REKLAMA

Polska łamała prawa człowieka w Terespolu - uznał Europejski Trybunał Praw Człowieka

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2020-07-23 18:00
Prowadzący:
Czas trwania:
12:46 min.
Udostępnij:

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu ogłosił dziś wyrok, w którym stwierdził ponad wszelką wątpliwość, że rząd Rzeczpospolitej Polskiej naruszył szereg przepisów Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności w sprawie uchodźców ubiegających się o ochronę międzynarodową na granicy w Terespolu. Sprawę tę w studio Radia TOK FM komentuje mecenas Marcjanna Dębska, która reprezentowała stronę pokrzywdzoną.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
185 i 35 sekund na zegarach w całym kraju to jest popołudnie Radia TOK FM Roch Kowalski mówię państwu dzień dobry i zapraszam na nasze godzinne spotkanie w imieniu swoim Tomasza Krzemińskiego, który program wydaje i Adama Szura, którego realizuje już teraz zapraszam państwa na drugą część naszego programu od 1820 będziemy dyskutować o sytuacji finansowej samorządów i to zarówno tych większych jak i tych mniejszych najpierw po osiemnastej 20 będzie z nami Krzysztof Rozwiń » Kosiński prezydent Ciechanowa i sekretarz związku miast polskich z polskiego Stronnictwa Ludowego, a po osiemnastej 40 Dorota za sam zamiar znak wójt gminy Izabelin i członkini zarządu związku gmin wiejskich, a teraz jest z nami w studiu Marcjanna Dębska adwokat Kancelaria Adwokacka Barabasz Demska dzień dobry pani mecenas dzień dobry jak słyszeli państwo przed chwilą informacjach Radia TOK FM, które przedstawią Adam Ozga Europejski Trybunał sprawiedliwości stwierdził, że Polska naruszyła szereg przepisów konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolnościach w sprawie uchodźców Czeczenów ubiegających się o ochronę międzynarodową na granicy w Terespolu to najpierw pani mecenas jak byśmy mogli przypomnieć w ogóle tę historię od czego nasze zaczęła, dlaczego Czeczeńcy nie szukali u nas azylu i dlaczego go nie dostali należy, choć do tej historii, czyli do 2000 siedemnastego roku do marca, kiedy grupa adwokatów warszawskich udała się do do Brześcia czy do Terespola po stronie po stronie polskiej, jaka była motywacja dostawaliśmy bardzo wiele informacji o szeregu nieprawidłowości dotyczących nieprzestrzegania podstawowych praw człowieka na granicy z Białorusią to był okres, kiedy ta fala imigracji, bo powiedzmy była była trochę wyższa, choć do dzisiejszego dnia wyraźnie nie nie zmalała to można mówić o jakimś jakimś Constans jeśli chodzi o problemy, które są na granicy i w zakresie ilości osób, które ubiegają się ochronę międzynarodową jak i nieprzestrzegania procedur, bo wiemy, że pomimo wygranej przed sądami krajowymi, czyli przed WSA oraz przed NSA nie doszło do żadnej do żadnej poprawy sytuacji rodzina, którą państwo zaprezentowaliście państwa Kancelaria Adwokacka 12× była odsyłana przez Straż Graniczną z powrotem do białoruskiego Brześcia nie pozwolono im nie pozwalano im przekraczać granicy pomimo tego, że wprost wskazywali oni, że szukają azylu politycznego w Polsce, jakimi motywacjami, jakie jak uzasadniał swoją decyzję władze państwowe polskie 12× rzeczywiście ta rodzina stawała w granicy w Brześciu finalnie ilość ilość próbują sięgnęła blisko 30× co zresztą Trybunał w swoim wyroku podkreślił 12× dotrzymane Interii męża rodzinę którą, którą reprezentowaliśmy wyrok Trybunału dotyczy 33 rodzin, czyli 3 skarżących rodzina którą, którą reprezentowała moja Kancelaria też rodzina z trójką dzieci, która uciekała przed prześladowaniami przed porwaniami przed torturami, których doświadczyła, które były pokłosiem wojen czeczeńskich i obecnie panującego reżimu reżimów Czeczeni jak w takim razie i jak, jaka była argumentacja ze strony polskich służb, dlaczego nie nie pozwalano przekraczać granicy problemy problemy systemowe w idealnie czy wg przepisów powinien wyglądać w ten sposób, że osoba, która zgłasza się na granice z granicy Schengen czy inaczej, czyli na granicę polską, jeżeli oświadczy, że ubiega się o ochronę międzynarodową, uciekając przed wojną prześladowaniami powinna móc złożyć taki dokument, który mówi o w taki wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, który powinien być następnie rozpoznawanym co jest ważne nie tego wniosku nie rozpoznaje Straż Graniczna tam na miejscu tylko urząd do spraw cudzoziemców, więc jest to bardziej złożona procedura co się działo w tych sprawach uchodźcy stawali na granice mieli przygotowane formularze mieli wypełnione wnioski szli do pograniczników, kiedy była ich kolej, a następnie były sytuacje, gdzie Straż Graniczna wnioski darła wyrzucała je i wpisywała w notatce, że są to imigranci ekonomiczni, czyli wbijała tzw. stempel c i odsyłała z powrotem do Brześcia, ponieważ w motywy ekonomiczne nie nie uzasadnia udzielenie ochrony międzynarodowej oczywiście wobec czego całe postępowanie i wszystkie postępowania, które żeśmy wytoczyli krajowe międzynarodowe dotyczyły dokładnie tej procedury dziś uniemożliwienia złożenia wniosku o naszym celem nie było spowodowanie czy żądanie, żeby te osoby uzyskały status uchodźców czy uzyskał ochronę międzynarodową, bo nie jesteśmy od tego, żeby o tym, decydować to nie jest nasza rola tak samo jak jest rola Straży Granicznej nasza praca sprowadzała się do wyegzekwowania tego pierwszego elementu, czyli możliwości złożenia wniosku o możliwość złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej wynika nie tylko z przepisów polskich, ale z kodeksu Schengen na miejscu byliście państwo jako prawnicy byli też przedstawiciele biura Rzecznika Praw Obywatelskich wszyscy państwo interweniowaliśmy i to i tak nie przyniosło żadnego skutku jeśli chodzi o naszą obecność w Terespolu wyglądała w ten sposób, że mieliśmy pełnomocnictwa od tych uchodźcy miasto było przygotowane wcześniej byliśmy tam na miejscu szóstej rano złożyliśmy pełnomocnictwa do Straży Granicznej komendanta, więc urząd czy organy państwa wiedziały o naszej obecności nasze uprawnienia naszej legitymacji do występowania tam zażądaliśmy dopuszczenia do naszych klientów co się nie powiodło to również było przedmiotem rozważań tego wyroku w Strasburgu, że za zaburzony jest prawo do sądu, kiedy jest pełnomocnik prawidłowo umocowany i widzi się go tylko przez szklaną przez szklaną ścianę, bo tak wygląda dworzec dworzec w Terespolu zastanawia mnie, jakie muszą być pobudki, które kierują Strażą Graniczną czy też władzami państwowymi, że decydują się na jawne łamanie prawa i umów międzynarodowych na łamanie praw człowieka, gdy to są pobudki czysto polityczne związane np. z tym, że 2 lata wcześniej trwała kampania wyborcza, która koncentrowała się właśnie na straszeniu przed uchodźcami wydaje się, że ten film polityczny jest relewantny to znaczy trudno ominąć rozmowy o uchodźcach jakichkolwiek uchodźcach bez rozważenia wpływu bieżącej polityki na stosowanie stosowanie tego prawa, jeżeli sobie przypomnimy spot wyborczy PiS-u, który straszy uchodźcami, jeżeli sobie przypomnimy chociażby wypowiedź pana ministra spraw wewnętrznych administracji, która była w sierpniu szesnastego roku, którą też cytuje Trybunał w Strasburgu, który składa się do tego, że rząd nie nie ugnie się przed presją tych, którzy chcą sprowadzić kryzys migracyjny, że Czeczeni nie będą wpuszczeni do Polski, jeżeli do tego dodamy fakt, że naruszona jest procedura no tak jaskrawy sposób jak niedopuszczenie adwokatów to można mówić o dowodzie złej woli władania czystą premedytacją tak czy Trybunał Trybunał również w tym wyroku zauważa, że problem ma charakter systemowy i brak umożliwienia rozmowy ze swoim adwokatem, kiedy on jest jest dosłownie w odległości 5m kształtuje o złej złej woli rządu polskiego czy władzy władzy Polski, które nawet nie miała zamiaru wysłuchanie tych ludzi w sposób, który umożliwia im swobodne wypowiedzenie się, więc w obecności adwokata, który gwarantował jakiekolwiek prawa zaś sporządzenie notatki z rozmowy z uchodźcami czy osoby, które stawały na granicy chodzi notatki zamiast protokołu notatki, która jest w języku polskim, której im się nie okazuje, której oni nie podpisuje to znaczy, której nie da się zweryfikować co jest dodatkowym argumentem, że ta zła Wola była od początku dostrzegł również sąd krajowy zarówno w USA, jaki NSA, które bardzo krytycznie odniosły się do sportu i notatek w miejsce protokołu co powinno być zgodnie z procedurą administracyjną, która obowiązuje w Polsce pani mecenas jak Polska strona Polski rząd próbował się grup pro bronić przed europejskim Trybunałem praw człowieka padały argumenty, że są to sytuację i sytuacje jednostkowe, że to nie miało miejsca czy, kwestionując stan faktyczny krótko mówiąc kwestionując, że te osoby wskazywały, że potrzebują ochrony międzynarodowej z tych powodów, o których powiedziałam kładą stać, żeby to imigranci ekonomiczni, a warto warto dodać to co co również stało się przedmiotem rozważań Trybunału, że wiele rasy rodzina, którą Kromer prezentowaliśmy już po wydaniu Interim menedżer, czyli po wydaniu środka tymczasowego takiego rodzaju zabezpieczenia, który Trybunał w Strasburgu przyznał, który zakazywał usunięcia rodzinie całej rodziny z terytorium Polski Interii, że nakazywał wysłuchanie i umożliwienie złożenia wniosku nasi klienci wraz z dokumentem Interim menedżer wraz z moim oświadczeniem wraz z moim faksem uprzedzając, że tego dnia ci klienci wraz z Interim menedżer wraz dokumentami od psychologa, który mówił o tym, że mają syndrom stresu post po razowego z opiniami psychologicznym dotyczącymi dzieci stawili się jeszcze kilkunastokrotnie na granicy i za każdym razem byli odsyłani, więc jeżeli zbierzemy te wszystkie argumenty to zła Wola rządu polskiego jest bardzo bardzo jaskrawa pani mecenas to zadość uczynienie rekompensata finansowa, która została przyznana przez Europejski Trybunał praw człowieka jak rozumiem ona jest bardziej symboliczne, bo też trudno zrekompensować szkody, które powstały państwa klientów pytanie czy sytuacja od 2017 roku w jakikolwiek sposób się zmieniła Helsińska Fundacja praw człowieka podaje, że w Terespolu wydano 20 000 odmów przekroczenia granicy z czego 15 000 dotyczyło samych Rosjan, a 368 to były odmowy azylowych sytuacja się w ogóle w ogóle nie zmieniła proszę zauważyć, że Rzecznik Praw Obywatelskich sporządził raport, który również znana swoje odzwierciedlenie w treści wyroku ze Strasburga następnie RPO zapytał Straż Graniczną co dalej czy zamierza zrobić, żeby ta sytuacja uległa poprawie odpowiedź była jednoznaczna to były sytuacje jednostkowe brak woli brak woli do zmian a, czyli żadnej refleksji pani mecenas po tamtej stronie nie ma, ale jest refleksja po stronie państwa klientów, którzy napisali list z wyrazami uznania stosunku do państwa jak wszyscy uchodźcy, którzy byliśmy w Terespolu jesteśmy wam wszystkim ogromnie wdzięczni w ten zimny dzień tyle czasu wy staliście dla nas, składając tyle wysiłków to by nam pomóc, kiedy zobaczyliśmy tak wielu osób przyjętych naszym losem trudno wyrazić słowami radość, której doświadczyliśmy w tej sali odpraw w Terespolu jak nigdy dotąd przez ponad pół roku nie byliśmy tak szczęśliwi pełni radości jak dziś bardzo serdecznie dziękuję państwu moim gościem była Maria Anna Dębska adwokatka z kancelarii Adwokackiej Barabasz Dembska teraz osiemnasta 18 informacji Radia TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA