REKLAMA

Robert Anacki, wiceprezes Porozumienia: "Chcemy mieć większy wpływ na program"

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2020-07-16 07:20
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
12:27 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ranek Radia TOK FM czwartkowy poranek Radia TOK FM Karolina Lewicka raz jeszcze dzień dobry państwu witam naszego pierwszego gościa Robert Tarnacki wiceprezes porozumienia Jarosława Gowina dzień dobry panie prezesie będzie dobry panie redaktorze do państw 1 z 7 zastępców Jarosława Gowina i członków porozumienia tak się zastanawiam panie prezesie czym nie jest czy są one także więcej generałów żołnierzy, a proszę mi wierzyć, że mogło być jeszcze więcej do tego, że Rozwiń » struktury naszą, opierając się głównie, a samorządy pracują w samorządzie bardzo dużo tych ludzi, gdyż różnych okręgach potrzebują wsparcia merytorycznego różnych płaszczyznach rzeczywiście rzeczywiście jest wiele różnic w różnym kontekście działań partii politycznych i w tym wypadku porozumienie potrzebujący generałów myślę rząd, a ostatnio polubić Jarosław Gowin, a mógł potwierdzić, a ilu członków na porozumienie, a nie wiem, o co pani pyta, bo zarejestrowanych członków właśnie będziemy w tej chwili weryfikować będzie mu właśnie pytała będziemy mieli wybory, więc tutaj trzeba było o szczegóły zapyta sekretarza partii w ale myślę, że takich czynnie działających osób jest kilka tysięcy to teraz o przyszłości zjednoczonej prawicy porozumienie rządu chciałabym zapytać może zaczniemy od rządu dziennik Gazeta prawna panie prezesie dzisiaj pisze o tym, że, że planowane jest rekonstrukcja rządu na jesieni, że będą pewne zmiany personalne na tej giełdzie nazwisk osób, które miałby odejść m.in. minister Ardanowski minister małą czy minister Adamczyk, ale o to mniejsza ma być też rząd odchudzony to znaczy ma się zmniejszyć liczba ministerstw i być może będzie to pretekst do tego, by zmniejszyć stan posiadania koalicjantów, czyli solidarnej Polski właśnie porozumienia państwo mają ministerstwo nauki szkolnictwa wyższego oraz ministerstwo rozwoju jest plan, żeby ministerstwo nauki połączyć Ministerstwo Edukacji Narodowej wtedy jak rozumiem np. nie byłoby posady dla pana ministra Górska czy patrząc na pracę pana ministra budkę mózg nie wyobrażam sobie, bo w tej chwili takie takie zmiany miały miejsce, jeżeli rzeczywiście planowana jest takie odchudzenia ja myślę o tym jest teraz moment do dyskusji, ponieważ jest przyjęło się takie kierunki, że po wyborach koryguje się ważna także kwestia dotycząca funkcjonowania rządu jest taki okres wyciszenia refleksji i rzeczywiście po każdych wyborach przychodzić nowe otwarcie, w którym w pierwszej kolejności wydaje mi się pani redaktor trzeba przedyskutować pandemii, jakie kierunki powinniśmy przyjąć, jeżeli chodzi o agendę rządową i dopiero w wyniku dokonania korekt programowych reagowania na to co się obiektywnie wydarzyło na całym świecie mamy ogromny tak naprawdę kryzys wywołany pandemią, ale ten kryzys nie dotyczy bezpośrednio Polski tylko całego świata łańcuchu dostaw utrzymano przemyśleć jak wspierać gospodarkę jak stymulować i w jaki sposób nic to powinno się przełożyć również na ewentualną polityka gospodarcza jest 1 z pierwszych priorytetów stanowiska prezydium zarządu krajowego porozumienie Jarosława Gowina sprzed 2 dni, ale czy byłoby to bolesne dla porozumienia, gdyby stan posiadania w gabinecie Mateusza Morawieckiego został ograniczony nie wyobrażam sobie tutaj po raz kolejny podkreśla, że w dobie kryzysu, który mamy pomocy, którą trzeba jednak realizować w kontekście gospodarczym dla przedsiębiorców aby, aby cokolwiek zmieniało mamy wicepremier Emilewicz paniami największe realizowała to pomoc myślę, że na tyle dobrze, że sprawdziło się do boju oczywiście można, bo teraz dokonać korekt, które będą stymulowały gospodarkę czy też rzeczywiście wolnorynkowe podejście do gospodarki porozumienia będzie najbardziej potrzebne myślę, że w najbliższych dniach tygodniach odbędzie się wewnętrzna dyskusja w obozie zjednoczonej prawicy my jako porozumienie na pewno, podkreślając właśnie tą uchwałą prezydium zarządu krajowego wskazaliśmy te kierunki rządu tej agendy, którą chcielibyśmy, aby była realizowana na pewno będziemy zabiegali także nie wyobrażam sobie, aby kwestie rym rynku gospodarki nie były agendzie realizowana aż w pewnym zakresie pewnych odcinkach pan o schematach, a ja stanie posiadania rozumiem że, gdyby chciano nam zabrać 1 resort bylibyście przeciwko bardzo niezadowoleni dzisiaj myślę, że to jest raczej kwestia tego jak kompetencje można podzielić między osoby, które są w stanie później taką agendę narzucić zrealizować, a co do tego jak będzie nazywało ministerstwo będą one połączone szczerze powiedziawszy nie założył ma być już w porozumieniu mieli takie sytuacje i tutaj chyba wyrazem tego jest zachowanie naszego prezesa w ostatnim okresie, który zrezygnował z bardzo ważnej funkcji politycznej i też ministerialnej koszty tego, aby przeprowadzić myślę, że 1 z najważniejszych ostatnio zmian legislacyjnych i doprowadzić do takiego wyboru takiej Formuły wyboru, jakie miały miejsce, więc nie wydaje mi, abyśmy dyskutowali o stanie posiadania raczej o wpływie na rzeczywistość to na pewno będziemy zabiegać na pewno nie będziemy chcieli ograniczyć wpływ ma jak się władze mówił pan w maju, że zjednoczona prawica może przyjąć nieco inną formułę po wyborach prezydenckich na pewno będzie wymagała renegocjacji warunków czy nadal pan podtrzymuje czy takie renegocjowanie warunków będzie miało miejsce na czym miałoby polegać wg mnie fundamentalną kwestią po każdych wyborach szczególnie w sytuacji pandemii 4 będzie przyjęcie właśnie takich kierunków jak wolny rynek ograniczenia biurokracji kontynuacja deregulacji i Danuta musi bardzo mocno wybrzmieć agendzie rządowej w mojej ocenia moją osobistą cenę, ale myślę, że większość człon miałem wrażenie, że pan w tej wypowiedzi na myśli umowę koalicyjną, która jest zawarta między PiS-em porozumieniem solidarną polską pani redaktor żyją w umowie koalicyjnej wszyscy sobie wyobrażają, że tam tak naprawdę mówiąc kolokwialnie realizuje się polityczne podziału porozumienie zawsze fundamentalną kwestią, którą dyskutowało też, obejmując ministerstwo odpowiednia negocjowało to co będzie w stanie zrealizować w kontekście programową tutaj mówiąc o tych korektach mówi również narzędzia do pracy i o tym, że porozumienia w tej chwili na pewno będzie oznaczało te kwestie dla rynku dla gospodarki dla społeczeństwa, które są niezwykle istotna, toteż zawarliśmy w tej uchwale wspólna władza ma się szansę tak jak pani powiedziała podział tej władzy, więc jeżeli już przedyskutujemy program kierunki chcemy mieć teraz dużo większy wpływ na czas nie programowe kierunki najbliższych 3 latach na pewno również będzie się wiązało z tym, że w negocjacjach będziemy potrzebowali narzędzi do pracy, a to będzie przedmiotem renegocjacji tych warunków, które do tej pory były realizowane lub właśnie w części, jeżeli chodzi o umowę koalicyjną w jakiś sposób zostały odłożone na, bo nie były wcielane w życie, ale tych szczegółach, bo pewnie prezesi 3 fundamentalnych partii tworzących zjednoczoną prawicę dyskutować w najbliższych tygodniach 2 Kamil Bortniczuk zapowiedział, że po wyborach jego partia zajmie się swoimi sprawami jak są sprawy którymi porozumienie musi się zająć przywództwo Jarosława Gowina jest pewne czy może zagrożone czy porozumienie może pęknąć część państwa może się przytulić do Prawa i Sprawiedliwości przede wszystkim, jeżeli chodzi o kwestie, o których mówił kolega Kamil myślę, że to są kwestie organizacyjne jednak ten program pandemii spowodowało, że nie mogliśmy działalność prowadzić lokalnych wyborów w okręgach właśnie na ostatnim prezydium podjęliśmy uchwałę zakreślając termin na połowę września do tego czasu muszą się odbyć wybory wewnętrzne okręgach, ponieważ formalnie status pas do tego zobowiązuje i rzeczywiście porządkowe kwestią są pani też o to pytała na samym początku o stan posiadania możliwość właśnie 3 Króli tak dziś pani redaktor jak każda partia musimy się policzyć za 3 lata mamy kolejne wybory każda partia polityczna, jeżeli chce wpływać na rzeczywistość musi zaplanować co w tych 3 latach, szczególnie że nie ma w tym okresie wyborów marce realizować w strukturach jest to niezwykle istotna z perspektywy wyborczej, jeżeli chodzi o relacje z prawem sprawiedliwością, a ja myślę, że jak zawsze ana scenie politycznej przed wyborami w jest różna na 5 stopni mieliśmy z koalicji to duże napięcie udało się zbudować pomost, jeżeli rzeczywiście zależy politykom porozumienia na programie partii, który różni się i dlatego jesteśmy w różnych partiach odprawa i sprawiedliwości to nie wyobrażam sobie, aby Kamil Bortniczuk czy każda inna osoba, która rozda tu podniesiona szczególnie w stanie posiadania parlamentarzystów mogą, więc uczelnia to pani udział przytulić się do Prawa i Sprawiedliwości lub nawet dołączyć ja sobie nie wyobrażam wolnorynkowe co wolnościowcy zaś patrzącego na gospodarkę z perspektywy programu porozumienia, ale też ładu państwo pewnych różnic, aby taka osoba bez żadnych problemów moralnych mogła zdać członkiem prawa sprawiedliwości tak prezesie polityka poszerza granice wyobraźni mam wrażenie, że czasem nawet w sposób nieograniczony, ale jest taka głęboka chyba trauma tak taki mam wrażenie w porozumieniu po po tej awanturze wybory 10maja przecież Żalek Bortniczuk Gryglas Tomaszewski oni opowiedzieli przeciwko Jarosławowi Gowinowi z tego co wiem i czytałam pani z gorzowskim radnym pan wystąpił w maju z klubu Prawa i Sprawiedliwości nie z powodu tych majowych wyborów, chociaż to też gdzieś było było w tle, więc to nie jest także jedność zaciśnięta pięść tak dalej polityka wymaga siły oddziaływania z drugiej strony, bo aktu łaski jest największą sztuką w polityce i nie zauważyłem, aby jakiekolwiek rozliczenia, których część przestrzeni publicznej można było słyszeć pojawiło się jak to niech pan składał wniosek o wykluczenie z partii pana posła Gryglasa tak jak składałem ten wniosek, ale zostałem poproszony przez prezesa, aby ten wniosek wycofać przed rozłożeniem zgodziłem się na to ze względu właśnie na te fundamentalne kwestie nawet to co mamy w nazwie, czyli budowanie porozumienia i szukania porozumienia prezes poprosił o indywidualną rozmowę z panem gry lasem pani ten dla Grassa tutaj podkreślam, że to nie dotyczyło wyboru ten wniosek dotyczył zaszły rzeczy pewnych relacji jeszcze o grę klasę z pełni mandat posła rzeczywiście Dżoković inne rzeczy, które blokowały możliwość fizycznego spotykania się raz wyklucza pewne rzeczy proceduralnie złożenie wniosku do sądu u nas statutowo wymaga uchwały prezydium i wyznaczenia osoby, która będzie później wniosek procedura, więc naprawdę bardzo ciasnej przestrzeni publicznej trafiają pewne kwestie, które są zniekształcone myślę, że też w kontekście tutaj w ogóle całej tej sytuacji dotyczącej, że w porozumieniu jest rząd rzeczywiście jakiś ogromny rozłam problem nie mamy głęboką dyskusja, ale właśnie partia, która pozwala na takie dyskusja ma te różnice i one mocno wybrzmiały w ostatnim okresie, ponieważ wciąż tutaj bardzo mocno prezesa niektórzy liderzy parlamentarzyści różnili się, a to zostało wykorzystane do takiego hybrydowego ataku wewnątrz obozu w poszczególnych osób różnych sympatiach wobec prezesa Gowina czy pozostałych osób, które pani zmieniła Otóż po prostu następstwo kolej polityki tak to działa myślę to nie obrażamy po ostatnim prezydium trudnej dyskusji rzeczywiście myślę, że jesteśmy jednością mi nie, bo bardzo mocno pokaże Robert Chojnacki wiceprezes porozumienia Jarosława Gowina dziękuję panie prezesie za połączenie za rozmowę dziękuję pani redaktor pozdrawiam serdecznie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu, wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA