REKLAMA

Karanie za Halloween, czyli jak działają obywatelskie petycje

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2020-07-20 18:40
Prowadzący:
Czas trwania:
11:06 min.
Udostępnij:

Tylko w tej kadencji do Sejmu wpłynęło ponad 130 petycji obywateli. Ostatnio najwięcej uwagi budzi ta dotycząca karania za obchody Halloween, co wywołało oczywiście polityczny spór, chociaż politycy sami mówili, że w tej sprawie nie mieli wyjścia - musieli Rozwiń »
opracować dokument Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
18435 sekund na zegarach to jest popołudnie Radia TOK FM Roch Kowalski jeszcze raz mówię państwu dzień dobry przez Skypea połączyliśmy się wstrzymane Ossowski z sieci Obywatelskiej Watchdog Polska dzień dobry dzień dobry pan dzień dobry banku słyszy się cudownie w ostatnim czasie dyskutowaliśmy dosyć dużo na temat petycji, jaka wpłynęła do Sejmu, która zakładała karanie za obchody święta halą win to oczywiście karani grzywną, a nawet jeśli się nie mylę Rozwiń » pozbawieniem wolności i wiele dyskusji przetoczyło się na temat tego, że marszałek Sejmu skierowała tę petycję do prac w komisji czy rzeczywiście musiała czy też marszałek Sejmu ma inne wyjście jeśli petycja do Izby trafia co bym trochę od innej strony tak naprawdę od różnych praw obywatelskich, które mamy w Polsce i każdy z nas może postanowić, że zwróci się zarówno do parlamentu ministerstwa jest do petycji, ale w ogóle wrócić do parlamentu czy to osłów czy posłanek o to ma jakiś pomysł legislacyjny to jest bez względu na nasze uprawnienie demokratycznym państwie, że możemy wpływać na tworzenie prawa i od kilku lat funkcjonuje nasze uprawnienia do petycji, które może być zwraca zarówno władz samorządowych i władz centralnych w tym do Sejmu Senatu oczywiście stare, które natura 2015 roku piętnastego roku tak i jeżeli i, jeżeli spełnia forma wnioski formę formalnie dobrze sporządzona dotyczy jakieś zmiany regulacji czy już pomysł, który ma dana osoba grupa osób związanych z prawem to tak naprawdę na tym etapie pierwszy taka petycja musi być skierowana do komisji, która zajmuje się akcjami scenie tutaj, żeby nie bardziej dzieli dysku znosili to jakby forma i dziwi ta dyskusja oczywiście nie będę oceniał też przedmiotem petycji mogą się z nim zgadzać, bo nie zgadzać z punktu widzenia formalnego coś takiego po prostu ktoś postuluje zmianę prawa to zmiana jest wg mnie dobra niedobra to jest ten etap, kiedy możemy już na taką komisji o tym, dyskutować tak naprawdę my jako Peszkę każdy każdy obywatel każda obywatelka natomiast to, że mam takie uprawnienie takie uprawnienia proszę proszę zastanawia mnie to spektrum możliwości, które mamy, którym pan też wspomniał, bo z 1 strony rzeczywiście możemy zgłosić indywidualnie do każdego z naszych posłów czy senatorów i zaproponować pewną zmianę legislacyjną to wtedy od nich zależy czy wezmą naszą uwagę pod ocenę czy też nie jesteś ta druga furtka najbardziej znana zdaje się o takiej największej mocy sprawczej, czyli złożenie obywatelskiego projektu ustawy, ale potrzebujemy do tego co najmniej 100 000 głosów poparcia jest trzecia fabryka w formie PET w formie petycji pytanie do kogo ona jest kierowana i tak na dobrą sprawę, jaki jest w ogóle cel takiego mechanizmu ja jeszcze podział to do tego, że mamy prawo skutek również same karty konstytucji art. 10go trzeciego prawo składania wniosku trochę wnioski petycje mają podobny charakter, więc jeszcze 1 prawdziwą, choć tę petycję tak naprawdę my możemy kierować powiedziałbym najłatwiej jakiś postulat władz o to, żeby coś zmieniły, a tu głównie jeśli chodzi o petycji tam są wykorzystywane do blokowania czy prawa ewentualnie takich sugestii, by sprawą chodziło przecież nie był procedowany, a do proponowania konkretnych rozwiązań w tym wypadku tej głośnej ostatnio petycji to nie jest jedyna akcja, która mogłaby budzić dla części osób jakież zdziwienie to była petycja związana z celowym i się jak zespół Krywań organizacji, która edukuje widzimy również część Polski 130 spotkamy się z ludźmi mówimy, jakie macie prawa korzystajcie z nich to ja naprawdę ani dla mnie trudno prowadzić dyskusję czy petycja przecen czy istota petycji dane zgłoszone jest corocznie sensowna bez tego nie będę oceniał tak naprawdę ja się cieszę, że ktokolwiek z tego korzysta i Sejmu to, żebyśmy wchodzili taką taką ścieżkę słusznie niesłusznie, bo to jest też parlament po to jest posiedzenie komisji, na którym możemy pójść każdy jak mi się podoba przed petycji to powinien zapisać się na petycję w naszej komisji Pusz i petycji podyskutować, bo już swoją petycję tak naprawdę i Legia Lech jesteś ty dotycząca tego, jakie realnie, jaka jest realna siła oddziaływania takiej petycji oczywiście poza tym, o czym pan wspomniał, choć mniej o jej sprawczość jak do petycji muszą się ustosunkować władze Sejmu, bo to, jaki tutaj leżą musi musiał się ustosunkować do obywatelskiego projektu ustawy to wiemy jak w przypadku petycję to jest bardzo proste, dlatego że poseł, który wyznaczonego sprawozdawca petycji przedstawia petycja następnie petycja jest procedowana i informowany jest marszałek Sejmu i załatwieniu i nawet będzie pozytywne załatwienie 15 komisja stwierdzi, że petycja jest jakiś sens to i tak nie stanowi już od razu bez zbędnego przesłanki do tego, żeby procedować przekłada się tekst prawnej, które powstały z tego prawa, więc tak naprawdę Boga na każdym poziomie na poziomie samorządowym jeśli skorzystamy specyficzny na poziomie centralnym to jest tak naprawdę nas ten postulat, żeby zwrócić uwagę na problem, który nas nurtuje albo coś byśmy chcieli, żeby uchwalone, więc nie przekłada się bezpośrednio od razu na to, że rusztem zakazy, które pani w tej petycji zostały zgłoszone miałyby zostać prawem tak naprawdę euro tak naprawdę długa ścieżka legislacyjna się bardzo bardzo długa nawet jakby posłowie zdecydowali o tym, że będą procedować na podstawie 8 c w celu uchwalenia prawa, by ważne w tych przedmiotach nasz art. 60 trzeci konstytucji, którą z, którego wynika, że mamy prawo do skarg wniosków petycji do 3 uprawnień co uprawnienia ma charakter sygnalizacyjny przede wszystkim, że my możemy wybrać tylko skargę wniosek petycję, żeby zwrócić się do władz publicznych różnego poziomu w tym to nas nurtuje czy będzie dotyczyło zmiany prawa przez parlament jakieś inne elementy działania to można powiedzieć, że art. 60 trzeci konstytucji z tego wynika to szukanie 1 z fundamentalnych praw politycznych bym powiedział i generalnie chyba powinniśmy cieszyć z tego ludzie korzystają, ale też nie pamiętać o tym, że, jeżeli teraz przychodzi debata o tym, że ktoś poszedł z petycją określonego rodzaju, wprowadzając zakazy my mogliśmy tak naprawdę być każdy z nas ma do tego prawo i zachęca nas do tego, żeby się mierzyć z petycjami też chodzi do tego parlamentu z naszymi pomysłami przekonywać posłów posłanki do tego, że może trzeba uregulować coś na czym jeśli spojrzymy na te petycje to zawsze najwięcej emocji wywołują te, które są najbardziej kontrowersyjny tak jest chociażby ta z tą, której rozmawiamy ostatnio, ale także było byłyby szereg petycji zgłaszanych m.in. dotyczących prawa prawa aborcyjnego, ale też może też kwestia bardziej na dyskusję o mediach niż o samym samym mechanizmie petycji do pie to nasila generalnie wdają się zastać to jest ostatni historii pan zwrócił uwagę do nawet się powiedzieć dowodem demokratycznego koalicji Obywatelskiej osób z lewicy, bo bardzo dużo widziałem takich wpisów w mediach społecznościowych właśnie u osób, które sympatyzują zarówno w końcu Obywatelską jak i z lewicą właśnie wielkiego oburzenia, że chodzi o sytuacji, które jakiś sposób parlament musi zająć takim pomysłem ma się to też pokazuje, że nie mamy takiej to dużego poczucia demokracji tak naprawdę kont rozumienia czym wniosek ten mechanizm petycji, że jak funkcjonuje parlament, jeżeli ja czytam, że najważniejsze to jak dochodzić do takiego skandalu w parlamencie tym za zajmuje to wyciągam nową konstytucję dla osób, które chodzą w koszulkach konstytucję, by to jest po prostu drukowane w konstytucji regulaminu Sejmu i to nie oznacza, że ten Sejm przyjmie takie prawo tylko ktoś korzysta ze swego podstawowego prawa politycznego to jest niepokojące w tej debacie i jakąś lekcję Romę musimy zrobić wszyscy, że możemy się zgadza z pomysłami lub osób, które szkodzą i postulują zmiany prawa, ale powinniśmy dostrzec, że to jest w ramach istniejącego systemu demokratycznego politycznego do tego mamy prawo ma pod względem aksjologicznym na pewno tak, ale pod względem politycznym dużo łatwiej konkurentom np. tymi tym, którzy chodzą z koszulkami z napisem konstytucja jest skleić taką petycję partię rządzącą i w ten sposób atakować politycznych przeciwników no to jest jakaś część smutna naszej demokracji, ale wydaje się, że ta dyskusja, którą prowadzimy teraz kilku dni też walor edukacyjny się naprawdę też cieszę z tego, że możemy o tym, porozmawiać też pokazać więcej te instrumenty tak naprawdę doprowadzi do tego, żebyśmy wszyscy przeczytali regulamin Sejmu jest osobna rozdział o właśnie los procedowaniu petycji tam chyba 4 artykuły są można zobaczyć jak Sejm proceduje komisja ma nad tym procedować w związku z tym no po prostu wszystko odbywa się zgodnie z zasadami obowiązującymi to jeszcze w ramach edukacyjnych powiedzmy co jeśli chcielibyśmy zwrócić uwagę naszym posłom też w ogóle władzy ustawodawczej naszą uwagę na pewien problem to co musi uwzględniać albo musi zawierać nasza petycja, żeby ona została skierowana do Sejmu czy też ktoś podjął nad nią pracę, bo w przypadku obywatelskiego projektu ustawy po prostu musi być projekt ustawy tutaj też muszą być konkretne, że też może być tak, iż ogólny apel o stanowi odpowiedź jest ogólna można zaproponować, a nasze morze agencja nie ma określonego charakteru po takim formalnym musi być punkt punkty co ma być tak naprawdę my możemy wskazać upraszczając ten mechanizm petycja tak rzeczywiście wygląda piszemy, jaki mamy postulat chcą byśmy chcieli się zmieniło prawie w ogóle, żeby nastąpiła zmiana i wskazujemy w jakim kierunku musi być szczegółowo uzasadnione i podpisujemy taką petycji Rosjan składana ani to nie jest LT i 7 proc w tej chwili w sejmie na rozpatrzenie leży co najmniej 130 petycji one pochodzą zarówno od osób prywatnych jak i od instytucji czy też zrzeszeń, więc jeśli chcą państwo się z nimi zapoznać wszystkie są dostępne na stronach Sejmu, a także zachęcamy państwa obaj chyba do składania własnych petycji nie oglądając się na to jak kontrowersyjna będzie ich treść na decyzje polityczne bardzo serdeczne dziękuje Szymon Osowski proszę nie zgadza się chcemy do końca, że również na poziomie samorządowym naszych miastach gminach również możemy składać petycji to dołączamy się także dlatego Szymon Osowski z sieci Obywatelskiej Watchdog Polska był państwa i moim gościem bardzo serdecznie dziękuje program przygotowała Anna Piekutowska wydawała Małgorzata Łuczyńska realizował Krzysztof Woźniak Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA