REKLAMA

Lekarze w trakcie pandemii mierzą się z lękiem i więcej... piją

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2020-07-28 15:40
Prowadzący:
Czas trwania:
33:44 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
20 minut po godzinie piętnastej po południu radio TOK FM dziś wtorek 28lipca z nami dr Agnieszka Kozłowska była pełnomocniczka rządu do spraw równego traktowania była europosłanka z wydziału studiów edukacyjnych Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu jeszcze dzień dobry dzień dobry, którzy część naszej rozmowy opowiada pani o genezie powstania konwencji, którą w Polsce no i na świecie określany w skrócie jako konwencję Strasburską, a albo też używam Rozwiń » określeń konwencja antyprzemocowa drużyna jest po prostu długa, ale ja chcę zapytać skoro pani wie, że konwencja spowodowała zmiany jeśli chodzi o o to w jaki sposób walczy się zapobiega się przemocy to chciałem zapytać czy prawdą jest w takim razie to co powiedział w sobotę minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, że polskie prawo odpowiednio chroni prawa kobiet wprowadza bardzo dobre rozwiązanie mające zwalczać przemoc domową, więc my w pewnym sensie nie potrzebujemy konwencji stambulskiej, która jak mówił minister niesie ze sobą ideologiczne tło, na które nie można się zgodzić, zanim poznano ideologicznym czy, na które nie można się zgodzi to często pierwszą część rozmowy jak wypowiedzi przy rozwikłać jak to jest czy w Polsce mamy rozwiązania prawne, które są nawet minister będzie mówił nawet lepsze niż w wielu krajach to niema związku z konwencją z tą polską, jaki jak działa jak działa konwencja w tej kwestii konwencja daje szerszą ochronę 3 daje polskie prawo faktycznie mamy wiele przepisów, które wypełniają konwencji dlatego mogliśmy podpisać dlatego mogliśmy ratyfikować, którzy nie byliśmy przygotowani, ale nie takie kwestie jakąś izolację sprawcy ofiary, którą dokończyliśmy dzięki konwencji, ale przede wszystkim tryb ścigania zachował, ale zaraz, ale jak przeciwko Legii ja pamiętam, że nasz bardzo muszę przerwać, bo tak jak słuchacze słuchaczki też pamiętam moment parę tygodni temu, kiedy minister wychodzi na konferencję mówi oto izolacja sprawcy ofiary to jest konkretna rzecz, którą i minister sprawiedliwości wystąpi jako ta osoba sprawca, gdyby nie było konwencji nie można było w Polskim kodeksie karnym tak albo inaczej polskiej policji tego narzędzia również innego dać wiele przepisów anty przemoc owych moglibyśmy i wprowadzamy niezależnie od konwencji, ale konwencja, która z nich art Ochotniczych straż przyspiesza, jeżeli chodzi o izolację sprawców ofiary, bo 1 kwestia, która właśnie okres została poruszona w związku przystępował z powstawaniem konwencji treści konwencji o tym z podpisywaniem ratyfikacją konwencji, a teraz wróciła w związku z wykonania i wdrażaniem konwencji konwencja portret pięćdziesiątym drugim dokładnie o tym, mówi o konieczności izolacji sprawcy od ofiary i o tym, każde państwo strona, która w, które konwencję podpisze musi takie instrumenty prawne zaproponować mieliśmy wcześniej przepisy w 2010 roku przypomnę wprowadziliśmy to ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przepis o tym, że jest taka możliwość, aby to sprawca opuszczał mieszkanie ani ofiara, ale bardzo niewiele prokuratur policji stosowało przepis niektóre przykład Środzie wielkopolskiej na terenie Wielkopolski prokuratura policja potrafił współpracować w tej sprawie używały tych ogólnych przepisów, ale wiele zgłaszało, że potrzebuje bardziej szczegółowych rozwiązań rozwiązanie pojawiło się niedawno, ale ten przepis w art. 52 wprowadziła konwencja i zanim my szczegół mieliśmy ten przepis można to było wprost stosować konwencji o prawo działa także, jeżeli wprowadzamy konwencję ratyfikuje my konwencja staje się częścią polskiego prawa prawa krajowego i poprzez nie ma pokrycia w sprawie jakiegoś artykułu konwencji konwencja stosuje się wprost konwencja daje szerszą ochronę niż polskie prawo i my bardziej ją wypełnimy im bardziej ją wdrożymy tym ta ochrona będzie pełniejsza ale, dopóki nie mamy polskich szczegółowych przepisów to może kompletnie stosować wprost do tego, jeżeli byśmy konwencję zapowiedzieli wówczas ta ochrona dodatkowa, którą daje konwencja, która nie wynika wprost polskiego prawa po prostu znikła dobrze, ale w praktyce albo też sytuacja, która ciągle słyszymy realnej przemocy i działania skutecznego albo nie czy policji czy innych słów to mimo wszystko pierwsze pytanie zwykłego zjadacza chleba jest takie, dlaczego mamy taki kodeks karny, który na to pozwala albo takie prawo, które na co pozwala właśnie konwencja nakazuje m.in. w bardzo licznych nakazów konwencji jest to, żeby odpowiednio przygotować przepisy karne, czyli ściganie sprawców, bo odpowiednio przygotować przepisy chroniące ofiary i na tym właśnie polega wypełnianie konwencji podpisanie konwencji jest zobowiązaniem do tego taką zgodę na to, że wszystko z subwencji to jest to co chce mieć w Polsce prawie krajowym albo, więc oczywiście jakieś państwo chce mieć więcej to może mieć więcej, ale my jak nie zna polskiego przepisu, który by w większym stopniu niż nakazuje konwencja inne dyrektywy stosowano potem przepisy istotne, który jest nam wprowadziliśmy w związku z konwencją albo w związku z traktami np. dyrektywą ofiarą kontrakty, która miała być transponowane na 2015 roku i faktycznie była, ale gra tutaj zabudowa, o co chodzi dyrektywa oferujących od nowa dyrektywa oferował, którą przygotowała pani była pani komisarz Reding, która harmonizuje mała prawo karne w całej w całej Unii Europejskiej, czyli ujednolica prawo karne w zakresie ochrony ofiar szczególnie chodziło o ofiary przez takich szczególnych przez ten jak np. przemoc seksualna i tam przepisy w tej dyrektywie pojawiło się pojęcie gender perspektywa centrowa wrażliwość centrowa obiegu prawnym i a dyrektywa m.in. nakazała przygotować pokoje przesłuchań dla pełnoletnich ofiar przemocy w pokoju przesłuchań dla dzieci nakazywała przesłuchiwać ofiary przemocy seksualnej tylko raz, bo 1 z patologii i przemocy jest na aktywizację czyli, czyli oraz kolejne bycie ofiarą takiej przemocy instytucjonalnej, który wchodzi w instytucjach pomagających dedykowane pomagania i wiara jest 5× 10× pytano o to samo przez różne osoby po musi wielokrotnie powtarzać jest podejrzewana, że mówi nieprawdę jest cały szereg zjawisk przed którymi ta dyrektywa właśnie chroni, więc dyrektywa wprowadzała proste przepisy równocześnie, ponieważ opisaliśmy kompresor mniej więcej w tym samym czasie z powodu konwencji również zmienialiśmy polskie prawo, aby przygotować się to w ogóle podpisania konwencji przypomnę, że strasznie ważna rzecz tryb ścigania za gwałt Polska była 1 z 2 już ostatnich krajów w Europie, który w czasie, kiedy się przygotowaliśmy do podpisu konwencji ścigał uchwał na wniosek to znaczyło wniosek, że jeżeli policja miała informacje o tym kto jest sprawcą gwałtu nawet jeśli miała imię nazwisko adres świadków, którzy byli gotowi zeznawać w tej sprawie o dopóki miała wniosku od ofiary żądającego ścigania sprawcy nie mogą podjąć od czynności, a także Niezniszczalnych nie mogła podjąć takie ściganie na wniosek było argumentowane uzasadniane ochroną godności kobiety pamiętam dyskusję na ten temat, kiedy między minister Gowin, posługując się argumentem ochrony godności kobiety chciał koniecznie, żeby Polska nadal Ścigała gwałt na wniosek, ale udało się w sejmie po długiej dyskusji, kiedy cała prawica była na początku uczyć o długiej dyskusji cały Sejm od lewej strony do prawej strony głosował za tym rozwiązaniem, czyli za zmianą trybu ścigania tak aut z tego wniosku tego jak na ściganie urzędu to właśnie jest do przepisów, który jest w konwencji konwencja wymaga, gdybyśmy nie przystępowali do konwencji być może do tej pory mielibyśmy ściganie autu na wniosek nie urzędu rozumiem, ale to kolejna rzecz, która jest w konwencji i pytanie, dlaczego w Polsce nie jest realizowana skoro te wszystkie 4 wyliczyłem rzeczy uległy zmianie na lepsze w art. 13 czytam w konwencji strony promują lub realizują regularnie na wszystkich szczeblach programy na rzecz podnoszenia świadomości w tym współpracy z instytucjami ochrony praw człowieka instytucjami upraw rolnych traktował równego traktowania społeczeństw obywatelskich organizacjami pozarządowymi podniesienie świadomości przeze mnie przez społeczeństwo różnych przejawów wszystkich form przemocy ja tego w Polsce nie widzę pewnie, że słuchacz słuchaczka nie może powiedzieć, że w naszym kraju tak takie rzeczy robi rząd czy czasami oczywiście może trafić na ulotkę albo na dyskusje specjalistów ekspertów czasami radził jakaś rozmowa, ale wydaje się, że nasze państwo tego nie robi, że nie uświadamia to art. 13 no, więc równie dobrze można mieć ratyfikowana podpisano konwencję jednocześnie no nie wypełniać no, a zatem na tym polega przestrzeganie umów międzynarodowych, że państwo że, podpisując umowę międzynarodową zobowiązujemy się publicznie do czegoś, jeżeli czegoś wypełniane o podlegamy takiemu taki publiczny też ocenie jest specjalna specjalne ciało powołane przez agencję radio, które składa się z międzynarodowych ekspertów, którzy wizytują państwa strony podpisały ratyfikowały konwencję i właśnie tego rodzaju rzeczy wypytują czyli gdy Polska była w tej chwili oceniana na pewno wśród rzeczy rekomendowanych do zmiany do naprawy w celu całkowitego pełnego różne konwent mielibyśmy właśnie to, o czym mówi pan redaktor, czyli że nie są wypełniane przepisy dotyczące równości to jest bardzo ważna część konwencji i jest ciężko pensji, które sprzeciwiają się, które jest to konsolą w oku przeciwników oni właśnie tego się po tych przepisów równościowych koty pierwszy dokument rangi dokument międzynarodowy ruch taki wyraźny jednoznaczny sposób, mówi że promowanie równości jest najlepszym narzędziem prewencyjnym w przypadku przemocy, próbując równość zapobiegamy przemocy to jest, a część, o którą idzie cały pokój tak naprawdę nikt nie ma pretensji o to, że któryś ze szczegółowych przepisów mówiących o tym, że np. powinna być całodobowa 7 dni działająca w tygodniu Hel linia telefon zaufania, który pomaga ofiarom przemocy nikt nie mówi, że to jest coś nie wiem niebezpiecznego czy kontrowersyjnego natomiast wszystkie przepisy, które mówią o równości, które konwencja traktuje jako bardzo istotne narzędzie prewencji przepisy są właśnie atakowane, ponieważ trudno jest nasz klub, przenosząc część ostatnia to taktyka wydaje się, że część atakowany jednak ten art. 12 i pkt 1 stereotypowych rolach kobiet mężczyzn, ale o tym, mówimy no i zwalczanie stereotypów jest 1 z kluczowych postulatów równości tak, jeżeli chcemy wprowadzać czy równouprawnienie to musimy m.in. zwalczać stereotypy płciowe w zlote, czyli sztywne wzorce nieprawdziwe, które wpychają kobiety i mężczyzn w sztywne ramy, które im blokują rozwój, ale przede wszystkim powodują podległą niższą pozycję kobiet w obrzędach obecnie bardzo wyraźnie także musi pani zapyta jeszcze 1 rzecz pewnie część słuchaczy już słyszała o tym w argumentach na przeciwko konwencji pojawi się np. taka wypowiedź ze strony rządowej, że to raczej przyczyną nie jest nierówność kobiet mężczyzn pewne krzywdzące stereotypy bynajmniej tylko przez alkoholizm, a jeszcze ciekawych argumentu, ale była dla pani barw należą smaczek, który na pewno pani musi skomentować mianowicie kilka dni temu europarlamentarzysta Jacek Saryusz Wolski zamieścił na portalu Twitter taką grafikę gdzieś, gdzie jest najwięcej przemocy tam były właśnie różne słupki dane okazało się, że w państwach skandynawskich pierwszym przemocy więcej niźli w Polsce jak i jaki był wniosek euro parlamentarzysty, że uraz już dobrze w krajach katolickich kobiet się nie WIA protestanckich okazuje się, że częściej tak to kiedyś był taki minister już dawno bardzo dawno temu, który jeździł zagranicę, mówi że w Polsce w ogóle nie ma przemocy, ponieważ Polska katolicka i dlatego rozum przemocy nie ma w ogóle nic nie takie zjawisko także zdalnie dane zacytowane przez Jacka Saryusza-Wolskiego są danymi rzeczywiście jeśli chodzi o dyrektorze przemoc wszyscy starszy to jest myśl intuicyjnie zrozumiał, że przemoc jest zjawiskiem okres szczególnie takie najgroźniejsze przy formy przemocy jako przemoc seksualna przemoc jest zjawiskiem ukrytym dlatego to co widzimy statystykach tylko czubek góry lodowej, dlaczego w Szwecji mniej ukrytym, ale bez macie już macie już macie, bo kiedyś 2 dni w świat na takim wyjeździe, po który służy właśnie Poznaniu polityki świeckiej między widziałam się z z minister do spraw równego traktowania ze szwedzką policją, która jest głównym partnerem rządu szwedzkiego w zwalczaniu przemocy i ci policjanci, którzy referowali co uzyskali w ciągu ostatniego roku, jeżeli chodzi o zwalczaniu przemocy chwalili się, że wzrosły i liczby statystyka, jeżeli chodzi o przemoc, dlaczego się w tym chwalili, ponieważ przemoc jest zjawiskiem ukrytym, jeżeli chcemy przemoc zwalczać to musimy mieć przypadki przemocy zgłoszone, a te, które są zgłoszone muszą być podjęte przez odpowiednie organy taki jak policja czy prokuratura nie mogą być odrzucane, a po po chwili umarzane, więc jeżeli ma większą liczbę czy tych statystyk przemoc wobec to znaczy, że więcej ludzi rokuje na przemoc, czyli między ludzi zgłasza przypadki przemocy więcej wśród sąsiadów informuje o tym, że właściciel złego, że więcej samych ofiar lub ich bliskich zgłasza przypadki przemocy, że więcej tych spraw jest podejmowanych przez policję i rozpatrywanych-li im większe liczby tutaj to zresztą większość nie oznaczają, że jest więcej przemocy częściej deklarował, że NIK można tak, że jest częściej chroniona ofiara przemocy, więc to jest pan poseł Polski po prostu myślę, że nie nie rozumie czym jest przemoc w ogóle to znaczy, że przemoc jest zjawiskiem ukryty przenosi się skończyć bardzo bardzo panie dziękuję za rozmowę do usłyszenia dr Agnieszka Kozłowska była pełnomocniczka rządu do spraw równego traktowania była europosłanka wydział studiów edukacyjnych Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu 1537 kilka informację codziennie nowa promocja tylko w ten wtorek tylko z kuponami lub mięso mielone drugi produkt 50% taniej oszczędza codziennie z aplikacją Leader plus lidze więcej na radość życia Katarzyna uzmysłowić jestem pod logiem, czyli specjalistą od stóp wielu osób zaskoczeniem jest, że do suchych lub popękanych piętach nie należy stosować tarek i umysłów, dlaczego nadmiernie ściera naskórek logować się jeszcze bardziej problem narasta lepszym rozwiązaniem jest dobry kosmetyk polecam ONR-U regeneracyjne serum do pięt mocniej zderzają aż 30% zmiękcza nawilża skórę witaminy ożywiają, ale na wykładach pięty szybko stają się miękkie gładkie regenerują pełna regeneracja dostępne w aptekach we wtorek środę wyborczej specjalne dodatki sanatoria i uzdrowiska sprawdź, dokąd teraz pojechać na leczenie rehabilitację zasady dla kuracjuszy na czas pandemii sanatoria i uzdrowiska we wtorek środę w wyborczej na pielęgnację skóry wokół oczu nawilżenie odżywienie ampułki przeciwzmarszczkowe zimny okład leczenie opuchliznę delikatny masaż skomplikowane nie dla mnie, bo mamy nowe intensywne serum pod oczy bio lik wschodzącymi kuleczkami, które przyjemnie masują skórę poprawiają krążenie biolog nawilża i żyli działa też przeciw zmarszczkom serum sprawia, że uraz staje się gładka rozświetlona koncentrowanie na skórze dostępne w aptekach Marian słyszałeś media Expert można kupić sprzęt stanie nad nim Barbara SA zgodne z 20% nie 50 nie nie chcę powiedzieć, że te generują tak nawet 77% taniej w media Expert kupuj taniej w zestawie dominus 77% telewizory smartfony laptopy smartwatche automatyczne ekspresy do kawy pralki lodówki zmywarki teraz puszczanie więcej w sklepach media Expert PL chodzimy maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w 1 tabletce przynosi ulgę ciężkimi Polacy no chyba ma spory również w przypadku leków zapobiegać powstawaniu 2 zmian Max maksymalna ulga dla nóg przeciwskazaniem też życie lub zdrowiu reklama radio TOK FM pierwsze radio informacyjne 1540 Małgorzata Ostrowiec zapraszamy na początek rząd, który przyjął założenia do projektu przyszłorocznego budżetu ze wzrostem PKB na poziomie 4% i inflacją wynoszącą 1 i osiemdziesiątych procenta Ministerstwo Zdrowia zaprzecza doniesieniom gazety wyborczej, że w budżecie NFZ brakuje nawet 8 miliardów złotych w związku skoro kryzysami wzrostem bezrobocia do kasy funduszu wpływa mniej pieniędzy ze składek zdrowotnych rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz zapewnia jednak, że żadnej dziury budżetowej NFZ cie nie ma nie może być żadnej dziury z powodu mniejszego wpływu składek racje Demi kominowej z uwagi na fakt, że z funduszu można, by rzec antyków i nowego jest wypłacana rekompensata, która na bieżąco pokrywa ubytek jest tytuł mniejszego wpływu składki zdrowotnej, więc niestety, ale jest to nieprawda informacje o brakujących miliarda w kasie NFZ potwierdził wyborczej m.in. Bolesław Piecha wiceminister zdrowia w pierwszym rządzie PiS-u obecnie poseł tej partii i wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia w tym roku ze względu na epidemie koro na wirusa pierwszeństwo udziału w obchodach 706 rocznicy wybuchu powstania Warszawskiego będą mieli powstańcy i ich rodziny oprócz tradycyjnych uroczystości na Powązkach czy muzeum powstania Warszawskiego tym razem jak zapowiada prezydent stolicy Rafał Trzaskowski zaplanowano też coś wyjątkowego z 1 strony inauguracja Izby pamięci na cmentarzu powstańców Warszawy na woli i z drugiej strony również będzie odsłonięcie nowego pomnika Stanisława Jankowskiego Agatona bohatera powstania budowniczego Warszawy powstańcy prezent Trzaskowski wspólnie zaapelowali dziś godne uczczenie rocznicy wybuchu powstania Warszawskiego dyrektor muzeum powstania Warszawskiego zaapelował do warszawiaków o zachowanie dystansu i śledzenia transmisji uroczystości online słowacki liberalnie dziennik ósme solidarnie również z dziennikarzami węgierskiego indeksu niezależnego portalu informacyjnego przyjętego ostatnio przez władze w Budapeszcie nie taki był plan, żeby z dnia na dzień zlikwidować im ex to jest bardzo rozpoznawalna Marka na pewno bez chciałby ją wykorzystać więcej o tym w kolejnych informacjach Radia TOK FM o szesnastej pogoda ostrzeżenia 0102. stopnia przed burzami obowiązują już 14 województwach nie zaś jedynie na Pomorzu zachodnim i w Lubuskiem tych najbardziej gwałtownych nawałnic także z gradem możemy spodziewać się na Mazowszu w Lubelskiem Świętokrzyskiem Małopolsce na Śląsku i na Opolszczyźnie, a także w Łódzkiem dziś na termometrach od 26 stopni w Trójmieście Zakopanem przez 29 w Warszawie Rzeszowie do 31 stopni w Katowicach i 33 stopni we Wrocławiu oraz w Opolu radio TOK FM pierwsze radio informacyjne otwieramy klamki samochodu do drzwi do domu tu tam tam dzieje podajemy rękę wydajemy pieniądze dlatego ręce w ciągu dnia powinniśmy słucha słucha słucha, ale dużo mydła na miejscu i wewnętrzne powierzchnie dłoni następnie trzeba toczyć przestrzenie między palcami 1 chciał drugi kciuk na końcu 1 nadgarstek drugi nadgarstek spółka z wodą można ewentualnie tę czynność powtórzyć radio okazem pierwsze radio informacyjne posłuchaj, aby zrozumieć w słuchamy Radia TOK FM dziś wtorek 28lipca popołudnie Radia TOK FM łączymy się teraz telefonicznie z naszym gościem, którym jest pan Andrzej Strzelczyk z Instytutu psychiatrii neurologii w Warszawie lekarz specjalista psychiatra dzień dobry dzień dobry panienkę dzień dobry państwu przeprowadził pan badania ankietowe, którego wyniki opublikowane są w Journal o public House, dlaczego zdecydował się pan zbadać jak używają alkoholu lekarze podczas kwarantanny, a raczej jak rozumiem czy nastąpiła zmiana w sposobie w jaki używali alkoholu podczas kwarantanny i wcześniej czemu taki wybór tego badania panie dyrektorze faktycznie przedmiotem badania była ocena zmianę modelu picia dotychczas to prezentowanego przez respondentów wyboru tej grupy zawodowej jako klub szczególne dla takiego badania podyktowany był moim interesem zdrowia publicznego dotychczas dużo badań właściwie, bo wykonywanych czasach kombinuje co sobie pokoju, gdy nie było istotnych tego typu zagrożenia epidemią natomiast od momentu, gdy ogłoszono pandemię publikacjach przeważały prace poglądowe, czyli takie opowiadania na temat tego co może się wydarzyć pewnych spekulacji pewnych podejrzeń wątpliwości obaw postanowiłem zbadać czy rzeczywiście doszło do takiego wydarzenia, jakim jest zmiana modelu picia, ale każe wybrałem z 2 przyczyn po pierwsze jest to grupa zawodowa, do której mnie jako lekarzowi najbliżej i faktycznie najłatwiej mi było skonstruować model badawczy mocna grupa się zająć czasach kontakty między łuski były dużym stopniu ograniczonej pomiędzy miastami głównie ogranicza się do kontaktów z danych na drugi, gdyż wydają się dużo bardziej istotne motywator to to, że to badanie zmiany modelu picia, a hipoteza jest taka, że mogło się zwiększyć mogą się zwiększyć konsumpcję alkoholu to warto skupić uwagę na grupach branżowych kluczowych dla zaopatrywania właśnie Burnett czynnika, jakim jest zdania, czyli zwrócić uwagę na to co się dzieje populacji osób, które pracują m.in. pytam o opiece zdrowotnej można wyłączona z kierowcami autobusów czy osobami, które zajmują się innymi obszarami naszego ubezpieczenia to trudno było nakłonić lekarzy do tego, żeby podzielili się swoimi doświadczeniami to jednak dość wrażliwa kwestia, bo zmiana modelu picia no oczywiście to przede wszystkim jesteśmy grupą zawodową, która ogólnie nie lubi się dzielić swoimi do metod delikatnie mówiąc słabością druga droga perspektywa strój warto popatrzeć na co krok od dochodu lekarza to jest to, czego doświadczyli koledzy potem gwaranta lub izolacji, czyli poczucie niewiarygodnej bezradności to bezradność okazała się nie tylko z obawami o swoje bezpieczeństwo swoje zdrowie, ale także zdrowie bezpieczeństwo osób bliskich bezradność wynikała z taką stroną de facto mieliśmy do czynienia jest kompletnie nowym patogeny, które widzieliśmy czasami więcej mediów niż realnych źródeł naukowych, ale dopiero powstawały one pojawiały się kolejna noc informacje, które później były dementowane, więc osoby, które przeżywały w tym czasie wątpliwość mogą mlecznych, które ich lokowania tam tylko genem tak naprawdę siedziały na takim minie jedno, kiedy ona wybuchnie, jakie będą konsekwencje to nie jest łatwa grupa spadania niewątpliwie myślę, że takiego parametru badań naukowych tam jest współczynnik odpowiedzi na ankiety, czyli sponsora itd wysłane do 1000 osób odpowiada nam 50, czyli powiedzieć naprawdę niewielki tutaj de facto nie wiemy, ponieważ skonstruowano na taki sposób, żeby koledzy, którzy koleżanki koledzy, którzy odpowiadali na pytania ankietowe tu się na tyle bezpiecznie, żeby odważyć się na te pytania polityczne nie byłoby to łatwe kolegom, którzy byliby identyfikowani powiedzieć np. zaczyna zaczęli w czasie kwarantanny pies po 67 porcji standardowych Polski, czyli takich przysłowiowych kieliszków wódki dziennie to mogą być dla nich krępujące związku z tym, żeby ten model badawczy skonstruowane tak, żeby osoba, udzielając odpowiedzi czuł się bezpiecznie na jakie są wyniki tych badań wyniki panie dyrektorze potwierdziły hipotezę natomiast skala wydaje się być poważna, ponieważ wyszło na to, że nie ma co druga osoba poddana kwarantannie zwiększyła co znacząco z tego odkrycia ja zupełnie prowadzić tego modelu badawczego wyłącznie polityką hipoteza porównywałem grupy lekarzy wyłącznie w kategoriach zmiany, czyli osoby, które deklarowały, że mogą pić dotychczas 1000 nie zmieni jeszcze w 1 grupie, a w drugiej grupie osoby, które powiedziały, że się zwiększył, ale też zmniejsza to, żeby móc taki sposób balansować na 22 grupy porównać wyłącznie od kryterium 2 kategoria MEN, czyli zmiana versus brak zmiany i mimo tego ponad 50% osób, które wzięły udział w tym badaniu zadeklarowało, że ich modelki cieszą zmienił i zmienił się na to, że zwiększyła się koncept alkoholu w tym czasie czy pan czy z tych badań wynika, o ile albo czy dżemy, jakie to są ilości alkoholu wypijanego więcej wyszło na to, że niemal 20% osób, które może udział w ankiecie opisana powyżej 7 standardowych drinków przy 1 okazji standardowe ręki taka jednostka miary, którą w duchu opłaciło ile lat temu jako ekwiwalent 1 kufla piwa kieliszka kieliszek wina pić wódki, czyli podczas 1 posiedzenia taka osoba wybijała co najmniej 7 tego typu partii to jest bardzo bardzo duża ilość alkoholu objęta, którą miały takie są też przełożenie na liczbę dni morza można było tu uznać za picie co najmniej ryzykowne powyżej 40% osób, które były w tym czasie poddana kwarantannie lub izolacji no piło to osób umiarkowane euro, czyli powyżej, czyli co najmniej 4× w tygodniu to też jest dosyć duża częstość poznają określać w przypadku kobiet jako bardzo dużą pewność na zawsze porównywano wzrost znaczenia utworzono odrębne kategorie dla kobiet dla mężczyzn ze względu na to, że kobiety to szybciej znacznie szybciej rozwijają szkody oznacza to nadużywanie alkoholu z postem chaos rząd, tworząc kiedyś takie dosyć umowna kategoria bezpiecznego używania alkoholu butów dla kobiet wie co rzadko obniżyło powyżej 4× w tygodniu to jest bardzo często bardzo niebezpieczne, dlaczego pan pana badań jest taka dziwna, dlaczego młodsze kobiety jak rozumiem młodsze kobiety i starsi mężczyźni tak jak od takiego średniego modelu spożywania alkoholu odstają, dlaczego inaczej się wobec alkoholu zachowują, czyli takie wytłumaczenie tego to jest takie prawdopodobieństwo, że to w ogóle będzie zmienna, która nie będzie to też oczywiście nowotwór może być w ogóle zmianą populacyjne może być typowa dla naszej grupy etnicznej mocno kobiety są skłonne do tego, by w sytuacjach stresowych używać alkoholu jako regulatora emocji, jakie były publikacje też dyskusję w tym artykule zwróciłem na to uwagę, że postulowano wraz z komitetu 3 takie moim zdaniem chodzi o to, że więcej było tych kobiet pijących poniżej 3005. roku życia, że sytuacja w trudnych mają większą skłonność do szukania rozwiązania swojego stresu zmniejszenie napięcia zmniejszenie nasilenia lęku dzielę był 1 z najsilniejszych motorów, na które zwraca uwagę respondenci banki napięcie towarzyszące oczekiwaniu na wyniki dokończenie fontanny czy to mogło stanowić czynnik wyzwalający używania alkoholu natomiast w przypadku mężczyzn wydaje się, że można postulować starsi mężczyźni czy mężczyźni w cudzysłowie oczywiście znacznie powyżej 3005. roku życia to są mężczyźni, którzy mają po prostu dłuższy staż używanie alkoholu i mogą być grupą osób, która ułatwi może stracić określonych okolicznościach kontrola nad życie ale by pan teraz mówi część uda się ekstra polować na całą populację tak to należy rozumieć słuchacze też mogą pomyśleć, że młodsze kobiety i starsi mężczyźni w tym sensie, że tą cezurą trzydziesty piąte rok życia właśnie w tej populacji tak się taki stosunek alkoholu, dlaczego moja moja próba badawcza uniemożliwia stosowania tych danych na całą populację to pierwsze było to badanie stworzony na grupy szczególnej, czyli na małej grupy zawodowej po drugie do badań, które można było przenieść bezpośrednio na całą populację potrzebowalibyśmy skontrować inne badanie na znacznie większych nowej projektowej natomiast nie faktycznie publikacjach dotyczących innych zdarzeń kryzysowych historii ostatnich 20 latach mieliśmy takich publikacji sporo dotyczących zarówno zamachu na oczy Center podobnie kryzysu ekonomicznego w Grecji poprzedniego starcia i i gdy ten w 2000 będzie po dziesiątym roku w każdym razie publikacje, które temu towarzyszył mówił również o tym, że mocne kobiety łatwiej szukały miał większą skłonność do rozwiązywania tego też tego tylko złego samopoczucia poprzez używanie alkoholu może to w jaki sposób co można było to co przekładać na dużą populację na polować na nas pokonać Polaków, ale tu byłbym bardzo ostrożnej i raczej proponował rozważenie jakichś większych badań mamy na koniec pan, żeby dać coś co nie wiąże się bezpośrednio z badaniami, które pan przeprowadził Otóż w kwietniu światowa organizacja zdrowia apelowała, żeby podczas pandemii ograniczyć spożycie alkoholu czy wg pana polskie władze powinny jakoś wysłuchać tego apelu ograniczyć dostęp albo podwyższy cenę lub lub chociażby taki sposób komunikować społeczeństwu to zagrożenie okrąg, o którym pan, mówi że bezradności lęk może prowadzić do tego, że więcej będziemy pili albo w sposób szkodliwy do jest to bardzo ważny temat, który pan poruszył to nie tylko WHO to postulowało publikacje były dużo wcześniej to na łamach Lance, a tu też pojawiały się tego typu terytorialne wpisane do trzeciej audiencji miał też miałem przy z okazji możliwość taką oto starać apelować do osób o rozwagę byli ostrożni to wstyd oczywiście na modelach hipotetyczne opłaty do badania dodaje potwierdzającą tego typu hipoteza natomiast zawsze przedmiotem publicznego jest profilaktyka, czyli przewidywanie ewentualnych konsekwencji jak rozumiem pan jest przekonany, że Ministerstwo Zdrowia powinno jasno wyraźnie powiedzieć społeczeństwu, że to jest czas, kiedy my powinniśmy w dwójnasób uważać i obserwować jak spożywane i czy niebezpiecznie zaczyna spożywać alkohol tak jednak, że nie czuje się na siłę dyktować Ministerstwo Zdrowia ma robić natomiast myślę, że warto rozważać profilaktyka używanie alkoholu i innych substancji psychoaktywnych jako 1 z ważniejszych obszarów umowy objęcia opieką osób poddanych gwaranta dr Andrzej Steciuk z Instytutu psychiatrii neurologii w Warszawie lekarz specjalista psychiatra bardzo dziękuję za rozmowę Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA