REKLAMA

Hierarchia płatności w czasie kryzysu

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2020-07-27 09:20
Prowadzący:
Czas trwania:
29:30 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka Maciej Zakrocki zaprasza na drugą część magazynu EKG teraz są z nami kolejni goście pani Anna Czarczyńska Akademia Leona Koźmińskiego dzień dobry dzień dobry państwu pan Piotr Soroczyński krajowa izba gospodarcza dzień dobry dzień dobry w pierwszej części rozmawiamy z pana Sebastiana Mikosza mówiłem chyba oni najlepszych nastrojach, jakie panują w branży lotniczej w związku z tym wszystkim co się dzieje, ale okazuje się, że poza turystyką, Rozwiń » która jest mocno z tą branżą powiązana wiele innych przedsiębiorstw jak to można, by powiedzieć nie jest najlepszym nastroju tak m.in. wynika z raportu Narodowego Banku Polskiego, że oto właśnie pan jako widz stała się powodem gwałtownego pogorszenia nastrojów przedsiębiorstw i ten raport mówi także obniżył się czy ten nastrój przeciw przedsiębiorcy drugim kwartale 2020 roku do poziomu najniższego od roku 2010, więc wtedy, kiedy mieliśmy szczyt kryzysu finansowego czy to rzeczywiście jest tak, że dopiero teraz zaczynamy coraz większym stopniu odczuwać to co się stało czy raczej to jest tak jak m.in. w branży lotniczej, że te najgorsze wskaźniki dotyczyły okresu pełnego zamknięcia pani Anna Czarczyńska byłem tak zdecydowanie jednak dotyczyło to tego okresu pełnego zamknięcia, bo kompletnie byśmy zostali zaskoczeni sytuacją szczególnie przedsiębiorcy oczywiście i również my, jeżeli możemy z okolic pochodzi ze strony ekonomistów na to też trudno było w jakikolwiek mechanizmach rynkowych, bo one istniały po prostu decyzji administracyjnej w tym momencie niewiele więcej możemy powiedzieć natomiast co się dzieje teraz to raczej bardziej już niepewność wynikająca z kolejnych fal nawrotu epidemii oraz tego czy będziemy w stanie się do tego zaadoptować jakikolwiek sposób tutaj lepsze było rozgrywanie ryzyka niż niepewności ryzyko możemy skalkulować możemy sobie wliczyć w cenę funkcjonowania firmy natomiast niepewność w takim zakresie, gdzie mamy otwieranie zamykanie przelotów granic i są do decyzji jednak administracyjne oczywiście wynikające z przesłanek zdrowotnych, ale jednak im absolutnie nie jesteśmy w stanie nad tym zapanować jest dużo trudniejszą sytuacją dla każdej firmy i wraz, z czym pan powiedział, że w tym raporcie NBP mamy obniżenie nastrojów to ani nie jest pierwszy raport w tym zakresie, bo miejsc już kilka poprzednich związanych ze wskaźnikami firma z różnymi wskaźnikami optymizmu przedsiębiorców i one wszystkie pokazywało, że sytuacja była bardzo zła ciekawe było oczekiwanie na tarczy właśnie antykryzysowe, które miałoby zminimalizować zagrożenia natomiast w tym momencie to troszeczkę się do tego przyzwyczajony i trochę czekamy co jeszcze ewentualnie poszczególne rządy będą w stanie nam zaoferować to rząd Polski w stosunku do poszczególnych segmentów czy branż, żeby zaadaptować do tego nowego kryzysu i ja bym powiedziała, że jak na skalę zjawiska nie jest to duży spadek szczerze powiedziawszy tego wskaźnika optymizmu znaczony stoczy się historycznie bardzo duży, ale odnosimy się do lata 20092010 przypomnijmy, że w Polsce nawet w tym najtrudniejszym okresie nie było żadnego kryzysu rozumianego taki sposób klasyczny jako spadek PKB myśmy nigdy do takiego poziomu nie doszło czy było bardzo tak niektórzy oczywiście dokuczali ówczesnemu rządowi naśmiewają się z Zielonej wyspy, ale rzeczywiście byliśmy na plusie jeśli chodzi o rozprawę prostaczka przeszliśmy suchą stopą przez tamte doświadczenia w związku z tym no i pierwszy raz od tamtego okresu mamy jakiekolwiek tak silne spadki dobrze, ale 1 rzecz optymistyczna w tym raporcie firmy jednak wskazują, że do 12 miesięcy spodziewają się relatywnej do podziału powrotu obrotu to znaczy wszystkie te zakłócenia są postrzegane w kategoriach krótkookresowych natomiast mam wrażenie, że to co się stało szczególnie w Europie zachodniej po roku 2 od 2009 jednak było głębszym załamaniem długookresowe nie tylko krótkookresowym tutaj no szczerze powiem, że wg mnie na raporty relatywnie optymistycznie oczywiście przedstawia też taki podział tego optymizmu na różnego rodzaju branży pewnie nie ma tam wielkich zaskoczeń jeśli czytamy, że z tego badania właśnie wynika, że w miarę dobrej kondycji w drugim kwartale znajdowało się część firm przemysłowych w tym energetyka przedsiębiorstwa zaopatrujące wodę odprowadzające ścieki wyraźne spadki cen notowano w firmach przetwórczych w tym przede wszystkim tych oferujących produkty konsumpcyjne i inwestycyjne przy relatywnie niewielkich korektach w dół ocen w grupie firm oferujących dobra energetyczne zaopatrzy dniowe pewne pogorszenie kondycji sygnalizowały też firmy budowlane oczywiście najgorsze oceny notuje sektor usługowy ten który, który był najszybciej zamknięty dosyć długo odgraża Parka Soroczyński zdecydowanie tak oczywiście zróżnicowanie pomiędzy branżami jest bardzo duże, jeżeli myślimy o całym przemyśle bardzo byśmy pamiętali, że sektor, o którym chciał pan redaktor powiedział mianowicie energetyka i tak dostała wodę odprowadzanie ścieków tak naprawdę przede wszystkim bazuje na kliencie krajowym, jeżeli mówimy o przetwórstwie, którego jest 85% całej działalności przemysłowej to on znacznym stopniu produkuje na eksport i tam oczywiście odczucia tego co się dzieje z rynkiem popytem były znacznie gorsze pamiętajmy choćby wyniki branży Automotive kwiecień, ale również my bardzo słabe wyniki kwietniowe branży meblarskiej AGD RTV pamiętajmy, że wtedy była bardzo szczególna sytuacja, bo z 1 strony sprzedaż była bardzo niska były bardzo duża również obostrzenia na granicach nawet ktoś, kto wyprodukował to nie bardzo miał jak przesłać kontrahentowi to trwało dłużej to było bardziej skomplikowane, ale wtedy też jeszcze 1 rzecz się była bardzo istotna ta ten poziom niepewności co będzie dalej był o kilka klas wyższy niż po co mamy w tej chwili wtedy wiedzieliśmy, że gospodarka jest zamknięta i praktycznie nie mieliśmy żadnych sygnałów, o ile potrwa czy to będzie 2 tygodnie 2 miesiące 2 kwartały, a może jeszcze dłużej tak naprawdę oczekiwaliśmy cały czas na pierwsze oznaki tego, że zaczynamy pomału wracać do takiego okresu niż w ostre restrykcje, ale przynajmniej nie będzie początek tego od tego czasu a i tak naprawdę to się ziściło pojawiło sprzedał w czasie poprawiać to nastroje też zaczęły się poprawiać to też jest zawarte w tym raporcie proszę zauważyć, że firma ankietowanych w kwietniu miały znacznie gorsze nastroje niż te, które były ankietowane później w czerwcu co jest dosyć naturalne w czerwcu zupełnie inaczej wyglądał był jeszcze trochę może spróbujmy się po podsumowywać w tej części naszej rozmowy magazynu EKG ja mówię oczywiście trochę prowokacyjnie, ale słyszeliśmy w informacjach naszych o godzinie dziewiątej o danych z rejestru dłużników BIK informacji tor i BIK, z których wynika, że zadłużenie w ciągu 2 miesięcy, a więc kwiecień maj br. wzrosło o ponad 12 miliarda złotych wszystko to oznacza, że na coraz większa grupa Polaków w tym okresie się zadłużyła bardziej zaległości na koniec maja ma 2 864 080 osób, a nowych dłużników od marca do końca maja przybyło ponad 30 000, a więc tych niesolidnych dłużników, którzy mają problemy z opłacaniem kredytów no, więc w tym, że jak powiedziałem rozdziale o złych informacjach czy nie najlepszych informacji dotyczących nas naszego nastroju w kontekście kryzysu no to jest taki kolejny dowód na to, że niektórym się dzieje jednak jednak gorzej pani Anna Czarczyńska troszeczkę z zweryfikowała informacji oznacza oczywiście dzieje się gorzej przede wszystkim spadły wynagrodzenia i na pewno ta dynamika wzrostu prawo wcześniej na razie jest nie do odrobienia, chociaż na apetyty bardzo wzrosły też jeśli chodzi o płacę minimalną i o to, że będziemy progresywnie zarabia coraz więcej więcej, więc warto też tak dobre wytłumaczenie, dlaczego nie będziemy zarabiać więcej, tak więc można z tych obietnic chwilowo zrezygnować natomiast to zadłużanie się zarówno po stronie gospodarstw domowych są dla mnie bardziej zrozumiałe, bo tutaj rzeczywiście regulowanie bieżących płatności zostaną dostaw domowego i obwarowane różnymi podziałami czynnikami jak jak z takimi życiowymi jak nie zapłacimy za tą energię wodę i ścieki no to w tym momencie nam doświadczenia zostaną odłączone gospodarstwo domowe musi uregulować natomiast po stronie firm również możemy w tym raporcie do post znaleźć jest informacja o około 30%, więc na problemy z regulowaniem bieżących płatności, czyli utrzymywaniem płynności finansowej i tam wskaźnik troszeczkę się poprawił to oznacza, aczkolwiek on jest nowy podział mobilne tak czy będzie 30% powiedziało się może jeszcze zmieniać w czasie, dlatego że firmy już zdyskontowały te to pomoc prosi pojawiła, ale też nie mają pewności co sobie przyszłych obrotów to, o czym mówiliśmy bezczelność uwagę na 1 rzecz, że jeżeli mówimy o tym, że gospodarstwa domowe Szymon zadłużają mówimy o tym, że firmy zadłużają, bo też rośnie pokusa takiego nadużycia, czyli np. nieregulowania zobowiązań no bo generalnie wszyscy wiedzą, że możemy regulować zobowiązań jest trudny okres i też zastanawiam ile, jaki procent szczególnie po stronie firm budowie podział gospodarstwa trudniej z własną pokusy nadużycia ale jaki procent po stronie firm bez naprawdę nie reguluje zobowiązań, dlatego że nie może tylko, dlatego że może zachorować kapitału i nie regulować zobowiązań, bo jak jest praktyka, która niestety wcześniej przed pandemią w Polsce też była do pewnego stopnia dopuszczalna, czyli tutaj po przez intuicyjnie pewnie kilka punktów procentowych podjęła, że firmy mają pewne rezerwy, bo wcześniej również były rezerwowane z inwestycjami, które nie były realizowane w tej chwili one zostały zawieszone mówią mówią inwestycja i przetrzyma też przetrzymują jako środki finansowe kapitałowe na na poczet przyszłej niepewności, czyli im bardziej mamy niepewną sytuację do przyszłości to tym bardziej firmy będą zachowawcze się z Zachodu po prostu zabezpieczały swoją płynność finansową natomiast ci mali odbiorcy te małe firmy, które są na końcu tego łańcucha pokarmowego one mogą rzeczywiście bardzo mocno ucierpi, bo w przypadku nierealizowania płatności przez duże firmy, które zlecają dostawcom wykonywanie usług czy dostawę towarów to dla nich jest to kwestia być albo nie być i obawiam się jednak, że te małe firmy na skutek właśnie tego o sobie płynności mogą po prostu zacząć jeszcze upadać jako druga fala innego rodzaju druga fala pandemii pani pierwsza właśnie ta sprawa, więc większego większej liczby zadłużonych osób jak niektórzy mówią niesolidnych dłużników, choć przecież nie zawsze to jest kwestia właśnie solidności, ale czasami po prostu trudnej sytuacji jaka, jaka powstała czy czy jest jakiś wskaźnik, który pokazuje, że albo za mało było też takiej łatwej pomocy chociażby w przełożeniu spłaty rat leasingowych czy za mało było takich informacji dotyczących możliwości już na poziomie gospodarstwa domowego przesunięcia spłat nie wiem rat kredytowych związanych chociażby z kredytem hipotecznym czy raczej po prostu właśnie to jest ten mechanizm, który mówi pani Anna Czarczyńska żoną niektórzy też trochę wykorzystują sytuację, że skoro jest źle to można nie zapłacić, a potem jakoś będzie zdecydowanie ten temat to jest bardzo bardzo wielowątkowa sprawa i myślę, że każdy, kto tutaj wskazuje pewne, że tak powiem przyczynę, dlaczego tak się zadziało ani inaczej ma oczywiście rację to jest oczywiście splot wielu przyczyn ja myślę, że podstawowym jest co, że wszyscy i firmy i ludność takim trudnym okresie do pewnego stopnia zaczęli się zachowywać rozsądnie to znaczy znaczenie płynnych trzymać przy sobie nie wiedząc tak naprawdę, jakie będą ich potrzeby finansowe i troszkę to wygląda także przez kolejne pieniądze przy sobie, żeby nic potem jako możliwość takiego płynnego przejścia, które z tych należności regulować je w pierwszej kolejności jest oczywiście także mamy zawsze każdy z nas i na poziomie bytu biznesowego na poziomie byt osobistego jakąś taką hierarchię płatności, które musimy wykonać w pierwszej kolejności, żeby nie mieć kłopotu oczywiście takie płatności, które uważamy, że jak czytam Mrożka ja odroczy w stanie się specjalnego nie stanie prawdopodobnie to statystyki, które przytaczał pan redaktor dotyczą przede wszystkim tych płatności takich, które uważamy, że mogą być tam nie wiem drugiej trzeciej czwartej kolejności płacone i można je trochę popracować to jest trudniejsze takim okresie dla gospodarki dla pracowników to też oczywiście kwestia tego, że tego typu płatności złożyło trochę więcej niż zwykle trochę pojawiło się kłopotów naprawdę wykonaniem tych płatności część odrobiliśmy specjalnie mówiąc no najwyżej zapłacimy tam miesiąc za 2 jakoś to wyjaśni oczywiście statystyki to pokazują oczywiście istotny jest też ten element, który chciał pan redaktor powiedzieć mianowicie troszkę spóźniona była reakcja, jeżeli chodzi o stan informacji w jaki sposób sobie radzić z ratami kredytowymi z ratami leasingowymi, ale myślę, że tam duża część płatności dotyczyła też kwestii takich zwykłych rad, które już trwały w kredycie konsumpcyjnym ewentualnie płatności dla dla dla dostawców mediów ewentualnie dostawców usług telekomunikacyjnych mam dosyć szybko te firmy wskazują w takiej dosyć hurtowy sposób listy płatników, którzy zalegają może się okazać, że część firm, które zazwyczaj czekają zestawienie swoich klientów na takie listy tym razem zrobiła to szybciej, żeby tak odrobinę docisnąć i poprosić osób zwrotka kadzie ekonomia kapitał gospodarka Maciej Zakrocki zaprasza na trzecią część magazynu EKG jakoś tak mało optymistycznie dzisiaj ten magazyn wygląda sporo nie najlepszych informacji o tym jak wygląda gospodarka stanie kryzysowym chyba nie pokryzysowym no może znajdziemy nieco optymizmu na rynku walutowym zobaczmy frank szwajcarski 4zł 409 dokładnie euro 440 funt 482 i dolar 376 no to Niewiem, jaka to jest dobra dla kogo nie dobra wiadomość każdy sobie niech tam jakoś Oceń na giełdzie papierów wartościowych WIG 201810 to jest spadek o pół procent jeśli chodzi o WIG to 51 672 i spadek 042% no to chyba dalej nie jest jakoś specjalnie optymistycznie przypominamy gośćmi magazynu samo Anna Czarczyńska Akademia Leona Koźmińskiego pan Piotr Soroczyński krajowa izba gospodarcza tradycją magazynu jest oddanie głosu teraz goszczą propozycją pytania co państwa dziś pani Anno no może nawiążę do tego co pan powiedział przed chwilą kursach dla niektórych może to być dobra albo zła informacja Otóż ja bym powiedział, że to informacja dobra ta szczególnie na notowania euro, które są na poziomie 440 już mieliśmy 450 to oznacza, że złotówka się jednak troszkę, chociaż umocniła nie jest to samo co było przed pandemią, ale też te poziomy już praktycznie trochę wyrównały mam wrażenie, że jest to jednak pokłosie mimo wszystko pozytywnej dla Polski decyzji, która zapadła w Brukseli i to jest zdziwień pozytywnych, bo ma mówiliśmy również część pani o tym na co zgodzili się szefowie chciałbym, aby ona już sowy odbudowy i wiele banków zapyta o fundusze mogą być przeznaczone głównie na inwestycję, czyli to co osiadło najbardziej mówiąc w cudzysłowie kolokwialnie poza oczywiście takimi usługami typu hotele restauracje, bo to są właśnie inwestycje wstrzymywane, o których mówiliśmy też w pierwszej części o tym, że firma się wycofują częściowo ze swoich inwestycji natomiast to jest główny składnik w ogóle budowania tego podstawowego miernika, czyli PKB produktu krajowego brutto no i te inwestycje trudno byłoby poruszyć tak w związku z tym przy obiecanych pieniędzy europejskich, które są relatywnie szybkie, bo te na pieniądze mogą być uruchomione w ciągu najbliższych 2 lat daje też ten wskaźnik optymizmu ja dlatego też uwagę, że tutaj mamy zbyt duże przesunięcia między badaniami może mówimy o raporcie NBP upływu nawet drugi kwartał, a mamy końcówkę lipca już są to relatywnie stare dane pojawiają się w komendzie nowe rzeczy na horyzoncie, czyli właśnie chociażby to ta umowa unijna o wsparciu inwestycji i to daje też impuls bardzo pozytywne dla dla obcych rosnącego optymizmu firm, dlatego że ktoś tę inwestycję musi wykonać i to jest taki czynnik podział niezależny od popytu dlatego, że to co charakterystyczne w tym kryzysie, który mamy teraz to to spowolnienie wynikające ze spadku popytu tak natomiast inwestycje pobudzają w sposób trwały zarówno krótkookresowej długookresowo, więc tym momencie wydaje się to wskaźniki optymizmu zaczynają powoli rosnąć pan Piotr Soroczyński przyznam, że dla mnie za żywienie to takim bardzo miłe pozytywnym i być może dającą odrobinę takiego byłby to powiem bardziej optymistycznego do do tych informacji, których mogliśmy wcześniej właśnie dlatego tak określił minorowe było ważnych siatek tak tak chodzi o te twarde dane gospodarki, które poznaliśmy za czerwiec przemysł był o muśnięcie lepszy niż przed rokiem, jeżeli chodzi o sprzedaż detaliczną jej naprawdę niewiele brakowało łuki w 2% to w normalnej normalnej dyskusji 2% mówi, że to sporo braków, ale tak naprawdę mogło być -10 troszkę słabsza jest budownictwo nie myśleliśmy, ale ja bym nie mówił, że ono ma jakieś poważne kłopoty pamiętajmy, że czerwiec był taki troszkę dziwne nagle zrobiło nam bardzo bardzo mokro bardzo deszczowo niektórych prac po prostu wtedy niewygodnie albo niebezpiecznie robi, bo mogą nie do końca udać i tam w związku z tym parę procent był słabszy wynik niż oczekiwano, ale co do zasady, żebyśmy popatrzyli na tym co się działo w tej trójce pt. przemysł handel i budownictwo to wyniki były bardziej tak jak byśmy się takim stopniowym wychodzeniu z kłopotów spodziewali w sierpniu, więc widać, że już teraz, żeby było ciekawe i ważne to nie był taki jednorazowy wybryk po prostu coś się udało coś się za fakturowała, bo to, że idzie pomału do przodu pokazują też badania koniunktury ZUS-owskie, które dotyczą lipca widać, że nie było tak nam się pojawił lepiej lepszy 1 miesiąc, a potem znowu z powrotem do bardzo głęboko jako raczej gdzieś to prawdopodobnie raczej można wyników się spodziewać takich zbliżony do tego co było w czerwcu, chociaż oczywiście też nie szalałem za mocno porównujemy się do czerwca zeszłego roku, który w ubiegły rok był raczej takich sław rosłaby przestaliśmy narzekanie że, że takie sobie te wyniki, ale jak już po kryzysie prawie dochodzimy do tego co było w roku ubiegłym to zaczyna pokazywać że, że został szanse na to, żebyśmy się w miarę sprawnie z tego wszystkiego grzebali i być może nie jest także wyniki porównywalne z zeszłym rokiem to dopiero przyszły kwartał raczej pierwszy kwartał przyszłego roku miasto jest takie zadziwienie takie bardzo optymistyczne analitycy bardzo lubią mylić to strony ja ja byłem troszkę bardziej pesymistycznie nastawiony do tego co będzie w czerwcu, choć prawdopodobnie na rynku byłem 1 z takich myślących bardziej do przodu ja jeszcze chciałem tylko z racji moich zainteresowań panią Annę Czerwińską zapytać jeszcze trochę te ustalenia unijne, bo nie tylko, że wiele elementów z tego ustalenia no powiedziałbym, że jeszcze nie jest do końca zatwierdzonych, dlatego że porozumienie, jakie w radzie Europejskiej jest porozumieniem politycznym Ion musi zostać przełożone teraz na takie porozumienie powiedz legislacyjne ich przypadku przynajmniej wieloletnich ram finansowych ten budżet będzie musiał być zatwierdzony przez parlament Europejski, który w swojej rezolucji czwartkowej powiedział, że nie zgadza się na bardzo wiele część projektów europejskich, więc to się może jeszcze przeciągnąć czy rzeczywiście tak jest, że taka dopiero zapowiedź, a nawet dość długa perspektywa, aby pieniądze, które z tych źródeł mogą się pojawić znalazły się realnie, jakbyśmy to trochę powiedzieli może uproszczonym językiem w kieszeniach ludzi, że to naprawdę jeszcze potrwa dosyć długa już dzisiaj mogą być pozytywne skutki tej tego sygnału, który pojawił się w ubiegłym tygodniu na macie tak, ale tylko przez takie rynki, które są najbardziej wrażliwe, czyli chociażby właśnie rynek walutowy, bo mówimy o czymś takim też nazywa efektywnością rynku rynki dyskontują informacje to co się zdarzy potem to ewentualnie korekta informacji, które trafią na rynek wcześniej i w tym momencie moim odczuciu rzeczywiście mamy do czynienia z taką sytuacją, że ten jego poziom podział optymizmu wiarygodności stosunku do przyszłego rozwoju gospodarczego Polski rząd 2 czynniki zewnętrzne czy taką łuk oby relatywnie stabilną pozycję w unii Europejskiej jeśli chodzi o przydział środków jest zachowany, a one oczywiście to będzie korygowany, ale to do mnie przesadzał z tymi korektami, dlatego że co do dużej skali te to ten podział głównej puli środków pomiędzy poszczególnymi funduszami de facto dokonał parlament pomimo, że ma istotną rolę w zatwierdzaniu na ogół jednak nie zmienia głównego podziału politycznego, bo umówmy się no to co się dokonało w Brukseli to jednak rzeczywiście to był taki podział polityczny politycznego tortu przyszłego czy pieniądze, których nie ma żadnych pieniędzy nie ma dopiero trzeba wypracować pożyczyć to jest pewna nowość natomiast to jest absolutny sukces negocjacyjny w Brukseli, jaką powiedziałabym taki takiego bytu spalającego interesy bardzo wielu krajów będących w ramach Unii Europejskiej i to jest na czym będą nie jest to bardzo istotny sygnał właśnie dla rynków tych krótkookresowych, czyli tych, które reagują od razu typu rynek walutowy natomiast wszystkie pozostałe będą reagowały z opóźnieniem ja tutaj zwrócić uwagę na jeszcze inną rzecz, że my mamy proporcjonalnie mniej środków, bo to jest całej puli to 10% w poprzednich rozdaniach niż my więcej, ale patrząc na spodzie spadki PKB w tych krajach, które zostały najbardziej dotknięte czy Włochy Hiszpania też 10% nawet z trochę więcej jak do tej pory dostaliśmy relatywnie bardzo dużo ta, bo ten ten sok negatywne, a związane z Provident w Polsce nie był aż tak głęboki jak w tych krajach Europy Południowej natomiast mam jednak pewną taką powiedziałbym pewne odczucie, że jednak my zaczynamy wchodzić tzw. Falling out to znaczy Polska przestaje być największym beneficjentem to następnych latach prawdopodobnie się pogłębi i środki zostają przesuwana jednak na południe Europy ze względu na komitety ze względu na dysproporcje rozwojowe myśmy zdecydowanie już na drogi bardzo wiele z tych zapóźnień cywilizacyjnych w niektórych dziedzinach jesteśmy zdecydowanie bardziej do przodu niż część krajów europejskich szczególnie Europy Południowej i w tym momencie ta redystrybucja w ramach Unii Europejskiej myślę, że będzie przyszłych latach sprzedała już trochę inaczej niż to, czego jesteśmy przyzwyczajeni tutaj był też zastosować kurs nierozwiązana jest akurat dobra wiadomość tak, bo jeżeli w Zjednoczonym mówimy to niedobrze się będzie mniej pieniędzy, ale z drugiej strony do to jest skutkiem naszego rozwoju tak czy aż 1 ze skutków naszego rozwoju, więc powinniśmy się cieszyć u dokładnie tak potraktuje jak zdecydowanie już traktuje Polski jako kraj są myśmy już przeszli przez Kennetha transformacji, chyba że już na innym etapie transformacji jesteśmy drugą stronę, ale generalnie jeśli chodzi o rozwój gospodarczy od takiej średni nie odbiegamy zbytnio w związku z tym też trzeba by się przygotować do roli takiego kraju, który jest krajem większym stopniu płatnikiem większym stopniu, jakby nadającym też pewien ton Europie i bardziej spodziewałbym się takiego myślenia w kategoriach jak chcemy listą Europy w stosunku do reszty świata to znaczy w konkurencji do Chin Stanów zjednoczonych w relacjach z wielką Brytanią to są, jakby zagadnienia w tej chwili są istotne w postępie i cyfryzacji w zabezpieczeniu się w znaczny, że chodzi o bezpieczeństwo również cyfrowe klimat itd. to są wyzwania, a nie powiedziałem taki grajdołek wewnętrzne, bo grajdołek wewnętrzne stosunku do reszty świata naprawdę nas tylko wyłącznie bardzo mocno opóźnia jeśli chodzi o znajdowanie rozwiązań, które są przyszłościowe panie Piotrze strasznie przykro, ale zostało już jakieś między pół minuty, więc tylko trochę panu jak rozważano też dołożyć 1 rzecz się do tego soboty sekund opowiedziane, jeżeli patrzymy, kto jest Unii poważnym płatnikiem to my jesteśmy 1 z bardziej poważnych natury nasze pokazuje jako tych biorców środków, ale tak naprawdę też sporo spłacamy, jeżeli popatrzeć np. na to zacne grana grono krajów oszczędnych to prawdopodobnie w znacznej części tych krajów my wpłacamy większą składkę niż one, bo mają mniejszy PKB po prostu, więc mamy 1% wyższego PKB w dodatku nie mamy żadnych rabatów wynegocjowanych, więc to co to faktycznie także nasze zdanie powinno być niedługo znacznie bardziej silnie odczytywane możemy nie mogli artykułować no oby tak było bardzo dziękuję państwu pan Piotr Soroczyński krajowa izba gospodarcza pani Anna Czarczyńska Akademia Leona Koźmińskiego byli goście magazynu EKG podziękowania również dla Olgi kanadyjskiej macierzą, którzy przygotowali audycje dla Liwii Prądzyński, która ją realizował Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA