REKLAMA

A.Rakowska-Trela: Prezydent traktuje konstytucję nie jako najwyższy akt obowiązujący w państwie. a jako swój program wyborczy, a bezpieczeństwo dzieci traktuje jako kiełbasę wyborczą

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2020-07-06 18:20
Prowadzący:
Czas trwania:
13:20 min.
Udostępnij:

Temat praworządności w Polsce zakończył się wraz z rozpoczęciem kampanii wyborczej. Nikt już nie walczy o sądy, nie mówi o praworządności i problemach zgodności ustaw z prawem europejskim.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry państwu czas na naszego kolejnego gościa jest z nami prof. Anna Rakowska Trela adwokatka adiunkt w katedrze prawa Konstytucyjnego zakład prawa Konstytucyjnego porównawczego Uniwersytetu łódzkiego ZUS doprowadziliśmy do końca dzień dobry pani profesor dzień dobry pani redaktor dzień dobry państwo praworządności chciałbym panią profesor porozmawiać o praworządności, które ich już niema w naszym kraju nie ma także w kampanii prócz stałych przypomnień, że Rozwiń » Andrzej Duda ze strony opozycji rzecz jasna, że Andrzej Duda nie tylko nie stał na straży konstytucji, ale wręcz z premedytacją naruszał łamał jakoś ten temat nie jest podnoszony Trybunał Konstytucyjny ustawy sądowe KRS Sąd Najwyższy działania Brukseli 2016 roku widać nie jest atrakcyjny temat kampanii na pozycję zrozumiała, że to na kacu nie wygram ją jakoś tak gdzieś sobie na boku może tak być to rzeczywiście był bardzo ważny temat na początku tej pandemii tej kampanii wyborczej nawet jeszcze przed czasem Korona wirusa bardzo dużo mówiło się przecież w tej sferze publicznej praworządności właśnie w sądach właśnie o Trybunale Konstytucyjnym właśnie kongresie przecież o sędziach i tych odważnych i tych, którzy gdzieś tam idą na współpracę z władzą na mówiło się niemal cały czas później na ten temat też Odrze można siedzieć na nowo przy okazji zmian wprawie wyborczym natomiast teraz no rzeczywiście może nadal dzieje się przecież bardzo dużo i w zakresie wyboru w zakresie sądów i sędziów i w zakresie wolności praw człowieka chociażby dzisiaj złożona czy podpisana podpisany projekt nowelizacji konstytucji czy dzisiejsze wydarzenia Sułek zaraz jednak drugiego wiemy bardzo istotne ale gdzie rzeczywiście noc zginęły może może w istocie jest także politycy poczuli ten temat praworządności osiągnął gdzieś jakiś szklany sufit tak, że już wyżej się nie przebije więcej, ciągnąc ten temat przed wyborami nie ugrają, a może jest tak, że społeczeństwo nie jest zainteresowany porządkiem prawnym jako takim, bo to jest zbyt abstrakcyjne zbyt odległe zawsze, kiedy pojawiały się sprawy związane z ustrojem i prawem sądami to np. zastanawiano się nad liczebnością manifestacji tak, że jednak no nawet te manifestacje w 2017 roku latem, które były dość liczne to jednak stanowił naprawdę niewielki odsetek jedno procentowi społeczeństwa, które zdecydowało się uczestniczyć w takich manifestacjach i być przeciwko tym, że zmiana może może to jest także, że kultura polityczna w naszym społeczeństwie nie jest jeszcze zbyt dobrze wykształcona i że to są takie właśnie dlatego temat abstrakcyjna, a może tak trochę być, dlatego że my obywatele zajmujemy się przede wszystkim swoimi codziennymi sprawami ostatnio chyba myślę bardziej niż wcześniej to po pierwsze po drugie to są chyba też braki w edukacji, bo mimo wszystko nadal edukacja na poziomie szkoły podstawowej czy kolejnych później etapów kształcenia to edukacja Obywatelska no trochę kuleje tak czy edukacja prawna ona gdzieś tam jest, ale do relacji uczniów wiem, że nie wygląda to przynajmniej co do zasady najlepiej nie chcę mówić, że wszędzie pewnie są też jakieś chlubne wyjątki może też w domu nie jesteśmy uczeni o tym jak istotna jest praworządność jak istotne są sądy jak istotne są nasze wolności prawa może się trochę do tego przyzwyczailiśmy, że żyjemy spokojnie nikt nam krzywdy nie robi i nie czujemy jakiejś potrzeby manifestacji w tym zakresie, chociaż z drugiej strony są też ci, którzy się tym interesują może rzeczywiście nie jest to Krzemień, jeżeli chodzi o ten udział w manifestacjach wielki odsetek, ale mimo wszystko te manifestacje w takich kluczowych momentach robiły wrażenie one były w wielu miastach prawda to niebyła manifestacja tylko w Warszawie Poznaniu Wrocławiu przed moim manifestację tylko miejska tylko dotarła do naprawdę małych ośrodków też byli ci obywatele, którzy Stali przed małymi sądami rejonowymi gdzieś tam swoich niewielkich miejscowościach też bronili tej praworządności i to naprawdę serce się radowały gdy, gdy takie relacje było widać czy w telewizji czy słychać o nich w radiu to teraz tych 2 przypadkach, które stały się dziś, których już pani profesor wspomniała najpierw Sułek, który badał dziś pytanie prejudycjalne Naczelnego Sądu Administracyjnego, które dotyczyło konkursu do Sądu Najwyższego na wakaty, które to konkurs był prowadzony przez naukę RS, czyli nową krajową radę sądownictwa kandydatów było więcej niż miejsc do obsadzenia no, więc oczywiście, by wśród startujących pojawili się także członkowie Iustitii, którzy chcieli przetestować jak działa system i których kandydatury odrzucono po kilkunastu minutach rozmowy zostali wybrani do Sądu Najwyższego ci którzy, którzy powinni być wybrani tak, czyli jak mówi sędzia Bartłomiej Przymusiński rzecznik stowarzyszenia Iustitia ci, którzy byli współpracownikami Zbigniewa Ziobry i ci, którzy zostali odrzuceni nie mieli także prawa do odwołania się od tej decyzji po prostu odrzucono ich już tak tak rzeczywiście się stało to jest 1 z odsłon tej myśli, bo dowiedzieć, że już wielotomowej historii sądownictwa po 2015 roku no w istocie tutaj ten cały grzech pierworodny tkwi gdzie się w ukształtowaniu KRS-u i sposobie opiniowania przez nową krajową radę sądownictwa kandydatów na sędziów, mówi że jest to 1 z odsłon, bo to jest dość istotne wydarzenie z punktu widzenia właśnie stanu praworządności tak z punktu widzenia być może tym, którzy będą będą później do do tych wyroków odwoływać słuchaczy tych rozstrzygnięć natomiast trzeba też pamiętać, że też sędziowie to teraz w Polsce na co dzień borykają się z tymi problemami tak mają je w swoich szeregach tych sędziów, którzy zawsze, którzy właśnie zostali powołani udziałem nowego KRS, tak więc tych odsłonie bardzo wiele są to jest niezwykle istotne zagadnienia z punktu widzenia stanu praworządności w Polsce i niezależności sądownictwa niezawisłości sędziów, bo jak rozumiem ci sędziowie w taki konstytucyjnej procedurze, którzy zostali odrzuceni przez komisję przyznał KRS to powinni mieć prawo odwołania się do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który rozpatrzył ich zażalenia na tę decyzję no jest zdecydowanie prawo do odwołania się do sądu przez obywatela jest 1 z podstawowych praw, które gwarantuje nam to nie tylko nasza konstytucja, bo także przecież Europejska konwencja praw człowieka i karta praw podstawowych zawsze władza się może mylić zawsze władza polityczna może chcieć zaszkodzić obywatelowi albo zrobić mu krzywda tak to niestety czasem jest w polityce dlatego taki obywatel, nawet jeżeli chodzi o sędziego mówi nawet, dlatego że akurat tutaj władza polityczna w tym dań, bo mogę nawet w gnębieniu sędziów już osiągnęła bardzo wysoki poziom, więc nawet taki obywatel sędzia powinien mieć zagwarantowane prawo do tego, żeby się od takich krzywdzących decyzji odwołać tak dlatego abstrahując od merytorycznej oceny krajowej rady sądownictwa tych procedur odebranie samego prawa odwołania się do sądu jest pod pogwałcenie 1 z podstawowych praw obywatela nie tylko konstytucyjnych, ale właśnie tych europejskich to teraz druga kwestia, czyli adopcję dzieci przez pary jednopłciowe pan prezydent chce zmieniać konstytucję, żeby taki zakaz wprowadzić, żeby sprawę doprecyzować mówił w Polsat News, że ona wymaga do regulowania w konstytucji właśnie Coleman ochrony dzieci szczególnej pieczy ze strony państwa sprawowanej nad dzieckiem, jakim pani wątpliwości wobec tego projektu o po pierwsze, materia adopcji czy przysposobienia jak stanowi kodeks rodzinny opiekuńczy nie jest absolutnie domeną konstytucji nie jest tzw. materią konstytucyjną konstytucja to jest taki akt najwyższy, ale też regulujący podstawy tak podstawy ustroju politycznego społeczno-gospodarczego nie reguluje szczegółów te szczegóły powinny być regulowane w ustawie to pierwsza uwaga, więc jeśli chodzi o jakąkolwiek regulację dotyczącą przysposobienia adopcji to nie konstytucja po drugie w mojej ocenie przyjęcie takiej regulacji z punktu widzenia wolności praw człowieka z punktu widzenia zasady dobra dziecka, która jest absolutnie podstawową zasadą prawa rodzinnego jest krzywdzące konstytucja oprócz tego, że ma wartość normatywną, czyli ustanawia normy, których my władza powinniśmy się trzymać ma też taką funkcję programową tak programuje społeczeństwo i programuje organy władzy w pewnym kierunku, składając taki projekt zmiany konstytucji prezydent daje sygnał daje taki przekaz, że nie ma nic gorszego dla dzieci niż adopcja przez osobę przez osobę homoseksualną nie jest gorsza nie wiem wobec dziecka przemoc tak czy seksualna czy to fizyczna psychiczna nie jest gorsze życie w rodziny alkoholików najgorsze jest najgorszym zagrożeniem obecnie w Polsce wedle prezydenta jest adopcja przez pary homoseksualne co wg mnie absolutnie nie jest prawdą jest taka regulacja z punktu widzenia zasad stanowienia prawa z punktu widzenia roli konstytucji z punktu widzenia właśnie tej funkcji programowej konstytucji jest absolutnie chybiona wskazuje, że prezydent traktuje konstytucję niejako najwyższy akt obowiązujący w państwie, a jako swój program wyborczy, a dobro dziecka czy bezpieczeństwo dzieci traktuje jako kiełbasę wyborczą na chwilę przed drugą turą jest to dla mnie przykra to Wojciech Hermeliński też mówi u nas na antenie jakiś czas temu, że konstytucja nie jest książeczką, do której każdy, kto tam co chce sobie może dopisać jeszcze tak bym spojrzała na kwestie praktyczne, bo przecież bardzo często dzieje się tak człowiek uświadamia sobie swoją orientację seksualną np. mają już dzieci najpierw coś jest w związku małżeńskim tak ma dzieci potem nagle okazuje się że, że jednak czuje pociąg do osób tej samej płci wchodzi jakiś związek to dziecko jest nim jak wiemy jest w Polsce sporo dzieci, które wychowuje się w takich związkach właśnie jednopłciowych czy to też nie będzie taka stygmatyzacja jeśli ten temat się w ten sposób podnosi oczywiście prezydent zwraca uwagę, że należy to nie będzie dotyczyć biologicznego potomstwa tak, czyli rozumiem, że jeżeli matka ma dziecko córka albo cena wchodzi w związek z inną kobietą to nie to państwo nie będzie ścigać śledzić odbierać dziecka czym nie wiadomo co jeszcze tylko myślał o tym w tej kwestii symbolicznej właśnie stygmatyzacji takich rodzin czy to w ogóle będzie stygmatyzacja myślę, że nawet nie nie nie rodzin, które chciały tak dokonać adopcji tak dziecka, a żyją w związku homoseksualnym, ale właśnie w takiej sytuacji tak to wskazuje że, że każda rodzina każda osoba, która ma inną orientację seksualną aniżeli chciałby pan prezydent Duda, składając taki projekt chce źle dla dziecka tak, bo tak to należy rozumieć także każda osoba homoseksualna nieważne czy jest no właśnie w związku mając wcześniej dziecko z innego związku czy też no my po prostu potrzeby posiadania dziecka chce źle dla dziecka chcę zrobić krzywdę, a nawet może jeśli sobie tego nie uświadamiamy może tak pan prezydent zakłada taką krzywdę w ten sposób dziecku zrobić to jest bardzo zła droga, która znowu dzieli społeczeństwo na tych lepszych gorszych absolutnie nie będę tych kryteriów wedle, których powinno się jakiekolwiek selekcji, jakiej rodzinie dziecko powinno żyć w jakiej nie dokonywać tak tak jak mówię pan prezydent mając ku temu mechanizmy polegające na możliwości inspirowania organów państwa wskazywania im dobrej drogi powinien właśnie te swoje możliwości wykorzystywać tak budować jakieś schematy postępowania wskazywać dobre praktyki pokazywać jak dbać o dobro dziecka natomiast nie proponować tego typu zmiany tak naprawdę nieprzemyślane żaden sposób podejrzewam socjologicznie nieuzasadnione i tu już drugą turą postawić kropkę bardzo dziękuję pani prof. Anna dziękuję parę adwokat Uniwersytet łódzki była naszym gościem Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA