REKLAMA

Muzyka i światopogląd

OFF Czarek
Data emisji:
06-07-2020 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
37:06 min.
Udostępnij:

Jak muzyka wpływa na poglądy młodzieży? Rozmowa z prof. Adamem Bartoszkiem

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Cezary łasiczka program off czarek dzień dobry witam państwa bardzo serdecznie zapraszam na dzisiejsze spotkanie państwa i moim gościem jest pan prof. Adam Bartoszek z Instytutu socjologii wydziału nauk społecznych Uniwersytetu Śląskiego dzień dobry witam serdecznie panie profesorze dzień dobry panu dzień dobry państwu kłaniam się w swoich dłoniach czy czytam czytam, ale też trzymam książkę zatytułowaną muzyczne preferencje, a wrażliwość etyczna ich światopoglądy Rozwiń » młodzieży, której pan jest współautorem książka wydana jest przez wydawnictwo naukowe Scholar i Rozmierzy ta książka jest wynikiem pewnego interesującego badania, więc bardzo, że panie profesorze opowiedzieć kilka słów o tym, badaniu na początek bardzo interesujące Szanowni Państwo książka jest we wspólnym dziełem głównie pana Bartosza Danecki jego, który był moim magistra ante napisał bardzo interesującą pracę magisterską, którą zgłosiliśmy do nagrody polskiego Towarzystwa socjologicznego, ale tam w połowie stawki kandydatów się znalazł przerobiliśmy tę książkę już nie na inne formy dyplomowej na bardziej naukowo rozbudowaną i wielce interesujące porównanie postaw i znaczenia muzyki dla postaw studentów i licealistów jest to porównanie porównanie opinii o roli muzyki w życiu 37 studentów i 257 uczniów liceów z katowickich szkół i uczelni wyższych no i tutaj panie profesorze powiem szczerze pierwszy taki znak zapytania się pojawił, bo w tytule książki są muzyczne preferencje, a wrażliwość etyczna światopoglądy młodzieży, a tymczasem z tego co pan mówi wynika, że daliście młodzież 1 regionie oczywiście no to jest właśnie przyczyna tylko do do zagadnienia, ale sposób ujęcia tego tematu, którym dyskutowaliśmy jest ogromnie cenny i może być to przyczynek w 1 regionie no ale Katowice naszemiasto prezentuje się jako miasto muzyki jest to wiele aktywności muzycznych wiele form uczestnictwa w muzyce no i nas też inspirowało takie zdarzenie ta książka jest troszkę zderzeniu wrażliwości także mojej jako starszego już promotora i pracownika, który swoją młodość wiązał też silnie doświadczeniami muzyki właśnie wrażliwość muzyczną, którą w moich studenckich latach przekazywaliśmy sobie w grupach interakcje innych rówieśniczych chcieliśmy rozpoznać kolegą Bartoszem mogą z reprezentantem młodego pokolenia jak to wśród dzisiejszych studentów i w dzisiejszych wśród dzisiejszych uczniów wygląda uczniowie czy przekazują między sobą wrażliwość nie tylko muzyczną, ale właśnie też taką etyczną światopoglądową i to tutaj w tej książeczce jako przyczynek do zjawisk społecznych jest sądzę bardzo wartościowe zachęcam do zapoznania się z naszą pracą tak myślę, że dzisiaj możemy za chwileczkę o tym, porozmawiać i ten tytuł, który jest też różne rozszerzenia czy też tytułem pracy naukowej on trochę sugeruje, że mamy do czynienia z kwestią dość prostą to znaczy można, by powiedzieć powiedzmy, jakiej muzyki słuchasz, jaką muzykę lubisz opowiem ci na kogo będzie głosował w najbliższych wyborach tutaj pewne rzeczy faktycznie nie wyglądają tak prosto, ale dotarliśmy także do konfiguracji postaw i to zmienność orientacji politycznych jest też przedmiotem rozważań w tej książce oczywiście nie ma prostego i takiego silnego powiązania między słuchano muzyką, ale istnieje jakieś jakiś możliwy sposób oglądu tego zagadnienia i się okazuje, że mamy po naturalne wśród licealistów jest 271 czy 2% w ogóle niezorientowanych jako silnie politycznie, ale np. licealiści mają swoje postawy czy lewicowe czy centrowe czy prawicowe i w czasie studiów one szczelnie tort starają się poglądami prawicowymi 14 pochodzi dziś ma poglądy praw rower, a tylko co dzieje się to człowiek ma poglądy lewicowe, który jest też znamię czasu jak są realizują się ci młodzi ludzie na jakiej muzyki przy okazji słuchają no dobrze znoszą one wartościowe wartościowymi sugestie, czyli co pani profesorze próbowaliście ustalić przede wszystkim słuchanie muzyki, jaką rolę pełni muzyka w życiu młodych ludzi dzisiaj pogrupować niż my za pewnymi propozycjami badawczych ni w polskiej literaturze Rafał Lewandowski za autorami, którzy prawo prowadzą badania nad gatunkami gustami muzycznymi wyróżniliśmy refleksyjną złożoną grupę muzycznych wrażliwości związanych z muzyką klasyczną bluesową folkową jazzową muzykę intensywną buntowniczą alternatywna heavy metal rock tu się mieści trzecia grupa muzycznych gustów energiczną energiczną rytmiczna rap hip-hop soul folk, ale rap hip-hop dla młodzieży dzisiaj jesteś bardzo wartościowym i modnie rozwijającym się obszarem doznań muzycznych no i muzyka Pogodno konwencjonalna po religijna filmowa country tutaj właśnie okazuje się, że muzyka refleksyjna złożona i Pogodno konwencjonalna w dużym stopniu koreluje z prawicowymi poglądami ami, ale wśród naszej bada tak naprawdę dominuje swoisty hedoniści kultura hedonistyczne kultura natychmiastowej przyjemności dziś słucha muzyki i to nie tylko młodym pokoleniu bardzo użytkowo i to jest pewien efekt, że dostęp do muzyki jest dziś tak powszechne i niestety zindywidualizowany partię, która teraz ruch mamy na co dzień młodzież słucha, ale na smartfonach gdzieś w słuchawkach swoich uszach umieszcza ten aparat do odbioru muzyki i rzadko dzielimy się tą muzyką ary dzielimy się to tylko na chwilę dostępny tak łatwy wcale nie sprzyja tworzeniu pewnych wspólnot wspólnot słuchających przeżywających tę muzykę muzykę słuchamy w sposób bardzo dzisiaj indywidualizm darowany użytkowych hedonistyczne pragmatyczne panie profesorze w tych zestawieniach nie znalazłem muzyki disco polo nie dlaczego, ale hala nowi jeśli chodzi o możliwość wskazania dla nas to najbardziej wartościowe było zestawienie odniesień do intuicji etycznych tam jest bardzo ciekawa koncepcja, którą przywołujemy zaczął na danym haftem pewnych intuicji etycznych każdy z nas nosi w sobie pewne takiej bitwie i tutaj 4 główne o klienta i na wartości troska i pomoc orientacja na sprawiedliwość orientacja na legalność sza w la czy do autorytetów Orient na świętość i orientacja na wolność tutaj, aby wykazały badania bardzo interesujące przemieszczanie się tych orientacji pomiędzy Leeds panie profesorze proponuję, żebyśmy do tych orientację od spojrzenia na treść tych naszych analiz, bo zobaczy dobrze panie profesorze spojrzymy spojrzymy na treść analiz orientacja troskę pomoc innym pomoc słabszym no tu się o ani profesorze to proponuję, żebyśmy powrócili do muzyki do analiz i do wrażliwości po informacjach Radia TOK FM informacja o godzinie dziesiąty 20 już za chwileczkę pan prof. Adam Bartoszek z Instytutu socjologii wydziału nauk społecznych Uniwersytetu Śląskiego państwa i moim gościem który państwa moim gościem jest pan prof. Adam Bartoszek z Instytutu socjologii wydziału nauk społecznych Uniwersytetu Śląskiego pan profesor jest współautorem książki, o której dzisiaj rozmawiamy książki wydanej przez wydawnictwo Schola i zatytułowane muzyczne preferencje, a wrażliwość etyczna i światopoglądy młodzieży i o tym, rozmawialiśmy z pierwszej części naszej rozmowy pani profesor, że muszą wspomnieć jeszcze spróbować raz, że nie znalazło się disco polo w tych zestawieniach dysk pola to należy element do muzyki Pogodno konwencjonalnej i nie ulega wątpliwości pewnie, gdybyśmy skupiali uwagę tylko na tym gatunku byłoby to też bardzo ciekawe, ale wśród tych właśnie zwolenników muzyki Pogodno konwencjonalnej tamten element gdzieś można, by wypatrzeć natomiast nas interesowało właśnie toczy muzyka wnosi jakieś wartości ważne życiowo dla dla młodych i tutaj ogólna konstatacja jest taka, że ich zdaniem muzyka nie wpływa na poglądy polityczne ALDE wykryliśmy, że jednak znacząco różnicuje stosunek do wartości życiowych tylko, że generalnie młodzi ludzie cenią sobie takie wartości jak wykształcenie i rodzina natomiast wartość pracy np. nas zaskoczyło wartość pracy nie jest już tak silnie podkreślana, a nawet wśród studentów wartość pracy spada dość Nisko bardziej cenią sobie młodzi ludzie samorealizację otwarcie na przyjemności na na przeżycia i właśnie ten zindywidualizowanych do nich umożliwia czerpanie przyjemności z muzyki, ale traktowane jako dobro prywatne, którym się okazjonalnie dzielące swoimi bliskimi, ale nie u chwyciliśmy, aby były jakieś silniejsze skłonności do czerpania np. wrażliwości muzycznej i preferowania muzyki naśladowania gustów swoich rówieśników na nawet rówieśników już nie mówiąc o rodzicach, tak więc tutaj muzyka pełni takie funkcje pewnego rodzaju paliatywną dla trosk codzienności każdego młodego człowieka i też jest interesujące, że przeważa wśród młodych ludzi przeważają ogółem postawy pasywne wobec świata wobec swojego losu myśmy wyróżnień na rodzaje tej pasywności, bo można mówić o przewadze takiej postawy pasywnego pragmatyzmu czy pasywnej rezygnacji, a nawet pasywnego optymizmu na zasadzie, że los pewnie coś dobrego przyniesie tak, ale specjalnie nie mam możliwości działania na rzecz tego dobrego co co mnie w życiu czekano, więc tutaj młodzi ludzie dzisiaj przeżywają bardzo duże trudności z podjęciem aktywnej jakiejś działalności programowania celu swojego życia i muzyka muzyka im towarzyszy bardziej jako doświadczenie teraźniejszości zanurzają się profesorze chwili bieżącej panie profesorze czy na podstawie tego badania można wnioskować, którą stronę ten wektor jest skierowany to znaczy to jest także pewna pewien typ wrażliwości etycznej i pewien światopogląd pozwala czy sprawia, że osoba wybiera tak taki ani inny gatunek muzyczny czy już raz już, że to jest także mając pewne preferencje muzyczne, ale także będąc w jakimś kontekście wokół muzyki dużo łatwiej nam jest spotkać inny typ wrażliwości czy inny typ światopoglądu tym samym zanurzyć się może tym samym przejąć albo dostosować swoje to nie jest tak jednoznaczne jednokierunkowe, dlatego że przeważa jak już państwu mówiłem wśród młodych ludzi dzisiaj przeważają orientację prawicowe, ale powiedzmy muzyka o refleksyjna złożonej strukturze zawiera jeszcze akcent na większą wrażliwość związaną z wiarą, ale umiarkowanie praktykujących głęboko wierzący i zaangażowanie praktyki religijne częściej prezentują gusty muzyczne zanurzone w Pogodno konwencjonalnych nurtach muzycznych i kolei energiczną rytmiczna muzyka to ludzie wierzący, ale rzadko praktykujący, a więc te konfiguracje światopoglądowe one są nie tak jednoznaczne łączą się z innymi orientacja wartościujących mi dla pana jest ważne, żebyśmy i to tytułu same ten w tej książki akcentuje, żebyśmy mówili oświatą poglądach o zróżnicowanych opcjach światopoglądowych młodzież tak samo jak ludzie dorośli nie prezentujemy jedno litego jakiegoś układu światopoglądowych odniesień i muzyka w związku z tym jest pewnym nośnikiem ekspresją bardziej idei, które są na fali opinii publicznej dyskutowany prezentowane bo, bo pojawia się jakiś utwór, który uwrażliwia na pewne konteksty życia zbiorowego natomiast taka stabilność tych światopoglądów też nie jest czytelna, a myśmy uchwycili sporą interesującą zmienność ludzie młodzi właśnie wchodzący pewne utrwalone już przekonania na poziomie 100 studenckim silniej u silniej przyjmują pewne skłonności do np. wzrost religijności studentów istnieje spadek natomiast lojalności wobec bliskich i to szczególnie ciekawe spadek lojalności jako wartości światopoglądowej i społecznej jest wyższy u kobiet niż u mężczyzn spadek o 3 tam procent np. stosunek do autorytetów uznanie dla autorytetów wśród kobiet studentek, a wśród studentów w stosunku do licealistów 9% rośnie z kolei szacunek dla autorytetów, więc między płciami są też pewne przesunięcia różnicujące te orientacji światopoglądowej, więc to profesorze radę warto się w szczegóły wczytać, ale trudno o tych szczegółach jednoznacznie mówią na antenie pani profesor jeszcze czytaj w szczegóły mam takie wrażenie, które chciałem z panem zweryfikować, że być może można, bo tytuł pracy trochę sugeruje jak gdyby mu z muzycznych preferencji można było wyczytać pewne światopoglądy ewentualnie odwrotnie, ale zostawia się czy to jednak nie jest trochę także istnieją pewne korelacje w niektórych wypadkach, ale tak naprawdę muzyczne preferencje jednakowoż są zbyt słabym wskaźnikiem, żeby wnioskować, że zdarza się dość dobrze pan odczytał panie redaktorze dobrze pan odczytuje wynik naszych analiz natomiast hipotezy na początku pracy postawiliśmy takie właśnie, żeby odpowiedzieć na pytanie, bo nas interesowało czy istnieje uważa związek między preferowanymi gustami muzycznymi, a świat poglądami ten związek jest praktycznie korę latem, ale słabym natomiast silniej elementy muzyki łączą się z wrażliwością wobec wartości tutaj troszkę jest więcej tej korelacji, tyle że my też rozróżniamy jest tak bardzo ważna to bym państwu zwrócił uwagę, żebyście o tym, dzień po czytali być może w naszej książce Stanisław Ossowski Polski socjolog przeprowadził taką analizę czegoś co się nazywa niewspółmierności skal wartości są socjologia ujmuje wartości jako systemy aksjologii norm reguł pożądanych, więc Ossowski mówi wartości funkcjonują na 3 poziomach wartości propagowane jako odświętne uroczyste propagowane społecznie drugi poziom wartości uznawane deklarowane przez nas jako osoby żyjące w świecie społecznym jako jednostki po identyfikujące się po z proponowanymi wartościami zbiorowych nie jest poziom trzeci pragmatyczny wartości realizowanych właśnie na tych 3 poziomach istnieje rozbieżność tego co my uznajemy za uroczyście ważne odświętne tego co deklarujemy, że dla nas osobiście ważne i tego, gdzie tam są komponenty też wartości negatywnych jak reagujemy jak zachowujemy się w życiu codziennym realizujące egoistyczne niekiedy negatywne społecznie wartości Otóż myśmy pytali młodych ludzi o to co oni deklarują, tak więc też mamy świadomość, że nasze ustalenia są tylko pewną projekcją samowiedzy i społecznych deklaracji naszych młodych respondentów ma możliwość ja tego, że pani wierna wartościom plus proponuje tak dobrze wrócimy do konkluzji wrócimy do badania i wrócimy do książki po informacjach Radia TOK FM panie profesorze, a informacje już bardzo niedługo, bo o godzinie dziesiątej 40 państwa i moim gościem jest pan prof. Adam Bartoszek z Instytutu socjologii wydziału nauk społecznych Uniwersytetu Śląskiego mówimy o badaniu później książce, która od na tym badaniu opiera książce wydanej przez wydawnictwo naukowe Scholar zatytułowane muzyczne preferencje, a wrażliwość etyczna i światopoglądy młodzieży pan profesor jest pan prof. Adam Bartoszek jest współautorem tej książki wraz z Bartoszem Danecki informacje o dziesiątej 40 po informacjach wracamy wcale muzyczne preferencje wrażliwość etyczna światopoglądy młodzieży do książka, która ukazała się nakładem wydawnictwa naukowego Scholar jej współautorem wraz z Bartoszem Danecki jest pan prof. Adam Bartoszek z Instytutu socjologii wydziału nauk społecznych Uniwersytetu Śląskiego mówiliśmy panie profesorze o pewnych korelacja występujących w tym badaniu, ale tak mam wrażenie, że trochę to co pan mówi panie profesorze to powinniśmy przygotować się na jakąś prawicową przyszłość to jest istotna to jest istotny wynik naszych badań, dlatego że właśnie orientacja zmieniająca się szczególnie wśród studentów mężczyzn lewicowe poglądy młodzieży przenosi liceum nieco kobiet, czyli licealistki wzmacniają swoje lewicowe poglądy, ale niedużym stopniu na studiach natomiast mężczyźni nabywają lub przemieszczają się w kierunkach prawicowych orientacji aksjologicznych no ale również temu troszkę towarzyszy muzyka np. młody dziewczyny jako licealistki słuchają chętnie muzyki energetyczna rytmicznej, ale na studiach dwukrotnie częściej zmieniają swoje preferencje muzyczne i wybierają muzyka intensywna buntowniczą, a odrzucają też muzykę Pogodno konwencjonalną po części studentek kobiet różnice są też ciekawe między kobietami i mężczyznami na studiach, ponieważ studenci koledzy tych, że dziewcząt znacznie mniej cenią sobie wartości takie jak rodzina, a mimo to wśród nich więcej jest ponad 50% prawie 51% osób zorientowanych na wartości prawicowe, więc takich przesunięć nie do końca jeszcze spójnych aksjologicznie obserwujemy dużo w tych naszych badaniach i opcje światopoglądowe licealistek licealistów studentek i studentów, jeżeli porównujemy w tym badaniu to pokazują nam właśnie bardzo bogate zmienne trochę chodzi nie nie wszystkie intensywnie zmienne przesunięcia i to duża wartość sądzę naszych badań sam na studiach, wykładając pewne treści, bo znany jestem, że raczej o orientacji lewicowej szanuje swoich studentów i komentuje rzeczywistość, w której funkcjonujemy tak, aby docierać do jakich wrażliwości także, kierując przekaz do osób o wrażliwość Ciach prawicowych jeszcze 1 Drodzy Państwo bardzo interesująca kwestia z naszych badań ona jest moim zdaniem szczególnie istotna znaczenie szacunku zaufania do instytucji społecznych, ale stosunek np. do wiary do kościoła okazuje się, że dzisiaj nasi studenci studentki deklarujących jako osoby niewierzące i niepraktykujący c uwaga Drodzy Państwo to jest 14, czyli około 2425% ogółu studentów, z którymi w tym badaniu żeśmy się spotkali, a dobór był dość taki powiedzmy celowy, ale na dużej próbie w miarę już reprezentatywne, więc jeżeli mamy około 20 paru procent studentów deklarujących jako osoby niewierzący niepraktykujący to też jest to pewna orientacja aksjologiczną światopoglądowa związano kryzysem zaufania do treści do do treści, które są propagowane, a i tak nieudolnie realizowane na poziomie instytucji społecznych i instytucji proponujących określone postawy, więc w naszym badaniu uwzględniamy tę złożoność doświadczeń młodych ludzi i myślę, że ktoś, kto poczyta te wnioski, ale przede wszystkim spojrzy na szczegóły danych, które gromadzimy w tej książce będzie miał dobrą orientację i inspirację do refleksji panie profesorze pan światopoglądy i pana preferencja nie przesunęły się ciut ciut prawą stronę raczej odwrotnie raczej do roku ma, dlatego że wrażeniem polskich dla waszych beztroskę, ale też na poziom wolności i w kierunku też lojalności, ale wobec kogo ja mam być lojalny, jeżeli na Uniwersytecie naruszane są wartości, a ministerstwo zarządza naszą rzeczywistością biurokraty z UJ praktyki nauczania i żądając od nas wyścigu absurdalnym modelu punktowania prac naukowych winie standardów opracowanych przez amerykańskie korporacje no powiem państwu szczerze uprawianie nauki w dzisiejszych warunkach to jest coś takiego, że zamyka się uczonych wierzy w kości Słoniowej i nasze nasze ustalenia naukowe nie są szanowane, a jeżeli są szanowane przez władze to właściwie tylko wtedy, kiedy władzy służą do manipulowania opinią publiczną, jeżeli wykazujemy złe praktyki pisałem publikuje i komentuje problemy dobra wspólnego problemy kapitału zaufania wspólny dom do do wartości zbiorowych i do instytucji i rzadko jest tak ażeby odbiorcy którymi dyskutowałem, aby tymi odbiorcami czasem są różni politycy z różnych opcji to tylko akceptują to co się mówi, jeżeli może być użyte do krytyki ich politycznych oponentów mam doświadczenia od dawna, jeżeli właśnie dojdą do rządzenia tamci, którzy mi przyklaskuje wali to coś co się nazywa polityczną Pogonią za rentą jest takie pojęcie przez prof. Andrzeja Zybertowicza zbudowane używam go, bo jest ciekawe, ale sam autor prof. Zybertowicz nie jest skłonny używać tego pojęcia do analizowania praktyk prawicowej władzy, która rządzi obecnie w naszym kraju, więc ja oczywiście w konwencji krytyki praktyk społecznych czegoś co mówimy o brudnych kapitałów społecznych ja się nie no no można powiedzieć angażuje spalam emocjonalnie i intelektualnie w zderzak, zderzając się z tymi brudnymi praktykami i je otwarcie na ile potrafią może nie najlepiej, ale otwarcie krytykują no i krytyka społeczna też powołanie socjologii w gruncie rzeczy mówiąc prof. Zybertowicza miał pan myśli, by profesurę jako stanowisko ani jako stopień nie no mówię o kompetencji intelektualnej no jest doktorem habilitowanym ja też nie nie jestem profesorem tylko profesorem uczelnianym, a nie belwederskim znamy się z pracami Zybertowicza stosów jeszcze socjalistycznych realnego socjalizmu wyrośliśmy z podobnej wrażliwości no ale to jest właśnie taki przykład ludzie jedni idą w 1 stronę drudzy trwają przy pewnych poglądach natomiast najistotniejsze jest to, że ludzie inteligentnie stosujący te teorie naukowe do opisu świata społecznego niektórzy oddają się na służbę pewnym wspólnotom ideologicznym skonfigurowany też politycznie i to jest bardzo ważne niech państwo 1 do książki Jonathana hard to pt. prawdziwy umysł pole, dlaczego problem, bo wcale nie rozwiąże rozmawialiśmy o programie Owczarek to jest właśnie to cudownie, ale przecież pani profesorze pozostanie przy swoich poglądach czy jednakowoż dryfowanie innych kierunkach świat opodal, jeżeli człowiek przemieszcza się na jakiej skali wartości, ale robi to świadomie w imię pewnego obrażonego ideału społecznego etycznego, bo to ma do tego prawo, tyle że potrzebne jest nam dialog opcji dialog różnie różny jest skonfigurowany światopoglądowo osób i z naszych badań opisanych w tej książce troszkę smutna refleksja jest taka, że młodzi ludzie dzisiaj między sobą nie dialogu światopoglądowo to też jest taki efekt słuchamy muzyki utylitarnych nie wielu z nas, a szczególnie tych młodych ludzi wybiera życiowych hedoniści takiej pasywny pan misy wiz taki tak jest chowanie się w tej prywatnej muszli i nie umiemy i nie chcemy dyskutować, ale dyskutować to jest słuchać się wzajemnie i rozumieć powody, dla których ktoś broni prawicowych ktoś centrowych to źle czy lewicowych wartości musimy się szanować, ponieważ te wrażliwości właśnie tak skonfigurowane jako intuicję etyczne powiązane z politycznymi postawami są po prostu trwale wbudowane w strukturę społeczną nie panie profesorze mówią one wyłącznie lewicowego ani wyłącznie panie profesorze to będzie autokratyczne procesory mówią, że powinniśmy szanować mówi pan trochę tak jak moja babcia, która mówi to musi zjeść kolację, żeby być silnym, ale to, że nie słuchamy to ja wiem oczekiwałbym od naukowców od badaczy tak jak pan jednak już trochę więcej niż to, że powinniśmy się szanować, bo to to jest właściwie taka rada na poziomie pan Rodney, jaki mogę tak panie redaktorze, ale niech pan powie ja się zgodnie z panem jest takie potoczne kompletna banalność, ale to jest też wyraz naszej akademickiej bezradności panie profesorze, dlaczego panie redaktorze tak i ja z profesorami innych opcji próbują dyskutować mówię do prof. Glińskiego, kiedy jeszcze, zanim był wicepremierem na spotkaniu PTS zjazd Pepeesu jak chcecie budować wspólnotę ten kapitał społeczny mamy zbudowany, bo mieli tylko czy czysto adresowany do katolickiego sformatowany obywateli to, więc zamyka się w pewnej wspólnocie Johna tam hard nam o tym, mówi, że wspólnota zaślepia i co więcej wspólnoty matrycy moralne konto nazywa powodują, że jesteśmy gotowi naruszać inne wartości dla obrony własnej wspólnoty aksjologicznej kłamiemy oszukujemy manipuluje my tak samo jak bronimy swojej godności czy tożsamości własnej wizji i też używamy na co dzień kłamstwa racjonalizacji manipulują swoimi bliskimi w związku z tym chyba też być dodać Shine szanujmy siebie tak szanujmy siebie traktujemy innych, jakbyśmy chcieli być sami potraktowani, ale zgadzam się panie redaktorze to są trochę banały, ale żyjemy tak agresywnej przestrzeni publicznej pełnej not użyć etycznych, że się może nie dziwmy tym młodym ludziom, że oni się wycofują do tej sfery prywatnego hedonizmu albo co jeszcze może gorsze do tego co prof. Magdalena Szpunar nazwała nie tylko ona, bo analizy tego zjawiska są po bardzo obszerne mówi się o narcyzm je cyfrowym nawet w piśmie na piśmie świecie tych elektronicznych mediów społecznościowych panie profesorze bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę pan prof. Adam Bartoszek z Instytutu socjologii wydziału nauk społecznych Uniwersytetu Śląskiego był państwa moim gościem informacja dla Daniela panu redaktorowi za możliwość rozmowy za promocję naszej książki zachęcam do jej Poznania zainteresowanym czytelnikom, a słuchaczy pozdrowił dziękuję informacje o jedenastej po informacjach wracamy Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA