REKLAMA

"Logiki tu brak". O orzecznictwie dot. równego traktowania osób homoseksualnych w Polsce

Połączenie
Data emisji:
2020-07-07 13:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
14:12 min.
Udostępnij:

Europejski Trybunał Praw Człowieka zajął się równością osób homoseksualnych - zakomunikował polskiemu rządowi skargi dotyczące braku ochrony prawnej dla związków osób tej samej płci

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie trzynasta 42 Jakub Janiszewski przy mikrofonie znam jest prof. Dorota Pudzianowska z Helsińskiej fundacji praw człowieka dzień dobry dzień dobry dzień dobry państwu będziemy mówili o europejskim Trybunale praw człowieka, który zakomunikował polskiemu rządowi skargi dotyczące braku ochrony prawnej dla związków osób tej samej płci w Polsce co to znaczy zakomunikował skargi jak rozumieć ten gest ze strony Europejskiego Trybunału praw człowieka co to oznacza dla Rozwiń » procedur, które się tam toczą na pewno nie jest wygrana jeszcze w tych sprawach to tak nieco może studiując entuzjazm jest po prostu poinformowanie rządu o tym, że takie skargi wpłynęły do Europejskiego Trybunału praw człowieka teraz rząd będzie musiał ustosunkować się do tych skarg odpowiedzieć napytania, które zadaje też takiej komunikacji Trybunał rządowi polskiemu i następnie kolejny etap procedury to będzie ustosunkowanie się pełnomocników skarżących do tego co w swojej odpowiedzi napisze rząd Polski dopiero potem będzie etap rozpoznawania sprawy, które może potrwać kilkanaście miesięcy jeśli nie kilka lat jeszcze, gdzie no sprawa może zakończyć się wyrokiem w tych sprawach też trzeba pamiętać jest możliwość polubownego załatwienia sprawy, więc ten najbliższy etap do do jesieni tego roku do września będzie też etap, gdzie skarżące w każdej z tych spraw będą mogli musieli przez swojego pełnomocnika wyrazić bądź Wola ugodowe ugodowego załatwienia tego sporu bądź też brak takiej woli chodzi o parę Katarzynę Formela i Sylwia Formela to już wiem, że to te sprawy, o których mówi właśnie wszystkie dotyczą właśnie ich spraw w sumie w wczoraj został zakomunikowany więcej jest jest kilka spraw jeszcze ponad te sprawy fundacyjne one dotyczą m.in. kwestii uniemożliwienia zawarcia związków za granicą partnerom homoseksualnym na 2 sprawy, które jako organu w ramach fundacji one dotyczą z pań Formella to jest para para kobiet, która boryka się z różnymi problemami swoim życiu codziennym i te sprawy 4 które, które koordynujemy fundacji dotyczą właśnie pan Formela, jakie były sprawy, jakie to były kwestie, które trzeba, by chucha rozwiązywać na drodze sądowej co się w zasadzie w Polsce nie udało, bo te wyroki były niekorzystne pomoc może po kolei o nich tak to nie będę mówić może osobno nazywając, który wątek przynależy, do której sprawy, bo tak, aby zaraz nam komplikował rozmowę chcę tutaj na środku pogratulować paniom wytrwałości, bo rzeczywiście to upór pani Formella doprowadził do tego, że tymi kwestiami dotyczącymi związków partnerskich braku regulacji w Polsce zajmie się w końcu Trybunału i pani Formella od 2019 roku w różnych postępowaniach próbowały domagać się praw biorąc pod uwagę i uznając drugą partnerkę każda z nich za członka za członka rodziny to można powiedzieć taki pierwsze wątek tych spraw mamy takie sprawy jak kwestia podatku od darowizn jeżeli, jeżeli jesteśmy np. małżeństwa heteroseksualne to darowizna małżonka nie jest objęta podatkiem jesteśmy zaliczani tzw. zerowej grupy podatkowej podobnie nasza darowizna od cen od rodziców natomiast no tutaj próba wykazania, że partnerka powinna być zaliczona właśnie do tej tzw. grupy zerowej zakończyła się niepowodzeniami i panie nie były objęte zwolnieniem z obowiązku uiszczenia podatku od darowizn to jest pierwszy przykład tych problemów, które nie są objęte skargą drugi prawo do wspólnego opodatkowania w małżeństwie w związku, który jedynie prawda takim w Polsce obecnie, które umożliwia sprawną formalizacja związku partnerów jeżeli, jeżeli chcemy możemy wspólnie opodatkować w tym związać z tym związane z różnym Unii paniom odmówiono prawa do wspólnego opodatkowania kolejny wątek to jest pozbawienie prawa do skorzystania z zasiłku opiekuńczego, jeżeli jest objęta ubezpieczeniem to w przypadku, gdy członek mojej rodziny jest chory wymaga opieki mogę skorzystać z takiego zasiłku opiekuńczego, żeby się opiekować tutaj takiej możliwości panie nie miały odmówiono im prawa do tego zasiłku pani Sylwia Formela chciała skorzystać właśnie z tego zasiłku, kiedy opiekowała się swoją swoją partnerką kolejny kolejny wątek jak widzisz tych wątków tutaj jest dużo to jest kwestia ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli jest w związku małżeńskim mój partner np. pracuje to mogę go objąć swoim ubezpieczenie zdrowotne z tytułu stosunku pracy w, jeżeli pozostajemy w związku homoseksualnym nie sformalizowanym jak pokazała właśnie sprawa ta forma dla takiej możliwości nie ma, czyli nie można objąć drugiej osoby ubezpieczeniem zdrowotnym przy czym trzeba pamiętać, że przecież się na ubezpieczenie zdrowotne osoba pracująca musi wpłacać składkę, a jednocześnie stawia się warunek niemożliwy do spełnienia, czyli posiadania jeśli chciałby skorzystać objąć tym ubezpieczeniem lub osobę pozostawanie w małżeństwie tych spraw w mieście jest bardzo duża i tu jeszcze można, by długo wymieniać, bo to nie jest wyzwanie chcę powiedzieć, że się zbliżam do końca powinno pozwolić tak to w nim może nie dopłaty, ale do ostatniego wątku tych spraw, bo to już wymieniłam większość ostatnim wątkiem jest rejestracja aktu małżeństwa, czyli nieco można powiedzieć inny inny problem panie zawarły w 2015 roku w wielkiej Brytanii związek małżeński chciały dokonać transkrypcji tego aktu ta problematyka transkrypcji posługuje się takim pojęciem hermetyczna, ale chyba jest znany z słuchaczom ten wątek, bo niedawno było o nim głośno w związku z odmową transkrypcji aktu urodzenia dzieci urodzonych w związkach partnerskich homoseksualnych za granicą, więc chodziło po prostu przepisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu małżeństwa i tutaj też to się na poziomie krajowym nie udało to koniec z wątków, które pytał też często akurat Europejski Trybunał praw człowieka, ale pamiętam, że się zajmować takimi sprawami, w których rzeczywiście polskie sądy w sposób zaskakująco powiedziałbym sztywne trzymały się tej linii nieuznawania związków osób tej samej płci związki, które w ogóle mogą być, jakkolwiek rozpoznane w Polskim prawie w ogóle uznane za jakiś rodzaj Niewiem współżycia pamiętam, że chyba dość specyficzna sprawa, którą prowadziła sprawa mężczyzn, którzy próbowali kupić dom w strefie nadgranicznej to też było dość charakterystyczne co wówczas sąd zrobił to prawda można powiedzieć, że do pewnego stopnia mamy mamy właśnie taką sytuację że, że następuje usztywnienie sądów na taką argumentację, że tutaj powinna się rozszerzyć pewne pewne uprawnienia na na partnera homoseksualnego, ale jednocześnie w niektórych w niektórych sytuacjach tam, gdzie możliwa jest na podstawie przepisów bardziej bardziej swobodna interpretacja rozszerza się też pewna pewne przywileje to stosunek stopień stosunek najmu po zmarłym partnerze homoseksualnym przykładem tak takiej takiego rozwiązania natomiast oczywiście to sprawa dotycząca nabycia nieruchomości w strefie nadgranicznej, gdzie potrzebna jest zgoda ministra na spraw wewnętrznych na nabycie takiej nieruchomości na pokazała taką interpretację też niechętną tego typu związkom tam po prostu nie uznano żeby, żeby partner, który chciał być tą nieruchomość partner Polaka miał więzić RP, które na gruncie ustawy o przy przy przyjął sąd mógł mieć tylko małżonek to co nie zastanawiano czy czy ma takie poczucie, że jeżeli chodzi o te sprawy sądowe dotyczące właśnie nieuznawania praw osób homoseksualnych pozostających w związku czy czy może być też da jakoś uporządkować, że widać, gdzie sądy są w stanie pójść na rękę i w pewnym sensie uznać, że tutaj jakieś prawa się należą tak jak uznaliśmy wspomnieliśmy o tym, stosunku najmu, a tam, gdzie jak jest absolutnie prawie zawsze odmowa czy to się da jakoś się sensownie analizować powiedzieć gdzie jaki wyrok zapada czy to jest jednak dużo mocno uznaniowe i powiedziałabym, że nie da się znaleźć logiki w tym naszym orzecznictwie takie mam wrażenie, że to jest zależne od składu orzekającego to bardzo dobrze było widać w tych sprawach dotyczących transkrypcji aktu urodzenia dzieci, które mają wpisane w akcie urodzenia matki czy 2 ojców może była rozbieżność tak sądzę sądy różnie te kwestie oceniały stąd w końcu została wydana uchwała NSA w tej sprawie rozstrzygająca na niekorzyść zresztą tych dzieci i ich rodzin te sytuacje jestem też pełnomocniczką właśnie nie 1 z tych spraw przed Europejski Trybunał praw człowieka wydaje mi się że, że właśnie to jest problem tak, iż nowością, że logiki nie ma np. w w sprawach pani Formella też sąd pokazywane pewne absurdy np. na potrzeby podatkowe jeśli chodzi o odpowiedzialność przez osobę pozostającą w faktycznym pożyciu odpowiedzialność majątkiem za zaległości podatkowe tak jasne, ale jeśli już chodzi o pewne ulgi podatkowe to nie tutaj nie ma logiki w tym tak jeśli chodzi o obowiązek to tak, owszem, możemy nałożyć taki obowiązek uznać prawda faktyczne pożycie dokonywać interpretacji czas bez faktycznym pożyciu, a z kolei w sprawach, gdzie chodzi o zwolnienie od podatku od darowizny czy wspólne rozliczenia podnosi argument, że trudno było w każdej sprawie rozstrzygać czy dane osoby pozostają na brak związku z takim właśnie faktycznym braku przepisów, więc to dobrze pokazuje, że tej logiki jest jest brak także musimy kończyć, więc może tylko słowo błędy co to oznacza dla polskiego rządu ten moment komunikacji co się teraz będzie działo w europejskim Trybunale praw człowieka z częścią tych spraw, o których wspomnieliśmy no teraz trasę mówiłam jest ten etap kiedy, kiedy będzie rozstrzygające czy czy w niektórych sprawach nie wie nawet tych swoich swoich sprawach, które prowadzą pełnomocnikami Fundacja zaangażowanymi przy fundacji Helsińskiej, ale też pozostałych sprawach zakomunikowany to będzie kwestia rozstrzygnięcia czy skarżący chcą tego polubownego załatwienia sprawy następnie rząd przedstawi obserwacje do sprawy jeśli jeśli niema tego polubownego zakończenia tam rząd musi uzasadnić te różne również absurdy, o których tutaj mówimy przekonać Trybunał że, że sytuacja, która ma miejsce w Polsce jest zgodna z zasadą proporcjonalności mieści się grać w granicach jakich państwo ma swobodę rozstrzygania tych kwestii dotyczących związków muszę powiedzieć o tej pierwszej sprawy z 2012 roku pan Formela później były sprawy, które wnosiliśmy 2017 z mecenasem Pietryka 2018 z mecenasem górskim od tego 2012 roku ewoluowało orzecznictwo szczególnie spraw dotyczących Włoch to są takie ważne standardy przełomowa sprawa o wiarę przeciwko Włosi mogą znaczyć naprawdę bardzo krótko, która chce powiedzieć daje pewną nadzieję tak na pozytywne rozstrzygnięcie tych spraw jak będzie jak Trybunał ostatnie ostatecznie rozstrzygnie też długa droga przed nami dziękuję bardzo, proszę Dorota Pudzianowska Helsińska Fundacja praw człowieka 1353 za chwilę informacje o łączenie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA