REKLAMA

Jak prezes NIK przyznaje nagrody prezesowi NIK?

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2020-07-17 17:20
Prowadzący:
Czas trwania:
12:13 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
z nami Krzysztof Kwiatkowski senator niezależny były szef Najwyższej Izby Kontroli dzień dobry Panie Senatorze witam panią witam wszystkich słuchaczy, ale zaczniemy od tej byłej Pańskiej funkcji czy tego co działo się w Najwyższej Izbie Kontroli, kiedy pan był prezesem ona informuje, że w ciągu 2 lat, więc 20172019 rokiem przeznaczono 7 000 000zł na premie, a w trakcie Pańskiego urzędowania między 20132019 najczęściej nagradzaną osobą był radca prezesa NIK Józef Rozwiń » górny, który został osadzony dodatkowymi pieniędzmi 31× w sumie 3501000zł czym się tak zasłużył wraca, że tyle razy zasługiwał premie pani redaktor po pierwsze, zgodnie z przepisami, które w tym zakresie obowiązują budżet NIK-u na wynagrodzenia składa się z 2 części nie wynagrodzeń i stale udzielonych tych pieniędzy na premie nagrody dokładnie wg tych samych zasad te pieniądze rozdziela prezes Marian Banaś i rozdzielał nie prezes Jacek Jezierski, który był przede mną, bo zarządzenie marszałka Sejmu, mówi że pieniądze na wynagrodzenia wyniku rząd się na wynagrodzenia sensu stricto na premie nagrody, które są powiązane przynajmniej tak było za moich słów nie wiem wg jakich kryteriów rozdziela prezes te pieniądze obecny prezes, ale za moich czasów tymi kryteriami była ocena pracy głównie przy kontrolach albo z uwagi na odpowiedzialność ma miała dana osoba w przypadku pracy nie górnego on przez dłuższy czas w trakcie, kiedy wykonywała swoje obowiązki był dyrektorem generalnym Miku wcześniej było mnie wiceprezesem stąd rzeczywiście pewno nagrody były nie były wyższe, ale one były wypłacane zgodnie z przepisami, które znikło obowiązują przypomnijmy, że średnie wynagrodzenie wyniku to jest o 10 000zł ona rzeczywiście 1 z najwyższych w administracji publicznej, ale też związane z tym, że obywatele oczekują, że raporty NIK-u będą fachowe kompetentnej podam 1 przykład, jeżeli nie robiliśmy kontrolę dotyczącą getbacku, którą robiliśmy niekiedy byłem prezesem NIK-u ogłasza ją już na sam początku swojej kadencji prezes Marian Banaś to rzeczywiście tam były takie analizy dotyczące funkcjonowania tego sektora para bankowego, jakiego jak żadna inna instytucja w Polsce nie przygotowała Bownik rzeczywiście najlepsi fachowcy panie prezesie jak prezes NIK-u przyznaje premie prezesowi NIK-u po pan też otrzymał premię w wysokości 865000 zlotych, ale przypomnijmy, że to jest zbiorcze zestawienie za ileś lat mają po nie przed sobą tę informację widzi pani także ze wszystkich członków kierownictwa te premie dotyczący mnie jako prezesa były jak jest tam czuł takiej auto już wydane pracownicy są oceniani przez dyrektorów departamentów albo w ramach chętnie kontroli przez specjalny zespół, który w rankingu ujemnie kontrolę zaś dyrektorzy radcy i już nagrody dla członków kierownictwa są ustalane na posiedzeniu nie jest, na którym są te dokumenty zespołu, który ocenia kontrolę, a jest to posiedzenie samego jeśli swego kierownictwa no tak, ale ja pytałam jak pan sobie te premie przyznała jak się coś, o czym pan też, iż dyrektor ocenią już mówię to to ocenia kierownictwo, czyli prezes wiceprezesami dyrektorem eeg z dyrektorem generalnym na tych spotkaniach takie decyzje podejmowaliśmy dotyczące wszystkich nagród albo akceptowali decyzje, które proponowali przedstawiciele poszczególnych jednostek organizacyjnych za same zasady podziału tych pieniędzy, gdy był uzgadniany corocznie podpisanym porozumieniem szefem związku zawodowego, który działa w Najwyższej Izby Kontroli bez takiego porozumienia nie były możliwe wypłaty powtórzy teraz ten mechanizm dokładnie tak samo działa teraz mniej obecny prezes także rozdzielał środki finansowe na nagrody pod koniec tego roku rozdziela je pewno właśnie teraz, bo mniej więcej w miesiącach czerwiec lipiec to są nagrody kwartalne wypłacane są dzienne na 4 kwartały pomiędzy pracowników NIK-u te decyzje sądzę, iż podejmowane są jeszcze 1 rzeczy albo tych pieniędzy one opisuje, że nagrodę dostał także nowi ludzie z NIK-u powiązań SM to mogło się tam tylko w i pasz Sobecki syn byłej posłanki PiS-u Anny Sobeckiej, która otrzymała 10 000zł od 20162019 Tomasz Sobecki w ciągu 2 lat 160 000zł, ponieważ taka sugestia, że to na gali senator moim zdaniem nie w ciągu 2 lat, bo pan Tomasz Sobecki pracownikiem NIK-u jest od 2000 nie pierwszego mnie psiego roku zresztą jest doktorem nauk prawnych tej instytucji tak jak powiedziałam pracuje nie pracuje od lat oczywiście mamy tutaj konteksty polityczne, bo w przypadku tego dyrektora nie dyrektora NIK-u nazwisko i nie przypadkową zbieżnością mamy do czynienia z pracownik, który do NIK-u był jeszcze przyjmowany przez z tego co pamiętam chyba prezesa Wojciechowskiego tak jak mówię kilka co najmniej kilkanaście lat taki ruch na zachód od suk, które pojawia się w tym tekście, czyli że wypłacanie tych nagród tym 2 osobom było efektem Cichy układ, który miał pan nie zostały zapisy o wyborach pani redaktor absolutnie zaprzecza nagrodę otrzymywali dyrektorzy wszyscy radcy ta osoba akurat zajmowała stanowiskiem pracy, a nie bez Marian Banaś teraz nie awansował ją przesunął na stanowisko nie na stanowisko dyrektora i w zasadzie, jeżeli nie było jakiejś wyjątkowej sytuacji, że dyrektor danej jednostki organizacyjnej nie zrealizował planu, czyli nie zrealizował tyle kontroli ile nie ile było przypisane danej jednostce czy były jakieś się, by powiedział zdarzały się takie sytuacje, że prowadzone postępowania wyjaśniające czy dyscyplinarne przeciwko mnie czy być źle mówię przeciwko w związku z danym pracownikiem będą oczywiście był pozwu wiąże mnie było pozbawione nagrody, ale że nie było takiej sytuacji to system nagród obejmował wszystkich pracowników NIK-u o tym, pracownik administracji obsługi kierowców o nie po oczywiście pracowników zajmujących kierownicze stanowi, bo powtórzę jeszcze raz, bo tak skonstruowany fundusze wynagrodzeń w Dzienniku, że dzieli się na pensje dzieli się na nagrody zgodnie z zarządzeniem marszałka, który reguluje to teraz chciałbym pana senatora zapytać o to co dzieje się w NIK-u teraz w sejmie pojawił się Tadeusz Dziuba przypomnę, że to zastępca Mariana Banasia, którego Marian Banaś odsunął od nadzoru nad kontrolami jest wskazany wniosek do prokuratury, ponieważ został Tadeusz Dziuba oskarżony przez kontrolerów o próbę wywarcia nacisku usunęli elementy krytyczne z portu na rzeczy na rzecz dobrego wizerunku Beaty Kempy no i 3 Tadeusz Dziuba przez szefową kancelarii Sejmu później marsza Sejmu, bo do Elżbiety Witek Marianna zawnioskował o to, żeby Tadeusza Dziuby NIK-u usług jak pan czyta czy po pierwsze nie jest informacją sensacyjną to, że dowolny prezes PiS prezes NIK-u jest w sejmie, dlaczego art. 1 ustawą NIK-u, mówi że NIK jest naczelnym organem państwowym, ale ust. 2 już w tym artykule, mówi że nikt podlega Sejmowi podlega zimowy, ale na regale garderoby chyba nie pojawi się dzisiaj w sejmie przypadku jest pismo na gali Iron man właśnie chciała powiedzieć, ale ważne co było przedmiotem tej rozmowy, bo oczywistą rzeczą jest i o tym, mówią inne nie przepisy ustawy o NIK-u, że NIK jest autonomiczny w sensie ustaleń kontrolnych i nikt na to nie może wpływać, a tutaj jak wszyscy nie wiemy nie mamy taką informację, że dyrektor 1 ze mnie departamentów w piśmie skierowanym do prezesa NIK-u obca, że wiceprezes w tym wypadku pan prezesem Dziuba wpływ próbował wpływać na kontrolerów, którzy przeprowadzili kontrolę w zakresie nie pomocy humanitarnej realizowanej w czasach, kiedy za nią odpowiada pan minister Beata Kempa ja oczywiście nie jestem w stanie rozstrzygnąć czy taki fakt miał miejsce czy on nie miał miejsca jestem przekonany, że wyjaśni to powinno odpowiednie instytucje, czyli z tego co wiem chyba kryzys Banaś skierował w tym zakresie nie zawiadomienie nie do prokuratury, a marszałek Sejmu nie w zakresie tego ogólnego zapisu o nadzorze absolutnie ma prawo pytać i wyjaśniać to sprawy, szczególnie że przypomnę, że tak jak prezesa NIK-u powołuje Sejm i zatwierdza Senat tak wiceprezesów powołują już wspólnie, a prezes Marian Banaś, który sam kilka miesięcy temu wnioskowało powołanie pana nie prezes SA Dziuba do kogo wnioskował do marszałka Sejmu, która musi zaakceptować w tym wypadku mówi musi zaakceptować, bo marszałkiem Sejmu jest kobieta kandydatury, czyli jest to ich wspólna mnie to wspólna decyzja, ale to chyba jesteś bardzo zaawansowana wojna między Marianem Banasiem prawem sprawiedliwością, bo np. wydarzyła się taka, że 3 w sejmie 35 kandydatów do Kolegium Najwyższej Izby Kontroli zostało zaopiniowanych negatywnie przez Sejm Komisji do Spraw Kontroli Państwowej i to akurat chodzi o najbliższych współpracowników prezesa Mariana Banasia przewodniczący komisji, czyli poseł prawa i sprawiedliwość pan Wojciech Szarama twierdził że, że wprawdzie niekwestionowanym dorobku owego chodziło o to, że nie mieli odpowiedniego stażu pracy wynika, że poproszę Staś był za krótki i mamy przed sobą ten cytat przewodniczącego komisji kontroli Państwowej, który mówi, że ci kandydaci mieli krótki staż nie mają zaliczony egzamin w kontrolę wszystkich i stąd nasze wątpliwości to prawda mnie rzeczywiście każda osoba przychodzi do NIK-u i chce mieć status kontrolera powinna przejść aplikacji kontrolerskiej tak samo jak nie to jest w przypadku takich zawodów jak nie jak prokurator jak sędzia, która się kończy egzaminem z tych 3 osób, które zgłasza prezes Marian Banaś, a które nie uzyskały poparcie komisji kontroli Państwowej, a w zasadzie nie uzyskały pozytywnej opinii, bo musimy dodać, że opinia komisji ogólnie wiążąca znowu to jest tak sytuację, że wnioskuje prezes ANR za te kandydatury, czyli znowu musi być to wspólna decyzja marszałek Sejmu prawdą jest to co posłowi zwrócić uwagę, że osoby dopiero zostały przyjęte mniej do NIK-u chyba nawet niektóre z nich już w tym roku nawet nie wzeszły żadna z nich nie przeszła aplikacji kontrolerskiej nie zdała egzaminu kontrolerskiego, a osób też zaczyna, których nabywa się umiejętności warsztatowe do prowadzenia nadzorowania kontroli, a Kolegium NIK ocenia czy kontrole były przeprowadzone prawidłowo stąd jak rozumie te wątpliwości, które przedstawił przewodniczący nie Szarama są rzeczywiście wątpliwościami, które mogły budzić uzasadnione obawy ze strony członków posłów chce sejmowej komisji kontroli Państwowej Krzysztof Kwiatkowski senator niezależny były szef NIK bardzo dziękuję Panie Senatorze za połączą dziękuję bardzo, do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA