REKLAMA

Trzeba anulować... Czyli jak unieważnia się ślub kościelny?

OFF Czarek
Data emisji:
2020-07-23 11:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
38:47 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
czarę państwa moim gościem jest pan dr hab. Paweł Borecki zakład prawa wyznaniowego wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry witam serdecznie panie będą już państwu dzień dobry panie dyrektorze panie profesorze ostatnio spore zainteresowanie mediów z różnych powodów, ale także opinii publicznej skierowało się w stronę tzw. rozwodu kościelnego, który oczywiście w tej nazwie istnieje w mowie potocznej, ale zdaje się po głowie specjalistycznej Rozwiń » nazywa się stwierdzeniem nieważności sakramentu małżeństwa, owszem, z racji tego, że pan, że pan się prawem wyznaniowym zajmuje po myślę, że warto przybliżyć słuchaczom co na ten temat w ogóle małżeństwa rozwiązania nie rozwiązania ważności nieważności powodów mówi prawo kanoniczne rozpoczęli od od samego początku może czym, w czym jest małżeństwo w myśl prawa świeckiego chyba wiemy, ale czym jest małżeństwo w rozumieniu prawa kanonicznego to znaczy czym różni się sakrament od można powiedzieć pewnej umowy zawartej pomiędzy 2 osobami małżeństwo jest Sakramentem, a więc to jest pojęcie teologiczne aktem dokonanym przez nowożeńców w obliczu Boga sakrament, które Sakramentem, którego udzielają sobie sami nowożeńcy jest też istotna uwaga to nie jest także sakramentu udziela ksiądz tylko celebrans tylko nowożeńcy sami sobie natomiast celebrans błogosławi temu temu zobowiązaniu temu ślubowaniu temu zobowiązaniu wobec Boga wobec dróg z drugiej strony sakramentu i sakrament małżeństwa w kościele akademickim jest w związku z tym do zgodne co do zasady nie może być rozwiązany przez rozwód kościół katolicki też jedyne wyznanie, które nie zna jako takiej instytucji rozwodu we wszystkich innych wyznaniach ta instytucja tak czy inaczej jest także stosowana można powiedzieć, że rozwód jest tak stary jak samo małżeństwo natomiast w kościele katolickim przyjmowana jest nauka o nie rozwiązywano ości do zgodności co do zasady małżeństwa traktowanego jako sakrament, a dokonanych w obliczu Boga przy błogosławieństwie kapłana, którym jest cel branż cię błogosławi temu związkowi, ale sakramentu jako takiego nie udziela czyli, jeżeli 2 osoby dojdą do wniosku, że chcą ze sobą tworzyć rodzinę, że chcą być małżeństwem to nawzajem udzielają sobie sakramentu małżeństwa kapłan błogosławi to jest coś co ma być na wieki wieków amen Ross go do jak do zgon no i rozumiem, że w takim przypadku, kiedy nie ma możliwości zatem przerwania takiego takiej relacji to należałoby również taka furtka pojawię się, że należałoby się zastanowi, że być może zaszły jakieś czy wystąpiły jakieś przesłanki, które by sprawiły, że 1 ze stron albo obydwie nie mogły sobie takiego sakramentu udzielić, owszem, owszem bada się w przypadku instytucji stwierdzenia nieważności małżeństwa bada się stan na moment zawarcia małżeństwa, czyli nie bierze się pod uwagę tego co było po akcie ślubu UPO UPO ceremonii religijnej nie bada się długości stażu małżeńskiego to nie jest rozstrzygające nie jest również rozstrzygające to czy przesądzająca o uznaniu, iż istnienia bądź nieistnienia małżeństwa to czy w związku narodził się dzieci natomiast w tym ustala się okoliczności na moment zawarcia związku małżeńskiego, jeżeli zaistnieje tzw. przeszkody małżeńskie to już cała grupa okoliczności, których jeśli pan pozwoli to pozwolę sobie przez poszli w dalszej części rozmowy do ich przedstawienia, jeżeli przeszkody małżeńskie zaistnieją sąd kościelny stwierdza, że małżeństwo nie istnieje od samego początku, czyli w ogóle nie zostało zawarte wyglądało wszystko na to, że małżeństwo jest zabierany, ale w istocie nie nastąpiły nie nastąpiłoby ważne, że walczy związku małżeńskiego, czyli małże później istnieje od samego początku to oczywiście otwiera kilka interesujących wątków na pierwszy wątek jest taki że, zanim przejdziemy do tych warunków do spójrzmy na to z punktu widzenia formalnoprawnego w momencie, kiedy małżeństwo kościelne jest jedynym małżeństwem, które zawierają nowożeńcy no bo kiedyś było także trzeba było mieć ślub kościelny ślub cywilny toczy się w wyrazie teraz ślub kościelny na rozwój na podstawie konkordatu może, gdyby jest traktowany jako ślub cywilny, a więc wyobraźmy sobie sytuację, że oto ktoś zawiera ślub kościelny, czyli jest osobą zamężną albo żona to, ale później dochodzi do wniosku, że jednak chce się rozwieść dokonuje rozwodu cywilnego tak a, a jedynie 10 lat później dochodzi do stwierdzenia nieważności to teraz pytanie brzmi, jaki status ma taka osoba pannę kawalera nigdy nie zależnego nigdy nie żonaty czy rozwódkę rozwodnika konkordat w art. 10 przewiduje instytucję małżeństwa tzw. małżeństwa wyznaniowego skutkami cywilnymi wspólny jest moment zawarcia małżeństwa podczas ceremonii religijnej małżeństwa, które jeśli zostaną spełnione warunki określone w oko w konkordacie w tym złożono stosowne oświadczenie nowożeńców wywołuje skutki w 2 porządkach prawnych jak pan redaktor trafnie zauważył na gruncie prawa cywilnego na gruncie prawa kanonicznego i od tej pory małżeństwo tych 2 porządkach prawnych istnieje niezależnie to znaczy sąd cywilny może orzec rozwód i wówczas małżeństwo nie istnieje na gruncie prawa cywilnego prawa państwowego, a może istnieć tak się częstokroć zdarza małżeństwo kanoniczne, którego nieważność nie została stwierdzona przez sąd kościelny no jest to stan nieuporządkowany lepiej jest, jeżeli sytuacja prawna jest taka sama w obu porządkach prawnych to jest korzystne dla wszystkich zainteresowanych no praktyka orzecznicza sądów kościelnych bywa różna natomiast trzeba zwrócić uwagę na 1 rzecz stwierdzenie nieważności małżeństwa kanonicznego nie wywołuje skutków prawnych na gruncie prawa państwowego sądy kanon orzeczenia sądów kanonicznych nie są skuteczne na gruncie prawa państwowego czyli, jeżeli sąd kanoniczny, gdyby się tak zdarzyło, że małżonkowie uzyskali stwierdzenie nieważności małżeństwa kanonicznego, a nie rozwiedli się cywile na gruncie prawa cywilnego są nadal małżonkami na gruncie prawa kanonicznego nie są małżonkami natomiast zdarza to takie przypadki zdarzają się rzadko o wiele częściej zdarzają się sytuacje, że małżonkowie uzyskują stosunkowo szybko rozwód cywilny są stają się stanu wolnego na gruncie prawa cywilnego natomiast są małżonkami na gruncie prawa kanonicznego na starają się podejmują czy sami długoletnie batalie o stwierdzeniu nieważności małżeństwa kanonicznego jest tak jak podkreślam wspólny zgodnie z konkordatem z art. 10 jest tylko moment zawarcia małżeństwa na gruncie prawa cywilnego na gruncie prawa kanonicznego od tej pory małżeństwa istnieją niezależnie w obu porządkach prawnych do sakramentu małżeństwa i do małżeństwa na gruncie prawa cywilnego powrócimy po informacjach Radia TOK FM informacji już za kilka minut o godzinie jedenastej 20 państwa i moim gościem jest pan dr hab. Paweł Borecki zakład prawa wyznaniowego wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego informację już za kilka minut po informacjach wracamy w czasie państwa moim gościem jest pan dr Paweł Borecki zakład prawa wyznaniowego wydziału prawa administracji Uniwersytetu Warszawskiego przed informacjami mówił pan panie profesorze o tym, że na gruncie prawa wyznaniowego można zawrzeć związek małżeński, który jest także ważny na gruncie prawa cywilnego natomiast zmiana tego statusu, czyli stwierdzenie nieważności jak rozumiem obowiązuje tylko na gruncie prawa wyznaniowego, jeżeli ktoś chce zmienić status swego związku na wolny no to musi przejść, gdyby drugą procedurę niezależną od prawa wyznaniowego, a co z dziećmi to znaczy rozumiem, że pojawią się załóżmy, że pojawiają się w takim związku dzieci czy, jeżeli pojawiają jednak jego ziemi ja bieżącej wody ile rozumiem staroświecki, ale w niektórych środowiskach występuje panuje takie przekonanie, że krzyż stwierdził nieważność małżeństwa kanonicznego to dzieci zwodzone z tego związku to są dzieci nieślubne, bo stwierdzono, że nie było małżeństwo nie to nie ta zgodnie z prawem kanonicznym dzieci, które narodziły się, że w związku, który jak się wydawało spełnia przesłanki ważnego, bo uważnie zawartego małżeństwa kanonicznego są traktowane jako dzieci ślubne w żadnym wypadku nikt nie ma prawa nazywać tych dzieci nieślubnym czy tym bardziej używać obu obrzydliwego poniżającego określenia per Bękarty ja się swoim osobistym życiu pod zabudowę z czymś takim spotkałem już bardzo krzywdząca to jest naruszenie dóbr osobistych nie znajduje to oparcie w zarówno na gruncie prawa cywilnego jak na gruncie prawa kanonicznego dzieci złożoność ze związku, którego nieważność została stwierdzona są to dzieci ślubne zgodnie z prawem kanonicznym no ale to trochę przeczy zasadom, ale tak, bo tak się przyjmuje tak się przyjmą to jest zwyczajowe to jest też tak się wyrażę gdzieś zapisane szkoda jest stanowisko przynajmniej doktryny prawa kanonicznego ja szczegółowo te kwestie nie nie wchodziłem natomiast spotkałem się z jednoznaczną opinią, że dzieci urodzone rzecz, że w związku, którego nieważność została stwierdzona na eksport są traktowane na gruncie prawa kanonicznego jako dzieci ślubne tonie są do ramy proszę panie profesorze w takim razie do przesłanek, które miałyby świadczyć wystąpić także, by ten sakrament był ważny albo nieważny, bo na początku mówił pan, że oto mamy 2 osoby, które nawzajem udzielają sobie sakramentu małżeństwa przy obecności kapłana, który błogosławi temu związkowi temu małżeństwu no ale żeby być w stanie udzielać sobie nawzajem tego błogosławieństwa to trzeba jednakowoż spełnić pewne wymagane przez kodeks kanoniczny warunki takie, jakie to warunki te warunki można zrekonstruować biorąc pod uwagę okoliczności, które powodują uznanie związku małżeńskiego łoża nieważne jako sakrament, a więc musi być odpowiedni wiek i tu ciekawostka niż minimalny wiek zawarcia związku małżeńskiego zgodnie z kodeksem prawa kanonicznego to jest, ponieważ kodeks ma zasięg światowy 14 lat dla płci żeńskiej 16 lat dla płci męskiej z tym, że krajowe konferencje Episkopatu mogą ten pułap wieku podnieść i konferencji Episkopatu Polski podniosła ten pułap wieku do 16 lat dla kobiet 18 lat dla mężczyzn to jest brak pokrewieństwa panie profesorze i choć tutaj od razu czy wskoczy tutaj czy szesnastolatka osiemnastolatek potrzebuj osiemnastolatek nie, ale czy szesnastolatka potrzebuje zgody rodziców, żeby zawrzeć tego panu nie powiem wydaje mi się, że na gruncie prawa kanonicznego takiej zgody nie potrzebuje natomiast na gruncie prawa cywilnego wymagana jest orzeczenie sądu rodzinnego sądu cywilnego jeśli chodzi o zawarcie małżeństwa na gruncie prawa cywilnego oporu, ale uważam, że do nie wydaje mi się, żeby taka zgoda była potrzebna czy nie jest żywa izolatka jako osoba, która może zawrzeć związek małżeński rozumiem dobrze, czyli odpowiedni wiek dla kobiet 16 lat w Polsce w Polsce 18 lat ma 16 za życie tak uważa 16 brak pokrewieństwa tych przyczyn tych okoliczności bardzo wiele też okoliczności również, które można z określić jako okoliczności obiektywne, czyli właśnie brak pokrewieństwa brak powinowactwa również brak pokrewieństwa prawnego, czyli adoptowany Zabrza adoptujący związku małżeńskiego za życie może, mimo że brak pokrewieństwa naturalnego muszą być również taką okolicznością, która wyłącza możliwość zawarcia związku małżeńskiego ważnego na gruncie prawa kanonicznego oczywiście święcenia wieczyste śluby czystości tych okoliczności tzw. przeszkód wzywających jest 12 przewidzianych przez kodeks prawa kanonicznego dodatkowo są również muszą być spełnione też pewne okoliczności natury osobistej pocztowa nie nowożeńców w szczególności nowożeńcy muszą być zdolni psychicznie do podjęcia obowiązków małżeńskich muszą posiadać zdolność używania rozumu jak mówi kodeks prawa kanonicznego powinni mieć rozeznanie co do istotnych praw obowiązków małżeńskich nie mogą zawierać małżeństwa symulować zawarcie związku małżeńskiego nie powinni pozostawać w stanie bojaźni no jest tych okoliczności cały szereg, ale no właśnie wracając teraz to tego minimalnego wieku, który pan wspomniał na świecie w Polsce, czyli dla kobiety 14 lat dla kobiety w Polsce 16 lat czy sądzi pan, że część tych przesłanek, a priori nie jest spełniona z powodu niskiego wieku, bo czym czy możemy wymagać czternastolatki, że zdaje sobie sprawy z ze swoich obowiązków, że tak to ujmę jako żony panie dyrektorze ja się z panem zgadzam to są pewne minimalne standardy ustalone przez ustawodawcę kościelnego dla całego świata no bo kościół katolicki ma charakter kościoła powszechnego funkcjonują w różnych sferach kulturowych, gdzie są różne również zwyczaje dotyczące zawarcia związku małżeńskiego w Polsce też spotykam ze środowiskami np. romskim, gdzie zaślubiny są podejmowane we wczesnym wieku kościół próbuje jakoś na te wyzwania odpowiedzieć stąd te niskie standardy natomiast ja się zgadzam że, gdyby tak wnikliwie analizować wszystkich nowożeńców, którzy przystępują do ołtarza czy oni mają świadomość, jakie wyzwanie podejmują czy są mówiąc potocznie dojrzali psychicznie do podjęcia trudu życia w boju to można, by mieć zastrzeżenia co do znacznej części oficjalnie funkcjonujących małżeństw kanoniczny zgadzam się pan panie któż rozumie panie profesorze tutaj takim filtrem, który ma trochę w tym pomóc jest kapłan, który od nie udziela sakramentu czy też nie błogosławi sakramentowi małżeństwa od tak od razu tylko ewentualnie przeprowadza rozmowę wstępną być może udziela nauk tak te obowiązki w ostatnim czasie w Polsce uległy uszczegółowieniu rozbudowaniu proszę pamiętać, że my w tej chwili w Polsce przed sądami kościelnymi mamy w ostatnim czasie średnio 5000 spraw około 5000 spraw o stwierdzenie nieważności małżeństwa rocznie one zdecydował o wyraźnej większości kończą się wyrokiem stwierdzającym nieważność małżeństwa to jest problem dla samego kościoła jak temu zapobiegać, ponieważ nie jest rzeczą normalną, że sakrament, które ma być dozgonną w założeniu jest jest stwierdzane jego nieważność coś tutaj jest nie tak, jeżeli ponad 2000 przypadków rocznie mamy w Polsce wyroków sądów kościelnych stwierdzających nieważność małżeństwa w ostatnich latach i dlatego zaostrzone w ostatnim czasie wymogi dotyczące tzw. nauk przy małżeńskich kapłan ma badać tak jak pan zauważył czy nowożeńcy zdają sobie sprawę, jakiego wyzwania podejmują czy nie zachodzą np. takie okoliczności jak choroby psychiczne po stronie 1 z nowożeńców specyficzne typy osobowości np. osobowość biegną zależna stwierdzenie takiego typu osobowości bywa przesłanką wydania wyroku stwierdzenie nieważności małżeństwa temu zapobieganiu tego rodzaju procesom tego rodzaju wyroku mają właśnie służyć tzw. nauki przedmałżeńskie przypominam się panie profesorze inna ustawa trochę innego porządku niezwiązana z małżeństwem czy zawarcie małżeństwa, a raczej ze sprzedażą konsumencką to chyba nazwa ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej wielu konsumentów zna zasady tej ustawy może nawet nie znając samej treści w dużym uproszczeniu chodzi o to, że jeżeli kupujemy jako zwyczajny konsumenta jako firma jakiś towar to teraz możemy ten jakby co mamy 2 lata na to, aby stwierdzić czy coś czy wszystko z porządku z tym towarem, więc jeżeli w ciągu 2 lat od nabycia towaru pojawią się jakieś wady to możemy zwrócić się do producenta czy też do sprzedawcy powiedzieć kupiłem nie wiedziałem, że pojawią się wady zwracam ten towar i poproszę np. o naprawę albo poproszę o wymianę na nowy albo poproszę o zwrot środków, które zapłaciłem to jest sprawa, która obowiązuje na terenie całej Unii Europejskiej i myślę, że po informacjach, bo informacje zbliżają się bardzo szybko myślę, że po informacjach wrócilibyśmy do tego tematu, a mianowicie czy jest jakiś czas powiedziałbym w czasie, którego można stwierdzić, że oto to małżeństwo zostało w myśl prawa kanonicznego zawarte bez tych przesłanek, o których mówił pan profesor, czyli czy, jeżeli zorientowaliśmy się że, ale chyba coś jest w porządku po 20 latach to czy ktoś powie nam przepraszam bardzo 20 lat panu pani zajęło stwierdzenie czegoś, czego być może byliście świadomi na początku albo nie byliście, czyli pewien termin przydatności do spożycia tak to nazwę brzydko, nawiązując tutaj do prawa konsumenta państwa i moim gościem jest pan dr hab. Paweł Borecki zakładu prawa wyznaniowego wydziału prawa administracji Uniwersytetu Warszawskiego dzisiaj w programie off czarek rozmawiamy o sakramencie małżeństwa także małżeństwie z punktu widzenia prawa cywilnego i prawa kanonicznego informacje Radia TOK FM już za kilka minut o godzinie jedenastej 40, a po informacjach wracamy do programu off czarek wcale państwa moim gościem jest pan dr hab. Paweł Borecki zakład prawa wyznaniowego wydziału prawa i administracji Uniwersytet warszawski rozmawiamy o stwierdzeniu nieważności sakramentu małżeństwa czy coś co niektórzy popularnie, acz błędnie nazywają rozwodem kościelnym jako taki rozwód nie istnieje istnieje tak jak wyjaśniał pan profesor stwierdzenie nieważności sakramentu małżeństwa panie profesorze czy istnieje jakiś przedział czasowy, bo jeżeli coś się czy jakieś przesłanki nie wystąpiły i ten sakrament małżeństwa został sobie nawzajem udzielony czekiem bez właściwej mocy to rozumiemy, ale być może ktoś mógł powiedzieć 5 lat 10 lat 1520 lat no to chyba jednak za dużo, żeby zorientować się, że coś nie gra panie redaktorze Szanowni Państwo nie ma takiego Ford z formalnego punktu widzenia takiego okresu nazwijmy to Gwarancyjnego, że można stwierdzić w trybie przyspieszonym czy jak na na zasadzie szczególnych preferencji, iż sakrament małżeństwa nie został w sposób ważny zawarty w związku z tym ja podam przykład z tych informacji, które je do do mnie docierają w moim życiu osobistym mam znajomą, która zawarła związek małżeński w wieku 18 lat w tej chwili ma 50 lat ukończone i jeśli już drugim udanym małżeństwie postanowiła właśnie teraz wystąpić na drogę prawną kanoniczną o stwierdzenie nieważności małżeństwa zawartego przed ponad 30 lat słyszałem o przypadku również od adwokata kościelnego i prowadził sprawę prowadził sprawę pewnego jegomościa, który zadał związek małżeński w latach osiemdziesiątych tak jak zapewniał ad, bo ów adwokat sprawa zapewne skończy się pomyślnie dla zainteresowanego, czyli nie ma okresu, który ograniczałby możliwość wystąpienia z pozwem do sądu kościelnego o stwierdzenie, iż małżeństwo kanoniczne kiedyś tam zawarte nie zostało w sposób żebrze rzeczywistość nie została w sposób skuteczny zawarty takiego okresu nie ma na dobrze, czyli teraz mamy pewną procedurę 1 ze stron zwraca się do sądu kościelnego, aby decydował o tym czy to małżeństwo czy ten sakrament został sobie udzielony wzajemnie tak w sposób właściwy czy nie to znaczy jedno ze stron albo obydwie strony miały wszelkie narzędzia, które są konieczne w momencie udzielania sobie sakramentu małżeństwa no i np. w przypadku, który pan wspomniał, czyli 30 kilka lat tak 2030 parę lat jakiś sposób można orzec o czymś co było lub nie było lat temu 30 panie dyrektorze względy domyślam się pana wątpliwości ja osobiście też podzielam natomiast po pierwsze, samo złożenie pozwu skargi powodowej jeszcze nie oznacza, że proces będzie ścięty musi nastąpić przyjęcie pozwu przez sąd kościelny następnie ważny jest w tym wskazanie tytułu prawnego, czyli podstawy prawnej, na której opiera się pozew jak jakieś zarzuty formułuje się mówiąc potocznie podkom w odniesieniu do tego jak się wydaje niedoszłego małżeństwa, dlaczego ono miało być uznane za nieistniejącą w pozwie trzeba podać okoliczności uprawdopodobniające roszczenie, czyli okoliczności, które wskazywałyby np. na to, że druga strona można nie spełniała to jest najczęściej formułowany po tytuł prawny w postępowaniu przed sądami kościelnymi w Polsce mianowicie, że nie spełniało warunków psychicznych do podjęcia obowiązków małżeńskich no, że była powiedzmy nie zdawała sobie sprawy by zakresu praw obowiązków małżeńskich podaje się wszystkie okoliczności na w związku z postępem techniki również uwzględniane są takie taki materiał dowodowy jak SMS-y jak maile różnego rodzaju dokumentację lekarską można przedstawić można również posłużyć się dokumentacją z polskiej z procesu cywilnego o rozwód, jeżeli strona taką dokumentacją dysponuje bada się również w postępowaniu przed sądem kanonicznym cały okres znajomości niedoszłych małżonków małżonków od momentu zapoznania aż po chwile obecną bardzo się również rodziny małżonku np. czy nie występowały choroby choroby psychiczne czy nie występowały jakieś nałogi w rodzinach częścią uprawdopodobnia okoliczności pozwalające stwierdzić stwierdzić nieistnienia małżeństwa to żona nie zostało w sposób ważny zdawała mówiąc kolokwialnie jest to grzebanie w przyszłości grzebanie w życiu osobistym mnie osobiście u mnie osobiście wywołuje to niesmak, ale takie są takie są takie są realia na co jeszcze miejska umie niesmak pani profesorze wywołuje to, że z 1 strony mamy instytucję, która mówi o tym jak ważna jest instytucja rodziny tak, a jednocześnie właściwie badaniem rzeczy, które miałyby przyczynić do silnego fundamentu zajmuje się dopiero kiedy relacja się kończy tak, czyli to, o czym pan mówi właściciel występuje nie na początku tylko na końcu dokładnie muszę powiedzieć, że proszę pamiętać jeszcze 1 rzeczy proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa to jest specyficzny proces też w powiecie typu inkwizycyjnego od razu nam się zapala lampka czerwona przypominają się procesy inkwizycyjne okresu średniowiecza okresu szesnastego siedemnastego wieku Otóż to jest proces niepubliczny to jest proces pisemny to jest proces, w którym inicjatywę procesową ma przede wszystkim organ kościelny duży w dużej mierze i powiem tak postępowanie przed organami kościoła katolickiego, gdybyśmy mieli porównywać do standardów państwa prawnego na gruncie życia świeckiego nie odpowiada standardom państwa praworządnego robią, że trudno porównywać kościół państwo, ale jeżeli ktoś oczekuje, że na gruncie postępowania sądowego przed przed tym sądem kanoniczny będzie miał takie same zasady postępowania jak przed sądem cywilnym to już w błędzie czy znamy liczby takich pozwów i liczby pozwów, które zakończyły się stwierdzeniem nieważności innymi słowy, jaki odsetek tych, którzy zwrócili się o stwierdzenie nieważności do sądów kanonicznych zakończył się stwierdzeniem takiego takiej nieważności to jest bardzo bardzo zróżnicowana to są bardzo zróżnicowane dane zależną od diecezji w archidiecezji warszawskiej słyszałem, że w ostatnich latach około ponad 70% z pozwu rozpatrywanych jest dla skarżącego w sposób pozytywny natomiast sąd sądowi nierówny jeśli chodzi o czas postępowania są sądy, które już kanoniczne, które rozpatrują sprawy szybko niektóre diecezje 1218 miesięcy trwa całe postępowanie natomiast są sądy, które przy, którym sprawa się sprawdzi się wloką kilka lat, chociaż trzeba powiedzieć, że po ostatniej reformie postępowania w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa z 2015 roku papieża Franciszka przed postępowanie w tego typu sprawach uległo przyspieszeniu wszak średnio o sprawy trwają od 24 do 30 miesięcy jeszcze panie profesorze pytają nasi słuchacze o opłaty, które się wnosi, bo powietrze pojawią się głosy, że to jest tzw. co łaska niektórzy wspominają, że być może jakiś taryfikator czy to jest usługa płatna powiem na podstawie dość niepewnie nie badałem tego natomiast na podstawie doświadczeń z kręgu moich Hebe, którzy mieli postępowanie o stwierdzenie nieważności małżeństwa wniesienie wniesieniu pozwu do sądu kościelnego do sądu diecezjalnego towarzyszy opłata jedno miesięcznych deklarowanych dochodów oczywiście 1 przepraszam jednomiesięcznego deklarowanego wynagrodzenia czyli, jeżeli ktoś zatrudniony na podstawie umowy o pracę dostaje pensję no to powinien wnieść opłatę w wysokości jednomiesięcznej pensji jest możliwość podziału na raty, ale toby toczone informację jak mówię zmarznąć kręgu moich krewnych niepotwierdzone oficjalnie sprzed kilku lat jednomiesięcznego bierne miesięczne wynagrodzenie rozumie, że z punktu widzenia prawa kanonicznego, jeżeli ktoś uzyska takie stwierdzenie nieważności sakramentu małżeństwa tak jakby nigdy nie był za mężne albo mężatką niebyła może sobie, jeżeli uzna, że tak mówi duszy gra popędzić do kościoła na kolejny ślub kościelny tak jakby tego pierwszego tak nie było stwierdzono, że mało wszystko wyglądało tak jakby małżeństwo zostało zawarte, a jednak okazują się po głębszym zbadaniu sprawy, że w istocie rzeczy nie doszło do ważnego udzielenia sobie sakramentu małżeństwa to jest powiem kolokwialnie dla mnie to jest kwadratura koła z punktu widzenia moralności przyzwoitości nad myślę, że wiele z 2 przyp rozwiązaniem jest po prostu przyjęcie instytucji rozwodu orzeczenie o rozwiązanie małżeństwa od pewnego momentu natomiast nie cofali się czy sami dziesiątki lat grzebanie w życiu osobistym często w sprawach bardzo intymnych proszę pamiętać, że strona kościelna postulowała teraz te postulaty wydają się trochę ucichły ze względu na ochronę danych osobowych, ale postulowała nawet o to, aby sądy cywilne udostępniał aktach rozwodowe sądom kanonicznym to byłoby wbrew i instytucji ochrony danych osobowych jak mówię jestem zwolennikiem rozwiązań klarownych prostych życiowych takim rozwiązaniem, chociaż bolesnym czasami konieczny jest wasz wód natomiast stwierdzenie nieważności małżeństwa, które jak się wydaje było zabierane przed kilkudziesięcioma laty nierzadko kilkunastoma kilkoma są dzieci z tego związku to jest rozwiązanie, które po otwarciu dla mnie jest to rozwiązanie nieżyciowe niemoralne wręcz, ale też moja torba na opinię bardzo panu dziękuję państwu moim gościem był pan dr hab. Paweł Borecki zakład prawa wyznaniowego wydziału prawa administracji Uniwersytetu Warszawskiego informacje Radia TOK FM już za kilka minut o godzinie dwunastej dzisiejszy program przygotował Paweł Ziętara nad jakością naszych połączeń czuwał Szymon waluta Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA