REKLAMA

Czego przedsiębiorcy oczekują od prezydenta?

Raport Gospodarczy
Data emisji:
2020-07-15 12:40
Prowadzący:
Czas trwania:
15:18 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
raport gospodarcze zaczyna raport gospodarczy Radia to sam Maciej Głogowski dzień dobry prawie 42 minuty po godzinie dwunastej w raporcie gospodarczym nieco gospodarki polityki o tym, już za chwilę będziemy konsumować zakończoną kampanię wyborczą znany wszystkim werdykt wyborczy ze niedzieli już za chwilę Maciej Witucki szef Konfederacji Lewiatan będzie gościem raportu gospodarczego będzie to nawiązanie do rozmowy jeszcze sprzed wyborów wówczas, gdy Maciej Witucki trwającej Rozwiń » kampanii wyborczej opowiadał o tym jakie przedsiębiorcy skupieni np. w radzie przedsiębiorczości warunki dobrej współpracy stawiają przyszłemu wybranemu nowo wybranemu prezydentowi dziś już wiemy będzie to pan prezydent Andrzej Duda, który ma już pięcioletnią praktykę tego urzędu, a więc pytanie czy przedsiębiorcy zmieniają swoje oczekiwania stawiają nowe jak odnoszą się do wyniku wyborów prezydenckich to w raporcie gospodarczym za chwilę wcześniej kilka mam nadzieję także istotnych wiadomości poznaliśmy dzisiaj końcowe dane o inflacji z czerwca tego roku to znaczy dane są za czerwiec inflacja z czerwca wg GUS w czerwcu inflacja zwiększyła się tak jak już wcześniej sygnalizowano do 33% wobec 29 w maju to jest zgodne ze tym wstępnym szacunkiem GUS-u wyraźnie powyżej takich rynkowych oczekiwań, ale może nie rynkowe oczekiwania są tutaj najważniejsze zacytuję fragment komentarza ekonomistów Credit agricole głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku wzrostu inflacji w czerwcu była wyższa dynamika cen paliw będąca efektem silnego zwiększenia ich cen w ujęciu miesięcznym w ślad za rosnącymi cenami ropy naftowej na światowym rynku do wzrostu inflacji przyczyniła się również wyższa inflacja bazowa, która zgodnie z naszymi szacunkami zwiększyła się w czerwcu do 4% wobec 3 i osiemdziesiątych w maju co wynikało z wyższej dynamiki cen w kategoriach Rekreacja kultura odzież obuwie łączności wyposażenie i prowadzenie gospodarstwa domowego edukacja oraz napoje alkoholowe i wybory wyroby tytoniowe tym samym inflacja bazowa najprawdopodobniej odnotowała w czerwcu najwyższy poziom od lutego 2002 roku z kolei czynnikiem oddziałującym w kierunku spadku inflacji była niższa dynamika cen w kategorii żywność napoje bezalkoholowe niższe tempo wzrostu cen w tej kategorii wynikało przede wszystkim z obniżenia dynamiki cen w kategoriach mięso oraz warzywa głównie ze względu na silne efekty wysokiej bazy sprzed roku o wysokiej bazy sprzed roku, czyli punktu odniesienia, bo tę inflację, której tutaj mówimy, którą mierzymy, którą relacjonujemy podajemy w ujęciu rocznym, czyli czerwiec tego roku w odniesieniu do czerwca roku minionego zaś sformułowanie, które także występowało po wielokroć w komentarzu przytoczone przeze mnie inflacja bazowa, czyli ta po wyłączeniu zmiennych takich jak m.in. ceny energii, czyli to wszystko żywności paliw to wszystko co jest bardzo zmienna i to co zostaje po włączeniu to jest tzw. inflacja bazowa zresztą ona ma różne swoje miary w badaniach, które są uwzględniane nadal to tyle z tego w tej części definicyjnej, a mogą państwo oczywiście także samodzielnie śledzić to co dzieje się ze wskaźnikiem cen towarów i usług, a ja również przeglądam sobie tę Głogowską tabela można odnaleźć na stronach głosu po spojrzeć w poszczególne kategorie to jak zmieniała się jak zmieniały się ceny np. wywóz śmieci, które w każdym miesiącu mówimy, zwracając uwagę na to co dzieje się w tej kategorii wywóz śmieci to jest w ujęciu rocznym ceny wyższe o 54% już całkiem sporo do takich wzrostów w ostatnim czasie jesteśmy niestety przyzwyczajeni opieka społeczna tutaj wzrost w tej kategorii liczone na ponad 11% usługi finansowe świadczone przez banki instytucje to jest kolejny miesiąc z bardzo silnym wzrostem wyróżniającym się tym razem przekraczającym 39% również to jest taki właśnie kolejny miesiąc, kiedy można byłoby na to zwrócić uwagę no i jeszcze warto także zwrócić uwagę na niektóre kategorie usługowa, które wyróżniają się w ostatnim czasie mieliśmy taką próbkę już w pierwszych danych po otwarciu gospodarki podobnie jest teraz SA, przyglądając się danym tym razem za czerwiec, bo przypomnę mówimy o inflacji czerwcowej patrząc na takiej kategorii jak usługi stomatologiczne tutaj również są takie dwucyfrowe może jeszcze nie największa, ale jednak także już dające się zauważyć wzrosty podobnie było w maju, kiedy już pierwsza to sugerowaliśmy takiej misji tym razem to nie chciałbym państwa wprowadzić w błąd, więc usługi dentystyczne wzrosty w sprawie 15% to tyle jeśli chodzi o dane inflacji w tej opowieści inflacyjnej oczywiście warto będzie obserwować poszukiwać kolejnych komentarza ja tutaj przytoczyłem tylko kilka danych, które są publiczne frank 4zł 15gr euro 446 Fund 493USD 3zł 90 to jeśli chodzi o złotego na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie WIG 20 nieco poniżej 1800 punktów tak jak już zresztą było od początku dzisiejszej sesji w tej chwili ma 1796 punktów, ale zyskuje 14% najwyższe obroty na akcjach CD projekt, a potem w kolejności PKN Orlen także Lotos SA jest w grupie tych akcji o najwyższych obrotach w tej chwili do końca sesji ponad 4 godziny raport gospodarczy na zapowiadane gość pan Maciej Witucki szef Konfederacji Lewiatan dzień dobry dzień dobry kilka dni temu jeszcze przed wyborami rozmawialiśmy o takim wspólnym apelu rady przedsiębiorczości i oczekiwaniach wobec nowo wybranego prezydenta wówczas przyszło przyszłego nowo wybranego prezydenta nie wygrał pan Andrzej Duda obecny prezydent, a więc mamy już jakieś porównanie jakąś praktykę współpracy ze środowiskiem przedsiębiorców m.in. z rady dialogu społecznego czy pan panie prezesie swoje oczekiwania wobec prezydenta skoro już wiemy, jakie werdykty wyborców zmienia mniej podziemną sposób jak oczekiwano oczekiwania środowisk przedsiębiorców wobec oba występy oczekiwania wzmacnia nawet czy biorąc pod uwagę biorą pod uwagę z 1 to rzeczywiście mamy to słabo praktyki to po stronie rządu z 1 strony żywych tego zaskakiwanie projektami poselskimi projektami rządowymi autopoprawka ami, które pojawiały się właśnie równolegle do pierwszego do pierwszego projektu jednolitą rzeczywiście historyczną, aby świadczenie opisywania tych rozwiązań dziś uważamy że, tym bardziej mamy prawo żądać dialogu, kiedy nie ma w domu, kiedy przyjrzeliśmy się jednak bardzo mocno do życia skoro wirusem, kiedy nie mamy właściwie takiej presji czasowej, która dawałaby wymówkę, że no akceptujemy jakieś rozwiązania ustawowe nawet jeśli znajdują się w nich słabe elementy, ponieważ wewnątrz tych już rozmowy zaszyte są pomocne dla firm, które potrzebne są natychmiast, więc dzisiaj tego dialogu w tych warunkach spokojniejszych już powyborczy kurz wyborczy opadł do Tbilisi przytoczyliśmy, więc tym razem tego dialogu tak naprawdę zaczynamy żądać, bo bez niego opowieść o tym, że będziemy odbudowywać szybko odbudowywać po zawierusze jest powieścią polityczną ale, ale niezwiązaną z praktyką, by nie wykorzystują potencjału dyskusji z firmami z beneficjentami decydują o przyszłości polskiej gospodarki wyłącznie z gabinetów ministerialnych czy pałac na krakowskim Przedmieściu zdecydowanie marnujemy okazję do szybszego wzrostu dobrze panie prezesie to co teraz pan prezydent wygrał funkcjonuje w Polsce rada dialogu społecznego kryzys się nie skończył można domniemywać, choć nie namawiam pana na rozmowę o polityce można domniemywać, że rządząca partia wywodzący się z tej partii prezydent będą chcieli przedyskutować czy czy rozszerzyć dyskusję o kryzysie albo o wychodzeniu z tego kryzysu albo przeciw działaniom przeciwdziałaniu skutkom tego kryzysu ja powiem tak publicystycznie podzielić się trochę odpowiedzialnością za być może także trudne decyzje ale, tłumacząc to przecież poważnym wyzwaniem jednak największym kryzysem, jaki nas dotknął, czego pan się spodziewa w czym by wasze środowisko, czyli środowisku przed czym środowisko przedsiębiorców chciało wziąć udział, w jakich decyzji należy oczekiwać się i na sobie życia nasze jako przedsiębiorca tak my nie mamy zwyczaju obrażać się na próby rozmowy nawet jeśli w zamian za to będzie obciążanie, jaką odpowiedzialnością za wspólne decyzje nie mam biznes jest bardzo pragmatyczny i jak najlepszym testem myślę, że wciągu najbliższych tak naprawdę tygodnia nawet dni będzie dyskusja o płacy minimalnej na na koniec lipca jest ostatni termin, którym rząd musi przedstawić przedstawić radzie dialogu społecznego swój pomysł na przyszłoroczną płacę minimalną, a potem zostaje bardzo krótki okres 2 tygodni gramy dla dialogu społecznego musi do tego odnieść no i ostatni moment, w którym do musi się otworzyć jako pierwsza próba debaty i będzie debata na pewno z rządem, ale pewnie powyższy, których mecze szybciej raczej nie później trafi do pana prezydenta, gdzie będzie trzeba znaleźć kompromis i oczywiście w kampanii wyborczej był wyraźnie widać, że bardzo dobrze Duda był wspierany przez przez największych związków zawodowych Solidarność Solidarność radzie dialogu społecznego sporu konfliktu osobowy się nie pojawiał tylko teraz pytanie czy patrząc na to, żeby z powodu konfliktu osobowych mogą przewodniczącego rady dialogu społecznego kolokwialnie odpuścić sobie tak ważny element jak przyszłość polskiej gospodarki jak pensja minimalna w przyszłym roku jak dyskusji o tym jak użycie no pewnie około 100 miliardów złotych fundusz odbudowy pieniędzy dodatkowych pieniędzy Unii Europejskiej, które pojawią się bardzo szybko na stole i które będzie trzeba bardzo szybko, bo tam termin wykorzystania tych środków czy kiedy okres tym trzeba podpisać konkretne umowy na wykorzystanie środków to są najbliższe 2 lata najpierw pytanie czy będziemy kontynuowali ścieżką zaskakiwania przedsiębiorców i będziemy próbowali te rozwiązania wybrać raczej wewnątrz tej rosnącej banki czempionów narodowych czy tej pyta i gospodarki para publiczny albo albo zupełnie Państwowej nosi też możemy jednak jest bardziej na biznes prywatny i mam nadzieję, że będzie to drugie rozwiązanie nawet tej odpowiedzialności jesteśmy gotowi jesteśmy gotowi rozmawiać rozmawiać zamierza pani nie chce być zaskakiwani i bardzo jasny sposób chcemy rozmawiać o wyjściu ze np. deficytu budżetowego będzie w tym roku jest będziecie walczyć w latach następnych no przez wzrost, a nie przez podnoszenie obciążeń podatkowych dobrze pan wywołał 1 ważny temat to znaczy niejeden panie prezesie proszę wybaczyć, ale wspomniał pan do tych czempiona narodowych to tak na koniec, mimo że tematy od, których zaczęliśmy ten społeczne dialog radzenie sobie z kryzysem to są niezwykle ważne sprawy miejmy nadzieję nie zabraknie w tej kadencji rządu parlamentu pana prezydenta nie zabraknie rozmów z radą dialogu społecznego z partnerami społecznymi marzyłoby mi się, by rozszerzyć tę radę o różnych partnerów społecznych trzeci sektor itd. tak dalej to zostawiam, ale pan w złotych czempionów narodowych jak się panu podoba ten pomysł, by do konglomeratu Lotosu Orlenu dołączyć jeszcze polskie Górnictwo naftowe gazownictwo, by stworzyć ten jak mówi rząd mega multi energetyczny koncern to jest dobra droga pan reprezentuje Lewiatana Lewiatan nie raczej firmy prywatne pewnie wam no właśnie jak wybieracie co ja jestem za treści projektu uzasadnienie biznesowe to to należy realizować jak groźne niż odpowiedzi ucieka od pytania, ale przykłady bardzo przypomina centralny port komunikacyjny Polska Warszawa potrzebują nowego portu lotniczego dużego portu lotniczego poza tym, który mamy dzisiaj i pomysł budowania czegoś w okolice Warszawy tylko tego półgodzinnego dojazdu szybko się kolejką jest bardzo pomysłem natomiast kiedy zaczyna być rozbudowywany o jakieś ogromne projekty kolejowe drogowe infrastrukturalne logistyczne i wręcz do tego odbudowuje się jeszcze część, jaką bezpiecznie bezpieczeństwo część wojskową no to robić tego projekt już nie czysto biznesowe cele polityczne no co podnosi ryzyko, że tego nikt nie zobaczymy końcowy wykonania albo albo będzie się straszliwie ciemno straszliwie przede wszystkim koszty rozbudowy podaje przykład, jeżeli przekopu Mierzei zaczęła się 5 milionów dzisiaj już stać miliarder podobnie z tym połączeniem to połączenie jak nie widziałem dokumenty, które zapewne przygotowywały rozsądne firmy natomiast chodzi o to, żebyśmy dalej tym stworzonym nawet czempionem Narodowym po pierwsze, zażądali rozsądnie, żebyśmy nim zarządza rozsądnie muszą być bardziej w rękach biznesu niż bardziej mi w rękach niż w rękach polityków stąd ja nie do problemu z tym, żeby stworzyć nawet takiego dużego czempiona, gdyż równocześnie z planem tworzenie i też pan wychodzenia państwa i polityków zarządzania nim rząd niemiecki przygotował projekt również ma projekt również ręcznie inwestowania firmy prywatne, ale tych projektach jest od razu zapisami strategii 2030 jak ich minister gospodarki jest budowanie czempionów potem wychodzenie państwa zarządzania nimi, czyli przekazywanie kim naprawdę na giełdę, a nie w ręce polityków premie menedżerów mnie w ręce partii myślę, że to jest ten element ważniejszy niż to czy jednak dodatkowe firmy wejdą możemy polskimi zarządzającymi w sposób naprawdę rynkowej i osoby no dobrze jako odpowiedzieliśmy tak trochę trochę na uboczu, ale oczywiście to jest też odrębna kolejna odrębna dyskusja być może bardzo szczegółowo należałoby ją mówi zresztą państwo nasi słuchacze zachęcam, kto ma ochotę na bardzo bardziej szczegółową rozmowę na temat tego co rząd proponuje można odwołać się do dzisiejszego wydania magazynu EKG i i rozmowę z ekspertami na ten temat słuchać bardzo dziękuję naszym gościem teraz był pan Maciej Witucki szef Konfederacji Lewiatan to był raport gospodarczy Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RAPORT GOSPODARCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i zabierz TOK FM na wakacje!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA