REKLAMA

"Gdyby SN nie zdążył orzec o ważności wyborów, należy je przeprowadzić raz jeszcze"

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2020-07-10 07:20
Prowadzący:
Czas trwania:
27:07 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM i tam prawie Żakowski piątkowy poranek z okazji 25,5 minuty po siódmy mamy już połączenie z sędzią Wojciechem Zielińskim byłym przewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku dzień dobry pani sędzia w dzień dobry jak pan słyszy te doniesienia o dostarczaniu kart wyborczych o niemożności głosowania itd. itd. to myśli pan, że to będą uczciwe wybory legalne wybory to co się wydarzy w niedzielę w co Rozwiń » dzisiaj będzie powtarzać, ale pewne, że będzie zarzutów protestów wyborczych w związku właśnie z tym, o czym pan redaktor mówi problemy związane z dostarczaniem niedostarczenie na czas pakiet wyborczy z niemożnością odesłania na czas pakietów wyborczych, jeżeli nadejdą one np. dzisiaj 33 czy jutro należeli wczoraj nadeszły czy poczta w krajach unijnych również tak jak w Polsce pracuje dosyć dosyć powoli z uwagi na tandemie no, a druga rzecz to są też duża grupa wyborców krajowych, ale też i zagranicznych, którzy dopisali się do spisów wyborczych w miejscowościach, gdzie w czasie pierwszej tury przybywa wniosków na wakacjach najczęściej najczęstsze wypadki na morze w górach na Mazurach i byli przekonani, że to jest dopisanie się tylko na 1 turę, że po powrocie do domu wzdłuż roku będą mogli głosować w swojej macierzystej gminie tymczasem okazało się, że tak nie jest w zasadzie nie ma żadnego sposobu, żeby mogli nie istnieje, choć tam, że mogli zagłosować w swoim miejscu zamieszkania będziemy dalej muszą jechać przez Polskę całą Polskę do tego miejscem, gdzie głosowali też coś tutaj będzie to dużo protestów to nie jest sytuacja, która będzie podstawą stwierdzenia, że wybory były całkowicie demokratyczne i równe na pewno ten zarzut nierówności będzie bardzo często bardzo często ponawiany z 1 strony oczywiście wynika z tego tempa z tego, że ustawa epizodyczna gigahercach regulują obecne wybory prezydenckie tak skonstruowane są tak krótkie terminy warzenie nie wprowadził stanu klęski żywiołowej wtedy można, by wszystko przeprowadzić zgodnie z kodeksem wyborczym terminy kolesi ważne są znacznie dłuższe do wszystkich czynności wyborczych no, więc wszystko zostało tak skomasowany terminy krótkie, a poza tym też pewna nieudolność ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które jak widzenie bardzo przyjmuje się tymi sytuacjami tutaj Rzecznik Praw Obywatelskich wczoraj mówił w telewizji, że kilkaset skarg na niego wpłynęło właśnie w związku z tymi sytuacjami rozkład pakiet wyborczy bez kart wyborczych nie wiem czy ja nie chcę nikogo oskarżać no kiedyś powiedział, że może być sabotaż może umorzenie może jest to szukanie zdolność należeli słyszy internauci skarżą wyborcy zagraniczni lekarze słyszałem, że w ambasadzie konsulacie w Brukseli oraz tylko 5 osób, które ma wypełnić ogromne ilości pakietów, a w innym konsulacie z kolei pracownicy biegają po okolicznych poczta i kupują znaczki, a nawet nim nie ma konsulatu umowy o frankową jeśli nie czy muszą nam lepiej te znaczki urzędnicy przyklejać na kopertach z kolei jeszcze innej winnej winnym konsulacie zabrakło tuszu do drukarek i pana bieganiu pracownicy szukają to jest jak zwykle świeczka jest niepoważne jest niestety tak fatalne przygotowanie ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych mówię na pewno też w dużej części pewna nowość wynikająca z tego, że to po raz pierwszy od dłuższego czasu głosowanie korespondencyjne tak dużą skalę, ale ministerstwo mogło jednak przygotować to nie jest coś trzęsienie zaskoczyło z 2001. wiek zaskoczyło może także szansę zrobić i potrafi uważnie życia, że trzeba zrobić lepszy medycznych, które właśnie z tym z tym, o czym mówiłem, że w tym z niemożnością głosowania w drugiej turze w swoim miejscu zamieszkania zameldowania przez tych, których los może też dopisali się innych winnych gminach, ale wszyscy prosta rzecz, jeżeli można poprzez ePUAP dopisać się do spisu to może, chociaż w drugą stronę można złożyć wniosek do do tej do tej komisji gminy, gdzie został wyborcę do pisania o przesłanie drogą ePUAP zaświadczenia oprawie głosowania nie do dodajemy do rąk bezpośrednio tylko do tych jego macierzystej komisji tam pójdzie to zaświadczenie będzie leżeć może zagłosować na tę kwestię dobrej woli dlatego nie może działać co do wytycznych i co będzie dalej co z tym może zrobić komisja wyborcza z państwa okolicy już komisja wyborcza z tym nic nie zrobi komisja nic nie zabijanie komisją wodowanie Okręgowe ani Państwowa komisja, bo sytuacja taka, jaka jest nie ma już kilkakrotnie ostatni raz w styczniu 2016 roku po wyborach prezydenckich, kiedy chciałbym przenoszących przez komisję bardziej wystosowaliśmy taką informację zawsze po każdych wyborach mamy obowiązek zgodnie z kodeksem wyborczym przystosowywać do prezydenta marszałków Sejmu Senatu premiera, które w informacjach wskazujemy różne nasze jakieś zauważone błędy czynienie niewłaściwe czy niewłaściwe przepisy proponujemy co trzeba zmienić i to w tym piśmie z wszystkich szesnastego roku do tego zawarty właśnie opis tej samej sytuacji jak też proponowaliśmy, żeby rozważyć możliwość zmiany przepisów w tym sensie, żeby mógł tylko bardzo dopisać na jedno tury głosowania na drugą turę już nie, ale to wszystko nasze pismo to w zasadzie wpisana będzie również tym mniejsze nie przyjmuje nadal rzeczy jest komisja nie może zrobić i wtedy te wszystkie skargi trafią do masowo pewnie do Izby kontroli nadzwyczajnej spraw publicznych i wylądują na głowie pani sędzi Anny Szymańskiej prezesa prezesa tej Izby i pan pan od wielu lat jest pan sędzią zawodowym, ale też od wielu lat obserwował pan jak ja jak to działa sąd zrobi zawsze działało dobrze nie było żadnych zastrzeżeń ani uwag w stosunku do uchwał Izby, która dotychczas przedtem zajmowała się tym liczby prasy nad Bajkał inicjatywę co czwarte Jana Rokity, która nie akceptowała decyzję Sądu Najwyższego w sprawie wyboru Aleksandra Kwaśniewskiego w lotach tam rzeczywiście szczególna tam szczególna sytuacja, ale poza tą jednostką SN w zasadzie nic nie było zastrzeżeń do uczciwości do do profesjonalizmu sędziów Izby Izby pracy obecnie wątpliwości zaczynają się począwszy od sposobu powołania tych osób do obaw, że to jest izba działająca legalnie z Polski naruszać uchwała uchwała szef Izby Sądu Najwyższego w zasadzie tylko dotyczy ono generalnie dotyczy Izby dyscyplinarnej, gdzie tam Izby, czyli wypowiedział proszę to nie są sędziowie natomiast jeśli chodzi o sędziów Izby nowe Izby kontroli nadzwyczajnej tutaj wydaje certyfikaty stanowisko jednoznaczne nie było przez Sąd Najwyższy nie przez Sąd Najwyższy wyraża ja wychodzę założenia zostały także te osoby są powołane wadliwie w tym sensie, że zgłosił prezydentowi organu nie jest organem konstytucyjnym co wezwana przez radę sądownictwa jest Warta jest wadliwie sprzecznie z konstytucją powołana, ale wychodzi z założenia, że do momentu, kiedy ta izba orzekł nieważność wyborów ani się zmieni zdanie tutaj trzeba mieć inni jasno, że czy też będzie okazja zdarzy, ale może je i co, jakie to orzeczenie będzie od czego to zależy co narzekać dla zależy od ilości protestów wyborczych trzeba pamiętać, że w tym roku poparcie ustawy epizodycznej krótki bardzo krótki termin 3 dni tylko na zgłoszenia protestu wyborczego liczyć się data nadania tego pisma przez pocztę polską natomiast za granicą te protesty muszą być jak mówi ustawa doręczone do konsula bezpośrednio, czyli te są tam 3 dni na doręczenie takiego protestu konsulowie ta będzie trudniejsza sytuacja na pewno, ale też budżetową za granicą czy ja osobiście przyjść do konsulatu, który jest zamknięty ze względu na pandemię ustawa ustawa, mówi że proces musi być złożony odpowiednio właściwemu terytorialnie konsulowi złożony nie precyzuje czy trzeba przyjść osobiście czy można wysłać z tamtejszą pocztę, ale też mogą mieć wątpliwości czy tamtejsza poczta zdąży w ciągu 3 dni, czyli doręczyć, bo ta zasada, że decyduje data stempla pocztowego dotyczy operatora polskiego może być problem w tamtym operatora, więc tutaj wyborcy za granicą muszą pamiętać o tym, że mecz mają 3 dni liczone od daty ogłoszenia wyników wyborów przez Państwową Komisję Wyborczą nie od daty opublikowania w Dz.U. jakie było kiedyś tylko datę złożenia przez Państwową Komisję Wyborczą nastąpi pewnie w poniedziałek listy czy czysto, więc jeżeli będzie dużo, ale protest zapowiedział, że może być duża ilość bardzo dużego protestu być może ona będzie obejmowała tę tezę tę różnicę pomiędzy kandydatami wtedy rzeczywiście sprawa staje się poważna istotna wtedy wszystko będzie zależało od sędziów w tej nowej ery nowe Izby, którzy będą orzekali ważności wyboru, a obejmowała to znaczy, jeżeli liczba protestów będzie liczba zaborców protestujących będzie taka jak jak różnica lub większa to ja rozumiem, że wtedy powstanie dylemat tak ale, żeby właśnie trochę mniejsza poprzez też wiemy, że nie każdy, kto jest pokrzywdzony składa protest prawda wielu powodów m.in. technicznych tak czy tak oczywiście no, więc jeżeli to będzie będą porównywalne liczby tych osób protestujących i liczba różnicy pomiędzy kandydatami, jaką osiągnął w niedzielę, o co tutaj rzeczywiście może może dojść do pewnych wątpliwości w zależności od tego, jaką uchwałę jak i jakie rozstrzygnięcie wyda wyda izba mam nadzieję, że także tak się stanie rzeczy nie będzie żadnych podstaw, żeby zarzucić Sądowi Najwyższemu, że orzekał jednak sposób niewłaściwymi niezgodnie z ich sumieniem sędziego i niezgodnie z zasady niezawisłości sędziego ja jednak zakładam, że ci, że te osoby, które są członkami Izby, że tak orzekł w sposób uczciwy transparentny tak jak przystało na sędziów w szczególności sędziów Sąd Najwyższy może naiwny ale, ale mam taką nadzieję no pani sędzia pani prezes Szymańska dawała takie sygnały niezależności czy bezstronności w ostatnich miesiącach, więc może może to się potwierdzi dodał, ale jeszcze jeszcze razem tego jak poważne muszą być te zarzuty, bo też protesty są różne prawda różną mają różną mają uwagę ale co by tam w tych zarzutach musiało być, żeby pańskim zdaniem Sąd Najwyższy miał podjąć precedensową decyzję i np. unieważnić wybory, które wygrał Rafał Trzaskowski tak na korę koledzy albo z rzędu zręczne to kodeks wyborczy dosyć lakonicznie tutaj mówi na tych podstawach protestów wyborczych, mówi że musi tutaj nastąpić udowodnić musi musi w każdym razie w tym proteście wyborczym osoba z takich protez składa musi wskazać wskazać zarzuty te zarzuty dotyczą zgodnie z kodeksem wyborczym kwestii albo przestępstwa popełnionego w związku z głosowaniem czy liczenie wyników przyczynić liczeniem głosów albo też naruszenie przepisów kodeksu wyborczego również związku z tymi ministrami postępowania, czyli głosowanie czy liczenie liczenia liczenie wyników głosowania jest tutaj jest dosyć taki przepis lakoniczny tu można różne różne rzeczy może tutaj mogą być skazano na pewno na pewno będą podane wskazane pewnie sytuacje związane z niedojścia pakietu wysłane zbyt późne wysłanie pakietu czy zbyty później doręczenie niemożliwością nadesłania w terminie czy też właśnie tego już różne braki które, które sygnalizują tej forsy brak karty do głosowania np. więc myślę, że to będą przede wszystkim postawić zarzutów na wyborczy krajowi być może będą właśnie ci, którzy nie mogli zagłosować pierwsi, którzy byli zapisani do drugiej turze dopisanie do pierwszej tury w innych miejscowościach, więc tego tego rodzaju zarzuty tutaj tutaj kodeks nie wymaga, żeby to był jakiś pisma, w których będą szczegółowo uzasadniały trzeba podać zarzuty dowody na na poparcie tylko zarzutu, więc zamach konstytucyjność tych wyborów podnoszona przez przez wielu przez wielu prawników jest powodem do skargi czuje myślę, że tutaj to ten będzie nie będzie taka prosta sprawa, bo niekonstytucyjność polegające na tym, że ta ustawa podobnie jak poprzednia ustawa koncertowa na szczęście nie doszło tam w tamtych wyborów majowych ta ustawa jest została uchwalona w sposób sprzeczny z konstytucją, bo za późno orzecznictwem Trybunalskim, mówi że najpóźniej 6 miesięcy przed wyborami można dokonywać zmian w kodeksie wyborczym regulamin Sejmu był naruszony, bo nie czekano 14 dni od momentu doręczenia druku posłem zaczęto od razu, a ustawy o 12 jest tutaj są są tutaj wady konstytucyjne, ale myślę, że tego chyba jednak tego jednak nie będzie uwzględniać Sąd Najwyższy, bo one, jakby bezpośrednio nie mają wpływu na zdalne głosowanie, bo tu chodzi o te kwestie bardziej takie techniczne związane z głosowaniem oddawaniu głosu czy liczenia głosów tej na te zarzuty np. tego rodzaju, że w komisjach tak jak tutaj już czytałem po pierwszej turze głosowania, że następowała różnego rodzaju naruszenia prawa ktoś usiłował długopisem zostały krzyżyki głos unieważnić no tego rodzaju sytuacji mogą być tutaj podstawą do protestu, ale najważniejszy argument elementy z tym, że przepis, mówi że, o ile te zarzuty ujęte w proteście wyborczym miały wpływ na ważność wyboru, więc tutaj pojedyncze tego rodzaju sytuacje nie będą miały na pewno wpływ na ważnych wyborów tylko właśnie wtedy, gdyby skomasowanej zarzutów ona zdaniem Sądu Najwyższego mogą przeważyć przeważyć szalę na niekorzyść nieważność bo poranek Radia TOK FM witam ponownie Żakowski spotkały teraz czeka 46 minut po siódmy nie udało nam się połączyć z panem profesorem królem pozdrawiamy pana prezesa gorąca, a i dziękujemy za to, że się w godzinach na rozmowę, ale mamy jeszcze połączenie z panem sędzią Wojciechem my Hermeliński byłem przewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku i teraz jeszcze kilka, jeżeli pan, że taki taki miły rozpacz rozmawiamy o tym co nas dalej czeka w niedzielę wybory potem 3 dni na skórę złożenie protestów wyborczych w kraju decyduje stempel Pocztowy wiadomo na pewno za granicą to ustaliliśmy nie wiadomo czy wszyscy stempel Pocztowy wystarczy czy musi dotrzeć przesyłka w ciągu tych Trzebnica bardzo komplikował jak taki protest ma ma wyglądać, gdyby ktoś chciał go składać to jest to jak będzie nie wymaga tutaj jakiegoś są z tego pisma, z jaką osiągnął wielość ilością dużą ilość argumentów merytorycznych nie musi tego napisać oczywiście żaden prawnik to wyborca sam może napisać taki protest i muszą być zawarte 2 rzeczy zarzut, czyli co jak i jako musi opisać sytuację, która nastąpiła zdaniem tego wyborcy ona powoduje, że naruszony, bo być może kodeks karny są przepisy dotyczące właśnie wyborów, ale np. że fałszowano, jaki dokument, jaki dokument został został ukryty tutaj niedawno przytaczana była wypowiedź pani, która była mężem zaufania w komisji podczas pierwszej tury wyborów, gdzie doszło do ukrycia 150 kart potem, gdy jednak tej dość powiedziała, że karty muszą się znaleźć, bo inaczej jest policja czeka na wyższe na razie z tego rodzaju sytuacji albo ewentualnie też naruszenie kodeksu wyborczego również pod kątem właśnie tych w czasie tej fazy głosowania czy liczenia czy liczenia głosów no naj najwięcej tutaj może przy okazji się zwrócić uwagę na taką kontrolę społeczną tutaj najwięcej do powiedzenia tak podjęta już w czasie głosowania liczenia głosów rzymskim mają mężowie zaufania wiele czytam, że brakuje około 40 000 mężów zaufania, a jest naprawdę bardzo ważna funkcja bardzo ważna instytucja te osoby z pasją właśnie taką kontrolą społeczną one patrzą na ręce, a nawet komisją wychwytują ewentualnie dojdzie jakiś nadużyć już wspomniany przeze mnie wspomniana sytuacja, gdzie przy ich oficjalne tak powiem członka komisji w czasie głosowania w pierwszej turze, że miał w ręku długopis usiłował tam zostawiać krzyżyki na karcie co automatycznie powoduje nieważność głosu mężowie zaufania mają prawo również filmować i ten moment liczenia głosów co jest bardzo ważne, bo potem może stanowić dowód w czasie takiego procesu przez procesu dotyczącego protestu wyborczego muszą pilnować, żeby komisja co niestety nagminnie się dzielnie dzieliła się na grupki tzw. liczyła osobno kart poszczególnych kandydatów muszą być liczone razem nie może komisja siedzieli wtedy wtedy jest właśnie ta możliwość do 2 i fałszowania ani nie twierdzę, że nie będzie będzie będzie jakaś chęć fałszowanie zostanie członków komisji zawsze takie sytuacje zdarzają się też jakiś tam minimalny margines ale, ale właśnie ta rola tych mężów zaufania obserwatorów krajowych zagranicznych jestem bardzo bardzo ważne oni mogą często właśnie pomóc przy konstruowaniu takich zarzutów, bo mogą dysponować dowodami w postaci właśnie czy swoich pisemnych uwag wprowadzanych do protokołu komisji mają mają prawo taki taki swój swoją uwagę wprowadzić do protokołu komisji, że coś zauważa niepokojącego to są właśnie takie dokumenty, które mogą być pomocne przy konstruowaniu i przy składaniu protestu wyborczego czy to zwykły człowiek może Ela może napisać ludzkim językiem po prostu się stało czy potrzebny jest prawnie, które nam pomoże powołać się na paragrafy artykuły zapisy ustawy nie wiem co tam jeszcze nie czuła się, więc nie ma mnie potrzebę angażowania prawnika oczywiście, że ktoś chce to może, ale który mało czasu są 3 dni tak, że to naj naj prostszym językiem wskazać tylko jakie wskazać zarzuty co zarzuca się co jak i jako nieprawidłowość stwierdzona w trakcie głosowania liczenia liczenia głosów czy chociażby nieprawidłowość właśnie polegającą na tym, że ono nie wykonał organ uprawniony do tego niewykonanie obowiązku należycie nie doręczy na czas pakietu wyborczego i tyle rzucają niemal byłaby to i to trzeba wysłać, jeżeli się za granicą do konsulatów w kraju, który się chciało głosować tak tak natomiast, a teraz tak zagrań rada kraju wysyła się bezpośrednio do do Sądu Najwyższego no dobrze, jaką mamy gwarancję, że ten konsulat odbierze taką przesyłkę w terminie zarejestruje ją przekazać dalej itd. itd. ma gwarancję, skąd taka, że trzeba trzeba liczyć tutaj na NATO, że konsulowie urzędnik konsularny czy w ambasadzie wykona swój obowiązek moje obowiązki przyjęcie takiego takiego protestu nie może powiedzieć jak nie przyjmę, bo drzwi zamyka mi nie Puszcza czy też nie nie przyjmie przesyłki listowej, którą ostatecznie na względzie niewyobrażalne dla mnie, ale na pewno dużo trudniej mają wyborcy zagraniczni niż Polski krajowi mogą skorzystać z poczty polskiej nadaje listy najpóźniej trzeciego dnia i już i czekać wykonane na rozstrzygnięcie, więc szansy, więc za konsolami do niewiele mam nadzieję, że nie będzie problemu, chociaż przecież też czytałem słyszałem sytuacja, gdzie w pierwszej turze wyborcy chcieli bezpośrednio do ambasady konsulatu doręczyć pakiety do głosowania czy odebrać pakiety, którym w, którym przypada już musieli głosować ludzie spotykali się różnego rodzaju przeszkodami, bo konsulaty wywieszane na spisie internetowym taka jest postawa w tej ustawie epizodycznej informację że, że nie przyjmują Czyż nie wydają, chociaż nie bardzo wiem, dlaczego to chyba nie problem wystarczyło wtedy wystawić urny na zewnątrz postawić pracownika, który pilnuje mogli też mogli wyborcy te pakiety do urny wrzucać czy też osobiście odbiera to wszystko kwestia dobrej woli niestety pani sędzia 3 dni po wyborach czy razem, że do środy 2004. jest czas na na wysłanie tych tych protestów dostarcza jednak taka dostarczają lub wysłanie zależności, gdzie i co dalej będzie siedział w myśl to duże nowo, bo przedstawiciele najlepszych czasach rokowania są pewni w poniedziałek pod wieczór Państwowa Komisja Wyborcza ogłosi wyniki wyborów czy ten termin biegnie od dnia następnego, czyli wtorek środa 0404. jest ostatnim dniem, jeżeli ogłosił we wtorek będzie piątek ostatni nie ma oczywiście nie jest dobrym rozwiązaniem czekanie na ostatni dzień skoro żaden protest od razu od razu napisać nową wyborca wie przecież czegoś, czego będzie dotyczył, więc na tę na pewno sobie przygotowuje nową już w momencie, kiedy czy przed samym głosowaniem w toku głosowania już zauważył te różnego rodzaju niedociągnięcia, które dotknęły, więc jestem procesy nie wcześniej może przygotować nie musi czekać na ten raz trzeci dzień, bo jeżeli przekroczy niestety trudno też ten proces nie będzie rozpoznany przez Sąd Najwyższy, że teraz Sąd Najwyższy ma 21 minut 21 dni na rozpatrzenie wszystkich tych projekt tych protestów tak ewentualnie ewentualnie mogą mogą wpłynąć, jeżeli ich będą wielkie liczby jak ten sąd chce z tym poradzi to nie jest wielka izba przecież to nie jest wielka izba musi sobie musi sobie poradzić działa na Sąd Najwyższy orzeka najpierw wydaje wydaje postanowienie orzeka na posiedzeniach niejawnych rozpatruje każdy wydaje opinię w sprawie każdego protestu potem ostatecznie podejmuje uchwały w pełnym składzie, którą ogłasza tego 2001. najpóźniej później miałem prawdopodobnie będzie tuż przed 6sierpnia i pewnie w sobotę 0505. sierpnia należy testów będą tysiące tak jak już już było właśnie przy inicjatywie 34 co jak ten sąd chce poradzić z uchwałami każdy w każdej sprawie po musi poradzić nie wiem jak nie da rozwiązania, ale bardzo mam nadzieję nie dojdzie do sytuacji, że Sąd Najwyższy nie zdąży ogłosić uchwały przed przed euro różni przed upływem kadencji prezydenta konstytucja ani ani z trybu ani kodeks wyborczy nie przewiduje takiej sytuacji przekroczenia tego terminu tutaj dwudziesto jednodniowego wmyśl kodeksu wyborczego Sąd Najwyższy ma 30 dni, ale tutaj też jest przepis grubszy, bo to jest ustawa epizodyczna która, która jest ustawą szczególną jest nie, więc tutaj nie ma nie było nigdy takiej sytuacji, ale teoretycy prawa Konstytucyjnego, więc już nieżyjący prof. Banaszek mówią że, gdyby Sąd Najwyższy nie zdąży w tym terminie ustawowym orzec co do ważności wyborów to w tej sytuacji trzeba zarządzić ponowne wybory i wtedy wtedy marszałek nie zaczekał oraz uzyskał no tak taka jest sytuacją nie ma nie ma tutaj konkretnego przepisu, który tę sytuację regulować Sąd Najwyższy opóźni się nie zdąży w terminie ustawowym zakreślonym orzec o ważności wyborów, ale teoretycy mówią, że tak powinno nastąpić pewność potraktować taką sytuację jak opróżnieniu urzędu prezydenta, o czym mówi art. 128 konstytucji i oparcia art. 289 kodeksu wyborczego zarządzić nowe wybory w ciągu 5 dni, a następnie Stern 60 dniowy na przeprowadzenie wyborów traktor tak to wygląda mimo dziewiątego niedojrzała to byłby w ogóle fatalne, bo za jakiś ten proces wyborczy byłby zupełnie fatalne no to rzeczywiście trochę trochę już nawet po pograniczu Pragi groteski zaczną się zaczyna wyglądać no dobrze, a czy ta izba Sądu Najwyższego będzie rozpatrywała w pełnym składzie czy jakiś wylosowany w wyznaczonym przez panią prezes Lemański jak to będzie wyglądało nie spełni skład to ustawa cały czas pełnym składzie uchwałę w sprawie każdego każdego pojedynczego protestu nie ostateczna decyzja z pełnym składzie natomiast w uchyli spełnia rozstrzygnięcia dotyczące poszczególnych protestów, ale są rozpatrywane w składach w składach trzyosobowych na posiedzeniach niejawnych no to było już niemożliwe rzeczywiście, żeby Sąd Najwyższy w pełnym składzie wszystkie rozpoznał protest będzie pewnie kilkaset nawet kilka tysięcy kilkanaście tysięcy to jest nierealne w związku z tym przepis mówi o rozpatrywaniu wydawaniu opinii przez Sąd Najwyższy w składach trzyosobowych, a dopiero ostateczną de Rossi ostateczne rozstrzygnięcie zapada w formie uchwały Sąd Najwyższy ocenia wszystkie te opinie sumuje no i orzekać czy w zależności od tego jakie były rozstrzygnięcia tych już w tych opiniach czy Sąd Najwyższy sugerował, żeby uznać, że uznać protez czy też nie uznawać protestuje, że będzie większości protestów, gdzie Sąd Najwyższy w opiniach sugerował, żeby przyznać rację skarżącemu i co będzie miało wpływ zdaniem Sądu Najwyższego na ważność wyborów nocą może orzec nieważności wyboru, więc tak tak wyglądali Świętajno norma tych uznanych protestów musi być tak duża, żeby zbliżyła się do liczby do liczby do różnicy pomiędzy kandydatami w drugiej turze jak z dotacji w tej sytuacji konkretnej sytuacji jak sobie wyobrazić, że tak to rzeczywiście powinna być trasę być może będzie nie wiem trudno powiedzieć mam nadzieję, że akcja będzie ta będzie sława jasne, że Sąd Najwyższy nie będzie żadnych wątpliwości i UE uznał ważność wyborów niezależnie od od ilości protestów protesty miejmy nadzieję, że nie będą taki taką stanowi tak dużej ilości, że będzie Sąd Najwyższy wahał się stwierdzić ważności też, na którą stronę szalę przyjęliśmy, że tego nie będzie to rzeczywiście bardzo trwały jakaś groteskowa sytuacja fatalny cały zbieg tych wszystkich wydarzeń w Polsce począwszy od maja od tej ustawy 1 kwietniowej poprzez tę aż do oceny przez Sąd Najwyższy bardzo dziękuję pani sędzia Wojciech Herman jeśli były przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku był nasz rozmówca Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - JACEK ŻAKOWSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA