REKLAMA

Stan finansów publicznych. Czy polski rząd coś przed nami ukrywa?

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2020-07-20 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
28:35 min.
Udostępnij:

O tym, co w sprawie stanu finansów publicznych polski rząd nam prezentuje, a czego nie dyskutowali Sławomir Dudek i Piotr Bujak w rozmowie z Maciejem Głogowskim

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka w radiu TOK FM trwa magazyn EKG to jest druga część Maciej Głogowski dzień dobry naszymi gośćmi są pan Piotr Bujak główny ekonomista dyrektor departamentu analiz ekonomicznych banku PKO BP dzień dobry dzień dobry pan dr Sławomir Dudek główny ekonomista pracodawców RP dzień dobry dzień dobry no to po kolei mamy sprawę dzisiaj ważne jeszcze ważniejsza zadłużenia naszego kraju pojawiają się takie informacje być może będziemy prowadzili Rozwiń » politycy będą prowadzili ożywioną dyskusję np. za kilka tygodni, bo za kilka miesięcy na temat zmiany w konstytucji i dopuszczenia podwyższenia limitu zadłużenia naszego kraju mamy trudny czas gospodarka recesji wielki kryzys niespodziewane nie jakieś tam cykliczne spowolnienie czy panów zdaniem jest to wystarczający argument, by otworzyć taką dyskusję nad zmianą nad zmianą zapisów konstytucji dopuszczeniem do wyższego zadłużenia relacja długu do PKB jest w konstytucji zapisana 6 te słynne 60% pan Sławomir Dudek rezygnuje pan Sławomir Dudek w odpowiedzi szkoda pan Piotr Bujak pan jadł jak też rezygnuje z odpowiedzi to chyba ja będę musiał dzisiaj przepraszam nie, bo coś mi przerwało na sekundę słychać nie tak teraz pana słychać czy pan słyszał moje pytanie panie doktorze właśnie końcówkę nie słyszałem w samej końcówce mówienia, ale jeszcze czy ciasnotą dyskusja ta jeszcze raz powtórzę króciutko, bo myślę, że nasze słuchaczki nasi słuchacze słyszeli, ale no to pan będzie odpowiadał, więc pan musi usłyszeć czy to jest czas na rozpoczęcie dyskusji o zmianie konstytucji i dopuszczeniu wyższego zadłużenia Polski, choć uważam, że to nie jest czas generalnie o regułach fiskalnych o parametrach budżetowych powinno się dyskutować raczej dobry czas, kiedy jest spokojnie i pół tworzyć te reguły na dobre i złe czasy i tak było dotychczas generalnie właśnie wszelkie kryzysy finansowe pojawiały się wtedy, kiedy przychodził jakiś kryzys nagle następowało zadłużenie i część krajów ta historia gospodarcza pokazuje teczkę tak było w Ameryce Południowej stosowała różnego rodzaju rozwiązania królowała reguły i to prowadziło później oczywiście nie od razu, ale po kilkunastu latach wprowadziło jakiś kryzysów fiskalnych kryzysów później tego następuje finansowych i uważam, że teraz nie jest na to moment to po pierwsze po drugie ta dyskusja w Polsce trwała już przed kryzysem tak, bo wiemy, że na początku poprzedniego roku już była dyskusja o zmianie reguły wydatkowej pojawiały się takie dyskusje głosy niektórych ekonomistów, że ona jest zbytnim gorsetem jeszcze nikt nie mówił o żadnym poprzednim nie wiedzieliśmy o kryzysie tak co najwyżej o spowolnieniu i zaczęły się pewne pomysły dyskusja na temat reguły wydatkowej teraz rynkowi jest pretekstem do do przyspieszenia tych zmian ja oczywiście można dyskutować o regułach spokój, ale to należy czynić w spokoju w konsensusie ze wszystkimi ekonomistami na pewno nie teraz jeszcze kolejny element to pamiętajmy, że jesteśmy w unii Europejskiej tak dalej obowiązuje pakt stabilności i wzrostu jestem tylko przypomnieć, że na początku marca komisja Europejska wszystkie kraje komisja Europejska powiedziała mamy złe czasy mamy trudne czasy reguł budżetowych jest tzw. klauzula wyjścia jest taka klauzula zapisana również w naszym prawie w ustawie o finansach publicznych mówiąca, że jeżeli jest jakiś nadzwyczajny stan to możemy przekroczyć limity my limity wydatkowe, a nawet długu, bo dotyczy to 55% długu, ale my mamy czy ja zacząłem nasza dyskusja pytania konstytucję, bo mamy jeszcze zapisy konstytucyjne chciałem tylko powiedzieć, że komisja ministrowi finansów zgodzili się na to, żeby zastosować klauzulę wyjścia, ale jednocześnie bardzo wyraźnie bolidem w komunikacie to było bodajże w połowie marca powiedzieli, że wszyscy zobowiązują się do przestrzegania paktu stabilności wzrostu tego paktu, który narzuca nam reguły 60% 3% deficytu 60% długu w relacji do PKB tak tak tego unijnego tak na razie nie ma Unii Europejskiej nie ma o tym, dyskusji uważam, że poczekajmy po pierwsze, jesteśmy w unii najpierw powinna być dyskusja na poziomie unijnym na nas o po drogach, a później dopiero tutaj w kraju ja bym wolał, żeby ta dyskusja była na uniwersytetach wśród ekonomistów, a nie, żeby się tym zajmowali politycy, bo to naprawdę wtedy prowadzi do niebezpiecznej sytuacji na pewno konstytucji w tym momencie nie powinniśmy zmieniać, kiedy ta wiarygodność poprzez omijanie poprzez różne nieprzejrzystości finansach publicznych już została naruszona mówił pan Sławomir Dudek to samo pytanie, jeżeli pan Piotr Bujak odpowie podobnie to właściwie zakończymy tę dyskusję czy to jest czas, by dyskutować i otwierać taką możliwość zmieniać konstytucję, by mieć jeszcze przestrzeń do dodatkowego zadłużania się wszystko po to, jak rozumiem, by ratować się przed skutkami kryzysu, który wpadliśmy pan Piotr Bujak przede wszystkim staram się na to patrzeć praktycznie pragmatycznie i wydaje się mało prawdopodobna naszej stronie politycznej zostało osiągnięte porozumienie dotyczące zmiany konstytucji nawet w takim wąskim zakresie w jakim byłoby podniesienie limitu dla relacji długu publicznego do PKB jednocześnie uważam, że nasz system finansów publicznych ramy dla finansów publicznych bardzo szeroko rozumiany, włączając o, włączając w to pasji, jaką wywiera na nasz rząd ministra finansów rynek finansowy czy komisja Europejska jest aktywna jest skuteczna mamy limit Konstytucyjny na poziomie 60%, ale jest sprawna jak pokazują rozwiązania z ostatnich kryzysowych tysięcy jest też pewna elastyczność jest miejsce na tzw. budżety kryzysowe, czyli mamy bardzo finansową w ofercie fundusz kolidował wynika to jest taka część finansów publicznych, a naprawdę bezprecedensowe w warunkach pandemia związaną z nią kryzys pozwala na zwiększenie wydatków publicznych bez naruszania tych twardych reguł w tym konstytucyjnych zapisów dotyczących limitu gwarancji długu publicznego zmierza pan jak rozumiem panie Piotrze do tego, że być może albo Wach właściwy w konsekwencji tej elastyczności, której pan wspomniał nie ma potrzeby naruszać te najbardziej ogólna, ale i też podstawowe dokładnie dokładnie tak uważam jednocześnie uważam, że rynek finansowy czy komisja Europejska agencje ratingowe muszą przywracanie równowagi finanse publiczne redukcję zadłużenia generowanego w takich kryzysowych budżetach ponad zima to by wspólnie istotnymi teoretycznymi koncepcjami, które są na świecie, choć żona Chiny to, żeby efektywnie zarządzać finansami publicznymi z nowych warunkach i pyta kryzysowe budżety nierównowaga finansów publicznych GER wygenerowana przez nie będzie produkowana pod naciskiem władz rynków finansowych komisji Europejskiej, kiedy kryzys już się nie zgodzi i generalnie cały czas mają zdanie finanse publiczne w Polsce są relatywnie dobrym stanie mamy cały czas dług publiczny w relacji do PKB poniżej naszych limitu mamy mamy ten dług znacznie poniżej przeciętnego poziomu Unii Europejskiej, a jednoczenie jednocześnie mamy znacznie większą zdolność niż większość krajów unijnych do redukcji tego długu długu średnimi długim terminie dzięki wyższemu potencjalnemu wzrostowi gospodarczemu i stabilności makroekonomicznej to pozwala utrzymywać niskie stopy procentowe domyślam się, że tutaj głos jeszcze będzie chciał zabrać pan Sławomir Dudek teraz mówił pan Piotr Bujak no to na tę chwilę dyskusja o samej konstytucji uważam za zamkniętą, ale to w dzisiejszym magazynie EKG, bo wydaje mi się, że tak po prostu zamknąć jeszcze nie powinniśmy tutaj w naszych audycji, tym bardziej nie mam przekonania, że ona naprawdę nie zostanie otwarta wydaje się, że ten temat może powracać w dyskusjach politycznych zobaczymy czy do tej do tego stanu ocena finansów publicznych pana Piotra Bujaka pan dr Dudek chciałby odnieść, bo jeżeli nie znaczy jachty 1 rzecz, że to słowo relatywnie, który użył pan Bujak, że relatywnie dobrym stanie jest, więc jest dobre każdy ekonomista będzie inaczej ocenia co to znaczy relatywnie jak tylko podkreślić że, gdy zgadza się z tą oceną pragmatyczną, że teraz też nie ma szans na zmianę konstytucji jeszcze poczekajmy co zrobi Unia Europejska tamte są różne założyli po dnie nie zwycięża druga sprawa ja bym wolał jednak, żeby nie jest są wydatki kryzysowe jest budżet kryzysowy, ale to wszystko powinno być robione przejrzyście tak jak jest to robione w Niemczech w innych krajach tam tam jest długa sowy podstawową definicją ten unijny, który nic nie jest ukrywana i przejrzyście można wyliczyć ile wydatków kryzysowych ile długu kryzysowego i przejrzyście to podawać w Polsce niestety nie jest przejrzysty nie jest przejrzysta taka jest częstym Thalia mogą coś dodać w tym momencie moim zdaniem warto warto zauważyć, że w Niemczech, że nikt w Niemczech nie ma takiego kagańca nałożonego na finanse publiczne jak u nas w postaci Konstytucyjnego limitu długu publicznego jak może to do tej pory pod oczami dzięki dzięki temu dzięki temu dzięki temu niemiecki parlament rząd mógł się zachować faktycznie nazwijmy to w sposób przejrzyste i w ostatnich tygodniach podwyższyć nasze wyrazić zgodę zdecydować o tym akurat ma zdecydować o tym, że dług publiczny zostanie zwiększone poniżej 60% PKB osiągniętych po redukcji deficytu długu w ostatnich latach przed pandemią do 75 proszę panie redaktorze ja muszę zająć tutaj zdanie, ponieważ panująca jest reguła deficytu strukturalnego niema definicji nie ma reguły długu publicznego i niemiecki parlament przyjął przyjął nie wiem dokładnie ustawę budżetową lub plan finansowy, w którym zaplanował 275% i to chciałbym, żeby było w Polsce, żeby Polski parlament dostał ustawę budżetową z długiem publicznym, jaki rząd w tej chwili wygenerował finansach publicznych, a rząd dostanie inną ustawę budżetową tam będzie dług publiczny, który będzie mniejszy o 15 i tylko dlaczego przejrzyście no bo w ustawie budżetowej formalnie musimy podać dług wg definicji konstytucyjnej podawany jest dług są realne jako dodatek parlament Polski nie decyduje o tym, jaki dużą zadłuża się fundusz funduszy fundusze przy BGK czy fundusz PFR decyduje o tym jak jest deficyt budżetu państwa, jakie są plany finansowe niektórych funduszy, ale nie tych, o których przed chwilą powiedziałem, jaki jest dług publiczny wg definicji konstytucyjnej i parlament niemiecki i tu wcale te reguły nie przeszkadzają temu, żeby podać cały dług, żeby parlament Polski decydowało o tym nie w zasadzie tylko minister finansów rząd Otóż mogę leży z kolei nie mogę zgodzić, dlatego że parlament podejmował decyzje dotyczące prezydent już podpisywał odpowiednie ustawy praw wprowadzały takie narzędzia jak tarcza finansowa, ale rządu finansowego PFR nie było takiej ani tego nie było wiadomo druga, że program obrotu z komina w zyskach i są problemy wiadomo są problemem było, że wiadomo było, jakie są wartości tych programów, więc wiadomo było w jakiej Stali potencjalnie szybszą może na wzrost długu publicznego w tym pełnym ujęciu, które jest liczony przez Eurostat co monitoruje komisja Europejska potwierdza także nie jest także tych danych nie mamy mamy różny sposób liczenia długu i na pewno nie jest tak, że jakaś część wydatków antykryzysowych jakichkolwiek innych jest ukrywana widzimy tego absolutnie nie ile fundusz panowie wydaną dostąpi tego nie wiem pan redaktor nie może też pan, bo jak ja nie wiem, a interesuje finansami czytam wszystko co o finansach publicznych wigilia nie wiem panie Piotrze to do pana, że popełnimy, na jaką kwotę musi pan informację regularne mamy regularne promocje emisja ma GK, ale to są to dłońmi w Walencji więc, więc wiemy wiemy ja jak się zmienia poziom długu na bieżąco dosłownie z dnia na dzień, bo nie ma tydzień widzimy, jaka jest rola informacje, ale przejrzystość finansów rośnie, a nie dla jak rośnie dług publiczny związany z Unii antykryzysowy miejsc instrumentami wiemy mamy pełną informację od nie mamy, bo przez społeczeństwo powinno po prostu mieć 1 liczbę to nie tylko także pan potrafi policzyć ja potrafię policzyć kilka osób sobie to podsumować, ale o przejrzystość finansów publicznych jest dla obywatela obywatel dla senatora dla posła Jana czka słuchałem debaty w Senacie i tam senatorowi właśnie chcieliby wiedzieć chcieliby, żeby Polski parlament Polsce trafił do wnosić no wie pan w Senacie to ja ja to tak jak i podań to takim przykładem my wiemy teraz, jaki jest wynik do przerwy meczu podają w gazetach wszyscy podają, a za na wiosnę przyszłego roku, kiedy proponujemy szeroki na wynik całego meczu tak, jeżeli to jest część można to relatywne pan Sławomir Dudek pan Piotr Bujak, ale spokojnie panowie nie kończymy przecież jeszcze magazynu EKG po informacjach słyszymy się ponownie w radiu TOK FM trwa magazyn EKG Maciej Głogowski dzień dobry dziewiąta 43 naszymi gośćmi są pan Piotr Bujak i pan Sławomir Dudek za chwilę zdziwienia, ale przed brzmieniami kolejny temat rozmawialiśmy w części pierwszej magazynu EKG pieniądzach unijnych w części drugiej rozmawialiśmy o naszym zadłużeniu, a w części trzeciej o naszym rynku pracy uwaga cytuje wybuch pandemii KOV 19 przyczynił się do spadku potencjalnego zasobu siły roboczej wynika on popiersia ze zwiększenia niedopasowania na rynku pracy część zwalnianych pracowników w dotkniętych kryzysem sektorach nie znajdzie innej pracy ze względu na brak wymaganych kwalifikacji i umiejętności oraz czas potrzebny do ich nabycia jednocześnie niektóre sektory gospodarki, które w wyniku pandemii jej następstw trwale zyskują naznaczeniu zgłaszają problemy z dostępnością wykwalifikowanych pracowników to jest fragment dokumentu Narodowego Banku Polskiego tego, którym sporo można było usłyszeć w minionym tygodniu opublikowany został w minionym tygodniu raportu inflacji ten fragment dotyczący rynku pracy wydaje mi się jest niezwykle istotne no bo jest dosyć pesymistyczne na pytanie co dalej to jest taka chyba 1 z niewielu bardziej pesymistycznych opinii o tym co się będzie działo w naszej gospodarce zresztą nie samo projekcja Narodowego Banku Polskiego przewiduje spory, bo przekraczający 5% spadek PKB, toteż więcej niższa częstą do tej pory mówiło się no i ten rynek pracy ta opinia jest niezwykle istotna to co nie ma już nadziei na to, że jak już gładko przejdziemy to zamieszanie pan Piotr Bujak nie utrudnia w pełni inaczej odbieramy kątem komentarz Narodowego Banku Polskiego to jest oczywiste, że wszędzie na świecie ze względu na taki asymetryczny w sposób, jaki pan prezes uważa różne branża pojawi się niedopasowanie na rynku pracy np. osoby prowadzące prace w hotelach liniach lotniczych czy restauracjach nie będą w stanie nagle z dnia na dzień, aby wygodnie na 5 miesiąca na miesiąc podjąć pracę w przemyśle, a albo jakiś innych gałęziach usług, więc to niedopasowanie plan oczywiście ono utrudni szybki powrót do normalności na rynku pracy, ale nie znaczy rozpacza jest bardzo trudna szczególnie w Polsce w Polsce mamy taką sytuację, że tak jak cała gospodarka wchodzi pan prezes relatywnie dobrze oznacza spadek PKB w Polsce jest mniejsza niż chcieli niemal w każdym innym krajom Unii Europejskiej to też sobie tego kryzysu na rynku pracy jest relatywnie łagodne, szczególnie że tarcza antykryzysowa oparcia PFR są bardzo mocno ukierunkowane na to, żeby zachować jak największą liczbę miejsc pracy jak na razie skala wzrostu bezrobocia jest bardzo niewielka to oczywiście jest duży problem liczba bezrobotnych wzrosła już są ponad tysięcy osób natomiast jest to relatywnie mało jest znacznie mniej niż w innych gospodarkach podobnej wielkości bezrobocia w Polsce wzrosła na razie mniej niż 1 punkt procentowy VAT na zgodę od pierwszej komisji Europej nie ma żadnej należy skończyć już kończą pokazują że, że mimo tego niedopasowania, która będzie na rynku pracy w związku z kryzysem i w Polsce i we wszystkich krajach na świecie nasz rynek pracy nie ucierpi jakoś dramatycznie moc to pełna zgoda i nawet nie ma powodu, by z panem polemizować, ale ja wiernie dosyć przytoczyłem zdanie, które napisał w swoim opracowaniu Narodowy Bank Polski część zwalnianych pracowników dotkniętych kryzysem sektorach nie znajdzie innej pracy ze względu na brak wymaganych kwalifikacji umiejętności oraz czas potrzebny do ich nabycia to jest nowe osiedla namiotowe dodam, że z tego właśnie względu m.in. ze względu na to niedopasowanie proszę pojawimy prognozujemy i podobnie Narodowy Bank Polski co pokazał projekt projekcji opublikowanej w poprzednim tygodniu że, o ile poziom PKB ogólny poziom aktywności gospodarczej wróci do GM, bo tego pkt 3 pandemii ni więcej na przełomie 20212002. roku to do tak niskiej stopy bezrobocia, jaką mieliśmy przed wybuchem pandemii chodzimy znacznie później to będzie właśnie koszt takich strukturalnych zmian na rynku pracy tego, czego nie gotowała tu właśnie pojawiła nam się to słowo, a myślę też istotna, czyli wzrostu strukturalnego bezrobocia pan dr Dudek ja chciałbym podkreślić taką ze strony wstęp w swoich analizach wypowiedzi podkreślam, że rynek pracy generalnie w cyklach koniunkturalnych reaguje z opóźnieniem w poprzednim kryzysie tak naprawdę kryzys zaczął na początku 2008 był bardzo krótki mieliśmy cały PKB spadł, ale była recesja w przemyśle na trwałe 12 miesięcy od 22008, a tak naprawdę zatrudnienie spadało dopiero dziś w połowie 2008 do końca 2019 także ja uważam to pokazuje prognoza NBP, że tak naprawdę 2021 też będziemy mieli problemy, czyli ten dołek będziemy szukać dopiero w przyszłym roku, a co do statystykę statystyki rynku pracy niestety w Polsce są trochę z opóźnieniem reagują, bo to co obserwujemy bezrobociu rejestrowanym to nie jest jeszcze ta statystyka, by Loska, która pokazuje prawdziwe bezrobocie plus nasze bezrobocie bardzo sezonowej to co przed chwilą pan Bujak mówiło tej liczbie 100 000 to dotyczy tego niezrównanego sezonowe sezonowo bezrobocie, bo GUS publikuje też wyrównany sezonowo bezrobocie i tam np. jest przyrost o 172 000, a stopa bezrobocia wzrosła już 1 punkt także, bo po pierwsze, dane pokażą nam dopiero uważam w drugiej połowie tego roku gdzieś jesienią jak działają te różne czynniki, które działają teraz w różnym kierunku, bo po pierwsze mamy mieliśmy tam zredukowane etaty w związku z tarczą antykryzysową i teraz są przywracane z powrotem, bo były dopłaty do tego, żeby zredukować, a z drugiej strony mamy tendencje recesyjne w niektórych branżach generalnie spowolnienie gospodarcze jest tutaj za granicą i ten ten czynnik ciągle bezrobocie w górę zatrudnienie w dół i to się objawi nam uważam dołek zobaczymy dopiero w przyszłym roku, ale chodzi o rynek pracy, a jeżeli chodzi o rynek pracy mówi pan Sławomir Dudek mam nadzieję panowie macie zdziwienia, bo już teraz będę nie pytał, ale ja na koniec przypominając, że powoływałem się na fragment opracowania Narodowego Banku Polskiego postawi jeszcze taką publicystyczną zupełnie publicystyczną tezę nie ekonomiczną moim zdaniem posiedzenia rady i publikacja raportu inflacji po wcześniej była planowana na ósmy dzień lipca przypomnę, że po 8lipca dwunastego mieliśmy wybory posiedzenia rady publikacja tego dokumentu, który cytowałem także fragmentu rynku pracy zostało przesunięte na okres powyborczy mam wrażenie, że także z powodu tego co znalazło się w tym dokumencie, ale jest to podkreśla moja publicystyczną teza, że tutaj także przesunął termin publikacji ze względu na czas pierwotny czas, który był przewidziany przez wyborach w kawie no to zdziwienia panowie mam nadzieję, że Maciej pan Piotr Bujak nie dzieliło ten weekend też coś, bo wiedzieliśmy jak przebiegają rozmowy na temat nowego unijnego funduszu budowy największym hamulcowym tego projektu, który ma przywrócić jedności Solidarność Unii Europejskiej wzmocnić Unię Europejską, więc zachować, bo to rynek i największym hamulcowym tego projektu komisji Europejskiej to złe pół Niemcy Francja Holandia, które być może najmocniej ze wszystkich unijnych kraju korzysta na wspólnym rynku, który też bardzo dużo korzysta na statusie 1 z największych rajów podatkowych na świecie największego raju podatkowego Unii Europy to minister tylko przykry sposób zdziwiło ostatnio hamulcowym w co w dokładaniu kolejnych pieniędzy to panu chodzi hamulcowym w kominie tego projektu niemiecko francuskiego czy projekt komisji Europejskiej mającego na celu zwiększenie Solidarności Unii Europejskiej i odbudowę Europejskiej gospodarki po pan komiczną zaś mówił pan mówi Nadia robi Holandia robi wszystko, żeby to się nie powiodła bo, żeby się powiodło w niewielkim stopniu, bo celem, ponieważ jak mniejsze koszty związane, mimo że tak jak powiedziałem jest 1 z największych jeśli nie największym beneficjentem funkcjonowania wspólnego rynku Unii Europejskiej tak soli też beneficjentami dostępu do rynku i Hiszpanii Włoch Francji czy Polski tak trochę rozmawialiśmy o tym, także w tej pierwszej części EKG to warto się także odwołać do tej rozmowy, czyli do rozmów o tym ile pieniędzy na granty na pożyczki jak miały być kontrolowane wydatkowania tych pieniędzy, bo oto i też, ale przede wszystkim miasta rozmowa, którą toczą mimo jeśli nawet nie w tej chwili dokładnie o dziewiątej 53 no to w czasie trwającego szczytu szefowie państw rządów Unii Europejskiej, a zdziwienie pana Sławomira Dudka nie dziwi to raczej końcówka zeszłego tygodnia dane o inflacji wysoka inflacja bazowa ponad 4% wydaje się, że tutaj ekonomiści powinni się głębiej zastanowić, czego to wynik plus inflacja najwyższa w unii Europejskiej nawet w porównaniu do krajów naszego regionu, gdzie po podobnie funkcjonują te gospodarki czy też rynki jak surowcową spożywczą rolnicze i to jest zdziwienie i są i też też ta konstatacja troszeczkę w raporcie o inflacji NBP, że też ceny administrowane te ceny gdyż, które zależą od podatków lub są uregulowane, że też one wpłynęły na to, że jest wysoka inflacja pamiętajmy, że już pojawiły się w prasie zapowiedzi, że jakieś wzrosty podatków się pojawią być może akcyzy i w tym roku możemy mieć problem z inflacją rzeczywiście przyszły rok jest tutaj zagadką na ile jeszcze ujemna luka popytowa taką ją recesyjne, jeżeli mamy podażowe mimo to już pan trochę przesadził mocno dziesiątą rano ujemnej Luce poty popytowej zresztą proszę mówić także miast rozumiał morze wzrost wzrost gospodarczy będzie niższy niż potencjał takich co wskazuje takie, gdy trwały strukturalne fundamenty gospodarcze jeszcze wtedy rzeczywiście jest presja na spadek inflacji, ale te czynniki podażowe są mocno silne plus plus zagadka płacą minimalną, bo to jest dla firm zagadka organizacje jak będzie poziom płacy minimalnej, a w dwudziestym pierwszych, bo algorytm jest bezlitosny algorytmy jak patrzą na prognozy np. NBP, a prognozy rządowe są podobne do prognoz NBP zazwyczaj bardzo to ona wskazuje, że ta płaca dziś na 150120zł może wzrosnąć co spowoduje żona grubo powyżej 50% średniej, a medianą to już może tam w okolice myślę, że dobrze 55 rząd będzie musiał swoje stanowisko w tej sprawie bardzo panu dziękuję pan Sławomir Dudek mówił jako drugi w dzisiejszych zdziwienia pan są wtedy główny ekonomista pracodawców RP wcześniej pan Piotr Bujak główny ekonomista dyrektor departamentu analiz ekonomicznych w banku PKO BP bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do dzisiejszej audycji krótko jeszcze tylko zacytuję państwu fragment to może być zdziwienie, ale nie musi pani premier Miller udzieliła dzisiaj wywiadu Dziennikowi Gazecie prawnej powiedziała tak kończą się masywne powszechne programy pomocowe chodzi o postojowe zawieszenie opłacania składek na ZUS przez mniejsze firmy czy pomoc starczy finansowej PFR, w której znalazło się 100 miliardów złotych teraz od tarczy przechodzimy do miecza firmy będą wspierane nie bezpośrednio przez transfery, ale przez działania rozkręcając koniunktura w PIT, mówi że przygotowano punktowe mini tarcze dla poszczególnych niektórych branż tutaj chyba chodzi o koncerty hotel transport to w dzisiejszym Dzienniku Gazecie prawnej również istotna to wiadomości audycję EKG dzisiejszą przygotowała Agata Majewska Maciej Jarząb realizowali Prądzyńska bardzo dziękuję teraz informacje po informacjach audycja Owczarek i Cezary łasiczka Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA