REKLAMA

Czas na regulacje pracy zdalnej

Raport Gospodarczy
Data emisji:
2020-07-27 12:40
Prowadzący:
Czas trwania:
15:59 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
raport gospodarcze dobry ponownie zapraszam teraz na raport gospodarczy przed wybuchem pandemii tylko 1 osoba na 10 Unii Europejskiej pracowała z domu każdego dnia, gdy wprowadzono w wielu państwach Unii zamknięcie ów lock Down okazało się i to szybko, że blisko 40% pracowników zaczęło pracować w domu, bo dzisiaj można mieć pewność, że praca zdalna będzie czymś stałym niektóre firmy takie jak Twitter dalszy Facebook najpierw rozszerzyły zakres pracy w domach dzisiaj Rozwiń » decydują się, by tak już zostało na stałe podobnie oczywiście dzieje się w Polsce tymczasem kodeks pracy pracy zdalnej nie reguluje rozwiązania w postaci taras, gdzie taka praca jest uwzględniona mają przecież charakter tymczasowy co zatem dalej w tej sprawie będzie też powinno się dziać o tym, już za chwilę, a teraz rzut oka na rynek walutowy no i w tej chwili frank szwajcarski kosztuje nieco ponad 4zł, ale mniej niż 41 niektórzy wracają właśnie bardzo na to uwagę bo, bo to zawsze w Polsce, gdzie ciągle spora liczba osób z tymi kredytami frankowymi jest ważna wiadomość euro 439 prawie 440 funt 482 i dolar 475 na giełdach no nareszcie jakiś optymizm, bo zielono co prawda tylko troszeczkę, ale zawsze zielony kolor sprawia dobre wrażenie w końcu przecież kolor nadziei WIG 201817 to jest +38%, a WIG 51 852 to jest +035% no może jeszcze dla tych państwa, którzy wcale nie żartuję, bo zakładam, że tacy są gdzieś tam trzymają różnego rodzaju świnki albo odrobinę, jakiego złota w domowym sejfie warto może powiedzieć, że złoto jest najdroższe już pod wielu wielu lat pobiło rekord sprzed lat 9 i w poniedziałek cena kruszcu wyniosła 1930USD za uncję wszystko wskazuje na to, że to nie jest ostatnie słowo wielu ekspertów uważa, że tak będzie dalej to jest czy cena złota będzie rosła w no ale toteż jest oczywiście związane ze słabnącym dolarem itd. generalnie potwierdza się trend, jaki sytuacja kryzysowa to złoto ma się dobrze no i teraz się tego kryzysu również mamy do czynienia z taką sytuacją to tyle jeśli chodzi o różnego rodzaju ciekawe notowania w raporcie gospodarczym teraz pora już na rozmowę z naszym gościem raport gospodarcze, a gościem raportu pani Katarzyna Sinkiewicz ekspert do spraw prawa pracy organizacji pracodawcy RP dzień dobry dzień dobry pan dzień dobry państwu no rzeczywiście jest także wielu Polaków pracuje z domu nie chce powiedzieć bezprawnie bo, choć prawnie, ale bez podstawy prawnej czy na razie to co jest w starciach wystarcza na razie to co jest tarczy jest podstawą prawną, ale ona jest niewystarczająca, gdyż nie umawia wszystkich aspektów związanych z wykonywaniem pracy zdalnej, czyli pracy świadczonej na odległość tylko tarcza, mówi że jest to praca świadczona poza miejscem stałego wykonywania przez pracownika te przepisy nie uznania takiego takich kwestii jak BHP jak ochrona tajemnicy jak ewentualny ekwiwalent za korzystanie przez pracownika prywatnego sprzętu no i teraz rozumiem, że partnerzy społeczni powinni pochylić nad tym problemem zaproponować jakieś rozwiązania pani pracowała m.in. właśnie nad takim raportem czy rekomendacjami pracodawców co proponujecie nasze rekomendacje są nikim z wynikiem zaangażowania w projekt bezpieczny powrót do pracy, które zostały dokonane za dokonany przegląd przepisów, które wymagają pilnej zmiany i takim przepisem jest regulacja dotycząca pracy zdalnej proponujemy, aby zagadnienie to zostało wpisane na stałe do kodeksu prasy, gdyż uważamy, że jest bardzo ważny sposobem świadczenia pracy w obecnej sytuacji z tą model pracy, który już na stałe wpisuje się naszą rzeczywistość tutaj nie chodzi tylko o rozwiązania antyków ideowe, ale także w ogóle na zmianę sposobu świadczenia pracy i należy to zagadnienie wpisać do kodeksu pracy my ze swojej strony proponujemy, aby określić jasne procedury wprowadzania tej formy świadczenia pracy czyli, żeby to było sformułowane wraz ze związkami zawodowymi, gdy związki zawodowe nie istnieją w zakładzie pracy wtedy w porozumieniu indywidualnie już z pracownikiem i tutaj to przepraszam Powiatowej w słowo tylko, bo czy chodzi w takim razie o to, że państwo proponują, aby uregulować kwestie tej pracy zdalnej na poziomie firmy czy jednak, bo wcześniej o tym, pani mówiła wprowadzić dość szczegółowe przepisy kodeksu pracy tak, aby no wszystko już było jasno tam zapisane i jeśli potrzebne konsultacje np. ze związkami zawodowymi no to jednak w oparciu już bardzo dokładne zapisy jednak będzie taka większa swoboda, że to na poziomie pracodawca pracobiorca można będzie dużo ustalić czy uważamy, że samo pisanie pracy zdalnej kodeksu pracy powinno nastąpić, ale co do jej szczegółów co do szczegółu świadczenia tej pracy tutaj większość elementów dotyczących pracy dalej powinno być przedmiotem indywidualnych ustaleń pracodawcy pracownika, czyli nam przede wszystkim chodzi, żeby była ta podstawa prawna na stały wpisana do kodeksu pracy, ale poszczególne kwestie te szczegóły wykonywania pracy dalej powinny być uzgadniane między pracodawcą, a pracownikiem, ale będą one miały wtedy taki charakter wiążący w rozumieniu również trochę prawnym, że obie strony się zobowiążą do właśnie pewnych zobowiązań i w sytuacji, gdyby no coś się nie wychodziło albo były jakieś wątpliwości to każda ze stron pracodawca i pracą pracą biorca będą wiedzieli co z tym dalej zrobić tak oczywiście, bo tutaj należy podkreślić, że przepisy prawa pracy są na tyle specyficzna, że nawet tych zawarte bądź zakładu pracy między pracownikiem i pracodawców mają moc obowiązującą, czyli jak najbardziej, jeżeli pracodawca pracownik zobowiązuje wziął się do określonej formy tej pracy zdalnej te przepisy będą ich obowiązywały, więc jak najbardziej, gdy powstanie zarówno pojemniki po drugiej stronie zobowiązań przestrzegania tych ustaleń pytam o to m.in. dlatego może dlatego też dopytuje w tym punkcie już naszej rozmowy o te sprawy, bo m.in. Europejska Konfederacja związków zawodowych zaczęła zwracać uwagę, otrzymując od swoich organizacji takie sygnały, że to tata to coraz częściej występująca forma pracy właśnie praca zdalna zaczyna rozmywać linie mniej więcej cytuje ich stanowiska między czasem pracy czasem prywatnym powołują się m.in. na takie badanie i Belki kończy się serowej, z którego wynika, że osoby, które zaczęły pracować w domu pracują więcej, niż kiedy pracowały pracy, że mają właśnie tak rozumie ten ten czas pracy, że trudniej jest go weryfikować doszło do takiej propozycji, aby w każdym państwie Unii Europejskiej doprowadzić do stworzenia przepisu, który można, by nazwać w skrócie prawem pracownika do odłączenia się rozumiem, że właśnie chodzi o to, że jeżeli pracujemy zdalnie jesteśmy połączeni z pracodawcą jakieś tam formie technologicznej no ale żeby ten pracownik właśnie nie był jak mówimy trochę potocznym językiem następ, by przez cały dzień tak to tutaj ten problem na i to zagadnienie odłączenia się ono już pojawiało się wcześniej w przestrzeni debaty dotyczącej rynku pracy i nie wynikało tylko przejścia na ten model świadczenia pracy w formie zdalnej, ale od zaczęło się od takiego przykładu czy pracownik powinien odbierać telefon bądź opisywać mają poza godzinami świadczenia pracy w przypadku pracy zdalnej tak jak pan redaktor służb służy powiedział ta granica jeszcze bardziej się zaciera tutaj myślę, że NATO pytanie odpowiedziałby lepiej psycholog niż dziś prawnik, ale też z tego co się orientuję są takie zalecenia dla pracowników, aby uzgodnić ich ramach domowych wykonywania pracy w warunkach codziennych taki moment przejścia, czyli jestem w domu np. ubieram się w stroje, które zwyczajnie chodziłam do pracy czy też po prostu po zakończeniu pracy chowałam tego laptopa do szuflady w komorze specjalnie wydzielonej na to się odcina, więc tutaj myślę, że bardziej takie zewnętrzne takie psychologiczne aspekty można było wprowadzić, aby ta równowaga była chociażby w pewien sposób zagwarantowana, bo granica jest bardzo cienka i tutaj należy już każdy indywidualnie pracownik musiałby znaleźć sobie jakieś takie własnym zakresie rozwiązania, które najlepiej pozwolą zachować inną marką Airbus no ale to stronę oczywiście psychologicznej to w pełni z panią zgadzam natomiast cały problem polega na tym, bo boja ciągle jako Otto dopytywałem czy w takiej umowie między pracownikiem pracodawcą, o której pani mówiła w kontekście zasad pracy zdalnej można tak to zapisać, że potem ten pracodawca w no nie będzie miał pretensji, że właśnie pracownik po tych kodeksowych godzinach pracy no właśnie chcę się rozłączyć oczywiście nie dłużej niż pracodawca pretensji, bo kodeks pracy nadal obowiązuje normy dotyczące czasu czasu pracy też obowiązują zatem, jeżeli mamy podstawowe czas pracy, w ramach którego pracownik świadczył pracę to te przeciętne 8 godzin dziennie 40 tygodniowo nadal obowiązuje, więc tutaj należy do stron ustalenie tych godzin rozpoczynania kończenia pracy oczywiście już poszanowaniem innych norm dotyczących czasu pracy taka praca, która będzie wykonywana ponad ten wymiar powinna być rozliczana w formie nadgodzin, więc jak najbardziej przepisy o czasie pracy nadal obowiązują no to teraz wróćmy do państwa rekomendacji pani wspomniała, że między nimi one dotyczą BHP, a więc przepisów bezpieczeństwa i higienie pracy no bo rzeczywiście skoro pracownik zaczyna pracować w domu rodzić pytanie, kto odpowiada za jego bezpieczeństwa tak oczywiście w szczególności w momencie, gdy dochodzi do wypadku przy pracy ta kwestia BHP ma znamienne znaczenie tutaj sama forma pracy dane jest pewnym przerzuceniem odpowiedzialności zarówno organizacyjne jak też taki BHP na pracownika od tej pracownik sobie ustala czas pracy organizuje tak dalej, ale też wcześniej mówiła to cienka granica między życiem prywatnym i zawodowym może również spowodować wiele komplikacji na tle, kiedy dochodzi do pewnego zdarzenia tutaj proponujemy, aby te kwestie BHP w szczególności w zakresie wypadków przy pracy przejął kompetencje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, żeby był to organ odpowiedzialny za możliwość wejścia do domu pracownika do sprawdzenia czy doszło rzeczywiście do wypadku przy pracy, jakie były jego okoliczności, żeby na pracowniku spoczywał ciężar tego udowodnienia, że akurat to zdarzenie miało związek z prac, bo wtedy, gdy zdarzenie podkowy ma związek z pracą on może zostać uznane za wypadek przy pracy, bo jeżeli pracodawca miałby takie kompetencje, żeby wejść w domu pracownika czy też te kompetencje zostały z góry nałożone w drodze ustawy to zaś pojawia się pytanie teście pracodawca nie będzie naruszał tutaj miru domowego pracownika czyli, jeżeli będzie do jego domu, aby ustalić okoliczności to po prostu nie będzie zbyt daleko idące dlatego naszym zdaniem obiektywnymi optymalnym rozwiązaniem byłoby czy włączenie organów rentowych ustalenia tego typu zdarzeń no to proszę powiedzieć w końcowej części naszej rozmowy na jakim to wszystko jest etapie to jest na razie to takich konsultacji między partnerami społecznymi czy rzeczywiście możemy spodziewać, że dosyć szybko zostaną zmiany prawne wprowadzono tutaj należy przede wszystkim podkreślić, że ostatni piątek przepisy dotyczące możliwości przedłużenia pracy zdalnej zostały przedłużone, więc nadal wciągu 3 miesięcy od ustania stanu epidemii pracodawcy mogą ten przepis ze starcia będą mogli stosować, ale jednocześnie na ostatnim prezydium rady dialogu społecznego z udziałem Pani Minister pracy zostało tutaj podkreślone, że rada dialogu społecznego będzie pracowała nad przepisami o pracy zdalnej, które będą włączone do kodeksu pracy na tym etapie to zalecenie dotyczące prac nad tymi przepisami zostało skierowane do zespołu problemowego prawa pracy rady dialogu społecznego tutaj razem ze związkami zawodowymi i przedstawiciel ministerstwa będziemy pracować nad tymi regulacja na to czekamy na finał na pewno wtedy ponownie się spotkamy dziś już bardzo dziękuję pani Katarzyna Szymkiewicz ekspertka do spraw prawa pracy organizacji pracodawcy RP była kością raportu dziękuję za rozmowę dziękuję dziękuję również Annie Białkowskiej Szymonowi bardzo ci, którzy pomogli raport przygotować usłyszymy dziś w magazynie europejskim 1440 Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RAPORT GOSPODARCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA