REKLAMA

Dwa duże stoliki w czasie szczytu w Brukseli. Polska „przy jakimś bocznym”

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2020-07-20 09:00
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
14:26 min.
Udostępnij:

Czego możemy spodziewać się po szczycie UE ws. funduszu odbudowy? Z kim i o co gra polski rząd? Tłumaczył Jan Olbrycht, eurodeputowany, członek komisji budżetowej w PE w rozmowie z Maciejem Głogowskim 

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
K2 ekonomia kapitał gospodarka jest dziewiąta 4 ta jest magazyn EKG Maciej Głogowski dzień dobry dziś naszym gościem jest pan Jan Olbrycht eurodeputowany członek komisji budżetowej w parlamencie europejskim Platforma Obywatelska dzień dobry dzień dobry będzie to porozumienie czy nie no, jeżeli pan redaktor pozwoli czas zapytać czy będzie dzisiaj do porozumienia ja osobiście uważam, że jakiś jakaś forma częścią porozumienia będzie pojazd, bo to oni zostali dzisiaj jeszcze Rozwiń » do wieczora tak tak wszędzie pełno, ale to będzie tylko częściowe porozumienie, ponieważ wątpliwości jest kilka wątpię, żeby one wszystkie zostały dziś Rosjanie to przypomnijmy rozmawiamy o wielkich albo jeszcze większych pieniądzach, a właściwie, dlaczego tak trudno wypracować to porozumienie przywódców Unii Europejskiej od, jeżeli pan poseł jak podzieli się taką refleksją, że w sumie razem mamy do czynienia z batalią nie tylko pieniądze mamy do czynienia z wielką debatę na temat mody przyszłości Unii Europejskiej to co zaproponowane komisja potem poparły Niemcy Francja w gruncie rzeczy zmiany w ogóle zasad gry niż ekonomiści mówią o momencie Kamil Tronowski doznać się o uwspólnotowienie długu, a który może prowadzić do radykalnego wzmocnienia Unii Europejskiej przez stworzenie również nowych dochodów własnych Unii Europejskiej ten pomysł wydawał się, że zyskuje jednak już swoje poparcie, ale potem się okazało, że część państw członkowskich nie tyle walczy o mniej pieniędzy tylko walczy o po pierwsze, mniejsze zadłużenie wspólne, bo to ważne, że to jest spór o zadłużeniu Grudziądza wspólnie spłacić po drugie, walczą również o to to jest 1 z ciekawszych rzeczy miał się też inne państwa oszczędne mówią o tym, że chcą mieć wpływ praktyczny na wydawanie pieniędzy proszę zwrócić uwagę do tej pory pieniądze nadzorowane były przez komisję Europejską, a teraz jest propozycja, żeby do państwa członkowskie sprawdzały czy pieniądze są wydawane właściwie i jak pan dyrektor zauważyli obserwujących dyskusja dotyczy tego czy decyzja o ewentualnym skorygowaniu pieniędzy, jakie państwo ma zapaść wśród ministrów dyskusja dotyczy również tego tematu, gdy decyzja jednomyślna czy nie innymi słowy tak naprawdę rozmawiamy nie tylko o wielkości budżetu oraz funduszu tego interwencyjnego fundusz odbudowy, ale mówimy tak naprawdę o sposobie zarządzania Unią Europejską, a te zmiany, które być może zostaną przyjęte z funkcjonowania Unii Europejskiej jak pan określił to są zmiany korzystne czy nie to są zmiany integrujące czy nie to są zmiany, które poprawią funkcjonalność funkcjonowanie Unii Europejskiej czy nie no, jeżeli po pyta pan polityka ze środowiska proeuropejskiego związku chcemy myślę że, gdyby na miejscu siedział przedstawiciel np. dzisiejszej pasji wypad rządzący to myślę, że będzie powinien logicznie odpowiedzieć, że to są zmiany niekorzystne natomiast dla nas dla środowisk Europejski to są zmiany korzystne pan wzmacniają Unię Europejską wzmacniają działanie tworzą większą skuteczność na dłuższą metę chyba dlatego poparły to takie państwo Francję Niemcy, ponieważ one widzą konieczność zmiany Unii proszę drogi jesteśmy po brexicie jesteśmy w czasie wielkiego kryzysu z pandemią trzeba podjąć decyzję co dalej z Unią Europejską czy idziemy w kierunku właśnie bardzo między rządowym czy idziemy w kierunku bardziej wspólnotowym dla mnie osobiście, jeżeli ta reforma przynajmniej części się powiedzie to będzie sygnał wskazujący NATO żołnierz bardziej integruje będzie silniejsza w obliczu nowych wyzwań nowych trudności, ale byłbym spokojny, gdyby pan jeszcze zdecydowanie dokładniej wyjaśnił na czym polegać mata ma potencjalna zmiana Unii Europejskiej pan powiedział tej kontroli wydawania pieniędzy przez poszczególne państwa czy to jest ten wątek, który w Polsce określa się tematem czy pod hasłem praworządności pieniądze za praworządność to jest kolejny wątek oprócz tego, bo u nas największe wrażenie przynajmniej na politykach robi ten temat praworządności to jest to są rzeczy, które się tak naprawdę nakładaj proszę zwrócić uwagę, że po pierwsze, dyskutujemy na temat przyszłego budżetu Unii Europejskiego Europejskiej, czyli 7 letniego wieloletniej tzw. ram finansowych, których obowiązują określone zasady określone wymogi, ale nigdy one nie doprowadzały do radykalnej kontroli proszę zwrócić uwagę, że od kilku miesięcy dyskutujemy na temat wprowadzenia zasady praworządności wobec budżetu, a teraz mamy nową sytuację jest pozycja zaciągnięcia kredytu na rynkach finansowych i w związku z tym pojawiają się nowe pieniądze i dlatego zmienia się taktyka zaznaczy się państwo członkowskie w szczególności te silne mówią okay, jeżeli mamy prowadzić nadzwyczajny instrument to w takim razie go nadzwyczajnie obdarujemy, jeżeli chodzi o różnego typu warunki tak jak np. jeżeli ktoś będzie się z tego nowego funduszu dostać pieniądze to musi przedstawić plan Narodowy odbudowy na te pierwsze 3 lata, jeżeli ma przedstawić plan Narodowy to musi spełnić określone wymogi np. musi spełnić wymogi semestru Europejskiego w tym wskazywanych niezbędnych reform po drugie musi spełnić wymagania dotyczące zielonego ładu, a tu tylko dodać, że prace do donosi Europejska, że rząd Polski potwierdził swoje stanowisko z grudnia, czyli na, czując jak na razie nie zgadza się na włączenie się cele klimatyczne, a przecież to ma być 1 z wymogów tych pieniędzy po trzecie dotyczy agendy cyfrowej i po czwarte dotyczy to praworządności proszę uwagę, wokół której toczy się dyskusja o art. 7 pytanie panele, które polega na tym czy to się ze sobą łączy oczywiście tak jeżeli, jeżeli państwa członkowskie chcą teraz kontrolować za zaakceptowanie planów narodowych pytanie czy będą akceptować jednomyślnie większością głosów, czyli na czym będą akceptować plan będą sprawdzać i w związku z tym pytanie jest pod kątem, jakiego typu warunki będą chciały przedstawić zarówno skuteczność działania, ale również spełnianie warunków pozostały i to co jest bardzo zaskakujące dla parlamentu Europejskiego poparła Europejskiej traktował radę do tej pory jako współ legislatora, a dzisiaj rada chce wejść w działania de facto wykonawcze i im dają się, że i pod tym kątem, jeżeli popatrzymy na powodu praworządność to się w tym mieście, ponieważ okaże się nagle, że jeżeli jakimś kraju będzie łamana praworządność to wtedy się to wtedy np. dyskusję na temat planów narodowych, które z pań będzie zgłaszał wątpliwości, że nie są przez przeprowadzone właściwe reformy, czyli nie da się tego rozłączyć nie da się rozdzielić to nie jest tak, że praworządność, gdzie uległy swoją drogą, a dyskusja, gdzie swoją drogą tak, aby dyskusja dotyczy nie sposób finansowania proszę jeszcze dzisiaj do uwag za jedno uwag mianowicie państwa te silne państwo oszczędne walczą o zmniejszenie proporcji znaczne zmniejszenie części granatowej zwiększenie części kredytowej dlaczego, ponieważ dla nich ważne jest, jakiego stopnia zadłuży się wspólnie Unia im mniej będzie grantów tym więcej będzie kredytów, które będą, dlaczego państwo członkowskie w tym mniej będzie do spłacenia wspólnego z płacenia, czyli inna inaczej mówiąc dyskutujemy po pierwsze o zadłużeniu się na rynkach międzynarodowych ją o spłacaniu tylu po drugie, dyskutujemy o sposobie zarządzania czyli kto decyduje o wydawaniu pieniędzy, kto będzie kontrolował i na jakich zasadach i w jaki sposób będzie jakiś sposób będzie to uzgadniane i po trzecie dotyczy to np. praworządności co, do której 1 stronę mówi, jeżeli nie będzie zasad wiązania funduszy nie będzie budżetu, a druga strona mówi, jeżeli będą to nie będzie budżetu co skróci czas szukać jakiegoś pola bardzo są trudne zadanie bardzo dziękuję za te wyjaśnienia, bo to właściwie myślę zawsze jest wartościowe, by tak zrozumieć jak to wygląda z perspektywy unijnej ta rozmowa, która toczy się na stole podobno jest nowa propozycja, którą szefowie państw rządów omawiać mają popołudniu w ramach kolejnej rundy swoich negocjacji ta kolejna propozycja to jest jak rozumiem 390 miliardów euro właśnie na te granty, czyli jak już bez zwrotną na pomocy, której rozmawialiśmy, ale jeszcze 1 sprawa mnie zaciekawiła, odnosząc się do pana wypowiedzi w jakiej grupie, w której grupie jest Polska, bo pan tutaj mówił o tej grupie oszczędnej nasz premier premierem pan premier Morawiecki mówi grupa skąpca w ME to właściwie w jakiej grupie jesteśmy kim gramy to jest bardzo dobre pytanie, ponieważ są, jakby 2 zasadnicze zasadnicze grupy, które ze sobą dyskutuje popatrzymy na sprawozdania mediów międzynarodowych, jeżeli popatrzymy na te wszystkie Live blogi to doniesienia są tak z 1 strony spotyka się grupa oszczędnych do nich do nich ostatnio przyłącza się np. Bułgarii, której zależy m.in. na wejście do strefy euro Info robi nieprzypadkowo, a z drugiej strony, kto siedzi przy stole siedzą przy stole Niemcy Francuzi Włosi Hiszpanie jakoś przy stołach ani 1 przy drugim nie ma Polski o Polsce pomija się za wszystko w tym kontekście Polska oraz Węgry nie zgadzają się zasady praworządności i po drugie z mniejszymi literami Polska nie zgadza się na uwarunkowania, jeżeli chodzi o kwestię klimatyczne energetyczne w związku z tym prawdę mówiąc moim zdaniem rząd Polski kluczy w tej sprawie chce załatwić jak najwięcej pieniędzy chce chcę jasno czym jak opowiada się po stronie Francji Niemiec, bo itd. to jest ta korzystna z drugiej strony nie chce za żaden sposób, żeby było bowiem zobowiązanie praworządność tak jakby się obawiał, że to dotyczy Polski chyba, jeżeli mówi się, że w Polsce wszystko gra nie ma się, czego obawiać notatek premier Węgier jak pan jak zauważył wczoraj oświadczył, że państwo łamie praworządność powinien być Unii usunięty, stwierdzając tym samym, że na Węgrzech wszystko jest w porządku dziennym są pana pytanie prawdę jest bardzo trudne wydaje się, że rząd, żeby rząd pola nie jest łatwe ciekawie może być trudna moim zdaniem nie jest przy żadnym ani pierwszym ani drugim stoliku siedzi przy stoliku bocznym i walczy o o takie rozdanie, który będzie korzystny na pewno nie jest po stronie ościennych to jest pewna jest pytanie czy jest po stronie tych, którzy walczą o mocniejszą Unię może im mniejsze wykorzystanie funduszy europejskich mam wątpliwości w związku z tym stronie ani jedno ani przy drugim to prawdę mówiąc siedzi się w późniejszym stoliku i to nie byłaby to nie jest dobra wiadomość to na koniec załóżmy, że uda się osiągnąć porozumienie pan mówił może warto zapytać czy uda się dziś załóżmy, że uda się dziś osiągnąć porozumienie załóżmy, że te pieniądze będą na co będziemy mogli wydać te pieniądze z funduszu odbudowy, jeżeli pan pozwoli to jako poseł do parlamentu rosyjskiego jednak wtrącę pewien element, jeżeli nawet państwa członkowskie się porozumienie o, jeżeli przełożą to język legislacyjny, czyli konstruują dokument, który parlament będzie musiał zrobić to jeszcze parlament będzie musiał zatwierdzić, a w parlamencie siedzą posłowie dokładnie z tych samych partii, które są w rządach bądź opozycji w związku z tym parlament Europejski walczy o w szczególności większy budżet większy budżet to jest dosyć istotne w związku z tym najpierw będzie uzyskać zgodę parlamentu co nie jest takie oczywiste, ale załóżmy, że będzie zgoda parlamentu Europejskiego na co będzie można wydać, które te pieniądze o to chodzi o to, że pan mówi o całym pakiecie mecze w pierwszej części będzie mieć pieniądze na na spójność i na rolnictwo na badania naukowe itd. ci wszystko co jest w budżetach międzynarodowe niewiele ich w drugiej części będziemy mieli pieniądze również na działania związane z ratowania gospodarki, chociaż charakterystyczne jest to, że wypadło z nowej propozycji taki specjalny fundusz, który ma ratować płynność przedsiębiorstw na teraz będą pieniądze oczywiście na przeprowadzenie niezbędnych reform niezbędnych inwestycji, które będą potrzebne ratowaniu gospodarki krajowej to również obowiązek dotyczące służby zdrowia również nastroje społeczne ratowanie miejsc pracy ratowanie małych średnich przedsiębiorstw dali to są pieniądze nadzwyczajne, które mają być na najmie na na 2 lata, o czym po 2 latach następna ma nastąpić weryfikacja czy rzeczywiście jakiś kraj jest naprawdę dotknięty pandemią i wtedy dopiero druga część pieniędzy pieniądze również powinny pójść na kwestie związane z energetyką stan funduszu prawdziwej transformacji to jest to jest kwestia zmiany produkcji energii, czyli to co jest nas najbardziej potrzebne, ale to co trzeba być bardzo szybko w sposób, jakby ekstra ordynarny bardzo szybko, ratując gospodarkę, a ból wieloletni będzie oczywiście funkcjonowały długoletni politykę bardzo panu dziękuję za wszystkie wyjaśnienia pan Jan Olbrycht eurodeputowany członek komisji budżetowej w parlamencie europejskim Platforma Obywatelska był pierwszym gościem magazynu EKG teraz informacja Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA