REKLAMA

Dziecko dwóch kobiet po 15 miesiącach otrzymało polski PESEL

Połączenie
Data emisji:
2020-07-24 14:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
12:34 min.
Udostępnij:

„To produkcja bezpaństwowców” mówi mec. Anna Mazurczak. Przepisy sprzed kilkudziesięciu w ogóle nie nadążają za rzeczywistością oraz nie ułatwiają pracy urzędnikom.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie 14124 Jakub Janiszewski przy mikrofonie znam jest Anna Mazurczak z polskiego Towarzystwa prawa Antydyskryminacyjnego dzień dobry czy dobre będziemy rozmawiali o sprawie 2 Polek mieszkających w Hiszpanii, które usiłowały zarejestrować swoją córkę i czasu ta sprawa trwała 15 miesięcy, czyli ta mała też mało pań powiat to znaczy, jakkolwiek rejestrował swoje dziecko, które w akcie urodzenia ma wpisanego mężczyznę kobietę to zajęło mi to 23 dni, ale w porównaniu Rozwiń » do innych dzieci urodzonych za granicą, które w aktach urodzenia mają wpisane 2 mamy albo 2 tatusiów 15 miesięcy to i tak nie jest źle, a ile takich dzieci jest skoro już mamy grupę porównawczą kres moje ręce, że tak powiem pewnie przewinęło kilkanaście, ale tak w ogóle ile jest to naprawdę nie umiem powiedzieć myślę, że tak myślę, że nikt nie wie, bo dużo jest rodzin tworzonych przez pary tej samej płci, które zdecydowały się wyjechać z ograniczeń po prostu tam rozpocząć normalne życie nie wiem ile dokładnie takich rodzin jestem przekonana, że dużo myślę też wiele takich rodzin, które nie rejestrują urodzenia swojego dziecka w Polsce, bo po prostu odpuszczają na samym początku jak pani, mówi że przez pani ręce przeszło kilkanaście rekordzista ile czasu walczył w sądzie no rekordziści nadal walczą rekordzista to jest np. Victor, którego sprawa była w tym roku rozstrzygnięta przez Naczelny Sąd Administracyjny on ma już teraz 5 lat i nadal nie ma żadnego polskiego dokumentu świetnie co się stało tutaj taki cud domniemany nastąpi po 15 miesiącach szalenie trochę sprawa Wiktora uprościła, bo Naczelny Sąd Administracyjny powiedział tak nie zarejestrujemy tych aktów urodzenia nie ma takiej opcji, żeby w Polsce akt urodzenia z pomarańczami tej samej płci gdziekolwiek był zarejestrowany, ale rzeczywiście to nie w porządku, że dzieci urodzone za granicą nie mają żadnych dokumentów tylko, dlatego że ich rodzicami para tej samej płci w związku z tym urzędy powinny wydawać dokumenty tożsamości na podstawie zagranicznych aktów urodzenia i nie powinny żądać tego, żeby rodzice pokazywali Polski akt urodzenia, więc w tym sensie sprawa, która trochę otworzyła furtka, ale teraz jeszcze nie wszyscy urzędnicy do tej uchwały stosują nie wszyscy urzędnicy w ten sposób czytają przepisy w ten sposób je stosują zaś udało się wyrobić papiery, dlatego że akurat ci urzędnicy, na których na końcu trafiła po prostu postanowili tę uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego wcielić w życie i rzeczywiście wydać dokument na podstawie zagranicznego aktu urodzenia czy pani mi, mówi że jesteśmy w takiej rzeczywistości, w której wszystko zależy od tego na kogo trafisz oddana jesteśmy w takiej rzeczywistości, ale w różnych obszarach szczęśliwy, ale jeżeli chodzi o urzędy stanu cywilnego to pary tej samej płci ich dzieci od dawna są w tej rzeczywistości są np. takie konsulaty, które takim dzieciom wydają paszporty tymczasowe bez żadnego problemu są takie konsulaty, które wydają decyzje odmowne to wszystko zależy od tego do jakiego konsula trafi do jakiego urzędnika stanu cywilnego się trafi do jakiego urzędnika Miejskiego trafi, ale czy to 1 z górniczymi są tak nieprecyzyjne, że każdy może zinterpretować po swojemu to znaczy to to na pewno znaczy też to, że nasze przepisy zupełnie nie nadążają za rzeczywistością społeczną nasze przepisy w ogóle nie ułatwia urzędnikom pracy jak na dni wierzyć urzędnicy mają wątpliwości co do przepisów no bo przecież naszych przepisach nie ma takiego scenariusza 2 mamy 2 tatusiów co robić tak, gdyby ten scenariusz istniał nie było żadnego programu w związku z tym sądy urzędy muszą na tych przepisach, które mamy przed kilkudziesięciu lat próbować się do tej nowej rzeczywistości dostosowywać, więc przepisy oczywiście one umożliwiają wydawanie tych dokumentów, ale to nie jest tak oczywista, więc rozumiem też wątpliwości urzędników z tym związane, dopóki w Polsce nie będzie równości małżeńskiej, dopóki w Polsce nie będzie możliwości adopcji dziecka partnera przez partnera tej samej płci to po prostu takie wątpliwości pana istniały, a w przypadku tej dziewczynki jak nasza nazwa za atak, a zaraz pięknie wie pan pójść w jej wypadku jak w dokumentach są wpisani rodzice teraz nie wiem, bo jeszcze nie odebrał dziewczyny dowodu osobistego także nie wiem, ale podejrzewam, że po prostu 1 z dziewczyn jest wpisana jako mama nie ma po prostu żadnych wpisanych danych ojca, więc w dowodzie osobistym jako imiona rodziców będzie wskazane jedno imię i nie mamy, które dziecko urodziła w paszporcie natomiast nie ma w ogóle na rodziców także te właściwe pytanie o to jak te akty urodzenia są wpisywane w rejestrze PESEL moim zdaniem nie ma żadnych przeszkód żadnych przeszkód ani prawnych ani technicznych, żeby wpisywać drugą mamy w rubryce ojciec wtedy w dowodzie osobistym jak imiona rodziców są po prostu skazane 2 imiona żeńskie tak samo, jeżeli 2 tatusiów w akcie urodzenia nie ma żadnych przeszkód, żeby 1 z nich wpisać w rubryce matka w rejestrze PESEL wtedy w dowodzie osobistym imiona rodziców wskazane są po prostu 2 imiona męskie i rozum, ale rozwiąże się tego nie robi w Polsce ja jeszcze takiego dowodu osobistego nie widziała może tak powiem natomiast uważam, że tak się powinno robić czy tak się będzie robić to się może rozstrzygnąć właśnie sprawie Wiktora, dlatego że Wiktor co prawda Naczelny Sąd Administracyjny powiedział należy wydać mu dokumenty bez rejestracji aktu urodzenia w Polsce, ale Wiktor dostał odmowę wydania dowodu osobistego wniosek o paszport nie leży na rozpoznane tylko trochę trochę zwolni, o co chodzi z tym aktorem, ale co jeszcze firma ma 5 lat, czyli wszystkiego dobrego i w końcu ten to ten został zarejestrowany jako obywatel, ale co naraziło, dlaczego on nie ma dokumentów nie ma dokumentów, bo akurat on trafił na taki urząd, który postanowił tej uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego nie stosować czyni taki urząd, który wyszedł z założenia, że skoro w akcie urodzenia zagranicznym są wpisane 2 mamy to po prostu nie da się tego urodzenia jakikolwiek sposób zarejestrować w Polsce one oczywiście we wniosku dowód osobisty wpisały obie siebie jako rodziców, czyli 1 z nich znalazła się w rubryce ojciec no ale nadal urząd moim zdaniem powinien powinien po prostu w tej sytuacji, jeżeli już zupełnie nie widzi możliwości wpisania 2 rodziców tej samej płci w rejestrze PESEL do nich piszą też 1, ale wyda dokumenty, bo od całkowita odmowa wydania dowodu osobistego paszportu to jest po prostu wskazywanie tego dziecka na wieloletnie postępowania sądowe i teraz WIG jeszcze w tej sytuacji, że przez te wszystkie atak długotrwałe postępowania po prostu nawet już obywatelstwo Wielkiej Brytanii przynajmniej może tą wielką Brytanię opuścić obciążać, ale jest mnóstwo dzieci, które nie mają żadnego innego dokumentu tożsamości żadnego innego dokumentu umożliwiającego im opuszczenie swojego kraju właśnie w takiej sytuacji władza nie miała po prostu obywatelstwa Hiszpanii miała paszportu hiszpańskiego, więc była zmuszona siedzieć na Majorce, gdy urodziła piractwo, ale jakoś tak zastanowić nad tym to właśnie można powiedzieć, że Polska produkuje bezpaństwowców tak Polska produkuje bez państwa dokładnie to robić narusza 1 z podstawowych zasad prawa Międzynarodowego takiego zakazu chowanie bezpaństwowców to właśnie to Polska, jakby nie ma takiej tutaj głębszej refleksji mam wrażenie wśród wielu urzędników konsulów niestety też i sądów niestety też, że to jest produkcja bezpaństwowców po prostu, a 1 problem, bo ten problem wróci do tych sędziów wszystkich tak to znaczy rozumiem, że oni uważają, że akty urodzeń powinny być rejestrowane, ale naprawdę świat tak nie jest skonstruowany, że teraz każdy urzędnik w klasie nie wręcza powiemy tak bez sensu żądałem tego polskiego aktu urodzenia strona Naczelny Sąd Administracyjny uważa to niepotrzebne to po prostu z dnia na dzień mają praktykę nie wszystkie urzędy działają konsulaty zupełnie tak nie działają, więc niestety zmagamy się nadal z tym problemem chcemy się musiało zdarzyć, by to się uregulowała, żeby zostało jakoś uproszczone musiałaby powstać ustawa co pani zdanie musiałby zajść w polskich przepisach o długiej perspektywie równość małżeńska możliwość adopcji dziecka przez partnera tej samej płci to bardzo, że można tutaj dla długa perspektywa unijna perspektywa prostsze rozwiązania wprost napisano w przepisach, że Polski akt urodzenia nie jest wymagany, ale toby wystarczyło właśnie mam nadzieję, ale z drugiej strony na nie myślę, że także, że zrezygnowanie z tego obowiązku zarejestrowania aktu urodzenia w Polsce po to, żeby wydać na marketing osobisty paszport to jest podstawa to pewnie kilka przepisów, które by się musiało zmienić, bo to np. będą przepisy właśnie dotyczące wydawania paszportów zamiast o tym, mowa, że konsul w razie wątpliwości może zażądać polskiego aktu urodzenia tylko tym samym, żądając polskiego aktu urodzenia po prostu pozbawiono jakiejkolwiek możliwości wydania paszportu, więc myślę, że w krótkiej perspektywie to bardzo proste rozwiązanie, na które niestety się na rząd zdecydował też rozwiązanie Kruk zaproponował Rzecznik Praw Obywatelskich Rzecznik Praw Dziecka, ale na tej tego trudnych zmian nie ma kto jest oskarżeniem tych decyzji urzędniczych czy te sprawy się cały czas toczą i dlatego mamy już taką historię pięcioletnią sprawa Wiktora jak to z tak UE w sprawie Wiktora kończyliśmy sprawę dotyczącą trawkę aktu urodzenia mi zarejestrowanie tego, który w Polsce, ale w tej chwili ona w toku 3 inne postępowania o dowód osobisty numer PESEL i o paszport, a np. Zara, żeby dojść drogą momentu, w którym właśnie otrzymał dowód osobisty ona musiała uruchomić tych postępowań 5 i dobrze pamiętam, więc jest także po prostu metodą prób błędów próbujemy różnych postępowaniach w różnych urzędach namówić urzędników do tego, żeby zastosowali uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego i po prostu czasem się udaje czasem się nie udaje, więc czasem jest także możemy spróbować po drugiej albo trzeci jakimś innym urzędzie, a czasem także dostaniemy taką decyzję odmowną na twardą no to wtedy musimy do sądu tak było w sprawie Wiktora, ale tak też np. ostatnio też mi się w konsulacie w Tel Awiwie konsul telewizje po prostu wydał decyzję o odmowę wydania paszportu jak to jest ze Strasburga w tych sprawach są widoki na wyrok strasburski, dlatego że w zeszłym roku Trybunał w Strasburgu zakomunikował już 2 sprawy, które są z tym problemem związane jednak dotyczyła potwierdzenia obywatelstwa polskiego dziecka urodzonego przez matkę rogatkę i w akcie urodzenia tego dziecka i 2 tatusiów druga dotyczyła właśnie transkrypcji niezarejestrowania zagranicznego aktu urodzenia w Polsce i struktury nie było skarg na 2 mamy te sprawy były wiosną zeszłego roku zakomunikowana Polsce, więc liczymy na to, że w jakimś niedługim czasie kilkunastu miesięcy wyrok będzie mogła wtedy będzie prościej, jeżeli Trybunał w Strasburgu stwierdził, że blokowanie tej możliwości wydawania dokument tożsamości dzieciom urodzonym w związkach są płci jest naruszenie konwencji praw człowieka pani mecenas, jakbyśmy w drugiej sensownie sensownie nie ustawy o wdrożeniu tylko jakąś porządną ustawą dyrektywę anty dyskryminacyjne unijne to sytuacja miała miejsce nie zmienia to niema związku, dlatego że dyrektywy unijne one zakazują dyskryminacji tylko w obszarze zatrudnienia o dostęp do usług są tutaj edukacji ochrony zdrowia takie administracyjnych Torunia, ale nie takie historie nie, ale nowie nie musimy tych dyrektyw nawet tak dobrze w razie, gdybyśmy tylko poprawnie stosowali konstytucję, który jest przecież bardzo szeroki zakaz dyskryminacji myślę oczywiście próbujemy na te przepisy w postępowaniach, bo przecież, gdy którekolwiek z tych dzieci w akcie urodzenia miał wskazany jako rodziców 2 osoby różnej płci miały żadnego problemu nigdy dopytywał o szczegóły tak po prostu byłby wydany dowód osobisty PESEL paszport bez żadnego problemu atak nie jest dziękuję bardzo, Anna Mazurczak z polskiego Towarzystwa prawa anty anty dyskryminacyjnego i kancelarii nuci Mazurka była z nami 1436 za chwilę informacje program przygotowała Anna Piekutowska przy pomocy Szczepan Maziarz prawy, a realizował się Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA