REKLAMA

Szczyt UE: negocjacyjny podział Północy i Południa wciąż na dwóch przeciwnych biegunach.

Weekendowy Poranek - Maciej Zakrocki
Data emisji:
2020-07-19 07:20
Prowadzący:
Czas trwania:
19:13 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki dzień dobry ponownie w Brukseli spotkali się przywódcy 27 państw rządów w piątek wydawało się tak pierwotnie zaplanowany był zaszczyt, że będą rozmawiali jeszcze może w sobotę do południa, a tymczasem rozmawiali do właśnie do niedzieli do czwartej nad ranem wkład potem zrobili sobie przerwę część tego co wiemy mają kontynuować negocjacje w sprawie przyszłego budżetu funduszu odbudowy dzisiaj w południe co takiego się tam dzieje, dlaczego tak ciężko Rozwiń » jest się dogadać, bo wiadomo to są rozmowy o wielkich pieniądzach, ale nie tylko poznał też rozmowy o zasadach, na podstawie których powinno się pieniądze przyznawać no i również wydawać jest z nami teraz pani dr Anna Skrzypek Fundacja europejskich studiów prawdę progresywnych Brukseli dzień dobry o dobry panie redaktorze dzień dobry państwu właśnie można, by powiedzieć z tych doniesień, że poza tymże przepisie jako organizator tego spotkania próbuje trochę zmieniać te początkowe propozycje, które zostały położone na stole no po to, żeby właśnie zachęcić przywódców do jakiegoś kompromisu, ale z drugiej strony wydaje się, że właśnie są ciągle w punkcie wyjścia, bo właściwie wszystkie te sprawy, z którymi przyjechali przywódcy w piątek do Brukseli i wiadomo było, że ich różnią puści dalej ich już to prawda panie redaktorze dyskusja na te różnicami a, z którymi przyjechali szefowie państw europejskich nadal trwa i a obawiam się, że niezależnie od tego się obserwatorzy donoszą, iż poprawia się atmosfera cokolwiek to znaczy niezależnie od tego, że widzimy rozmaitych liderów nie tylko przy stolikach obrad, ale również wybierających się na okoliczne frytki a, niemniej jednak Kongres kongresem w Wiedniu poruszał się dalej tańcząc ten wydaje się rzeczywiście stać w miejscu problemem węzłowe dzisiaj są oczywiście pieniądze pieniądze zawsze jest trudno mówić, ale nie tylko to, jakie mają być te pieniądze jak wielki ma być budżet unijny jeśli chodzi zarówno ośrodki pomocy państwom, które zostały najbardziej dotknięte kryzysem związanym z wirusem Korony, ale także sposobem w jaki sposób pieniądze zostaną ulokowane przez najbliższych 6 lat w kontekście perspektywy budżetowej, a także, kto jak będzie decydował na jakich warunkach zostaną one przyznane poszczególnym państwom tutaj myślę, że niezależnie od tego, że pojawiają się wielkie kwoty tak wielkie, że prawdopodobnie sobie nawet trudno wyobrazić, a to węzłowy kwestia ta kwestia decyzyjne, ponieważ dotyczy ona na ile decyzje podejmowane przez Unię Europejską no rzeczywiście decyzjami Unii Europejskiej w kontekście duchu federalizmu dzisiaj o momencie Hamilton nie iński Unii Europejskiej, a na ile właściwie wrócimy do współdecydowania wspólnoty państw narodowych no właśnie tylko z drugiej strony, kiedy się wsłuchiwać w wypowiedzi na tych 2 stron reprezentantów północy i południa to właściwie też można, by powiedzieć, że jedni drudzy mają rację, bo rację na pewno ma można powiedzieć ten rzecznik grupy państw ościennych, czyli premier Holandii Mark Rutte, kiedy mówi no nie możemy tych pieniędzy tak po prostu znowu dawać państwo które, owszem, mają poważne problemy mocno odczuły odczuwają kryzys, ale od lat mają też problemy finansowe związane chociażby z deficytem budżetowym od lat te państwa są proszone o przeprowadzanie jakiś reform, które by zmieniały tą niedobrą sytuację od lat nic w tej sprawie się nie dzieje no, więc teraz, dlaczego mam znowu dawać im pieniądze, by za nic nie, chociaż obiecają, że reformy będą przeprowadzane, a nam nie zostawią możliwość podejmowania jednomyślnie decyzji czy dajemy im teraz te pieniądze na taką czy inną pomoc czy też nie z kolei głównie premier Włoch Conte mówi jest kryzys ciężko w sytuacji kryzysowej przeprowadzać reformy, które zazwyczaj związane z jakimi cięciami, kiedy raz trzeba pompować pieniądze, żeby zachować płynność gospodarki jeśli tego Unia jako całość nie zrobi to rozkręcą się znowu jak po kryzysie finansowym antyunijne emocje będzie znowu Unia oskarżano, że nie solidarna, że nie pomaga i projekt Europejski będzie w ten sposób podkopy Wandy jest i argumentacja jednych drugich jest sensowna pochodzą na tym właśnie polega konflikt, jeżeli obie strony mają rację w jaki sposób uznać kto, czyja racja wygra w kontekście zarówno Holandii, jakie Włoch, które rzeczywiście reprezentują 2 grupy państwa tutaj Włochy wydają się głównym aktorem, który stoi na straży interesów państwa południa z drugiej strony Holandia reprezentuje grupę, w której znajdują się na obecnym etapie negocjacji, ale zarówno Niemcy Austria jak i państwa Skandynawii Plusa, a Finlandia każdy z nich oczywiście myśli inny sposób o Unii Europejskiej każdy myśli w kontekście również polityki krajowej, a jeśli weźmiemy Holandię to dziś Niemcy, które dzisiaj mają prezydencję Unii Europejskiej, a te mają one konkretne konkretne podłoże polityczne, na którym opierają mianowicie nadchodzące wybory również, a w kontekście, których eurosceptycyzm rzeczywiście 1 argumentem w kontekście, których będą musiały swoim własnym obywatelom powiedzieć, dlaczego i w jaki sposób pieniądze z budżetu ich własnych zostają wydane na nie tylko Solidarność Europejską, ale na polepszenie bytu warunków pracy warunków życia o kontekście całej Unii, a zarówno Hollande jak w Niemczech także w Austrii pokutuje oczywiście przekonanie, że są kraje, które sponsorują Unię Europejską oczywiście pojawia się pytanie na ile można unieść sponsorować i na ile rzeczywiście można ciągle wspomagać państwa, które znajdują się wydały wydawałoby się permanentnym kryzysie, niemniej jednak nie zapominajmy, że biorąc pod uwagę zależności gospodarcze w obrębie Unii Europejskiej te państwa tak naprawdę mają jakiś interes w tej, a asymetrycznej asymetrycznym podejściem asymetrycznym rozwoju gospodarczym unijnym, zyskując poniekąd niezależnie od finansowania, zyskując poniekąd na krzywdzie tych pozostałych, a tym samym również na szczycie, bo tutaj wspomniany było premier Włoch premier Holandii premier Holandii zabiega nie tylko o sposoby w zgodnie, z którymi Holandia mogłaby być tego budżetu się dokładać pewnie mniej, ale także sposoby, na których mogłaby ugrać coś w kontekście tych negocjacji i dzisiaj w kontekście rozmów na stole negocjacyjnym są propozycje takie jak większe taryfy podatkowe, w których Holandia, by zyskała mając u siebie takie porty transportowe jak lotnisko Heathrow, gdzie się porty w Rotterdamie co byłoby dodatkowym na nie unijnym bezpośrednia dodatkowym zastrzykiem z budżetu holenderskiego co więcej jeśli chodzi o te mechanizmy, które mają być, które mają być wdrożone, a jest oczywiście konflikt na ile ta pomoc wobec państw południa miałaby mieć charakter grantów, a na ile miałaby mieć charakter zadłużenia naj tutaj oczywiście mechanizmy są inne jest dyskusja pomiędzy premierami co stanowi rozwiązanie konstytucyjne, a co ewentualnie mogłoby zagrażać podstawy traktatowej i tutaj cały czas te sumy, które są na się kontem w kontekście milionów euro, o których rozmawiamy przesuwają czy to ma być 350 000 000 grantów i 500 pożyczy orzekać czy odwrotnie oczywiście miliardów miliardów miliardów z lekarzem, a tutaj państwa szczególnie południe zabiegają o granty państwa północy mówią o pożyczkach, bo tutaj chodzi również o ich oprocentowaniu ostatnią kwestią, która jest tutaj tutaj wracamy do mojej wcześniejszej tezy o tym, że ta dyskusja tak naprawdę dyskusją o przyszłości Unii Europejskiej jak na ile można będzie mówić o federalizm w przyszłości jest to kto będzie na jakich zasadach podejmował decyzje na początku była mowa o o tym, żeby państwa członkowskie każde z nich przygotowało swój własny plan na co te pieniądze mają być wydane w jaki sposób miał rzeczywiście wspomóc państwo znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, jakie problemy miał zgodnie z tymi pieniędzmi rozwiązywane, niemniej jednak pojawiło się kwestie zarówno, a podstawy naliczenia jak i również warunków związanych z przestrzeganiem praworządności jeśli chodzi o podstawę naliczenia to tutaj również się w takim kontekście medialnym poruszany jest premier Czech Andrej Babiš, który mówi, że nie zgodzi się na powołanie do życia mechanizmów, które biorą pod uwagę wyłącznie statystyki np. bezrobocia sprzed kryzysu początku tego roku rzeczywiście odzwierciedla sytuację w Czechach, gdzie bezrobocie na początku tego roku nie było wielkim problemem z drugiej strony jest kwestia również praworządności a gdzie Viktor Orbán szczególnie, a mówi o złagodzenie pewnych warunków wiadomo oczywiście powodów mówi o tym, również, że lista kryteriów powinna być listą zamkniętą w jaki sposób również uniemożliwiłoby Unii Europejskiej dostosowanie kryteriów, gdyby ta praworządność, gdyby zasady prawa nie być dane dalej podważane łamane w państwach unijnych Polska oczywiście również na swój swój wkład w to, że to rozwiązanie kompromis nie jest specjalnie możliwe tutaj chodzi szczególnie o kwestie zmian klimatycznych, gdzie Polska zobowiązała się na wiosnę sądowego a by poddać pod dyskusję swoje stanowisko dotyczące zmian klimatycznych i tego pakietu Green deal natomiast dzisiaj właściwie nie ma o tym, mowy, a jest to kwestia, która dla pozostałych liderów, którzy uważają, że pomoc i rozwiązanie sytuacji kryzysowej związaną z Koroną musi być równoległe SA uwagą procesu transformacyjny jest oczywiście kolejna blokada, która będzie musiała bycie w przeciągu dzisiejszego bądź następnego szczytu w najbliższych dniach rozwiązano to już tylko poprosiłbym może rozszerzenie tego wątku związanego z praworządnością tutaj też była taka koincydencja zdarzeń w czwartek w komisji LIBE w parlamencie europejskim, a więc wolności obywatelskich przyjęty został raport hiszpańskiego socjalisty, w którym nowy sposób można powiedzieć, miażdżąc została opisana sytuacja praworządności w Polsce już pomijam, że na tym pośle, nie zostawiono suchej nitki w szczególnie w obozie władzy zwolennikach tego obozu władzy w Polsce, że to tam komunista i będzie się tu mądrze jeśli chodzi o prawa człowieka, pomijając fakt, że nigdy nie był w partii komunistycznej to jest dość dobrze wykształconym prawnikiem ministrem sprawiedliwości Hiszpanii w czasach Zapatero, więc jakieś kompetencje ma, ale nawet 7, zostawiając wszystko na boku tam jest mocno żądanie w tym sprawozdaniu jednak związania praworządności z wypłatami z unijnego budżetu oczywiście to jest na razie stanowisko komisji ma być dopiero głosowany we wrześniu na posiedzeniu plenarnym, niemniej jednak jeśli uwzględnimy, że parlament Europejski ma to procedurę zgody na budżet przedstawiony jednomyślnie przez przywódców rządów to wydaje się, że ta kwestia praworządności może być powodem weta ze strony parlamentu i jak w takim razie należy rozumieć to co pani powiedziała, że siadł mi się próbuje złagodzić te kryteria praworządność m.in. po to, żeby przełamać groźby weta ze strony Viktora Orbana być może też rządu polskiego to jest oczywiście pytanie o to na ile Unia Europejska ma bycie wspólnotą opartą na wartości maile Unia Europejska ma mieć szansę działania również w obrębie społeczeństwa polskiego szczególnie w kontekście ostatnich wyborów prezydenckich pojawiło się bardzo wiele komentarzy to co właściwie ta Unia może i potrafi dzisiaj, kiedy mówimy o pieniądzach pieniądze są oczywiście najbardziej bolesnym sposobem egzekwowania zasad, które w opinii Unii Europejskiej wielu polityków Unii Europejskiej również manifestowano w tym raporcie do pana redaktora wspomniał są w krajach Polska Węgry, ale również krajach takich jak Czechy, tudzież w tej chwili Słowenia, gdzie mamy tyle protestów są podważane bądź też łamane niestety w tym pierwszym szkicu konkluzji obecnego, a u szczytu Węgry zaoponował przeciwko 6 punktami tego dokumentu, gdzie z 1 strony chcą złagodzić język nie chcą mówić o przestępstwa chcą mówić o w, a podważaniu błędach nieregularności stosowaniem prawa, a z drugiej strony domagają się tego, by jakiekolwiek sankcje na niwie budżetowej były podejmowane były podejmowane jednomyślnie co oczywiście biorąc pod uwagę, że są częścią grona podejmującego decyzję nie ma szansy na to by kiedykolwiek stać się prawdą czy stać się mechanizm, który będzie egzekwowany problem oczywiście polega na tym, że mu z 1 strony mamy eurosceptycyzmu, który jest związany z tym, że Unia może ingeruje zbyt mocno, a z drugiej strony również ta część populacji, która oczekuje od Unii Europejskiej była wehikułem modernizacji transformacji lepszej przyszłości prawdopodobnie uważa, że UE ingeruje zbyt słabo także dzisiaj w kontekście również w tej dyskusji, którą zapowiedziała komisja dyskusyjna, a propos przyszłości Europy jak ma wyglądać polityka unijna ma wyglądać instytucje ta kwestia z 1 strony, kto decyduje o pieniądze, kto decyduje w jaki sposób postępujemy wspólnie w kontekście kryzysu takich jak Korona kryzys finansowy, jaki również się jak możemy egzekwować podstawowe zasady współ funkcjonowania Unii Europejskiej sprawą kluczową także ten szczyt, który był powinien się zakończyć najdalej wczoraj, a nadal kontynuuje również, dlatego że ten pierwszy raz, kiedy liderzy państw spotykają się fizycznie nie przez nie przez internet może ma to również wpływ na ciągłość negocjacji jest swego rodzaju szczytem historycznej jest szczytem kluczową złotego będzie zależało na ile, a będziemy mieli do czynienia wspólnota, która będzie się dalej jednoczyć, a Night będzie mieć do czynienia z grupą państw czy pewne państwowe miały więcej dopowiedzenia inną nieco mniej, a i tym sposobem jest też pytanie o drogę Polski w procesie integracji zacinający się bardzo duże rozróżniają następnych latach to już tylko tak zupełnie na koniec bardzo krótko czy również to co się dzieje na tym szczycie nie zadaje takiego kłamcy tezie, że to Niemcy rządzą Unią jak Berlin czegoś chce to ma ono Niemcy mają prezydencję pewnie kanclerz Merkel chciałaby, aby pierwszy szczyt zakończył się sukcesem okazuje się, że mała Holandia poście blokuje porozumienie ilość i małe państwo mają dużo dopowiedzenia sprawę, że dzisiaj odpowiedzialność za losy Unii Europejskiej posiadające stanowisko lidera w kontekście prezydencji mają Niemcy, ale z drugiej strony nie dziś wiadomo, że jakiekolwiek jakikolwiek postęp jakiekolwiek decyzje wymagają przynajmniej kompromisu pomiędzy rozmaitymi państwami Holandia dotychczas miała czy wypełniała rolę dyplomatyczną, starając się przybliżyć sobie stanowiska Francji Niemiec i Włoch jak tutaj bardzo pragmatyczny aktor tych wszystkich negocjacji, niemniej dzisiaj już wiadomo, że sytuacja i ciężar rozmaitych argumentów obrony przy stoliku unijnym bardzo zmienił również, dlatego że dzisiaj nie ma w wielkiej Brytanii, która prawdopodobnie dzisiaj blokowała, aby wszelkie decyzje dzisiaj są inni zmienił się charakter tych negocjacji może Holandia jest małe państwa, ale jest również państwo, które finansowo dokłada się do Unii Europejskiej na oczywiście z tej perspektywy również stawia żądania podobnie jak państwa skandynawskie podobnie jak jak Austria jest ten trzon unijny, który z 1 strony i ten organ ma kota tak chcę powiedzieć się Mark Rutte wyrasta właśnie na taką postacią chętnego tego szczytu zobaczymy jak to się dzisiaj skończy albo może się nie skończy przypominam zaczynają przywódcy dwunastej kolejne podejście do do kompromisu opisała nam tą całą sytuację pani dr Anna Skrzypek Fundacja europejskich studiów progresywnych Brukseli bardzo dziękuję zapraszam wszystkich kuje skłania Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK - MACIEJ ZAKROCKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA