REKLAMA

Trzy dni na złożenie protestów wyborczych. Jak wygląda procedura i kiedy protesty sprawiają, że wybory muszą być powtórzone?

A teraz na poważnie
Data emisji:
2020-07-13 12:00
Prowadzący:
Czas trwania:
11:57 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
512 Mikołaj Lizut dzień dobry pierwszy gościem programu jest Wojciech Hermeliński były przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej dzień dobry pani sędzia dzień dobry wygrał Andrzej Duda pytanie czy wybory były uczciwe to znaczy ja uważam, że jeśli idzie kampanię w moim przekonaniu nie można kampanii na rzecz kampanii uczciwą, bo to jest dla mnie nie do pomyślenia, żeby w cywilizowanym kraju członki członku Unii Europejskiej, żeby dochodziło do takiego zróżnicowania z Rozwiń » 1 strony jest kandydat, który wspiera nie tylko przez komitet przez 3000 miliony obywateli, a z drugiej strony jest kandydat, którego komitetem wyborczym całe państwo cały aparat państwowy został zaangażowany do prowadzenia kampanii prezydentowi do NATO szanować ją do nadania wyborców on jest nieszczęść już na końcu, ale Artem, ale przede wszystkim cały rząd zgodził się w głowie nie mieści, że może tego rodzaju sytuacja występuje cały rząd na czele z premierem jeździ w tym zresztą po całym kraju zachęca do głosowania na prezydenta kompetencja rządu nie mieści się prowadzenie kampanii wyborczej oczywiście kodeks wyborczy dopuszcza prowadzenie kampanii właśnie przez każdego bohatera nareszcie jakaś granica, na które rząd nie może przekroczyć została plantacja ta i ta intensywność tej kampanii mówi intensywność, ale jeszcze w tej przytaczać inwektyw i obelg, jakie padały pod adresem kandydata na Trzaskowskiego, że to jest naprawdę coś niespotykanego pani sędzia po ogłoszeniu wyników oficjalnych wyników przez Państwową Komisję Wyborczą wyborcy będą mieli 3 dni na złożenie tzw. protestów no słyszymy, że głosowanie za granicą było wyjątkowo tych wyborach utrudnione pytanie czy te protesty mogą jeszcze cokolwiek zmienić no trudno powiedzieć, że mogą zmienić, bo z tego co jakiś słucham rano pan wypowiedzi państwa komisji, bo pana przewodniczącego Jerzego Marciniaka około pół 1 000 000 głosów różnicy między kandydatami na terenie całej tak znaczy to jest prawie pół 1 000 000 prawie pół Lota możliwe teraz nawet kwestia 3 czy ta kwota Punta liczba pół 1 000 000 czy ona czy tutaj kwestia związana z jeszcze braki protokołów komisji zagranicznych, które protokoły tak są objęte takim przez komisję Okręgową w Warszawie nie wiem czy Warszawa chronienie tego nie usłyszę czy Warszawa część Warszawy tutaj na miejscu zostały policzone czy też jeszcze nie i czy mniej oczywistym jest jako przewodniczący, że jeszcze protokołu zagraniczne nie zostały doliczone tutaj nie wiem czy ta ilość rzeczywiście może sięgnąć tego niecałego pół 1 000 000 czy też nie tam pewnie prawdę prawdopodobnie będzie bardzo duża ilość protestów ja tutaj widziałbym 2 grupy protestu oparty na 22 sytuacja z 1 strony będą pewnie duża ilość protestów zagranicy, bo tam rzeczywiście wyborcy za granicą mieli dużo trudniejszą sytuację niż w Polsce ciągle słyszało się ich nie doręczonych takie rzeczy doręczonych za późno co spowodowało, że żona nie wróciły do koperty zwrotne mogą wrócić na czas do do konsulatu znowu jakaś paranoiczna sytuacja zawsze ogląda w telewizji relację z Londynu widzę tych wolontariuszy chwała im, że się podjąć tej pracy siedzących po wejściu do konsulatu czekających na wyborcze przyniosą pakiety gromadzą pakietu 1 wpadkę dopiero wtedy konsul traf przyjąć nie przyjmuję indywidualnie dla mnie to oczywiście sytuacja nie jest niesamowita uważam, że w ogóle państwo jeśli chodzi o o zapewnienie możliwości głosowania wyłącznie za granicą przerzuciło cały ciężar skutecznego głosowania właśnie na tych na tych wyborców 9 trochę tej zasady samozadowolenie ministrów szefów Ministerstwa Spraw Zagranicznych myślę będzie 1 grupa na pewno wyborców i nie będą mieli dużo trudniejszą sytuację przy złożeniu protestu wyborczego, bo trzeba pamiętać, że ustawa epizodyczna postać, której też się wybory prezydenckie wprowadza krótszy termin zawsze tylko 3 000 014 i ile wyborcy w Polsce mają tę możliwość mogą wysłać protest listem poleconym na adres Sądu Najwyższego i tutaj decyduje data stempla pocztowego, czyli najpóźniej trzeciego dnia, licząc od ogłoszenia wyników wyborów czy założy dzisiaj też komisja wyborcza wieczorem ogłosi wyniki wyborów, czyli termin rozpoczyna bieg już raczej to jest wtorek środa czwartek najpóźniej w czwartek powinni wysłać listem poleconym przed dwudziestą czwartą nadać list polecony na poczcie, a dużo gorszej sytuacji są głosy za granicą, bo oni z tego dobrodziejstwa skorzystać nie mogą mogą oczywiście wyższość tamtejszą pocztą list, ale przepis, mówi że wciągu 3 dni proces musi znaleźć w konsulacie tu nie decyduje data stempla jako data doręczenia do konsula, czyli czynnikom musi tego trzeciego dnia później dostać tę przesyłkę no dobrze pani sędzia chciał właśnie zapytać to dobrodziejstwo, dlaczego warto, a może nie warto składać protest wyborczy co to da nawet jeśli państwo komisja wyborcza uzna, że nasz pakiet nie dotarł na czas nie mieliśmy prawa oddać głos zgodnie z ordynacją co wtedy co daje nam tutaj oczywiście tu jeszcze przepis mówi, że to muszą być takie protesty czyta takie sformułowanie tak takich zarzutów, które mają znaczenie dla mini mają wpływ na wynik wyborów tutaj no to raczej trudno przewidzieć taką sytuację, że rocznie 500 000 wyborców i w Polsce za granicą składa protesty wyborcze Sąd Najwyższy wszystkich uznaje za zasadne wtedy może dojść do do stwierdzenia przez Sąd Najwyższy nieważności nieważności wyborów oczywiście pewnie tak nie będzie, bo po pierwsze nie wszyscy pewnie wyborcy, który w, którym doręczono czasy takie co ci, którzy na czas nie zdołali odesłać ich pakietów nie wystąpiono z protestami pewnie jakaś tam część również wyborcy krajowi tutaj jeszcze myślący wyborca służyć dopisali się do spisu wyborców w innym miejscu niż zamieszkującej np. ci ludzie, którzy wjeżdżali na wakacje dopisywali już w miejscowości nadmorskich, a nie wiedzieli o tym, potwierdza, że nie było takiej informacji, gdy przesłaliśmy wniosek przez pułap nie było tak informację, że będą musieli głosować także w drugiej turze wyborów no trudno oczekiwać, że teraz przez pół Polski przez Polskę tam jeździli do tych miejsc, gdzie byli na wakacjach ty też nie będą protest wyborczy wyborcza od tych wyborców, ale też trudno zakładać, że wszyscy tutaj zagłosowali złożyli protesty, a takich osób rok 2 tysiące 9 i pewnie pewnie dorosły syn skończy się na to, że poszczególne protesty one będą badane przez Sąd Najwyższy najpierw składach trzyosobowych poszczególne każdy proces będzie rozważany, nawet jeżeli sąd pierwszej części protestów uznał tak pewnie może tak się zdarzyć, że w ostatecznym rozrachunku, czyli podjąć końcową uchwały co do ważności wyboru są wyższe może też, że to nie dopatrzył się, żeby taka ilość wybory protestów i stwierdzonych uznanych protestów mogła mi słów na wynik wyborów nie tego nie przesądza, ale tak też może takie może być ostatnia tak bywało z tym ostatnio było zupełnie inaczej go i protestu było dużo mniej podejrzana będzie jednak protestu znacząco więcej właśnie ja pamiętam słynne słynną potyczkę wyborczą między Aleksandrem Kwaśniewskim i Lechem Wałęsą tam wielu wyborców kwestionowało ważność tych wyborów ze względu na prawdziwość informacji podawanych przez 1 kandydata chodzi oczywiście wykształcenie Aleksandra Kwaśniewskiego sąd uznał, że ta informacja nie miała wpływu na wynik wyborów jak będzie teraz czy tego typu protesty w ogóle mają sens myślę, że sens mają, bo po to jest instytucja protestu, jeżeli wyborca czuje się pokrzywdzony, że winy winy oprócz organów wyborczych z dziedziny państwa nie mógł zagłosować pozbawiono prawa Konstytucyjnego prawa wyborczego filmów art. 60 drugi konstytucji to uważam, że najbardziej ma prawo taki proces złożyć, nawet jeżeli zakłada, że być może tego protestu nic nie wyniknie, ale faktycznie można stwierdzić bo, bo też wielu wyborców, którzy nieśli do wyboru jest dziś żadnego głosu to 1 głosów niż wynika tak nie jest i myślę, że jeżeli nikogo nie zachęcam oczywiście każdy musi sam zdecydować musi też rozważyć, jaką sytuację musi też w proteście podać zarzut co zaś zarzuca, że było nieprawidłowe że, że spowodowało, że został pozbawiony prawa wyborczego skutecznie, więc tutaj uważam, że nie można wychodzić z założenia, że nie ma sensu machnąć ręką część osób pewnie tak zrobi ale, ale myślę, że znajdzie się sporo osób będą chciały dochodzić swojego prawa wyborczego nawet, żeby nawet wiedzą, że to nic nie, ale są one inwestować jednak okazać, że państwo tutaj w jeśli chodzi o nich nie spełniło pokładanych w rolę obowiązków jakich powinno dopełni pani sędzia już chciałem dopytać, jakie są podstawy właśnie tego protestu to znaczy, kiedy mamy uzasadniony powód, żeby protest wyborczy składać, jakiego typu to są sytuacje takie mogą być w 21 to jest rodzaj sytuacji, jaką kodeks wyborczy albo muszą muszą być albo to będą przestępca czy np. tak jak tutaj czyta się w internecie, że w 1 komisji zagranicznych próbowano odmówić prawa głosowania kobiecie, która przyszła w koszulce z napisem konstytucja nie jakoś skończyły się skutecznie odmówiono to jest naruszenie prawa wyborczego osoba, która tego dopuściła się zgłaszać komisji piętro będzie ponosić odpowiedzialność karną z tego tytułu, które protestują najbardziej zasadny mogą też sytuacje takie, które o, których mówi kodeks wyborczy, czyli np. no to właśnie czy mówimy, że nie doszło nie otrzymali na czas pakietu wyborczego czy niemożność głosowania w drugiej turze o braku informacji o tym, że, że trzeba będzie w tym samym miejscu dzisiaj 3 dopisał do spisu czy państwo jakieś zarzuty związane z samym powstaną procedurą głosowania pokryty, mówi że można składać protest wyborczy jeśli chodzi o tę w fazie głosowania albo też liczenia wyników po wyniku wyborów się wyników głosowania jest, więc tutaj to są 3 takie wrażliwe miejsca, gdzie mogą się mogły zdarzyć się nieprawidłowości, które można podnoszę np. np. może być ten proces związany z tym, że w lokalu wyborczym np. nie nie umożliwiono mężowi zaufania wpisania do protokołu komisji takiego zastrzeżenia, że zauważył jakąś jakąś nieprawidłowością może być z tego tytułu podniesiony proces trzynastka czy ktoś dostał kartę nie postępowano do lokalu wyborczym nie zauważy wrzucili zakreślił znaczy życie czy też w oczy zagląda ten głos nieważny prawda tylko znieważyć, zwłaszcza zagraniczni, którzy często niektórzy skarżą, że w ogóle karty żaden nie zostali no trudno jest udowodnić środa teraz albo zostali kartę właśnie bezpieczeństwo były takie takie wypadki większe tego rodzaju tego rodzaju sytuacje też też można oczywiście jako jako podstawę protestu płatności tylko pamiętać szczególnie Polsce zagraniczni muszą pamiętać o tym, że muszą w tym proteście wskazać pełnomocnika do doręczeń Sąd Najwyższy będzie chciał jakąś korespondencję wprowadzić wyborcą domagać się dowodów dalszych wyjaśnień to musi to docentem pismo przesyłać na adres w kraju zostaną w klasie bardzo ważny zastrzeżenia bardzo serdecznie dziękuję Wojciech Hermeliński były przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej był państwa moim gościem zapraszam teraz na informację, a po nich kolejnego programu Andrzej Olechowski były minister finansów i były minister spraw zagranicznych Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: A TERAZ NA POWAŻNIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu w jesiennej promocji. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA