REKLAMA

W poszukiwaniu onkologicznego konia trojańskiego

Magazyn Radia TOK FM
Data emisji:
2020-07-26 13:20
Prowadzący:
Czas trwania:
30:56 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
1321 zegara punktualnie właśnie ta godzina w naszym niedzielnym magazynie Radia TOK FM łączymy się teraz panią prof. Magdaleną król ze szkoły głównej gospodarstwa wiejskiego w Warszawie dzień dobry pani profesor dzień dobry dzień dobry pan, że państwo może na początek proszę przyjąć gratulacje została pani finalistką konkursu dla kobiety innowatorem Unii Europejskiej to wszystko ma związek pani pracą badawczą naukową i może rozpoczniemy takiego mocnego uderzenia to Rozwiń » pani chce stworzyć mechanizm, który pomoże w walce z nowotworami być może stanie się takim przełomem, który wszyscy czekają dziękuję bardzo, gratulacje rzeczywiście ta nominacja czy znalezienie się wśród finalistek to dla mnie wielka rzecz to tej pory nie było tam żadnej Polki na wielkie wyróżnienie wielka radość tak rzeczywiście ta nominacja ma związek ma pracę badawczą, aczkolwiek aplikantem czy jak z ramach w tej finale tak tej nagrody występuje nie z ramienia uczelni tylko jako przedsiębiorca, ponieważ mam starta Celli, który komercjalizuje wynalazki, które powstały w ramach naszej pracy badawczej na po to, co nie jest tylko moja praca tylko moich kolegów sama współpracowników proszę zatem powiedzieć nam na czym polega ten przełom, bo dość obrazowo tłumaczy pani, że chodzi o to by właściciel konia trojańskiego, który z komórkami nowotwory nowotworowymi rozprawi, ale jak to w istocie będzie oglądać w istocie nasza terapia, nad którą pracujemy to jest taka zupełnie Innowacyjna zupełnie przełomowa terapia komórkowa guzów litych terapia ta wykorzystuje nasze własne komórki układu odpornościowego w tym wypadku makrofagi, które tak jak na tę chwilę przewidujemy, że ta terapia mogłaby wyglądać będą pobierane o krwi pacjentów mona syte następnie z nich będą hodowane komórki polaryzować one w kierunku czy różnicowane w kierunku makrofagów, które następnie zostaną załadowane klatką białkową zawierającą uległ to jest trochę wykorzystaniem mechanizmu fizjologicznego, które odkryliśmy polegającego na tym, że komórki makrofagi przekazują te klatki białkowe komórkom nowotworowym i to jest właśnie metoda działania konia trojańskiego, ale poza tym wykorzystujemy też taką fizjologiczną i powszechnie znaną cechę makrofagów one wędrują do tak guza nowotworowego wędrują wychodzą poza naczyń krwionośnych wnikają w głębokie części niedokładnie nie ukrwiona niedocenione części guzów litych, bo musimy sobie powiedzieć, chociaż rzeczywiście w ostatnich latach dokonał się duży przełom w leczeniu raka to jest jeszcze bardzo wiele guzów litych, które są wciąż niezaspokojoną potrzebą medyczną my staramy się opracować rozwiązania, które potrzeby adresuje, skupiając się głównie w tym momencie na na glejaka ach, na raku jajnika i raku płuc to wszystko brzmi jak taka opowieść o Onko terroryzmie czy pani z tym zgodzić, ale aktora drogą na taki trochę tak zresztą kiedyś gdzieś powiedziałem w jakimś wywiadzie, że tak jak zapakować plecak z bombą w środku tak i to było takie też właśnie trochę nawiązanie do takiego terrorystę, bo rzeczywiście wysyłamy naszą własną komórkę odporność ową, która ma pójść na teren za jego rozwali mówiąc wprost proszę powiedzieć jak długo trwają prace nad nad tak nowatorskim rozwiązaniem, a co za tym rozwiązaniem, na które czeka cały świat, bo przecież to walka z Onkologii no przecież jakiś sposób zajmuje naukowców od dziesięcioleci na razie jest to taka walka, w której jest niestety 1 wygrany, choć do przebieg tej rywalizacji jest jest różna w zależności od czasu w zależności od możliwości tak i też od chwili wykrycia od rodzaju nowotworu tutaj trzeba pamiętać nie, odpowiadając wprost na pytanie technikę się do niego odniosę, ale też musimy pamiętać, że nie nie bójmy się badań przesiewowych tak nie bójmy się, iż na badania, że mam coś znajdą, bo tak naprawdę wcześniej wykryjemy rakotwórcze mamy większe szanse, aby pokonać, więc chciałem skorzystać z tej okazji taki apel do państwa stosować natomiast na naszą teraz pracujemy już około 4 lat można troszkę więcej, ale oczywiście to są bardzo długie badania i tak naprawdę od od tych badań przedklinicznych, żeby to jest badań klinicznych to są nas perspektywa generalnie około 10 lat, żeby w ogóle zacząć się dziś badania z działalności pacjent celowych tak, czyli czyli, czyli chorych to niestety jest taki długi przedział czasowy to jest normalne tego typu badaniach szczególnie, jeżeli jest terapia taka no od określana w wersji klasy tak tak naprawdę obecnie na świecie to tylko w 3 miejscach jest rozwijana terapia z udziałem makrofagów 1 jest w tym Burku, gdzie makrofagi są używane do leczenia pacjentów z marskością wątroby 1 jest w stanach makro uwagi są używane zupełnie inne technologia jest rozwijana przez firmę amerykańską, która na tę terapię pacjenci to co chorzy na raka jajnika Naim rozwijamy naszą naszą Platformę także jest to my zresztą bardzo wiele przeszkód, które trzeba pokonać zawsze w przypadku tak, kiedy jest z tym pierwszym to spotyka się problemy, których potem nie mają następcy przyznam, że z perspektywy pacjenta na szczęście nim nie jestem zawsze pojawia się to pytanie, dlaczego to tak długo trwa, dlaczego tego procesu nie można skrócić czy przeszkodą są jedynie fundusze, bo przecież skoro jest już znaleziono rozwiązanie też pani profesor tutaj o nim opowiada, dlaczego nie wolno, bo inaczej nie można przyspieszyć tego tak, by terapię stosować powszechnie tylko 3 ośrodkach jak najszybciej przede wszystkim trzeba bardzo, zanim regulator dopuszcza taką terapię nawet do przetestowania u ludzi trzeba bardzo dużo w niej się dowiedzieć trzeba bardzo dużo rzeczy optymalizować, czyli przede wszystkim musimy znać przy naszym spadku tak musimy dokładnie znać mechanizm w jakim te nasze makro uwagi wędrują do busa odpowiedzieć sobie na pytanie, dokąd one jeszcze wędrują czy kiedy powędrują na szkodę wątroby czy czy nie spowodują tam jakiś zmian tak że, bo zasada podstawowa Primum non nocere przede wszystkim nie szkodzić potem doskonałe musimy poznać mechanizm w jakim nasze makro uwagi przekazują te klatki białkowe z mlekiem musimy zoptymalizować komórki musimy zoptymalizować to klatkę białko musimy zoptymalizować proces zamykania leku w tej klatce białkowe tak, żeby to był proces powtarzalne, żeby ten ten produkt nazwijmy to by za każdym razem przynajmniej bardzo porównywalny oprócz tego musimy oczywiście dobrać odpowiedni ten typ nowotworu odpowiednią grupę pacjentów z tym nowotworem to niestety są długie lata badań w nauce to wszystko nie jest takie proste, gdyby tak chciał wszystko wychodzi za pierwszym razem to byłoby cudownie, ale tak nie jest to są długie żmudne badania oczywiście robienie takich badań w Polsce niesie ze sobą dodatkowe ryzyko tak przede wszystkim nie mamy tradycji nie mamy historii sukcesu nie ma one takiej infrastruktury chociażby w Warszawie, gdzie można, by było tego typu badania prowadzić, bo mamy oczywiście laboratoria, ale to są dużo funduszy w Polsce zostało wydane na infrastrukturę badawczą, ale na uczelniach natomiast, żeby wynająć komercyjnie dla firmy laboratorium w Warszawie graniczy z cudem po prostu nie ma takich miejsc na całym świecie obok uczelni znajdują się lawy właśnie komercyjne czy naukowcy z uniwersytetów siedzą drzwi drzwi z naukowcami ze start-upów farbą tak wtedy jestem cały cała burza mózgów drenaż tych wszystkich myśli pomysłów i wtedy ta ścieżka komercjalizacji jest szybsza natomiast u nas tak nie jest tak z nasze instytucje finansujące tego typu badania są bardzo sztywna jak podam przykład, który mnie chyba najbardziej boli, kiedy występowaliśmy do PFR o g cena na patenty są też utrzymanie patentu to są bardzo duże koszty z kolei mamy wybraliśmy rzecznika patentowego zgodnie z zasadami konkurencyjności zresztą tak jak w konkursie PR-u było to wymagane od chwili aplikacja do chwili podpisania umowy te na ten rzecznik wybrany w tym konkursie za stwierdził, że jednak trochę zmienimy tytuł naszego zgłoszenia patentowego także ono było szersze lepsze tak trochę się tam streszczenie tego opisu tego tego pan z wniosku patentowego zmieniło, ale tylko po to, żeby ochrona była lepsza tak natomiast PFR nie podpisał z nami umowę, gdyż uznali, że notes inne zgłoszenie patentowe niż w tym wniosku, który składaliśmy do nich o dofinansowanie, gdzie była dokładnie to technologia, nad którą pracujemy od lat to było dokładnie to co robimy to co od początku chcieliśmy zgłaszać tylko inaczej lepiej opisane na oczywiście musieliśmy te wszystkie tną koszty ponieść z własnej kieszeni także no to jest to jest problem też został aplikować myśmy NCBiR środki na ustach projekt nasz też został bardzo wysokie oceny 21 punktów finansowane byłem projektor 16 punktów, ale nie spełniliśmy któregoś tam kryteriów takich krytycznych nazwijmy to czy np. niedostatecznie opisaliśmy parametry techniczne urządzenia, które chcieliśmy kupić tak co jak we nie ma nic wspólnego de facto innowację niema nic wspólnego z samym pomysłem z opisem technologii tylko takie takie rzeczy, gdzie no mogłyby się nasze instytucje finansujące wykazać trochę większą elastycznością i wtedy na pewno byłoby wszystkim łatwiej i żeby rzeczywiście skupić się na tej innowacji nie oczekiwać, że jak jakiś pomysł będzie rozwijany wg schematu, bo innowacja z definicji jest czymś nowym, czego czymś, czego nikt jeszcze do tej pory nie robił, więc nie można włożyć w ten sam utarty schemat Sambora ramę co inne projekty, ale przyznam, że martwi mniej podejrzewam, że słuchaczy także to pani profesor mówi nie wystarczy zatem dokonać przełomowego epokowego odkrycia nie wystarczy zatem stać się mierzyć jest mnóstwo procedur absolutnie tak no to jest długa droga jeszcze od pomysłu do wdrożenia to jest bardzo fascynująca droga tak, bo bardzo wiele można się nauczyć się dla mnie naprawdę wielką frajdą w tej chwili jest jeżdżenie spotykanie się z ludźmi zbyt farmy rozmawiali, czego oni oczekują jak taka terapia powinna być rozwijana wg nich, jakie wyniki należy dostarczyć, żeby rzeczywiście oni byli zainteresowani, bo umówmy się te są tak duże koszty, że nikt nie wierzy chyba w to, że taka terapia w Polsce może powstać dla Rz natomiast rzeczywiście to, czego w Polsce brakuje to ta kie środowisko, które temu wszystkiemu sprzyjało to mówię to jest też ten problem żona nie mamy w Polsce historii sukcesu do tej pory nikomu się jakiś taki duży sukces ma niczego nie osiągną i trzeba przecież te szlaki pozwoli panie profesorze wrócimy do naszej rozmowy już po informacjach Radia TOK FM pani prof. Magdalena król szkoła główna gospodarstwa wiejskiego w Warszawie jest naszym gościem jest niedzielny magazyn Radia TOK FM informacje trzynasta 41 pani prof. Magdalena król ze szkoły głównej gospodarstwa wiejskiego w Warszawie w swoim państwa gościem dzień dobry pani profesor ponownie dzień dobry wita w przerwie, bo o przed informacjami opowiadała pani przełomowym być może w momencie walce z nowotworami o tym, że stoi pani za odkrycie, które być może zrewolucjonizuje świat medycyny chodzi tutaj proszę nie poprawi dzisiaj błędnie to to wszystko wytłumaczył makrofagi, które będą transport transportować, lecz do komórek nowotworowych tak to zrozumiałem, że coś na zasadzie, że pani pani nazwała to plecakami tak z bombami, które konkurują albo koń trojański tak które, bo to jest de facto taka metoda chcemy wykorzystujemy fizjologiczne właściwości tych komórek tak po pierwsze, tworzone wędrują na teraz guza nowotworowego, a po drugie, że przekazują też śmiercionośny ładunek komórkom nowotworowym takie historie wiemy, że te wszystkie przełomowe odkrycia rozwiązania także historii medycyny to bardzo często rozwiązania, które były dzisiaj pod nosem były bardzo prosta, na które nikt nie pan czy podobnie jest też z tą metodą onkologiczną, które pani domu opowiada zobaczymy tak, bo też dopiero okaże czy rzeczywiście jest ta takie odkrycie, które zrewolucjonizuje onkologię, aczkolwiek oczywiście mam taką nadzieję i wszyscy w zespole bardzo mocno w to wierzył, ale tak rzeczywiście czasem najprostsze rozwiązania są najlepsze na wielokrotne już historia pokazywała jak też miałam takie wystąpienie tex jak seksu są chyba ze 3 lata temu, gdy właśnie też jak mają myślał krzywo przewodnią było otwórz oczy otwórz umysł, a innowacyjne rozwiązania przyjdą same i tutaj też w zasadzie tak tak się stało, że pierwotnie był pomysł, żeby zastosować makrofagi do dostarczania różnych leków na teren guza nowotworowego, dlatego że wiadomo, że w przypadku niektórych nowotworów nota makro wagi do tak jak szalone w przypadku czy niektórych złośliwy glejak czy w przypadku niektórych nowotworów piersi jest także makrofagi stanowią nawet 50% masy całego guza zatem na elegancko bardzo było je wykorzystać właśnie w tym celu, żeby coś tam zaniosły i tak taka była tutaj burza mózgów z kolegami jak zapakować Schleck, który zabija żywe komórki żywą komórkę tak i utrzyma się przy życiu jeszcze zmusić do tego, żeby poszła na teren guza i przekazała komórkom nowotworowym to też w zasadzie we współpracy z takim międzynarodowym międzynarodowym mamy zespół badawczy Włocha włości pracowali na wynajem takiej konstrukcjami Białek, które majątku budowę klatki do tej klatki można różne rzeczy zapakować i tak zaczęliśmy sobie rozmawiać co można, by wykorzystać korzysta się urodził pomysł wykorzystania 1 z tych Białek, z jaką fizjologiczne, które w ogóle ma fakt dzisiaj w ilościach magazynują no i nagle Bach okazuje się, że kiedy obie te komórki, gdy stan na Siarce umieściliśmy razem obserwowaliśmy pod mikroskopem okazało się, że makro Fuck prostu pompuje klatkę do komórki bezpośrednio do komórki nowotworowe oczywiście to rozpoczęło cały cykl badań dostaliśmy lata różne projekty 2 projekty z wersji czy Europejskiej rady do spraw badań co z w zasadzie aplikantom z Polski to się udało tej pory tylko 3× otrzymać 2 granty wersji dostaliśmy też prezes fundacji Jaś nauki polskiej z ceną na badanie tego nowego odkrytego przez nas zjawiska, ponieważ chodzi na nowotwory szukają nadziei wszędzie tam, gdzie choćby przez chwilę wybrzmiewa ten przełom, którym pani opowiada wspominała pani profesor o zastosowaniu tej terapii w zależności od rodzaju nowotworu to były guzy lite się precyzyjnie mogła pani precyzyjnie wskazać rodzaje nowotworów, które można, by tą metodą zwalczać czy tak na pewno my nie jesteśmy w stanie w tej chwili równolegle badać wszystkiego tak w związku, z czym musieliśmy się na coś zdecydować, na które otwory do w pierwszej kolejności wybraliśmy do testowania tego naszego rozwiązania tutaj zdecydowaliśmy się nagle, jaki na raka jajnika raka płuc z paru przyczyn przede wszystkim są niezastąpione niezaspokojone potrzeby medyczne, ale też nasze makro fanki wykazują tam szczególne trop pisma szczególnie chętnie tam wędrują te komórki wybrane tak są też bardzo podatne na pobieranie tego białka makrofagów czy są wrażliwe na ten zastosowanie tej terapii natomiast oczywiście sama ta Platforma czy to wykorzystaniem makrofagi tą klatką białkową nota może być też zastosowana w przypadku innych nowotworów też trzymam Gran cela na badanie tego wraku szóstki, ale też w niektórych trochę zmienione van Graafa w niektórych procesach zapalnych mogą bez wykorzystywane również wykorzystywane do diagnostyki to są jakieś tam projekty, które leżą na półce, bo po prostu mam ograniczone też możliwości wiadomo osobowej finansowa na nic od tego trzeba zacząć na czym się skoncentrować dociągnąć te projekty to jakiegoś już za bardzo zaawansowane jako etapu badań klinicznych i wtedy można rozwijać inne potencjalne kierunki zastosowania tej tej Platformy przyznał, że teraz posłużę się pytanie naszego słuchacza który, który przez radę odbiorniku chłonie to co pani profesor mówi pani wspominała złożoności procedur, ale także ich kosztowności tych badanie można określić budżet tak jak pani dysponuje albo taki, jaki byłby pożądany, by doprowadzić tutaj badania do końca sam mogę powiedzieć się rozwój terapii komórkowej od Abby ze na świecie to jest koszt około 2,5 miliarda dolarów, więc tutaj to są gigantyczne pieniądze, które oczywiście nie mamy, ale mamy różne środki pozyskane fundusze prywatnych czy 3 czy gdzieś w europejskich i rozwijamy tylko możemy już powiedzieć pani profesor jak będzie dalej wyglądała praca wreszcie co co wydarzy się podczas finału konkursu konkursu czy też nie wymaga jest to formuła którą, którego może być pani laureatką zwyciężczynią dla mnie, gdy już samo znalezienie się w gronie finalistek tak fantastycznych kobiet jest naprawdę bardzo dużym wyróżnieniem i gdy naprawdę bardzo się z tego ciesze dlatego nawet nie wicie nad, żeby znaleźć na liście laureatek korzysta może po cichu, ale rzeczywiście to już dla mnie duży sukces natomiast tak procedura wygląda także, że była wysyłana aplikacja tam są 3 kryteria tak naprawdę, które podlegają ocenie jest innowacja wpływ społeczne oraz taka aktywność też powiedzmy społeczna na rzecz równouprawnienia kobiet promowania nauki innowacji tak dalej to są 3 etapy, w których stała aplikacja jest oceniana jakaś taka krótka lista kandydatek była stworzona przez jury konkursu byłyśmy zaproszone na rozmowę online oczywiście w obecnych warunkach netto tej rozmowy następnego dnia otrzymałam wiadomość, że znalazł się w gronie finalistek nie wiem dokładnie czy te laureatki są wybrane czy teraz jeszcze odbywają się jakieś klasyfikacje natomiast na koniec września podczas dni innowacji Unii Europejskiej będzie będą ogłoszone zwyciężczyń tego plebiscytu konkurs ten tak od szczegółu do ogółu pozwoli pani pani profesor czym jest generalnie onkologia eksperymentalne jak bardzo ważną jest dziedziną Onkologii to co są takie badania podstawowe Onkologii tak, czyli poszukiwanie nowych celu badania czy rozwoju terapii stworzenie czy opracowywanie nowych terapii nie tylko komórkowych tak różnych poznawanie nowych szlaków komórkowych zachodzą dziś aktywnych w komórkach nowotworowych, żeby potem no de facto nauka znalazł jakieś przełożenie na istotną poprawę życia ludzi długości jakości tego życia, żeby można było wreszcie położyć nową stronę deski czy przedstawiciel onkolog eksperymentalny z różnych krajów zło współpracują czy też rywalizują NovoTek w tej całej zabawie, zwłaszcza zabawą chodzi o to, żeby być pierwszym oczywiście to jest ta tak duża ten dreszczyk emocji, ale oczywiście trwać zawsze ze sobą rywalizowali będą rywalizowali, ale też dzisiaj wiadomo nikt nie zamyka się w laboratorium nie przelewa fiolki fiołki tylko to są pracują nad innowacyjnymi terapiami pracę duże zespoły ludzi, którzy łączą swoje kompetencje tak np. w naszym zespole mamy lekarzy mamy same z tym lekarzem weterynarii mamy dialogów mamy chemików fizyków informatyków, więc to jest naprawdę można multi dyscyplinarny zespół też zespół międzynarodowych też współpracujemy z naukowcami ze Szwajcarii było w wielkiej Brytanii ze Stanów zjednoczonych z Irlandii Hiszpanii także z Niemiec także, że no tutaj tak skomplikowanych trudnych projektach na kluczowe jest kluczowa jest zdolność do współpracy z ludźmi bez tego moim zdaniem nie można osiągnąć sukcesu no jeszcze tak bardzo proszę dokończyć tak też chciałam jeszcze dodać, że nie zawsze nawet sprzęt specjalistyczny czy zaplecze do badań znajduje się w 1 miejscu tak my nie jesteśmy w stanie wykonać wszystkich badań, które prowadzimy w Warszawie, więc zamiast od początku opracowywać jakieś protokoły procedury zatrudniać ludzi, którzy są w tym ekspertami szybciej jest tak naprawdę dogadać się jakimś środkiem, który jest światowym liderem w danej dziedzinie na innowacji trzeba szybko działać trzeba być właśnie pierwsza w Onkologii eksperymentalnej naukowcy, których krajów mają łatwiejsze życie chodzi mi o tym, komfort wynikający też zabezpieczenia budżetowego, ale także wchodzi też poziom zaawansowania jeśli chodzi o te dziedziny Onkologii no na pewno stany Zjednoczone tak to jest absolutny lider, ale też w Europie jest wielka Brytania Szwajcaria i tutaj też nawet nie chodzi tylko takie o budżet na badania naukowe, ale chodzi o to łatwo szczytu zrozumienie też potrzeb zastosowania rynkowego tych wyników translacji wyników gospodarki no to co wspomniałem wcześniej tak w tych krajach to wszystko takie takie pod ręką mamy współpracowników ze Szwajcarii się zajmują, jaka właśnie to są naukowcy i lekarze, że mają bezpośredni dostęp do do klubu od pacjentów piętro niżej mają swoje laboratoria piętro jeszcze piętro niżej mają zwierzęta Arnie chcę mogą od razu Mysia wszczepiać komórki pobrane od pacjentów tak i badacz w takich najbardziej powiedzmy zbliżony model przed mniejsze do klinicznego mają dostępne wszystkie możliwe najnowocześniejsze technologie i to jest wszystko takie jest zachęcenie mają regulatora 300m od szpitala, w którym mogą przedyskutować możliwe kierunki czy rozwój terapii, nad którą szła pracują no bo u nas tego nie ma tak to jest ta trudność mam nadzieję, że to się z czasem zmieni, ale jeszcze jeszcze na pewno jesteśmy wiele lat toczył dziękuję pani bardzo za te rozmowy pani prof. Magdalena król ze szkoły głównej gospodarstwa wiejskiego była moim państwa gościem niedzielnym magazynie Radia TOK FM dziękuję bardzo, wycenia państwa zapraszam teraz na informację Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: NIEDZIELNY MAGAZYN RADIA TOK FM - PRZEMYSŁAW IWAŃCZYK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu w jesiennej promocji. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA