszcze myśmy robiły badania dla naszej, ale nie do landa, które z kolei miałyśmy okazję badać się sytuacja rodzin też po 3 tygodniach trwania już LOK daną tam zadaliśmy takie pytanie dotyczące tego właśnie jak kobiety mężczyźni dzielą objąć obowiązkami opiekuńczymi i a wtedy tych pierwszych 3 tygodniach to właściwie niewiele osób jeszcze tak bardzo narzekało trzeba pamiętać i chyba jeszcze byliśmy w takiej sytuacji, kiedy mieliśmy nadzieję, że dzieci za chwileczkę wrócą i wszyscy chętnie sobie wzajemnie pomagali, ale już wtedy 45% kobiety mówiły o tym, że jest głównych ich obowiązek podczas gdy zaledwie 11% mężczyzn mówiła, że to jest później obowiązek należałoby przypuszczać, że jak, gdyby ten podział nie wymysł pana domu wyglądało pana dzieci, ale prawdopodobnie zwiększy się na mnie niekorzystnie na naczyń na niekorzyść kobiet się zmienił w ogóle trzeba pamiętać o przepraszam, odpowiadając poniekąd pani profesor na pytania odpowiem, że zwiększyła się moja rola w obowiązkach domowych podczas rock Down chociażby, ale też utrzymywałem się cały czas w tych ryzykach zawodowych cały czas byłem pod prądem mimo to gratuluję bardzo bardzo, dobrze więc jest pan mniejszości, ale bardzo dobrze, ale nie wszyscy też oczywiście mogli porozumieć się to z racji jeszcze pana pana zawodu mógł sobie zwiększyć tą swoją rolę, a jako ojca opiekuna, ale teraz w ogóle trzeba pamiętać też Polska jest takim kraju, w którym przede wszystkim też zdanych chociażby głosu Eurostatu wynika, że taka codzienna opieka wychowanie dzieci to przede wszystkim jest rolą kobiet to znaczy 94% kobiety codziennie opiekują wychowują dzieci podczas gdy wychowują dzieci podczas gdy jakby te proporcje w unii Europejskiej są już dużo mniejsza w związku z tym należy przypuszczać, że w ogóle, by ten problem wynikający właśnie z nokdaunu i z zamknięcia placówek może być szczególnie odczuwalne przez kobiety w Polsce kobiety, które właśnie są na co dzień aktywnie aktywne zawodowo i to była 1 z rzeczy, które myśmy mogli obserwować niewątpliwie druga wynika z tego nasza ten kryzys też dotkną sektory, w których zatrudnione są np. kobiety tak to tutaj mówimy o handlu hurtowym detalicznym przetwórstwo przemysłowe zakwaterowaniu gastronomii o administracji i w szczególności też obsłudze rynku nieruchomości to też są jak wiemy są sektory, które zostały dotknięte np. rynek nieruchomości tego wynajmu krótkoterminowego i tutaj oczywiście w tych sektorach zarówno kobiety mężczyźni zostaną dotknięci, ale to co charakteryzuje bardziej krajem kryzys od poprzedniego na czele z 2008 roku to jest to, że już wtedy była mniejsza mniej to, gdyby odczuwały ten zysk kobiety teraz niewątpliwie jeszcze dodatkowo one też będą dotknięte, dlaczego tak, ale tamten kryzys pani profesor miał podłoże tylko wyłącznie ekonomiczne, a więc warunki pracy to, w jakich ją wykonujemy nie miał żadnego wówczas znaczenia prawda co teraz jest czynnikiem determinującym dla pracodawców bądź też dla całego rynku dokładnie teraz nawet jeszcze kolejny taki mechanizm, który będzie ważny jest taki, że uruchamiamy, o których mówiliśmy, że transformacja cyfrowa przedsiębiorcy stanie nie lubię przyspieszone ona po pierwsze, wynika właśnie z tego, że w ogóle zmieniają się postawy przedsiębiorców właścicieli firm generalnie również pracowników względem samych wykorzystywania narzędzi cyfrowych i chociażby też pracy zdalnej, ale również to będziemy obserwować ten przekop przechodzenie na rozwiązania cyfrowe wynika z wyniku Trako, że jest to sposób na mecze efekt, ponieważ jest to mniej kosztowne i np. są takie sektory, które na pewno zostaną bardzo dotkniętego przez taki sektor finansowy byśmy sobie właśnie banki w nich o dawno już mówiliśmy, że nastąpi taka transformacja przyśpieszona cyfrowa, dlatego że banki jako takie one w ogóle żyją na dany plan, bo generalnie ich cała działalność obejmuje na czym przede wszystkim jest na szyi jest na danych są wszędzie wszędzie wszędzie są dane z kościoła potem tam w tych sektorach, gdzie tak dużo danych łatwą sprawą ze, ale z autonomii Zobacz np. procesy i już banki w Polsce od lat 90 przechodziły transformację cyfrową, bo mogliśmy takim o bankowości i mieliśmy być takim krajem kręte produkty cyfrowe były bardzo właśnie dużym stopniu wprowadzane przez sektor bankowy czy teraz nasili się nie tyle bankowości no na pewno się rozwinie, ale największa zmiana będzie na tzw. wykosi się czy tam, gdzie są procesy administracyjne dziś są procesy księgowe i a gdzie będziemy uważnie obserwować automatyzację różnych stanowisk np. inspektorów kredytowych kasjerów, ale też biurach maklerskich pani profesor to ja proponuję w takim razie byśmy teraz wspólnie z naszymi słuchaczami wysłuchał informacji Radia TOK FM wrócimy do naszej rozmowy to precyzyjnie ja poproszę panią wskazanie tych zawodów bądź też grup, które są najbardziej zagrożone, ale też tych, które najbardziej zyskają skutek tej rewolucji technologicznej, bo przecież takie też możemy się spodziewać na pewno przyspieszenia już za chwilkę wracamy pani prof. Katarzyna Śledziewska jest z nami informacje z niedzielnym Aga kłaniam się państwo ponownie w niedzielnym magazynie Radia TOK FM w ostatniej odsłonie po godzinie piętnastej chciałbym przywitać ponownie naszego gościa z pani prof. Katarzyna Śledziewska dzień dobry pani profesor czy dobre wydział nauk ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego tak bardzo swobodnie przeszedłem nad tym, przedstawiając panią w wcześniej w pierwszej części naszej rozmowy z panią pani dyrektorem zarządzającym dyrektor zarządzającą DELab Uniwersytetu Warszawskiego, gdyby pani powiedziała kilka słów o tym, programie badawczym byłbym wdzięczny, a tak z Pisza temu głogu postanowił założyć proszę taki interdyscyplinarny Instytut badawczy na Uniwersytecie warszawskim tak instytuty są po zakładanej już Europie przez pół to znaczy nie tyle po zakładamy co współtworzone innymi uniwersytetami m.in. działa właśnie również finanse współfinansowany przez pół Instytut da Uniwersytecie oksfordzkim i w Polsce czy na Uniwersytecie warszawskim polega na tym, że dostaliśmy takiego instytucjonalny i a powstała interdyscyplinarna jednostka czy nawet jednostka czy taki ośrodek, który jest właśnie pomiędzy różnymi wydziałami tym wypadku jest wydział nauk ekonomicznych wydział socjologii wydziału prawa administracji wydział matematyki informatyki czy tak zawieszone trochę nieformalnie bardziej formalnie związany z wydziału nauk ekonomicznych i właśnie wydziału socjologii i a ma, jakby badacza naszym głównym celem jest właśnie prowadzenie badań wokół wszystkiego co związane z transformacją cyfrową Ano właśnie teraz jak ja też chciałem połączyć te wątki i teraz płynnie przejść do tego, o czym pani profesor zaczął mówić przez przed informacja mianowicie w jaki sposób Korona wirus lock Down i wszystkie te skutki z niego wynikające na rynku pracy mogą przyspieszyć transformację cyfrową, bo to co dla jednych jest powodem do niepokoju np. w obawie przed utratą pracy dla dla innych może być nieprawdopodobną Kopę rozwojowym właściwie też poszukajmy jakieś łyżki miodu w beczce dziegciu, parafrazując to nasze polskie porzekadło czy ja przede wszystkim może bym zaczął od tego, że wszystkich bardzo zachęcam do tego, żebyście państwo właśnie na stronę dla obu albo wydaje są Uniwersytetu Warszawskiego ściągnęli książkę, którą ja napisałem raz prof. Włoch na temat właśnie gospodarki cyfrowej gospodarka cyfrowa jak nowe technologie zmieniają świat tam my tłumaczymy te wszystkie mechanizmy związane właśnie z wprowadzaniem nowych technologii do gospodarki i również też jestem rozdział, który jest poświęcony rynkowi pracy mianowicie jej pokazujemy, jakie są mechanizmy i również co tak nas tak naprawdę oznacza, że zmienia się ten rynek pracy teraz z tej perspektywy możemy też pomyśleć właśnie o tym, powiedzieć to bardzo słusznie, dlatego że teraz wyjątkowej tej naszej sytuacji zostaliśmy zamknięci doświadczamy wszystkich procesów, które tam piszemy w książce zostały po prostu przyspieszone i teraz, jeżeli chodzi o to jak może być tak w ogóle zaczęło tylko co to znaczy, że ten rynek pracy się zmienia czy to w ogóle to, jakie ten apotem skończy na tych zadaniach tłumaczeniu jak gdyby co dokładnie, jakie zawody mogą znikać wcześniej, jeżeli pan zgodził tak oczywiście myślę, że wraz z naszymi składkami z słuchaczami przepraszam czekamy z niecierpliwością po pierwsze, jeżeli chodzi o rynek pracy to co jest ważne jest to, że zmieniono środowisko pracy znaczy po pierwsze mamy nowe narzędzia i nowe usługi, które pozwalają na to, że nasza praca jest inaczej wykonywana m.in. tutaj wchodzimy w ten obszar pracy zdalnej kobieta przysypać większość z nas ostatnio doświadczało tak i teraz również pojawiają się nowe produkty i nowe usługi cyfrowe nawet produkty takie, które do tej pory towary tak do tej pory miały tylko włącznie taki obecny tylko były fizyczne również zostają, jakby uzupełnione bardzo często ten aspekt cyfrowy poprzez to, że przedkłada się różne sensory i sensory nadają dane emitują te dane, które następnie mogą być analizowane, ale też, na podstawie których mamy, jakby nowe tworzone usługi przez samochód można tak na to spojrzeć na i ten przyszły samochód czy ta, którą sprawdzimy to jest tak naprawdę ten nowoczesny, bo to tak naprawdę to jest po prostu taka budowa ma się wtedy ma też tradycyjna maszyna, która jest uzupełniona o przeróżne właśnie sensory i usługi w ten sposób też cyfrowe w związku z tym też no, gdyby nasza nasza praca w związku z tym, że też zaczynamy wytwarzać nowe towary usługi te się zmienia, ale również zmienia się środowisko wnikając w wyniku tego, że zaczynamy inaczej ze sobą współpracować czy się organizować w tej pracy inaczej dzielimy się naszymi obowiązkami inne mamy na czym też tymi zadaniami i właśnie też to co obserwujemy jest to, że te zadania tutaj chciałbym się tak zatrzymać, które są wykonywane przez człowieka też zaczynają zmieniać one są albo my uzupełniamy te nowe technologie albo nowe technologie uzupełniają nas i właściwie można powiedzieć, że teraz coraz mniejsze mówi o tym, że to maszyny będą zastępować im będziemy tracić nasze nasze nasze naszą pracę tylko bardziej się mówi o tym czy w ogóle rząd jest znikną takie zawody tylko tę prozę wody po prostu ulegają takiej transformacji i właściwie należy się tras patrzyć na to jak te zadania, które my dokonujemy nasz nawet nasz w ramach naszych tradycyjnych zawodów, jaką się będą zmieniały właśnie przez na skutek wykorzystywania tych nowych technologii, czyli zostanie część aktywności, które są wykonywane wyłącznie przez ludzi i pan akurat zawód to tylko nie należy to znaczy pan jako dziennikarz wykorzystuje nowe technologie, czyli generalnie te nowe pana aktywności pana zadania są można powiedzieć przez nowe technologie uzupełnione ta również ja oznaczenia jako naukowiec również pracuje w środowisku przesyconym technologiami i tutaj one mnie wspierają nowe technologie począwszy od tego, jaką pracuje na komputerze, ale skończył się na to, że wykorzystuje zaawansowane rozwiązania do analizy danych do wizualizacji tych danych już też przy wykorzystaniu chociażby rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji natomiast część aktywności najczęściej się będą to aktywności takie, które są aktywnościami wykonywane prawdopodobnie tak przynajmniej to widzimy taką trend, przez które przez osoby, które mają niskie wynagrodzenia i one, gdyby nie będą będą gorzej opłacane, ale też z drugiej strony nie będzie tam takich potrzeb do nowo tego, żeby właśnie wprowadzać rozwiązania technologiczne robotyzacji roboty tak dalej po prostu tam kosztowo nie będzie będzie tak na czas nie będzie tak opłacalne to najczęściej będą takie zawody z opiekuńcze czy jakieś takie proste fizyczne zawody tak, by aktywności wykonywane właśnie wyłącznie przez ludzi aktywności hybrydowa będzie najwięcej będzie wszędzie wszędzie tam, gdzie człowiek właśnie współpracuje ze sztuczną inteligencją robotami tak dalej i albo tę, która uzupełnia ich pracę lub tam właśnie, gdzie tak jak na to jak np. będzie to efektem widać to najczęściej w przemyśle 40 tych inteligentnych fabrykach, których mamy w soboty i roboty, które po prostu człowiek nie z nimi współpracuje lub też te zawody tak jak nasze, których sztuczna inteligencja czy nowe technologie nas uzupełniają i teraz będą również aktywności, które zostaną zabrane przez maszyny czy przepuszczą inteligencję całkowicie człowiekowi to będą te wszystkie aktywności zarówno kognitywne jak manualne, które są rutynowe, które są po czy inaczej są powtarzalne w związku z tym ta sztuczna inteligencja może sobie z nimi łatwo poradzić i teraz z oczywiście co jest najważniejsze w tym wszystkim tak naprawdę nie wiemy, jakie zawody zostaną czy właściwie one faktycznie nawet nie, tyle że zostaną, czyli czy jak dokładnie będą wyglądały nasze przyszła to nasza przyszła praca i co gorsza nawet nie wiemy, jaki w, jakim zakresie sztuczna inteligencja czy meta technologia cyfrowa ona nam zabierze tą nasze zadania czy na ile ten to co jest ważne jest to, żebyśmy już teraz zaczęli pracować nad swoimi kompetencjami do tego, żeby wzmacniać się tym czym jesteśmy najlepsi czy jesteśmy nie zastępowanie Krzysztof służbom inteligencję, ale również tym, żebyśmy się zaczęli wzmacniać w tej współpracy, żeby tych Maciej naszych kompetencji, które są potrzebne do współpracy z tamtymi rozwiązaniami cyfrowymi, czyli tutaj mówimy o tym, że po pierwsze, powinniśmy mieć coraz większy czas przejścia spać rozwinięte kompetencje cyfrowe, które nie tylko polegają na tym to takie powiedziałabym powszechne kompetencje cyfrowe w każdym zawodzie są są będą potrzebne i one nie będą polegały tylko na tym, że my usunięciem sobie komputer i obsłużymy dajmy na to jakiś program, ale tak naprawdę, że będziemy za pośrednictwem tych dzięki tym kompetencji cyfrowych za pośrednictwem wasze narzędziom cyfrowym będziemy rozwiązywać złożone problemy jak również będziemy mogli w sposób kreatywny wykonywać swą pracę czy Katy wykonywać swą pracę czy w ogóle no jak będzie będziemy się z tamtych realizować się nasze złożone już zadanie jak również mówi się, że inną grupą kompetencji są jeszcze te kompetencje takie, które są takie jak powiedziałabym typowo ludzkie, które w pobliżu coraz bardziej rozwijać to są te kompetencje społeczne i kompetencje poznawcza kompetencje poznawcze no dajmy na to pozwalają nam nie tylko myśleć kreatywnie nie tylko rozwiązywać problemy złożona nie tylko myśleć krytycznie, ale również pozwalają na to, że my mamy uczymy się i wiemy jak to robić czy potrafimy się uczyć tak naprawdę przez całe życie właśnie ta nauka taka i przykład przystosowywanie się w związku z tym dotyczą zmiany prawnika ze zmiany w technologiach cyfrowych będzie coraz bardziej potrzebna, a dalej Note emocjonalne kompetencje to są cały też obszar kompetencji potrzebnych do tego czy społeczne emocjonalne do tego, żeby się przystosowywać do tych zmian, żeby coraz więcej móc, żeby sobie radzić z radzi sobie z tą zmianą, ale też radzi sobie z nową organizacją pracy z nowymi formami współpracy itd. tak dalej tak także tutaj jestem też odczuwaliśmy np. brak kompetencji w momencie, kiedy przechodziliśmy na pracę zdalną, nawet jeżeli byśmy kompetencje cyfrowe radziliśmy sobie we pracy dalej to mogliśmy np. nie radzi sobie, że ten poczucie osamotnienia czy mogliśmy sobie pani radzić z własną dyscypliną i organizacją własnego czasu czy właśnie znowu mieliśmy tych kompetencji do takiej nowej formy organizacji współpracy z innymi osobami, które dziś w tym rozproszonym świecie rozproszonej sieci zna z nami miały pracować pani profesor dziękuję serdecznie pani prof. Katarzyna Śledziewska wydział nauk ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego był moim państwa gościem pani profesor dziękuję państwu też dziękuję panie warto przynajmniej na razie do godziny siedemnastej, bo wtedy usłyszymy się ponownie kłania się w imieniu swoim Jan c, która była w realizator tego programu także mini Maćka Kulczyńskiego, który kontynuował to działa, ale przede wszystkim wynik Pawła Ziętary, który zaplanował ten projekt programu nad nim czuwał no właśnie czuwa i do usłyszenia w przyszłotygodniowym magazynie teraz informacje po nich strefa szefa Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: NIEDZIELNY MAGAZYN RADIA TOK FM - PRZEMYSŁAW IWAŃCZYK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA