REKLAMA

Więcej o praworządności, więcej pieniędzy - Parlament Europejski chce zmian w Funduszu Odbudowy

Połączenie
Data emisji:
2020-07-24 13:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
11:06 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie kilku trzynasta 6 Jakub Janiszewski przy mikrofonie znam jest Melchior Szczepanik z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych dzień dobry dzień dobry będziemy rozmawiali o rezolucji parlamentu Europejskiego po szczycie potem prawie rekordowy jeśli chodzi o czas trwania szczycie, który zakończył się w poniedziałek ostatecznie zaczął w piątek miał trwać połowę krócej nie rezolucja, której stanowiskiem politycznym parlamentu Europejskiego przyjęta głosami 465 Rozwiń » posłów przy 6682 głosujących jednak wyraża sprzeciw wobec tego co wynegocjowano i domaga się po pierwsze, zwiększenia budżetu zwiększenia dotacji funduszu odbudowy, a także silniejszego powiązania praworządności z dostępnością środków finansowych tutaj mówi się parlament na taką propozycję, żeby zastosować tzw. odwróconą większość to znaczy to komisja miałaby właściwie decydować o tym komu te środki zostają zabrane bądź wstrzymane bądź zamrożone, a większość kwalifikowana byłaby konieczna do odrzucenia takiej decyzji może pomówmy o tym jakie będą dalsze losy tej rezolucji co ona właściwie znaczy w świetle tego co zostało wynegocjowane na szczycie rady Europejskiej formalnie parlament Europejski nie może wprowadzać żadnych poprawek do wieloletniego budżetu Unii Europejskiej, ale parlament musi ten budżet twierdzi, więc może wykorzystać tę prerogatywę do tego, żeby przekonać rządy państw członkowskich takich modyfikacji tego budżetu w tej chwili biorąc pod uwagę krytyczne opinie które, którą parlament sformułował wobec wobec projektu będą musiały rozpocząć negocjacje między parlamentem na rządami państw członkowskich no i w tych negocjacjach celem parlamentu będzie właśnie zmiana propozycji, które tak, żeby ona jak wie jak największym stopniu odpowiadała preferencjom parlamentu natomiast, jeżeli chodzi o rządy państw członkowskich oczywiście tej propozycji za bardzo zmieniać nie chcą po ponad negocjował tak długo, żeby teraz to jest tylko wracasz no będzie takie wyczucie i na ile parlament jest gotów rzeczywiście wieloletnie ramy finansowe zawetować, jeżeli rada nie w pełni odpowie na jego jego postulaty i daliśmy się tutaj, żebyśmy stanowili organizacyjnie jak to wygląda pan mówi o negocjacjach między stanowiskiem parlamentu stanowiskami rządowymi, ale gdzieś takie negocjacje odbywają odbywały się już wcześniej tak no to negocjacje będą się odbywać mogą przebywać będzie osiągać zarówno w Brukseli jak i jaki stolicach państw członkowskich to może nawet nie jest istotne gdzie, ale jak na jakiej zasadzie w jaki sposób no i parlament w parlamencie istnieje grupa posłów, którzy reprezentują o większość parlamentarną i ta rezolucja jest mandatem negocjacyjnym dlań znaczy zaraz rewolucja w dni wyznacza pewne cele, a oni będą trafi rozmawiali z przedstawicieli przedstawicielami zarówno prezes przewodnictwa niemieckiego nie skontaktowali się rządami państw członkowskich kontaktować się z przewodniczącym rady gry i w tej chwili mamy taką sytuację, że są te konkluzje rady, które tam porozumieniem politycznym porozumienie polityczne należy nadać mu nadać charakter prawny, czyli będziemy mieli do czynienia z rozporządzeniem rady dotyczącym wieloletnich ram finansowych rozporządzenie musi być zatwierdzone przez większość bezwzględna w parlamencie europejskim, czyli to jest próba wynegocjowania, żeby w tym rozporządzeniu pewne rzeczy doprecyzować czy dobrze rozumiem tak tak to co to co rada przyjęła we wtorek rano to jest to to jest pewna propozycja to nie jest to nie jest propozycja, która jest dla parlamentu albo do przyjęcia odrzucenia można jeszcze modyfikować właśnie to parlamentowi, choć z kolei kolei, jeżeli chodzi o rządy państw członkowskich NATO jak powiedziałem nie palą się do tego, żeby zmieniać, ponieważ szczególnie, jeżeli chodzi o finansowe, ponieważ to jest układanka czy też na pewne budowla wyciągnięcie, żeby przesunięcie 1 klub wskazał, że może spowodować no rozpacz nie dawali negocjacje finansowe były bardzo bardzo trudne trudno było przekonać tzw. państwo wstępem do tego, żeby pomoc dla państwa i była pomocą bezzwrotną teraz oczywiście trudno będzie przekonać państwa do tego, żeby suma większa z tego niczego parlament Europejski, więc myślę, że jeżeli, że bardziej prawdopodobne taka sytuacja, że państwa członkowskie będą próbowały odpowiedzieć na te żądania parlamentu, ale raczej ich kwestiach, które nie dotyka bezpośrednio finansów czy też nie wiążą się ze zmianami przypisanych do konkretnych linii budżetowych stół i tutaj możemy mówić o większej roli parlamentu w zarządzaniu tym Funduszem odbudowują w tej chwili jest dość ograniczona, a parlament chciałby chciałby mieć większą kontrolę jakąś możliwość wypowiedzi na temat planów odbudowy, które mają państwa członkowskie przygotowywać, na podstawie których mają otrzymywać pieniądze tutaj jakaś rola parlamentu Europejskiego większa jest możliwa no im możemy też mówić oczywiście o mechanizmie warunkowości dotyczący praworządności ono, że właśnie tutaj jakiś jakieś przez jakaś przestrzenna negocjacje wiadomo, że to jest sprawa trudna, zwłaszcza jeśli chodzi o te napięcia wschód zachód tak bym powiedział, czyli te nasze taką rubieży Unii Europejskiej raczej się sprzeciwiają mocnej zasadzie im i szczególnie mocnej pozycji w decydowaniu o tym kto mógłby od funduszu zostać odcięty, więc trochę trudno sobie wyobrazić, by parlament zdołał wynegocjować tą zasadę odwróconej większości to jest właśnie komisja sama decyduje o tym kto narusza praworządność, a rada Europejska jedynie może ewentualnie odrzucić to stanowisko tak oczywiście tych wydaje mi się dojść do tak, by takiej Formuły będzie trudne, ale państw członkowskich komisja Europejska mogą jednak byli parlamentowi trochę naprzeciw mechanizm ma być regulowanie od odrębnym rozporządzeniem, więc negocjacje tego rozporządzenia już rozpoczęły jego projekt był przedstawiany przez komisję Europejską w 2018 roku no i jeżeli państwo członkowskie to obejść parlamentowi naprzeciw po to, powinny wrócić do tych negocjacji i doprowadzić do sytuacji, w której no na mechanizm zostanie nadanie im żadnych konkretnych kształtów jeśli chodzi o konkluzje rady NATO w konkluzjach pełnili, bo jego krótkie zdanie dotyczące pewnego fragmentu tego ani to znaczy, że komisja zaproponuje jakiś środki dyscyplinujące, a i tak te środki zostaną przez radę większością kwalifikowaną zatwierdzone, ale jednak pozostaje jeszcze ta cała cały szereg szczegółów do ustalenia m.in. takie na jakiej podstawie komisja Europejska będzie PJN praworządności dokonywała to tutaj parlament chciał więcej konkretów i kto jest możliwe to jest możliwe, bo po prostu państwa członkowskie mogą się do powodzi porozumieć w sprawie nadania temu mechanizmowi konkretnej formy i przyjąć rozporządzenie UE to dla rodziny co pan namyśli to znaczy co dokładnie może tutaj rzeczywiście mógł bardzo kolokwialnie parlamentu handlować tej zmiany sposobu głosowania pewnie nie będzie, więc co dokładnie może być tutaj doprecyzowane, żebyśmy nazwali taki wyrazisty sposób no chodzi o przyjęcie aktu prawnego który, który nadawałby temu temu mechanizmowi konkretny kształt wyznaczałby role poszczególnych uczestników oznaczy upoważnia komisję właśnie do dokonywania oceny praworządności, ale nie ogólnej oceny tylko ocenie tam, gdzie to o ocenę tych cech, które mogą zagrażać interesowi finansowemu Unii Europejskiej, a czyli, czyli prawidłowe w wydawaniu pieniędzy unijnych prawdopodobnie komisja musiałaby konsultować podczas tego tej oceny, jaką tzw. grupą mędrców, czyli grupa ekspertów z państw członkowskich i na tej podstawie wydawałaby dawały taką stronę chodziłoby pewnie taki dialog z państwem członkowskim no i przedstawiała jak jakiś możliwe środki dyscyplinujące np. zamrożenie funduszy i uruchomienie tych uruchomienie środków potem należałoby od akceptacji rady wyrażonej większością kwalifikowaną, ale też to już wiemy właściwie znaczy to, że tak ma działać to już mniej więcej wiemy natomiast ciekawi co tutaj może się jeszcze wydarzyć odnośnie nie wiem doprecyzowania tych ról właśnie, o których pan powiedział no przede wszystkim tak jak powiedziałem chodzi o tym, po prostu na nadanie mu charakteru aktu prawnego, bo te na razie mamy mamy po prostu pewnym pewną propozycji ona musi być zatwierdzona przez radę przez parlament Europej parlamentowi zależy na tym żeby, zanim podejmie decyzję Watykan będącą wieloletnich ram finansowych wiedział już, że ten, że ten mechanizm kontroli warunkowości dotyczącej praworządności jest już raczej do to co jest w konkluzjach rady jest parlament po prostu zbyt zbyt ogólna jest niepewna to chyba dla wszystkich dziękuję bardzo, Melchior Szczepanik z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był z nami 1317 za chwilę informacje o łączenie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA