REKLAMA

PE: brak akceptacji dla porozumienia budżetowego

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2020-07-24 12:00
Prowadzący:
Czas trwania:
26:37 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki dzień dobry zapraszam na popołudnie Radia TOK FM wracamy w tym dzisiejszym programie zarówno do szczytu rady Europejskiej jak do tego co wydarzyło się wczoraj, więc do takiej nadzwyczajnej sesji parlamentu Europejskiego w Brukseli, gdzie szefowa komisji Europejskiej pani wandala mniejsza niż szef rady Europejskiej najpierw przedstawili swoją taką ocenę tego co się wydarzyło na szczycie, a potem była debata z posłami no pomyślałem sobie, że tyle jest ciągle Rozwiń » jakoś chaosu informacyjnego mylenia nawet i nazw instytucji, że dobrze raz jeszcze wrócić do pewnego uporządkowania informacji o Unii Europejskiej, a jednak znaj lepszych edukatorów moim zdaniem w tej sprawie jest nasz dzisiejszy gość pan Jan Truszczyński dyplomata były negocjator polskiego członkostwa w unii dzień dobry niedobre planu dzień dobry państwo no można, by powiedzieć, że chyba ostatnia funkcja, jaką pan pełnił w instytucjach unijnych to dyrektor generalny do spraw edukacji kultury no, więc w tym sensie dodatkowo ta edukacyjna chyba prośba pod pana adresem jest jak najbardziej uzasadniona, bo może byśmy jeszcze próbowali odpowiedzieć na pytanie czym jest rada Europejska i 3 jak przyjeżdżają szefowie państw rządów i kończy się ich spotkanie z porozumieniem jednomyślny, które jest spisane w postaci konkluzji to czy to oznacza, że oni podjęli prawnie wiążące decyzje nie to co na to zrobili nadali nowy kurs polityczny pracy tych ciał Unii Europejskiej, które odpowiadają za proces legislacyjny określi wytyczne, które powinny zostać uwzględnione w trakcie takiego procesu legislacyjnego i na tym kroku nie określili do ostatniej kropki do ostatniego przecinka treści zawartości sekwencji postanowień w danym akcie prawnym uzgodnić tylko politycznie to ostatni, a naprawdę powinno się znaleźć oraz to czy w ogóle jest potrzebny jako punkt miałby spełniać innymi słowy tu nie chodzi o stanowienie prawa tu chodzi tylko o określanie warunków drogowych politycznych dla przyszłych aktów prawnych wprowadzanych wprowadzamy wżycie przez instytucje Unii Europejskiej krótko mówiąc, choć rada Europejska ciało polityczne ciało, które debatuje o najważniejszych problemach Unii Europejskiej ciało, które działa na zasadzie konsensusu w konkluzjach liczyć się to, że pod każdym słowem każdy jest podpisany nie ma głosów odrębnych nie ma głosowania warzonego niema weta itd. znaczy, że to może być oczywiście polityczne, ale albo co zresztą rachunku, jeżeli dokument o nazwie konkluzje wniosku sesji rady Europejskiej jest przyjęty to wszyscy rozumieją, że pod każdym słowem tego dokumentu każdy z 3 państw rządów się pod uzgodnione to do ostatniego przecinka i stanowi jak powiedzieliśmy sobie przed chwilą wytyczną dla działalności komisji parlamentu Europejskiego no i rady Unii Europejskiej, czyli ministrów reprezentujących rządy państw członkowskich z okupowanych danej formacji rady Unii Europejskiej jest oczywiście mam ponad 2 sytuacje tezę parlament rada Unii Europejskiej to są 2 ramiona legislatywy nie ma jednak wobec drugiego stanowią wspólnie o tym co ma tak być prawem Unii Europejskiej to tutaj jeszcze może 2 rzeczy wymagałyby wyjaśnienia, bo jednak niektórzy słuchacze może pamiętają to słynną historię, kiedy była kwestia powołania ponownie, czyli na drugą kadencję Donalda Tuska na szefa rady wtedy funkcjonowało to w mediach hasłowo 27 do 1 co niektórzy mogą rozumieć, że jednak tam jest jakiś rodzaj głosowania jakiegoś podejmowania decyzji nawet w sytuacji, kiedy właśnie 1 rząd mówi nie to jednak decyzja została podjęta Tusk został szefem rady na drugą kadencję w to jak należy rozumieć w kontekście tego co nam pan powiedział no to już inna sytuacja regulowana i inną procedurą procedura wyboru przewodniczącego rady Europejskiej może przyjąć formę głosowania większą większością kwalifikowaną tam nie potrzeba jednomyślności to czasu traktatu lizbońskiego ta jest innego, a wytyczne polityczne te rzeczywiście panie są dokumentem politycznym, a nie prawem stanowionym Unii Europejskiej zasady przyjmowane są w drodze konsensu, ale czy muszą się zgodzić i dlatego mówię za każde słowo szedł, dlatego że te słowa zapisane w dokumencie końcowym obrad premierów i prezydentów stanowią potem uzasadnienia i podstawę dla tych, którzy konstruują projekty aktów prawnych, jeżeli coś ja z wytycznych to znaczy, że powinno zostać takim obiedzie inny sposób przeniesione uwzględnione w projekcie aktu prawnego przygotowywane przez komisję Europejską i przedkładanym parlamentowi Europejskiemu i radzie Unii Europejskiej państw członkowskich w tym sensie konkluzje są ważne oczywiście każdy dba o to, żeby jego interesy zostały pominięte były uwzględnione w istocie tylko te konkluzje, które są podpisane przez nich mają wagę dokumentu politycznego będą tego no obowiązującą wytyczną dla pozostałych instytucji Unii teraz może powiedzmy trochę od kuchni, bo dla części słuchaczy też może to było ciekawe mówiło się, że to może być, choć chyba tam jakiś paru minut zabrakło najdłuższy w dziejach szczyt rady Europejskiej to w praktyce jak wygląda no bo przecież 4 dni nie negocjowano 4 dni szefowie państw rządów nie byli na nogach tak musieli też przecież odpocząć były nawet rzut wrzucane takie w przyjemne obrazki np. pani premier Belgii z premierem Luksemburga na setkach na placu ziarno w trakcie w trakcie trzymam za, nic więc ja rozumiem, że to też jest także ci premierzy na takim spotkaniu no oni mają oczywiście głos ostateczny, żeby się na co zgodzić, ale zgadzają się na podstawie tego co im sztab ludzi, z którymi są no podpowiada to znaczy rozumiem, że jeśli jest jakiś pomysł, że na coś ma ich np. tyle pieniędzy to my musimy jakoś to policzyć nam się opłaca czy wyjdziemy na tym do przodu czy nie to jest przekazywane takiemu szefowi delegacji, czyli premierowi prezydentowi Maćka Francji w i oni wtedy wkraczają znowu do akcji tak dlatego to może tyle trwać no, a tam, gdzie nie ma zgody, a Hall zgodnie z tym co do wielu rzeczy, kiedy zaczynał się ten ostatni szczyt rady Europejskiej jest jasne, że na sesjach plenarnych z udziałem wszystkich nie uda się wszystkiego wyprasować i 2 są różnice to znaczy, że chce dogadywać się przede wszystkim z tymi, którzy są wyraźnie po obu stronach równania bądź 1 bądź drugiej strony i zamiast zmuszać ich na sesji plenarnej do tego, żeby skracali dystans na 1 z osobą robi się albo konfesjonały 11 albo się zapraw Sachsa konfesjonały, czyli jedno tak to czy jej przewodniczący rady Europejskiej za praca na rozmowę 4 oczy ewentualnie z udziałem 1 wraz z każdej ze stron premiera tego kraju, który najgłośniej najmocniej argumentował przeciwko jakiemuś rozwiązaniu w pierwotnym projekcie wieloletniego budżetu bądź no trud no właśnie coś mi o to chodzi zaprasza się też byśmy sobie byśmy na licznych zdjęciach tego szczytu premierów w grupach po 234 pięcioro sześcioro zależności od konfiguracji i od tego co przewodniczącemu rady przyszło do głowy jeśli o dyskusję, która może popchnąć sprawę do przodu doprowadzić do ostatecznego kompromisu tusza pozostali siedzą i noc z Osia pozostali czekają na wyniki takich pasażerów takich rozmów prowadzonych mniejszych grupa po podwórkach pozostali naradzają się w tym czasie między sobą też próbują łączyć siły na rzecz, jakiego żeglowania lub przeciwko jakiemuś rozwiązaniu nie wszystko da się załatwić przed szczytem więc, ponieważ państwo ma swoją dynamikę klenie reagując na to co usłyszeli od innych kontaktują się najbliżej sobie postawionymi szefami rządów tworzą ad Hok dodatkowe w koalicję na rzecz tego czy innego rozwiązania krótko mówiąc Toma cały czas nie ma dynamikę, a po drodze nie ma właściwie wielu sesji plenarnych, a w szczególności nie ma do tego zapisu całościowego kompromisu opatrzonego wszystkimi możliwymi pan przy uważamy, że w przypadku tego prawie 5 dniowego szczytu zasadniczo czekał dość długo przed złożeniem papierów, który stanowiłby próbę do pogodzenia ognia osłodą pozornie rozmaitych interesów dopiero od tygodnia od lat pojawił się taki dokument rządu płodem los dziesiątków spotkań wisielca, mówi że w Pau w czasie tego tytułu godzinę do 1,5 godziny w ciągu każdej nocy no, a zespoły podległe, które miały zostać za zadanie kontaktować z urzędnikami o towarzyszącymi premierom jednocześnie przygotowywać finalnych zapis uzgodnień szczytu też powstaną zbyt długo nie ufa każdy z tych na tych tak było na ocenę autach nawet prowadzących do uzgodnień budżetowa to taka no i jak mówią taką mają pracę wiązu marmolada specjalnie współczuć już wiemy w takim razie jak to było no i teraz co dalej o tym, powiemy po informacjach Maciej Zakrocki zaproszą na drugą część popołudniu Radia TOK FM rozmowy z Janem Duszyńskim naszym dzisiejszym gościem powiedział pan w pierwszej części naszej rozmowy, że to co ustalili szefowie państw rządów nie jest dokumentem o charakterze prawnym, że Unia Europejska jako wspólnota prawna, żeby działać to musi prawo przyjmować rada Europejska nie pełni takiej funkcji pełni funkcji prawodawczej jednocześnie no i opowiedział nam pan, jaką jak to się dzieje jak jak ja się toczą negocjacje w wyniku, których powstał dokument już teraz wiemy dokument, który ma tylko charakter polityczny no to powiedzmy teraz kto ten dokument, że tak wierzę fizycznie swoje ręce i przerabia go na taki dokument, który bank będzie właśnie już wchodził w ten obszar legislacji unijnej dla te instytucje Unii, których cechujące powiedzieliśmy, czyli komisja Europejska parlament Europejski rada Unii Europejskiej działająca na różnych poziomach poczynając od grup roboczych komitetów rady, a kończąc na konfiguracja złożonych w miejscu konstytucyjne to już się stało to się dzieje już po szczycie w środę było pierwsze posiedzenie komitetu stałych przedstawicieli czy ambasadorów państw członkowskich Unii był w Brukseli, które miało zatem porozmawiać uzgodnić jakiś sposób proceduralnie teraz wejdą na tapetę poszczególne uzgodnienia przyjęte przez premierów jak zostaną skonsumowane poszczególnych projektach aktów prawnych, które już od 2018 roku stopniowo były przedmiotem obróbki po przedłożeniu przez komisję były przedmiotem dyskusji w łonie rady i parlamentu Europejskiego powiem panu także państwu do każdego z programów Unii Europejskiej potrzebna jest odrębna podstawa prawna odrębne rozporządzenie tego jest około 40 sztuk to jest oczywiście zaawansowane, a jeśli, ale jeśli chcemy ruszyć ze wszystkimi programami w terminie od stycznia 2021 wszyscy widzimy czasu po bardzo niewiele na dokończenie procesu innego ponadto są inne jeszcze elementy np. wszystko to co związane z Funduszem odbudowy i Funduszem kolej nowe pokolenie w tekście mniejszym to wymaga jeszcze zatwierdzenia przez parlamenty krajów członkowskich jest na to niewiele czasu jest jeśli zważyć, że te pieniądze są na gwałt ze PAK oraz potrzebne bardzo pilnie w związku z kryzysem w związku z recesją w związku z tym wszystkim taka instytucja Unii wypędzona intensywna naprawdę bardzo bardzo ciężka codzienna praca jeśli ma się z tym zdążyć jeszcze drugi uroczą euro oczywiście zdążą, ale podkreślam jeszcze raz wymaga naprawdę intensywnych 2 i teraz czas nadzwyczajna parlamentu Europejskiego też nie działa jest kobieca to jest szczęście powiedziałbym część jest niezbędna jeśli masz dokończyć cały proces listy no właśnie teraz o o tej sesji, ponieważ pojawiło się z obozu rządzącego w Polsce, a także z mediów sympatyzujących z tym obozem taki oto opinię tego co się wydarzyło wczoraj w parlamencie, że jacyś eurokraci z RAŚ sprzeciwiają się temu co postanowili szefowie państw rządów blokują możliwość uruchomienia tych gigantycznych pieniędzy, które zostały wynegocjowane przez dzielnych szefów państw, które mają właśnie pomagać upadającym przedsiębiorcom ratować gospodarkę wspierać te wszystkie programy, które mogą zahamować odwrócić trend wzrostu bezrobocia itd. itd. tymczasem mniejsze wydaje jak słuchałem wczoraj tej debaty czytałem się rezolucje, że raczej parlament, jakby chciał przyspieszyć ten proces i mówi chętnie włączymy się do pracy nad tym ostatecznym dokumentem, który właśnie właśnie będzie miał charakter prawny, ale już na tym etapie, żeby nie doszło do sytuacji, w której wszystko zostanie tak będzie zrobione poza parlamentem, które musi jednak parę rzeczy nie podoba, a potem przyjdzie do parlamentu parlament powie nie no i znowu będzie strata czasu czy dobrze zrozumiałem intencje to rezolucji wie pan dla populistów najlepiej było, gdyby nie był jakiś parlamentów niepotrzebne to jest taki czas ten się pod nogami zawracają głowę utrudniają życie tylko wydłużają proces stanowienia prawa, ale tak się nie da wybraliśmy parlament system w Europie i on ma uprawnienia posadowione w traktatach jesteśmy wspólnotą prawa tam pan też przekazu przed chwilą i w związku z tym, że jesteśmy wspólnotą prawa parlament Europejski ma uprawnienie do przyjęcia albo odrzucenia w całości aktu prawnego będącego podstawą dla przyszłego wieloletniego budżetu i to przyjęcia większością bezwzględną, czyli 50% wszystkich deputowanych luz jak Rosja to jest to wysoki próg oczywiście parlament nie może formalnie proponować swoich zmian vide legislacyjnych może tylko przyjąć albo odrzucić w całości projekt budżetu a, ale nie długu tak było już poprzednio, że doprowadził do pełni zmian w procesie negocjacyjnym i tym razem również jak wiemy ma rozmaite zastrzeżenia do tego są szefowie państw rządów uzgodnili chciałby uprawy niektórych dyspozycji niektórych uzgodnień narzeka na to, że za bardzo obcięto środki na badania innowacje edukację politykę migracyjną parę innych rzeczy i czasie spodziewać dość rzeczywiście twardego procesu uzgodnień między parlamentem radą w najbliższej przyszłości oczywiście parlament jest pod przymusem wszyscy wiemy, że jest kryzys i ten kryzys będzie jeszcze głębszy niż nie znalazł się w sytuacji, w której jest ze względu na drugorzędne jak sprawy blokuje stałość uruchamiania niezbędnych środków finansowych, więc to nie jest tak, że można negocjować nieskończoności czasu jest mało, ale nie można chyba parlamentu on na formalne uprawnienia i wykorzystuje umie wykorzystywać i w związku z, a poza tym ma merytoryczne argumenty nie najgorsze, więc trzeba się spodziewać, że nieduże korekty do tego co szefowie państw rządów uzgodnili mogą mieć miejsce jak to się mówi parlamentu Europejskiego i nic nie wychodzi dokładnie w takiej samej postaci jak dla niego państwo zawsze jakich znane są to to jest może dobrała się okazja, żeby znowu w ramach tej edukacji zwrócić uwagę na taką oto rzecz, że rada Europejska, więc szefowie państw rządów jadą, żeby rozmawiać o tym jak najlepszym stopniu zabezpieczają własne interesy krajowe coś wynegocjować parlament Europejski nawet zgodnie z pewnego rodzaju formułą, którą się tam używa działa i posłowie niezależnie od tego, jakiego kraju pochodzą działają w imieniu Europejczyków i to we wczorajszej debacie co dla mnie było bardzo charakterystyczne Ursula von der Leyen przedstawicielka no oczywiście komisji Europejskiej się szefowa, ale można powiedzieć niedawno członek gabinetu rządu Angeli Merkel prawda była tam ministrem obrony mówi wprost cięcia jakich dokonano wieloletnich ramach finansowych są tu cytuje godne pożałowania za chwilę tutaj chodzi tu dokładnie tuż po nie wstaje Manfred Weber polityk z Bawarii CSU koalicjant od lat z CDU rządzący w Niemczech i mówi nie ma zgody na to, żeby 90% wszystkich pieniędzy z budżetu unijnego szło na krajowe programy, a cięte były wszystkie programy, które mają charakter właśnie wspólnotowy ktoś mógłby powiedzieć tak, bo tak słyszeliśmy polscy posłowie opozycji wyszli w tamtym parlamencie i wkładali Kiki szprychy no bo przez premier wywalczył tyle pieniędzy dla Polski oni marudzą tymczasem dwoje polityków rodem z Niemiec można powiedzieć, że w, jakim sensie też częściowo deprecjonowanie rezultaty szczytu jedno, które z punktu widzenia Angeli Merkel no są kłopotliwe, bo ona jako dzisiaj szefowa państwa, które ma prezydencję w radzie Unii Europejskiej to też jakimś sensie jest można być autorem tego sukcesu szczytu na dwoje niemieckich polityków krytykuje swoją panią premier jak to możliwe no co nie są nie tylko Niemcami, ale reprezentują te instytucje Unii Europejskiej to taki kurs odpowiadają nie za poszczególne kraje członkowskie, a za całość interesu za całość Unii Europejskiej cóż ja mogę coś tu mogę powiedzieć propozycja komisji Europejskiej została dość istotny sposób zmieniona po to, żeby osiągnąć tak właśnie kompromis między krajami członkowskimi Okaj, ale to się dokonało dość dużym kosztem istotnie ucierpiały programy, które są realizowane jako programy wspólne, a nie przekazywane do realizacji przez poszczególne kraje członkowskie ucierpiały rozmaite uzupełnienia finansowe, które komisja Europejska zaproponowała w ramach instrumentu odbudowy instrumentu agencja i to mówiąc szczerze sposób dziwnej nadmiernym nagrzewaniem biały to dotyczy i programu badań innowacji rozwoju to dotyczy instrumentów przykładowo poprawy płynności dla firm europejskich, które zostały dotknięte kryzysem mówi płynności finansowej to dotyczy programu inwestuj i który zasadza się na gwarancjach kredytowych dla przedsiębiorstw Unii Europejskiej no można ciągnąć tę listę oczywiście raczej jest to ryzyko jeśli odpowiada całość interesów oni to oczywiście nie można powiedzieć, że wszystko wspaniale najważniejsze to, że mamy całościowy program oczywiście to jest bardzo, ale ten kompromis został osiągnięty pewnym niemałym kosztem i można to, że to innowacyjne to co Unii szczególnie potrzebne klimat edukacja badania to wszystko lekko albo mocno ucierpiało w wyniku tego kompromis, a to dlatego ja się nie dziwię ani osoby von der Leyen ani Asadowi Webberowi patrzę na ich rozpoczniemy je tutaj popatrz na to, że te reprezentują instytucje realizujące całość interesu całej Unii Europejskiej no właśnie tylko chodzi o to czy ktoś może to zrozumieć, że to tak powinno wychowywać, bo u nas oczywiście już ci, którzy opowiedzieli się za rezolucją w parlamencie europejskim od razu się oczywiście przywołuje, że jest to co posłowie totalnej opozycji, czyli Platformy PSL-u oraz lewicy no właśnie znowu można przypiąć łatkę zdrajców, którzy działają wbrew interesowi Polski każdy pan to różnie w ogóle się układa ostatecznie w tym wczorajszym głosowaniu austriaccy deputowani Europejskiej partii ludowej poza 1 głosowali przeciw oraz rządu i a z kolei we frakcji, w której czołową rolę odgrywa wpisy w tej frakcji szef komisji budżetowej parlamentu Europejskiego i Anton oberwał nakłaniał swoich kolegów z tej parafii, żeby popierali dawki rezolucję ani nie zgodzili, a i on będąc w 2 i kar głosował jednak za rezolucją także to się różnie układa ostatecznie i nie ma się co temu dziwić los rozpadło to nazwisko też dodam tylko na koniec, że właśnie ten polityk stoi na czele takiej sześcio osobowej grupy parlamentarnych negocjatorów wieloletnich ram finansowych i oni również zaraz po szczycie wydali takie oświadczenie krytykujące, że właśnie tak wiele tych wspólnotowych polityk zostało poczętych, ale dla mnie to już tylko taka taka ciekawostka dziś już bardzo dziękuję mam nadzieję, że kolejne wyjaśnienia będą trochę przybliżały naszym słuchaczom ocenę czy wiesz jak jak te decyzje tam są podejmowane, czego możemy się dalej spodziewać piękne dzięki pan Jan Truszczyński uwagę nasz negocjator członkostwa w unii był gościem popołudnia ja życzę państwu dzisiaj miłego dnia do usłyszenia jutro w weekendowym poranku po siódmego Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką! Dobrego słuchania w 2023!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA