REKLAMA

W sierpniu lekarze wyjdą na ulice w proteście przeciwko zaostrzeniu kodeksu karnego

Połączenie
Data emisji:
2020-07-15 14:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
24:34 min.
Udostępnij:

O konsekwencjach zaostrzenia przepisów mówi dr Joanna Różyńska z Centrum Bioetyki i Bioprawa Uniwersytetu Warszawskiego.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie 145 Jakub Janiszewski przy mikrofonie znam jest dr Joanna Różyńska centrum bioetyki i prawa Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry dzień dobry państwu pani jest zarówno z filozofką, jakie socjolożka oraz prawniczkę w 2 i wszelkie kompetencje, żeby omówić i zrozumieć po pomoc nam zrozumieć co oznacza nowelizacja kodeksu karnego art.37a związany z wykonywaniem zawodów medycznych w związku dotyczące kar za przestępstwa, które nie mogą być popełniane przez lekarzy Rozwiń » w związku z wykonywaniem zawodu takich jak nieumyślne spowodowanie śmierci czy ciężkiego uszczerbku na zdrowiu to jest ewidentnie nowelizacja, której naszym rządzącym bardzo zależy ona się znalazła w tzw. Targ 40 słuchacie dzisiejszego programu wiedzą, że te przepisy, które się starcie 40 znalazły zostały przez Sejm przyjętej podpisane przez prezydenta były wcześniej częścią nowelizacji prawa karnego odrzuconej przez Trybunał Konstytucyjny czy w pewnym sensie zostały przyjęte bardzo podobną wadą prawną jak to co Trybunał jak ten ten po ta poprzednia próba, ale zostały przepisane do nowej nowej ustawy, więc możemy sobie zadać pytanie co to znaczy, dlaczego takie ważne, ale najpierw zacznijmy od Meritum czy od tego jak to ma działać w myśl myśl nowych przepisów co to jest art.37a generalna konsekwencja wprowadzenia zmian do tego artykułuje zaostrzenie sankcji karnej grożącej za liczne przestępstwa określone w części szczególnej kodeksu karnego poprzez istotne ograniczenie możliwości orzeczenia przez sąd kary wolnościowe zamiast kary izolacyjnej kary więzienia w poprzednim stanie prawnym sąd mógł orzec grzywnę albo karę ograniczenia wolności wobec sprawcy każdego przestępstwa, które zagrożone karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 8 lat po zmianie treści przepis art. 37 sąd ma ma w tym zakresie dużo mniejszą swobodę po pierwsze, może orzec karę grzywny albo kara ograniczenia wolności zamiast kary więzienia jedynie wobec sprawcy, który dopuścił się przestępstwa zagrożonego karą nie wyższą niż 8 lat innego niż wymienione w nowym § 2 tego przepisu i któremu sąd, gdy giną innego wyjścia czy hipotetycznie wymierzyłby karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą 1 roku, czyli ten przepis nakłada na sąd taki obowiązek dwukrotnego, jakby namysłu nad kar najpierw są co stanowi, jaką karę pozbawienia wolności wymierzył, by w granicach ustawowych, jeżeli ona nie przekraczałaby 1 roku wtedy może rozważyć jej uzasadnić ponownie, dlaczego uważam, by za bardziej celowe i i adekwatne orzeczenie kary wolnościowe, czyli albo karę grzywny albo karę ograniczenia wolności po drugie, ten przepis nowej postaci nakłada sąd obowiązek wymierzenia razem z pokorą wolnościową, jeżeli sąd podejmuje decyzję odbierze o wyborze kary wolnościowe zamiast kary więzienia ma także obowiązek wymierzyć tę ostatnią tę wolnościową pewnej, niemniej wysokości nie mniejsze niż określona przez ustawodawcę dzisiaj nowa też nowe przepisy mówi o tym, że ta alternatywna kara ograniczenia wolności nie może być dłuższa 3 miesięcy, a alternatywna kara grzywny nie może być mniejsza niż studia dzienne, czyli także w zakresie tych alternatywnych nieizolacyjnych sąd jest związany tą minimalną wysokością kary no i po trzecie co bardzo ważne dla lekarzy i wsparcie innych zawodów medycznych decydujący o naliczenie kar nieizolacyjnych czytnika kary innej niż kara więzienia sąd musi orzec wobec sprawcy także środek karny środek kompensacyjny lub przepadek i takim środkiem karnym może być w szczególności zakaz wykonywania określonego zawodu np. zawodu lekarza zawodu lekarza dentysty pielęgniarki położnej czy fizjoterapeuty, czyli dzisiaj jest także, kiedy sąd chciał decyzji, czyli mówiąc najprościej generał konsekwencją tego przepisu, który dotyczy wszystkich przestępstw, które są wymienione w szeroko w kodeksie karnym części szczegół szczególne, a zatem także tych które, których może dopuścić się lekarz stabilnego zawodu medycznego w związku z wykonywaniem czynności zawodowych konsekwencja jest taka, że sąd ma istotnie ograniczoną możliwość decydowania o rodzaju i wymiarze kary, jeżeli chce za nie i Jan istnieje domniemanie w tym momencie przyznawany jest priorytet każe izolacyjnej karze więzienia tylko w sytuacji, kiedy ta kara miała być orzeczona nie byłaby wyższa niż rok sąd może podjąć decyzję o wymierzeniu kary innej kary grzywny ograniczenia wolności jednocześnie musi orzec środek karny np. w postaci zakazu wykonywania zawodu i tego boją to jest oczywiście coś co oburza lekarzy, bo oznacza, że w przypadku takich przestępstw jak np. umyślna nieumyślna badanie śmierci nie umysł spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowy na razie nawet na niebezpieczeństwa życia przecież uszczerbku na zdrowiu, czyli umyślne sporządzenie fałszywej opinii przez biegłego o tych wszystkich, przez które są popełniane z winy nieumyślnej lekarzowi realnie grozi możliwość odpowiedzialności karnej z sankcją pozbawienia wolności albo też akcją wolnościową, ale np. wzmocnioną przez środek karny w postaci zakazu wykonywania zawodu no tak, ale równocześnie jak rozumiem to jest jednak także sąd ma jakieś możliwości działania można tkać warunkował mierzy umorzyć postępowanie prawda tak tak najbardziej tak to toż to się nie zmienia natomiast niewątpliwie ten zmiana tego art. 37 kodeksu karnego, której mówimy ogranicza tą osobą wolną wolę swobodne uznanie sądu w zakresie rodzaju i wymiaru kary no ni nie pozbawia czy nie mieli oczywiście możliwości orzeczenia przez sąd kary grzywny czeka kończenia wolności zamiast kary więzienia, ale do ostrzy one są te warunki stosowania tej kary alternatywnej wolnościowej to też spójrzmy szerzej sprawa jak to w ogóle jest z karaniem lekarzy za błędy medyczne bardzo, że to jest to tutaj ta główna obawa dotyczy właśnie tego tych wypadków tych tych bardzo jednak rzadkich w sumie sytuacji macie myślę po pierwsze, że konsekwencja i myślę, że przepis oczywiście to co wzbudza ogromne sprzeciwy w środowiskach dzisiaj lekarze ekspertów z zakresu prawa medycznego samorząd lekarski, a także przedstawiciele i prezesi towarzystw lekarskich wydali oświadczenia komunikaty, w których wprost wzywają apelują do organów państwa o uchylenie tej zmiany i 1 z głównych argumentów oczywiście to, że to godzi takie poczucie bezpieczeństwa prawnego przedstawicieli zawodów medycznych, ale ja myślę, że ten przepis ma dużo dalej idące konsekwencje, bo proszę zauważyć, że nie ulega wątpliwości, że wykonywanie zawodów medycznych jest Rozalia nierozerwalnie związane z ryzykiem popełnienia błędu w rządzie oczywiście myślę, że to system zresztą powodowała skoncentrować naszą rozmowę na te przestępstwa, które są podzielenie umyślnie w związku z wykonywaniem zawodu i to ryzyko rośnie wraz z dynamicznym rozwojem wiedzy techniki medycznej postępującą innowacyjnością skomplikowanie procedur to się stosuje, ale także tego wzrostu przyczynia się coraz większa złożoność i powszechny system ochrony zdrowia ta pogoda organizacyjne miasta postury współpracy demokratyzację braki kadrowe sprzętowe to wszystko generuje konflikty stres koszty przemęczenie wypalenie, które zwiększają prawdopodobieństwo wykroczenia przez profesjonalistę medycznego przeciwko standardom ostrożności należytej staranności, a zatem właśnie popełnia błędu medycznego też myślę, że pierwsza faktura rozpoznać pan mówi o tym, że błędy są rzadkie powiedział przeciwnie są częste najczęściej chwała Bogu nie mają dramatycznych konsekwencji nie wini o to chodzi o to chodziło o przypadki, w których lekarz staje za błąd przed sądem, a nota to co tak w tym przypadku w sensie myślę, że myślę, że myślę, że oczy się, jakim sądem zauważyć, że mówimy o nowe prawa karnego lekarz może odpowiadać za błąd właśnie w ramach sieci reżimu padali cywile cywilnej renta odszkodowawcza jej i ta jest najbardziej interesująca dla pacjentów zazwyczaj po prostu pozwala mu uzyskać odszkodowanie, które umożliwi np. lepszą rehabilitację czy czy jakieś inne metody działania naprawczego w stosunku do skutku tego błędu natomiast większość stanowiły 1 rzecz, że zawody medyczne to także podkreślają przedstawiciele samorządu lekarskiego są zawodami, w których ryzyko jest nieuniknione, ale działa także ryzyko prawne jest bardzo wysokie, bo przedstawiciel zawodu operują na jedne z najbardziej wartościowych społecznie jednostkowo dobra życiu zdrowiu stawiamy im ogromnie wysokie wymagania kompetencyjne, a także co staranności należy tej, jaką mają działać nakazuje im prawo, bo ciągle spodziewali wiedzę prawda medyczną działań starannością należy to sami etyki każde postępowanie lekarza pielęgniarki położnej trafiał ratownika, który obiektywnie jest niezgodne z tymi standardami swoich posad lojalności w szczególności karnej jak sobie także to należało powiedzieć kupił efekt myślę, że chciałbym powiedzieć o konsekwencjach takiego przepisu, tak więc zmiana, której mówimy, która wprowadza rygorystyczne zasady wymiaru kary, które przyznają priorytet każe izolacyjne i właśnie ograniczają istotnie tą zakres sędziowskiej swobody w ustaleniu rodzaju wysokości, bo uważam, że z odpowiedzialności karnej przedstawicieli zawodów medycznych za przestępstwa popełnione w związku z wykonywaniem czynności zawodowe, a zwłaszcza właśnie stan wymiaru kary środków karnych muszą uwzględniać nie tylko wartość dóbr, jakim jest życie ludzkie zdrowie, na którym operują na moim porcjami czy starcie zawodów, ale także szczególną wartość praktyki medycznej ta, która jest bardzo cenną praktykę społeczną tylko ratowaniu życia zdrowia ludzi, a praktyka ta nie może skutecznie realizować nie może tych celów osiągać ich główną troską przedstawicieli zawodów staje się ich własne bezpieczeństwo prawne, a nie dobro chorych i konsekwencją takich regulacji, które zaostrzają odpowiedzialność prawną postaci zawodów medycznych jest zjawisko jest czy tego typu regulacje skłaniają Instytut medyczny do uprawiania tzw. medycyny defensywnej do końca stał wprowadzą 80 w stanach Zjednoczonych i są takie postępowanie, które ma przede wszystkim na celu minimalizowanie ryzyka odpowiedzialności prawnej, a niekoniecznie promowanie interesu pacjenta i Ameryce defensywna ma wiele oblicze, ale może polegać np. na unikanie pacjentów wymagających skomplikowanego leczenia terapii obarczonej dużym prawdopodobieństwem niepowodzenia pod, ale także od dochodu chorych dodatkowym zbędnym interwencja diagnostycznym terapeutycznym, których jedynym celem tak naprawdę jest zdobycie dowodów czy udokumentowanie tego, że lekarzowi wszystko komu powinien zrobić, czyli stworzenie sobie tak ale jakiego takie ataki taka ewentualnej ochrony przed zarzutem, że nie dochował ustala standardy staranności oczywiście mecenat szansy na to także przedkładanie procedur obarczonych mniejszym ryzykiem na te bardziej ryzykowne niż ostatnie prawda były bardziej klinicznie wskazane w bardziej skuteczne jest zdania, że mecenat to zjawisko dobrze opisany na świecie, a my też 1 z jakich ich pierwsze publikacje książkowe w języku polskim Maria Bińkowska punkowa książkę parę lat temu na temat medycyny defensywnej w kontekście mecenas amerykańskiej, więc można poczuć po polsku także o tym, zjawisku społecznym, ale stanowi zaprzeczenie medycyna praktyczna kierowany dobro pacjenta, bo tutaj, którzy zatrzymają to bardzo ciekawy wątek, który wymaga chyba szerszego omówienia zrobimy to po informacjach jest czternasta oszczędność łączenie kilku czternasta 25 Jakub Janiszewski przy mikrofonie znam jest dr Joanna Różyńska z centrum bioetyki prawa Uniwersytetu Warszawskiego rozmawiamy o medycynie defensywnej do tego pojęcia doprowadziła nas dyskusja na temat art.37a jego nowelizacji zawartej w tzw. tarki czwartej tam tarczy anty kryzysowej to jest nowelizacja, która sprawia, że rzeczywiście stosowanie ostrych kar wobec przedstawicieli zawodów medycznych będzie prostsze, jeżeli oczywiście już dojdzie do w ogóle postawienia takiego zarzutu i do postawienia lekarza przed sądem, ale warto się zastanowić w ogóle nad tym czym jest właśnie karanie medyków za niedopatrzenia rozmaitej za błędy w sztuce lekarskiej trochę ta rozmowa wyraźnie zaczyna przypominać takie pytanie, które chyba towarzyszy medycynie nie od dziś, czyli czy to jest sztuka czy też rzemiosło prawda w no to jest przede wszystkim powiedziałbym nauka to znaczy my dzisiaj oczekujemy od przedstawicieli zawodów medycznych przede wszystkim w swoich działaniach w procesie leczniczym będą kierować się wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej i one razem ze standardami proces i procedurami, które sąd się uchwalane przyjmowane przez Towarzystwa medyczne przez gremia eksperckie granic stosowania interwencji czy standardami świadczenia określonych usług medycznych oznaczają korpus standardów które, których nikt od, których spełnienia wymagamy od przedstawiciela zawodu medycznego ja myślę, że tutaj sztuka to jest bardzo pani to jest sztuka to jest rzemiosło rzemiosło nie ulega wątpliwości, że wraz z doświadczeniem ja w każdym zawodzie myślę rośnie także rośnie także precyzyjne spostrzegawczość życie temu się szybkość podejmowania decyzji zdolność oceny sytuacji w mniejszej pacjenta trafność tej oceny czy ta kumulacja wiedzy umiejętności obchodzi doświadczeń między wiekiem niewątpliwie zwiększa kompetencje każdy profesjonalisty medycznego, ale dzisiejsze wymagania prawne, jakie stawiane dotyczą przede wszystkim kierowania się w tej pracy standardami aktualnej wiedzy medycznej i starannością, która jest tej, której powinniśmy wymagać od przedstawicieli tych zawodów, której starannością okresie uczą oni także w procesie kształcenia, która jest także elementem jest częścią skodyfikowane różnego rodzaju standardów profesjonalnych czy właśnie proceduralnych, ale wróćmy do medycyny defensywnej to znaczy w jaki sposób pana co wpływa na wykształcenie się zdaje się nie tylko kodeks karny prawda w ogóle jest to, że to zjawisko to zjawisko przede wszystkim pojawiało pojawiło się stało na tzw. samo pojęcie literatura, która obrosła wokół badań nad metodą ofensywną to są też końcówka, a co dziesiąty stany Zjednoczone za pierwszy wielki boom związany ze z aktywnością pacjentów i aktywnością sądową w zakresie sądów w zakresie przepraszam dochodzenia odszkodowania za za za dar na za błędy medyczne wynikające z niedbalstwa i dochodzenia odszkodowania za to zarówno uciekł na zdrowie związane właśnie tymi błędami i życie zasady ofensywna jest motywowana przez strach przez przez skierowanie uwagi lekarza system medycznego na metr nad własny interes prawny jest to psychologicznie bardzo prosty mechanizm, jeżeli prawo jest bardzo restrykcyjne ja mam tendencja działać w sposób dla mnie bardzo bezpieczny wolą unikać sytuacji pacjentów procedur specjalizacji nawet całych prawda, które wiążą się z koniecznością podejmowania decyzji czy działań, które niosą w sobie wyższe ryzyko powikłań oczywiście też zauważyć, że ryzyko, którym mówimy to nie jest oczywiście ryzyko powikłań jako takie, ponieważ powikłania są także niezawinione także taki, który po prostu są wpisane ryzyko wpisane w każdą procedurę medyczną, więc mówimy tutaj błędy, których można przypisać sobie zawodu medycznego winny chociażby winę umyślną czy właśnie wykroczenie pozostał bardzo ostrożną ości należytą staranność za takie błędy lekarz opowiada no i częstego w tej do tego tutaj mamy cenne szansy one się wykształca w momencie, kiedy prawo system prawne jest z generuje generuje taką postawę postawę o defensywną właśnie lekarz broni się swoją własną swoją własną śląską swoje własne bezpieczeństwo przedkłada nad troskę o bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów dobro pacjentów przejmując, ale pani miała poczucie, że coś takiego zaczyna się w Polsce wykształcać czy też byłoby to jednak nadużyciem postawić taką tezę jak znam badań, które dotyczyłyby dotyczyłyby tego zjawiska w Polsce kompleksowych znam wyniki badań ankietowych dotyczących lekarze tego, że oni generalnie faktycznie, bojąc się istnieje dzisiaj wśród przedstawicieli zawodów medycznych obawa o to, że będą pozwani przez pacjentów właśnie za różnego rodzaju szkody wynikające z procesu leczenia i ta obawa towarzysze starcie zawodów medycznych jest także jest także podstawą dzisiaj do tego, by wprowadzać coraz więcej szkoleń z zakresu prawa w procesie edukacji o przyszłych lekarzy klinik czy położnych natomiast zmienia nie ja myślę, że po w każdym kraju rozwiniętym również w Polsce będzie narastała taka tendencja do tego aby, aby tendencja, by myśleć o swoim bezpieczeństwie prawnym on nie będzie wynika wyłącznie wyborcom prawa karnego, choć wcześniej prawo karne służy przede wszystkim o ukaraniu Lecha represyjne natomiast pacjenci są przelewki zainteresowani odszkodowaniami za błędy, czyli raczej się raczej raczej wolą sięgać po środki prawa cywilnego prawa karnego jest oczywiście w Polsce doskonale o tym wiemy dochodzenie odszkodowań od lekarzy czy im życie zawodów medycznych za szkody powstałe w związku z procesem leczenia jest bardzo trudne wymaga od pacjentów ogromnej cierpliwości wymaga czasu zaangażowania świetnych prawników jest ich kancelarie, które zajmują się właśnie tego typu sprawami i przyjmują takie sprawy procesowe, ale wiemy, że jest to ogromnie ogromnie długotrwałe i wymagający determinacji, a także ogromnej wiedzy Baszta uważam, że dzisiaj pacjent chce dochodzić odszkodowania od lekarza musi nie tylko musi musi po jego stronie leży obowiązek wykazania przed sądem, że doznał szkody to szkodę określić wycenić musi wykazać, że szkoda jest skutkiem działania lekarz ponosi winę, która jest bezprawna w szczególności właśnie ono przepis jest ono i on działań, które narusza standardy naszej staranności albo na przypadek w szczególności wytyczne aktualnej wiedzy medycznej no i musi warto wykazać, że szkoda, której doświadczą pozostaje w związku przyczynowym hakerzy adekwatne szczególne związku przyczynowym ze tym zachowaniem osoby którą, którą pozywa wykazanie wszystkich tych elementów przesłanek odpowiedzialności cywilnej do ciąży na pacjencie czy jego pełnomocnik ku dla osoby, która nie ma kompetencji medycznych, która ma utrudniony dostęp do pełnej dokumentacji medycznej często opiera musi konfrontować także z opiniami biegły, który bardzo często są przychylne znamy znamy woda jest głównie anegdotyczne mówi się często w Polsce o tym, że wielkich sprawach sądowych dotyczących błędów medycznych często wykazują się tak źle zrozumianą Solidarnością i Chopinie czasami raz są opiniami z ustawioną z góry tezą, że trzeba wykazać, że kolega po fachu nie popełnił żadnego uchybienia w zakresie standardów wykonywania swojego zawodu są też pacjent jest postawione zostawione rzeczy, po czym postawionym ogromnie trudnym wyzwaniem dodatkowo biorąc pod uwagę długotrwałość procedur sądowych dzisiaj w Polsce dochodzenie odszkodowań z bardzo trudne miał zmienić system pozasądowych komisji do spraw orzekania o zdarzeniach szpitale medycznych, ale wiemy nie do końca się sprawdził, czyli de facto, jakby można stwierdzić to właściwie trochę nie dotyczy czy ten rozwiąże ten fenomen medycyny defensywnej nie do końca dotyczyłby Polski jednak sytuację taki wniosek z tego co pani mówi takie przeczucie, że to chyba jednak nie jest to samo, że papież jest powiedzieć myślę, że muszę powiedzieć na rzecz nie chodzi o fenomenie się też pewna pewne zjawisko, które tak są uczennice czy nie nie jest także albo lekarza upraw medycynę defensywną zapewniającym ofensywnie ofensywnie osa ofensywnie stawiającą czoła chorobom, które wchodzą pacjenci nie mówimy mówimy o pewnych czynnikach, które zwiększają prawdopodobieństwo, że przy takich zawodów medycznych będą otwarci na takie myślenie czy będą będą ta troska o własne bezpieczeństwo prawne o własne interesy zawodowe ekonomiczne pozycję zawodową będzie wpływała na decyzje terapeutyczne czy w jaki sposób będzie jak USA korumpował autorowi profesjonalną czy zamiast ciągnąć jeszcze prościej jest taka sytuacja, której lekarz gdyby, gdyby nie był nie był w sytuacji, której obawia się o swoją sytuację swoje bezpieczeństwo prawne lub skonfrontowane z wyborem kilku opcji terapeutycznych chciałoby się wyłącznie wówczas w wyborze efektywnością kliniczną danej opcji dla pacjenta oczywiście także definicjami tego ostatniego w tym procesie uzyskiwania jego świadomej zgody natomiast w sytuacji, kiedy on troszczy się także, a może przede wszystkim własny interes prawny swoje bezpieczeństwo prawne podejmują decyzje o tym, jaką opcję pewnie proponować będzie brany pod uwagę i ryzyko wolność dla niego samego dziękuję bardzo, dr Joanna Różyńska z centrum bioetyki i prawa Uniwersytetu Warszawskiego była z nami czternasta 36 za chwilę informacje program przygotował bardzo mi pograniczne realizował się waluta Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 20% rabatu, wybierz pakiet i słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA