REKLAMA

"Wszyscy zapłacimy za ratowanie Fiskusa". I za co jeszcze?

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2020-07-15 09:20
Prowadzący:
Czas trwania:
23:02 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
kadzie ekonomia kapitał gospodarka, a w radiu TOK czasami trwa magazyn EKG już mamy drugą część tegoż magazynu EKG nasi goście pan Ryszard Wojtkowski prezes funduszu Sachs partner w dzień dobry dzień dobry pan Marek Rozkrut partner główny ekonomista w firmie miła dzień dobry dzień dobry ja nazywam się Maciej Głogowski to jest druga część magazynu EKG, o czym także już wspominałem pytanie do pana dr Rozkrut mam następujące, czego dowiedzieliśmy się z po wczorajszym Rozwiń » posiedzeniu rady polityki pieniężnej, czyli naszego bardzo ważnego Konstytucyjnego organu Narodowego Banku Polskiego, który ustala wysokość stóp procentowych oraz izba wartość pieniądza trzyma w ryzach inflację dane o inflacji będą się dziesiątej no i ten ta rada także publikuje cyklicznie takie dokumenty, w których prognozuje sytuację gospodarczą prognozuję inflację wzrost gospodarczy wczoraj także część tych prognoz opublikowała i co to w pierwszej kolejności zgodnie z oczekiwaniami rada potwierdziła utrzymanie stóp procentowych na niezmienionym poziomie, czyli podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego została utrzymana na poziomie1% to jest ważne dla naszych działaczy uczonych jest to ważne z punktu bardziej potwierdzenie nie jest zaskoczeniem oczywiście to determinuje m.in. koszt kredytów wielu kredytobiorców, ale z drugiej strony równocześnie wpływa bardzo istotnie na oprocentowanie depozytów, czyli praktycznie brak oprocentowania naszych oszczędności tych osób, które byłyby utrzymywaniem środków form oszczędnościowej zainteresowany nie było zaskoczeniem niestety to że rada po raz kolejny nie zorganizowała konferencji prasowej, podczas której można byłoby się dowiedzieć nieco więcej, tym bardziej że ważnym elementem komunikatu rady było przedstawienie pewnych podstawowych danych dotyczących nowej projekcji nowej projekcji przyczyn jest to projekcja przygotowana przez analityków NBP w odróżnieniu od wielu banków centralnych musimy mieć świadomość, że przedstawiona projekcja inflacji PKB czy innych znanych makroekonomicznych nie jest projekcją rady polityki pieniężnej stąd zdaniem rady jej opinia na temat projekcji może być różna aniżeli autorów tejże projekt niestety no na łatwe bo by się tego dowiedzieć podczas konferencji czy podczas wypowiedzi członków rady natomiast na takiej możliwości obecnie nie mamy co ta projekcja wskazuje, bo to jest teraz i to tak przede wszystkim ona wskazuje, że wg tych projekcji analityków NBP, która sporządzona przy założeniu, że parametry polityki pieniężnej nie, zmieniając stopy procentowe są utrzymane na obecnym poziomie 8 miejscu postawić pauza tutaj ja jeszcze tylko usprawiedliwia naszą dyskusję ona jest istotna dlatego, że to chodzi o projekcie Narodowego Banku Polskiego poważnej instytucji no i poważnego zespołu ekonomistów który, przedstawiając swoje analizy przedstawia je oczywiście nam opinii publicznej, ale przede wszystkim przecież to członkowie rady polityki pieniężnej bazują na tych dokumentach, podejmując decyzję, więc nawet, jeżeli może się wydawać, że to jest rozmowa o kolejnych prognozach no to są jednak istotne prognozy, bo wytworzone w Narodowym Banku Polskim pan Marek Rozkrut jak i wracając w takim razie do tej projekcji myślę, że najważniejsze informacje przede wszystkim jest głębsza oczekiwana recesja w roku bieżącym aniżeli wskazywałby na to konsensus rynkowy, a mianowicie tzw. środek czyta Centralna projekcja sygnalizuje spadek PKB w roku bieżącym o 570% to więcej niż w przypadku konsensusu, który kształtuje się około 4% to jest więcej niż mówi sam Polski rząd tak jak więcej niż mówi komisja Europejska międzynarodowy fundusz walutowy, a więc tego punktu widzenia na ten spadek aktywności przedstawiony w projekcji szczegóły na szczegół byśmy poczekali, ponieważ pełna projekt nie jest jeszcze publicznie dostępna natomiast no ta ścieżka jest w tym ujęciu można powiedzieć pesymistyczna relacji do oczekiwań rynkowych, a co istotne odbicie w roku przyszłym, choć ta dynamika jest i wynosi 44% zgodnie z projekcją jednak jest to o wiele za mało, żeby odrobić straty z roku bieżącego to oznacza, że powrót do poziomu PKB z roku 2019 nastąpiłby w dalszej części roku 2020 drugie co za tym idzie to drugi istotny element tej projekcji, o ile w roku bieżącym inflacja prognozowana jest na poziomie 33% w ujęciu średniorocznym to jest nie więcej zgodnie czy w przybliżeniu zbliżeniu do konsensusu rynkowego, a więc tak tak o tyle w roku przyszłym kolejnym, czyli 20212002. ta Centralna ścieżka czy ten środek tej projekcji kształtuje się na poziomie 13% oraz 1 i osiemdziesiątych procent w obu przypadkach jest to istotnie poniżej celu NBP, który przypomnijmy wynosi 2,5% równocześnie to sygnalizuje że, gdyby rada identyfikował się mocno z tą projekcją należałoby oczekiwać albo jakieś działania albo w jej ocenie powinna być jeszcze poluzowano polityka pieniężna z tego punktu widzenia powtórzono zdanie, a że tempo ożywienia gospodarczego może być ograniczane przez brak wyraźnego dostosowania kursu złotego do globalnego wstrząsu wywołanego pandemią oraz poluzowania polityki pieniężnej uznali możliwości można powiedzieć czy to oznacza, że rada polityki pieniężnej chciałaby, żeby kurs złotego był słabszy, żeby różowe był słabszy niż obecnie tak jest to oznacza, że już planowana moc i ponowiona oczekiwań rady fakty złoty umocnił można, by oczekiwać, że znowu NBP będzie podejmować jakieś niestandardowe działania, niemniej no na pewno byłoby lepiej, gdybyśmy mogli się dowiedzieć i lepiej zrozumieć działanie banku centralnego wbrew oczekiwaniom niektórych analityków rynku rada nie wprowadziła tzw. forward Garden, czyli innymi słowy nie zapowiedziała w komunikacie przynajmniej, że będą stopy procentowe utrzymywane na obecnym, czyli de facto rolę w poziomie przez dłuższy czas mówił pan mają rację nam zdecydowanie brakuje takiej komunikacji brakującej po mówimy wielokrotnie, ale dzisiaj istotny jest komentarz dotyczący tego przekazu, który został zawarty w komunikacie, bo nie było konferencji prasowej, ale komunikat był najbardziej w tej chwili pesymistyczne scenariusze jeśli chodzi o tegoroczną recesję no i to odsunięte w czasie przywrócenie czy też odbudowanie wzrostu gospodarczego mówił pan parę Marek Rozkrut pan Wojtkowski zdanie tak ja proszę wybaczyć panie prezesie, że musiał pan czekać długo, ale chciałby pan dr Rozkrut nam to bardzo dokładnie wyjaśnił, a teraz biznes można skomentować, proszę bardzo, się wydaje mi się wydaje, że dostanie pan doktor zacytował dotyczące kursu złotówki co tego chyba kluczowe w tym samym komunikacie była tu czytam w ten sposób, że minęły wybory Narodowy Bank Polski zapowiada już nie będzie bronił żydowski i że wręcz sugeruje żona jest przeszacowana i i wydaje się, że razem z tą częścią dotyczącą inflacji oczekiwań inflacyjnych to jest dobry pomysł ratowania polskiego budżetu czy będziemy podnosić inflację i będziemy dewaluować złotego to jest chyba przekaz, który powinniśmy zapamiętać bracia państwo własne osobistych nas powiedział pan Wojtkowski czy pan dr Rozkrut decyduje się na polemikę z panem prezesem Rutkowskim musielibyśmy znowu poznać szczegóły projekcji same stanowisko członków rady natomiast rada zdecydowanie oczekuje osłabienia złotego w kontekście projekcji stomia mogłoby przywrócić inflację do celu pamiętajmy, że zgodnie z projekcją podkreślam raz jeszcze, a inflacja ma przez dłuższy okres, czyli także najbliższych 2 lat w kształtowaniu poniżej poziomu 2 i uprawnień do punktu widzenia rada mogłaby uznać, że ani osłabienie złotego pomoże polskiej gospodarce i podniesie inflację no waśnie ta inflacja nam nie wyskoczy bardziej no to jest zasadnicze pytanie nie wiem przede wszystkim co założone w projekcie odnośnie do polityki gospodarczej i dalszego wspierania przez różne tarcia finansowe rynku pracy przedsiębiorstw i pompowanie znacznych środków do gospodarki, który nie towarzyszy przynajmniej obecnie odpowiedni wzrost wydajności produkcji, bo to co obserwujemy zresztą obserwujemy nie tylko w Polsce, ale wielu innych krajach to sytuacja, kiedy produkcja czy też tworzenie wartości dodanej na głębokiej recesji natomiast konsumpcja nie spadła z takim samym stopniu dużym stopniu dzięki temu właśnie, że rządy w znacznym stopniu pompują środki finansowe, wspierając konsumpcję gospodarstw domowych, ale powiedziałem ta konsumpcja czy też ten dochód do dyspozycji gospodarstw domowych nie spadł w stopniu jak normalnie wynikałoby ze spadku, a produkcji czy też wartości dodanej wytwarzanych gospodarczej w normalnych warunkach można byłoby oczekiwać, że to spowoduje inflację natomiast na krajach Europy zachodniej inflacja nie jest widoczna bardziej widoczna w Polsce przynajmniej że, choć ostatnie miesiące głównie związane ze wzrostem cen usług na dlatego tak zainteresowałem się tym, o czym mówił pan prezes Witkowski, bo panie prezesie proszę powtórzyć pan sugeruje, że są że, że rada polityki pieniężnej Narodowy Bank Polski będzie dążył do zwiększenia inflacji dewaluacji złotego, czyli ziemię, żeby nas jeszcze jak to się mówi, jakby to pewnie nie wzbogacić tylko odwrotnie ktoś ładnie odmieni to oni można je ratować fiskusa, ale my na my za to zapłacimy tak oczywiście oczywiście chcielibyśmy, żebyśmy wyrastali dług głównie poprzez wyższy wzrost rozważać rozmawia oczywiście pomogłaby rządowi wyrosnąć z długu de facto koszty ponieśliby obywatela z, płacąc wyższe na pewno koszt w ogóle życia jest płatnik funkcji natomiast to oczywiście, by oznaczało to ustało w jawnej sprzeczności z podstawowym celem Narodowego Banku Polskiego, jakim jest utrzymanie stabilności cen która, który jest zdefiniowany jako inflacja na poziomie 2% zostały w ewidentnej sprzeczności jest podstawowym celem NBP konstytucyjnym celem, ale jestem zapisana ta chęć rady, by złoty był słabszy tak tak, tyle że można powiedzieć widzi w tych warunkach z punktu widzenia stabilności cen można powiedzieć, że to jest Okaj tak długo jak to nie zagraża realizacji celu zgodnie z projekcją osłabienie złotego nie stałoby w sprzeczności z realizacją celu, gdyż zgodnie z tą projekcją inflacja ma się kształtować poniżej celu, ale panie doktorze żałoby, ale była osobą porozumiewać, ale są całe rodziny, jeżeli praca jest jest jednak zaznacza osobną sprawą jest co założono w tej projekt czy, jeżeli założono skarżą się wycofuje ze wspierania czy kończy tarczy finansowe no wówczas można byłoby tę projekcję rzeczywiście tak zrozumieć, dlaczego nasze kształtuje tak jak się kształtuje natomiast sytuacji, kiedy tarcze będą utrzymywane przez dłuższy czas, a prawdopodobnie w jakiej formule może nie tak szeroki jak obecnie będą utrzymywane to dodatkowe silne osłabienie złotego mogą spowodować istotne wybicie inflacji powyżej celu cel to jest 2 i współpracę z możliwością odchyleń punkt procentowy ±1 mówimy o czasie Carlem pan prezes warszawskim wyjedź na ścianie i tak ruszyła w celu inflacyjnym i ludzie mogą rozumieć, że chodzi o to, żeby inflację zbić natomiast celem inflacyjnym wersję tego banku polskiego jest podniesienie tej was inflacji boi się boją, że może być znacząco niższa niż te 2 pół przyszły rok życia mają sposób podwyższyć trzeba czytać tak jak jest napisane będzie także inflacja będzie dewaluacja złotego, a to, że to się nie zgadza celem konstytucyjnym Narodowego Banku Polskiego to naprawdę tym gorzej w konstytucji twardo no ale jeżeli takie są realia to dobrze pan powiedział to pana prezesa Wojtkowskiego, czyli co gorzej w gospodarce wyższe ceny, które mają ulżyć budżetowi, a konsumenci biorą na siebie dobrze to podsumowałem NBP podkreślmy raz jeszcze rada polityki pieniężnej może powiedzieć tak prostej Reja, żeby inflacja wynosiła 2,5% i teraz, jeżeli będzie inflacja na poziomie 2,5% to cel zrealizował cel rozumiany wspólnie ze stabilnością cen także konstytucyjnym, a to czy osłabienie większe złotego w połączeniu z działaniami rządu doprowadzi do wyższej inflacji to w tej sytuacji oczywiście ten cel Kuby nie realizowanej stabilność cen byłaby zaburza to jeszcze ostatnie zdanie w tej części pan prezes Wojtkowski tak trzeba do tego dlatego co pan powiedział dodał tylko 1 rzecz się wydaje, że ta prognoza na przyszły rok jest dlatego taka dramatyczna żona właśnie m.in. pomóc osłabienie złotówki czy złotego przepraszam to wydaje się, że ten pesymizm Narodowego Banku Polskiego trochę wyroczni jest optymistą z tego, czego przedostały się rozmowy jest taki, że może przedstawiać na taki obraz, bo Narodowy Bank Polski nie rozumie, dlaczego po wydrukowaniu takiej dużej ilości pieniędzy po takim problemie fiskalny, który nie tylko dowiemy za kilka dni dowiemy się, jaki jest tak rzeczywiście finansów publicznych minęły wybory prawdopodobnie minister finansów, choć tam coś powie, że mimo to ten złoty się jakoś jeszcze trzyma, więc niecierpliwości Boże prowadzić takich prognoz wydają się prognozy akurat jeśli chodzi o wzrost PKB w przyszłym roku są przesadnie pospieszyli się będzie czy lepiej pan realny problem mienie kropkę nigdzie nie wracamy teraz ja teraz w końcu ja coś powiem, ale pan prezes Wojtkowski bardziej optymistów wzrost został w optymistycznej ocenie to jest jednak nowość Ryszard Wojtkowski Marek Rozkrut są gośćmi magazynu EKG i co wysłuchamy informacji wspólnie po informacjach zapytam panów zdziwienia myślę, że tę część dotyczącą Narodowego Banku Polskiego mamy już zasobu informacji ciekawostka codziennie podajemy państwu dane z centralnej ewidencji informacji działalności gospodarczej w każdym EKG podajemy dane z dnia minionej nos sprawdziliśmy i właściwie podamy, ale nie wiemy do końca, o co chodzi, chociaż system podobno automatycznie generuje dane, więc jeżeli takie są to znaczy, że tak był liczba zarejestrowanych działalności gospodarczych wczoraj 0 liczba wznawianych całości gospodarczych 0 liczba zawiesza działalności gospodarczej wczoraj 0 liczba zamkniętych działalności gospodarczych 18 skoro tak to tak dziwne, ale biorąc pod uwagę, że ostatnio rośnie w dziesiątki setki, ale szanse są to jedno 18, a co ewidencja może może właśnie było wczoraj to jest złoty, zanim zdziwienia naprawdę będzie ostatnia rzecz przed zdziwienia frank 4zł 16gr euro 4 prawie 47 funt 4zł 92USD 3złota prawie 91gr pan Marek Rozkrut pan Ryszard Rynkowski są gośćmi magazynu EKG bardzo proszę zdziwienie pana prezesa Chojnowskiego, jakie przygotowała kilka 9 dotyczących np. zatrudnienia polityków PiS-u jako prezesów spółek w kubkach, aby uzyskać dostęp do tarczy finansowej, bo wystawienie polskiej trochę inna od przyjęcia czuje się zobowiązany do wytłumaczenia tego co pan jak to określił mojego optymizmu dotyczącego PKB w przyszłym roku Otóż to nie jest optymizm tylko przekonanie, że ten PKB będzie zmanipulowany nie wiadomo jak to będzie droga w ubiegłym tygodniu udostępniono proszę panie i karnych dotyczących wpływu na wzrost PKB w Dzienniku budowy centralnego portu komunikacyjnego i ten to zestawienie miało to po prostu prawdę, że wszystko to co inwestujemy też wzrost PKB spada zaskakujące jest to, że w tym roku wydamy miliardy 300 000 000, czyli tyle kosztuje zarząd i opracowania doradców, ale państwu uzmysłowić inwestycji inwestycji nierówna możemy zainwestować maszyny, które będą produkowały jakiż to do pracy będziemy opisywać zmuszą możemy takie same pieniądze wydać na budowę wielkiego wieżowca biurowca, który trzeba będzie przyjąć tylko koszty trzeba będzie tam go sprzątać ogrzewać się płaszcz ochronę i takie pod inwestycję spowodują, że ten wzrost PKB wśród przeszło roku będzie większy bo, bo rząd będzie się pokazać się, że to przyjąć mówi pan Ryszard Wojtkowski, ale dyplom myślę, że ja zaryzykuję i powiem mamy trochę czasu, więc oprócz tego odniesienia, które poczynił pan do końca druga część magazynu EKG to proszę jeszcze jedno zdziwienie, z których pan miał przygotowane jeszcze ciągłość to taki się dziwi kiedyś mówiłem panu, który w audycji o tym, się, iż zagrożenie tego, że przy przechodzeniu kryzysu będą próby przejmowania się wchodzenia do prywatnego biznesu przez przez władze no i taki przykład pan pesymistą to wygłosił kilka tygodni czarnej i pierwszy przykład już mamy czy pan Andrzej Jaworski, który jest zaufanym politykiem PiS-u zawieszony co prawda za krytykę pana Płażyńskiego ale, ale ciągle w orbicie w PiS władzy został prezesem grupy VAG, czyli tam, gdzie Vistula Bytom Kruk de Cler uderzyła do aktora jak wszystkich byłoby poniesionej straty potrzebujemy dostęp do tarczy i ten dostęp do tarczy oznacza, że dziś podzielić władzę pytanie czy będzie też musiała płacić kapitał, ale jest bardzo, czyli od tak, ale to wymaga jednak wyjaśnianie prezesie pan to wie czy pan stawia ta teza, że w związku z potrzebą zasilania z rządowych pieniędzy taka nominacja do zarządu spółki panie będą wyniki ja jestem od 70 tamte filmy, ale że człowiek, który był szefem stoczni zostaje szefem firmy modowej przepraszam, ale po w tym jak był szefem stoczy pierwszą kadencję PiS-u PZU w tej kadencji był został posłem, a potem członkiem zarządu PZU, a potem członkiem zarządu kontrolowanego przez rząd chce kontrolować chińskie spółki cukrowej czy ma taki sprawdzian wielu spraw czy dzik decydować tak no oczywiście trudne, dlatego że jest wybitnym fachowcem dlatego znalazł się w grupie z góry lodowej akurat wtedy, kiedy ta grupa występuje o pomoc starsze to przepraszam szacuje się jestem oczywiście pieniaczy i dobra nie, ale w ten sposób widzi pan jak jak to wyszło po prostu opowiedział pan ciekawą historię po prostu jest pan poseł Jaworski tłumaczyć tak jest Jaworski już były poseł żonę wprawach członka PiS-u którego stocznią potem znowu posłem potem został oddelegowany do PZU po tym, jak powiedział do krajowej spółki cukrowej zapomniałem o tym, ale rzeczywiście tak było, a teraz w prywatnym biznesie, czyli w biznesie modowym, które to biznes też potrzebuje wsparcia to jest po prostu historia relacjonowaliśmy historia krocie na naszej historii będziemy po tak pewnie mogli relacjonować więcej jest, a czy ma pan zdziwienia pytanie do pana dr Rozkrut ta tak to może odnośnie do teraz projekt danych makroekonomicznych, które było publikowane także wczoraj może nie moje zdziwienie zaskoczenie dla rynku od w przypadku danych dotyczących produkcji przemysłowej w strefie euro i w ogóle Unii Europejskiej, które okazały się tutaj, dodając lub pesymizmu gorsze aniżeli oczekiwano, gdyż produkcja przemysłowa w maju w ujęciu rok do roku kolejne ponad 20% był to wynik gorszy aniżeli prognozowano równocześnie ostatnim okresie dane dotyczą publikowane dane dotyczące sprzedaży detalicznej w maju okazywał często lepsza niż oczekiwano, gdyż w wielu krajach Unii Europejskiej w ujęciu rok do roku odnotowano na wzrost sprzedaży detalicznej w całej Unii wciąż był spadek, ale w przypadku wielu krajów odnotowano go oczywiście to było pewne realizacja konsul, która nie była możliwa w kwietniu, niemniej widzimy tutaj znaczną rozbieżność, który wspominał pierwsze części programu, że produkcja przetwarzanie jednak nie ma się dobrze dane chociażby ze Stanów zjednoczonych czy innych krajów pokazują, że ryzyko niższego nawrotu epidemii jest co znowu mogłoby wpłynąć negatywnie na wolność gospodarczą, ale pakiety gospodarcze istotnie wspierają konsumpcję co znajduje także odzwierciedlenie w niezłych relatywnie unika sprzedaży detalicznej to też ważne dla Polski, ponieważ dane opublikowane przez NBP dotyczące handlu bilansu handlowego pokazują, że eksport co prawda w Polsce spadł o prawie 20% w ujęciu rok roku było zgodne z oczekiwaniami natomiast sektor dóbr konsumpcyjnych, które no mają dosyć dużą udział w naszym eksporcie znowu relatywne był prawie na poziomie sprzed roku przez maja 2019 roku, czyli w dużej mierze korzystamy np. konsumpcji w Niemczech to jest pana ulubiony reszta albo jak ważne jest dla nas oczywiście wsparcie czy pakiety nie tylko u nas tak naprawdę, ale również naszych partnerów handlowych, bo jeszcze raz podkreślić już wielokrotnie powtarzam będę powtarzać, że jednak kluczowe dla silniejszego wzrostu gospodarczego Polski będzie nasza zdolność do zwiększania naszego udziału na rynkach zagranicznych poprzez aktywność eksportową krok ta konsumpcja niestety nie będzie mógł być naszej gospodarki trwale sposób dla zadowalają, ale dobrze, że pan powiedział, ale tym musimy zakończyć to był magazyn EKG, a zdziwili się pan Marek Rozkrut z firm iła i pan Ryszard Witkowski z funduszu Sachs partner w bardzo dziękuję było to magazyn EKG informacje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA