REKLAMA

Nawet jeśli wybory będą ważne, to i tak będzie możliwość zwołania nowych. Prof. Rzepliński tłumaczy mechanizm

Prawda Nas Zaboli
Data emisji:
2020-07-06 16:00
Prowadzący:
Czas trwania:
19:53 min.
Udostępnij:

Gościem Piotra Najsztuba jest prof. Andrzej Rzepliński, były prezes Trybunału Konstytucyjnego.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
teraz moim państwa gościem jest prof. Andrzej Rzepliński były prezes Trybunału Konstytucyjnego dzień dobry panie prezesie dzień dobry panie profesorze rozmawiamy szczególnej chwili, bo to za parę dni może się okazać, że prezydentem zostaje przedstawiciel opozycji i mając tyle głowy to wskazać zdarzyło wobec sędziów wobec Trybunału Konstytucyjnego wobec rządów prawa w Polsce czy taka osoba na tym stanowisku będzie mogła jakikolwiek sposób przywrócić ich rządy prawa i Rozwiń » w normalne funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego czy jakiekolwiek szanse na to szansę to ma wynikają wprost konstytucji na hamowanie dalszych dalszych działań mających na celu destrukcję porządku Konstytucyjnego, czyli konstytucyjnej demokracji rządów prawa i poszanowania godności każdego człowieka bo gdyby takie ustawi się pojawiały to weto prezydenckie były oznaczało, że Sejm nie miałby wystarczającej większości, by je odrzucić, więc to były tak ten negatywny władzy prezydenta władza ustawodawcza prezenty mógłby je w bardziej normalnych czasach, jeżeli pojawiłby się tam albo przepisy, które faktycznie zmieniały treść konstytucji albo inne przepisy, które jego zdaniem budzi wątpliwości konstytucyjne do Trybunału Konstytucyjnego celu rozstrzygnięcia przez Trybunał natomiast, jeżeli chodzi o drugą turą istotniejsze, że to cel pan redaktor pyta, czyli przywrócenie stanu ex ante, czyli stanu, który mieliśmy jesienią 2015 roku to sytuacja jest o wiele trudniejsze, bo szereg rzeczy się działo były produkowane w trybie czasami się zdarzało bardzo rzadko na kilkaset prawie 1000 ustaw takie, gdzie toczy się z procedowaniem były prowadzone w sposób przyjęty dla państwa prawnego, czyli z poszanowaniem praw mniejszości, czyli opozycji politycznej w parlamencie i pierwszej drugiej izbie udziałem także tych, którzy są adresatami projektu ustawy, czyli różnych grup obywatelskich gospodarczych społecznych itd. wszyscy to co się nazywa wysłuchanie na tak notowane na tak, ale większość ustaw to oczywiście była jawnym nie ukrywanym odwróceniem tej procedury z taką dziwną wyższością prezentowano na korytarzu przez 1 z wicemarszałków w odpowiedzi napytania dziennikarzy o procedurę zrzeczenia się z rejestru ustawy mamy pamięci ta ma to znaczy, że ewentualny prezydent Trzaskowski w w sprawach sięgających wstecz przed powierzeniem roli głowy państwa nic nie będzie raczej mógł zrobić rozumiem praktycznie praktycznie nic nie będzie mógł próbować przygotowywać projekty ustaw i poszukiwać większości dla uchwalenia tych ustaw tak na pewno byłoby przez praktycznie 1,5 roku od sierpnia tego roku aż do wyboru kolejnych do do Sejmu, kiedy były ukształtowała się większość parlamentarna to by było znacznie dłużej zresztą, bo wybory powszechne będą 2003. roku, chyba że czy też nie wiemy Sejm został rozwiązany mielibyśmy wcześniejsze wybory przedterminowe zupełnie nie wiemy, więc jak dalece zdewastuje z różnych z punktu widzenia na ten Korona wirus epidemia jak obserwujemy też się zaczęło wrzeć na południu Europy niestety z obawą się pasy na przyszłość najbliższych miesięcy nie tylko, że epidemia może wrócić, że nasze miasta będą znowu zamknięty i będą drastyczne ograniczenie w życiu gospodarczym, ale też prawosławie i również właśnie to nie wiemy, jakby nawrót epidemii tak jest w sensie punkt w północnej Hiszpanii Galicji Katalonii obserwujemy to oznaczać załamanie gospodarcze w tym państwie dzisiaj czytałem Hiszpania i Włoch i są tak ciężko dotknięty gospodarstwo to pandemię, że ich PKB zaczyna być niższy niż dochód Narodowy Polski Czech z tych państw środkowo europejskim, który w ostatnich latach relatywnie bardzo dobrze wychodziło życie gospodarcze, ale w dalszym ciągu nie wiemy co co, więc panie zrobią właśnie ten na pewno będzie generowało rady realizować się pewnych skrajnych ugrupowań czy tworzenie się skrajnych ugrupowań politycznych lewicy ty z lewicy nie będzie czas spokojnej pracy w tym przypadku też przywracania porządku Konstytucyjnego w Polsce zupełnie nie wiem jak do będzie się kształtowało pani prezes liczy, że wróci historia końca lat dwudziestych, kiedy wygasa wielki kryzys gospodarczy i na scenie zaczęły się pojawiać skrajnie radykalne partie które objęły nie tylko strój jak w Niemczech czy wyborczych, ale praktycznie całą Europę także naszą część Europy, gdzie dyktatorzy czy też zamachem stanu czy rodzaj wyborów dochodzili do władzy i rządzili bez zgody parlamentu bez zgody społeczeństwa panie profesorze czy taka sytuacja, że załóżmy, że wygrywa Trzaskowski przez miesiąc jeszcze potem prezydentem jest Andrzej Duda czy coś się może zdarzyć się podpisywania przez niego różnych ustaw, które jeszcze mogą przejść przez Sejm coś takiego, że w trybie przyspieszonym władza PiS-u i ich wizja państwa zostanie wprowadzona w ciągu miesiąca w życie i Duda podpisze i wszystko będzie klepnięty co tak taki sygnał, że państwo zdaniem możliwe, jeżeli ten miesiąc został wykorzystany na te dramatyczne drużyna nie konstytucyjnej demokracji w Polsce to co byśmy musieli zrobić to jednak podjąć próbę postawienia próby taką, która by rozpoczęła proces postawienie prezydenta, ale również marszałka Sejmu tego poprzedniego przed Trybunałem stanu proszę popatrzeć na Francję tam bez wątpienia wiele słabszy trudno w ogóle porównywać delikty premiera Fillona i ministra zdrowia Francji czy tylko dla ostatnich ostatniego półrocza spowodowały, że prezent makro odwołał premiera i też minister zdrowia będzie już jest nowy premier, ale na wniosek grupy uprawnionych osób chwilę i wiceminister 2 trybuny w tym momencie nie pamiętam ze zostaną postawieni przed francuskim Trybunałem stanu za naruszenie konstytucji panie profesorze musimy w tej chwili trzeba przerwać wiadomości, ale po nich wrócimy do tej rozmowy moim państwa gościem jest znany prof. Andrzej Rzepliński były prezes Trybunału Konstytucyjnego panie profesorze chcę, o czym jeszcze porozmawiać, a mianowicie do Sądu Najwyższego do Izby pracy zostały złożone wnioski o ustalenie czy są sędziami powołani przez nową krajową radę sądownictwa sędziowie Sądu Najwyższego głównie są powołani do Izby nadzwyczajnej do Izby kontroli nadzwyczajnej spraw publicznych, która będzie decydowała wyników wyborów uczony były ważne czy nie i trafia się pana zapytać równolegle wiemy, że ta izba sąd sam Sąd Najwyższy będą obradowały nad ważnością wyborów będą obradowały składach, których sędziowie są właśnie podjęcie tym czy objęcie tym postępowaniem czy są sędziami czy nie o tym, będzie wzywał izba karna Sądu Najwyższego jak jak pan ocenia to sytuacja, ale rzeczywiście istnieją daleko idące wątpliwości konstytucyjne czy ci, którzy w każdy prawników czy to był sędzia Sądu Apelacyjnego sędzia sądu nawet niższego notariusz adwokat radca prawny prokurator czy profesor prawa złożył wniosek do krajowej rady sądownictwa po tym, jak została ukształtowana ustawa o krajowej radzie oczywistym naruszeniem konstytucji tak zrobili konstytucyjnie decyzji nie ustawą jest to nie ustawa była gwałcona sposób krytycy jawnej przy kształtowaniu grupy tych 15 sędziów, który mówi konstytucja będących w składzie krajowej rady sądownictwa i te osoby zostały na podstawie uchwały krajowej rady sądownictwa widzieliśmy to w 1 przypadku w jaki sposób siedział przy można, by ich brutalnej ingerencji polityka obrady krajowej rady każdej zmianie w razie ma pewnego stopnia charakter polityczny, ale takie przepychanie człowieka pokazuje o drastycznej nierównowagi władz w tym przypadku, więc tutaj pojawiły się wśród systemu środowisku sędziów także sprawy wniesiony do Europejskiego Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej pokazują, że są tutaj wątpliwości jak sobie z tym poradzić gdyby, gdy będą masywne protesty wyborcze, jeżeli nie będzie załatwiony na Niechcę powiedzieć jak powinniśmy najdelikatniej bardzo szybko bez rozpatrzenia właściwy należnego dla sprawy z badania do głębi zarzutów zawartych w protestach wyborczych to a to musi zabrać czas to i tak czy inaczej obecny prezydent urzędujący prezydent nie nie doczeka czasów będzie jego zięć ciągle będzie prezentem, bo szóstego losy 0607. sierpnia upływa kadencja pięcioletnia urzędującego prezydenta na tak w ramach samej instytucji marszałek Sejmu wykonuje bowiem ta musi i musi jednocześnie w ciągu 14 dni zarządzić wybory z kalendarzem godnym tego bardzo bardzo ważnego dramatycznie ważnego aktu, jakim są każdorazowo wybory parlamentarne, a nie tak jak było do tej pory można było tylko w imieniu Karpat północnych po prostu narzucił wypchnął do gardła parlamentu termin 28czerwca, ale pani prezes Rosja dobrze rozumie wiadomo, że będą wakacje z listą Teresy zabiegi czy i czy jak zapewnić sobie prawo do oddania głosu, czyli do udziałów w tym w tym konstytutywnym akcie każdej konstytucyjnej demokracji tego tego nie ma nie wiemy jak właśnie będzie długo trwała procedura załatwiania tak jak powinno być w każdym Sądzie Najwyższym rozpatrywania skarg protestów wyborczych obywateli, bo dopiero po rozstrzygnięciu przez Sąd Najwyższy w tej kwestii będziemy wiedzieli obojętnie, kto zostanie wybrany prezydentem czy jest prezydentem nic nie jest i będą musiały być także ze względu na to okolicę po pierwsze, będzie to prezenty, a Andrzej Duda w końcu swoją kadencję w dniu, w którym nie będzie wiadomo, kto jest jego następcą, kto jest legalnie wybranym tak, ale wtedy obowiązki przejmuje marszałek Sejmu i wyznacza nowe wybory jak, a nie może po prostu poczekać na orzeczenie wyrok Sądu Najwyższego właśnie to będzie bardzo trudne wyzwanie zadanie dla prawników konstytucjonalistów, bo ten stan tymczasowy zapewne będzie będzie trwał dłużej także, jeżeli nic się ze setne wyższy nie zrobi nam psikusa i związek nie jest protesty wyborcze oddala, bo są bezzasadne i ani żaden z nich wszystkie łącznie nie, nawet jeżeli stwierdzi jakieś wady te wady nie były już lepiej więc, żeby miały wpływ na ostateczny wynik wyborów wobec tego wybory są zgodne z konstytucją i prezydentem jest osoba ten, kto został wybrany większością 50% +1 głosy w dni od 12lipca czyli, ale z drugiej strony możemy przyjąć też taką tezę, że możliwe jest, że Sąd Najwyższy izba sławna w nadzwyczajnych, która będzie decydowała ważności wyborów rozpatrywała rozpatrywała protesty wyborcze może po prostu obradować obradować wiemy, że została wybrana przez upolitycznioną Ks i że wobec niej inni sędziowie stawiają zarzuty, że tego, że nie są sędziami Sądu Najwyższego czy oni mogą sobie obradować rozpatrywać te te protesty wyborcze, a marszałek Sejmu, która przejmie obowiązki głowy państwa wyznaczy nowe wybory i wtedy musimy później nowe wybory po prostu, mimo że te wybory się jednak były dla 2 tury to wydaje mi jakieś straszliwe niebezpieczeństwo na mocy konstytucji aktualny w tym dniu marszałek Sejmu przejmuje wykonywanie obowiązków głowy państwa w Polsce, ale jednak jest marszałkiem Sejmu jest pozycja marszałka Sejmu to jest osłabia struktury naszego państwa i nasze państwo syte poszarpany, bo Sejm może, a potem siedział w ciągu 5 lat możemy każdą hipotezę postawić dnia na dzień odwołać marszałka powołać obejmuje oczywiście na mocy tej samej konstytucji ten nowo wybrany marszałek Sejmu 1 warunek, że ma być poseł na Sejm Rzeczypospolitej staje się tym, który pełni funkcję głowy państwa i musi rzeczywiście ten pan celnie zauważył jak najwyższy będzie pracował pracował i będą sunęły kolejne protesty to to będzie bardzo trudne sytuacje, bo konstytucja wyznacza te podstawowe terminy kalendarza wyborczego będziemy zawieszeni między piekłem, a piekłem, bo żadne rozwiązanie nie będzie służyło ustabilizowania tej sytuacji no i rozwiązania związane z tym, że zostały totalnie sklecone kwestię wyborcy z wyboru prezydenta i wyborach w maju i teraz tym terminem łącznie z tym w praktyce jest, by nikt poważnie nie brał pod uwagę tego, że Polacy dziwny naród, który w sierpniu jest na wakacje to gremialnie w USA wygłodzony wypłacony przez epidemie i 3 prawie 4 miesiące panie profesorze bardzo dziękuję za rozmowę, chociaż napełniła mnie pewną trwogą co do przyszłości, ale Arek pan młody będzie pan się męczył z polską Polska z planem jest 60 lat o Holender dziękuję pani Teresa Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PRAWDA NAS ZABOLI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA