REKLAMA

Czy Polacy wierzą coraz mniej w Boga?

Weekendowy Poranek - Maciej Zakrocki
Data emisji:
2020-07-26 07:40
Prowadzący:
Czas trwania:
17:48 min.
Udostępnij:

Z najnowszych badań instytutu Pew Research wynika, że odsetek Polaków wierzących w Boga spadł o 14 punktów, z 83 do 69 proc. To jednak wciąż najwięcej w Europie. O najnowszych badaniach religijności mówi ks. Kazimierz Sowa, dziennikarz, publicysta.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej okazji raz jeszcze czy dobry pojawiło się takich badań bardzo ciekawe dające sporo możliwości różnego rodzaju analiz badanie przeprowadził waszyngtoński Instytut Piotr Lisiewicz w mroku to były takie ankiety 3334 krajach na świecie i w tych ankietach pytano respondentów stosunek do religii Boga i modlitwy no oczywiście również są tam dane dotyczące naszego regionu naszego kraju, którzy na temat tego badania Pisa licz czasami stosowali taki zabieg typowo powiedziałbym Rozwiń » dziennikarski, żeby zachęcić do zamknięcia do treści i opatrywali taki materiał tytułem Polacy coraz mniej wierzą w Boca czy rzeczywiście jest na miesiąc Kazimierz sofa dzień dobry czy witam można, by powiedzieć coś trochę tak kolega po fachu, bo ksiądz również bardzo aktywnym dziennikarzem, więc bardziej cieszy, że porozmawiamy dzisiaj, a zapytam czy to rzeczywiście niezbyt dziennikarska właśnie teza na podstawie wyników tych badań, że po prostu Polacy coraz mniej wierzą w bok można powiedzieć, że w zależności od tego jakie punkty wyjścia wybiera to albo są to badania dość optymistyczne wciąż albo dramatycznie pokazujące pewne zjawisko, które jakoś chyba dzieje w Polsce znaczy jednak jaki jakiegoś stopniowego, zwłaszcza najmłodszym pokoleniu odchodzenia od wiary czy pewnych wartości religijnych duchowych czytaj nie dawałbym my nie nie stać go na równi, czyli religijne duchowe czasem dystans do religii w wymiarze instytucjonalnym wcale oznaczać całkowitego przekreślenia tych wartości w wymiarze duchowym wspólnotowe np. ta jest często, więc te badania pokazały jedno, że jakieś tam, które wcześniej wystąpił w wielu krajach ma, zwłaszcza Europy zachodniej ale, ale nie tylko one są również dziś mu czymś realnym nad Wisłą natomiast mówi ten punkt wyjścia był trochę inny, bo jednak mówimy tutaj o badania, które wskazały, że zażywał utrata wiary czy też deklaracji, a wiec ona wciąż jednak nie nie poczyniła już wielkiego spustoszenia większość Polaków jednak wciąż mówi o tym, że są osobami mającymi bądź wierzą Boga, że się mogą, że biorą udział w różnego rodzaju forma zewnętrznych kultu w i oczywiście jeśli sobie co wiemy na czynniki na różnego rodzaju poziome tak na generację poszczególne no to to już tutaj więcej pytań więcej znaków zapytania więcej też myślę o takich powodów do pewnej poważnej troski przynajmniej ze strony kościoła właśnie wśród tych punktów, które pozwalają nam właśnie rozbierać to badanie na drobniejsze elementy np. wydaje się, że to jest ciekawe tutaj chyba nawiązuje również to do tego, o czym ksiądz mówił w kontekście przenoszenia się pewnych tendencji Europy zachodniej badanie mówi m.in. że jeśli PKB w głowę mieszkańca jest wysokie to wtedy mniejsza część społeczeństwa np. uważa, że wiara Boga jest koniecznym warunkiem zachowania postawy moralnej tu się podaje przykład w Schwedt, która traf w tym zestawieniu najwyższy taki numer no właśnie ta tylko 9% badanych uważa, że ta wiara jest koniecznym warunkiem, a zachowania tak moralnej o tym, że chętnie podaje właśnie tak może mam 95% ankietowanych, czyli coś z tego wyciągnąć taki wniosek, że bogactwo przeszkadza wierzę w Boga nie do końca, bo np. tutaj wskazania stany Zjednoczone, które przecież uchodzą za kraj dosyć zamożny nie potwierdzają, by tego także Polska z tego co pamiętam to w tych badaniach raczej będącego prasową bardzo się słowa po stronie krajów mniej zamożnych, a przecież udaje się, że na razie nie mamy do czynienia w Polsce sytuacją jakiegoś totalnej biedy czy czy dotyczy też po prostu to PKB jest odczuwalny wzrost PKB odczuwalny w naszym społeczeństwie, żebyśmy skorelować-li z innymi krajami nowego dna nawet naszego regionu to tylko już nie wygląda bo, bo przecież mniejszy przypominają też inne badania, które określa sam ośrodek siły senator z Waszyngtonu kilka lat temu z bardzo szerokie, bo chyba 3630 do kraju było objęte Europy Środkowej wschodniej nie z Bałkanów lisy Kaukazu tam mojemu zaskoczeniu no wychodziły wpadkach tak jest bardzo ciekawe zależności to znaczy bardziej chyba miały one kontekst kulturowy czy wspólnych pewnych świadczeń niż np. ekonomicznych natomiast jest to na pewno takiego, że obserwujemy to także myślę dzisiaj w kościele w Polsce, że jest pewna zależność między nazwałbym raczej nie tyle stanem posiadania ile w i pewnego rodzaju także razem kościoła, który w, którym towarzyszy, a identyfikacja z nim izolacji poziomej jest realizowana w wewnętrznym i na której doszło obejść bo, bo w tych badaniach jak właśnie już się spojrzenie tylko na odpowiedzieliśmy bogata Szwecja 1 Kenia i o ogromna różnica, ale potem są również badania tak rozbite na poszczególne państwa i okazuje się, że ta kwestia jednak majętności ma znaczenie również dla danego kraju w Polsce 43 proc z niskimi dochodami uważa Bóg jest istotnym ich życiu, a w grupie osób majętnych tak twierdzi 29% na Węgrzech 37 proc osób z niskimi dochodami tak uważa, że Bóg jest istotny tylko 18 tych majętnych to potwierdza podobne proporcje są w Bułgarii Argentynie Izraelu i we wspomnianych zresztą przez księdza Stanach Zjednoczonych tam coś na rzeczy to jest w tutaj nie możemy tego co noc wydaje się, że na pewno jest to stan posiadania zawartość jesieni pewnego rodzaju także możliwość, bo w, bo one tutaj na pewno wpływają na także to pewnego rodzaju poziom religijności znaczy czy tak mówi o beatyfikację z deklaracją jestem członkiem bieżący, ale to wydaje się wciąż mu trzeba rozstrzygać indywidualnie przyznam szczerze, że też poziom życia który, który jest w tych krajach, które tutaj pan podał no to powiedziałbym nawet z punktu widzenia Europejskiego jest poziomem życia, który w, którym normą nie daje znać mówię tutaj o oczekujemy pewnej przeciętnej daje pewną gwarancję na bardzo takiego normalnego funkcjonowania czy mówimy o o sytuacjach skrajnych tego skrajnym ubóstwie z natomiast też znowu są sytuacji są też pewne grupy z, które zawodowe, gdzie czy też powiedzmy społeczna, gdzie rzeczywiście tamten ten prosty taki bowiem przekaz religijny religijności jest jest wydaje mi się łatwiejsze także i właśnie akceptowany przez ludzi na sieć w Polsce, kiedy porównamy religijność mierzoną także Dominikanę, czyli chodzenie na niedzielnej mszy świętej to jest od około kilkunastu do 30% w Warszawie, a na drugiej mamy 3 Warszawy myślę chcę ją samym mieście nie tyle są całych o decyzjach w obu lub też 20 kilku procent w Łodzi diecezji sosnowieckiej czy za nią pomorskim, a do ponad 50 na południu Polski dziś mniej więcej do 70 nawet decyzji tarnowskiej znowu porównajmy sobie tutaj poziom życia zachodnie polskiego i tarnowskiej i małopolskich czy on jest aż tak radykalnie na niekorzyść Małopolski nie ma takiego wrażenia jak nie tylko, dlatego że sam z Małopolski pochodzę tak, bo to jest właśnie związane w ogóle wszystkim co tworzy człowieka prawda go to część akcji gminie bardziej uderza mnie bardziej uderza to, że coraz częściej się mówi także pokazują już pewne badania, a dodatkowo również coś co bym nazwał z pewnym takim zwyczajnym zwyczajną refleksją wielu też już duszpasterze faktycznie po okresie, kiedy takiego pewnego bardzo ogół bardzo chciałbym nie tyle licznego ile wymaga takiego z prawicowego wzmożenia u najmłodszej grupy już 1000 respondentów, czyli młodzieży jest dziejące 1824 dzisiaj widzimy, że to właśnie ta grupa jest w swoich ocenach dosyć radykalna w stosunku do kościoła instytucjonalnego i co więcej ona podlega najszybciej i naj gwałtowniej także skali badań międzynarodowych procesom charakter właśnie my sensacyjnym to jest myśleć o sytuacji czy dlaczego może już 2 słowa powiedzmy o osobach o tym, aspekcie bardzo taki w zupełnie współczesne badania, którym mówiliśmy amerykańskie były robione przed pandemią pojawiło się natomiast dosłownie jest świeża jeszcze ciepłe badanie eposu dotyczące kościoła w Polsce w czasie pandemii i tak generalny wniosek z tego badania jest taki, że ta pandemia specjalnie nie wpłynęła na zaangażowanie religijne u 75% badanych natomiast u pozostałych nieco wzrosła, mówi że mniej więcej co ósmy rany, czyli 12% większym stopniu jako zajmowała się życie religijne, a 10% pozostałe jest zdania, że to zaangażowanie religijne spadło czy to pokazuje, że jednak w jakim stopniu nie przejęli się jakoś specjalnie tą pandemią no bo można powiedzieć, że nie zadziałał chyba tak mocno mechanizm, który określamy zwykle powiedzeniem jak trwoga to do Boga ja mam tutaj troszeczkę inną obserwację, bo po pierwsze, wydaje mi się pandemia nas tym starszym osobom izolacją z i co za tym szło brak takich dotychczasowych form religijności, jako że nie mam się niedzielną spowodował AZA, ale z drugiej strony otwarcie bardzo dużej nas to w cudzysłowie oferty mszy nabożeństwo różnego rodzaju nawet tyle rekolekcyjnych ćwiczeń on-line ona spowodowała, że trochę poszerzyły się ludziom możliwości korzystania z dwunastego co dzisiaj współczesny i też ten nowoczesny kościół daje pełnego dostępu do bardzo można się można było sobie siedzieć dziś nawet w owej, gdyż prawda Małopolski w zostać w miasteczku z korzystać z tego co daje nam duszpasterz, jaki specjalistyczne czy też pryzmy czy przez liturgii, którą transmitowały kościoły w dominikanie Warszawy trzecie, czyli czy rekolekcji, które oferowali jezuicie centra z to z pewnością spowodowało, że część ludzi mówiąc tak wprost zdanych do tej pory na swojego lokalnego duszpasterza ogół przeżyć to co nazywamy pewną fundusz poselską no to oczywiście było czymś bardzo pozytywnym, ale jednocześnie i będzie raczej obserwacja krytyczna wydaje mi się, chociaż mówię to z perspektywy jednak Warszawy wydaje mi się, że nie wszyscy goście Bondem wrócili z tych, którzy chodzili tam przed okresem pandemii czekam na badania tegoroczne, które u nas robi Instytut statystyki kościoła katolickiego, bo być może jesienią coś pokaże jeśli nic nie zmieni, ale takie moje wrażenie, więc to może zostać w tym momencie taką rzecz, a może to jest związane z czystym proszę mi poprawić, bo może był taki komunikat jasny, że pewnego rodzaju wygoda nie chce nikt nikomu dokuczać obejrzenia świętej w telewizji czy wysłuchania w radiu co było naturalne w tym okresie czy tzw. polską lokalną i choć tak to został dzisiaj ponieważ, jakby nie zostało odwołane, że uczestnictwo w takiej mszy jest czymś gorszym albo niepełny no to część osób mogła uznać no to może wygodniej będzie tam się odbyć w warunkach być może tak być może to jest pana obserwacja może być tutaj obserwacją służb to znaczy w wielu przypadkach te Ka oferta online została podpisana, chociaż tak mówi dzisiejszy no mówi się, że te adresowane do tych, którzy z różnych powodów nie mogą pójść na niedzielną się tak dalej bądź też często jest tak widzę także posła już starszych ludzi, że oni jak użyję tutaj określeń mojej mamy lubimy posłuchać mszy, choć jeśli mogą to też się do kościoła wybijają mimo swojego podeszłego wieku z nową to jest jest też coś dla nich ciekawego nowego ważnego ale, ale o wiele ciekawsze jest dla mnie pytanie czy faktycznie nie jest tak de, że dla wielu ludzi ten duszpasterz gdzieś tam z płynącej z połączenia internetowego jest po prostu ciekawsze bardziej duchowo pożyteczne niż niższe niż to czego by mogli doświadczyć idąc do swojej parafii, choć tak równo to trzeba byłoby przecież pewne badania mam nadzieję, że tego typu badania się pojawią na razie tylko uniwersytety w Szczecinie wydział teologiczny statusu wszystkiego zrobił dosyć ciekawą konferencję końca temu podsumowującą doświadczenia Polski w zakresie kościół w czasach pandemii no powiem tylko, tyle że mój kolega, który jest profesorem na Uniwersytecie katolickim w kosza bandy Oliwia zarazem też misjonarzem regularnie podsyła mi materiały, które ukazują w Ameryce Łacińskiej i Ameryce Łacińskiej już opracowany co najmniej 7 bardzo poważnych tomów refleksji pastoralnej Teologicznej na temat kościoła pandemii to też pokazuje jak mówiąc wprost jesteśmy trochę meczów w tym po prostu w stosunku do także jego ceny tego zjawiska od strony refleksji kościelnych, które moim zdaniem jest tutaj to ważne, bo być może mamy, dokonując sytuację, w której się człowiek odnaleźć jak ta refleksja pojawi może jakieś badania to oczywiście się spotkamy ponownie WIG z wielką chęć udziału w myśl założeń kolejne spotkanie dziękuję bardzo, dziękuję ksiądz Kazimierz zabawiał się dziękuję wszystkiego dobrego miłe niedzieli, a teraz informacji Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK - MACIEJ ZAKROCKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

W maju TOK FM Premium 40% taniej. Podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA