REKLAMA

Młodzi w polityce. Coraz bardziej aktywni, ale i rozproszeni.

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2020-07-15 18:40
Prowadzący:
Czas trwania:
14:07 min.
Udostępnij:

Co napędza młodych wyborców do działania? Co ich motywuje i powoduje, że angażują się w życie polityczne. O stopniu zmobilizowania młodego elektoratu i możliwości utrzymania ich zainteresowania do kolejnych wyborów Karolina Lewicka rozmawia z prof. Radosławem Marzęckim politologiem z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
nasz kolejny gość prof. Radosław Borzęcki Instytut politologii Uniwersytet pedagogiczny w Krakowie dzień dobry panie profesorze dzień dobry co pan może nam powiedzieć o tych młodych ludzi, którzy pofatygowali się do urn w tak wielkiej liczbie, że trzeba szanować tak pierwszy raz rzeczywiście udało się tak tak licznie zmobilizować młodych ludzi dwukrotnie, bo w drugiej turze mieliśmy jeszcze większą frekwencję w grupie tzw. młodych wyborców czasem wyborcze do Rozwiń » trzydziestego roku życia tak badania nie są kategorii zerwania 200 000 więcej osób w tym wieku poszło do wyborów w drugiej turze, mimo że obawialiśmy się, że w związku z tym, że ich kandydaci najczęściej były Szymon Hołownia i Krzysztof Bosak, że najsilniej zmobilizowali młody elektorat już w drugiej turze nie uczestniczyli obawialiśmy się, że duża część moich młodych wyborców pozostanie w domu tymczasem okazuje się, że stawili się przy urnach jeszcze liczniej, bo w pierwszej turze to poparcie wyglądało tak wśród młodych wyborców Rafał Trzaskowski prawie 24 Krzysztof Bosak 23 Szymon Hołownia 22 Andrzej Duda 19, a potem Robert Biedroń 7 i Władysław Kosiniak Kamysz się 2% w drugiej turze ci młodzi w znakomitej większości zagłosowali na Rafała Trzaskowskiego, a co się wydarzyło przez 4 lata prócz tego, że przybyło nam około 2 000 000 młodych osób, że w 2015 roku raczej głosowali na dobrą zmianę, która była zmiana konserwatywną, a teraz raczej w kierunku centrum liberalną lewicowym jak bowiem także na dobrą zmianę głosowała mniej więcej tyle samo osób co tutaj poparło prezydenta Andrzeja Dudy nie są te nie są duże różnice w 2015 roku młodzi ludzie głównie głosowali na Pawła Kukiza który, który był takim, gdy symbolem sprzeciwu wobec było lub opis tutaj też się w pierwszej turze ujawniło jest ważna informacja ta, do której powinniśmy wracać cały czas młodzi ludzie młode pokolenie jest rozproszone jest realizowane to nie jest tak, że większość popiera kandydata powiedzmy z Platformy Obywatelskiej czy koalicji Obywatelskiej, a druga część mniejsza popiera Andrzeja Dudę, bo to jest takie sztuczne sztuczne schemat, który ci młodzi ludzie zostali stłoczeni jak całe społeczeństwo jest naturalny zresztą to jest druga tura wyborów natomiast rzeczywisty rozkład preferencji politycznych preferencji wyborczych mogliśmy obserwować pierwsze turze ja bym to dlatego wraca szczególnie w kontekście różnych wypowiedzi polityków partii rządzącej teraz po wyborach po drugiej turze czy osób z publicystów sympatyzujących, gdzie bardzo silnie się wyraża pewną niechęć dezaprobatę wobec takich preferencji z drugiej tury mówi się o tym, że należy zrobić porządek z uczelniami ze szkołami tak dalej to bez wielkim niepokojem NATO NATO mówi Zbigniew Ziobro natomiast Tomasz Jarosław Gowin mówi tak przegraliśmy wśród młodych teraz trzeba analizować badacz stworzyć dla tych młodych oferta na tak natomiast jak większy sens skłania się bardziej takiemu demokratycznemu poglądowi wpływ z centrum, którego z tej pluralizmu wrócimy do pierwszej tury zobaczmy te były różnie Ros oraz rozłożyły oczywiście młodzi ludzie mają nieco inne preferencje niż ogół społeczeństwa czy starsze grupy społecznej wyraźne tak natomiast oczywiście tych młodych grupach partia rządząca jej kandydat urzędujący prezydent Duda nie jest aż tak bardzo popularny jak starszych grupach wiekowych i oczywiście każda partia polityczna ma prawo do tego, żeby pracować nad swoim elektoratem głosy rozbudowywać natomiast wydaje mi się, że nie powinniśmy tutaj wmawiać niema zdrowego rozsądku czy czy jakieś samodzielności w myśleniu młodym ludziom, którzy akurat taka nie inaczej rozłożyli swoje głosy w drugiej turze wyborów jeszcze o co tych wyborów 2015 roku, bo ta kohorta 1829 była tak jak pan powiedział Guy za kandydatami antysystemowej opozycji opozycyjnymi 34 zagłosowało przeciwko rządzącej wtedy Platformy Obywatelskiej i do tego mieliśmy wówczas największą absencję wyborczą głosowało 48% wyborców w wieku 18 do 25 lat i 43% wyborców wieku 26 do 30 lat potem ta absencja pogłębiła się na jesieni 2018 roku głosowało tylko 37% młodych z tą, skąd teraz także ta zwyżka co młodych ludzi przyciągnęło do urny nam wydaje mi się ziemi głębia konfliktu politycznego i chęć, jakby zaznaczenia swojej czy wyrażenia swojego swojego poglądu to zostało w jaki sposób wymuszone przez przez przez charakter sporu sporu politycznego, dlatego że na młodych ludzi nie było skierowane bezpośrednio oferta polityczna wiadomo skądinąd, że młodzi ludzie są tym elektoratem, który niezbyt opłacalne dla polityków bardziej opłaca się mówiąc brzydko oczywiście w cudzysłowie o tym w opłacaniu się tutaj mówię inwestować w starszej grupy poniesione są bardziej liczne są bardziej posłuszne tak one są bardziej trwałe swoich poglądach na ewidentne w tym sensie że, że stawiają się częściej do tej pory tak było przy urnach i głosowały zgodnie z oczekiwaniami natomiast młodzi ludzie z racji tego, że byli bardzo często marginalizowanie roli pomijanie przez elity polityczne przez brak tych właśnie konkretnych ofert ofert politycznych też nigdy nie znajdowali tego argumentu, dla którego mieliby mieliby głosować właśnie tymczasem tutaj właśnie Zagłębia konfliktu politycznego pewnie też niektóre kwestie, które dla młodych ludzi są ważne, a często też czym pomijane mimo wszystko ten rodzaj perswazji, który został zastosowany przez sztab prezydenta prezydenta Dudy z pewnością z 1 strony powiedział to nie jest ten sposób, który skutecznie oddziałuje na młodego pokolenia wręcz przeciwnie odstrasza młodych ludzi, którzy są przyzwyczajeni do pluralizmu i są krócej żyją w takim takim w takim było takim takim dychotomii zwanym świecie, w którym należy się opowiedzieć albo po stronie PiS albo po stronie po mają naturalny taki powiedział motywator do głosowania przeciwko jakiemuś staremu porządkowi politycznemu stąd pewnie większa mobilizacja w tym momencie natomiast trudno jest nam powiedzieć czy tak już zostanie czy to jest właśnie tylko włącznie Eques określonej sytuacji, a czy ci młodzi zostaną w polityce znaczenie mówi o takim czynnym udziale w polityce tylko będą nadal polityką interesować czy oni zameldują się w lokalu wyborczym przy okazji następnych wyborów czy też absolutnie teraz, zważywszy na to, że w następnych wyborów 3 lata nie możemy tego powiedzieć jeszcze druga rzecz czy właśnie będą chcieli się politycznie zaangażować, bo kilka miesięcy temu muszą nawet kilkanaście czas szybko płynie taki raport Instytutu spraw publicznych o młodych w polityce i tam właśnie podkreślano, że młodzi mają bardzo niewielkie doświadczenie jeśli chodzi o działalność np. jakiś partii politycznej, a jeśli nawet z partią polityczną się zetknął to bardzo szybko składają swoją rezygnację mówią, że nie chcą mieć taką działalnością nic wspólnego najczęściej po prostu co zobaczą jak ta partia działa od środka to ich mocno zniechęca do takiej działalności, więc partia nie raczej petycje strajki protesty marsze to owszem, widzieliśmy np. podczas czarnego protestu 2016 tak protestu w obronie sądów 2017 młodzieżowe strajk klimatyczny też to oczywiście są młodzi tak natomiast nie specyfika polskiego społeczeństwa polskiego młodego wyborcy na pewno, czyli angażowanie się większym stopniu tzw. niekonwencjonalne formy partycypacji te, które pani tutaj wymieniła, a rzadziej takie bardziej tradycyjne konwencjonalne jak działalność w partiach politycznych natomiast ja bym winny tego mniejszego zaangażowania en tradycyjnego nie szukał po stronie młodych tylko właśnie po stronie samych polityków sami partii politycznych dlatego właśnie ten wynik wyborczy przede wszystkim frekwencja wyniki wskaźnik frekwencji wyborczej młodzieżowej grupie powinien być tym momencie wyzwaniem dla wszystkich partii politycznej wszystkich kandydatów o to, żeby utrzymać ten poziom mobilizacji zapewnia większe wyzwanie i większe zadanie dla tych, którzy na, tym bardziej skorzystali natomiast widać po drugiej stronie tego politycznego sporu to właśnie te wypowiedzi, które na, której to też powoływałem te sugerują, że tych młodych ludzi będzie się będzie się, więc wydaje się, że rzeczywiście przyszedł ten czas, że młodych ludziach młodych wyborcach trzeba sobie przypomnieć i próbować wykorzystać na dłuższą metę w dłuższej perspektywie ich miny ten potencjał, który nam się tutaj zmaterializował, bo do tej pory było także mieliśmy właśnie takie przykłady ruch Palikota kiedyś Kukiz 15 to były partie, które bazowały w dużej mierze na młodym elektoracie natomiast po wyborach ta komunikacja była zrywana nie było tej oferty kontynuowanej nie była tej relacji, jakby podtrzymywanej konkretnymi propozycjami ustaw ustaw np. tylko w trakcie czy jakąś ofertę polityczną w związku z tym po kolejnych wyborach rzeczywiście młodzi ludzie odwracali się szukali alternatyw lub lub rzeczywiście wycofywali swoje swoje zaangażowanie, a do 2 tysięcy nawet dziewiętnastego roku widzieliśmy, że ta frekwencja była bardzo niska w grupie młodzieżowej też jedne rzeczy co się podoba młodym Krzysztofie bosaków szerzej w Konfederacji to jest jakiś spadek po Januszu Korwin-Mikke, o którym żartowano, którą electro, którego elektoracie żartowano, że najczęściej są właśnie młodzi mężczyźni, którzy potem sympatii do Janusza Korwin-Mikkego wyrastają jak z krótkich spodenek to jest oczywiste, że w tym elektoracie mamy przewagę mężczyzny i podejrzewam, że to jest ten rodzaj dyskursu, który w, które odpowiada pewnemu sortowni takim kulturowemu i nie pewnie skuteczniej on skutecznie oddziaływuje na młodych mężczyzn Thora druga sprawa, by to pomijamy, że na miejscu konwent Konfederacja tych konglomerat tak Krzysztof Bosak jest kandydatem Konfederacji, ale tam są środowiska różnego rodzaju są wolnościowe są bardziej narodowej tak dalej i teraz duża część młodego elektoratu to jest mniej więcej 13 to są ludzie o konserwatywnych poglądach oni się rozproszą oczywiście po tych różnych kandydatach partiach politycznych od konserwatywnych, ale często pomijane zbieżność poglądów jestem bardzo bardzo często młodzi ludzie często też, jakby sympatyzują z poglądami liberalnymi na płaszczyźnie ekonomicznej w związku z tym tutaj mają w zasadzie jedyną taką ofertę, gdzie mamy bezpośrednia czarno na białym wyłożone pewne postulaty liberalne w tym w tym względzie na pewno podoba się pierwszy styl uprawiania polityki czy chcemy czy nie chcemy to jest pewna specyfika samego Krzysztofa bosaka, który jak się przemawia słowo po atrakcyjnej abstrahuje od poglądów ja też mamy mówi o pewnej formie tak, gdzie krytykuje zarówno Platformę Obywatelską, gdzie jednoznacznie krytykuje z mównicy sejmowej ekipę rządzącą widać w mediach społecznościowych jak młodzi ludzie sobie udostępniają właśnie te krótkie filmiki z jego wystąpienia w sejmie, w których punktuje prawda obecne rząd zresztą potem widzieliśmy w drugiej turze duża część wyborców bosaka nie posiada wyborów natomiast ci, którzy poszli rozproszyli się pół na pół, jakby to, jakby trudno ich szufladkować jako albo tylko wolnościowcy pan tylko narodowców prawda tutaj wracam do tego, o czym powiedziałem na początku jest to jest mozaiką poglądów natomiast zwróciłem uwagę także na ten wyrazisty styl uprawiania polityki uderzający w pewien monopol władzy duopol władzy i znowu wracamy do tego naturalnego Demotywatory młodych ludzi, czyli głosowania przeciwko wszystkiemu ze stanem porządkowi lub konfederacje opozycją parlamentarną, ale wciąż pewna opozycja innego typu niż np. PSL czy czy lewica prof. Radosław marzec marzec Instytut politologii Uniwersytet pedagogiczny w Krakowie dziękuję panie profesorze dziękuję uprzejmie za chwilę informacji Radia TOK FM po nich kultura osobista, a dwudziesty oczywiście niezmiennie mikrofon Radia TOK FM, na które dziś proszę państwa Paweł Sulik wywiad polityczny w środę dobiega końca wydawał Tomasz Krzymiński realizował Krzysztof Woźniak ja państwu życzę udanego wieczoru oczywiście wszystkich chętnych zapraszam to po siódmy jutro na czwartkowy poranek Radia TOK FM do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA