REKLAMA

"Te wybory były nieuczciwe." KO składa protesty wyborcze

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2020-07-16 17:20
Prowadzący:
Czas trwania:
16:10 min.
Udostępnij:

Sztab wyborczy Rafała Trzaskowskiego składa protesty wyborcze. Zarzucają m.in. niekonstytucyjność wyborów, nadużywania pozycji władzy przez PiS, wykorzystywanie mediów publicznych do prowadzenia kampanii wyborczej urzędującego prezydenta.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Marcin Kierwiński sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej poseł koalicji Obywatelskiej jest moim państwa gościem dzień dobry Panie Pośle, dzień dobry pani redaktor dzień dobry państwu koalicja Obywatelska składa protest wyborczy do Sądu Najwyższego, a ja chciałabym się dowiedzieć na początek, jaki jest obowiązujące stanowisko, bo mamy Borysa budkę, który mówił dziś żądamy stwierdzenia nieważności wyboru mamy Cezarego Tomczyka, ale też Bartłomieja Sienkiewicza, Rozwiń » którzy mówią nie podważamy wyniku wyborów to jak jest w Polskim systemie prawnym, jeżeli każda osoba fizyczna chce zgłosić protest potem protesty tak naprawdę dotyczy kwestii ważności legalności wyboru do nas dotarło tak wiele sygnałów dotyczących tego jak przebiegał proces wyborczy żadnej odpowiedzialności musimy taki protest stało się pełnomocnik komitetu Rafała Trzaskowskiego musi taki protest złożyć, ale proszę zwrócić uwagę, że my tak naprawdę mocni mówimy o tym, że to wybory po prostu nie były uczciwe wybory nie były uczciwe, ponieważ całe państwo cała machina państwa została zaangażowana to, aby tworzyć laurkę dla urzędującego prezydenta i atakować wszystkich kandydatów opozycyjnych na koniec drugiej turze Rafała Trzaskowskiego, ale skoro państwo zakładają, że wybory nie były uczciwe państwo o tym, mówią, kiedy Borys Budka mówił, że prezydent Duda wygrał wybory na dopingu, jeżeli nie będziemy wskazywać oraz nieprawidłowości to następne wybory będą podwójnie skręcone co oznacza, że te zostały skręcone pojedynczo tak to oznacza, że państwo kwestionują mandat Andrzeja Dudę na drugą kadencję dziękuję zgłaszamy pierwsza sprawa godzimy się z dnia z wynikiem wyborów w tym znaczeniu opublikowała Państwowa Komisja Wyborcza też postanowienie Państwowej komisji, bo dla ważności wyboru ostrzega rozstrzyga Sąd Najwyższy prawda takie więc, ale każda osoba, która powzięła informację o tym, że w procesie wyborczym działy się rzeczy niewłaściwy ma prawo zwolnić prok proces o stwierdzenie nieważności, jeżeli oczywiście uzasadnienie do tego protestu dotyczy tego, że skala nieprawidłowości mogła być tak dla korzystamy z naszego prawa wyborczego chcemy, aby Sąd Najwyższy w tej sprawie się po prostu wypowiedział naszym zdaniem ta rywalizacja w głos w wyborach prezydenckich nie była uczciwa, bo może być uczciwa rywalizacja już telewizja publiczna zajmuje się atakowanie 1 kandydata, a wystawia laurki urzędującemu prezydentowi czy może być uczciwa kampania wyborcza, gdy Prezes Rady Ministrów zamiast pracować jeździ rozdaje jakieś karteczki, które nazywa czeka, mimo że są to dokumenty bez jakiegokolwiek pokrycia to jest nic innego jak próba kupowania głosów wyboru i tutaj dochodzimy do tego drugiego poziomu Panie Pośle, to znaczy wskazujemy nieprawidłowości państwo to robią wskazują nieprawidłowości, które zdaniem państwa wystąpiły podczas kampanii wyborczej i samego aktu głosowania, bo to chociażby kwestia głosowania Polaków za granicą, ale jest te ta druga płaszczyzna, czyli czy te nieprawidłowości miały wpływ na ostateczny wynik wyborów to znaczy np. przysporzyły w sposób nieuczciwy głosów prezydentowi Dudzie czy zaburzyły prawdziwy wynik wyborów do już rzeczą naturalną oko ma sprawdzić są po prostu dlatego składamy protest wyborców pani redaktor możemy sobie wyobrazić proszę zobaczyć jak jak wybory rozgrywają się np. putinowskiej Rosji, chociaż tam zastrzeżenia co do przebiegu wyboru nie dotyczą tak naprawdę tego samego aktu głosowania tego dnia głosowania tylko dotyczą całego systemu, który został stworzony po to, aby manipulować tak naprawdę opinią publiczną w Polsce, jeżeli chodzi o to co robi telewizja publiczna jesteśmy bardzo bardzo blisko właśnie takiego systemu i to uważamy powinno być przedmiotem naszego protestu wyborczego drugi aspekt to jest to co zrobiono z głosami ludzi ograniczników wiele osób nie mogło głosować przecież znamy są przypadki, gdy osoby w konsulatach słyszały, że niezależnie od tego jak głosującym głos będzie liczony będzie nieważny to są rzeczy, które muszą być sprawdzone, jeżeli zostawilibyśmy okręty bez złożenia protestu wyborczego to dalibyśmy pełne przyzwolenie pisowskiej władzy do tego, że jest całkowicie bezkarna stąd zwracamy się do Sądu Najwyższego, aby to sprawdził to nowe wyższe będzie decydował czy jak rozumiem to najpoważniejsze zastrzeżenia dotyczą roli TVP w kampanii wyborczej zaangażowania aparatu państwa w kampanię wyborczą Andrzeja Dudy oraz głosowania Polaków za granicą zaangażowania całego państwa proces organizowania nie uczciwych wyborów te wybory były nieuczciwe to staramy się udowodnić w naszej skardze, jaką chciałbym jednak rozgraniczenie 21 od tego pani redaktor od tego pani redaktor ZOZ dla ciała my nie kwestionujemy tego co powiedziała PKW Andrzej Duda pewnie ma 420 000 więcej głosów od Rafała Trzaskowskiego, ale ska skarżymy to w jaki sposób system został stworzony także Andrzej Duda był preferowany lub wspieraną w sposób nieuczciwy przez całe państwo polskie przez instytucje państwa polskiego i zgłaszamy te wszystkie problemy te wszystkie wątpliwości, które toną zgłosili ludzie, które mogą wskazywać na to, że doszło do 8 wyborczych i dopiero wyrok Sądu Najwyższego w tej sprawie będzie wygląd druga rzecz Panie Pośle, Rafał Trzaskowski nie chciał się spotkać z prezydentem Dudą podczas wieczoru wyborczego rzeczywiście ta propozycja została dość dziwny sposób przekazana przez media podczas transmisji tego wiecu wyborczego pana prezydenta Dudy to zaproszenie zostało jednak ponowione po ogłoszeniu wyników przez PKW, ale Rafał Trzaskowski powiedział w wywiadzie telewizyjnym, że w tym tygodniu nie znalazł czasu i proponuje takie spotkanie pod koniec miesiąca może chodzi o to, żeby w ogóle nie spotkać się z Andrzejem Dudą Rafał Trzaskowski powiedział bardzo jasno, że uważa, że takie spotkanie to dobry pomysł natomiast takie spotkanie musi być spotkaniem prawdziwym mieście ma się co mu co to znaczy, że to musi być spotkanie prawdziwe to niema być spotkanie, gdzie w sposób sztuczny panowie spotkają się, by uścisnąć dłoń powiedzą spotkaliśmy się przez USA nie z Rafałem Trzaskowskim stoją realne głosy Polaków i realne oczekiwania Polaków i jeżeli to spotkanie ma być prawdziwe to ma być rozmową o tym, właśnie bolączka Polaków, jeżeli Andrzej Duda będzie na taką spotkań dla takich spotkań gotowy pozostało to znosiła to wszystko będzie chciał się pan prezydent rozpoczął, a jest jakiś kontakt między ratuszem, a między kancelarią prezydenta w tej sprawie trwają rozmowy próba uzgodnienia kalendarza 1 drugiego pana niech nie tylko odpowiadać ratusz czy pana prezydenta Trzaskowskiego jest jedno Rafał Trzaskowski, jeżeli mówi, że chciałby spotkać się i rozmawiać o tym co ważne dla Polaków to na pewno na pewno takiego spotkania będzie dążył ja myślę, że mamy trochę rozmawiamy o tym, spotkaniu, bo to była dla nas tę zwyczajną inicjatywa pana prezydenta Dudy, ale w ostatnich latach jest to dość nadzwyczajną inicjatywę rządzący chcą się spotykać z opozycją, bo zwykle nie chcą być państwem wiele trudno podda taktowanie ma pani, dlaczego redaktor, że normalny gest wydawałoby się, które kiedyś obowiązywały w Polsce po osiemdziesiątym dziewiątym roku o 5 latach rządów PiS-u takie normalne jest w górach mają dużo do rzeczy jakieś wyjątkowe jako zwrócą uwagę, że od rządzących tym od pana prezydenta Dudy zmieniła zasady nie oczekują Polacy oczekują deklaracji i oczekują realnych czynów dlatego mnie na przed bardzo byłem bardzo chciał mnie ta propozycja pana prezydenta Dudy wygłoszone w wieczór wyborczy wtedy, kiedy cała Polska czekała jeszcze oficjalne wyniki mnie osobiście o masie nie podobała nie podobała się 1 powodu była właśnie nieprawdziwa, bo była pewnym, czyli marketingowe, a nie kończą rozmowy z kontrkandydatem, który uzyskał 10 000 000 głosów na dany naród żydowski odpowiedział wtedy, że poczekajmy na oficjalne wyniki PKW oficjalne wyniki PKW się pojawiły to zaproszenie zostało ponowione, a pan prezydent powiedział, że nie ma czasu w tym tygodniu, ale miał czas np. na to, żeby udzielić wywiadu telewizyjnego albo np. żeby pojechać do Gdyni pani pani redaktor ma czas, żeby pojechać do Gdyni dla mam czasu na studia radiowego jest to forma komunikacji polityka pani od mety jako rozdana komentatorka dziennikarka najlepszy sposób dla polityka do rozmowy bardzo szeroki skład pierwszej wyborców jutro pan prezydent Trzaskowski jest po prostu na spotkaniu z wyborcami, bo to wyborcom dałem mu się do spotkania Rafał Szadkowski stara się po prostu realizować to, czego oczekują od niego nową w takim razie ze spłatą, mimo że trwają na razie jest Wola obu stron, żeby do tego spotkania doszło czy dojdzie to zobaczymy to teraz Rafał Trzaskowski groźniejszej woła Rafał Trzaskowski bardzo, bo skoro zadeklarował, że chciałaby takiego spotkania doszło całą pewnością zrobi wszystko, aby spotkać się z panem prezydentem Dudą, a jutro spotka się ze swoimi wyborcami w Gdyni, których jest nadzwyczaj dużo 70% głosujących w tym mieście zagłosowało właśnie na kandydata koalicji Obywatelskiej i mamy też poznać szczegóły podczas tego spotkania dotyczące zmian w koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk mówił chcemy rozszerzyć formułę koalicji o inne partie i ludzi zaangażowanych w kampanii Rafała Trzaskowskiego, czyli kogo przede wszystkim z fenomenem tej kampanii Rafała Trzaskowskiego był obywatelski charakter proszę zwrócić uwagę, że patrzyliśmy na te obrazki z różnych wie o różnym skutkiem Rafała Trzaskowskiego to spontanicznie przechodzili zwolennicy różnych partii politycznych ludzie, którzy po prostu identyfikowali się słowem wyborczych w tym współpracę wyborczą mamy do celu innej Polski chcemy Polski normalnej Polski bez dominacji 1 partii politycznych rozszerzenie Formuły koalicji Obywatelskiej to jest przede wszystkim otworzenie się na nowych ludzi ludzi, którzy do tej pory może nie widzieliśmy wżyciu społeczno-politycznym, a po tej kampanii, czyli działa chcieliby być aktywni chcieli uczestniczyć w tym także na samym końcu doprowadzić ma do tego czy Polski w Polsce przywrócono pani normalność, a nowe partie, które miałyby dołączyć do koalicji Obywatelskiej myśliwym to wymaga głębokich uzgodnień zawsze tego typu kwestiach no to cały są bardzo złoty jest w rynku kogo można dołączyć myślę, że Rafał Trzaskowski w drugiej turze wyborów uzyskał mandat bardzo od bardzo różnych środowisk politycznych od środowisk, które do tej pory głosowały też wspierały partie parlamentarne, a także korty pozaparlamentarną myślę, że potrzeba chwili, aby porozumieć z różnymi tego typu organizacjami często są to stowarzyszenia ruchy społeczne ruchy miejskie i aby tych ludzi zachęcić pod patronatem Rafała Trzaskowskiego warto budować się takie organizacyjne zręby do o do ruchu czy też do jakiej wersji Formuły, która będzie realny chciało przywrócić w Polsce normalność czy panu jakieś konkrety powodował trudno oczywiście, że padną konkretne krótko to to zostawiam panu prezydentowi Trzaskowskiemu to on będzie informował o swoich dalszych poczynaniach jawi mi jedno, że tak gigantyczna energia Polaku musi być, która ujawniła się w tej kampanii Rafała Trzaskowskiego musi zostać inny to proszę powtarzają jak mantra optyki niepełnienia okazja, by coś wiedzieć w jaki sposób państwo chcą tę energię społeczną wyzwoloną kampanii wykorzystać gromadzić utrzymać chciał to muszę zaprosić panią do Gdyni, choć jak pani doskonale wie nigdy tego typu rzeczy dzieją się od 1 przemówienia nasze są procesy, które zachodzą ja mogę powiedzieć jak sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej, że na pewno jako Platforma jesteśmy bardzo mocno zainteresowania to formuła koalicji Obywatelskiej czy Platforma jest to, żeby o jedno medium jest największym podmiotom chcemy rozszerzać o wiele środowisk, które na przestrzeni kampanii Rafała Trzaskowskiego zwracało się do nas zostało ono wspierać został skierowała się z polskiego i 1, że tak naprawdę warto warto działać razem po to, aby pokonać PiS w kolejnych wyborach jeszcze 1 rzecz Panie Pośle, ostro pan krytykował fakt rozmowy pana prezydenta Dudy z rosyjskimi komika mi się do tego dopuszczono do tego doszło mamy oświadczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych wobec 2 pracowników stałego przedstawicielstwa RP przy ONZ w nowym Jorku wyciągnięto konsekwencje służbowe zostali oni odwołań placówki ze skutkiem natychmiastowym wystarczy, a jego konsekwencje wobec szefów służb wobec ministra Kamińskiego przecież znaleźć się Bartłomiej Sienkiewicz w poranku Radia TOK FM mówił, że oskarżenie to jest służb rzeczywiście się zgadza z Mariuszem Kamińskim bez podstawne, bo przecież polskie służby podsłuchują rozmów polskiego prezydenta z wysokimi przedstawicielami różnych instytucji rządu itd. tym aspekcie mogą się zgodzić się zmniejsza dobrym kolegą z koalicji Obywatelskiej pana ministra Sienkiewicza, ale na Wielkanoc nie żyjemy w takim świecie, że do prezydenta Polski po prostu każdy może za zadzwonić czy też lekarz ja nie mogę pan nie może lub związku między ja, więc jest pytanie w jaki sposób dzieci w końcu dopuszczono do tego, że bliżej nieokreślone osoby powiązane bardzo możliwe, że ze służbami obcego państwa, ale delikatnie mówiąc niezbyt przychylnego Polsce bez posiadania telefonu pana prezydenta i zadzwoniły także pan prezydent Andrzej Duda odebrał telefon poprzez niedobra pan prezydent niezależnie od tego, że wspólnie często bywa na Markach nie nie uważam da, bo ja osobiście najbardziej pracowitego polskich kandydatów no to co nie jest także gra każdy telefon, który do niego dzwoni myślę, że tutaj zaszło coś dziwnego i służby w tym koordynator służb specjalnych powinny się nim zająć postaw kropkę Marcin Kierwiński sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej poseł koalicji Obywatelskiej bardzo dziękuję Panie Pośle, bardzo miałem pozdrawiam proszę państwa zaproszone informacje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA