REKLAMA

Jak radykalny konstruktywizm konstruuje rzeczywistość?

Godzina Filozofów
Data emisji:
2020-07-25 12:00
Prowadzący:
Czas trwania:
42:07 min.
Udostępnij:

O radykalnym konstruktywiźmie z radykalnym konstruktywistą dr. Bogdanem Balickim adiunktem w Instytucie Literatury i Nowych Mediów Uniwersytetu Szczecińskiego.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
przed nami kolejna godzina filozofów Tomasz Stawiszyński przy mikrofonie rzecz jasna wciąż z nami jest dr Bogdan Balicki radykalne konstruktywizm sta halo halo dzień dobre, ale dzień dobry mecz dobrze nie wyraża nadzieję, że tak bardzo dobrze słychać, a poza tym, że radykalne konstruktywizm to także adiunkt w Instytucie literatury nowych mediów Uniwersytetu szczecińskiego to co to jest ten radykalny konstruktywizm za napaść na twoje pytanie małe sprostowanie, ponieważ Rozwiń » ustawiliśmy wcześniej jako filozofa to nie do końca prawda, ponieważ jestem filologiem z wykształcenia, ponieważ zajmuje się m.in. radykalnym konstruktywizmu to jakby ktoś przedstawia jako filozofa nie bardzo prostuje, a w kolejnych latach także państwa obowiązku żeby, żeby nie urazić moich kolegów, za który bardzo cenie, a więc postoje nie jestem filozofem amatorem i profesjonalnym konstrukcji jest to tak mu tak mogą zresztą jest radykalny konstruktywizm czy najprościej zacząć to opowieść o pewnego czasu historycznego, bo z punktu widzenia pewnej szkoły naukowej jest zjawisko historyczne oznacza żalą się, kiedy zaistniała już w jakim sensie skończyło takim aktywnym sensie ono zaistniało gdzieś w stanach Zjednoczonych i okolicach prac nad sztuczną porządkami sztuczna inteligencja w latach sześćdziesiątych siedemdziesiątych wśród jego twórców należy wskazać Heinza konwertera takiego Cybernetyki pochodzenia Austriaka Umberto maturalne jeszcze paru innych ludzi, którzy wówczas tworzyli konferencję miejsce na początku później Laboratory biologiczną komputerowym wizja tzw. na Uniwersytecie Illinois i tam generalnym mają projektami dla wojska projektami mającymi służyć właśnie stworzenie modelu wśród inteligencji to laboratorium czasem zamkniętą i siedemdziesiątym ósmy roku w San Francisco, ale nie mylę zorganizowano konferencję pt. konstrukcja rzeczywistości zorganizował właśnie naturalnych państwo oferty to jest taki porządek tego pewnego nurtu i do właśnie Noto, które trudno ulokować, dlatego że on nigdy nie był uprawiany przez zawodowych filozofów takim ścisłym sensie, dlatego że dobrze biolodzy matematycy fizycy cybernetyczny specjaliści od teorii systemów spotyka się powiedziałbym umiarkowanym zainteresowaniu ze strony publiki naukowej i powiedziałem szerszej największą recepcję z jakiegoś powodu tajemniczego oczywiście ten ten nurt zyskał sobie w Niemczech, ponieważ to właśnie w Niemczech w latach osiemdziesiątych dziewięćdziesiątych powstała najwięcej publikacji na ten temat jest taki filozof niemiecki nazywa się sprawdza czy to oznacza stąd też moje zainteresowania tym nuta zwiększy działaliśmy Trion stał się takim takim mediatorem wprowadza się tego nurtu do dziedziny nauk humanistycznych do jak się, więc radykalne konstruktywizm do konstruktywizmu po prostu, który jest 1 ze stanowisk w naukach społecznych np. o takim stanowiskiem, które powiada, że bardzo wiele różnych takich idei pojęć, ale także artefaktów którymi posługujemy się w opisywaniu świata, włączając w to samo pojęcie świata to są właśnie rzeczy relatywne to są rzeczy, które są pewną konstrukcją kulturowym artefaktem wytworem swoich czasów stosunków społecznych różnych innych czynników, które którymi operujemy, które często bierzemy za jakąś twardą rzeczywistość, do której dostępu żadnego nie mamy jak to się ma do właśnie tego rodzaju stanowiska on się w tym szeroko pojętym konstruktywne zwyczajnie mieści się, że tylko o tym jednak sama, bo jest konstruktywizm ten angielski jest konstruktywny zoom amerykański zwany konstrukcja nie mam rejestr konstruktywizm społeczny, gdzie adresowane dopiero budzi tak dalej natomiast ten radykalny konstruktywizm ma swoją taką własną specyfikę w ramach tej całej palety różnych konstrukcji rozmów i ta specyfika wyrasta głównie właśnie z tego zaplecza biologiczną neuronalnych go takiego powiedziałbym analitycznego podejścia do tej kwestii, dlatego że początek tego nurtu wziął się wziął się z badań maturalny na okiem użalał się nie my generalnie bowiem poza matrony rozszerzył swoje badania potem nasza, że na układ nerwowy i stał się autorem koncepcji, którą jest powszechnie znana jest koncepcja auto jest matura sformułował, a hipotezy na temat tego jak funkcjonuje system poznawczy organizmu żywego, twierdząc że sprowadza się do pewnej zasady organizacji życia to jest bardzo ważne niewiele czasu rząd nie pamięta się mówi radykalnych osiągnęliśmy, że teoria opowie historię organizacji życia senatora uznał, że dobrym modelem opisującym to jak funkcjonuje życie jest właśnie koncepcję dopowiada, czyli koncepcja samo twórczości innymi słowy życie jest zorganizowanym systemem w organizmie zorganizowanym systemem, który sam wytwarza swoje składniki siłą rzeczy sam musi tworzyć swoją własną rzeczywistość zresztą leży ta radykalność konstruktywizmu brzmi w nazwie właściwe do tego, że sprawa, że legalny konstrukt mieści nie wiem jeszcze zostało poza mną hali konstrukcja mieści też uważają, że od zasady nie da się uciec nie da się uciec od faktu, że mamy mózgi, które są, a częścią auto politycznego organizmu to z czasem doczekało się zbudowania na gruncie neuronauki nagrodzie badań komunikacji mówi dziś mózgi są samo referencyjne w tym sensie, że mógł sam siebie nie stwarza, ponieważ potrzebuje organizm, żeby rzecz potrzebuje dawki energii natomiast sam jest samo referencji nasz rząd sam odnosi się wyłącznie do swojej własnej stanu nie ma innej możliwości jako, jakoby zorganizowane właśnie auto politycznie czy też samo referencyjne, żeby odnosi się, dlaczego coś co jest na zewnątrz to jest paradoks, który jest bardzo właściwy dla Lady, ale konstruktywizmu, a zarazem coś co powoduje szereg takich negatywnych reakcji emocjonalnych u innych Toma, ale to ma pewne ugruntowanie chyba tak to słyszał w filozofii Kanta, który w ogóle chyba jest ojcem założycielem całego takiego całej takiej tradycji i filozofii w naukach społecznych jak tak gdzieś głęboko to badać to pewnie można zajść jeszcze dalej do Platona, ale myślę, że takim ojcem nowoczesności niewątpliwym tego typu pod podejście postawi właśnie kant i ta jego podstawowa konstatacja, że nie mamy dostępu bezpośredniego to żadnej rzeczywistości rzeczy samych w sobie nie nie doświadczamy nie oglądamy właśnie, dlatego że nasz umysł jest taką maszyną, która przetwarza i konstruuje w jakim sensie te przedmioty, które są przedmiotami doświadczenia, że mamy pewne idee normatywne, które układają nam określony sposób tak jak okulary powodują, że widzimy świat za pośredniczący właśnie przez jakiś efekt optycznego tak samo umysł modyfikuje to co do niego wpływa i układa zgodnie z pewnymi strukturami, które są w nim już z góry obecne i dlatego nasze poznanie zawsze jest za pośredniczący jesteśmy no oddzieleni od świata w sposób nieprzekraczalne co byś NATO powiedział jest dokładnie tak jak mu w tym sensie, że tak często jak mi się zdarza wystąpi dziś wśród filozofów rozważa lokalnym konstruktywne Towarzystwu, że to jest prosty kantyna to z tym wystąpił z tą hipotezą, że z tą tezą trudno się spierać, bo tak oczywiście nie jest tylko, że był konstruktywny odrobinę dalej i z innego nurtu wyrasta, by czy też konsultuje to nie jest coś co założona jako jako pewną wartość w samym początku czy niezałączenie zadanie ma coś takiego po prostu wyszło pewnych badań to jest interesujące wraz z modnych ostatnio idzie dalej i on jakby trochę stara się odpowiedzieć na pytania, skąd się bierze to, że my też mamy w tym mózgu jak w ogóle możliwe, że funkcjonujemy społecznie, że dotykamy wąchamy rzeczywistości mamy z nią kontakt mamy kontakt z innymi ludźmi mamy taką pewność mamy to mamy ten kontakt, a jednocześnie jesteśmy tym mózgiem, który jest zamknięty sam sobie w jakim sensie tak w jakim sensie to jest skandal zarząd tych odniesień do innej filozofii znajdziemy, więc wam się do filozofii Berkeleya czy też do do jakiejś tam żadnych rozmów do armii USA hipoteczną odniesienia, ale to jest skrzywdzili byśmy radykalny konstruktywnym go sprowadzić tylko karty są takie moje zdanie nie wiem jak absolutnie się sprowadzać tylko tylko pokazać na jakiś na jakieś korzenie trakt do pomyślenia została też bardzo ciekawe, bo nie wiem czy zetknął się z takim filozofem niemieckim współczesnym Thomasem Singera, który jest brak filozofów, którzy bardzo intensywnie się interesują neuronauki kami w zasadzie to co on uprawia tak właśnie nie wiadomo co to jest to są neuronauki czy też filozofia to jest jeszcze jakieś innego rodzaju refleksja ale w jakim sensie jego również chyba można zaliczyć do tego nurtu, bo on dokładnie o tym, mówi, wskazując także na torze specyficznym sposobem wytwarzania się reprezentacji samego procesu reprezentowania, który w, którego głównym zadaniem, który jest głównym zadaniem układu nerwowego jest w ogóle nasza podmiotowość świadomość, więc pytam jesteśmy zamknięci tak naprawdę bardzo wielu strukturach, które nas od tej domniemanej rzeczywistości jako takiej oddzielają to zaraz poproszę o odniesienie się do tego mec Singera do tej konstrukcji trochę jak jak te pozamykane 1 w drugiej papużki, ale to już po informacjach tymczasem tylko przypomnę, że dr Bogdan Balicki radykalne konstruktywizm ma konstruktywne to jest naszym gościem, a z nami cały czas dr Bogdan Balicki raz jeszcze dzień dobry dzień dobry moim drugim pytaniem dopłynął do momentu, kiedy trzeba już było schodzić z anteny, więc oddaje głos tak wspomniałem Tomasza Klingera to oczywiście jest dobry adres, aczkolwiek jak zachęcą inżyniera słucha tak Metz GER ja bym zachęcał zachęcał słuchaczy, żeby jednak, jeżeli chcą się zapoznać z radykalnym konstruktywizm też zapisali Bogota wyskoczy taka dosyć powszechna Platforma akademicka nie chcę wymieniać na jazdy, ponieważ jest to przedsięwzięcie prywatne osobowe klasy, a może znasz antologię tekstów, które byśmy jak 3 lata temu przełożyli z różnych języków język Polski tam takie klasyczne teksty radykalnych statystyczne, a więc związku z tym, żeby dla, żeby nie nie mnie nie utrudniać zmienia to wychodzi nie odnosi się teraz, żeby nad zadaniami czystego czystego szalała doktor na to, że dokładnie tam chodzi panie bardzo łatwo bardzo łatwo odpłynąć od tego wątku jak sam może założyć zauważył, że pojęcie konstruktorzy też konstruować rzeczywistość jest dosyć powszechne tak jest w naukach społecznych, ale chciałem, jeżeli pozwoli przejść do tego co konstruktywne daje jako pewna no właśnie tego pana za zaplecze powiedziałbym teorią oznacza Otóż ta radykalna populistyczna teza o tym, że nasz umysł jest zamknięty sam sobie właśnie do końca właśnie nasz mózg zamknięte sam sobie pozwala, a pozwala inaczej podejść pewnych zagadnień związanych z mojego punktu związane z komunikacją to jest właściwie kluczowe pojęcie konstruktywizm paradoksalnie, mimo że konstruktywizm maszyny radykalne, mówi że komunikacja wymiana informacji jest literalnie niemożliwa z punktu widzenia zasady organizacyjne naszego organizmu do systemu nerwowego to jednak pomnik będzie komunikacja jest niezwykle ważne, dlatego że na to wskazywały na kolana sam porządku, dlatego że przede wszystkim życie naszej planecie tak z nami generalnie jest po pierwsze po policyjne, a po drugie to wciąż żyjemy de facto są systemy społeczne bądź grupy społeczne od rzeczywistości społeczne, które powstają jako właśnie wykwity naszych zdolności komunikacyjnych do stanowego tutaj wnosi konstruktywnie Otóż wtedy mówi coś takiego skoro nie możemy KON nie możemy komunikować może wymieniać informacji nie możemy dotykać niezależnej od naszego mózgu rzeczywistości po co robimy matrona pada taki sposób, który w moim w moim odczuciu jest bardzo właśnie oznacza podmiot wobec takiego, że nasze umysły właśnie nasze mózgi mają zdolność do produkowania właśnie umysłów poprzez tzw. para para realizację struktur poznawczych i temat dla nas bardzo ogólnie ogólny koncept i czasem inne badania neurologiczne potwierdziły hipotezy m.in. odkrycie neuronów lustrzanych itd. to jest dobry adres wykazały, że mamy, owszem, zamknięte w sobie systemy nerwowe, ale te systemy nerwowe, ponieważ we współ zyskują populacja grupach po systemach społecznych one koordynują swoje postrzeganie rzeczywistości, a i tak to jest czyn z 1 strony mamy zamknięty system nerwowy, który widzi tylko sam siebie, ponieważ nie mamy fizycznej możliwości wyjścia poza poza siebie poza własny język za własne normalny język, ale z drugiej strony przez życie populacyjne życie społeczne ten sam system nerwowy wypracowuje kolektywne konstrukt rzeczywistość, a to co jest ważne to jest to jest istotny moment ciekawych chyba, dlatego że od samego początku naszej rozmowy w ogóle przy okazji różnych lektur związanych z tematem naszej naszej dyskusji dzisiejszej chodzi po głowie na pewno zasadniczej podstawowe pytanie to znaczy niezależnie od tego, bo ja bym to jednak traktował jako jako pewną hipotezę także nie mamy dostępu do świata zewnętrznego, bo skoro nie mamy też nie możemy na 100% stwierdzić, że nie jest właśnie taki jak się nami jawi np. objeżdżał samo samo to założenie już trochę nas taką paradoksalną pozycje wprowadza, ale jeśli takie jak powiedział, że jest tak, chyba że te wizje świata, które mamy jednostki każda zamknięta w swoim własnym świecie każda zamknięta wewnątrz swojego mózgu są w każdym razie uzgadniane to znaczy jeśli pomimo tego my funkcjonujemy w tym sensie we wspólnym świecie mamy do dyspozycji język i pewne metody takiego działania w tym świecie, które i weryfikowania różnych naszych założeń co do niego co do tego, jaką działa i wygląda w postaci nauki napraw, która daje nam też możliwość wprowadzania do konkretnych zmian przewidywanie jak się zachowa itd. na to co ma zaznaczanie właściwie czy on tam gdzieś istnieje osobno czy nie istnieje osobna skoro mamy pewną wizję, która jest uzgadniana mamy procedury pozwalające nam na działanie w niej, która mamy język, który pozwala nam się komunikować nazywać pewne rzeczy niezależnie od tego jak nam na jaw jak wyglądają naprawdę tymi samymi pojęciami na to co za różnica wtedy, a te bardzo dobre pytanie na szczęście zabrania powiedział dochody, ale konstruktywizmu obdarzono niewątpliwie Otóż sam w tym, że kiedy się usunie dyrektorowi radykalny konstrukcję jezdni tą metafizykę w postaci niezależne rzeczywistości od nas, a wówczas należy szukać odpowiedzi na kluczowe pytania nas w tym w jakim świecie żyjemy i też nasze możliwości, jakby konstruowania tego świata tutaj to zapis jest bardzo skomplikowana, dlatego że znaczną znaczną część pewności o tym, że żyjemy w jakim świecie, jaki prezent fizycznym biologicznym społecznym świecie my dostajemy jakimś sensie prezent od roku wprowadza rewolucji na my jesteśmy bardzo stary organizm jak organizm w naszej paradzie i znaczną część konstruktor, który mamy do czynienia są to taki bardzo stare konstrukcje, które zamieszkują nasze mózgi, które odpowiadają za zapach za odczuwanie ciała za orientację przestrzeni tak dalej tak dalej i one są stare pewne działają w sposób bardzo powiedziałbym stabilne, jeżeli oczywiście mamy zdrowy mózg, chociaż wiemy, że można zaburzyć to wprowadzono wiele eksperymentów na mózgu tysięczną prowadzi sam prowadziłem audycję obcy chodnikach wiadomo o tym, że, jeżeli się zaburzy odpowiednio ją mógł rzeczywiście zaczyna się zmieniać przestaje oczywiście właśnie w każdym razie oświadczenie rzeczywistość tak każdy ma doświadczenie wyraźnie zaczyna się zmieniać ewolucja premiuje zachowania skuteczne z punktu widzenia przetrwania w związku z tym argument ewolucyjny w tym czasie pracuje tutaj, że możemy możemy przyjmować, że ta konstrukcja rzeczywistości, którą mamy do czynienia my jako Homo sapiens jestem okazała się prawdopodobnie w naszej drodze ewolucyjnej wystarczająco skuteczna, żeby ją utrzymywać, a w tym sensie konstruktorami właśnie mamy tak najbardziej oczywiste, że do filozofii pan, że pojawi się argument to często istnieje, więc doświadczenie stołu jest bardzo Starym konstruktem ewolucyjnym jako takie wspólne dla wszystkich Homo sapiens całe istnieje cały szereg pewnych konstruktor naszego mózgu, które są wspólne dla wszystkich Homo sapiens naszej planecie z tego punktu widzenia konstruktywizm wydaje się absurdalny przecież skoro wszyscy doświadczają pewne rzeczy tak samo to właściwie, o co chodzi tak tymczasem, toteż konstrukt na nie wszyscy nie ma jednak sama też istnieje cała grupa takich obiektów i wizji świata, który właśnie nie doświadczamy tak samo, a istnieją takie, których doświadczamy tak samo np. o doświadczenie istnienia jakichś Bytów niematerialnych komunikowanie się z nimi wchodzenie z nimi jakiś rodzaj interakcji relacji załatwianie z nimi różnych spraw uzyskiwanie od pewnych wiadomości jest świadczeniem jakiejś części ludzi jakiś kultur określonych jakiś tam systemów plemiennych itd. no ale np. nie jest w obszarze wizji rzeczywistości nie wiem nas 2 żyjących tutaj w Polsce w roku 2020, ale z drugiej strony doświadczenie kontaktu ze ścianą np. on będzie niezależnie od tego co się o nich sądzi zdaje się dość powszechne to znaczy niezależnie od tego kto się rozpędzi na ścianę będzie starał się wbiec na to prawdopodobnie wszyscy doświadczą tego samego, więc jednak jest to jak rząd analogiczna różnica pomiędzy jednymi schodami drugimi jest jest ontologiczną rodzica przy czym on być związany jest jakościowo poziom wyłącznie ilościowo nasze sądy są pewne konstrukcje są stare ustabilizowane, aczkolwiek one wszystkie są w tym sensie to są tylko myślenie w jaki sposób to jest to jest złe słowo może ono takie irytujące, ale są myślenia, ale ciało ciało na pochód na ciało napotykając na opór innego ciała to gdzie tu jest ten element myślenia no to jest bardzo prosty przykład akurat wszyscy mamy dłonie podejrzewam, że ten temat wydania dostarczonymi za zakłada, że ma zbyt Łany Edelman dosiada się zapisów wciąż jest także sama ma 2 dłonie i jedno odwołań, a można mnie wiezie mnie doświadczenie dłoni tymczasem akurat neuro logicznie rozumując doświadczenie tego, że nasza dłoń jest nasza jest w mózgu oparta na dosyć prostym w wodzie to mówię oczywiście wystawca prezentować szansę na maj nie jest specjalistą w zakresie neurobiologii, ale notą wiedzę posiadam Otóż mózg przed przekonuje sam siebie o tym, że dłonie częścią organizmu na podstawie głównie 2 parametrów mianowicie odczuwania, czyli dotyku i możliwości poruszania dłonią, jeżeli 1 z tych obwodów przetnie wówczas błąd dla mózgu znika staje się obce są zaburzenia psychiczne, które uszkadzają połączenie nerwowa i ci ludzie odczuwają swoje działa jako obce są dreszcze bóle fantomowe, czyli są odczuł odczuwamy ból obciętej ręki zatem ciało jest całe doświadczenie działa niezwykle ważne są za chwilę chętnie powiem też o tym dlaczego ciało tak istotne funkcje konstruktywizmu dach 1 punktu widzenia tym niemniej jako radykalny konstruktywizm muszę powiedzieć ciało również naszym konstruktorem pewnych zakresach bardzo stare w innych zakresach zupełnie świeży no są też takie proste eksperymenty potrafią w myśl w przy zastosowaniu, których można w łatwy sposób sobie percepcję sprzed własnej dłoni wyłączyć to jest to jest do zrobienia w warunkach domowych właściwie niemal tylko, że tutaj cały czas no pozostaje pytanie o no właśnie pewien stan fizyczny to znaczy masz jednak mimo wszystko do czynienia z pewnym z pewną modyfikacją percepcyjne, którą wykonujesz jakiś określony sposób tego tutaj chyba żaden krytyk radykalnego konstruktywizmu nie neguję że, że my jako podmioty rozmaicie możemy świata doświadczać możemy modyfikować to percepcję tak dalej natomiast no przejście do powiedzenia, że wraz z modyfikacją mojej percepcji modyfikuje się np. rzeczywistość mojej ręki, która może być Niewiem rejestrowana przy pomocy urządzeń rozmaitych kręcone kamerą smartfona i tak nadal będzie moją ręką na tych na tych rejestracja prawda w przeciwieństwie do różnych innych w przeciwieństwie do różnych innych sytuacji, kiedy moja percepcja może pociągać za sobą jakąś zmianę faktyczną albo w takich sytuacjach, kiedy moja percepcja dotyczy wyłącznie jakiś obiektów nie per cytowany przez innych ludzi chodzi tylko o to, że mamy tutaj jednak do czynienia z różnymi kategoriami nie zjawiskami i wydaje się, że nie sposób tak łatwo połączyć ich wspólnym mianownikiem to znaczy istnieją nie zaniedbywali różnica pomiędzy wyobrażeniami duchów i bóstw pomiędzy halucynacje ami głębokimi doświadczeniami zakrzywienia rzeczywistości, których doznajemy od środków psychodelicznych, a pewnym stanem materialnym, który skądinąd może być rejestrowany na różne sposoby jeszcze obserwowany przez ileś osób i one będą miały uzgodnioną uzgodnioną percepcję tego, że pomimo różnych zmian w mojej percepcji jakaś inna daleko idąca zmiana, którą ja rejestruje ona w świecie materialnym jednak nie następuje pozwalał sobie zdystansować od od twojej różnicę kategorią także w moim odczuciu z punktu widzenia rady, ale konstruktywizmu, ale nie występuje zaś my możemy umówić, że ta różnica jest kategoria, bo ta substancja na natomiast z punktu widzenia tego stanowiska Jania nie znajduje takiego argumentu my zresztą często bardzo naszych w naszych ocenach rzeczywistości bardzo łatwo przechodzimy do przeskoków kategoria onych kiedyś kiedy następują de facto właśnie zmiany ilościowe Zabrze powiedzmy dwoje ludzi to para troje ludzi to jest troje ludzi a kiedy będziemy więcej niż powiedzmy 15 widać mówimy to jest tłum to jest tylko wyłącznie więcej tej samej substancji ludzkiej i w przypadku tak, ale daj do końca tak przepraszam tak bo, ale także sformułuje argumenty w końcu tak wydają się w przypadku tych konstruktor sytuacja podobna postu niektórych osób są bardziej stabilne od innych, a siódmym tej stabilności na ogół jest to jest nasza historia ewolucyjna nasze często osobiste doświadczenie zresztą wystarczy odwołać do innych doświadczeń o wiele prostsze niż ewolucja wystarczy oczekiwać na samym sobie taki eksperyment zapisać na kurs tańca elitę państwa nie tańczą jak sobie na eksperyment wpisami na kurs tanga nigdy wcześniej tańczyłem oczywiście uprawianych sportach, gdyż nie miałem do czynienia z tańcem samo doświadczenie uczenia się tańca sprawiło, że ja zupełnie inaczej zostanie zacząłem postrzegać swoje ciało tak dokładnie taka zależność, że tam bardzo ważne są na umiejętność koordynacji równowagi tak dalej w danym stanie improwizowane celu, ale gospodarka do franka uznawane za moment musimy o to wiadomo, chociaż to tylko konstrukt przecież za moment wrócimy do tej rozmowy dr Bogdan Balicki z państwa gościem teraz informacje godzina filozof w studiu cały czas znaczenie w studio studio domowym aktor Bogdan Kalicki raz jeszcze dzień dobry czy jeśli jest tak czy jeśli jest tak jak mówisz jeśli założenia konstruktywizmu radykalnego są prawdziwe jeśli faktycznie jest także to co uznajemy za rzeczywistość jest naszym doświadczeniu rzeczywiste dlatego żeśmy tak wyewoluowała-li, że to było jakimś naszym interesie ewolucyjnym toczy jest także np. gdybyśmy trochę inaczej ewoluował-li nie mówię tutaj o kształcie fizycznym naszych chciał tylko konstrukcji naszych mózgów, bo to o tym, tutaj mówimy nie chodzi o to, że wyrosły nam skrzydła tylko chodzi o to, że mielibyśmy inaczej ukształtowane mózgi to moglibyśmy latać albo przechodzić przez ścianę albo np. jeśli odpowiednio będzie pracowali nad inną konfigurację naszego aparatu percepcyjne go to wtedy będziemy mogli latać przechodzić przez ściany rozumiem wątpliwości pytania jest u nas no jest ono od paliwa, ale oczywiście jest także na pytanie bardzo chętnie się, skąd jest wrażenia lecz no w przy tej odpowie też podchwytliwe na to pytanie, że w ramach tych pojęć tych znaczeń którymi operuje w języku, którym się posługuje no nie lecę nie śledztwa no właśnie te bardzo Opowiedz w ramach tego my poruszamy się w ramach możliwości poznawcze naszego swoje wszystkie konstrukcje premie mamy już wszystko to sens mamy do czynienia jest musi być siłą rzeczy skonstruowana przez nas mózg łącznie z tym, że właśnie z odróżnieniem latania od latania właśnie z tym, że uznajemy, że latanie może być przyjemne albo groźne tak dalej czytamy dalej, a posługujemy się odpowiedział tak też podchwytliwe, że posługujemy się pewnym językiem w tej komunikacji i musimy używać jakichś pojęć musimy jakoś nazywać te stany, które nam czy doświadczeniu jawią, ale też mamy różne przecież procedury, które pozwalają nam na ocenę tych Stanów, w których się znajdujemy one są mniej lub bardziej subiektywne właśnie przy tym znaczenia subiektywne ości obiektywności, jakie mamy w języku i teraz istnieje ileś tam przesłanek, żebym uznał, że nie zleca i w związku z tym samo postawienie pytania czy aby na pewno nie lecę w momencie, kiedy nie występują żadne przesłanki, żeby uznawał zaleca wydaje mi się działaniem o charakterze turystycznym tak, ale jest zwróć uwagę jedne działania, które mamy jedyny dostęp jedne z osobami sami to jest nasze własne postrzeganie nasze własne doświadczenie, a wszystko co możemy zrobić wszystko możemy przeżyć cała przyjemność naszego życia to co to co nam się ja jako oczywiste odbywać tylko właśnie w ramach naszego mózgu, aczkolwiek ten mózg jest w sieci to to jest właściwie najciekawszy element w tym mają założyły bardzo sprytnie ucieka od argumentów zadanie, ponieważ on jest kłopotliwy, a do nowych znaczeń tak dlatego zawaliłem nie jest argument zadaniem nie jest dramatem nierozwiązywalny Martą dylematu następnie rozważania filozoficzne ja może pani anegdotą na 1 z pierwszej konferencji, jakie Unia, bo chodzi o to chodzi hol, a także, bo chodzi oczywiście moglibyśmy zamknąć te wtedy wakacje filozoficzne, ale można to wydają się uprościć do takiej formy chyba akceptowalnej na gruncie radykalnego konstruktywizmu noża dla czy uważa, że to jest możliwe, żebyśmy pracując odpowiednio na naszą percepcją doszli do momentu, w którym jak stanem doświadczany przez nasz będzie stan, który będziemy nazywali lataniem, który będzie będzie takim stanem, który dzisiaj określa się lataniem, kiedy widzi się ptaka ja bym np. bardzo tak chciał, żeby można było polatać na wzrostach się zdarza mówi o tym w taki sposób, że jest bardzo tego co dziś udało natomiast natomiast, że już rozumie na czym polega twoje pytanie tak się jednak tak na myśli także wydaje rozumiem Otóż czy możemy pracować naszą pracę przede wszystkim z punktu widzenia konstruktywizmu odróżnienie percepcji Poznania jest kłopotliwe dlatego, że to nie jest tak, że my bardzo czujemy coś jako takie, a potem to wpisujemy jako wtórny dziękuję rzeczywiście poziomy opracowywania różnych informacji nasze mózgi są to wiadomo na naukę doświadcza modeli, które pokazują w jaki sposób mózg na różnych poziomach opracowuje różne fenomeny tym niemniej baza naszych narządów zmysłów, czyli to co nazywamy powszechnie percepcją nie jest prostym aktem po prostu odbierania rzeczywistości związku z tym ten sam odróżnienie percepcję od, skąd wiadomo, skąd wiadomo wiadomo to wiadomo to dzięki szczególne skoro nie mamy dostępu do rzeczywistości w ogóle nie ma żadnego dostępu oczywiście nie wiemy czy owa nie jest właśnie taka jak nam się jak nie wiemy tego nie możemy tego stwierdzić nie, ale nauczyliśmy się trafia stawiać diagnozy, które możemy testować i co do tego dojść za chwilę właśnie, ale pozwól, że gra oczywiście tak groźnego Otóż wspomniała czy możemy pracować na naszą percepcją to pytanie do poszerzania czy możemy pracować nad naszym aparatem to znaczy w jakim zakresie, ale bardzo ogranicza to jest coś to jest element, który często odpada przy takiej płytki percepcji konstruktywizmu, kiedy my, kiedy badacze bądź filozofowie bądź bądź inny pana konstruktywizmu i tam właśnie służyć wszystkim konstrukcjami no bo następuje reakcja często służb reakcja negatywna nie są to są absolutne już oddanych na straty mówi nasz aparat to znaczy nie jest własnością takim samym sensie w jakim proces ewolucyjny nie jest nie podlega naszej, bo my jesteśmy w jakim sensie porzucenie świata w radykalny straciliśmy dosłownie używali tej metafory bycia wrzuconym w świat nas, że my rodzimy się czytać naszą świadomość kształtuje się w określonym środowisku normalnym, które mają swoje ograniczenia możliwości cała masa konstruktor w 1000 chciała przestrzeni inny fenomen, który doświadczamy na co dzień są to konstrukt, który ktoś, które zostały już konstruowane mnie, ale nie podlegają naszemu naszego wyboru oczywiście można się poddać Niezgoda to wiadomo wydaje mi się wydają się tutaj jest taki moment, który chyba jest bardzo newralgiczny w tym wywodzie kontakty mistycznym, bo to jest cała masa bardzo mocnych tez o rzeczywistości właśnie przed choćby o konstrukcji naszego aparatu percepcyjne, które jest inny od nas rozumiem od naszego subiektywnego doświadczenia podmiotowości, a więc skoro jest inny to znaczy, że istnieje jakoś poza naszym subiektywnym doświadczeniu masowo podmiotowości, czyli jednak mówić o istnieniu jakiegoś jakiegoś obszaru takiego, który definiuje się w każdym razie jako noszące znamiona obiektywności, ale bardziej chyba taki paradoksalny moment to jest stan, w którym to właśnie coś się orzeka, a tak naprawdę nie można przecież o tym, nic orzekać, bo jest tylko włącznie funkcja jakiegoś określonego sposobu patrzenia to jest inne wariant paradoksu Rasel, który tutaj w całości stosuje mam wrażenia i w ogóle do takich radykalnych sceptycyzmu wsie się trochę się trochę stosuje, bo skoro wszystko jest rzeczywiście tego rodzaju konstrukcją to także ta wizja, którą głosi konstruktywizm radykalny jest konstrukcją no, więc nie mówiła pani tak naprawdę niczym, bo właśnie jest tylko funkcją określonego np. momentu ewolucyjnego sama ta koncepcja co na to pod każdym swoim zdaniu są także podpisać zresztą jako filozof stabilność zgodziłby się z tezą, że na życie realne składa sam pan sobie z tym jest paradoksalnie zgadzam się Absolut, ale ale, ale pozwolę sobie wrócić do twojego pytania, skąd my wiemy to jest bardzo pytanie i tutaj, ponieważ jesteśmy w sezonie wakacyjnym pozwolę sobie odpowiedzieć teraz, czyli słowa Wojciecha Młynarskiego, który spierał nie ma jasności w kwestii miłości nie ma jasności są przebłyski zbywanie stąd mamy przebłyski, kiedy możemy odpowiedzieć zgarnąć tak dalej i odpowiedź jest radykalny konstruktywizmu Otóż uważam tę odrobinę wcześniej dzięki temu, że nabyliśmy zdolność czy też fundamentalna z punktu widzenia tego życie populacyjne mamy zdolność do analizowania struktury to znaczy my nauczyliśmy się konstruować rzeczywistość kolektywnie wspólnie jak prześledzić historię nauki to zwrócić uwagę, że bardzo wiele zależy od tego czy historia nauki jest właściwie historią z procesem specjalizacji pewnej szczególnej przestrzeni społecznego jest z Zielonej przestrzeni, w której wytworzyliśmy narzędzia do walidacji konstruktorów, które w życiu potocznym są o wiele prostsze przeciw rozmawiały z panem Boguszewskim Boguszewski można się o tym jak kłopotliwe z punktu widzenia neuronauki pojęcie emocji język nauki nie używa się pojęcie potocznego pojęcia emocji, ponieważ tam proces są bardziej szczegółowo opisywane, czyli innymi są bardziej szczegółowo konstruowane innymi słowy inne jako przedstawiciel naszej cywilizacji jesteśmy beneficjentami długiego marszu tworzenia się szczególnego sukces temu społecznego, którym jest nauka nauka dostarcza nam takich Super wyjątkowe narzędzie do gwarantowania naszej doświadczeń i współ konstrukcja, ale uważam, że się wydaje istnienie nauki i rozwój nauki jednak stoi w sprzeczności z pewnymi założeniami konstruktywizmu radykalnego, bo mamy do czynienia ze zjawiskiem, które rzuca wyzwanie naszym percepcją, które przyczyniło się do głębokiego przemodelowania często zupełnie mimo wolnego naszego obrazu rzeczywistości no i które właśnie się opiera jednak na założeniu istnienia jakichś zupełnie niezależnych od naszej percepcji ja wiem, że to są, że się, że to zaraz relatywizm jest, że nie taka jest do końca teza konstruktywistów cna, ale opiera się w każdym razie zaistnienia jakiś zupełnie niezależnych od kwestii percepcyjnych reguł obiektów świecie jakiś ich za i bada bada jakiś regularności ich zachowaniach tak dalej tak dalej się po co mielibyśmy wytwarzać, gdyby radykalny konstruktywizm miał rację, że nasza wizja rzeczywistości powstał ewolucyjnie przydatna to co mielibyśmy ją w drzazgi na drobny pył rozbijać gdyby, gdyby no właśnie po co mielibyśmy to robić, a co zrobiliśmy właśnie, tworząc nauka dobrze, jeżeli twoje pytanie pytanie o celowość to niema odpowiedzi, dlatego że rewolucja w stalowo mnie nie istniejemy poszerzenie nie mam nie mam dowodu na tę właśnie com rewolucyjna to nie jest kontrrewolucyjne to jest właśnie coś się sprzeciwia pewnym naszym naturalnym inklinacje co dokładnie, jakby w, jakim sensie odwrotnością tego do czego prowadzi nas spontaniczne procesy ewolucyjne wyrzucamy w jakim sensie w nauce wyzwanie naszym naturalnym odruchu naszym błędom poznawczym naszym różnym zakrzywienie itd. właśnie de konstruujemy kompletnie ten obraz rzeczywistości, który nas ewolucja wytworzyła to też jest dobry dobrym przykładem jest tutaj szat to bardzo zaawansowana fizyka kwantowa prawda, której na, które już opis ma nawet nie mamy języka, bo to jest tak nie intuicyjnej tak kompletnie rozwalające mówiąc potocznie nasz obraz rzeczywistości uzyskiwane przy pomocy zwykłych zmysłów, że to się właśnie o tym, inaczej mówić przynajmniej na razie jak tylko językiem matematyki wydaje pieniądze to tak oczywiście mającej oczyścić konto jest krajowym przypadkiem przypadkiem tego, że pokazuje właśnie tak jak funkcjonuje nauka, kiedy nie funkcjonuje w ramach pewności, ponieważ większość obszaru naukowego ostro mamy do czynienia z obszaru nauk sprawdzonej pewne natomiast fizyka kwantowa jest obszarem ciągle nowym świeżym tam nic nie jest pewne w takim sensie statystycznym powiedziałem tam aparat oznaczona nie jest jeszcze do końca ustabilizowany dlatego fizyka kwantowa jest tak pasjonująca jak już tak bardzo kłopotliwa, ale nie wynika to znów z punktu widzenia konstruktywizm wynika to istoty złożenia złożonej rzeczywistości to jest zewnętrzna tego wynika to mnie z wysp bez wystarczającej ważnie wystarczającej wydolności aparatu poznawczego, które jest nauka chciałem dokończyć moją powieść tym mianowicie, że my po prostu wyspecjalizowały się wręcz społecznie obszar nauki, które zarządza zagwarantować sobie zbyt ekonomiczne organizacyjne i pozwoliliśmy naukowcom pracować robić to co im dyktuje ich instynkt to znaczy oni niezależnie od tego co się dzieje poza rzeczywistością naukową robią, bo to jest praca na naukę po myśleliśmy właśnie o to, żeby stabilizować konstruować obiekty naukowe obie o wiele bardziej subtelnie nie sposób bardziej kontrolowany drobiny poza nauką zresztą polityka i społeczny daje nam świetne ostatnie, zwłaszcza przykładów, że nauka nie jest polem uniwersalny, że na obrazie wobec nauki można się bronić to jest 7 przypada antyczne bankowcy w obronie na to, że chętnie działają bez sensu mamy swoją wizję świata tak dalej dalej co nie należały one działają oczywiście, ponieważ oni działają historia nauki są zaś historia medycyny zwolnień fascynująca jest taki epizod historii medycyny osiemnastowieczny historii medycyny Otóż, że jeżeli bardzo przepraszam, ale o 1 wiadomo o tym, że pewne choroby tylko są wywoływane przez mikroby nie było wiadomo już na początku osiemnastego wieku naukowcy właśnie w swojej naukowej bańce doszło do takich wniosków tymczasem całe stulecia zajęło równo medykom naukowcom przeforsowanie tego poglądu po to, żeby można było wprowadzić lekkich rozważają leki zwalczają choroby, dlatego że przez cały 18 w medycynie niemieckiej uważano, że choroby wywołane przez grzech to przykład, kiedy polanę jeszcze nie było oznaczają zostawimy wystarczającą niektórzy dalej tak uważają niektórzy dają tak uważają tak, czyli zwróćmy uwagę, że dalej mimo tak, że żyjemy w świecie, który osiągnął ogromny sukces dzięki temu mamy ten stabilny system poznała Poznania naukowego to mimo to ciągle mamy są systemy społeczne od grupy różnego rodzaju inne rzeczywistości inny, bo w rzeczywistości, w których nauka nie obowiązuje de facto musimy tutaj postawić kropkę jeszcze długo długo moglibyśmy dyskutować konstruowaliśmy z góry z góry zapraszam, bo to jest bardzo interesujący temat pocieszam się myślę, że jednak konstruktywizm też jest tylko konstruktem bardzo panie jednak nie miał w naszych bardzo dziękuję dr Bogdan Balicki był państwa goście Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: GODZINA FILOZOFÓW

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA